ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Evening Bulletin Delete search filter
Elephind.com contains 47,946 items from Evening Bulletin, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
47,946 results
Page 1 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

m. r Uf ", 4 v 77w 0j & 7 4m4m44ttM ? tiest Advertising Medium. Evening Daily Published on the .Hawaiian Islands. Subscription j$c. a month. I J I ffi I E Tlfe. I Vj'oti Don't icadthc nitlUl.n Dfi 11 1 C I I" I XI yo on't Get ALL the Newt. MIWtO0 " " 'VtHUJIP flLU. lilt, J tajllC. eVGNING ?v v VOL. 1. NO. 220. THE EVENING BULLETIN. Published ovory day except Sunday at 009 King Street, Honolulu, 1L I. SUHSCim'TION HATES. )Por Month, nnywhoro In the Ha waiian Islands g 70 ;Per Year. 8 00 'Per Year, postpaid to America, Canada, or Mexico 10 00 Per Year, postpaid, othor Foreign Countries 13 00 I'uyiililo Inviirliililv til Ailvimeo. Tolcphono 1TM. V. O. Uox 89. B. L. FINNEY, Manager. Unable to Work ! NO APPETITE ! COULD NOT SLEEP! Ayer's a saparifla C0Mn.TET.,Y CURED HIH. Mr. T. .1. Cluiio, r WnlluTrlllo, Ado laltlc, Soiilh .Vtintrullti.vrrltciit "Six years njro, I Imtl mi allnf; of Indigestion mul Liver Complaint that lasted for weeks ; I wad uuiiltlo to do any liard work, had no np...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

EVENING BULLETIN, FEUJtUAItY 0, 1&90. I f I I t t v . r ' jftv4 wsw rwt allowed by their ytittml iit Ire TACcinafol. Mr, lUijwM wiw iiwtrnctftd to NMMCir fito tb ron for snch olnmiifrti of parent. Tb pTAtfjdfint hrrmght up nn rW complaint against Dr.WHlmras, iimemmnni physician of Ililo, that fo ffsniHtmtly neglected to rfrfiort to the JJoard, and oven Iit no attention to coinrnnnicn tion fro th Secretary. it vrfut Mywitbd that the doctor nittmhl m mh io rcnign for trmtiti tlte JJonrd with con- Dr. Wood thought it wan more imvmUut that a physician should do Ufa work well than that he dionId be rgnlar in reporting. Tfi'; tet that should ho exacted f Ir. Williams ww that he fihrmUl he wpiired to come to Jfonotata ami explain his con dt to th J'oanl. Tfck wa on motion decided upon, the doctor to pay hi own 0. W. IS. King's resignation as MwHary inctor wax accepted, ftwl. th' fwrnen of several ap r'Kn Utt the position were glVH. TH president stii'i'ested that th dwtrietx lie remodel...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

f mttmrwmr' i'ii wiinwwiHiwiwww At TIlUIIIHU iirJ TIio IlftvAiiaii bawl will piny nt 'J.'liotimH gqunro Hum ovmiiiig nt 7:JJ0. Tlio followiiJLj program, containing !four now pieces, Imb boon arrangul: .I'AItT I. I March "AUhIi, March Away" (new) ,,,............. ft, m ,, AcKerrnan 'i Overture "ampa",,, ,,,,IIrolI 3 Duet "Excelilor" (now) ..........Halle 4 Helrcllon "Hibernian J!aniiel"(ncw) .. Kappcy I'AllT II. 6 Bkctln-"M!lo(JlM of Northern Ku- rotm" .............Kuhner 0 IViIka-'Mlaniia'' (iivw),. Knliner 7 Wallr, "Kl Dorado" (new) Iloyle H (liiadrlllc "Scotcli MHotllc"......Wuod "Hawaii l'onol." On a rccnn t occasion, in a Colo rado mining town tlioalor, tlio on tiro aiidii'iico. oxcoiil two nion, wont out for a drink aflor tlio firnt net. Tlio two didn't go, n tlioy woro alroady loo drunk I) uavi gato, IIAU',II.1.-V AXVIIAl,. Nothing oxcoIh llm Hawaiian Annual for varied information relating to lltoso jmIiukIh; and tlio j'hsuo for 18ft(5j now randy, in fully up to tlio high Htan...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

