ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

f Zvláštní zasedání kongresu.1 nedošlo k válce s Anglii; lei tato! vždy jenom o urovnání roztržek 1 šťastně byla zažehnána a účel, za mezi presidentem a kongresem, kterým kongres svolán, dosažen. Po Hayeaovi, který svolal dvě mimořádná zasedáni — roku 1877 a 1879 — hlavně za účelem píijmu- sidenteni Madisonem 24. května ti armádní rozpočtové předlohy, 1813. Oba domy byla republikán- Grover Cleveland svolal 58. koň- ské, leč nepatrnou většinou. Ú- gres 7. srpna 1898, aby odvolal čelem zasedáni ňylo zaopatřeni dů- klausuli Shermanova zákona o ná- chodů pro válku s Anglií a kon- kupu stříbra. To se také stalo, gres uchýlil se opětně k onomu zá- leč po tvrdošíjném odporu senátu. Letošní zvláštní zasedáni kongre-' su jest šestnácté od přijeti ústavy ! ^ řináctý kongres byl opětně svo Spojených Států,píší New-Yorské lán k mimořádnému zasedání pre Listy—po šestnácté použil již pre sident své autority ku svolání mi- mořádného kongresu, aby vyřídil nutné a neodkladné záležitosti. Tentokráte,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

■\w HKMMvW .vyow.sfSřWif-v ... v* * . * V> i~J rr \ V> R. „i I I L l- Oas úpis li(KjMi(lái>kv. poučný a zábavný. Orgán 2*. I*. J. S. T. Vyehzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00 Zápisky S. P. J. S. T. Zvoleni bratři; Pavel Skrabánek a Jos. Petterst. Byli zvoleni natři Protokol o 7.uložení řá ln Nový Káj, {•. 71.,: m£sice. , sepsaný lir. Ktlimnidcm Siiapkon 6- Jelikož nebylo více k probírá- dne 10. kv<tuu lí)07. ní, br. předseda schůzi ukončila Schůze byla odbývána v osadní ustanovil příští na druhou neděli v Adresa :"OBZOIt", UullcUsvÍlli',Te*as. OB2EO SES-. A tíeuernl Farm aiul ťumlly Nevvspiiper, Organ oftlieS. I'. .1. S. T. Published Every F. G. Fabian, Proprietor. F. Fabian, Editor. Hallettsvillc, Texas, Subscription,$1.00 peryear. Advertisiug rates on application. Tluirsday, June 27, 1911. Schůze řádové mají býti pro čle- ny školou, ve které učí se tito po- řádku, trpělivosti a lásce. Někteří bratři pořád ještě ned- bají anebo nevědí, co jest usnešem' většiny ve ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

