ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

== VESTKUSTEN ■ (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to IJt«rmture, Politics and General News. "VESTKUSTEN" 1« the oldest Swedish Newspaper published om tha Padflo Coast and is an Unrivaled Advertising medium, ijitea: 50c. per inch ea h insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco* Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning fflr svenskarne a Btlllahafakustea. Utgifvas hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utined hela Stlllahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 60c. pr tum; blanu läsning 10c. pr rad. * PRENUMERATIONSPRIS: Helt år '- $2.00 | Fjerdedels ftr J0.65 Halft fix $1.25 J EK år till Sverige .... 12.60 Agenter v hålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVAR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

Hur kommer det sig I att så många sjukdomar, hvilka kommit de mest berömda _- läka- ' res skicklighet på skam gifvit vika för inverkan af ett så enkelt husbotemedel som ALBERT NIELSEN Viner och Spirituösa AGENT PO K ]>K liÄSTA x* r* 1 1 ^\l kästa öl i marknaden, VV 1C lä II CIS samt andra ölsorter. Dansk Akvavit, Svensk Punsch, Porter och Dubbelöl. Familjeorder en specialitet. i 1029 TREAT AVE., Nära 23rd St. San Francisco. Tel. Mission 5369. SVEA l.V <v Göteborg, Sverige. T1IXGANGAR: $12,502,879 % EDWARD BROWN & SONS, Gen cral agen ler > t Alaska Commercial Bldtf., California & Sansome Sts., SanFrancisco, Cal. » % tf- % Assurans mottages af I'- . R. 1'OUI.SSON, 75 Sutter St., S. F. * ■{• Agent i Sacramento, Cal., H. A. McCELI.ANI) CO. j .5» *t* «5« «5» »t4 «5* "I* *** "I4 *+* •"t4 "** *** • "t4 »t4 »I4 ❖ »I4 *5* *5* & K* «5» »t4 +4? ^ *»4 *!4 ♦I4 ♦t4 *** "t44?* ♦I4 *1"? 4» 41 ♦ ! DR. PETER S K U RI KO ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 26 Maj 1910. 3. , JACOB PETERSON, EGARE. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. K». <;HI-:«;OKV\S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. s. v. Leverans till familjet och föreningsffcster fullgöres skyndsamt och bestämdt. 2279 MARKET ST., (nära 16th), San rrancicscö. Teleföii Market 3041. Melander Coal Go. VED, KÖL, KÖKS och TRÄKOL 14,15 Mission Street Nära lolli .St reel. SA If. KR ANC1SCO Castro MARKET A MARKET OF QUALITY. 1305 Castro Street, near 24th. LOUIS F. ARMKNECHT. EDWARD A. NOLAN. Please, mention "Vestkusten"- . i t , , ( Market 3577 W111. Melander Telefoner- , H()me f < Esrare. Puclcetts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras for Daler och fester. PROF. G. R. PUCK ETT, Danslärare. Tel. Mission 4170. Home C 3160. Pucketts Maple Hall POLK STREET, nära California St., och Pontus Franklin Plumber 49 Sacra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

* ❖ ♦ EUROPA •> Halvor Jacobsen & Co., 693 Hission Street, Rum 201 Hörn. af 3rd St., San Francisco. Telefon Douglas 1782. •:* <• ❖ * * t< •> ♦ ♦ *;• -j* •;« »t* * ^ ^ Cigarrhandlaren Gus. T. Johnson, 201 3d st., hörnet af Howard, rekommenderar sitt fullständiga lager af tobak, cigarrer och svenskt unus af olika slag. Svenska tidningar och böcker, Eskilstuna fick- ocb rakknifvar, ständigt på lager. 'Mission 4909 eller M 1251' kan leda eder till telefonsamtal med grocerimannen August Johnson då ni behöfver godt kaffe, välsmakande smör, färska ägg oeli allt annat godt som tillhör ett väl försedt lager. Varor levereras. Gör ett besök i butiken. 3148 22:dra gatan, hörnet af Capp. Edward Lindblom, efterträdare till P. E. Erickson den bekante cigarrhandlaren, 108 East street, nära Missions street, San Francisco, tillhandahåller ständigt importerade Eskilstuna rakknifvar, fickknifvar m. m. Prenumeration emottagas å östr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

