ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Meie segakoor Rootsis esikohale [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Meie segakoor Rootsis esikohale Omaette uudsuseks kujunes Göte borgis mai alul korraldatud rahvus vaheline laulu- ja muusikavõistlüs, millest solistide kõrval võtsid osa seitsme eri rahvuse laulukoorid. Peale eestlaste ja rootlaste esinesid laulu võistlusel sakslased, prantslased, poo lakad ja itaallased. Eestlasi esindas Göteborgi eesti segakoor Harri Truusi juhatusel. Koor saavutas teenitud aplausi ja esimese auhinna publiku vahel korraldatud hääletamisel. Eriti meeldis küulajaskonnale meie popu laarne "Tuljak," mida tuli korrata. Göteborgi ajalehtede arvustustes1 tõsteti eesti koor, võrreldes teiste kooride vokaalse tasemega, eriklassi. Esinemine ja korride-vaheline laulu võistlus korraldati rahvusvahelise noorte klubi poolt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Uncle: Joe: "Don't worry, it's only a dream!"

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Report From The Kuznietsk Basin Iron Curtain, nr. 172, Vol. IV. May 5, From Newsletter from Behind the 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

iroit Curtain, nr. 172, •• '-From Newsletter from Behind, the " - ' ; - lQKft The following is the report of a German officer made prisoner by the Rusisans in. May, 1945, in Czechoslo vakia, taken to a POW camp in .And zharo-Sudzharsk in the Novosibirsk region and repatriated to Germany in December 1949; The witness speaks fluent Russian, was employed as inter preter in the camp and therefore had somi? contacts with the local popula tion. - : Andzharo-Sudzharsk is really two towns, Andzharka arid Sudzharsk, which have: been merged into one. There are about 100,000 inhabitants and the town has the form of one main street, 15 kilometres long. It is an industrial centre with two coal mines, "Sviet shakhtera," a factory of coal mine equipment, a glass works and a, chemical factory manufacturing dyes. There were two large convict camps at either end of the town and several smaller ones. The batch of POWs in cluding the prisoner numbered 2,200 men aiid was housed in one of the large camps...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kuldujuja kasvatab USA-s seeni [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

I Kuldujuja kasvatab XJSA-s seeni " Ameerikasse emigreerunud eestlased töötavad kõige mitmekesisemail tööala del, alates nõudepesija ja luuamehe ning lõpetades ülikooli professori kohtadega. Kuid kõige kuttmäHsemäle alale ori saatunud omaaegne eesti kuldujuja J. Kangur, kes saja kaas maalasega on tööle rakendunud maail ma suurimasse seente farmi, kus töö tab üle 1000 palgalise tööjöu. Farm asetseb New Yorgi osariigis, Catskillis, haarates enda alla tohutu maa-ala. Kui üksikuist seeneliikidest kasvastatakse Euroopas vaid shampin jone, siis selles seentefarmis kasvata takse kõiki paremaid söögiseente liike, alates, shampinjonide ja lõpetades puravikkudega. Praegu töötab selles suurfarmis üle saja eestlase ja u. samapalju lätlast, kellele farmi omanik Herman Knaust on annud vastutuse Ameerikasse tule miseks. Kohale saabujaile varu? ta ka korralikud korterid, hankides sageli ka mööbli uutele asukatele. Nii oii suuremad perekonnad saanud ©ma" käsÄ^e oriiaette elamud. "Võibolla" tänutähek...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Marie Under—tänapäeva ilmutus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

Marie Underi valik-kogu ilmumine saksakeelses tõlkes pealkirja all, "Hääl, varjust," on äratanud laialdast tähele panu saksa ajakirjanduses, ühendu ses luuletuskogu hindavate arvustus tega peatuvad saksa .kirjanduskriiti kud ka Eesti traagilisel saatusel. Osa kriitikuid leiab, et Marie Under väl jendab oma rahva kannatusi luules, ulatudes aga luuletajana ka poliitilises mõttes kaugemale oma rahvuse piiri dest. Kõikidest arvustustest jookseb aga punase joonena läbi, et Marie Under on erakordsete võimetega luu letaja. Näiteks väidab ajakirja "Die Welt von Morgen" peatoimetaja, tuues ette rohkesti tsitaate Underi tõlkeko gust, muuhulgas järgmist: "Lüürika on kastumine sügavusse, mida ei suuda ära mõõta mõistus. See sügavus on aga tõelisuse ema. Iga rida, mis avab akna tagamaale, on tähen dusrikas. Arvustaja peatub Eesti traa gilisel saatusel, leides, et see kunsti looming, mis tuleb sealt mahakustu tatud maalt, on tugevam kui see, mil lega lääne pool on vastatud samasugu sele saatusele...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUED "KOIDIKUL" NUMBRID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