ZMAŘENÝ OBĚD. "Episoda, kterou zažil R. M. Kudcj." c* o o o Leží nás tu dohromady šest. Já, můj nerozlučný soudruh Arthur Biederman, recte Chauffeur (býval kdysi chauffeurem), dva černoši, a sice tlustý Jack a dlouhý Ben a dva Svedi, bratří JOrgelové. Budou ho- dy Ben přinesl slepici, kterou něk- se vzali, tu se vzali bratři JOrglové ; mají. Kde'pak iste ie ukradli? lle? ^ .1 "zkazili ho," jak on říká. Ty' Co ty, šedivý nigre?" )eho hřebíky jim byly trnem v oku. 1 "Prosím ctihodností,koupili jsnie Jednoho dne ptá se ho starší JOr-Ije. Jsme hodni, mírumilovní lidé." gel: "A co ty, že nemáš knoflíky?" j "A k ternu?" diví se ]ack. ''Tak! Každý gentleman nosí; knoflíky. Pamatuj si to, černá ků- í žel" "Já nejsem gentleman, já jsem JOHANEK. ; to jen tak na oko. Ve dne pracuje , švec dole ve sve'm "arsenále," a Vzpomínka z vojenského života. když přijde večer domů, taky tam —— \ | zajde spat, a tady v levo, to je pos- "Koupils, za pět prstů jsi kou- j Ve Valdštejské ulici kráčel pro í tel...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚítADOVNA: Josef'Dust-k jr., nředtedft, Caldwell, Texas. JoseflMihrska, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Ulm, Texus. Účetní výbor: Jan Kuřera, Ellinger, Texas. J, M. Halamířek. 1-nyettevilie R. 1, Texas. Albert 1'éenčík, Piům, Texus. Dozore!: Tom. Krajřa ml.. Caldwell, Texus, Frank Štefka, Gruiiuer, Jan Damek, Seoly, lei. Met. Pazdral, právní rádu*. Mtaíčnf poplatky do úmrtního fondu Doba přistoupeni Od ix do 81 roků.... 32 " 25 " .... 2tí 1 30 " .... na $250 15 Otů... 18 • ... 23 " ... 25 " ... 30 " ... 35 " ... $500 . HOctft.. , 35c t íi.. . 45 " .. . 50 " . 60 " .. $1000 • .60 i .70 * .00 91.00 81.20 1 30 14. ŠvadleBák. S. roláSek, taj., R. 5, Taylor? J, A. Mirek, před., J. T. Siračik: odhudČ!. 15. Kljfln. ,1. R. Magónie, taj., R. 6, Klgin. 16. Nelsonville. Frank Šebesta, taj., R. 3, Bell-- ville; \V. S, Siller. R. 3, New Ulm. . ^ ■ 17. Rowena. J. A. Žák, tlj., ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

s t /Oř ÚJ r slWfcř? The Temple Sauitarium jest rej lépe h nejúplněji vypravená nemocnice ve Středním Texasu určená zvlášť pro o itíováni nemocných vyžadujících operace. Nemocni s nukui litými m-mo- cemi 8C nepřijimnji. Hlavni hudova |wt zdéná. vytápónx parou slény i podlaha j uu ne prodyšné, nepropouštěj let zvuku. Elektrické zvonky, clektruké vójiře a/ telefon jsou řanti výpravy každého pokoje. Operařní odděleni sestává ze šesti pokojů se skvélym svétlem s porculánovými sténumi a podlahou. Operační nástroje jsou nejnovéjšiho vynálezu. Lékátl Sanitaria jsou prosluli dovednosti a mnoholetou zkuJrností. K posluze nemocných jest celá řada zkoušených ošetřovatelek. V ústavu jest místa pro To pacientík. ' Mrs. M. A. Parsons,, Miss Wilma Carlton, 0 řídí nemocnici. dohlíží na ošetřovatelky. Temple, Texas. mi= =3E 30E 3EE , X Nové núlilnl) « piitopťiii XalDť-u. Havana—Voda kolem vraku o- j bezděného je už vyčerpána na 15 stop pod hladinou přístavu. Vyšlo ! na jevo, že výbuch poškodil pro- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

r John Mikulenka. — vlastní — český hostinec a restaurant, HALLETTSVILLE, TEXAS. Li HOSTÉ obdrží 11 mně vždy nejlepší lihoviny, doutníky, víno,čerstvé pivo soudkovc a vůbec vše, co v hostinci první třídy lze nalézti. Obsloužíme každého řádnč, a doufám, že dosavádní přízeň bude mne i nadále zachována. O laskavou přízeň žádaje, znamenám se ve vší úcté JOHN MIKULENKA. J 150 rozličných postrojů do vozu, pluhu neb kočáru, zvlá- ště odporučuje ručně zhotovené postroje do kočáru neb vozu v ceně $9.00, S^IO.OO až $16. Zaručené na 2 roky. Přijďte neb dopište o ccnník. F. A. Bezecný, SCHULENBURG, TF\AS. ttojvótát ccsky sedlářsky zrtvod v Texas Císař přesídli se do Išlu. Přípravy k přesídlení císaře FraDtiŠka Josefa do lázní v IŠlu byly již dokončeny. Mocnář, jenž přítomně dlí ještě ve ville Hermes ^ v linecké zoologické zahradě a bez-, Q pochyby ještě tohoto měsíce na-! ^ . stoupí cestu do idylického onoho ! ^ léčebního místa, kde pravidelně ^ lttní měsíce tráví. Císařova villa j ^ v Išlu je ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

