ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Dallas Herald Delete search filter
Elephind.com contains 2,505 items from Dallas Herald, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,505 results
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 25 September 1869

Jlalhw iifralcll IIOMMTI-UIDHirmiUV rHtiri .tti. V. .. r mm 1 141 i m .. . Ik lwa. -' ' - it I I IMI'IIM rlt ! -Int t 4h lt i - 4aat . - i ... a... - ' . ' ta l ..aa - ....u.i.i.r ki-i4trt raee -. .... art44W. 1 V JW4 U"- '$ .'. fi.a.i r.i.aru l nirara- lHiHl..ll-" " i iui4 ! Iwiu uuo't fi II Hmitiriwiuii"lM.?r I ' i. " 'fciTa.Ta..ri-4a !" "THVZX. I!''"1' l"i'S m"Ul.. Uik Lul ui.turi.l ' 71 - -rr --r L - .ouUiileliW rrllier urlt I'n'I'l TiiihiCwftm ! tfrry fvn. SaturJ.iy iiu'rniiii lii rw Kit i oimrtii vrcut tu Ia-I'Siioii fur 1W. .. i. fl.crMiull.urna k lulntv ml ' "iil''mi "H""U Jai'lf mvU in Iho dlwaion i.f n:i'"..i w' ltk k-rtino. Initio f renins Jr. Ju1miuv Wt J S"k-J 1. . ... AtlmiM " . a4-1 Mlw ul tlio nun Mum of hi tmormlo. 'V---"i.WMM'rl..!trn.m i rl.eu-1-o.i-w .k4 iii. tu )oft knt ort wril mid ji.fcmr rmii-t.i-w m :ih- ril.t kliouMor Juinu U'.njr crinily M....-r(M.i . w-i-w '-luni-akitHxhiWftiKlrltf'itlinnil .k4:iib-l !.'. I ... I i ll . I ? I 1... .1..... II.V ' i.o.o.r. ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 25 September 1869

i. i . i . c A I .It i .1. I. f i I... I .1 III .. il I I I . II i J'l II li XI ' jf 'I. 0 I M- 11 U" I t .. I . i.' i.i i.t i i I ll 1 1 I IX ll I I.i ill I i I. II 0 III .fct lt.J IiUmI l 'Hill ll.l 'lli. l lilt Mi l I I.. 1 1. :i l'. I l .t l f l.rinl iMi . 1 1. . u I. i l. i i l! i i itit i n ii li iii. 1 1 ! i i 1 l.i. irvii i l. i. n. I l.uv i r. .in lui In I li .ii-ini.l .1.-1 il l In v jr i i 'u I i . in i.ihIm ttny r - i ' iilo ii'ni;ru in tin rli. In . I ..n!'.i.iii.i.iil in ll.i hi I.e...! r.iii i liltuii:a oihui'i uu il r iii.y i in nuM.iiu i til il li. tumi'K iluiilily il'll.i- .ii il lia to Im ii.y an um 'iiiil'.r'ulilo aciiL '1 Ik- ilui.n.r..i l of liiu iil l.o u rvn ik ii.it ill mi y l.uj ciiiM'ULiitv lliiil iv-iilt. '1 liu J.Minli-r mul Xiii- f.iiiiiii nria'ii from III timlinunl fflml iifwiiirii 'I l.rrvxa uu J liiUM'li'H irivn in Kit rolii f li-tjti Hie iii f.iiiilui. .1 l.v uuiitituml mul inn ii iili.nl iuiiliuii tax I do (i iti'liur'a ii.tiii'in o !! i no uiiiinM...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 2 October 1869

