ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

Fil. Dr. Gustav Andreen, yur svensk luth. pastor och en a£ gd studentexamen i Rock Island hany College, Lindsborg, Kansas, universitetet, lill hvilket lian sederUppsala kallades att undervisa i egnat sig åt detta kall, antogs han president för Augustana College, framgång beklädt. s Jubileum i Rock Island. biskop von SchéelO, iklädd biskopsskrud, ett längre festtal. På e. m. fortsattes festligheterna med ett längre program. Kl. 8 på kvällen gick jubelkonserten al' stapeln. Kapellkören, Wennerbergkören o. Oratoriekören sjöngo livar sina nummer och till sist uttodes Händels "Messias"- . Det skulle taga för mycket utrymme i anspråk att nämna alla de olika numren, men allt var af god beskaffenhet och det enda vi skulle kunna anmärka ur, att den präktige bassångaren Gustaf Holmquist saknades vid detta tillfälle. lian har ofta förut sjungit "Messias" här och på andra platser och är snart sagdt oersättlig i detta slag af sång. Han medföljde Sverige-kö-ren som solist och kunde följaktligen e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

M&w X*er/éction. wicii as.E.ua-: rn./ii***: Oil Cook-stove oe Ger ingen lietta utåt, intet os, ingen rök. Den kokar en stor middag utan att upphetta köket eller kocken. Den kan tändas ögonblickligt och släckas ögon) ickligt. Ändring från sakta till hastig eld kan göras genom att blott vrida pa en knapp. Intet släparbeto är förenadt med den, intet kol att bära in, ingen ved att hugga. Ni behöfver ej vänta 15 a 20 minuter för att få elden 1 gang. En tändsticka och allt är färdigt. Helt enkelt genom att skrufva veken, upp eller ner får ni en sakta eller skarp hetta å bottnen af panna, kittel eller ugn och ingenstädes annars. Den har en "Cabinet Top" med hylla för att hålla tallrikar och mat varma, nedfällbara "hyllor för kaffe, tékanna. o. s. v. äfvensom handduksställ. Den sparar tid, besvär, helsa och sinnesro. Den uträttar allt en kvinna behöfver och mer än hon fordrar. Tillverkas med 1, 2 och 3 brännare, de med pied 2 och 3 brännare finnas med eller utan kabinett. IXos a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda ALBANY ÖL och PORTER. CARLSON & ANDERSON, Kgare. DONELSONS Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. (iummiklackar, 50c. Donelsons sydda halfsuloi. 292 Church St., hörnet af 15th. Ltouis Liindstt*öm Svensk Damskräddare MERCEDES BLDGr., 251 Post St. mellan Stockton och Grant ave. „ Telefon Kearny 3097 Cliurlcs Plambeck 590 Valencia St., nära 17th. Förut i No. 1915 Mission^ Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebrnky alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garanteras. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare 2473 MISSION STREET. Nytt lager af: Ur, »Juveler och Smycken. Reparationer utföras skyndsamt! - F. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 75 Sutter Street, San Francisco. Telefonera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. Tel. Kearny 26. G. H. T. POISON OAK hjotas med Salubrin. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

Helsovatten. Grizzly Medieal Spring producerar ett vatten som ofelbart kurerar magåkommor, reumatism, gikt, dyspepsia och förstoppning. Det fallerar aldrig. Mrs J. F. Sale, 2711 Diamond St., eller S. J. Logan, 1315 Gough St. TILL SALU. En delikatessaffär å 16th & Sanchez sts. finnes att genast få öfvertaga. Lagret öfverlemnas för inköpspris och inredningen kan antingen köpas eller hyras. Passande för svenskar. God kundkrets. Närmare meddelas i affären, 286 Sanchez st. efter kl. 4 e. m. TILL SALU! 5 rums möbler, nästan nya, säljas ovanligt billigt om snar uppgörelse sker hos Pete Johnson, 174 Eureka St. The Golden Seal Arbetsfält Los Angeles, Cal. Tillskrif Nils Johnson, Division Manager Suite 616 Chamber of Commerce Building. LOS ANGELES, CAL. Önskas 2 Svenska Sekreterare för The Order of ! EUROPA i sommar bör ni försäkra Eder om ångbåtsplats i tid. Kom bästa hytterna gå att de ihåj ihåj först. Vi äro agenter för: Scandinavian American Line Hamburg American Line Nord Deu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