KVMNINO HDLIjKTIN FttimUAHY ft, 181KJ. nfppn4n 5 Eierjir Bulletin 0AXJ71L, LOG A J, Kditor, THUWHuy, . - row, o, urn. THK MAKKIiT QUMLT101I. Al M mki ymtnnhy tm litmrtl of llmMt &A on tint right trtmk with rr Ut Mm vmrldtt qHhrthm. It ilmlnml that H Uh uttltlK Ut do with ilm tmteltlteh intml of fuhHUHH tiwrUrt muumi nmMon, '11ml tey tmlirnly within Mm iwtvitmtt! tint Mlnhter of Hih Interior, m Hit Uw rlrly kwm. It nylly lt Ut Ofxm h privrt Mi tmrhki, Imvinu ife pjwiwl of iU ilittteterof ilm interior thfirtfttr, 0 llmriVn tHmtfam wrmUl hkh wIMi Mm UtfitfhM of muth mtkU Ui nm tfcrt 11 fory 0IUfo www fMMJd, 'riw ttnuhl not Ut b nny ohjmiUm Ut tAhnr mnr Uto tor tlm mteot fMi temhltm ilm ptfbJfe am, mrtilml, m mm mhl Hi Mm; 1'imrtl wMg, tmy nfw Ahvh h)mhM b fokml H)i tMM ctenii write tetUm,tml vUh mmm tm tAUtt tivdy fpllUw nutty with hWkMUI nn lUinUl ritfmm, 'l'hnrn Ut no imr tlmi Mm mlAte nm UH vrtmhl go tUwn lutfom man tmli rmmSIA utxmiUm 9 ifet AtmtrSlml, uny hum Mwm Mm mtbtUin fr...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

1BT1MMO WJULBm MHIHrHn ggggBgpMWPl'w,iWllgi' i run i ! i mmmmmmm w wiv j&i y -ft' 1 IOWL 'AiHTlD 3(1WA!I-. LmImmm (IH.. 1.1 lll !.... .1 ffJU, I J.H ifWiM will jnv t.mmrmtwm (Hjuftre ttik MTMifMg t 7 HO, fc. II, Dsa, wife m MM w Hyl on Uw Plantar. Sow onattfM J. IT. Opmb'p Myl nifip IfMt night. "WW A Mri(MMI LlMMUM 1111 IMfi 'J'. V, Murray bd Immum wiirnifig i hf nww Vuimhm rmk ifaimvm ninhL Wmh will h h wAn hmtd (M)ii(iortttlirt JIwHhii Jiol4l ( tiiorww avauUm, Wlia JrfHntif JJoAt CHmIi ulimim) hwm nww umiftm t Ilia ww liig IiihI iiff!it, 'J!ajifa mnin hml h gepil bmhi mmriumn. J', X, Olay mhJ pUji rmwrimA twin h trip t U 15m Wk J. VAibu jr. iMilif' A imlmriiAUtu dmuiM,Hmad Qwvitum tin muM of ilM OT4 J WAmm 8h " v ' " ' ! " . fro,,, tr tf f AyMiia Am MrHH , JmmmmJmmWmm I , Anw M 1wb?21 b nwif wh- M.t bTObbVJKAI - -Lin iMlMMMC u" i Bm wBYBBr wm vvv kW fm W iMMi&liVilPM ommmmmmmm Ttwrc b tHMidinMtr C MpIuIm A ram IrfWagioo 'HmsMdW. 1'. OMbeock U MqfMt woo4m awp vr in tit port...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

