ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

J. Aho. Årets riksdag antages komina att fördröjas vida utöfver" hvad vanligt Innebränd blef vid eld våda i ett båtsmanstorp i Gränum, Blekinge, 70åriga enkan Pernilla Ben,»lson Nät. 87 likbränningar egde under fjolåret rum i Sverige, medan antalet likbränningar i Danmark under samma tid uppgick till 105. Kata Dahlström frikänd. För ett vid ett föredrag i Vexiö fäldt yttrande af innebörd, atf "riksdagen begått skandalösa öfvergrepp mot landets invånare"- , dömdes i fjol al. rådhusrätten och hofrätten fru Ivata ] Dahlström att böta 250 kr. Högsta domstolen har frikänt svaranden, c när yttrandet icke innebär smädelse ■ mut riksdagen. Maecenat-par. . O. LINDBLOM. lockinvigning. kyrkorådets medlemmar undertecknad tacksamhetsresolution till hr och fru Lindblom, hvilka hade kommit tillslädes för att öfvervara högtidligheterna. Efter kollekten sjöng Sångsällskapet "Hör oss Svea" af Wennerberg, oeli sedan afslutningsritualen utförts från altaret, bjöd kören på Scott's "Praise the Lord"- . O...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

FINLAND. Tsarfamiljen ämnar ombord på "Standard" bege sig till de finska farvattnen. Sjelfmord. Enligt af polisen förd statistik begingos i Helsingfors under år 1909 30 sjelfmord. Ny siminrättning ämnar Viborgs simsällskap uppföra. Kostnadsförslaget stiger till 24,000. En torfströfabrik är planerad att anläggas å den s. k. Slätmossen inom Finby by i Närpes. Dryckcnskapsstatistik. Af polisen omhäudertogos under sistlidet år i; Helsingfors 17,022 druckna personer, i At' tillvaratagna voro 13,914 män oeli 1,108 kvinnor. Lärobok för döfstumma. Senaten har ur sina dispositionsmedel l/vil jat läraren E. .1. Pesonen ett bidrag af 800 mark för tryckning af en af j- PALACE BAKERY! !- Restaurant, Lunch och Coffee Parlor | SVENSKA VIENERBRÖD, alltid färska KRINGLOR. | Föök ät Mltd HiiBdh Mld Zibk | Försök värt nya Maltad Hygienie Bread, och Malted Zwieback <• brödsorter som vunnimnkännande af läkare och rekonnnende* T ras för klen mage. Insvept i dammtäia omslag! Renlighet % fra...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

Church och Dolores. Telefon Park 65^1. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. Puckctts Maple Hall POLK STREET, nära California St., och Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och aldre. Lokaler uthyras för Daler och fester. PROF. G. R. PUCKETT, Danslärare. Tel. Mission 4170. Home C 3160. Castro MARKET A MARKET OF QUALITY. 1305 Castro Street, near 24th. LOUIS F. ARMKNECHT. EDWARD A. NOLAN. Please mention "Vestkusten"- . Telefoner- ?Jarket,3577 Wm. Melander ( Home J 3577 Egare. Melander Goa) Co. % % VED, KOL, KOKS och TRÄKOL *435 fission Street Nära ioth Street, SAN FRANCISCO EB. GREGORY'S KONDITORI rekommenderar sina tillverkningar af KARAMELLER, KONFEKT, GLASS o. s. v. Leverans till familjer och fcreningsfsstsr fullgöres skyndsamt ; och bestämdt. 227...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