På Säker Grundval och Med Framgång "The Order of the "Golden Seal" Tillgångar öfver $2,000,000. Svensk Loge. Under Bildande. Svenska ombud sökas. Harald Lundberg, Distriktsorganisatör ■ Tel. Mission 513. 2501 Diamond st. Stats-kontor Suite C1G, Chamber of Commerce Building, Los Angeles, Cal. Den storartade ' framgång "The Order of the Golden Seal" har haft i östern oeh den välvilja den redan rörit här i staden är sannerligen ingenting alt undra på, när man tar i betraktande de utomordentliga förmåner, som erbjudas. Förstklassig assurans och förstklassig organisation af loger har gjort den till hvad den är: en ideal försäkringsinstitution. SALUBRIN Såväl vanligt till 50c. pr flaska som toalettsalubrin till 75c pr flaska hos , MARTIN PETERSON, 316 K. Street, EUREKA, CAL. Sv. Boardinghus. för salu. Från 40 till 50 boarders. 508 8th Street, Oakland. och ST. I1KLENA, CALIFORNIA IXili St., nära San Pablo, Oakland. BRANCH: >>IS Washington Sired Telefon 5&a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

6. VÄSTKUSTEN. Torsäafe» dsn 30 Juni 1910. ' PASTOR BLOMMER. SVENSKT ORIGINAL. Af HJALMAR SÖDERWALL. Foits. fr. fiireg. n:r. VI. "LIFVETSHEMLIQHETER 99 eri af oss utgifven bok på 48 sidor, omliandlanrie lifvets hemligheter, äktenskapet, mänga slags sjukdomar, deras följder o.s. v.: den borde läsas af hvarje ung man. Sändes fritt! (Ursegladt omslag till hvar och en som på ett postkort eller I bref Insänder sin adress till O O ROSENBERG CO., -59 Dearborn St., CHICAGO, ILL, CO. — ö O — Or. C. p. FRIESE, Medical Suft. BEHANDLAR MED STOR FRAMGÅNG Privata och nervösa sjukdomar, O fötorsakade af ungdoms-dårskaper, onaturliga — vanor, med alla deras förfärliga följder, såsom — förslappning, förlust af lifskraft, opasslighet för affärslifvet, njur- och bläs* sjukdomar, svag rygg o. s. v., behandlas snabbt, omsorgsfullt, billigt och i djupaste hemlighet med säkra och pålitliga mediciner. ö- t ❖ <• <• ♦2* v ❖ i i ] 9 .»V ,r ^ Pris: Salubrin 50c,, Toilet-Salubrin 7...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

Johnson FloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, "THE UNION STORE.- '' 430 CASTRO 8TREET, Nära tfUii >SL, San Francisco. Becirafningskransar till lägsta '- priser. JERNHANDEL 2) 5 Church St.. niira Market. Tel. Markrt 2521 Alla slairs verktyg & jernsaker. Oljor, pinlarfänr, sias m. m. Moderata priser Telefon Market 666§. 5. M. ISING SKANDINAVISK T8VOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larson, Egare. HOTEL LARSEN 56 Eddy St., »an Francisco. (öfver Tivoli Cafn) KURIKO OLE OID, YIGORI och UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusteu" till salu Salubrin. SVENSKA ATLETKLU BBEN möter alla dagar i veckan i sin lokal 16th och Hardy sts., ofvanför Church. Alla välkomna. Sven Svenson, FöreståndAre. G. AJldo, pr.--sekr. O. Almén...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 June 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 30 Juni 1910. Viking Cafe and Restaurant W Haiglit Street, hörnet af Fillmore Restaurant, Bar och Grill Förstklassig Matsedel, goda Viner och Likörer. Ingång för damer m. FiUnion; St. Rä^Telefon Market 120.» ffiaktiebolaiet iO O ♦> Göteborg, Sverige. | TILLGÅNGAR: $12,502,879 | EDWARD HROWN & SONS, Generalagenter | || Alaska Commercial Bldg., California & Sansome Sts., SanFrancisco, Cal. % £ Assurans mottages af I'- . R. POULSSON, 75 Sutter St., S. F. i % Agent i Sacramento, Cal., II. A. MeCELLAND CO. % V * * * * «8> * * * * # * # * * * * * * * * * * ❖ * * * * * * * 4» ❖ ❖ * * * * * * * * * O ****** * *** Svenskt Apotek — OCEAN SHORE PHARMACY t pMission Street & Onondaga Ave., San Francisco. Alla slags receptor fyllas. Full ständigt lager af svenska husmediciner såsom amykos, salubrin, krones sens, torsk- , prinsens, nerv-, Rosens, llolTmuns, hjertstyrkande droppar, Riga balsam, Lovens bla...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