BHP ' Yftg i?7rtf5Fl8EfoHHWKH m wrrq rWfum fofflVBLt' ntoAfi JMjirMn Ait mnn1m mmmi run I n r.Tf. n. I M dim win m 'Mll.r. "I ZfJLi i. Hil...l narmmmu mmn m wimiwi ABB flf MMMtmrn MM. ' " I HM. ,W Kjrjuf'f '1 . LjWrf j9fJW.il rQ0fU wVMliJfl nyiiiiW'iMN. iwmiiAUY . if i. HI I lllllllillH HlttH'HTIiY KllllllMt, WIlllMllllllMllllllM, It riilliinll" rnn'W I'Hlulii flSPto Hood'g Jm flood "wimlnu mi Twin mm, ' fit MMfr Hi lira mito jtflfgflfflf' wii7Jf,flX0iili 'j ffmf Wrw llmrnnf Ufa A M tM fMf pl Hin'itymiwihHim Jymrmi, n vmilmA mx m rii WW fttm "la Mm u n n in in llfMIHNH H il MlHlMlllllllllljfllllll(llM. "fHWllHllllllllll'lli ukh m liiiiiFi Din nwiinr (tin! kIIIihii n" ' "T ';: ' .. i i. .... i IINIIIMIIPH nil IHK llfli Ifflf inn II win iw Hill iiHiimi u iiiiKii mi imii h I urn fniftfi iiIiihih wliNim lliii nwnif In litiifliiil liln hiiiIhIi i.nbl III IV. ' rtl))lilfj(lHjlllHl(lllllll(i(lllHlHIl.) w urn wm nil 8ana Soucl Btifride Resort. rail In fiovnilyr iW'niidfl inIihiKIIV ilMKI'Kl...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

., ni "v. ' wj tw$ mmw fPP i wviwiNct lumriM'iMN, fiwuuajiv m . BSlNtSMI HwM"M4yM w M-WrW WMl,NV l'1 MUNUNUi Buoinena Onvda, Baolnooa (tarda, "Wi8to Not, AVunl Not," WtwWrWmmJWwHWWwKNKn i- IT M(mUlll!lmlMli Uumimny 0, N U Id ImM Uwl vohwIiw uumllily inuulluit Vl vw lull In Ihn drill w Uuvn lrmH,iul Oww'i 0. Cnilu wn,,l,.W.Yll, W. IdUMtwk, ilVti niul Hi II. duuum viu'u uuwlui! Ill UlUMlllWrilllp iuw! wnnllwiUoiw 'iiyo viimnvin ,11'lHll i. Iii II. wh luoyi mmn( Adj. Uowilui UW. MUVllillMU MW, mm miii niti uniiiniuiy n Yimniunnn llmiiuitilliui, i AH ni' iitmlmutii wuit nviir n uimilim' nf Ihiunumliiii'ii mlJouvn nil In lluv'iiluudnmm hivljmi uinl tmluyw I llm hwuhI iiinhmhIIh iinni'iitm ny uio mm ui'iimu nninm im E HB iinm'iiini ny uiu mm ui'iinni mi IiiiKi miilnr llm iMiuii(imuut M;i. NljhliiiMiMii Thin mimiHuiy Iuw imvonty- 11 ml lliiilu i imlur In lliM m1. '.I'linl ulll jury nrnii11i'tiiiiiilm mi llm in lili (mil.. I ml. nil iiinmlitii'ii iilmnlil minimi' nl lilt niiiiilliiii In uni...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 6 February 1896

EVENING BULLETIN, Wm&A&IF lJ s wwmwiiiw i nwwMinr mmnwi'mmwmH fifr. V fcl fc: W' S C ALLEN ARRIVES. IIAIIICKNUMI! 1'IiANrKlt l'ltO.lI SAN rilAHCINCO THIN MOllNINtl. The Nlrmir Knlinlul Twonty.On liny Out I'rom NoucaMlo New Along the Wlmrrn, Tlio 11 1' Itllhut hai moved In tlio ltnllroad utiatf. Tim .1 U l'lnger l unlondluir coa! at tlio l'aclllc Mnll wlinrf. A iiuantlty of mjrnr l n nltlnn tlio W V Itnlicouk mi Oeenlilo wlinrf. The atriitni'r Wnliwinnlo 1 londlui: paddy nl Wklnlim fur lljiiuiti tiro. Tim H (1 Wilder ha nnlthcd unloading, and U lyliiK U)iiKliU) tlio Spokane. ltiumim mill iilni-npplo to ho shipped on tlio Moiimvnl bid lliii m Oceanic wlinrf. Tln Marie ITitrUdd . ft Hun I'mui'luco, Inn U:1,wlili n rnrvo nl h. nl I'tirQiU'ctKlinwi. A nuw ynnl l he-Inn inadu iihonnl tlm 8 0 Allen to r placo the una wii-rhil away diiilni; tlm voyage, . Tomorrow, Kitdiiv-High tldo lnrc,nf0 ft mi hltth lldu Ktnnll, VI. 10 n in; low tldo largo. I Vi p mi to i tide miuill, T.I I n in....