B. J. P. LINDERS 2267 Market St., mellan 15th & 16th. t Om Ni har för afsigt att besöka Telefon Park 6I25. Sv. Charkuteri 1 EUROPA samt impoteadKöttfäFläksamt importerade varor, Köttfärs, Fläskfärs, Fläskkorf, Köttkorf, Grynkorf, Potatiskorf, Prinskorf, Rökt Medisterkorf, Knackwurst, Wienerkorf, Kalfkorf, Leverkorf, Stängkorf, Kokt Medwurst, Medwurst, Fet Blodkorf, Söt Blodkorf, Press Sylta, Palt och Paltbröd, Knäckebröd, Råglimpor, Skorpor, Sv. Kaffebröd, Importerad svensk Sill, Anjovis, Gaffelbitar, Aptitsill, Fiskbullar, Kaviar, Tjäder, Rökt Fetsill i boullion. Sardiner, Ärter, Bruna Bönor, Röda Sago-gryn, Hyfregryn m. m., m. m. Vi tillaga all korf på platsen af endast första klass kött och fläsk samt till lägsta möjliga priser. i sommar bör ni försäkra Eder om ångbåtsplats i tid. Kom iliåg att de bästa hytterna gå först. Vi äro agenter för:t Scandinavian American Line Hamburg American Line Nord Deutscher Lloyd Line White Star Line American Line Cunard Line och alla a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen flen 21 'April 101 r). K. ~7 Stillahaf skuren. BELLINGHAM, WASH. Securities hanken, som spekulerat litet för mve- i ket i landaffärer, har måst stänga sina dörrar, HOQUIAM, WASH. Till ålder- j man har här valls Olof Öberg. THE DALLAS, OREGON. En svensk arbetare vid namn C. \V. C. Larson blef häromdagen dödligt sårad i on krog härstädes af John Morän. Larson har på sista tiden arbetat rundt The Dalles och Morau är till yrket kock och anställd vid North Bankbanan. l'å krogen hade de druckit och råkat i gräl, hvarefter Morän med en knif tillfogat Larson sex d.ju pa sår i bakre delen af kroppen ocl dessutom flera styng i bröstet. Både lefvern och lungorna blefvo svårt ska dåde. Den stackars mannen förde.- ' genast till sjukhus, men läkarne förklarade, att del fanns mycket ringa hopp om att kunna rädda hans ]if. TACOMA, WASH. Gill Home Investment Co. har dömts att betala ett | skadestånd af $25,000 till gossen .1. Olson, som förlorat båda armarna i en explosion, för...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

Prenumerera nu ! PASTOR BLOMMER SVENSKT ORIGINAL. Af HJALMAR SÖDERWALL. Forts. fr. föreg, n :r. Med etl rop af förskräckelse rusade Louise fram oeli ryekte upp gossen som skrek så mycket lian förmådde. Skynda.... skaffa vatten och linne, livad som helst.... hör du inte, ropade hon utom sig till mannen. - ÄIi, min lille älskling,»du skall (ki aldrig mer få vara tillsammans med den Stygge, elake Lennart. Hon a 1'torkade blodet med näsduken och slösade på honom alla möjliga smeknamn. Friherrinnan Borsch hadre dragit Lennart till sig. - Hvarför gjorde du så, frågade hon halfhögt med en smekning öfver gossens heta kind. * —- Han ville ta mina sakej, å så tjampa han söndej, se mamma, svarade gossen på sitt barnsliga språk. — Algot brukar aldrig röra något, som inte tillhör honom, det är Lennart som.... började Louise häftigt. Nu kom kyrkoherden tillsammans med sällskapsdamen, som medförde vatten och linnebinda. M.ille Algot hade slutat gråta och satt tyst, medan Louise •anlade förbandet. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

HOTEL LARSEN 56 IJcIcly St., San Francisco. (öfver Tivoli Cafe) TIVOLI CÅ-FE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägg direkt fr. farmeii hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. 5. M. ISING SKANDINAVISK JERNHAND K I. 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slab's verktyg & .jenisaker. Oljor, inålailargs glas in. ni. Moderata priser Telefon Ma Hiet GGK8. Johnson HoralCo. Skandinavisk Blomsterhandel, "THE UNION STORE.- " 490 CASTRO STREET, Nära 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till lägsta priser. KURIKO OLE OID, V1G0RI och UTERINE till salu hos MUS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. 'Vestkusten" till salu Salubrin. SKANDINAVISKA Brödraförbundet af Amerika, GoldenyStar No. 67, afhåller möten l:sta och 3:e Lördagskvällen kl. 8 i T...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 April 1910

S. VESTKUSTEN. Torsdagen den 21 April 1910. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Sta. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.4r> f. m. ungdomsmöte livar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Hostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco är belägen vid 17de gatan mellan Valehcia & Guerrero sts. och mötestiderna äro som följer: Predikan kl. 11 f. in. och kl. 8 e. m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 f. ni. sami ungdomsmöte. på kvällen kl. 5,MÖ och derefter socialt. Bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Välkomna till dessa möten! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. m. Ungdorfrsmöto kl. 5 c. m. och predikan kl. 7, ir» c. m. Bönemöte hvarje-ons-dagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. JJ. H. Levedahl, Pastor. Bostad 42!) Guerrero St. SAN FRANCISCO. Lokalförändri...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