■ VESTKUSTEN == (THE WES1 COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Litér* ture Politics and General News 'VESTKUSTEN" U the oldest Swedish Newspaper published om the Paciflt Coast and Is an Uni valed Advertising medium, t-ate* 60c per Inch ea h insertion Reading, notices 10c. pel line. Liberal discount on yearly contracts PublUhed every Thursday Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY. 30 Sharon Street :: :: San Franc'aca Alex. Olsson, Editor and Proprietor ■ ■VESTKUSTEN * - Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne & Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 60c. pr tum; bland läsning tOc. pr rad. PRENUME RATIONSPRIS: Helt fir J2.00 | FJerdedels är $0.65 Halft &r |1.25 | Ett fir till Sverige .... *2.60 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

Union Leader OUT PLUG UlSION fJÄilfl LEDER DEM ALLA Af egen förtjenst liar ' denna tobakssort blifvit den mest sålda i hela verlden. DeV ger en rik, mjuk ocli sval rök och är en ,- -t- CUT PLUG Leads thim au ANGENÄM tillfredsställande tugg- ' tobak. Den faller flere rökare i smaken än något annat märke af "Cut Plug" i marknaden och säljes hos nästan alla handlande i Förenta Staterna. t Hvarje paket är förj sedt med ett GARANTIBAND i rödt, hvitt och blått och öfver hela landet har denna tobakssort blifvit en nationell EÖK-och TUGGTOBAK. Begär Union Leader. Dess äkthet ifrenkännes på det röd-hvita-blå bandet. Tag ej något substitut! Standard Oil Company (Incorporated) ■New jPcr/éctio n WICK BLUE FLAME Oil Cook-stove Den har en Cabinet Top med en liyl la for att hålla tallrikar och mat varma. Nickelbeslag och skorstensrörens skinande blå gör spiseln ornamental och attraktiv. Tillverkas med 1, 2 eller 3 brännare. De med 2 eller 3 brännare kunna erhållas med eller utan "Cabinet"- . Hos a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

San Carlos Dait*y För vidare upplysningar besök, tillsltrif eller telefonera. N. S. Nelson, Egare. 143—145 NOE STREET, mellan 14th och Henry sts. Order mottagas ocli levereras. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda ALBANY ÖL och PORTER. CARLSON & ANDERSON, Egare. Liouis Liindsttföm Svensk Damskräddare MERCEDES BLDG., 251 Post St. mellan Stockton oeh Grant ave. John A. Halpii Attorney at Law Rå^lfrågningar lritl. Behandlar skilsmesv Fastighets- och in teckn ins frågor, fästet» et le* stfämenteri etc. uppsättas. Köpebref gransk m - DEAN BUILDING, %4 Market Street, hörnet af Turk & Mason Sts. Home C 6473 Franklin 1577 RUM 33. Telefoner: Home C 6473 P. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 75 Sutter Street, San Francisco. Telefonera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. Tel, Kearny 26. J. JOHANSON Svensk Urmakav och Juvelerare 2473 MISSION STREi '( Nytt lager af: Ur, Juveler oc ken. Reparationer utföras skyn 8-...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