Otručiasál. CRiflgbone). 'Pak se počne nahoře a dělají se j příčné čáry asi 2 palce od sebe. loto jest kostní nádor na kosti Železo se položí na kolmou čáru a spěnačkové neb korunkově. Jest • táhne se*na levo, neb na právo a to následek zánětu okostice těchto | dolů. Připálení se nemá kůže kosti. Nádor tento se jeví jako propáliti naveskrz, nýbrž má se okrouhlá vyrostlina neb nádor nad kopytem na korunce, od čehož má jméno obručí. Podle toho, na kte- rém místě mezi kopytem a spěna- čkovým kloubem se nalézá, jmenu- je se vysoký, nízký, korunkový atd. VŠak na tom nezáleží, neb nýbrž propáliti jen pokožka, jinak by se utvořily velké boláky a zůstaly by na noze velké jizvy. Po pálení ne- má téci krev, ale má zůstati hnědý pliŠkvar. Když je železo tuze hor- ké, snadno se propálí kůže naskrz a pak snaduo krvácí, kdežto když je to ta samá nemoc, pou^e v ji- j je jen temně Červené, zanechá na ném místě. Podle toho jak velký kůži hnědou čáru. která nekrvácí a je nádor, značí se jeho podobat ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 June 1911

ZAJÍMAVOSTI. lnula li lun před 2000 lety. Umělé líhnouti vajec je tak staré, jako pyramidy. Někteří ze starých klasických spisovatelů vypravují o Egypťanech, jak dovedně znali chovati drůbež, obzvláště huď lí- heň se jim dařila, aniž by k tomu byli potřebovali starých hus k vy- sedáni na vejcích. Proto také měli přebytek drůbeže. Stará lí- heň nelíbila se mnoho od moderní. Vejce byla v peci, v zemi vystavě- né, pomalým ohněm zahřívána. Plinius, velký starořímský cesto- vatel, odhaduje počet za rok vylíh- lých kachňátek a housátek v Egyp- tě pomocí umělé líhně ua ioo mi- j lionů kusů. Slepice nebyly v té' době v Egíyptě známé, pouze husy j a kachny. Husy tvořily hlavní část výživy veškerého obyvatelstva.! Též se vypráví, že Egypťané vybí-' rali vejce z hnízd divokých ptáků i a tato nechali vylíhnouti v umělých líhních. V Celku bylo drůbežni-1 ctví v Egyptě na tehdejší dobu v neobyčejném rozkvětu. Jenerál Profirio Diaz přijel- do Španělska, sláb na těle a rozbol- něn nad svým osudem j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

• v;.-- " •• V, / ' ■* VOL. XX. HA1XK1 rSVII 1.K, TKXAS, TUlliSlUV .lll.V -f-Austin Tex jvřfsitv ní I * SO. !! ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 6. ČERVENCE IQII. ČÍSLO 4«í Entered as gerond-cla** mattrr Novtwbcr 19. 190N. at the pont cflire at HalMUvilIr. Tok*, under the art of Varch 1*7*. Ovčí neštovice — Cbickett Pox. Choroba tato jest jednou z nej- hodinách učiní se na ránách terny strup, kterýž uschne a asi po třech dnech upadne. I po odpadnutí, Vzrůst země. Statistická úřadovna spolkového horších nemocí drůbeže. Není I strupu mají se bolavá místa ráno a departmentu obchodu a práce vý- pravě osudnou, shroutí však drft-! večer natírati dioxogenem. Bola- dala právě knihu, kterou pojmeno- bež v krátké době a otvírá cestu j vé oči mají se vymývati dvakrát vala "Statistiral Abstract oř the jiným nemocem. V začátcích ne-j denně vodou obsahující padesát United States", a jež Čitá sedm set zdá se tato nemoc zhoubnou, • procent dioxogenu. Rakovinu stránek číslic doprovázených ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