Senaste Sverige nyheter. j : j ' Många äro kallade -r- hvem är utvald? Till lediga kyrkoherdebefattI ningen i Jönköping ha kallats ej minj dre iin 44 profpredikanter. Hallands läns arbetsförmedlingsanstalt började den 4 april sin verksamhet med hufvudkontor i Halmstad. Al delningskontor skola upprättas i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Galizierimporten åter i gång. Dagligen anlända öfver Trelleborg grupper på 20 a 30 galizier. Sålunda j kfmimo häromdagen på en gång icke mindre iin 150, hvilka fått anställning i Ländsk rona t wikten. Ranft planerar ett skandinaviskt operaföretag. I en artikel i St. Dagblad om den nya operaregimen säger : sig författaren bl. a. kunna med säkerhet meddela; att direktör Ranft lill hösten planerar ett skandinaviskt operaföretag med hufvudstatiön i Göteborg. , Biskop von Schéele till Augustanasynodens jubelmöte. K. m:t har tilldelat biskop K. II. G. von Schéele ett reseunderstöd af 1,500 kr. för alt såsom representant för svenska kyrkan | deltaga i de...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

F. MAYER BOOT fc? SHOE CO. DE halla SOM JÄRN MILWAUKEE WISCONSIN yngre man. Niels Christensen, som var förälskad 4 hans hustru. Då de på morgonen lemnade Hansens hus. hade Christensen öfverfallit Hansen och k vätt honom. Han har aflagt fullständig bekännelse. Han liar för ut aftjenat åtta års straffarbete fölvåldtäkt. ! leino Saarinen. Den förre blef illa knifskuren i magen. Han fördes till lokela station fiir att erhålla läkareijelp, men afled under färden. Saarinen» blef huggen i handen, hvarvid uilsådern afskars. I>en sårade förbands af läkare och vårdas nu i kirurgiska sjukhuset. Såsom misstänkii för 'dråpet ha anhållits tre personer, Tajamäki, Saarinen o. Jiirvijien. Konni Zilliacus dömd till fängelse. I början af 1909 väcktes åtal mot skriftställaren Ivonni Zillacus ined anledning af lians bok "Supplement ill det, revolutionära Ryssland,- " Advokat fiska lembetet vid Åbo hofrätt, 0111 af senaten fått i uppdrag att väcka åtalet, anförde alt Zilliacus i len nämnda...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

Castro MARKET A MARKET OF QUALITY. 1305 Castro Street, near 24th. LOUIS F. ARMKNECHT. EDWARD A. NOLAN. Pleaso mention "Vestkusten"- . TelnfoiiHr1 Market 3577 Wm. Melander leieiontr, Homc j 3577 Egare Melander Coal Co. VED, KOL, KORS och TRÄKOL 14.J5 .Hissioji Street Nära loth Street. SAN !• RANCISCO KD. GREGORY'S Pucketts Cotillion Hall 159 CHURCH ST., nära 14th och Market. Förstklassiga dansskolor för barn och aldre. Lokaler uthyraa för öaler och fester. PROF. G. R. PUCKETT, Danslärare. Tel. Mission 4170. Home C 3160. Pucketts Maple Hall POLK STREET, nära California St., och Pontus Franklin 1 Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket höraude arbete utföres noggrant. Eagle Saloon- * C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖEER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. O. W. JENSEN KOL, OCH VEO Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar oeh dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. Telefon Park 6541. Market St. Floris...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

SVERIGE VAKNADT. Under mars månad förrättades öfver hela Sveriges landsbygd val af ledamöter i landstingen för första gängen enligt den nya rösträttslpgen. Det nya valsättet skiljer sig i två afseouden väsentligt från det jildre. Lalidsl iugsiiiänncn väljas nu direkt i stället för förut genom elektorer och dessutom är valsättet proportionellt, (I. v. s. de olika partierna bli representerade efter sity styrka. Minoriteten är således icke alldeles rättslös. Denna det nya valsättets vinst iir emellertid icke. utan sina många ölägenheter och dess värde är följaktligen betydligt förringad!. Landstingens betydelse pä det politiska området ligger i valen af riksdagsmän till första kammaren. I är ske nyval fullständigt i Stockholms, Blekinge,. Skaraborgs och Gefleborgs län samt städerna Malmö o. ljKJl :l"l skilliga^yllnadsval. Valen i landstinget ske också proportionellt. Landstingets sammansättning har derför mycket större betydelse lör miiioritetspartienia numera än vid de absoluta majori...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