Entered at th« San Francisca, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Sven■karne pä Stillahafskusten. UTQIFVES HVARJE TORSDAG frän 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett Ar $2.00 Ett halft år $1.25 Ett Kvart* är 65c. Ett helt är till Sverige $2.50 Alla prenumerationer mäste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. •'VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Fiist icke allt för stort afseende vid hvad "alla menniskor säga"- , de flesta fall visar det sig alt "alla menniskors" utsago inskränker sig till granngårdsskvaller. I dessa dagar är det en massa s. k. sports, som önska att det storartade slagsmålet i Reno aldrig kommit till stånd, — nemligen alla de, som höllo vad om att Jeffries skulle vinna och förlorade sina pluringar. Skepticismen i verlden skulle bli mera sällsynt, om de andliga kraf...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

Med Framgång "The Order of the "Golden Seal" Tillgångar öfver $2,000,000. Svensk Loge. Under Bildande. Svenska ombud sökas. Harald Lundberg, Distriktsorganisatör Tel. Mission 513. 2501 Diamond st. Stats-kontor Suite 61C, Chamber of Commerce Building, Los Angeles, Cal. Den storartade framgång "The Order of the Golden Seal" har haft i östern och den välvilja den redan rönt här i staden är sannerligen ingenting att undra på, när man tar i betraktande de utomordentliga förmåner, som erbjudas. Förstklassig assurans oeli förstklassig organisation af loger har gjort den till hvad den är: en ideal försäkringsinstitution. Akta Svenska Rakknifvar af Klas Törnbloms berömda tillverkning samt ficklcnifvar säljas nu till billigt pris i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St., San Francisco. Oumbärligt. Såsom oumbärligt behandlingsmedel vid fall af blodstockningar, svullnad och inflammationer brännskador räknas Salubrin icke endast af alla läkare utan af alla — såväl här i landet som i andra länder — so...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

JUVELERARE och OPTIKERS 115 MARKET SI., nära Call B"dg., 2593 Mission St., nära 22nd Den största juvelerare butik med det största lager och lägsta priser. Alla urreparationer garanteras för 2 år. James 3i. Sorensen " Sres and Jreas. ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTER "Acme" och "Franciscaner" PÅ FAT OCH BUTELJER I CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. T elefon Market 482. San Francisco. ... -J* »J. >;.■$. .j .j...... ,j,... ,j,............... ^^ ^^ ^ ^ ,,, t., ... S t f t «5* HUDSJUKDOMAR ❖ ❖ ❖ ❖ * <♦ bero gemenligen på bakterier, som antingen direkt angripa svaga punkter, skråmor eller sår i huden och derifrån sprida sig öfver en större eller mindre yta, vållande klåda, inflammation o. s. v., eller ock först söka sig en viig till de inre organen, der dé framkalla blodförgiftning, som ger sig tillkänna bland annat genom karbunklar, ekzemer, o. s. v. Behandlas blist med Salubrin enligt i Bruksanvisningen gif...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

iiiiiip (Forts. fr. föreg. nr.) "Ni finner således, att prins Dsjalma bliv under en liel månads tid kvarhåilen här. Lägenheten att följa med Ruytet har sått honom ur händerna, och det är således alldeles omöjligt för den unge hinduen att vara i Paris den 13 februari nästkommande år. Ni har befallt, oeh jag har blindt lydt er och dertill änvändt de medel, öfver hvilka jag kunde förfoga. Jag har dervid endast haft det målet för ögonen, som kan helga dem, ty det handlar ju, som ni säger, om något, som är af oändlig vikt för*vårt sällskap. I era händer har jag varit, hvad vi alla måste vara i våra förmäns händer, ett verktyg. Ty till Guds ära göra våra förmän efter behag lik af oss. Må således vårt bestånd oeh vår makt städse grundas på den mellan oss rådande öfverensstämmelsen. Tiderna äro för oss missgynnande, men det är endast händelserna, som vexla; vi "förblifva oförändrade. "Lydnad och mod, hemlighet och tålamod, list och förvägenhet, enighet och tillgifvenhet råde städse bland os...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 July 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 Juli 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Sts. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.45 f. m. Ungdomsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. m. Ungdomsmöte kl. 5 o. m. och predikan kl. 7,15 e. m. Bönemöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad -120 Guerrero St. SAN FRANCISCO. En utflykt i Golden Gate Park hade i måndags anordnats af "ungdomsföreningen i lutli. kyrkan. Gynnad af det härligaste väder, hade den samlat en talrik skara deltagare, som roade sig med lif och lust och iiite syntes det allra ringasto bekymrad om den stora nationalsensatiouen i Reno. Kyrkliga nyheter. Ungdomsföreningen inom Svenska metodistkyrkan ä Guerrero st., emellan 10 och 17 sts., gifver en...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