UUED "KOIDIKUL" NUMBRID Vaimulik ajakiri eestlastele. < Nr. 3. 2. aastakäik. Mai-Juuni 1950. Sisu: V.V.: Rändur, seisata! Naima: Nelipühiks. jaan Peipmann: üks pille taevasse. Naima: üksildussaarel. —x—: Täna. K. Kaups: Tunnustähti. —x—: Ma tõusen üles. M. Krimm: See õnn \ on suur. D. Kanarpik: Igatsus. .K. Busch: Suurim taevariigis. TK: Jeesus . külaliseks. Karl Kaups: Lapsi sünnita vad kivid. —x—: Aegsasti. V.P. tõlge: Kullakaevandus. J.T.: Pärandus vane matelt. P. Sk.: Kiirgav süda. Ester Sirotkin: Pilte Egiptuse misjoni põl lult. Evald L.: Californiast Portlandi. Nr. 4. 2. aastakäik. Juuli—August - 1950. Sisu:- . . .h: Mälestusmail. —x—: Külv ja lõikus. Jaan Peipmann: Ju mala rohuaed. A. Oengu — Juhandi:.. Kui heinamaa laulis, E. Hansar: Pi medusest valgusse. M. Krimm: Nägin pisarate merd. Tõlge: ingl. k.: Kolonel peab sõna. Joh. de Heer: Nagu Noa päevil. Dr. O. J. Smith: Armu imed. A.K.: Armastad sa mind? (sõnad nootidega) ja Oh tule JeesusI (sõnad nootidega). Mitmes...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AINULT INGLISE KEEL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

AINULT INGLISE KEEL avalikkuses emigrantide kõnekeeleks ja kõikide teiste keelte rääkimise sea dusevastaseks kuulutamist nõuab Re serv Sõjaväelaste Liidu Robinvale osakond Milcfeuras, Osakond kavatseb vastava esildisega järgneval nädalal peetaval R.S.jj. Victoria konverentsil esineda.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

ISIKUT, KES JAANIÕHTULT KAASA VÕTTIS khakivärvi vihmamantli, palutakse see tagasi saata aadressil—Erik Kerjan, 23 Fletcher St., Marrickville. 7

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTELE EI ANTA SOODUSTUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

EESTLASTELE EI ANTA SOODUSTUSI Meie lehe 15. juuni numbris ilmus sõnum "Inglismaa eestlased saavad Austraaliasse asuda," milles märki sime, et Inglismaaa eestlased saavad Austraaliasse asuda ühel alusel inglas tega, s.t., neil tuleks sõidu eest tasuda vaid 10 naela, kuna muu osa kuludest kannab valitsus. Kõnealuse sõnumi avaldasime Rootsi eesti ajalehe "Eesti Posti" järgi. Nagu nüüd selgub, ei vasta see teade tõele. Eesti Abistamiskomitee Syd neys pöördus vastava järelepärimisega Londoni eesti abistamiskomitee poole. Viimane omakorda pöördus Austraa lia Maja poole Londonis, kust teatati, et Inglismaa eestlastel on Austraaliasse ümber asumisel soodustuseks vaid see, et neil võimaldatakse sõita briti laeva: del, mis varemalt olid reserveeritud vaid briti emigrantidele. Teised briti emigrantidele antavad soodustused, nagu "assisted passage," ei kehti eesti emigrantide kohta.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNEIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

MELBOURNEIST 22. juulil laulatati õpetaja Stock holmi poolt St. John'i kirikus Alek sander Kiil ja Anneli Liin. Aleksan der Riil oli kodumaa ''Kiiri paadi tööstuse kaasosanikuks. "

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÖPETAJA STOLZ'I AMETIJUUBEL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

ÕPETAJA STOLZ'I AMETI JUUBEL Pühapäeval, 16. juulil s.ä. pühitses oma 25. a. ametijuubelit Sydjiey luteri koguduse õpetaja R. Stolz. Sel pü|*pl toimus Goulburni tänava luteri kirikus pidulik jumalateenistus, mil lest võtsid osa juubilari ametivennad luteri õpetajad. . Öp. Stolz on eestlaste ringides tun tud vastutul liku inimesena, kes on kõigiti püüdnud uustulnukaid aidata. Nii on tema kaasabil mitmed eestlased leidnüd endale korterid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

MEIE KODU. * Austraalia eestlaste nädalaleht. ■ Peatoimetaja Juhan Viidangy "Vastutav toimetaja ja litsentsiaat ümar Bäudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, U41 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telöfon MA 8009. 'Üksiknumbri ^hind ?šli' •!/-< Aadressi 'muudatused T slt 2/-. .Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 -kuud £1/6/-, 12 kuud £2/lQ/r, iKuiilutuSte' tiinnad: sh 10/- toll, it^kstis ^O&flaiesiküljel 100% ^kallim. : Omaste—ja tööotshnise, inin^kbrteri; i otsimise jajkorteri pakkumise ikuulu . tused t6 di :söna.. Publicity (1938) Press Pty. Ltd., Begent St., 71-75 Qydaear.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 27 July 1950