Stiilahafs kulten. SPOKANE, WASH. Den svenska lulli. församlingen härstädes liar under do senaste 18 månaderna fått en tillökning a.t icke mindre än 152 medlemmar. btr ' Pastor J. E. Oslund härstädes liar kallats lill Swan Lake oeli Getsemnne pastoratet i Hassel, Minn., men församlingen här gör allt tor att hålla honom kvar. Pastor O. är bördig fraii Dassel. Om skalkar locka dig, så följ dem icke. Hn arbetare, Arthur Sclnvarts biel* häromkvällen förledd af Charle Nelson, som l'öregal' sig vara en gam mal bekantskap lill honora, att del taga i en stilla "poker" i en krof. vid Front Ave., livarvid han lörloradi ^21). Då IS. efteråt (ilVerltimnade Nel son till, polisen, blef den senare dörai till .{ft do gar på'stenhögen, VANCOUVER, WASH. Då Ottc JnhnxOn häromdagen sysslade med .- •ill tillreda frukost för sig och sina fem små barn, hällde lian för alt få det att brinna biittre fotogen i spiseln, med påföljd att lians kläder fattade eld. 11 iiiis ena ben blef nästan helt oeli hTilJet f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

"LIFVETS HEMLIGHETER » en af oss utgifven bok på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktens^kapet, många slags sjukdomar, deras följder o.s.v.; den borde läsas af hvarje ung man. Sändes fritt i försegladt omslag till hvar pch en som på ett postkort eller I brel insänder sin adress till. O O N. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. Terkelsen Henny FOTOGRAFER Atelier i första våningen.. Telefon Market 50.19 1220 MARKET STREET, midtemot 8lh Slreet AUt,arbste under värt personliga öfverinseende. SpCcitlt iimlbmU För en kort tid erhalles vära berömda "Paris Panel Photos" till det billiga priset af endast'$6 per "dussin. Friska, Lyckliga Barn och Fu llväxta»finnas i de hem, hvarest DR. PBTER'S JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market'482. San Francisco. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, ROSENBERG C- , M, N. ROSENBERG CO., O Or. c. p. FRIESE, Medical Supt. O Or. c. p. FRIESE, Medical Supt. BEHANDLAR MED STOR FRAMGÅNGPrivata och nervös...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

x DEN VANDRANDE JUDEN. ROMAN. AF EUGE(Forts. fr. föreg, nr.) Profeten följde honom med <>n triumferande blick och sade för sig sjelf: Nn är him utan häst, utan pengar, ulan papper Jag kunde icke göra mer, emedan det var mig förbjudet att vidtaga någrn vidare åtgärder. .. . Det var mig deremot på det strängaste nnbefaldt att begagna list och, sa mycket som möjligt, bevara skenet.... Alla menniskor slyola påstå att soldaten har oriilt. Jag kan åtminstone svara för, att han ej på inånga dagar skall' fortsätta sin resa; och »det är ju bra, efter som det ligger så mycken vigt på, att han och de två unga flickorna hindras och kvarhållas. En fjerdedels timme efter denna djurtämjarens betraktelse kom Karl, Goliats kamrat, fram från del gömställe, . der husbonden dolt honom, oeh afreste till Leipzig med ett bref, som Morok i sötrsta hast hade skrifvit oeh som Karl, genast efter sin ankomst till Leipzig, borde lemna på posten. Utanskriften på detta bref lydde sål...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 April 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 28 April 1M0. — Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, r y- ! r,i 11 & Dolores SI.:-:. Söndn- •- " ^ v t lu^Kiessii. kl. II i. irt., ■%l \ Afkl. S. Siirulngsskc- \ , >y 'm i.i. t. ni. L.tigcJ<>mxmi>- „ ! ■ 11\ :ir i'-!-<'<in^sl: vii.ll. TH. _ ]*•! 'H.cl JW)F>. Teol. Ur.• IMi. 5^ Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Första Baptist kyrkan i San Kran '■i; <■<> i» i* vid I7<le }*uli\!h mellan \'al«-ncia «Si (Jiierverd sts. neli d«irn'a iir«# som följer: Predikan kl. II f. m. och kl. S e. m. h varj o söndag, <less,\i to 111 rönda K'sskola. kl. 9,45 I'- . in. sam i nnydorrisntöte pä jvvällen kl. 5,30 och (Teref|.(\r socialt, P.ötieinöte hvarje d.i.^s kviill kl. 8. Välkomna till dessa iiiin »-ii! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och ''airip si. San l<Y:i...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

