ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

CBCHOBLOVAK V Dalen., ane u. stpu V pátek, dne 15. srpna 1941. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. BRAMBORY — ERTEPLE. Nevím proč ty brambory u nás na Moravé v naší vesnici skorém všich- ni jmenovali erteple, ač to české jméno není, ale máme české zemá- ky, brambory, zemská jablíčka a někde říkali kobzole. Ono je to s tě- mi jmény všelijaké, u našeho řeme- sla dodnes nevím jak se některé ná- stroje správně česky jmenují, sko- rém všechno kromě toho šídla a kla- diva jsme jmenovali jménem něme- ckým a ani to nepřišlo někomu, aby věci správné česky pojmenoval. Tak taky s těmi erteplaml, kteréž slovo je vzato z němčiny, a u nás v naší TÝDENNÍ ZPRÁVY — Za mésíc červenec zamřelo u nás 12 lidí a narodilo se za stejný měsíc 15 světoobčanů. — Velmi nás překvapila zpráva z vé, a když již byla skorém uzdrave- na, onemocněla rychlým zápalem plic, který dosud statnou 54 let sta- — Manželé Albert Petrašovi, pí. du. A ráno jsem se až podivila jaké an...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

f 1 V pátek, dne 15. srpna 1941. fiECHOSLOVAK VSELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. C. C. Johnson, 720 Lexington Ave., Corpus Christi, sestavil nový stroj, který dělá dvoj i práci při sklizni zr- na. Stroj stiná klasy hegary, nebo jiného krmiva, před traktorem a se- ká stoky za ním. Nezáleží na tom jak jsou štoky vysoké, můžou býti od 30 palců do 6 stop vysoké. John- son tvrdí, že jeho stroj se výborně osvědčil při demonstraci. Mohl míti už taky pokoj. — T. W. Thompson v Crockett, Tex. se ože- nil kflyž mu bylo 73 roků. Minulý pátek oslavoval 91. narozeniny. Úroda medu ve Spoj. Státech v normálním roce jest 80,000 tun. Tajemník - pokl. C. S. Pegues, od Nueces Co. Agri. Cons. Ass. má k rozdělení mezi členy řarmery za $20,000 Cotton Stamps. První parity šeky obdržela úřa- dovna našeho okresního agenta to- ■ to pondělí, 320 šeků představujících sumu $67,000. Náš okres obdrží cel- kem něco více než $650,000 v parit- ní výplatě. Dr. E. W. Prothro, okresní lékař pravil, že mu byl oznámen...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 August 1941

Čechoslovák V pátek, dne 15. srpna 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIPAY TOBACCO ROAD' with Charley Grapewin Marjorie Rambeau Slim Summerville also LATEST MOVIETONE NEWS fcKTURDAY — ONE DAY ONLY Tim Holt "WAGON TRAIN" wlth Roy Whitley ALSO LEON ERROL COMEDY SUNDAY AND MONDAY "POWER DIVE" ITS A AIK THRILLER wlth Richard Arlen Jean Parker AND OTIIERS ALSO POPEYE THE SAILOR TUESDAY AND WEDNESDAY t4BIonde Inspiration" AND ANOTIIER NEW PICTURE "The Black Cat" fcdmission: 2 for 15c; 2 for 25c Kdo jinému jámu kopá, sám do iů padá. v v Vláda tak zv. protektorátu, tisk, rozhlas a klnematografické žurnály tlumil: vybízejí český lid, aby přispěl í,ia'lllll'nn( na druhou válečnou sbírku Němec- „ , středu Z města a okresu jfr Oznamujeme, že naše studio bude zavřeno za příčinou odcesto- vání od 17. srpna do 7. září. Urba- novský Studio, West, Tex. (30-35c) v v Kdo se zajímá o koupi pohoře- lé budovy (kapelni) při vyšší škole, ať nechá svoji nabídku v zalepené obálce u sekretáře škol Ben J. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