KIRIKLIKE TEATEID SYDNEY EESTI EV.-LUTÜRIUSU JAANI KOGUDUSE JUMALATEE NISTUS on pühapäeval, 30 juulil k.a., kell 7 Õhtul 90 GOULBURN STREET LUTERIUSU KIRIKUS. Järgmine Koguduse koosviibimine on Koguduse saalis 760 George Str., - Sissekäik: "Parker Lane'st" pühapäe val,; 30. juulil kell 4 p;l., Samal päeval kell 2.30 p.l. peetakse sealsamas Ko guduse Juhatuse ja Nõukogu koos olek*. ' On soovitav, et kõik luteriusulised eestlased Koguduse liikmeks .astuksid. Uusi Koguduse liikmeid võtab. kogu duse õpetaja vastü. -Praost OFr. Stockholm, SR; Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse õpetaja.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUJUTAVA JA RAKENDUSKUNSTI NÄITUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

KUJUTAVA JA RAKENDUS KUNSTI NÄITUS peetakse pühapäeval, 3. septembril 1950 Sydney Eesti Majas. Näitusest osa võtta soovijaid palutakse oma tööd hiljemalt 20. augustiks kohale saata Eesti Majasse 141 Campbell St. hr. A. Jakobsoni või pr. A. Kompuse nimele. Hiljem saabunud töid ei ole enam võimalik kataloogi nimekirja võtta. Näitusel võivad esineda ka eestlaste austraallastest sõbrad kunstnikud. Näituse sissetulek läheb Sydney Eesti Täienduskooli heaks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

Päiun teateid SILVIA KÖLLÜK'1 • saatusest. «Teatada — Albert Polli, 35 Thomp ison St., Drummoyne. NSW, Aüstralia. illlUllillIIIIIIII!(l!llllilltll!I!lllllllllllf{lil£ni EESTI SELTS "EESTI KODU ■LINDA" ' 141 Campbell St., Sydney. palub Teie lahket osavõttu laupäeval, 19.-aug. 1950. Seltsimaja 10-äastase juubeli puhul korraldatavast segäees .kavaga . . , JUUBELIÕHTUST -algusega1 kell 7 Õhtul. Kaastegevad — -Hr. Jaan . Mürk, t seltsi segakoor, solistid,' meeskvartett, rahyatantšijad,i jne. . ^ ' , ' Piletite eelmüük' ja' laudade • ettetel limine alates 5. aüg. lk.;a. ® JUHATUS. iiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii ■saksa, keelesNGOETHEr NIETSCHE/ «iLEISTCI, CAROSSA, STORMI, HESSE, SUDERMANNI, IAGERLÖFI, DOSTOJEVŠRI, TOLSTÖI j.t. , teoseid saadetakse t,ellimisq .-peale välja. Samuti ön saadaval ilusaid SAKSA KEELSEID I^STEIÜULMATÜiD^WJEEŠTri-JNGÜSVEESTI'.' (Purre) SÖ NÄRAAMATÜiD. ^Vene rkeeles saadaval TOLSTÖI ' JA -PUSCHKINI KOGUTÜD , .. ( TEOSEID,, Nõudke hinnakirju...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HILINENUD PAKID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

HILINENUD PAKID Ühele kaasmaalannale, kes m.a. 3. nov. "N.elly" transpordil saabus Bone gilla' laagrisse jõudsid pakid järele alles k.a. 7. juulil, sellega tervelt 8 kuud- hiljem. Kuna mainitud kaäs' maalanna oma pakkides kaasa: tõi Sak samaalt meie kunstnikkude' töid Aus traalias korraldatava eesti pagulas kunsti näituse jaoks, on nüüd ka senini veninud näituse' korraldamine võima lik. Näituse'toimkond sai kõik kunsti tööd korralikult: kätte.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ADELAIDEST EESTI KORVPALLI—MEESKOND ADELAIDE'IS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