Příjem a vydáni H. Hí.du od 1. do .30. června 1911. 1'ttÍJE.H. Přebytek úm. a zal. fondu na hotovosti úroky denních vkladů 2 od řádu čfslo 59 úm. květen 31 " 78 101 +3 60 vkladné úm. květen " červen na H. Řád 60 80 " " So úm. červen 97 " 50 " 50 na H. Řád 53 " " úm. červen květen na.H. Řád 9 12 58 47 +7 57 57 6 9 87 úm. červen " květen 1 na H. Řád *3 9' 9' 4 4 5i 2 17 úm. červen na H. Řád úm. květen *1 1 na H. Řád úm. červen 17. na H. Rád úroky noty[čís. 192 od řádu číslo úm. květen " červen na II. Řád úm. květen na.H. Řád úm. červen květen na H. Řád úm. květen na H. Řád úm. červen květen na H. Řád úm. červen květen na H. Řád úm, červen květen na H. Řád na H. Rád úm. červen květen na H. Řád úm. květen červen na H. Řád 2 3 36 3® 3 45 45 5b 56 4' 41 14 44 44 93 93 • 90 90 82 32 3? 96 96 7 7 42 42 -34 24 i>9 89 úm. květen 29 " 77 77 79 79 70 70 11 11 75 75 69 " 69 úm. červen 33 " květen 33 na H. Řád 116 88 " " 88 úni. květen 55 " červen 55 na H. Řád 6i úm. květen 61 " červen 61 na H...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

% čtvrtletní zpráva tfýeuiníkn II. jtádu S. P. J. S. T. od 1. dubna do 80. června 1W11. & Novi Měnové. Řád í. i. Alois Heinsohn, Theo. Knippel, Jos. Beck a F.C.Knippel. 3. Ant. Mikulik. 6. Jan Gavenda. 15. F. J. Hatla, Jan T. Kužel, Vilem E. Kužel a Jan Staša. 17. ]an Hovořak. 20. Fr. Šimčík. 22. Štěp. Dřímala, Fr. Kolačný a Kazimír Skalak. 23. Pavel Doubrava. 24. Jan Vitasek, Walter Zavad- sky a Jan Vitasek ml. 25. Jos. Holik. 27. Ant Dařilek a Mik. Kabuda. ^ 28. Jos. Beran a Jind. Rypple. i 29. V. C. Zapalač, Vilem Hill- j mann a Fr. Gregar. 30. F. J. Mikulenčak. 31. Ant. Hrček a Fr. Prokop. 33. Pavel Surovík. 38. Jos. Vyvjala. 40. Hugo A. Ševčík. 42. Tom Sabršula. 43. A. E. J. Steves. 45. Tom Malina, Vine. Baroš a Jan J. Baroš. 49. Tom Mynář a Fil. Strakoš. 50. Fr. Kohout a Karel Ledni- cký. 52. Fr. Čunek. 54. Fr. Merenda, F. R. Křižan, Jos. Čoček, Štěp. Chupík, F. A. Novosad, Jos. Kameny, Ant,' R. Němeček, Fr. Štasta, F. J. Hol- čak, Fr.Šustala, Jan Svaček, Emil J. Jeřábek, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