Stillahafs kulten. SEATTLE, WASH. Mr Albin Olson i Miulison Park här i staden Lar i daganic crhflllit patent på en «f honom npiyf.önnen ' Kly Paper Holder'- , eti enki .d fritmsl ii kl koiwtrukl ion al' slåltrrjd sil'sedd alt blifva till nytta vid Användning af flugpapper. Ett jcttedepartementstore med fiem Äiillioners kapital och "hackad! al' Seattles arbetande män oeli kvinnor- " skall enligt ryktet uppföras, tier West lake Market nu står. Förelåset lotas pa kooperativ basis, Trots att man uppger sig redan ha 20.00!) delägare och kunder samt alt altaren skall börja redan den 15 juli. torde doe k ej Don Marehé behöfva uppge; taltet. Ty för att bygga upp ell stort departementstora beliols dels ett lian »lelsgen^ och dels att .deline är Ciudi allena ansvarig lör sina handlingar. SPOKANE, WASH. Kil märkligt utslag afkunnacto domaren Sulivan hiiromdageiij nemligen, att ett fickur hör tili klädedräkten och derför ej kan tagas för skuld. Delta iir första gängen denna fråga dragits inför ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

Dagmar förstod. -— Aja, ibland, svarade hon rodnande. Jag liar ju flera bekanta St det här hållet. Man hade nu hunnit fram till por ten. j. i * *,« i Oeh besöken företagas vanligen ! vid denna tid, eller hur? — Ja, jag är upptagen hemma hela förmiddagen. För första gången i sitt lif kände sig den unga flickan förvirrad och osäker, hon såg upp på honom med en blick, som denne erfarne Adonis alltför väl förstod att tolka. — Jag har också mina vägar åt detta håll emellanåt, ljög löjtnanten med den trovärdigaste min i verlden. Nu skall jag ej hindra längre. Ilan | lielsade artigt och vände om nedåt j gatan. Allt gick efter beräkning. Algot kände sig så belåten, att han småhvisslande gick gatan framåt och lade ej sjelf märke till denna sin pojktaktiget, förrän en mötande kamrat förvånad blickade efter honom. Nu skyndade han raka vägen till löjtnant Morin och hade turen att ; träffa honom just som han stod i j begrepp att gå ut. Löjtnant Morin var en axelbred, undersätsig man på omkring t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje da g. Carl G. Larsen. Egare. S. M. ISING SKAN DINA VISK JKRNHAXDE L 215 Chh SJXDE L215 Church St., nara Market. Tel. Market 2521 Alla sla^s verktyg & jernsaker. Oljor, Tniil;n-I'iirg. glas in. in. jM<xlf rain )>iiser Telefon Market 'CH6.S< Johnson FloralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, "THE UNION STORE.- " 4(10 CASTRO STREET, Niliii ISIh.^l., San Francisco. Begrafningskranoar till lägsta priser. HOTEL LARSEN 56 i-:«ldy SI., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) KUR! KO OLE 01D, VIG0R1 och UTERINE (ill salu how MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. ' Vestknsten" till salu Salubrin. ROBERT CAPKH.K, Generalagent for Pacifickusten. 250 Powell Street, vid Ceary Street. TVI.: Kéarny 4701 ... Hom...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 May 1910

vr.STTCTTSTr.tt. Torsdagen flen öv. Luth. Ebenezer kyrkan, 11• t ii & Dolores f't.s. scindn gar kl. 11 1"- . ni., A ftouriAii^ ii. « .Sön fl a g&sko ht hl. b». 4i. I IM. L ligdömfimote hvar Fredagskväll. Tel. Mark »-t Sftnfi. Trul. I>r. Pii. Andreen, I'apt. Bostad: 2us T>oU>res St., vid kyrkan. Svenska Methodistkyrkan, (»uerrero och Ciimp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. ni. Predikan kl. il f. m. l.Tngdonrismöte kl. r> <•- . ni. och predikan kl. 7, in <\ ni. Bönemöte hvarje ons dagsliväll kl. X. Alla. il ro hjertligen inbjudna. HLdhlPJ. H. Levedahl, Pastor. Hostad •!-}» (Guerrero St. SAN FRANCISCO. På privata piknikar i O olden Gate Park befttlino sig i söndags föreningarna Fylgia och Golden Star al Skand. Brödraförbundet. Viidret var härligt och 1'i'öjden blef naturligtvis doreftor. Skand. Frälsningsarmén anordnar en slör knffefest i sin lokal, 45 K...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