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

O0lHlU i rTr a rim-im ! I rl ill til Best tldvertising Md oicamLh . . eyeNiNG bullgtiin fj, oh Don't Head the Bulletin you Don't Get ALL the News. II Reaches ALL theTeoble. . . EDITION. 5 x ft WHMIWHWmMMIHMHH 00 IIMIIMMIMtHMHH "HHHfMfHHfMJ t i I. 'It f VOL 1. NO, lit! I, tub nraJNo" bulletin." I'uIiIIhIiwI nvnry tiny nxuotit Unmlny nt (MMI Klii( Mlrnol, llnnohllu, II, 1, MIMINdllll'TION IIA'I'ltH, l'nr Munlli. jmywlinro In ttiti 1 1- wiillmi IhIiiiiiIh 0 7ft I or i i'ii r(, i M imi nil mi iM Mm II (XI l'nr Your, iim nulil In Aiiinrlon, (Jiimulii, nr Mmlito. ,,, I(ll)i) l'nr iciir, iiimlimlil, ullinr Koroma (IniiiilrlKN , , in IK) I'ujnililii Invurlulilv In Ailvniii'Oi Tiiiliono UiKI, P. 0, Mux Hll, B, L, FINNCY, Mnnauer. COLDS, COUGHS, INFLUENT SORE THROAT in m ii i '- - t Ayer's Cherry Pectoral WW rnllovii IIiii iiiiihIiIIh. ImwmIiik n ii ii it Ii, hiiiiIIiii llin liilliiniiil iiiiiiiiliiiinii, lonwili llin pliliitiii, ninl llllllll'll ( fll'dllll hI'Hi. For llin uiiin oT Chimp, WI...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

fl it n - s if l! tliB !'! ' MfttlMfll Pft sicnuu iiwii w bu- Ti r . jt m IM UI1MH Willi K KBITP. UM imrpoaa w rrutmti uy uh A tmtnbar o( prominoiit OIijiimm linns nro nbout to start n inrgo luuilior yard. Mrs.vfiborhnrd, nti old rosidont of till pity, iliinl on Momlny. Hh was tlio niollior of Mrs. ltobort Griovo and n prominent member of tho Cvnlml I'liiou church. William 0. Irwin is miking . preparations to robuild tho Ho nolulu Opora llouao, which wbh destroyed by firo Inst yoar. At tlio nnnunl mooting ot Com pany 13., N. G. II., hold on Tues day evening, tho old oflleors woro ro-olectod. Tho company is in a flourishing condition and has a momborslup of sovonty-iivo. Two comploto skeletons recently found iu a uommon valise on Port atroot lmvo boon ulnimcd by a Chi nese, who took thorn to China on tho Coptic. Prosulont and Mrs. Dohiuid party returned from Hawaii on tho stoamer W. G. Hall on tho aftornoon of tho 4th. Mrs. Dole sprained hor anklo on tho trip and lnul to bo curried f...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

