ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

BÄLTIC EMPLOYMENT & SER VICE PTY. LTD. 20 Burton St. (Oxford St. lähedal), Sydney. . Bürootunnid — esmaspäeviti, kolina?; päeviti ja reedeti' kella 10-3-ni , laupäeviti 9-12-ni. SOOVITAB TÖÖKOHTI IGAL ALAL Töö ja korter emadele lastega. - Nõuanded. Samas tõlked ja kirjavahetused inglise, vene, saksa, prantsuse ja läti keeles. OTSIN OMA ISA ORMES SUTT'1 ja ONU HARRY KADAK'AT Kirjutage Jüri Sutt'ile aadressil: R.R., 3 Tottenham, Ontario, Canada. ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

MEIE ARMSAT   Konrad Ohmann'i sünd. Tallinnas, 11. okt. 1892   surn. Sydneys 2. juulil 1950 mälestavad sügavas leinas   OMAKSED, SÖBRAD JA TUTTAVAD. Olgu kerge Sulle võõras muld!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNE-AUSTRAALIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

'LÄÄNE-AUSTRAALIAST 4. juulil toimus Albany linna Town Hallis kontsert, kus esines lätanna pr. Viinas, kes laulis Schuberti serenaadi. Klaveril saatis pr. Loorits.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

BATHURSTIST = -■■■^'<.1 6. ja 7. juulil korraldati Bathursti laagri näitusehoones seoses külaliste viibimiseiga laagris, , käsitöö iiäitüs.. Näitusel esinesid väljapanekutega; bal ti rahvad, ukrainlased, poolakaid, tshehhid, ungarlased ja jugoslaavla sed. Ühe osakonna moodustas käsitöö kool oma kudumise nahatöö,riideõmb lemise ja riide ning klaasimaalimise klassidega. Kuna näitus toimus üle pikema vaheaja, oli peaaegu igal rah vusel midagi uut pakkuda;. . - Eestlaste osas esitati eriti naiskäsi töö alal otse "nõelasilmast" tulnud ese meid. Märkimisväärne oli ka see, et pea 100%—liselt- olid välja pandud esemed; mis valmistatud Austraalia pinnal. Väljapanekute kujundajaiks olid Helja Rüütel ja Laine Oardi. See näitus õli ühtlasi mõeldud ülevaate andmiseks kohapealseist võimalustest suure ülemaalise rändnäituse korral damiseks immigratsioöniosakonna poolt. Senaator McCallum, Mr. Heyes ja Mr. Schröeder jäid"*väljapanekutega rahule. Mr. Schröder tähendas, £t ^üheski teises la...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TOIMETUSE MÄRKUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

TOIMETUSE MÄRKUS Teatame, et trükikoda tabanud tulekahju tõttu oleme alltoodud sõ numi sunnitud avaldama tunduva hilinemisega. Toim.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNEIST VÖIDUPÜHA BALL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

MELBOURNESST VÕIDUPÜHA BALL Melbourne'i Eesti Selts "Kodu" korraldusel toimus 23. juuni õhtul kell 8 Võidupüha ball Collingwoodi raekoja saalis. Balli avas seltsi esimees Marder, millele järgnes mõjurikas "Kiigepidu" rahvatantsurühmade ja koori kaaste gevusel. Lavastajaks oli prl. Viima Joosep ja kaastegevad prl. B. Huik, M. Nõmmisto ja hrd. Purje, Malm, ja L. Piik. Dekoratsioonid K. Keir. Üldiselt õnnestus lavaline osa hästi, kusjuures eriti sooja aplausi osaliseks said rahvatantsud. Lavalisele ettekandele järgnes tants eesti orkestri saatel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BRITI TSOONI KESKESINDUS VIIDI ÜLE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

BRITI TSOONI KESKESINDUS VIIDI ÜLE Briti tsooni eestlaste esindus, kelle kasutada oli seni nägus maja Lippe provintsi pealinnas Detmoldis, viidi üle, linnast 15. km. eemale August dorfi barakklaägrisse. Praegu on eest laste esindajaks Briti tsoonis kolonel A. gtokeby. *

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÖIENDUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

ÕIENDUS Meie lehe eelmise numbri esimesele leheküljele on sattunud eksitav viga. Neljandal veerul asetseva pealkirja "Eestlaste eluavaldusi" asemel peab olei\ia pealkiri "Tegelast N. Eestis." "Meie Kodu toimetus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlane Sydney shokolaadi meister [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