VESTKUSTEN lateral puiiilnk Veckotidning för svensUarne & Stilla- | ha taklisten. UtgKves hvarje torsdag. VKSTKOSTION är spridd utmed hela Stllluliafskusten och utgör derför ett j präktigt annonsmedium. Annonsprls: 60c. pr tum; bland j läsning 10c. pr rad. PICKNUMERATIONSPRIS: Helt år $2.00 | KJerderlels år J0.65 Halft år $1.25 | lHtt år till Sverige .... $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rflr redaktion såviil som expedition adresseras: "VESTKUSTKN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature. Politics and General News. "VESTKUSTEN" 11 the oldest Swedish Newspaper published om the Padflo Coast and is an Unrivaled Advertising medium, ltatea: Euo. per Inch ea h insertion. Heading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

Standard Oil Company (Incorporated) remål af guld, sällsynta och oersättliga guldringar, armband och medaljer. Endast guldvärdet beräknas till omkring 5,000 kr. Antikvitet svärdet iir omöjligt att uppgifva. Explosion på Oskarsberg. 1 laboratoriet på Oskarsborgs fästning inträffade häromdagen en olycka, i det att under pågående arbete med utkratsning af gamla projektiler en explosion egde rum. Laboratoriearbetaren Larsen, som befann sig ensam på platsen, dödades genast. Explosionen var så våldsam att huset i hvilket laboratoriet var inrymd!, nästan fullständigt ramponerades. DANMARK. Två tusen cyklar till ett värde af I 250,000 kr. lii ra årligen stjälas i Kö- | penhamn. Två gossar innebrända. Vid eldsvåda liiiromnatten hos en landtbrukare i Kjerbölling, hvarvid hela gärden förstördes och alla kreaturen inncbriiniles; blefvo två gossar om respektive 15 och 9 år innebrända och en dräng så illa bränd, att fara för lifvet föreligger. ALBERT NIELSEN . AAGENT rölt DE l l- ' NEW YALE DENTA...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

fiåa San Carlos Dait*y Föi- vnlare upplysningar liesök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, Egare. 113—115 NOE STREET. mellan 1-ltli och Henry sts. Order mottagas och levereras. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Märket 953. Agenter för det berömda ALBANY ÖL Och PORTER. CARLSON & ANDERSON, Egare. DONELSONS Skohakeriverkstad Mäns skör halfsulade '- tiir 75c. Damskor halfsulade, 50c. Guinmiklackar, 50c. Donelsons sydda lialfsulo;. 292 Clnirch St., hörnet af 15th. Market St. Florist (SAHLINS Efterträdare.) Blommor, Kransar, Buketter, Plantor etc., Dekorationer. , 2105 Market Street, San Francisco It. CAIJ.OW, O. W. JENSEN Km. OCH VED Alla orders tyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14tli & 15th, Church och Dolores. Telefon Pirk 65 jl. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖREE, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. Pontus Franklin Fhamher 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

Halvor Jacobsen & Co., £ 693 riission Street, Rum 201 t f i Telefon Douglas 1782. The Golden Seal Arbetsfält Los Angeles, Cal. Tillskrif Nils Johnson, Division Manager Suite 616 Chamber of Commerce Building. LOS ANGELES, CAL. Trane Bros., tillverkare af den utmärkta "Blue Diamond" cigarren, dansk tuggtobak, snus m. m. 1800 Market st. och 40 East st., uära Mission st. Fred. Peterson har nu öppuat sin nya rakstuga i no. 11 Howard st., nära East st. Kalla och varma bad. Ende svenske barberaren på "fronten"- . J. W. Peterson, importör. Agent för Carnegie Porter. Importör af alla slags skandinaviska likörer. 510 Bal tery st., San Francisco. Telefon Kearny 2977. Vid behof af specerier af alla slag kom ihåg svenske specerihandlanden C. T. Peterson, 19th st. och San Pablo ave. i Oakland, der förstklassiga varor alltid erhållas till resonabla priser. Sänd order pr telefon: Oakland 180. Svenskt snus alltid på lager. Våren är inne och så är husrengöringen. Ha cdra mattor rengjorda ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