U' KVlONlKO HUMjIMJIN, ifftnnuAitY IfiUfl. MB I Wlllllllll lh'4 itijl) tffiAl." .SH l'riHMid al th iM)MiHilM lNi. HlMiitrril lliillMr. Tito (Hitiiniiltoo In o)nir(( nf ttio tooojit imroriniiiit'i'H nf "Mora uitli'n Old IVmf linvo furillsUI tlio follow Iiik fllnloineiil of. ru colptfl ntul illHbiirHuinnnlH fur pub lication) thn not proccedM being $500, which amount linn boon turned ovur to tho building cum mitten ot Knwaiahao church: ItUtkltTJ I'lK-T 1'l.RrOHMAMl'K. By tale of (lokcbi $3IHl 00 Do reserved units nml ticket nl Hobroti DniR Co HO 75 Door receipt 13 2JI Donation toward stage CO 00 Total.. f.SGOO 00 lIlKMIIH 8wflMt I'mtFUIlMANCK lly mile of nwenoil ttentit 9200 00 Door tocciptM 1T Oi Total 9210 00 Totnl receipts !olli iwrfoniinuMM 9115.00. lixi'HNMTuiim. r. Wllbolin, building HtaKe.. . .$00 00 Hawaiian Kleetrlo Co 21 00 Hopp A: Co,, olmlm 1(1 fiO Baudcr express, oniliti piopw ties....! r. 00 Mairiliro'H l'KK"KO Co., cnrtliiR pl.uio 0 00 K. O. Hull ft Son, cotton for Hutu ...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

E m m BY AUT1101UTY, B7 tie Trnunt of tie Republic of Hawaii. PROCLAMATION, Wiieiifas the Constitution requires tlint tho first rcguUr Session of the Legislature ot the Itcpubllo of Hawaii shall bo held on tho THIRD WEDNESDAY 01' FEBRU ARY, 189(1; Now TiiwiKFonE, I, SANFORDB.DOLE, President of tho llermblio of Hawaii, here by give notico that such Session will con Tone at the Elecutlve Buildlug in Hono. lulu, at 12o'clooknoon, ON WEDNESDAY, THE 10th DAY OF THE PRESENT MONTH OF FEBRUARY. Written fct the Eiccutivo Building in Ho nolulu, this 17th day of February, A. D. 1S00. Signed SANFORD B. DOLE, heal By the President: J. A. Kino, - Minister of the Interior, 221-lf. 5i Ejer)t) Bulletin, DANIEL LOGAN, Editor. FRIDAY, FEB. 7, 1890. THE MAIL. In this irisuo will bo found a fiiimmnry ot Hnwniinn news for tho outgoing miiil by tho steamer Moiiowui. This is done to onnblo tho public to dispatch tho news, iu tho smallest possiblo bulk, to their frieuds abroad. Thero is littlo calling for c...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

EVENING 1UJLLETTN, FEURUAKY 1890. gn IiOCAL AND GENERAL. TliiH is tho Stonmor edition 0 tho Evr.NiNa Bulletin. Mnil ft copy oit by tho Mono wni. It contains nil tho nows sinco tho Bailing of tho Australia. "Valentines nro already display ed in storo windows. Tho Y.M. O.A. directors did not moot Inst night, thoro boing uo quorum prosont. St. Vnloiitino's day nnd tho Chi noBO Now Year both como to gether thiB year. A big lot of tourists aro expect ed by tho Mariposa next Thurs- clay. Tho Pncifio Tennis Olub held a business mooting yesterday after noon. L. V. Rodpath has loft tho em ploy of tho Hawaiian Gazette Company. Senator AV. H. llico has pre sented little Muriol "Wirth with a three-year horso for "her very own." President Dole has issued a pro clamation calling tho Legislature together on "Wednesday, Pobruary 19th. i Alterations hnvo been mado in tho disponsary of tho Queen's Hospital to securo greater con venience. Thoro was a fair nttondanco at tho Thomas square band concert l...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

Tff- WC- ;tw "pf jy EVENING BULLETIN, FEBRUARY 7, I89G. tmm tt- ? K r , ' Concert lit flic Hotel. The Hawaiian band will play at tlio liotol tins ovoning, whether tho Monowai is in port or not. Tho following program lias boon propared by Professor Uorgor: paiit I. I March "Nntlonnl Fcnclblcs" 8oum 3 Baritone 8olo "Ilellsarlo" ....Donizetti 3 Waltz "Vienna Blood" Strauss 4 Selection "Little Curlstolicr"(ncn) Caryl! taut n. Selection-" Gaiety Girl" Jones OaTOtte-"Ilamburi;" (new).. .Clbulka 1'olUa " H.vuia " Kuliner Waltz "Makeo Island" BcrRcr "Hawaii l'onol." An You Are. Thoro is a photographer now who is making a fortune taking impressionist photographs. Thoso aro, as thoir name signifies, "im pressions." "When you have been photographed by this man you will soo yourself as others seo you. 'Not a lino is removed from tho natural countenance, not an ex pression simulated, not a poso givon. Ton aro photographed as von aro. Now York Advertiser. A homely woman has novor been convinced t...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

