ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

Hörnet af 9th & Broadway F.nkla bad för Damer och Herrar. Öppet dag och natt. t örsta klassens betjeniug. Stilla hafs k ulten. EVERETT, WASH. Den största oldsvnda, som någonsin (gt rum här i staden, inträffade i måndags ;i. d. Förlusten uppskattas till $125,000. . Vunnen strejk. Arbeterskornn på stadens tvältinrättningar gingo för en vecka sedan på strejk, yrkande pä 10 procents förhöjning af arbetslönen. Oin ett par dagar bilades strejken, i det arbetsgifvarnc gingo in pä att betala den begärda höjningen. ABERDEEN. WASH. Mungmördaron Wiliam Oohl har för mordet på Charles Hedberg dömts til! lifstids straffarbete. Om mrs Gohl kan skaffa nödiga medel, kommer domen nit öfverklagas, men det är sannolikt. att den skall slå sig, säger en Washington-tidning. BELLINGHAM, WASH. Missionsmöte hålles i Svenska Missionskyrkan härstädes den lti—10 juni. PORT BLAKELEY, WASH. En landsman vid namn John Petterson biel' svårt skadad häromdagen, i dot han fick båda händerna i ett kugghjul a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

R M. DONNELLY C. M. BECKC. BEC"»"t RED SEAL CIGAR Tillkf HED SSEAL CIGARTillverkas af HED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Mii232 , Telefon Mission 232 mellan Castro och Noe, 18th och 19tli. HENRY B. RULlE, OenerftMnsurance Brand- , Lif- , olycksfalls- , Glas-, Inbrotts- , Automobil- och Liability-försäkrinjr. 268 MARKET 51., Rum 123, San Francisco Samma byggnad som Svenska Konsulatet TELEFON DOUGLAS 1029 BERKELEY KONTOR: 2123 Center Street. Tel. Berkeley 50X2 LIFVETS HEMLIGHETER n en af oss utfjifven bok på 48 sidor, omliandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o.s. v.; den borde läsas af hvarje ung man. Sändes frati lörsegladt omslag till hvar och en som på ett postkort eller I brel Insänder sin adress till O o N. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. Det Svenska Bryggeriet yggCARL TÖRNBERG, Egare. 3070-23d St., S. F. Tel. Mission 5791 Svenskt öl och Porter. Maltextrakt, Steam- och Lager öl. Krl leverans till alla platser i staden. FL...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 9 Juni 1910. 7. Ny Bok om Lungsot F«r Alla. Aa- '- -0O sid!&' Lä^arbok i klotband om Tubei c ulosis på Brensika. Be rättar > ett tydligt. oc.b enkelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif i dag. Boken sändes fullkomligt kostnadsfritt. Yonkes man Co. 3636 Water St, Kafarcaieo, Mi?h, JöhnsofiFJoralCo. I Skandinavisk Blomsterhandel, "THE UNION STORK.- " ^90 CASTRO STREET, Xiira IK'li San Franciéco. Qecjrafninqskransar till läcjstn priser. JERNHANDEL 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slasks verktyg & jcrnsakor. Oljor, '- '- mTsliiiTilrjr. jrlas in- '- : til. Moderat;] priser Telefon Maiht't 66tix. S. M. ISING SKANDINAVISK TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. HOTEL LARSEN 56 Iäddy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafc) KURIKO OLE 01D, Y1G0RI och UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen deSv. Luth. Ebenezer kyrkan, löth & Dolores Sta. Söndagar : Högmessa kl. 11 f. in., Ailoii.saiiK' kl. 8. Söndagsskola kl. '- .».15 r. m. ungdomsmtfte livar fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Pli. Andreen, Past. Hostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, , Guerrero oi:h Camp st. San Francisco. ' Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. in. Predikan kl. 11 f. in. Ungdoinsniöte kl. o. m. och predikan kl. 7,15 e. m. Bönemöte hvarje onsdagskviill kl. 8. Alla äro hjertligen inbj udna. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad 12.» Guerrero St. SAN FRANCISCO. "Lyran" har privat pibnik utevid ilen holländska väderkvarnen i Golden Gate Park nästa söndag den 12 dennes. Skrif ett brefkort till en vän eller väninna — och lät förstå att underrättelsen bör spridas vidare — om den "indoor picnic"- , som den 3 sept. anordnas i Sv. Hallbyggnaden till förmån för ett svenskt kvinnohem i San Francisco. Sv. Damsällskapets piknik eger rum i Shcllntound Park d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