Eestlane Sydney shokolaadi meister Sydneys töötab aastaid shokolaadi tööstuse juhataja-meistrina eestlane V. Grünberg. Asjatundliku tööjõuna on see kaasmaalane siin võõrsil -lugupi damise võitnud ja tema käte all val minud maiustused Austraalia turu on endale suure nõudmise.kindlustanud. Oma teadmised on V. Grünberg omandanud kodumaal laialttuntud Stude shokolaadit..stuses. Tema tööst ülevaate saamiseks, laseme asjaosalisel endal jutustada. "Algasin Tallinnas Stude juures õppimist 16-aastaselt, Stude skokolaa ditehase toodang oli Baltimail pifta Õppimist 16-aastaselto Stude shokolaa ettevpte. Tehase oli asutanud juba Stude isa. Tema edu saladuseks olid: tarvitati ainult . häid toormaterjale, kvaliteet ja hind hoiti kõrgel ja toö. dang müüdi ainult oma kauplustes või üksiktellijatele. Viimaste hulgas lei dus ka tellijaid välismaalt, kes kauba headusele rõhku panid. Tööstus oma umb. 60 töölisega tootis martsipani, kondiitrisaadusi ja ilustatud shoko laadi. Omanik Stude ise oli- Õpilas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Meie vôimlejate Euroopa turnee [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

Meie võimlejate; Euroopa turnee £esu. võimlejad esinesid hiljuti Stockholmi Skansenis — Põhjamaade suurimas vabaõhumuuseumis ja root si auväärses rahvapargiš. Pealtvaata jaid oli rekordarvuliselt, umbes 10.000 inimest. Sellideni väljak, kus esine mine toimus, jättis peaaegü sama mulje nagu eesti laulupeo ajal kaks aastat tagasi. Võimlejaid tervitati kor duvate'ja tormiliste aplausidega. Eesti võimlejate reis Euroopa kon tinendi suunas algab Stockholmist 13. juulil. Nagu nüüd Saksamaalt saabu nud materjalidest selgub, kujuneb ka - Kölni esinemine ulatuslikuks sünd museks, millest peale muude osa võta vad delegatsioonid anglosaksi maa dest. Eestlaste esinemine on paiguta tud Kölni peastaadionile, mis 'mahu tab 60.000 pealtvaatajat ehk kolm korda rohkem kui Stockholmi staa dion, kus möödunud aastal toimusid kuulsad ajaloolised valguspeod. (Stockholm) Eesti ajakirjanike ja VÕimlemisühingu juhatuse koosolekul Stockholmis, mida juhatas saadik H. Laretei, tuli lõplikule otsustamisele eesti...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uustulnukad lavastasid ooperi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

Uustulnukad lavastasid ooperi Arvestades asjaolu,'et NSW osarii gis puudub ooper* kujunes Puccini ooperi "Tosca" lavastamine Bathurstf immigrantide laagris omaette sünd museks. Sellele muusikaelu ajalooli sele sündmusele elasid kaasa umbes 1000 austraallast ja uustulnukat. Väärib rõhutamist, et ooper sai lavaküpseks pika, vaevarikka töö tule musena. Ooperi tõi lavale New Aus tralian Opera Company, kusjuures kõik lavatarbed, alates parukate ja lõpetades dekoratsioonidega, valmisid laagrielanike kätetöö viljana. Peatudes üksikute solistide juures, tuleb esimesena nimetada lavastajat, bulgaaria baritoni Harold Tichoõ'i, kes. kehastas ooperis politseiülemat Šcarpiat. Omades tugevat lavarutiini, vormis ta võrdlemisi ühtlase lavastuse. Ei tohi unustada, et orkestri aset täit sid ainult kaks klaverit—Bela Dolesko ja Igor Taran—mis, paratamatult tin gib tühiku tekkimist. Kuid hetketi ununes ka see puudujääk, lastes end kaasa kiskuda haaravast laulust ja mängust. Toscat laulis Maria Tauber, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Tasalülitatud muusika N.-Eestis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

Tasalülitatud muusika N.-Eestis Ühtaegu poliitilise suurpuhastusega on pidanud oma truualamlust nõu kogude korrale vanduma ka muusika lehed. Selles suhtes torkavad eriti silma noorema generatsiooni muusi kud. Väljaspoole Nõukogude Eestit ula tunud andmete järgi paistab oma pu nameelse truualamlikkuse poolest sil ma "professor" G. Ernesaks, keda par tei poolt on tituleeritud "stalinlikuks muusikameheks." Enne hiljutist pu nast laulupidu kinnitas Ernesaks ("Rahva Hääle" järgi) stalinliku paa tosega, et "kodanlises Eestis kandsid laulupeod teravat natsionalistlikku shovinistlikku pitsatit," bolshevistli kul laulupeol olevat' lugu hoopis teine. Ainult eesrindlikud töörahva esindajad oma toodanguga olevat nüüd kavas. Ja siis järgnfeb "eesrind like töörahva esindajate" loetelu. G. Ernesaks, Eugen Kapp, Kiilaspea, Kõr ver, Arro, Aleksandrov, Zharov, No vikov ja teised. ! Vanadest tunnustatud heliloojaist oli laulupeo kavva eksinud vaid Mart Saar ühe vähema tähtsusega lauluga "Sepp." Selle ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