EESTI KORVPALLI—MEESKOND ADELAIDE'IS | Eelmise aasta eeskujul esineb^ ka tänavu Adelaide'is eesti korvpalli meeskond 72 kohaliku meeskonna keskel. Möödunud aastal mängisid nii eesti kui ka leedu meeskonnad Lõuna Austraalia Korvpalli Uniooni tahtel C. klassis. Tänavu pääsesid aga mõle mad pääle katševõistlusi A. klassi. Eestlased esinesid "Estonians" ja lee dulased "Vytis" nime all. Eestlased püsivad praegu tabelis neljandal kohal. Küna mängijate vähesus ei võimalda hoida püsivat ja kiiret tem pot, on mõned rasked mängud punkti ja kahega kaotatud. Senini on mees kond väljakule rivistatud järjekorras: Kannussaar, Männik, Mere, Suurkivi, Rummel ja Aisatullin. Järgnevateks mängudeks on'toetust oodata ka tun tud korvpallimängija Vichmanni poolt. ' ! Kohaliku lehe "News'i" teatel on Lõuna Austraalia esindusmeeskonna kanditaatideks pääsenud septembris Bfisbane'is toimuvatele Austraalia saar. Lähemas tulevikus on kavatsusel Adelaide'is ellu kutsuda eesti tertriis klubi. Väljakud, selleks ot...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Usuelust Canberras [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

ifjsitll:■ Canberrns -■ *?üliäpa^val,^ -i23. juulil peeti Can berra luteriusulistele jumalateenistus Gapitol Hiili nõlval asuvas Püha Än drease Presbüteraanide kirikus. Teenis õpetaja J. Stolz, kes on New South Walesi osariigi Luteri Kiriku Esime heks. Vaatamata varakult ja .küllalt hästi edasi antud informatsioonile jumalateenistuse pidamise kohta, oli eestlasist osavõtjate arv madal. Lät lasi oli üle poolesaja ja ei puudunud leedu ja tshehhi rahvusest luterlased. Õpetaja Stolz- pidas palvused saksa keeles ja jutlustas inglise keeles, seda hiljem saksa keelde tõlkides. Pärast jumalateenistust oli ühine koosolek, mille kestel arutati canberra luterlaste usuelusse puutuvaid >küsi musi. Võrdlemisi loidude arutluste lõpptulemusena, otsustati, et Canberra luterlaste vaimulikke huve hakkavad teenima külalispastorid, pidades juma lateenistusi vähemalt korra kuus, kus jütifes eesti ja lätiipastöMl jfcüjaiš^ak sid Canberrat vaheldumisi. Juhul, kui neil. ei ole võimalik tulla, jutlustaks ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTIDE LEHT KUTSUTAKSE KORRALE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

KOMMUNISTIDE LEHT KUT SUTAKSE KORRALE Juba Korea sõja algusest peale aren dab Sydneys ilmuv kommunistlik leht "Tribune" metsikut kihutustööd valit suse vastu, mõistes karjuvate pealkir jade all valimatute sõnadega hukka UN-i vägede toetamise Austraalia valitsuse poolt. Kommunistliku lehe toon on sedavõrd räuskav ja turu sõi must küllastatud, et tundub, nagu oleks t punane toimetaja saanud oma sõimanxislihvi Moskva . poliithariduse kursustel. Nüüd on siis punaste sõimuvaling äratanud ka valitsuse tähelepanu ja asjaomaste asutuste poolt on otsusta tud , punaste häälekandja korrale kut suda. Kuuldavästi kasutatakse kom munistliku lehe väljaandjate vastu Kuritegude. Akti seadust, mille vastav lõige näeb ette kuni kolmeaastast van glakaristust süüdlasele. Sellega käib tõenäoliselt, kaasas ka punaste ameti ühingute juhtide korralekutsumine kes võtsid hiljuti otsuse vastu, millega ta heti keelustada "Koreasse sõitvate lae vade laadimine.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA KILDE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 3 August 1950

AUSTRAALIA KILDE Neil päevil tabas Sydney elukutse list madudepüüdjat Keith Buddenit raske õnnetus. Viibides Põhja-Queens Iandis Edgehilli lähedal tavalisel ma dudepüügi retkel, : õnnestus iriehel püüda Austraalia mürgiseimat madu taipani, mille tabamisest ta oli juba mõnda aega unistanud ja selleks ka oma Queenslandi retke ette võtnud. Pistes oma 6 jala. pikkuse saagi kotti, läks Budden kohaliku zoloogi juurde et ! lasta "kindlaks määrata, kas tema poolt püütud maclu on ikkagi taipan» Zölöog kinnitas viimast oletust ja õnnelik maokütt läks oma saaki uuesti kotti pistma, mille juures madu lahti pää^s ja meest ootamatult pöidlast hammustas. Olles juba varemalt kor duvalt hammustatud mürgiste raa düde-poolt, arvas asjaosaline, et ta or ganism on muutunud enamvähem im muunseks maomürgi vastu/kuid teise soovi tüsel pöördus-siiski äršti poole. See Saatis ta otsekohe kohalikku hai glasse. Et seni oli teada1 vaid üks juh tum, mil taipaništ hämmustätü jäi ellu, võtsid arstid kiirendatud kor...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x