SVENSK-AMERIKANENS HEMKOMST. Långt fian allfarsvägens gråa ilamm och grus Låg dol. torftatliidda farfars lilla hus. Trädgårdstäppans aplar mod sin hvila blom Vinkade, lavendeln doftade sitt. "kom!" Och frän dunklet dor Lyste röda bär — Gamla, gråa stuga, hvad du var mig kär! Nu i kvällens tystnad tanken återgår Till do svunna tider, tio förrnnna år; Åter går jag stigen, gamla hem, till dig — Hagens ljusa björkar vänligt hölsa mig — Ser jag dig igen Som en gammaPvän, Den man skildes från, men älskar än. Oärdesgårdens led, der mossan krypor grå, Öppnar jag helt sakta — röster mot mig gå. Tuppen med "de sina" vandrar stolt och fin, Lyser med sin brokigt granna krinolin ; » Bakom stugans knut Katten tittar ut, Dor on skata guppat strax förut. Skällans ton från skogen klingar, spröd och vek. Och i söder glittrar "Furens" böljelek, Men, på andra sidan, kyrkans hvita torn Glimmar fram i solen som ett silfverliorn. Sommarskyn är klar, Ljungen är så rar Vid den stuga, som mig hägnat har. Lus...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

Koka i Komfort Här har ni en ugn, som ej ger treras till dess brännare. Kn stark röd) stiger uppåt, men sprides oj åt kokningen, oj för yttre uppvärmning. aflägsnar fullständigt kokningens sticka och genast är ugnen färdig, åt mot grytan, pannan, kit teln o. s. giftande hetta, intet os, ingen rök. 'VARNING, (ifvertysa er alt ni får denna "Stove" — so efter att på namnplåten står "New Perfection"- . NEW YALE DENTAL PARLORS Öppet aftnar och söndagar. Om ni hyser tvifvel om hvart ni skall g'fi för ait få ecjra reda på1 våra priser oeh fördelarna handling af oeh räddandet af skadadet närmaste till edra naturliga täningen kan observera och till priser och rådgör med oss, ni behöfver icke utföra arbetet fiir eder. SMÅLAND. I Iijelmeseryds ycgen rån nt. n 1 ken finnas 270 personer som äro (ifver tiO år gamla enligt, uppgift till ålderdomsförsiikringskomil én. Krossad till döds af en nedramlande telefonstolpe blef häromdagen arbetaren Bengt Lindén i Vexiö. Sparkad af en häst blef nyligen dr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

Market St Florist (SAHLINS Efterträdare.) Blommor, Kransar, Euketter, Plantor etc. Dekorationer. 2105 Market Street, San Francisco K. C4IXOW. O. W. JENSEN KOL OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar oeh dylikt. 67 Landers St., tneilan !4tk & 15th, Church och i)oiores. Tslsfo i PArk 63 MEagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. Pontus Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket liöraude arbete utföres noggrant. Pucketts Maplc Hall POLK STREET, nära California St., och Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras för Daler och fester. PROF. G. R. PUCK ETT, Danslärare. ... . c i Market 3577 Win. Melander i elef^ner Ho,1)e Egare. Melander Goal Go. VED, KOL, KOKS och TRÄKOL 1435 Mission Street ■iAN FRANCISCO Nära lotb Street, ED. GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KON...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

Huru att spara. Sparsamhet börjas i hemmet och grundvalen för ett sparbankskonto är det fasta besliitet att spara regelbundet. SwedishAmerican Bank betalar 4 procent intresse på alla insättningar i sparbanken, stora såväl som små, från $1 upp,t ill tusentals dollars. vårt besök och gjorde sig de värsta Martas-bekymmer att hilla pä något att bjuda oss på. Det stannade slutligen vid té och kakor som smakade förträffligt. Ilon. ville sedan prompt visa oss tabernakel och tempel m. m., hvart ill jag »dock ej hade någon lust. Jag råkade henne sedermera som hastigast i Rock Island. Den ofvan nämnde Carl Ekman har liera brödei i Minneapolis. Jag träffade ett pai af dem — Knut och August Ekman — som drifva en lönande agenturocli försäkringsaffär. Den förstnämnde har nyligen återkommit från en resa på vestkusten och berättade att lian blifvit alldeles förtjust i vestern. I A. E. Johnsons biljettkontor återsåg jag Olof Searle, der, bekante norske ångbåtsmannen, soir jag ej sett sedan i decembe...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen 'den 16 Juni 1910. 5. ■lo* HAMM AM BATHS Tl It K. ISK A ocli HYSKA HAD iClcctilc Vibration Ulaw^H&c l lörnet af Vi Ii & Broadway I'ynklfi had för Ponior och Herrar, öppet t!?»u och natt. !'ör$ta klanens betjeiuug. KS>W. 5SÉEBOHM F ri märkesaffär 1228 BROADWAY, OAKLAND. Importerade svenska konstsaker a£ Irii, skinn oeh metall, väfnader fit;. Svenska och amerikanska vykort. Al- ; la slitjrs frimärken köpas, säljas oeh as. Lösn :r uf V ostkusten. J. may Oakland's tillförlitlige OPTVKKR Kontor; 1228 Broadway, midtemot First National Bank. ! (Won undersökas noggrannt. (ilasöi^on ' aipassas, llesonabla priser o. belåtenhet garanteras. Förstklassiga guld fylda j glasögonsbägajvjeiute läs- oeh sy-linser lör »:*. "- )0. The Compass Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND. Alla slags importerade skaiulinavisna I spirituosavaror. Carnegies Porter, Punsch 111. 111. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Teleloncr: Home 4861, Oukland 3516 479 l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