? ..IV 1 T Yj V at-- I ' 1 1 m m. J fj-aaav. w -aj-osTaT m f m-- w it m r. a 0 - J JO 111 Vt. SWlXDELlr? nCLblllR la a4ia-. 'o4-y. ... lfi.MiM. U11M AslsTsairsi. i..iin i I J T I I tM 1 ' i (..a.tekl Mll4llMlwll. k I ! t I .!. -"ee.'t ewalfce. a Y.E -i "" t'1' Ik. -. l L 4i I'M . IM Ik HUkS Ike 1 ? .. i.l.atltokne. . . . . V) i tr.. ..-cii''w .1.1. 1. 1 k a l'le a-oa. ST i I. -I. I . kM U1UIU -- OUH WONK of all fcl-Uooaoetsloal I AOSNTi. '' ' H.wi t. O. ! ' ' fce. urto U -li.l.t "" .. Ullf. .. Hl.. o". I. " U.K. II !. K.I . W.l.k.M.1!"lJii. f. T7."i' MtSitt.d I. .TTir..rV.Pi '7": ii. niMt rt of mkiiiwt. J. r. ftirt J. MASONIC. M t DMLkt COMMANbERT Ko. 0 KNIGHTS TEMPLA& . Ml -tM ! Ur.nlt Hull. U P.IUl fcr lh mi IK. .1 U. .llowl.. !: Tuil. Bl.hi. Jun. . n. 1w.r kuhl. "'. "'M; ""'.irBTwiS rc(ioy. r c f lr HI. W. t. IT. Bor4.r. DUlift CHAPTEB No. 17 ROYAL ARCH MASOIfS. COMrASIKNKt . j Yon r rkr naimoa'4 la atlrnil I'"J ).niur.ll..o D.llMCh.pi.r. Ko. 47. on Jlon J.j r.ulllK. Ju W. ')...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 2 October 1869

f ' a . itiw'""'"" w'M t'm I ' " '-' f ..I.... .1 mm Msiiit. I 1)1 fa t. I 'Mir I v. i.ii . . I it t.liv r... j.t. ikiMi . . . 1. 1. 1 1.. i) Li 1. 1.. i..V);.- ..-- '.j " iJLlJl"'t-iiiiki..i-4 i v.- !..ri. ih .( . 1 yf ft'ir v rr' "k J ii ...i n -f r. .. ' - Y t'r . T.u. iu. . II I' .11 . 1 r.'.iml j ii'l it tti kit eaiir iHitiHrt til . !) i.l-r ' V t 'V. Mta? i. if .i-tl l bis H'1' inn Ul.il . a Z - "f -t. ki Mi.-a mutat ImniI) etl ai.k.m l-li-.ii i f ill I .-. I f I ; . I'V a. ..i ...! 1'lf.il tti.l- ( I ll.iuij'l. lln iiiy. Ii iii .-uiU Hiiiliril linn-ill. i...itl. a. -l ri'i'l in ihIiiim'i Li tl.t i.n alii. Ii a M. n j.. i.i. mii. I in. - i t r i.;l. i.l.l I. it "II... I ill.. 1. 1 1111 ttllll iitr aiai.ai iiiiiim- !.. imi.iiiuiiiii .i . .) Iijliuiin il.mi.li-r ii-l rm. Ii i..i-h m M...rr n.. i uu.l trliaHV ami UriUJ lit tiiiD i.i tin iiiiiid lli. i ii m iic! niinuie. il wi Iiiiij In ll.at iiiIo aaCil lii'iiiilD i i riNilol aaj liavH. 11 n I Iwit livi-a arro lui uulri(til lor l...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 2 October 1869

1 Y Dallas iiictalil v s i-rir i.r. .vi..;iin.ui I Nil kfl. ft . il " - Jin ru4.t i. -iimi V. I i4 I l ' .ft-..... . . ..A - - - 1 M I d i . t ' .. kriti a..... i . uxiMar '- t. w . .ia.n.v'" ivrr a V.. . . . . i. . I. ft! lift. 1 MM ' I J m. 4 a -a ..am. -.. - -t . . y --.1.. at . a .ark KUIIUI ' I m. r. lk kalak. Iaii.a IUM4 ' 1 na- k -Hiaa am r -. . . - B. ft . - I BfttuM re .a tsa.a. Hkus l-4t" Plrcill -kt--- ll l'k-al k-BJ I rV..U-twl.WMk-4 "k- I L Cirtll-Oftl.U M 4 (l It! tlmll k -4 lOik ! Vii .... ...I. . -ftl ttk.l .-1 ... iik .1 THIUa ft.ii .. . . i.o.o.r. i.... .1-r.r.ui ivn (tMPIIAX ri'XD UFK l.NSlllASCIt COMfAN V bick U K-oiUn of lb- Ortltr f ". T . . . ft. . .- . fft.ftft.iM. Bid pl.t d-poiu4 Willi k CopirlltT lJitMf i .oeorJ.n- with Ih. ii bll Dd -.bo kftBelM bt kl- ifjy dmb t-lkUIIb4 I root a-u- Jlifornl. knd hoM lueek-k b ii.rodtDld klook III krnltklloa bl r to to Ckll Ibk lunllon of Ibk oliUBof ill rr.M FOR SAM). TR ITAVE Tblrly wellbrokk Mlwonrl ' Mulci from 4 toO ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 2 October 1869