■w*- Stillahaf s kullen. BALLARD, WASH, Genom drunkning omkom häromdagen svensken John .Holmberg i en tiiiimerbassäng nära Kent. Han var 33 Ar gammal ocb var bosall i Ballard. WALLA V/ALLA, WASH. Vid Northwest Sportsmen's associations sk jiiUåtliugnr i Walla AValla häromdagen, hvari ?■> al' liordvetsterns h:isla skyttar dcllogo, vann K. J. < hingreu frän Spokane* dot högsta priset, AValla Walla^Hrownlietiiedaljen. T ANANA VALLEY, ALASKA 1'niligt underrättelser frän Alaska har en at' bäst a fanntraktaterna i Taimna Valley, oinfattande 30,01)0 acres, upptagits al' en koloni svenskar ■ftån de nordvestra staterna. Mera •in 100 familjer komma under den närmaste liden att lemna sina hem för att resa till norden. Trakten an ses synbarligen gynnsam för säd. griis oeh alla slags grönsaker, och miss\5xtäi' iiro sällsynta. SEATTLE, WASH. Guvernör Hav liar till staten Washingtons officielle representant vid San Francisco-ut-ställningen 1005 utsett J. K. Chilberg. h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

LIFVETS HEMLIGHETER M cn af oss utgifven bok på 48 sWor, omhetidlandé lifvets hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o.s. v.; den borde läsas af hvarje ung man. S8ndnfrMllfSri<f)tadt omslag till fh å tt tkt il' tf IädO o jg fivir och en som på ett postkort silf ' t»r«f Insänder sin adress fin ROSENBERG GO., 59 Dearborn St,, CHICAGO, ILL. N. PASTOR BLOMMER. SVENSKT ORIGINAL. Af HJALMAR SÖDERWALL. Forts. fr. föreg. u:r. Klwlcaa >1«nitade si;* sju, haw skyndade att göra toalett, underrättade fru Ivila. att han koninie att gå på teutfni, och följde så de båda herrar mi ut. Hur intresserad än Algot var af Dagmar Gold, kiinde lnrn sig likväl belåten med, att hon ej hunnit hem från Östermalm. I sådant fall hade lian ansett sig nödsakad att bjuda såväl henne som hennes mor pä teatern, något som han under andra förhållanden ej skulle haft något särskildt emot. Men nu umgicks han med andra l>lam:»\ hvilka i ett dylikt fall m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

Ny Bok om Luagsot gFri För Alla. SOO sidig Läkarbok i klotband ont Tuberculosis pä Svenska Ueråttar i ett tydlist och enkelt språk, huru lungsot och andra hals- ocli lungsjukdomar botas i heimnet. Skrif idag. liokf 11 sändes fullkomligt knatuadsfritt. Yonkerman Co. 363C Water St., Kalamazoo, Mich, (Forts. fr. föreg, nr.) I IT. hvilans timme. Den stund då hvarje hyddas fönsterupplyses af 'len pa den härden sprakande trefligaoeh sprider ljusstrimdit öfver de mörka löfDen vandrande juden. Kil ödsligt och vildt landskap.... Man ser en hö» kulle, betäckt med of:int liga stenblock, mellan hvilka några björkar och ekar med af hösten redan gulnade löf der och hvar böja sig. Konturerna af dessa träd afteckna sig på det röda sken, som •lon nedgående solen cfterlemnat vid himmelns vestra randi och detta sken nr så glödande, att man skulle kunnat anse det för återskenet af en eldsvåda. Från spetsen af kullen dyker blicken ned i en djup, skuggrik och bördig dal, nu till hälften insvept i aftondi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 June 1910

VB8TKTJSTEN. Torsdagen iden öv. Luth. Ebenezer kyrkan, I SI It «£■ |)<»lur*'M SlS. Si'md:i ga i I i .- '- 'Kiu»r: su 11. Il f. m., A 11«• 11?.- "- »f i h; 1:1. K. Sdndagssk-M la 1.1. (. Ill l llgdolllHinÖT e livar Freda gsk villi. Tel. Market 83o.r». 'IVol. Dr. Fil. Andreen, Pust. Hostad: 2ö8 1 »olore;? St., vid kyrkan. bvenska Metliodistkyrkan, (.JneiTero <»rh C.iiup st. Sali K ra nelser». Miitestlder: Söndagsskola kl. lo t'- , ni. Predikan kl. II f. in. ITngdomsiiiote kl. f» ••- . in «»o 11 predikan kl. 7.ir> »•- . in. Wmemöti- hvarje uns danskväll kl. 8. Alla äro lijertligen in hjndna. J. H. Levedahl, Pastor. Bos i ad 42:» (Juerrero St. 5 AN FRANCISCO. En telefonstrid uppse«ling iif1 von I i Los Angeles. synes vara under iir i släden liksom Scandinavian-American liniens iinjraro Oscar li lemnade Christiansand don 21 maj mod 1(12 Lista klass och 9l(i ;i:djo klass passagerare och inväntades lill New York den-51 maj. '' Förenings- och kyr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