t->| *"" /—v. "V_^ a__^ *-4 TT"ft K. I I Ji !: / 1 Cttsopls ltOS|MMláÍ'ský, Orgán S. 1' poučný ft /almvný. J. 8.T. Ztipiíili y S. r.j. S.T. Vychzi každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. tak jsem si pravila, že pošla na£e začáteční zápisky. Náš řád po- vstal takto: Byli jsme ve větším počtu po- hromadě a tu někteří bratři nám pravili, abychom se přidali k Jed- notě, čehož jsme si všimli a hned jsme začali pracovat. Dohodli jíme se, že svoláme schůzi na ne- dělí dne 30. dubna odpoledne v sí- ni Č.S.P.S., ale pro špatné poča- sí jsme se všichni nesešli. Velice ten den pršelo, tak nás tam bylo sotva polovic. Vzdor tomu jsme si zvolili prozatímní úřadníky než Sabwriptlon,$1.00 per year.Advectisinfi;aisřád dQ Jednoty uvedea bude< Do majetkového výboru zvoleni: I Co jsem uíiull |>ro jednotu! ' Úprava léčivých láztlt Fr. Vajdák, Lukáš Orság, Frank | i. Ca jsem uiinil pro Jednotu! v domácnosti. Merle, 2+. června, 1 Coufal. i za posledních šest měsíců, abych' Ve mnohých chorobách rad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

t U POKLADNY. Scéna z amsterdamského nádraží. "v. K Za dvě minuty odbije Šestá; v fadi před pokladnou tísni se zástup obecenstva, zamýšlejícího odjeti svlakem v6'«gdo Haarlemu, Haagu ■nebo Rotterdamu. Počet cestují- cích vzrůstá stejně rychle, jako je- jich netrpělivost; u okénka stojí tlustá starší žena — již vykukuje zpod levé paže deštník, ohrožující povážlivě bezpečnost nejbližších a z pravé ruky zase brašnička—a ne- má, jak se zdá, nijak naspěch; ne- "Paničko, dělejte, dělejte, pro- sím vás, toť by člověk z kůže vyle- těli" volá několik hlasů. Žena se klidně ohlíží, vrtí udive- ně hlavou, praví pohrdavě: Lidič- ky, to je spěchu!" a prohrabuje dále kapsu; pojednou vykřikne: "Hleďte to je náhoda, tady jsem v kapse našla zapomenutý zlatník, máte-li desetník nazpět, jsme vy- rovnáni. Zde je—jemine, teď jsem jej přece měla v ruce a . Zena vyndává z kapsy krabičku s pokroutkami, lahvičku, rukavice, jehelníček, pytlíček se sušenými švestkami a kapesník; konečně vy. všímá si naprosto n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

y >• í Sloyanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚltADOVNA: JoRe[*DtiŇek jr., předseda, Caldwell, TexaB. JoaeflMikeska. místopředsedu, Wesley, Texas, J. It. Kubřna, tajemník, Fayetteville, Tesán. 3. J. t rnka, pokladník, New Uíro, Texas. Účetní výbor: Jan Kuřera, Ellingef, Texas, J, M. Ualamlřek, Hayettevílie R. I, Texas. Albert rienífk, Plllln, Texas. Ďozorel: Tom. Krajča ml.. Caldwell, Texas, Frank Štefka, tirati^er, Jan Daniek, Seaíy, Tex. Met. ťazdral, pravili rádee. Míaííní poplatky do úmrtního fondu. 11000 I .150 • .70 i M >1.00 u.so K130 Doba printnupeni na $250 5500 Od 18 do > 21 roků... . 15 ctfí.... .. 30c nV 22 " 25 " 18 ' .... .. 85otft, 20 1 30 " .... 23 " .... .. 45". 31 " 35 " 25 " .... .. 50 " . 36 40 " .... 30 " .... .. 60 " 41 " 45 " .... 35 " .... .. 65", ' 45 " 50 " .... 40 " ... .. 75 " 50 " 51 " .... 45 " „ 51 " 53 " .... 50 1 " 5ÍÍ " 54 " 53 " .... 51 " .... 5ó " .... 55 " i50 " <55 " Atlresflr říitlň. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