' . r ' ' 4 I l.'l ". . v t I. IV I it ' .. I. . k.i U Ii. I t1 ' ! i . In ' l..iV lr tin' vt.ra . lu .'. . . Thii ; V rViii'. ii.il-'o ! I" l' i . .i.....t...l r....li i I.'. 1 i.n i"iir 'U m I' i'Ii Hi iiH . mi it lt-i.lt-. i. n '..ill .iijil ilt j l lit ii'n.' I i If ivlorl ! ! Id.' I tl-l I iin t J'-'H I' '' ! II li' t il'i. 'J li'rj' ' .....'fj'!0 k- ''o. ' Vi-u ti.o v ir.'!i lit' " rm titltl ilul ll.i nf r iwil ii-j wl.i.lM U'il .lVi (llti.ll hid nml j wli.v iM.vi s t " I'"! li'-m-My '"r ait no i.i. i k.n e l" ln l iiMuT Mill llm ll'U1 ! " il'iilM 'f ili'UV. ti r. mli f. il iiii lU''l 'iy "I"'" i In iiii we rni-ifiiiH N jiit ij in-iV ritl.ilioii "I i'ii" 'wt vii'i ill M l.lillll lll" I't.llifil-.lli.llia) !" j ii. hily Tilling Jon It i'r'ul kiu j'i i.i. . t Vulir il -l ! mi I Ir.itfivii.l j in.t iiLila V ynur li li-liiy li I In j nmiiiry ilutiii ll-uMar Im roii.U.r- j ml you ivi.rtl.y ilic foiitiili-mo ii'.l.- r..-i"..-r.il l...Vniu flit uiii i-uliA I .. .i H ..ii- 1 Iiii i li...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 9 October 1869

am 0 tW JOHN V. SWIXDULK I'l DLIslILU. DALLAS DALLA8 COUNTY TEXAS. OCTODEJl 0 ISCO. I VII Ml. I....V..!-JM. M!!t:.f!. v. t i. ..Tl??H!Sallasicralil .. . ... ii no tro i i n . I"'. W ) 1 ; . ' . . ' . " I ... Mtii.a mm AntvitTiainu . t'.ikn.tiaiMllwik. f kf Blfc. l; fee B. H l IIM lM ! lhle OMltM ! rrftU V.. .. . !!. ill kfttliftjoft. -I .i..i.l.s....t; fceCuBBi -...! li....t . I reetelaiaila elweiUea. I rja WN f all HliKitH I si ilk tUMM . AOENTI. I . . . ru u ' ........... Mraal tinaaaa . -- Utilililtutiii.l'rtO'i 4rIUel eahartip. ... .n .. r.t ... tn. l. ii.m.i-. I. BaKUr eliaes It. II. II'MMM. HUM"". It V. M mm 1 . Wftiftkwkl. BIIUMMif. J. H. MlI Kh. WMlaMar4 rvkllwnlj ' j"M. ItcXiu.. aa4 . .MTtM. !. Itoalaa. T"V: H. Iiwa faalrar 0e MrKlaaar T-a". . . . .... MASONIC DALLAS COHMAHDERY Ho. 6 ararrfSTrra TF.M VLAR. AU A V u . CCKT8 ai ika Mawnk Hall la Itallai fcr Ika Ti).f ahi. Jum w. !. TuMday aibl. Aaaail '". 1 Kl. JOHN 0. Miy . C. Ir Kl. W. I. Kiaiat Hwvroar. SiLLlo cnirrtR Ho. ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 9 October 1869