zmim T EVENING BULLETIN, FEBRUARY 7, 189G. MWWMWIl HHWIW WW T 'npFrmPff' v j , " . i i 'I'X , Ilnrnnto nt Stonto Carlo. Two Englishmen mado a match rccontly to walk from La Ttirbio to Nice, tho winnor to tako 25 francs from tho losor, stako thorn on tho red at Monto Carlo, and divide tho winnings with his op ponent. In half an hour's play, during which ho won twelve timos. running on tho rod, ho won 380, 000 francs, tho largest sum won in a singlo day this year. Tho winnor is a dealer in South African gold mines and supposed to bo Barney Barnato. m Naln'a Fiory Temper. Gcorgo Augustus Sala had a peculiarly uncertain tompor. Onco at a dinner given by him in honor of Henry Irving, Lord Rosobory, who was among tho guests, made a speech, gontly bantoring tho actor. Sala instant ly took offonBO, and delivered a torrifio tirade which began with, "Archibald Philip Primroso. Earl of Rosobory, you have dared this night to insult a man who has sorved his country in every quar ter of tho globe...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 7 February 1896

F- EVENING BULLETIN, FEBHUAIiY 7, 1806. Trmnrnimiwiia raMRrmoHD M '' .$ k" Vi .? I w. '- , I & br- . ' ST. I THE BOSTON SAILS. Tilt, mo Mill INDIANA OFF PORT. fUenmer Kalmlnl Arrive from New entile Tho Klnnu from Iholta tvnll Itoiito SliljiiilncNotc. The only pasRenKors by the James Mnkco were Ave on deck. The steamer Klnau arrived from Hawaii about 2:4") p m. lloat crews from tlio Ilcnnlncton wcro practicing In tlio harbor ttil morning. A large quantity of feed stud which arrived by the 8 C Allen Is piled on tho Irmgard wlmrf. Tho H I Klthet received ittitrnr from the .Tatnes Makce at tlio lUllroad wharf tills morning. Mr Jnlimon. formerlv a pustoins (,'iinrd. Is now freight clerk of tlio steamer I. Ikelike, lie went on his first trip last nl.'lit. Tomorrow, Saturday llltrli tldo large, n.!M pin; bleb tide small, ll.fiO n in: low tide large. 5 17 p in; low tldo small, 8.17 n m. Tho full rlegcd ship Vwnoltna, Harilton master. Is pxprptcd to nrrlui from Sydney next niontli. liiii...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 8 February 1896

' ts ,Tw mK T,, r,,t I7lrtti IDs,:, I Best Advertising Medium, f Uitjplw, Evening Daily published on the Hawaiian Islands. Cic"i'i7iiVim iCi. si 4tintti1t ULLGTIN I jw A7 tarrf f Bulletin j ate Don I Get ALL the News. It Ilea, he ALL theTeople. v uHwjw lyiiun 7c-. 11 muni ii' v -' mHmtO)OtlMltM ,r t VOL. 1. NO. 222. HONOLULU, If. I., SATURDAY, FEBRUARY 8. 189G. PRICE 5 CENTO. :VCNING i ; THE EVENING BULLETIN. Publishod ovory day except Sundoy at 609 King Street, Honolulu, IL I. SUIlSCItU'TION RATES. Per Month, anywhoro in tho Ha waiian Islands 8 78 Per Year. 8 00 Per Year, postpaid to America, uanmin, or Mexico iu w Per Year, nos timid, olhor Foroien ' Countries 13 00 I'nynblo Iuvnrlnlilv In Advance Tolephono 250. P. O. liox 89. B. L. FINNEY, Manager. Irritating anil Disfiguring ERUPT3GWS On the Face, Cured by Ayer's SasaparilSa Remarkablo Experience of Mia Dorothy Mahcr, Titzroy, Victoria, whoso portrait wo are privileged to givo below: "I take pleasure in testifying to tlio grout ...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 8 February 1896