7 } Čtvrtletní zpráva tAjemmka Ú.S.Y., R.V.O.S., počínající dnem 20. března 1011, končící dneoi 20. června 15)11. PfcÍJEJL Celkem bylo pojištěno od 20 břez., až do 20. června majetku jak od nových členů, tak i z připojiSté- nl za $67.806, z čehož připadá do pokladny Ú.S.V.... $339.03 -Za změnu certifikátů bylo přijato: Marie Ondřej od čís. 73 50 Filip Mazoch " 63 50 Josef Blinka, " ./ 27 50 Jan Nekuža " 51 50 Jan Fabian " 5 50 Karel Šefčík, " 5 50 Jos. Pitrucha " 5 50 Krist. Slanina " 81 50 Jan Prašivka " 51 50 Jan Lutonský " 12 50 J. F. Elšik " 31 50 Ant. Kostroun " 13 50 Rev. F. Máchán " 62 50 Na rozpočet číslo 33. zaplatili: Číslo 73 25.45 " 32 2.«9 " 67 11.30 " 70.. 26.70 Na rozpočet číslo 34. zaplatili: Číslo 62 16.12 " 2 9.82 " 24 1.18 " 82 1.05 " 71 3-23 " 83 8.85 " 27 784 " 51 54-16 " 7 13-43 " 78....'..... 3.81 " 66 2.63 " 4 11.04 " 79 2 32 " 80 y 8.82 • •• 4- 42 40.. 44.. 13 • 43 i- 34.. 5-' 48.. 89.. 72.. 68.. 60.. 9.. 14.. 21.. 84 . 76.. 54-■ 37-- 38-. 49-- 87 •' V 4*.. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 July 1911

Dudej pudě tolik, kolik's ji odejmul. Aby půda mohla poskytovati ú- rodu, musí míti všechny potřebné Farmář má moc zásoby živin v! Xip půdě obsažené udržeti ant bo je vy-' čerpati. VyČerpá.li tyto živiny, ! musí je opět nahraditi. K tomu, živiny pro rostliny. Půdě nesmí • máme zase pěkné staré přísloví:; &cházeti ani jedna živina, chceme-' "Dodej půdě tolik, kolik's jí odej- mul." A jen na takových zákla- dech může rolník velkého užitku dosíci. Dále slouží k dodávání živin do půdy také hnojiva strojená či u- li, aby nám poskytla hojného užit- ku. Příroda sama částečně oboha- cuje půdu živinami, a to deštěm a a zvětráváním pevnžjŠích zemin. Pokud pro hospodáře dostačí t9to přirozené obohacování, nemusí ži- |ittélá. viny do půdy dodávati, Ale že v j Nejsou tak dftležitá jako hnůj nynější době platí heslo co nejvíce I chlévský, ale jejich důležitost jest z půdy vytěžiti, tu nedostačuje í obsažena v tom, že se jimi nahra- přirozené obohacování a musí se i zují jednotlivé živiny a že...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