. . .. iMit-iTn . - a ! """""""""' -m imr . rU)rUL "rrj"-1?::: jraaVi::;:'.;:. ....... HniAwnnitur roit m.uj 1)r.niM at.li.f a1..'. ..a U tia- kti4.ilk ik. M t.il.utt k; Tin; VM.L and vivn.K goods I J .1.4 ..tif.il i. M ' '' '' " M ' M" " U.i U-l-i I. u.i...k. II ...t . ... m... ...... .-TTM.-- 1lk.BjtMi.uV-i.i.i.ii...i ''" 'Ur u" 4 Jt '!!!.- L.I.. If I ... 4 -I.-.I .-at. !.. I i la..k(- I t ! .!' I t- a:kltkr. I. : - Liijlkt -- ( a-r tnr kg r.l I r ir. fiun taJtii a. la k llrttci 1 1 4. t I Im k rcift mi r.lt III 'k l-n M'M kt Ur; ."J bai litkir I llr Kt n. Iritfk'.. .llllkl t IkfXfkl S.M Mll i Wkfluj. (I Vk'- . .1 hUiitk.abi rutki.Li iJ'- k)44t(.. VII .IUkii.tr )i k U li t .tif ll u ki.if.vn U.t4 .ht. f.-r W-.lrk. !! tM f !t t-. ik kri.il.t u'li.l. .!. .ill.kglole.ti t r kn. lit iraHti.iiliiy ; bill la u. I'll k-.a irt.iua. I. tm iri..ui kl JkUful' cat tU raiiuui rill It 111. II ti lit- .ml. .ta(iiri..!ila. A a. I li n lit r!...m ut ui t I .Ic-f.l.lluu I'a aVu l't IkJ l fc mall l ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 9 October 1869

ll 4- I! 'i n IlOMEITrUSAMJlHrfUJACH U IALUa.r; ... - mm aa ri-B . a Ik. llaai Ta l takA rsoTBtTtfcT spitriL n "itXz---1' cujuita mar tow I 1 rVt.r;.il'il:. TVr lixei. 1 le" thai the election of 4ir I .cc ! VI"" V!!lVJI!S ITiU will pros We for. and prMrrite rules V la.. M Ika f . i - M W. .m. tw. !- a.la.4 " .Mm 4th UM.rfM a-" WB P.. VMm. sr-" atwa tKlkBy OtraaUl UHW IU4 HdW-" Y - . .. a.la.a aa raktklkmW tc;o. . rM .. aj Ja- I UMU -. 4 .v i Hwlkll.. - ' ' KUMMk' . .. ... u " ' Jrn 1'"? ft " ' t u.ii0..j...-"-"r- jt Mil- (lt .. 'im d . ORPHAN I FUND M Rl.l.. kkd Wh0M iMOCHi b' ' km o-i --."- - ....! rcHr bB MHIM "T IV-" CkliforDik ni wbM jotn J ! .in ornliuonMI IcVt. o ekll Ih. .tt.nMoB pt lb .Irtjwfcjof . Afnt for DklUtoonniy. IflULES FOR 8ALB.A Mulo from t ?6 yjrW'lcl will U OB rewtlo "!"' .rllo ' 'IB P"08- D.11.1 8ept. 18 1809.r .IMt I . . " ' H'H- Ilerenue Stamps! '. a LAROK mouiit of tuorUd REVEKtJ?; A. BTAMl'S Just rcetd nd for mie CLARK ft BBTAN. 1 Dkll SepU 18 18C8 litr ''Bo...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 9 October 1869

I . . A I V It..! .1. lit liViral .S. . ' . ... ml. t I r I. ll f 4.1 . i. i I r ' all ir ! .. ..at. .. .1 it.. I . ... I all ..j .l . A el. . ..I.e-at. . MX I .i.'i:..' ..! . t it ll U tVr i'.. in i ii'i . r ) sul ..eirfv it Ihi-rw r Liny . sturial sml i: (.rrwi.ulir i.lri.t i Triaa tt ltu U r .jirs let.. m lib ! Ual It-f lalratk.H af"l'". (l.amtr )rrrom tmif l.iUiir. llarit NvalwM Ja.rarr. Tykr an J Polk roi.ii WWu anuria luul 4121. .yoc ! Ibr rrDrvaalilaurra Ti laity. AHKvlik. R Aaa-aa-tin. Kbiti NaiOKH' anil httrl- iial ilil. tins Miiator a4 lltrts rinrteiistii. :l 1 1. .ii.i. .it mh. I (1.aruLw) till ..t r.Hi7;culurva. U74.tutal.SX. fi.a trustor au4 tlr rnciila- '' ... 4. Aii.Srraon Hfiulr-raon ami an ZnuJt Wkila rots. JMI; filowl. lulal. aiT; na aonnlor an. I lUrvo rvpi-r-Avtitsiivrs. I. tukaiil Pannla While rota 1'.J7; rolowl. IfO!; foil. 37M ot soiiitmr ami i!ro roprraentalirca. 6. Smith ami lhor Wbita i.-.2iI7; color! 2.!; !. 43l; i.iiu unstor ! I irrviiU- tiv .. 7. IlarrUo...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 16 October 1869