tamuvn/wAir V ít-.cu. VYCHÁZÍ KAZDY TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: L NITL O STATES SAVINGS ONOS WOSIAMPS Ročně Na pul roku ... Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kajici ne redakce, buďtež zasílány na tuto adresu ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 34. Entered as second-claas matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 22. SRPNA (AUGUST) 1941. Rusové se rvou jako lvi vzdušné tanky vrhají na nazi Obyvatelstvy Leningradu vybízeno bo- jcvati proti lupičům. — Berlín jest prý vyklízen. — Britické vojsko ze středovýchodu do Ruska. Moskva, 21. srpna. — Rudé vojsko, bojující na nové defensivní linii, značně zesílilo ve čtvrtek svůj odpor proti hunskému náporu na Lenin- grad a ruské zprávy sdělují o zasa- zování zdrcujících rán Němcům na střední frontě tanky a pěchotou, které jscu přenášeny za nepřátel- skou linii aeroplány. O půlnoci sovětská zpráva na- svědčovala, že Němci obnovili své pokusy proraziti...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. srpna 1941. MARIE KYZLINKOVÁ: TAM NA HORÁCH ROMÁN 1^7^ klonily se pod svým břemenem až k zemi. Les snil svůj hX z.inní sen . .. Karel byl hluboce dojat, když se blížili k Veljcovicům. kjv! Dííve často navrhoval Hané, aby se setkali zde, kde KN jsou v blízkosti rovněž krásné horské partie. Ale Hana ^ měla obavy, aby ji někdo známý neprozrad 1, proto tr- \ala na tom. že se shledali vždy ve Vrchlabí. Saně zajely k podjezdu Joštovy vily, kde čekal továr- ník se svou paní na milé hosty. Teprve v saloně představil Mach sestru a syna. Karel pokrčil rameny. Jest dlouhým, zkoumavým pohledem zadíval se na "Pojedu tedy, když si to tak výslovné přeješ, ač je tvá Karla. Vysoký, štíhlý mladík, trochu zasněného, ale u- tajná naděje zbytečnou. Víš, že slečnu znám a nikdy přímného pohledu, se mu rázem zalíbil, Hana se nekla- jsem se o ni blíže nezajímal. Myslím, že by sotva byla mala a volila dobře. spokojena, kdyby věděla o tvých plánech." Zatím se paní Helena uvítala s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

V patek, dne 22. srpna 1941. ČECHOSLOVÁK 'X Postup události ze světové katastrofy Čtvrtek. (Dodatečné zprávy). — Vůdci tito pravili, že válka zuři Vrchní německé velitelství vydalo na mnohých frontách a nežli bude zprávu, že s pomocí italských, ru- po všem, mohou se vyvinouti mno- munských a maďarských oddílů hé jiné bitevní fronty. Otázkou jest, byla obklíčena přístavní města O- kde a kdy ohromné americké a bri- děsa a Nikolajev, námořní základ- tické zdroje "mohou býti použity na; že byla vyzdvižena svastika v nejlépe a nejúčinněji", a to se zá- středisku železa Krivoj Rog, v polo- roveň vztahuje stejně k výrobě vá- vici jižní Ukrajiny, a že německé léčných zásob a surovému materiá- vojsko se blíží k Dněpropetrovsku, lu. které Němci nazývají ukrajinským1 "Potřeby a požadavky vašich a Essenem, a že pádem Krivoj Rogu našich branných moci mohou se Rusko ztratilo 61% svého železa, rozhodnouti pouze ve světle úplných Krivoj Rog leží asi 80 mil jihozá- vědomostí o mnohých činitelích, o ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. srpna 1941. Z cesty pouští a horami. jeho ženou. Zeť znal Nové Me- xiko a proto posloužil nám zname- mitě co průvodčí a zároveň i co únžer. 'Za těch několik dní viděli jsme 753 mi', cesty. V pátek jsme zastavili v Austinu u dcery pí. Bili Brewingtonové a i Kdyby některý z čtenářů si udě- no. Na této hoře, 9000 stop vysoké odbočili jsme zde cestou do Sonory, Slovák, že teď budou lépe vyhledá- lal výlet do El Paso, radíme mu, a- jest také golfové hříště jediné své- Fredericksburg a Austin. Od Stock- vat zprávy z Texasu. Pí. Kamilu Foj- by nepřehlédnul scenerickou cestu ho druhu v Americe. j ton dále na východ bylo viděti, že táškovou znají a její dopisy rádi nad tímto městem. Scenic Drive za-! Co prohlížíme si vrchol hory, via-1 tam již neměli tolik vláhy, jako na, čtou, též ji navštívili. Prosím, vyřiď - Mnozí z vás jste asi vykonali počne ve východní části města bií-' stně vesničku na hoře, setmélo se.! západ k El Paso. Cesta tu vede sa- te ty pozdravy t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