LETTERS - - The Estonian Relief Committee is holding letters for following country men: Mr. Arnold sAllik. Mr. Harald Antsmik. Mrs. Nora Arvak. Miss Dina Arzibashev c/o Erica Laor. Miss Antoonia Emits. Mr. Frieman. Mr. Vilbert Haak. Mrs. Herta Heinis. Leida Heister. 7 . Ella Jalast. Mr. Ilmar Jalast. Miss Leida Janno. Mr. Karl Kald. Mr. Endel Kardi. Mr. Leo Kool. Mr. W. Koder. A. Kreekmann. Miss Vera Krums. Mr. August Kübarsepp. Mrs. Hilda Lange. Erna Leht. Mrs. Mille Leis. Mrs. Johanna Märk. Miss Ilvi Meimer.' Mr. Lembit Mäetamm. Mrs. Ursula Mõtus. Miss L. Mürk. Family Eduard—Lydia Noormets. Mr. Fred Nurmet. Aino Oru. Mr. Lennart Paabo. Mrs'. Helene Pajo. Mr. Jüri Piiroja. Fam. August—Johanna Pungar. Mr. Johannes Pärn. Miss Maimu Raha. Mr. Raivo Rannik 2 letters. Miss Alide Rarndmann. Mr. Eduard Reinhold. Miss lima Rinaldi. Mr. Bernhard Ristalu. Mrs. Ada Suivi. Benita Torm. Mr. Endel Uduste, Dr. Uvarov (Uvarova). Mr. Eduard Vann. Mr. Timofei Vaske. ^ Miss Helga Venessaar. Mr. Theod...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kunstnik, kes sunnib enesest kônelema [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

Saksamaal põgenike laagreis elanud kunstnikest on Endel Kõks üks neid, kes aastatepikkuse visa töö tulemusena on suutnud ennast läbi lüüa ka välis maa nõudlike kunstikriitikute juures. See on seda üllatuslikuni, et tingimu sed neis laagreis olid kõike muud, kuid laügeltki 'mitte soodustavad loomin gulisele tööle. - Kui maalija Endel Kõks oli oma riikluse, viimaste-aastate jooksul tun tud Andeka älgajana, kes pööras .eri list tähelepanu värvile, kuid jäi selle juures siiski teatavais piirides pinna liseks, siis põgeniku elu raskete aas tate kestel osutab Kõksi looming sisu list süvenemist. See on raskemeelne sisemine tõsidus, mis iseloomustab maalija viimaseaegset loomingut, kus juures tema loomupärane värvimeel on pidevalt peenenenud. Sellega ongi seletatav, et dipii-kunstnike ühistel välisnäitustel, leidsid E. Kõksi tööd pea eranditult kiitvat arvustust Eu roopa kultuuri keskustes. Kuid isegi saksa kunstiringkonnad, kes on tuntud oma jaheda suhtumise poolest välismaa kunstnikesse, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Progress of the Purge in Estonia [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

:res& Press and radio continue their at tacks on the "bourgeois nationalists." •Meetings are held all over the coun try in factories, kokhozes and-various institutions, with resolutions con demning the criminals and sending telegrams of thanks to Stalin. . On April 22 the Tallinn radio gave a report on a meeting of the "Party active" in Valga. From this report it appears that the All-Union CP had made a resolution on "faults and er rors in the work of the Estonian CP" and that this resolution caused the Estonian CP to make its "Historic de ,, cisions" at the. 8th plenary session. It appears that < Moscow is, dissatisfied with the Estonian Communists and • although hitherto the above resolu tion has not been published, it may hp MthprpH frnm flip nrpcc onrl lirnaH. Ö * Jt " casts that the siqs'of the Estonian CP consist in not having exercised suffi cient vigilance with regard to the acti vities of the "bourgeois nationalists," that such "bourgeois nationalists" as...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

iiaiiiiuiinitniiiiiiiiiiuiaiiiiiiiuiiiamiiiiiiiiiaiiiiiiiHiiiaiiiiniiiiiiaiiiiii RAAMATUID JA AJAKIRJU on Sydneys müügil Eesti Maja kõr val asuvas-eesti kaupluses "Baltic Delicatessen" 143 Campbell St. ninnuumiiiaiiiiiiiiiiiiaiUHiiiininiiitiiiiiiioiiiiiiiuiiDÜiiiiiiiiimiitiif

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NEGATIVE ANSWERS: [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