.1 ami. l 'Ua i IV j1' if y J0DS W. SWISDEILS rtBLlSOEI. ThMM.U a!. ! adtaew. tH aa fear .. M I..-. i - lM. O aw I I III eerM.. ' 4TKI AMTKMTIalW. la '. 8. t arn err. (iHM.MtlHtrffKl It l tb. rl 41 MUklMk 4Jltal .4l aM ( . Mlwalv MIM M walk w ikmMllil I'M u iibm ik-a ikra maalk tM iiMralwillka.krrfaa kar... luwiui MttUH -r s Inn a I'll cltlrlkoa.il! l'vw" Ua. II ; fiartirl .Ova. IS 1 aakl IktUltUj k.lkaaa. ...ar.apai u ai. . oo-jms) of all aiadoCBecBlod Mb BMWM dlaamMB. AOSNT. U..r. B.C. . l'-. iM Slew Orlaaee U .tl""'ii; i' kcaltlalkal .II..I ! "" SCkaula 4 a4.erll-a.kl. lar Ik. ll.l.i fttMk.lLI. .. r.i l BK-kiekeon It. ' mail Ilk. K u.tr.aia. !)" laal.Q 0. ra. rn '' ' .... H V ili.lini VT.ak.rbl. UlUeaeelf. J II. UT R.lkflrt rrMWl. T tlcNist. aJ . A. Vssvsas.te. !. U. Viaki. t1" T j"t. . J. W. JaimM. f Tii. - MASONIC. DALLAS COMMAKDEEY Mo. fl KNIGHTS TEMP LAB MFtTI l Ik MmoI Wall. Ik Pall" hf IM jaar laat. al tka IkHaXag aalM. "Tiaf klikl.J .. . TiiMdaj al.m a Tuaaila) kllkl. Iafl...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 16 October 1869

rmut i 1 isMl (.. fvf'hH M Ji.lt Ufa ess tttf Mi 1 l f 0.i.f .f ttlr1 f I af lit.-. ViImI '.U if' ' i.tf .agin r.ti i . .1 i i j f !.' I II I I t ll. MHIi'lV wt. t in n 4 j r. . i i pi fy- ' ' ...i ih. ... h.ii. xu.'. i.ii...i t tv.) iiiSAWl' s" " "" ' ... t i f .ia f .l vf i-hM 5 -. j--; -s.il u I 'J k ' '" l" . V.t-.-r M!J W r..tl.. Cr- . -.tl ti.YC . !' ! -' I f W U.. VI Il ll V IX' A.lt.''JI v '"k. 1. . l L. II. IM III I ' it . w . mf - ' I II 4 f 4 ' w ' - " ;... MP; i: ' i.m.ivi M i-.i tVr f. ' ; r si"? -s.auuj i. i....rt u. 1 A Ai.'.v Ml'. W IV l-i vn'V-i A -f i. -nil' ''-" i4. iH'V l rll'i ml J )l M n On n.i.li' n A. H Pulnn" ..U-i tu i.r.:.u hii'I u.y ii Km ' MMM.H.If l "VrflwiT A lVi.lilal'un unl Hj l lv 0- f 1 -r uTi'ri-Nipnl iif e i ks i.-'y limn prrpir-4 nl w. ":; I by miniii.n'it ctii. fh "''.''". A. I Pi.lmt-r M ' . r fi.i. J J'ir..'m fi.r i.f yr.tr j 1 l;..li' " (Sic 1l.1v ml l li.;? oh ' I'... fiiiil Sn'ur-liiv -f IIi.i!it. 7i J W. tVi.t 'u. V. P. Y.t r '.'! ; ti W....