V pátek, dne 22. srpna 1941. cbch06l0v4k rv > X U sousedů. Někteří senátoři a kongresníci dá vají vytisknouti v kongresním Re- kordu různé dopisy od svých voli- merické půdé. Byly mezi nimi také dop sy od poštovního úřadu při- hrádka IPL 244, Hamburg, Něme- cko, týkající se německých pirátů (raiders) u pobřeží Brasilie, a né- čů a také články z časopisů a maga-, P°norť* v, kubánských vo- zinů. Tak ku příkladu kongresník Brown, isolačník, si dal do Rekordu dopis od třech "dcer americké re- voluce", schvalující jeho stanovisko, chválící America First Committee, a žs by F. D. Roosevelt měl býti "impičován". Silné, že? Takových neomaleností, i od kongresníků a senátorů je v kongresním Rekordu mnoho. Republikánský kongresník Hamilton Fish, jeden z nejurput- nějších isolačníků, pronesl v kon- gresu také jednu sice krátkou, ale takovou řeč že jiný kongresník mu za to "s politováním" odpověděl, že Hitlerova propaganda to hned vy- užívá. V Rekordu tom bývají však vytištěny také články, kt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

cbchqslovak V pátek, dne 22. srpna 1941. ČECHOSLOVÁK AND WtSTSKE NOTIN* Published every Friday by Čechoslovák publishing co WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Joe. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Peny oznámek sdéli se na požádáni Advertising rates on application t^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rtiíllvého obsahu se neuveíejní. PRESS Místo zrní. Ukrajina obilnicí že prý velkou jest proto nazi usmyslili sobě do ní vlézt. 'Nový řáď je řádem činů, spatřit cizí véc, dřív je o ní rozhodnuto než by řekl švec. Zazní zpévy nazístické, zatroubení, křik, hurrá, my tu obilnici vezmem bleskem, v šik! Ale nešlo to tak rychle jak to Fuhrer chtél, obilnice méla stráže z milionů těl. Nazi dostal v obilnici kuli ač měl hlad, smrt, a nebo zmrzačehí a je ještě mlád. Díra v prsou, díra v hlavě, ticho, ticho, pst! Chybí ruce, chybí nohy, oči, brada, p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

V pátek, dne 22. srpna 1941. ČECHOHLO VAX I O Rusko. Ve Spoj. Státech můžeme skoro denně pozorovat, že demokracie má' v sobě mnoho různých nedostatků i přímo zel; různí politikáři vyhledá- vají bezohledně jen svůj osobni pro- speen, a tak je tomu i u jiných tříd, které politikaří málo nebo nic. Dle theorie komunistů měli být všichni rovně, a stejně pracovat, stejně užívat darů přírody, vzdělá- vat se, a stejně užívat všeho, co na tomto světě zpříjemňuje lidský ži- vot. A kdo nekoná prospěšnou práci ať nejí, jinými slovy, žádné příživ- níky. V praksi to nešlo podle plánů v knihách a v časopisech. Brzo bylo seznáno, že člověk který vykoná ví- ce a lepší práce zaslouží si vyšší od- měnu, jinak by to byla premie na neschopnost a lenost. Pro ty praco- vité byly záviděny mzdy od kusu a v některých případech ještě zvlášt- ní příplatky za mimořádné důležité výkony. Lenochům bylo pohroženo odebráním lístků na potraviny, což byla velmi účinná zbraň; někteří se polepšili, a mnoho lenochů raděj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