NEGATIVE ANSWERS: O no. By no means. Not in the least (or slight est). You are wrong (or mistaken). You err. That's a mistake (or error). That's where you are mis taken. Decidedly not. Definitely not. Certainly not. Surely not. On the contrary. Not that I know of. Impossible. To tell (you) the truth, I don't (or can't) believe that. I think nof. I doubt it. I am very doubtful about that. I'm not of your opinion. I'm of a different opinion. I beg to differ. I beg your leave to contradict you. Let us agree to differ. On no account. • Kaasmaalased, kes soovivad eriselgitusi neid hu vitavate keeleliste küsimuste kohta, võivad pöör duda kirjalikult Dr. Ilmar Tammelo .poolei kes Vas tab esitatu^ küsimustele. kirjalikult. Aadress: 74 Shirley Rdj, Wollstonecraft, Sydney, N.S.W,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

Kore a s õ da Viimase nädala lahingukäik pole Lõuna-Koreas mingit oodatud pööret esile kutsunud. Hoolimata pingu tisist pole Ameerika üksused seni suutnud tõkestada, punaste: edasitungi. Ka ameerika olulise tähtsusega kaitseliin Kumi jõe joonel murti mitmest ko hast. läbi. Ameerika väejuhid tegid suuri pingutusi punaste rünnakrüh made maa külge surumiseks tugeva kahuritule ja latanglennukite. madal rünnakutega. Kuid punaste edasitung jätkus. Viimaste edule aitasid kind lasti omajagu kaasa lõüna-korealased, kes ei täitnud ameerika väejuhatuse korraldust jõeäärsete paatide hävita mises, mis võimaldas punastel oõia välikahureid üle "jõe tuua. Kõik see võimaldas punastel tugeva sillapea moodustamist lõuna pool Kumi jõge ja' ameerika vägede asetamist ümber haaramise ohtu. '*■ ^ - 1 Nagu sellest kõnelevad viimased teated, õnnestuski punaüksustel oma sillapead laiendada ja ameeriklasi yälja suruda Kummi jõe joonelt. Ameeriklaste järgmine kaitseliin püü takse rajada mägede piirkonnas, u. 35...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

. USA võitlusüksuste ebaedu Korea rindel kohati kuni kümnekordse üle kaalu vastu, jätkus ka möödunud nä dalal. President'Truman; teatas sel puhul, et USA pole iseni ühtki sõda kaotanud ega kaota ka seda. See lubab oletada, et USA on otsustanud selle jõukatsumise oma võiduga lõpetada, maksu mis maksab. Lähemal ajal oodatakse üsna suureulatuslikku mo bilisatsiooni niilg samäaegselt tehakse kiireid ettevalmistusi tööstuse ja tööjõureservide sõjaaegseks rakendami seks. Kaalutakse ka teatavate tarbeai nete ratsioneerimist. Kas need abi nõud Korea rindel Õigeaegselt mõjule pääsevad, seda tuleb muidugi ära oodata. USA parlamendis taotleti üsna kaugeleminevate sammude astumist, nagu Venega diplomaatiliste suhete katkestamist, ultimaatumi esitamist PÕhja-Koreale aatompommi ähvardu sel ja seaduse avardamist,- mis prae gusel kujul ainult presidendile annab õiguse otsustada aatompommide tar vituselevpttu. Nimelt nõudis senaator Brewster kindral MacArthurile täisvo lituste andmist aatompommi kas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 20 July 1950

Eestlasi võõrsil ★Kunstnik Herman Talvik, kes rootsi kunstikogujate juures endale hea nime võitnud usulisi motiive kä sitlevate teostega, siirdus juba mõne aja eest Rootsist Pariisi, et tutvuda lähemalt maailma kunstikeskuse vii maste aastate loominguga. Mõnenäda lase peatumise järele Pariisis sõitis kunstnik edasi Napoleoni; sünnisaa rele Korsikasse, kus ta kavatseb pea tuda sügiseni. - ★Suusameister. Johannes Pent, kes tuli. möödunud talvel saksa suusa meis triks 30 klm. söidus; kavatseb emife greeruda Saksamaalt Ameerikasse. USA eestlased püüavad talle hankida garantii Ühendriikide külmemasse kliima piirkonda, kus suusameister võiks jätkata oma lemmikspordiala. ★Endine Uue-Kariste ja Viljandi valdade sekretär Voldemar-Paul Arge lõpetas Göttingeni ülikooli Saksamaal õigusteaduse doktori kraadiga, õpin guid Õigusteaduse alal alustas Arge Tartu ülikoolis, jätkates neid põgenir kuna Saksamaal, Balti ülikoolis Ham burgis. ★Võimlemisõpetaja pr. Paula Roove on endale Rootsis populaarsus...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x