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 16 October 1869

till uoMrnrrMnBnirmiHH rwfarai" wirfr. . u ...... . .'tat fWf u. a. ... (ML 1M H.ll aaa aaa a -- rtaiiaiere aatitaa. iiiiti1frni'jrii a. I iwiaaa B. Oaaaaa... t MM J a...".-. - -i Ul. rmr " r ' uia..ak --" "Taai. aaaika. la ike It 'tn ri ...i.. l-aa...k. luHaa Ik " aaa ' a ...... .... . k m la 'U U ll T.lalll . V dun aa. ik ' eat ITia-ei .nt I H.aM-tliaaf aaa aaa.. Ustaka Bi.kea tie.' rail Wlll. . .....v twiw... M. l.kHU. 1 keia-la J - NIIM. ! " kt.Kiae.) Tkai-ae " - k a-.aaa . B-ek.. .. Hail. C'. k. llto T--J.l. U...kl t -?.. 5.B i(llI'). S -. kl uJe...... Hk....- ...tU-. t)MllM..w Vr.kHl ..... Ilaaimlll... I 141 lIMf w )(..-....... M )!'..... 1 l.rt R rv u k n .. . " .I'kiklMaiia'l " l ("J rm - - JltHlflMN.. llin.ln Th.4..m.. Th....r.lry tri-IM Pi k-ri. ! kkk (rrkM ai w k '' i.u.o.r. THE WIDOW AND ORPHAJJ ITXO LIFB IXSURANCK COMI'AaY' wbleh It oantJ tud eomro'ltd bj tbt Ud- tod mtubfrt of Hit Ordtr tnd of hich il.t pn-ttol "Oriiod Blr ' ii Prrtldtai. ebaricrtd by Iht 8tait of TtnD...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 16 October 1869

ttmn m eteeeiae t Met a -tmtmHt4 a I 4 tMatfM.f. llntaVitii4i 1 I bat I lr4 Ike ar1ltr U I 4 k el re I aa I ejl-ef dim ! fim JaUwWtr el ilil'e ! i ! H.M.IS t'lullt riir AI tlyl4k( .- ' S't I t at. It ml" Ilea) al earn- ) es-f . Ilea t l t L.I at a) r'hrf t Itaao . tiat ap la aa lltrjr li-arawsj ltte t) prv-eatiU- mln f rr) trkftii. irm tka-Hutl U l area" . ier. ia leva Uie. I eat el"'pe.ej at a lull koifl ..mI ifcirty y i livl Tlo tn loins; tft lltia lAHiniry ia luiuiwr ertllora kariiij; l- my rr wiiit nVI'arw foil f-.r all ll ry a. larwi.lrm !! ihrV lMHI. ia tl-eir taliara. THe UikI b-il i fo'iii Vtint laniaaiil aavine I i In- il.'ini; a iliri ihy ltuiitte It v ilinl of K.ittl lalLing ntl liUrJl -rnii I jjt a r"in In tnTSt-if It H Jttal Urga enough f"f llie betl anil in i. die h -t nu a t l.sir n-n hu h J ait) Mriitintf tliia IclU'f t. U in w.e I'lul of Ut I'uiMilijf sh J 'r4i. cl tY-iin ll.e aril rvum ly a UJ gilt ahiili yn ltiul em a I mulcr omid lu or nut. Hal it U my in. ht aft...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 23 October 1869

V sfV' k Y 't'firvf .r e if r7." rsi ' V ' ft' " J0II1 W. 8WIXDKIL8 ri tteaatr. !-.-... M all W -li.l .. ...... I HIIIKt'W" late I.IIH1. . HtTlil " JtlMStSITIalflt.. ' la a. I em art. l..nar.li-ln.b.....l ' muil-- .l. fc.fM.fc IJHfl MMIlMti. 4 fc r ait awnilia axlb. I" J... llM M Ifcaa Ibla MMtaa Ik mU a.i..Ml.aill brbris mf f ai...nnn.s a .aJt.Ule w a SlaW " ii.lil..a.alt n . t ' lm.Ji u)al.alatallallj IUHM.Ul ll . . ..n juh WOMK oral a AUKNTH. Hi. n '.-. H. "- M' K. II I l.nii lluu.l-n.T'iaa. ;i .':;:'.v.V;rrw.:i... . j u iu..V t:-?..V'-. "'" T U-NiBt. en . .V..TllIi.P"l. T'lV' II. Pi.uuia Kniulrrr OfSc. MrKlea.5 T j"f. T1 W. J. U. ( Hantaan. Tt . MASONIC. DALLAS COMMANDERY Ho. 6 KNIQHTS TEMPLAE MSkT Ma-.nl. Mall. In I"". -.r I"o0. nl in. fc.lk.nu l uJ.I. nlnkl lwn.l.rr . I1" -'" ' Kir kfcJOIIN C. M.-Or. . C. hlr RI. 'M. 1. Mi arm (iJr. ALL(HAriKUXo. ROYAL ARCH MASOHS. (OKI'ASli! V You nr. h.i".li .ummoti.J lo nll.nl nlllaiH I'ranlhK. No.iiiUr I at .art) v.uill.llllu. . ...... ..f...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 23 October 1869