CECHOBLOVÁK V pátek, dne 22. srpna 1941. I Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě ozDámte jemu. KOO TO ROZLUŠTÍ? Práce prý je dnes nezdravá a pro- to dnes ti vynálezci a ti modernisté nabádají k vynajíti více a výkon- nějších strojů všude v továrnách, aby pracovní doba dělníka mohla býti zkrácena co nejméně hodin, a- by prý se mohl tento tovární dělník vénovati zábavám na volném vzdu- chu. Na farmách zase jsou dnes stroje vynalézány stále nové a lepší, doko- nalejší, zase prý k úlevě rolníka, aby tento mohl zase jiti z toho čerstvé- ho vzduchu do města užiti té měst- ské radosti. Výsledky této americké propa- gandy, kterou dnes průměrný ame- rický občan dychtivé hltá, jsou ža- lostné. Máme zde v Americe dělni- cké unie, které jsou silné počtem, že málokde Jsou tak unie silné, a ty- to unie se zavazují o práci pro kaž- dého dělníka, ale jen málo hodin týdně, aby měl každý dělník více času pro ten čerstvý vzduch. Ameri- ka zase, vlastně naše vláda také b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

V pátek, dne 22. srpna 1941. F*/i Čechoslovák A1 L, mf !! ?! ť i ' I li I* I < 1! ' i' ; y ň kf ■fS KOUTEK PRO BEČLÁKY San Angelo a Eola, Tex., 13. srpna. Milá a veselá bsčlácká chaso! Na vědomost vám dáváme, že ten bečlácký sjezd byl opožděn o měsíc pozdějc a sice též 13., ale srpna. Ná- sledkem toho, že ten náš předseda J. Šipula čekal až se bude měnit měsíc, a to poslední čtvrt a to dolů rožky. Jo a tož vám m lá chaso při- lít z toho City of Crosby, Tex. sem do San Angelo v třímotorovém aero- plánu. No a to §e ví že první naší povinnosti bjlo objet všechny zdej- ší bečláky a bečlačky, no a tož jsme je pozvali na tu první bečláckou konferenci. A to se jich dostavilo do- sti slušný počet obého pohlaví, ko- lem třicíti. Ono víte i ze vzdáleněj- ších míst, neb jsme k dopravě pou- žívali ten aeroplán. Jo a tož ten náš předseda J. Š. se vám usmíval pod vousisky, že jsou přece ti bečláci a bečlačky zde na západě dbalí svého stavu i národní povinnosti. Náš předseda B. K. udeřil tím ko...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 August 1941

Čechoslovák V pátek, dne 22. srpna 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Edw. G. Robinson Ida Lupino 'The Sea Wolf" with John Garfield ALSO LATEST MOVIETONE NEWS Z města a okresu — Manželé Tom Fajkusovi" a pí. Anton Janková z Menlow a manže- ; le Jim Fajkusovi zajeli se podí- Kdo měl první bal v našem okresu? Wacovská Tribuna psala ve střer SATURDAY — ONE DAY ONLY "Romance of the — Scott Dighy s rodinou z Pene- Vati do Prahy, Texas v pátek a so lope dleli v nedéli v Stephenville s Lotu, kde se měli velice dobře jeho sestrou a rodinou. i v v v v — Přítel B. Socha posílá nám Pí. Rosa Hollubová navrátila se zdravici z 'Bečláckého Sjezdu" ze du, že první bal bavlny v okresu Mc- ; v nedéli z týdenních prázdnin, kdy San Angelo, podepsanou Joe Shipu- Lennan byl vypěstován H. P. Coope- í dlela v Taylor, Houston a Beau- lou, Paul Filipem, Frank Havlákem rem u mésta Mart v pondělí, jenž mont. a B. Sochou. Díky za vzpomínku! i byl odžinován krátce před poled- v v | v v nem. Oznamujems, ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