LIFVETS HEMLIGHETER ii cn„af oss ut^ifvcn bok på 48 si'lor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, mänga slags sjukdomar, deras följder o.s.v.; den borde läsas af hvarje ung man. Sändes fritt I försegladt omslag till hvar och en som på elt postkort eller I bref Insänder sin Adress till O O ROSENBERG CO., 50 Dearborn Sl„ CHICAGO, ILL. N = PASTOR BLOMMER j Ports. fr. föreg, n :r. — Hör du, Karlsson, tror du verkligen att kyrkoherden är så glad, som han låtsas vara öfver den här historien? Den talande, en gråskäggig arbetare. stödde sig tungt med ryggen mot äreporten och torkade svetten ur pannan med sin blommiga snusnäsduk. — Hvilken historia, genmälde den andre, som sysslade med att spika fast läkter på sidan af äreporten. — A kors, att unge friherren tar ifrån honom godset naturligtvis. — Som en andans man bör han väl ej bry sig om jordiska egodelar, sade den andre hånande. — Den en andans man! Som bara har lefvat för sina nöjen och låtit adjunkten sköta embetet. Skulle en an...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

S. M. ISING skandinavisk TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen. Egare. HOTEL LARSEN 56 Ivddy St., San I'rancisco. (Öfver Tivoli Cafc) KURIKO OLE OID, V1G0R1 och UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu Salubrin. S ve 11 ska Fö fen in r. PATRIOTISKA FÖRBUNDET tittifillftr sina regilliära möten i:d<^ milndag^n i månaden i Swedish-Aineriö&fl I lall, li I'M Market Street. A. O. JJridström, Ordf. Alex. Olsson, Sekr. SVENSKA DAMSÄLLSKAPET nihiller hild an eften sina reguliäni möten i Swedish-American i Lall, l'IT I Market St., tredje torsdagen i manad en. Alfs Fred. Johnson, Ordf. Mrs. Anna Forsell, Sekr. SVENSKA SÄLLSKAPET i San Francisco håller möten i Swedish-A nuti. a n Hall, 2174 Market St., hva...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 June 1910

R. VESTKUSTEN. Trfrsdagfin den 16 .Tim! 1010. r Sv. Luth. Ebenfczer kyrkan, Ifali <& Dolores Sin. .Soiuki Ka«': lliifcinfssa kl. 11 i"- , m., AftoriMång' kl. s, Sttndagsako tu I I. J».41» I. II). iMlgdOlllÖinote livar Fredagskväll. Tel. Market T«-ol. Ur. l'h. Andreen, i'ast. iio.siad: 2UK Dolores St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero orh Camp si. San Fra tielsco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f ni. I fngdornsintHe kl. f» «•- . m. oeli predikan kl. 7.4r» <•- . in. Hftneinöle hv.ir.je ons dagflkväl'1 kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. v JHLevedahlPastorv J. H. Levedahl, Pastor. Bostad I-:» (luerrero St. iAN PRANCISCO. Stadens borgmästare lär vara all förvänta till Sau Francisco niista söndag. Stadsfullmäktige ha fastställt vattenbolagets rätt till ersättning för vatten till samma bélopp som för närvarande, med undantag af till far tvg, i fråga ont hvilka nedsättning skett till !12 cents för 1,000 gallons....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