ra- n' ' Hf IIMIItN F15H - .. .....a.. ....... r . . V:'iN '"" "'" -- .."!.-- . ............ i. .1 i " J ' 1 r f ' ! i ii - ' 1 T; . - . -' 4 - .il .i .LI ..l l. .... l i.ti.n . iii i. hiittiil a la ne It i I a -. a. a. . i 1 a . 1. 4 . I I . ft I I Tl ' l -' tla. k .' - i a" . a.a a u. ra i' a- ( i I. a I I . a ''. al " ' I a - It il -" ilak-" aal a.xAa a-l aa Aa-.ia u a a . a 11 Ik J Iul I :.: .! fc.'lal t liL;ltii i L ike Ilk aaral. IWlaeia. Ikal I T "' It Ike aia.... al - I ea)..y aatvl . i4 II ik I ll.' H l' IiC .UII l.n.l I faiM r li- l-lt . r-.ii'-c4 liiaili.ii itt B.i-t r.1 . !- I . ! i iia ! It I- a cici.i iu I... .Uiyr. i.l-l4'.lt'rr'"""" ). ir.Jil " lii im U I' n-. uL-t4l it MKI1! I II. Ikl !'' tw. Jl'fi-' ! !" Ju..il tilt I m l-r lira A.J II. ill. a fur Door-' i ia ii... .... .. .. i. .i. m. kl wluira. aiuiiai aa-JT ' ( ii. a a "I1 !! ritu I. il J I lar..Mt!N aiai. a ra run aaaanraiiaa. aa ..al kirk la B Ikaaaiaaat alaaii. al rtcaj .ni"l. Tla a.. a; rkaaraa laa la i Ha I...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 23 October 1869

re 1 I VV I ! ' 1 1 f I 1 alias X c raid . ' ..wvwM''i't !..... H Was M.( flal I.I.An ' :.m H'MH.i I""- VMII Ii0l-V VI SjavelBtevJa t MM mi .Ifcat '" Ik II II Uaa. IM U4M aa 1 BMGlt raav s.t arti-nr.. " -"' '" MkM4l )- . ITj. .. ) - - uyalat . at. itnii sr IttvirtL l m " . k M Llkll.f. Pteilll BMk Ifl''. tJUfcM lb 4 f L.k&llAM llil rri."z; u.k. in. fctuik -k Mk cklk MMll k. kU. P.u. ii.i.i..-rM -r.Jfrt""i iv.hu l(Mo.i.u. w i MkrlI ";i4 i"auk..iiiwi rn uii"iM. iii- U..illM.. T-- ' J.fc ...H l l..k.ll.." --' Iir'ki....... ..( M .--lk n '...'.VluZTrkl.! M at 9 A4raull i'iiy u yrt4.y......M ai .... t 1 ! 'i lrt- .- . ii-ii tl IMlttW-- ' l.u.o.r. Till WIDOW AND OifHAN FUND MFK IS81RANCE COMI'ANV wUlch U i?r...ol ''Or.ndBlr.l. lb. rrfijJeul ihirt.ri by lb. 8-l' T""'"' ? . ..J.;.A tih. lb .-Compiroller h.r.of l .ocorJ.oc with rt. ! of vdT oini'M "0 ..i:r....t. and nhoM (ncotM h btn uoprcaild tlno lU'orn.niiallon beg Ir.T. lo eull lb llenllon of lb eiilitniof T.i.t ! Ht dnil onrm ! romp...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 23 October 1869

lie !. i f .1.1 . m I l Ml i 4 I k I m t ' I t I I ... I. .1. II -- I . I I I ) ' " I i I i Is .. a 'I I ' Ml' I i I . . ; ; . .. . I . .1 ... v I . . i I. . ;. i. I .l .1. .! t I .. i. l.l It I" V. jl. ' .1 1 .1 I i i u i.. ) i ! I.I. I. I l I I 1 I I i.i.l I- .. i I- " l.l I.. tr.lt .-u l.l iiii. HM uii.. t lint "" u . 1 1... U.. k ll ' i"1 V1'1 -ih !' .liill.l " 'I " r I nai. .n.-o . il ...r I.. i..utr l"'K"' ''"'I tM it.- i. ii.l 'r lit... ' llii-.l l.lit II -...ill.. Mai-') r.nr i.ii.i l. "I""" " i :. ik r .till a MUXIatttl M(. ilk rffl r r) ..r irv..ua mi l J)- .' ''"" Kv ' U'iMaiiily .ii t.""' n'n l in lU Mill niortj jji-vo ' rrii"l ll:tll ""'"l i.i 1. r Li. Ii tuaol l. ' rnlif s.ino .into .I.jmuI..;uI Liii.vkK .I.'o ia mult' I-'"' I' """'1" ...in. mil. ii. Mii'l ib tiiiiai'lirtxi un "uv .i.iiuiil" wo nuiH it . o l ir.l u"""t '' ' ru 1 1 ii.jr ln-U.i " "" lliu iiilliii i'"M ilitiiinvlvt-a. 'H'" laiiluT i ! t ia . vrimo- ii i- fllv.' rr lt.-i.uiy i lo Kirnyfl ll' 1'r.HV wliu-l...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 30 October 1869