No. 23. 25:te årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 9 Juni 1910. = VESTKUSTEN , (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" la tlie oldest Swedish Newspaper published om the Pacific t'oast and Is an Unrivaled Advertising medium, hates: 60c. per inch ea h Insertion. Beading notices 10c. per lino. I,literal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 80 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusteu. Utgifvea hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt ftr $2.00 | Fjerdedel a år JO.65 Halft år $1.25 | Ett år till Sverige ...i I2.&0 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

R V? PALACE BAKERY! Restaurant, Lunch och Coffee Parlor SVENSKA VIENERBRÖD, alltid färska KRINGLOR. Försök vårt nya Malted Hygienie Bread, och Malted Zwieback brödsorter som vunnit erkännande af läkare och rekommenderas för klen mage. Insvept i dammtäta omslag! Renlighet framför allt! Alla slags fina konditorivaror på beställning. Danskt rågbröd. PETERSEN & HESSE, Egare. 1012 WASHINGTON ST., 471 ELEVENTH ST., OAKLAND, CAL. J £ Telefon: Oakland 630. Homes A Z431 (Förut i No. 623 Kearny St., San Francisco. < »»++» o» »'ttt ttft"t+++++++++***************************{ » * ******** R V? RY! j * Sverige-nytt. STOCKHOLM. Öfver 1,754,000 liter bränvin tillverkades under april i Sverige. Ett rykte vill veta att svenske ministern i Japan envoyen Gustaf Wallenberg skulle vara påtänkt till sjöminister. En utställning af flygmaskinsmodeller samt eventuellt en täflan mellan flygmaskiner ämnar Svenska aeronautislia sällskapet i år anordna i Stockholm. God nöjesläsning. S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 9 Juni 1910. 3. Alamsda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. M() I SKAKSÅR, tryck, ömma lotter, förstiiiekiimgar M11. m. rekommendera Dk. SA 1,1 BRTN af alla som genom fått användning; lärt känna det. El». GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS 0. s. v. Leverans till fa,niljer oeli föreningsfester fullgöres skyndsamt och bestämdt. '227(1 MARKET ST., (nära 16th), San Ffaueieseo, Telefon Market .- 'SO-Il. TtMoMrj 8S2VW- , Melander Coal Co. VED, KOL, KOKS och TRÄKOL 1435 Mission Street Nära ioth Street. SAN" FRANCISCO Pueketts Cotillion Hall j 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras för Daler och fester. PROF. G. R. PUCKETT, Dansliirare. Puekelts Maple Hall j POLK STREET, '- nära California St., och Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. i Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Eagle Saloon C. A. JOH...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 June 1910

A. VESTKTJSTElT. Tora'rtagen Hen 9 Juni 1910. Svensk-Am. Banken, som innehar agentur för Scandinavian-American Linien. SVENSK-AM. BANKEN, 54—56 Geary St., nära Kearny, S. F. BlLiJETTEft till och från SKANDINAVIEN säljas hädanefter af H. BRUNELLS VRHA7<<DEI< 2150 MARKET ST. Telefon Market 2984 Fick- och Väggur af alla slag till resonabla priser. Särskild uppmärksamhet egnas första klassens UR-reparationer. Dry Goods Store Enda Svenska kortvaruaffär i staden. Agent för 'Standard Patterns' P. B.JOHNSON, Egare. 525 CASTRO ST., mellan 18th & 19th. The store that gives the value.- '' THE NOVELTY Castro Street's mest moderna Kntered at th« San Francisco, Cal., Post Orrica Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stlllahafskusten. UTQ1FVES HVARJE TORSDAQ från 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO mellan lGth & lGth, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS! Ett är $2.00 Ett halft år...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x