141. tili yia če- iila pí- 1 z ra- po jej ldý Ldu ivá try aši A S3K ! ■ V? N *«. i A x l,vf VYCHÁZÍ KAZDY 1?DEN. PŘEDPLATNÉ: Ročné $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tu to adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST. TEXAS -xř -KCS C> -OND5 rOV' <V> W I ^ * * AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 35. Entered as second-cla6s matter January 2. 1920. at the p ost ofice at West.«Texas .under the Act of March 3. 1879 29. SRPNA (AUG.) 1941. Historická schůzka pres. Roosevelta a Winston Churchilla na moři. • • ; ••• •' van; Vůdci Ameriky a Britanie, obklopení svými náčelníky v historie- J. King, velitel atlantické flotily Spoj. Států; gen. George C. Marshall, ké schůzi na britické bitevnici Prince of Wales někde v Severním Atlan- náčelník amerického armádního štábu; gen. John G. Dii, náčelník bri- tiku. V předu sedí president Roosevelt a vedle Winston Churchi'1 R iického královského štábu; admirál Harold R. S...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

V pátek, dne 29. srpna 1941. L přátelství a laska POVÍDKA OD MARIE KYZLINKOVÉ. Ale když se zadívala na tento poslední dopis, napadlo jemný dojem? Vždyť tím jsou dotčeny její neochvějne *" jí staré, osvědčené přísloví: "Do tret ce všeho dobrého." pevné zásady! Co na tom, že ve tváří Julči Karesove Snad — snad právé tento dopis je pro ni důležitým! neodráží se onen hluboký vnitřní život, jímž dycha Pozorněji pohlédla na obáiku-a četla na razítku po- každý její dop s? Že její zevnějšek jest podoben pro- štovnim, že dopis byl odeslán z —Trenčína. Šel tedy až stému zjevu venkovského děvčátka, jistě půvabnému — ze S.ovenska sem, do zapadlého zátiší českomoravské ale tak vzdálenému představě o bytosti její přitelkyne. ! vysočiny! Má býti jeho dlouhá cesta marnou? j A přece vždy znova se dívala na tuto fotografii. Čím po- J.ř.na si otřela uslzené oči a vrátila se s dopisem ke zorné ji studovala každý rys ve tváři Julie Karešové, tun ' | stolu. Usedla a již klidněji otvírala tento poslední d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

V pátek, dne 29. srpna 1941. CECH OSLO V ÁK KOUTEK PRO BEČLÁKY SEBRANÉ ČRTY Z BEČLÁCKĚHO SJEZDU. & Tak milá chaso B. K.! Tož už jest to ujednáno — už jest to hotovo; pár vajíček na rendliček, kousek másla do toho. Tož jste četli v minulém čísle, co jsme v tom našem sjezdu vykonali, no a tak z toho jinak není odvolání až na rok u p. Zbránka v Rosenberg, no a já tak trochu chci popsat, jak jsem se měl. Tak Crosby jsem opustil 11. srpna. Na noc jsem byl u dcery a zetě G. Holý v Houstonu. Moji residenci jsem odporučil sv. Floriánu do o- chrany, v kuzni jsem položil kladi- vo napřič přes nákovu, aby skřítko- vé chránili vše před záškodníky, píchnul jsem se třikráte rezavým podkovňákem do levé paty, by ďá- bel se mi nepletl do mých šlépějí, a plivnuv třikráte do ohniště, by žár hříšného smýšlení lásky neměl na- de mnou moci, a takto upevněn v dobru předsevzetí jsem vykročil le- vou nohou, neb levou nohou i u voj- ska jsme vždy vyšlápli, prej levá — levá. A tak jsem si koupil tiketu. F...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

V pátek, dne 29. srpna 1941. Besídka Čtenářů Tulsa, Okla., 11. července 1941. To Rusko ale mne pořádně zkla- malo. Tak jsem měl ty Rusy rád a očekával jsem, že vyhrají válku jed- ním rázem, hlavně proto, že je jich tolik. A zatím nedělní noviny při- nesly zprávu, že jich bylo přes 300,- 000 zajato a ohromné zásoby zbraní ukořistěny. Nestydím se přiznat, že jsem si po přečtení těch Jobových zpráv zaplakal. Takové naděje jsem do nich skládal a oni mi tohle pro- vedou. Noviny psaly o zbabělém ú- těku ruských armád. Nemyslete ale, že to bylo minulou ntdéli. To bylo jednu krásnou nedě- li roku 1904, kdy Rusové byli ve vál- ce s Japončíky. Plakalo nás tehdy víc. A větší chlapi. Městský tajem- ník Mašek, pozdější starosta české Obce Sokolské přišel do hostince u Ruského Dvora, kde náš Kroužek Mládenců měl místnost a po disku- si ruské porážky nám řekl asi toto: Hoši, protože noviny píší o ruské porážce, proto nemusíte věšet hla- vu. Musíte sl uvědomit, že veškeré zprávy přichází z Reuterov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