t " ,-j EVENING BULLETIN, FEBRUARY 8, 1896. k rfc i ft' Bij" r jp r T ': r" I I HP Hi' in nt evory window. An employer can well niTord to bo iolilo to an employe, for it makes tho work ingman do licttor work nnd binds togethor tho two classes in a heau tiful fellowship. In tho effort to sott'o tho dilTerenceH between ca pital nnd labor, if wo could bring into tho controversy moro cour tesy nnd less bitterness of t speech it would help amazingly in solv ing tho question. liov. John L. Jacobs, Baptist, Grand Rapids, Mich. l'EAOE. "Would it not be better for tho salvation of man far bolter for tho conquest of roligion instead of sending missionaries into tho far East, into tho jungloof Africa, into tho dark Continent, Hpendini millions of dollars, sacrificing precious lives to teach semi-savages and barbarians tho lessons of Christian love -1 say, would it not bo bettor to send thoso very missionaries to the conflicting and hostile civilized Christian nations o Europe, demanding of tho...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 8 February 1896

Tuprv.Vji"' VWWPPiTW, 't iraiMBrjiJWuaattyt' t i. ' "' i Xnniliicli nt llllo. Tho grout ijiunloeli 1ms visited Hilo, niul givon four povfonntinces to full houses. Sprcckols' Hull wns novor so full with delighted people On tho last ovoning thoro was not a vncnnt sent and somo standing up full from pit to domo; hard work for a flaxsood "to got in edgoways." Such inon may bo consulorcd as public bono factors when they como to littlo Hilo, and givo us such a grand treat. Ho (Zamloch) is consider ed as good as Herman, so tho writor thinks, who has seen both. I am cortain that I oxpross tho feelings of all who Baw Zamloch, that we all tondor him our most hearty thanks in giving us so much pleasure. Aloha Zamloch. Favor us again. All Hilo will wolcomo you. J. A. M. m Admiral Lord Olaronco Paget' undo of Almoric Pagot, who re cently niarriod Miss Paulino Whitnoy. is now 81 years old and lias written his memoirs, which will bo published soon. Ho sorved in tho Crimean War and was secretary of...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Evening bulletin. — 8 February 1896

fWTl!Wm'mm'ww IP'1 y EVENING BULLETIN FEBBUAKY 8, 1890. mnmmmmmmmm.mt n in. ivillimiiiiMi)WMWw.n i.miIh uimiiliiii ii , ilMinw I mi iiV.li1nrtlVttT2w.wwawM ini.tl i agrtAMnrrt iiiiimiww wwumW m. j &i . i s-v. (j BI AUTH01UTI. By llu President or tlie Reimlrilc of Hawaii. II PROCLAMATION. WiibtiFAH the Constitution requites that tho lir.t regular Session of the Legislature of theltepublic of Hnwnil shall bo belli on tho THIltD WEDNESDAY OK 1'EURU ANY, 1890; Now THKULFone, I, SASrOHDB.DOLE, President of tho ltepublio of Hnwnil, liero by give notico that such Session will rou reno nt tho Executive lluililing in Hono lulu, nt 12o'clockuoon, ON WEDNESDAY, THE IOtii DAY OV THE PKESENT MONTH OFFCBIIUAKY. Written ht tlio Executlvo Building in Ho liolulu, this 7th dny of February, A. D. 1S90. Signed SANl'OltD 11. DOLE, fSKAlJ lh tlio President! J. A. Kl.vo, Minister of tho Interior, 221-tf. 51 Eueoii7$ Bulletin, DANIEL LOGAN, Editor. SATURDAY, --FEB. 8, 18. SOME BAD ROADS. Whilo tho Gove...

Publication Title: Evening Bulletin
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
x
Loading...
x
x