r iBk-fr 7 it li i1 a ' i i i 1 JOHN W. MVIXDELLS PIBIISIIKB ... mik..li Bawel. la 4 u :r m ; 4M i... . . -'. - .1 M i . .. i ) NTK -U a. - h. mnM ! . il-. 1 f k .'' ; .;;.'::'!':!..- lib ' aw-r v ...... r c. 1.4 .iki" ""' . .ol.MHlil. ' au.llJtBlllWIIH iLUia r'l'. I "i' K II . miM. Il . ! . .ui.i' 11. !. ''.'. ."";.- .m. ? II. lUV'KM.'Vr".!. l''" "' mmtf. MirL uJ . A. riiitil.Ii KalB. Pi.wma. Kauirr Oaita. Mclaa.y. J. M T7T. t.lM A J J"""- Ksahaaa. T. IIASONICL DALLAS COMMARDERY Ko. 6 KNIGHTS TKMPLAB - . yt . v.- ..k Ha" "a I'alUi. M Ik s-iu ".";r:j;.ri.N rrtr. i. r. IRi.1Vm. L.li ru. H ara.r. iu i Manumit so. ROYAL ARCH MAiOHI. .nluu S.....nl-r 1. al .all) r.adUIIkllaf. n -"'iSVfrnf ar.i.r. . ASXKHILL 10I)GK St. . f- Ei. fi. Kuara r- Maaouio Comotory NOTICE. rfMIKII)l.l'IMI lMlull.li P'l al Ilia I h"M Cii'-alln of Tanwhlll l..-l. J. M. K ...1 A .. l-l.t.mrv A. I. lni Sw. Thai rom..l.. f "... I W"''"' " Kkarliare-ol II.- Sl..lc iVm-l.-rr. .n.l -rmll lie ll-nrl lh-i... .-.t "f ""' "...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas Herald — 30 October 1869

a a aaaa aa m I t J .r ill I late lr all ml fatal. t . e . III I) I l...l. r.t l t ! OI It IIOOM I I II 1. 1'.. '1IIIIH.' M lri... k.e le lih M aiinl lift ft I li kl aaaiUr a tUfa F.l4l.i.. U . Iile..a. fail . is Teem fl pee ... f(.!l Fiimiljf lirH(7ir.s! I . K. I I II CottOH Mood. rli;(MTi6WAr . 'I'lIM ..t.r I .I.. M ..I H..I..I..... llll. HHNIIIiMliLMINl N i 'I C' I I. I. mil .hi. I l Ilea. .- I leois til ! bi4 l l ft.f I li ..'. I ; mi a) ted I 114 14 Mi ku Hint sei ! I ei. ed a 4 aae.id l.U I t II f ImI.II IihmmIii eadsai aiHaii H re. i.-i.i.i. i I i I n ih i.i.tr' I " ' tv ' TfilfM TftTtPftT 1 1 r"" .11: W' HII'Mlf. ..v.... . y. u . n -'" i4 :. ir i. 1 1 i"i ih let. aid. r il. . i..iih. 1 1- i i l 1 1 1 'ti)f n I.e. id i-t I. I. I tin' I'M It lit Nut i H- r . ! l r ....iirw l I I rxln.it. tUr r nil in a Minna. 1 1 Hiililair tt.i im iiiimiimih ... rul. i l.uriM t. iiufi.aM i lk IM ajnW. IM. all our - ttrM.rulUo.il l . anal it l.ai ia I. i. ...e l.i U lM ill adi.M.I an- vl ike ke...

Publication Title: Dallas Herald
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x