— ■ 1 11 VESTKUSTEN l.ll.eral Politisk VecKotliliilr.e filr sven»l<ame t stillahäfakiislf ri. I' 1g liven hvarje torsdag. V1IST KITSTKN ftc spridd utmed liela Stlllahafskusten och utgiir dorfUr fcti piliktlgl annonsmedium. Annonsprls: ifle. pr tum; blund läsnlnc 10c. pr rad. PnRNUMRRATIONSPTtlS: Hflt Sr t'2.00 | Kjerdedels dr So.66 Hulft hr $ 1.25 I Ett ar till Sverltfö J2.60 Agenter erhfi.Ha Ulieral kommission. Allt Horn rilr redaktton I som expedition adi-enseras: "VKSTKIJSTKN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, SO Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne pd Stillahafskusten, ' VESTKUSTEN 1 '—rr (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTHN" 1§ the oldest Swedish Newspaper published om the Paelflo ("oast and Is an Unrivaled Advertising medium. Ivates: Crrtij. per Inch eft h Insertion. ^Heading notices 10c. per line. I.lberul discount on yeorly contracts. Published e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

(»eneral Insurance Kröker hehrv b. i^uue, Brand- , Lif- , olycksfalls- , (Ilas,Inbrotts- , Automobil- och Liability-försiikrin^. 268 MARKET ST., Rnm 12,*, San Francisco FEFON DOUÖL- , Sammu byggnad ■om Svenska Konsulatet TFLEFON DOUÖLAS ioay BF-RKRI .KY KONTOR: 212.1 Center Street. Tel. Berkeley 5082 NEW YALE DENTAL PARLORS öppet aftnar och böndagar. 1219 nilmore St. cor. Turk St. Om ni hyser tvifvel om hvart ni skal] pi för a 11, få ed ra länder behandlade, besök oss. Tag red a. 'pii vära priser och fördelarna, at vara moderna metoder vid behandling; al! och räddandet af skadade länder. V ärt '(bridge work *' ur det närmaste lill ed ra naturliga tänder som finnes. Tandgummar som ingen kan observera och lill priser som hvem som helst kan betala. Kom och rådgör1 med oss, ni behöfver icke deriejénom förbinda er att lata oss ntlora arbetet för eder. Svenska Bokhandeln Importerade Svenska Böcker al' Sveriges förnämsta författare. Extra fina Psalmböcker och Biblar. lOlegant Brefpapper, S...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

från San Carlos Dsut*y För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, Egare. 143—145 NOE STREET. mellan 14th och Henry sts. I Order mottagas oeh levereras. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda ALBANY ÖL och PORTER. CARLSON & ANpKRSON, Egare. donelsons Skohakeriverkstad Mäns skor haifsulade för 75c. Damskor haifsulade, 50c. Gummikluckar, 50c. Donelsons sydda halfsulo:. 292 Church St., hörnet af 15th. Market St. Florist (SAHLINS Efterträdare.) Blommor, Kransar, Buketter, Plantor etc.. Dekorationer. 2105 Market Street, San Francisco K. l.lI.l.OW. o. w. jensen KOL OCH VED A.lla orders fyllas . snabbt. Express af koffertar oeli dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15tli, Church och Dolores. Telefon Park 6541. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till y...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 May 1910

EUROPA! i sommar bör ni försäkra Eder ont' ångbåtsplats i tid. Kom ihåg att de biista hytterna gå först. Vi äro agenter för: * Scandinavian American Line ♦> Hamburg American Line Nord Deutscher Lloyd Line * White Star Line & American Line Cunard Line * ❖ och alla andra atlantiska ång- •> % båtslinicr och amerikanska jern- | % Vägar. * «5* ❖ Exkursioner till nedsatta pri- -> ser FRÅN CALIFORNIA i Maj % och Juni, specielt den 2:drc och % 25 :te Juni. * Vt fjifva med nöje alla önskade upplysningar :ingående olika rese- 2 router lill och i ICuropa — ilfvon genom bref om så önskas. "Travelers Checks" och anvisningar på lodande banker i liuropa silljas till lägsta kurs. * i •:• f * ❖ * 4 *> ❖ ❖ * ❖ ❖ * 4 *> ❖ ❖ * ❖ ❖ I 1 % Halvor Jacobsen & Co., | * % , |- 693 Hission Street, Rum 201 * % Hörn, af 3rd St., San Francisco, $ Telefon Douglas 1782. ♦ A <• *:• •:* ❖ * •:* 4 * * •:&a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x