SOLMINNE. Hot lå» jubel och fröjd Öfver skogar och fjell, All naturen sjöng Skaparens lof, Och i svalkande frid Lug den vårliga kväll Mellan dalarnas klippor och sof. O, hur ungdomligt skön För mig vårprakten låg 1 sin leende, ljusgröna färg, Der till Strömkarlens spel Ur den darrande våg Nu jag lyssnande satt, på "mitt berg"- . I sin famn af korall Dagen slöt sin gemål Långt derute på glimmande led. Och till glödande stoft Kvällens flammande bål Mellan fjellen så sakta brann ned. Och jag blickade hän Öfver fjellskogens bryn — Re'n låg allt uti spillrör förödt. Ack, en härlig reflex, Ännu färgade skyn Med en solglimt af gyllene rödt. O, då tänkte jag: Ack Om jag egde ändå — Kan du gissa? -— Jag fore med ens Dit der strålande moln Uti gulldrömmar gå Vid det eviga solrikets gräns. Vid den gyllene flod, Vid det eviga ljus Ack, der ville jag dikta min sång Och med fröjd stämma in I det heliga brus Af de skimrande guldvågors gång. Och der skulle jag då Uti kärlek och tro Bygga upp af rub...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

d. VÉSTKITSTOT. Torsdagen äen 23 .Tuni 1910, Drunknad sjöman. man. vendborgs Berglund Hiirom dagen hamn sjörån Umeå, Berglund var anstäld drunknade i Svendborgs mannen Alfred Berglund n r imma DANMARK. ;—0 Professor Thyréns uteblifvande Irån Augustana jubileet i Iioek Island var säkerligen en stor missräkning or de mänga, som rest dit för att vssna till den nordiske Krysostomus. NORGE. Svåra öfversvämningar ha hemsökt Ijilleström och Fetsund. Bränd till döds vid en kolmila i n] id sk ogen blef nyligen en svensk arbetare Olof Nilsson. Han efterlemnar hustru och barn i Sverige. Björnsons familj. Starka krafter i ro i rörelse för att norska staten må inlösa Björnstjerne Björnsons gård Aulestad. Familjen Björnsons, en'<ans och barnens ekonomiska ställning lär vara allt annat än lysande. Dödsfall. Målaren Oscar Wergeland afled häromdagen i Kristiania, 65 år gammal. Wergelands mest populära irbete är hans Eidsvoldstafla, som nu pryder stortingets sal. National*museum i Stoc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

SALUBRIN sir del I Mista medel inot Poisou Oak. Ingen, som it ljuta r resa ut på landet j under sommaren, borde glömma att medtaga Salubrin, ty det kommer att | visa sig- nyttigt vid många tillfällen. UT I DET FRIA. Ut! ut i solljuset, ut i dot fria, Ut till hvar örtrik skogshäll o. krok. Aiulaktsfullt läs der din litania, Läs i naturens uppslagna bok. Skapelsen —tro mig — är ingen kria, Der det i kanten "kråkats" på tok. Fyll dina korgar med raraste rätter, Titta väl till att ej glömdt något blir. Duka i gräset ägg och kotletter, llämta från källsprång ditt worcesterbier! När så i klöfvern du kolugn dig sätter, Samla, likt biet, ett lifselixir! « A* " Är det så söndag, förglöm ej din messa, Samla i kör alla fåglar i skog. Afsläng dig rocken och blotta din hjessa Sjung så om signad, skärande plog! Ar du en prins eller är du prinsessa; Arbetets fröjd är dig vinning nog. När så din vecka ärligt du sträfvat, Klappat om mor eller fästemö; Icke för Bostonkriget ens bäfvat Kller nyss sett...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

PRENUMERATIONSPRIS: E(t är $2.00 Ett halft år $1.25 Ett kvarts år 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Om endast hälften af de såsom lä- , iare utexaminerade studenterna vid kare de olika läroanstalterna inom landet sloge sig på likbesörjning i stället för liktillverkning, så skulle kyrkogårdarna inom en ganska kort tid blifva ganska magra, säger en kojlega elakt. Lycklig den, som efter fullbordadt dagsarbete kan lägga sitt hufvud till hvila med samvetsfrid, i medvetandet al' att efter bästa förmåga hafva uträttat det honom anfört rod- .... , ...... ... , , ,, i da varfvet. Helt säkert skall hans slummer blifva ljufvare, än om han visste med sig, att detta dagsarbete efterlemnade en blodig stråt af orättfärdiga handlingar, äfven om dessa skaffade honom sjelf en framstående plats i ärans tempel, eller förhj...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