V pátek, dné 29. šrpná ČECHOSLOVÁK Manželství na úvěr. v Sestry Pohlovy neměly po smrti své matky na růžích ustláno: osi- řelé, byly odkázány samy na sebe. Starší z nich, Lea, nezoufala: umě- la krásně šít, vyšívat a kreslit. Za- řídila si z nepatrného dědictví ob- chod s uměleckými předměty. Mlad- ší Emča studovala na učitelském li- šta vě a nej lepši Leinou odměnou za péči, kterou Emče věnovala, byl vý- borný prospěch sestřin. Kdekdo přál sestrám Pohlovým vše nejlepší — a nejvíce ze všech snad starý pan Notář Navrátil, jehož syn, advokát Navrátil, se znal s Leou od dětství. V domě, kde bydlily sestry Pohlo- vy, bydlel o patro výše v podnájmu posluchač lékařství Olek Brožek. Seznámil se s Leou a přiznal se jí, že je úplně bez prostředků, odká- zán na podporu svých přátel. Lee byl sympatický hned od první chví- le. kdy ho spatřila — a protože kro- mě Emči neměla na světě nikoho, pojala odvážný plán: ujednala s nim, že mu dopomůže svými penězi dostudovat, a budou-li pak k sobě cítit ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

čechoslovák V pátek. d"«" 99. s nmi 1<>41. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKE NOVIN* Published every Friday by čechoslovák publishing co. west, texas. Kdo jiným jámu kopá. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTOKS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, T. j. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček prese. Lid by se mél snažiti zařidi-i Doslechli jsme šeptanou naži- ti si to tak, aby nepotřeboval úvěr1 stickou propagandu mezi našimi ^aany, nebo alespoň aby žil za ho- krajany v okolí West, že prý penězi, tové. Nemíníme tím kupovaní po- které byly darovány sjezdy KJT. a zemku a domovu na úvěr, ale i v RVOS. ve West minulý týden, a vů- tom by mél lid býti opatrný, aby bec sbírkami na SAČT. se pomáhá Zahálka prý je počátkem hříchu, se nepřeložil dluhem. Nejhorši u Morrisovi, Maudrovi a jiným "mé- Tak Hitler v onom žalařnim tichu amerického lidu jest, že žije ode šťákúm", a že jest to jen humbug. hned po zklamaní v tom prvním dne ke dni. Mnohý jesté předem u- Krajan, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 August 1941

V pátek, dne 29. srpna 1941. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, Rogers, Texas. Tak nad tím dopisem přemýšlím, o čem bych vám milí čtenáři dnes měla psáti, co by vás pobavilo. Ač se však namahám jakkoliv, nic kloudného mě nenapadá. Buď je tomu vinno to teplíčko, které člově- ka jak tělesně tak i duševně znavu- je a tak i ten mozeček liknavěji pra- cuje. Též když člověk je stále v po- steli a paty z domu nevytáhne, tak skoro nic neví o světě a tu se i zdá, jak by byl od toho světa bůh ví jak daleko vzdálen. Jen tenkráte při návštěvě mých přátel se o nějakých zprávách z našeho okolí dozvím. Žel, že ponejvíce je těch smutných zpráv více, než těch dobrých. Buď o ne- moci, neb úmrtí známých, a to pak ovšem náladu a potěchu nedodá. Li- tuji všechny ty, co je potká ten smutný a tragický úděl života. Mno- hý to utrpení a bolesti má již za se- bou, nic jej víc netíží a nebolí. Hůře však je těm, kteří jeh8 odchodem u- vrženi jsou do hlubokého zármutku, z něhož je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x