VOL. XX. HAI.LE1 rsYU.LK, TEXAS, TIIIJRSIUÍ ,111,V lit. ltttl. NO .10 ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 13. ČERVENCE 1911. Entrrfd au ccand.claM re.ttrr No\*itil<f, IB.tSO!,, at thr pnut rfliff al H.Uell«*lllř, !>,.§. undrr thp Bel of March !. 1*19. ČÍS1.0 50 OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. <wi Galnesvllle, 29-června. — Dne . června uveden byl do Jedno y d pod jmenem Pokrok Gaines- lle, čís. 101., a tak učiněn počá- tek k druhému stu řádů a doufám, že nezůstaneme dlouho posledními [ bylo žádných k dostání. Třetí den nás vzal p. Bačák na státi mezi sedadly. DoFortWorth povoz a ukázal nám tamnější kra- jsme přijeli v 9.30 hod. ráno. Tam jinu, která se nám líbila. Pozem- j vsedli jsme na vlak F. \Y. D. a ky jsou míchané a velice úrodné, jeli k Wichita Falls. Úrody od zřídelní vody dostatek. Tamnějš \ Fort Worth až po stanici Decatur pozemky jsou ve vysoké ceně, od ■ byly asi takové jako jinde na této Í30 do S100 akr. Rentft tam ne-; cestě, ale od této stanice až do Wi- chita...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Schulenbtirg, i o. července.— Do řádu VeUhradrad, čís 19., by- la uvedena Andélina Vyvial. Přestupní listinu k řádu Colum- hus, 4ís. 5S., vyzvedla si sestra [£u pfe(jUi jál a pjes modravé iiarbora Buček. F. Břeska, taj. připojiž -se ty k nám. | kdo upřímný Čech jsi Po- Kamkoli pohlédneš, vše ku předu | sPo'ku jsoj vesmés dobři občané, mi | jen jje' ! Kd>'ž se phjim* nový člen, nejed- n.ě.lse svobodnou myslí člověk kažďo ná se 0 t0 'aké )e ^ nechť už si věří co sám chce, jedná se jen o to, je-li slušný a pořádný Člověk. £ád- Orchard, 10. Července. — časi zde máme jaké kdo chce, sty prší a místy zase ani za sic, ale dobrý déšť by piopěl bavl-! denně, ně, která si ještě dust dobře sto,i j Pročež, bratři milí, v celek ji na to*sucl o. Někteří se vyslovili, i utvořme, že udělají y2 balu s akru. Možná, a k tomuto cíli stánek si po- ale já pochybuji. , 4 stavme. Dne 9 t. m. náš řád Strom Slo~, štánek ku oslavě Mistra Jana^ vanu, čis. 97., se usuesl pořádali1 Husa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

XI Poméry v Mexiku po revoluci. Na první pohled zdá se, že jest revoluce v Mexiku skončena a že se vítěznému Maderovi podařilo zjednat! v zemi pokoj a pořádek Ale tomu odporují zprávy, čas od asn v novinách se objevující, že zemi znovu propukají spořy, ná- silnosti a revoluce a že ještě do dnes ua místech odlehlejších stojí proti sobě vojsko vládni proti po- vstalcům se zbraní v ruce. To nepřekvapí nikoho, komu je zná- mo, že povstání nebylo nijak vzor- ně organisováno, že Maděra sotva polovina povstaleckých tlup po- slouchala a že ho po vítězné bitvě v Juarezu sami vlastní vojáci chtě li zajmouti. Proto za činy po sehnati velikou revoluční armádu, jakoby to nebylo za těžko žádnému vůdci jinému. Mnohem obtížnější jest nyní přiměti ji, aby se zase ro- zešlo. Loupení a kořistěni se Me- xikánům lépe lib! nežli namáhavá práce, která málo vynáší a jíž se lid sotva užíví. A hospodářské poměry mexického lidu jsou oprav, du smutné a není konečně divu, že se bouří. Tam, kde je věčná bída a h...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 July 1911

\ OBZOR. Cuso|iis hospodářský, poučný n ziiliaviiý. Orgúii S. l\ J. S. i. Vychzí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. A<lresn:il()liZ01t", llalIcttsTlIle, Texas. OBSKO 3E8,. A Uenoral Farm mul Kamily SewspujMT. Organ <>rthe s. r. J. s. T. Published Evcry Thursday F. G. Fabian, Proprictor. F. Fabian, Editor, fíallettsville, Texas. řeč, kterou přednesl br. ]. V. Frnka při oslavě jjetého výročí řádu Po- krok Texasu, S. P. J. S. T.,. ve Fayetteville dne 2. července 1911. Milé sestry a bratři S. P. J. S. T.t dámy a pánové! Jest pro mne radostí, jakou slova nedovedou projeviti, že zde dnes tak četnou návštěvu vidím. Jmenem řádu Pokrok Texasu, čís. 1. S.P.J.S T., Vás srdečně vítám. Na zdar všem Členům naší Jedno- ty! Na zdar všem hostům! Nazdar! Velice mne těší, že sešlo se ta- kové množství lidu našeho i jiných národností, aby se pohromadě po- bavili a obveselili. Já sám jsem rád veselým. Ale Snbscription,$1.00 per ycar. Advertising ( zvláštním potěšením mi jest, že vi- rates o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x