VESTKUSTEN"- . Torsdagen den 23 Juni 1910. Hörnet af 9th & Broadway Etik I<i Iwl för Damer och Herrar. Öppet dag och iiott. !<>rs!;! klassens bet jetting. HAMMAM BATHS TI 1« K f SU A och RVHK A HA» JKlcctric Vibration EI>W. MKEBOHM 1—v ♦ •• | ef** b rimarkesaiiar 1228 BROADWAY, OAKLAND. Importerade svenska konstsaker af trä, skinn oell metall, väfnader elc. Svenska oeh amerikanska vvkorl. Alla slays frimärken köpas, säljas oeh ulbylas. Lösiy:r af Vestkuslen. J. MAY Oak la ml still förlitligo OPTIKER Kontor: 1228 Broadway, midtcmot First National Bank. Ögon undersökas noggrann t. Glasögon alpassas. Ilesonabla prisoro. belåtenhet garanteras. Förstklassiga guld fy Ida. glasögonshagar jemte läs- och^y-linser för The Com puss Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND. Alla slags importerade skandinaviska ! spirituosavaror. Carnegics 1'orler, Punsch in. m. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner: Home 4861, Oakland 3516...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

CUNARD LINE etablerad 1040 Alla rekord slagna ÖFVER ATLANTEN PÅ ÖFVER ATLANTEN PÅ Mindre » 41 dagar SNABB RESA TILL SKANDINAVIEN Dubbelpropeller, Tre-propeller och Fyra-propeller ångare. Största, Snabbaste, Finaste I Världen. PASTOR BLOMMER SVENSKT ORIGINAL. Af HJALMAR SÖDERWALL. Forts. fr. föreg, n :r. Gösta von Hellsteins tankar lm<le tagit samma riktning' som hans hustrus, men Iran grubblade e.j öfver det förflutna utan öfver det närvarande, för så vidt detta närvarande representerades af — kyrkoherde Frans Blommer. Det är e,j lätt att säga, hvilken känsla som mest behärskade honom vid tanken på denne man, det var afskv, men en afskv blandad med undran och häpnad öfver, att falskhet och förställningskonst kunde nå en dylik grad af fulländning. Och ju mer han undrat häröfver, dess tydligare hade han insett, att en sådan man vore i stånd till allt för att ej släppa en redan vunnen fördel. Han föresatte sig också att noggrann t gifva akt på kyrkoherdens göranden och l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

JERNHANDEL 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg- & jenjsuker. Oljor, mfilarfärjr. sias m. in. Moderata pi-iser Telefon Market 6M8. Ny Bok om Lungsot Fri För Alla. 300 sidig I.iikarbok i klotband om Tutierculosi-, pa Svenska. Ileriittar i ett tydligt ocli trnkelt s[>r4k, liuru Uing .it ocli andra tulls- och lungsjukdomar hotas i hemmel. Sk nil dag. Jtokcri sändes fullkomlig kostnadsfritt. Yonkerman Co. 3636 Water St.. Kalamazoo, Mich. TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen. Egare. HOTEL LARSEN 56 liddy St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) KURIKO OLK OID, YIGORI och UTERIKE till salu hoe MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (1 Dolores Market.) August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu Salubrin. (Forts.) FRÅN CALIFORNIA TILL NEW HAMPSHIRE. De fle...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 June 1910

8. VF.STKUSTEN. Torsdagen doSv. Luth. Ebenezer kyrkan, i'.fit ,*• rht|«n>*p -I;gar: Kl. l! f. in., Al t oli;»ttn£ wl. å .Solitl&gSsku Ui »- .I 9.4;i i in. ciivgdoinäiiii>■ 1) ht Ii var l'Yt:<kigsk Viill. 'I VI. i Market Teol. Dr. 1'h. Andreen, Pasl. Bostad i 2UM 1 )oluivs St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, <2u<.*rnr<> <». h Osinip st. Sun l^miielscu. Motestltii.r : S< i nda^ssko I a kl. 10 t'- , ni. Pn-dikan kl. II f. ni. I '- ngdotnsintf h> kl. T» v. ni. och predikan kl. 7.15 t- . ni. liömHnöle Ii värjt; onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inhj ndna. JHLdhlPtJ. H. Levedahl, Pastor. I',ostad -J2!> (Jnorrero St. SAN FRANCISCO. Skand. Am. liniens ångare Oscar II ankom till Christiansand den .1!) ds. En annonseringsutställning börjades i «'?ir kväll i Auditorium. Frejas whistparty i kväll i Sw. Am. Ha...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x