= VESTKUSTEN ===== (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Lltcrt ture, Politics and General News. "VESTKUSTEN" i* the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and is an Umivaled Advertising medium L&tes 60c. per Inch ea h insertion. Reading notices 10c per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 80 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN EN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne & Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 60c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUME RATIONSPRIS: **eIt ftr $2.00 | FJerdedels år J0.65 Halft 4r *1.25 I Ett år till Sverige $2.60 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, R...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

NEW YALE DENTAL PARLORS 1219 Fillmore St. cor. Turk St. öppet aftnar och söndagar. Koka i Komfort Ni behöfver icke längre plåga ihjel Er med den pinsamma hettan af ett intensivt hett kök. Koka i komfort. Här har ni en ugn, som ej ger någon hetta utåt. All hetta koncentreras till dess brännare. En stark blå låga (hetare iin både hvit och röd) stiger uppåt, men sprides ej åt sidorna. All hetta utnyttjas för kokningen, ej för yttre uppvärmning. JSiew Per/Action WICK CLUE FLAME Oil Cook-stove aflägsnar fullständigt kokningens diskomfort. Stryk eld på en tändsticka och genast är ugnen färdig. Omedelbart stiger en stårk hetta uppåt mot grytan, pannan, kitteln o. s. v. och dock åstadkommes ingen omgifvaiule hetta, intet os, ingen rök. Hvarför? Emedan The New Perfection Oil Cook-Stove är vetenskapligt och praktiskt perfekt. Ni kan icke förbruka för mycket veke, den kontrolleras automatiskt. Ni får ett maximum af hetta — ingen rök. Brännaren är enkel. En aftorkning med en trasa rengör den ■—...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

VF.STKUSTEN. Torsdagen den 14 Juli 1910. 3. JACOB PETERSON, EGARE. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. ED. GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS 0. s. v. Leverans till familjer och föreningsfester fullgöres skyndsamt och bestämdt. 2279 MARKET ST., (nära 16th), San Francicsco. Telefon Market 3041. Melander Coal Co. VED, KOL, KOKS ocli TRÄKOL 1435 Mission Street . Nära 10th Street, SAN FRANCISCO Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras för Daler och festjer. PROF. G. R. PUCKETT, Danslärare. Tflpfnnpri Market 3577 VVm. Melander telefoner ( Homej 3577 ^ Egarc. - Pucketts DIaple Hall POLK STREET, nära California St., och Pontas Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. O.W.JENSEN KOL OCH...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 July 1910

Entered at the San Francisca, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenekarne på Stlllahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAQ frän 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. 4. VESTRU3TEN. - rsdagen äen 14 Juli Mö. PRENUMERATIONSPRIS: Ett är »2.00 Ett halft år $125 Ett <varts år 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare "Den högt vill flyga, faller ofta ned"- , är ett gammalt svenskt ordspråk, som sedan flygsporten börjat utvecklas blifvit ännu sannare än förr. San Francisco håller på att förbättras i alla afseenden! Nu få icke ens stereoptikonvyer af en knytnäfsbatalj förevisas. Hvem skulle ha trott det för 3 a 4 månader sedan? Om den sista stora kampen mellan Jeffries och Johnson åstadkom allt detta, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x