ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
BRITI "MIGRANDI" KURBLOOLUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

BRITI "MIGRANDI" KURBLOO LUS Neil päevil läbistas Austraalia lehti sõnum lasterikkast shoti emi grandi-perekonnast, kes korteri mit teleidmise tõttu on sunnitud elama leiihiakuuris. Asjale lisab kurb nai jaka varjundi, et .kuue kuu -eest osutus James Saxelby 6-aastane tfitjär pelleks väljavalituks, kedasaja tuhandenda briti immigrandina suu deldi selleaegse immigr.-minister- A. A. Calwell poolt. Seda viimast seika meenutasid austraalia ajalehad eri lise mõnutundega. Asi oli kõne all -üšegi parlamendi koosolekul Canber -?as, Akus: toodi ette, et see '/suure minevikuga" väike tragi tüdruk peab- ühes oma nelja Õe*vennaga , el&nia lehmäkiiuris; kuid . otsustavat ipööret shoti _ perekonna- '.elns^ei kutšunud esile ka see sõnavõtt^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KADUNUD PALITU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

KADUNUD PALITU millest omanik " Mustlasõhtul'' 27. mail Sydney Eesti Majas ilma jäi, toodi tagasi, Omanik võib pali tn kätte saada kas seltsi einelauapi dajalt või seltsi ■ esimehelt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI MEREMEES EKSOOTILISEL SAAREL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

EESTI MEREMEES EKSOOTILI r SEL SAAREL Eesti meremees 0. W., keda tema laevateekond viis eksootilisele Mau ritiuse saarele Ida-India saaresti kus, kirjutab meile oma muljeist kokkuvõtlikult järgmist. Jõudsime siia 26 maiL Port Loiiis 011 vana linn, mis piiratud maa poolt kõrge kaljumäestikuga. Linna majad on väga vanad. Vaata-, misväärsed, on iidsed kaljukind lused^ Mauritia pärismaalased on hin dud. Siin elab rohkesti kä hiinlasi. Valgetest on esitatud prantslased. Inglasi ega . eestlasi pole kohanud. .Mis puutub pärismaalastesse, siis on need sõbralikud, abivalmis ja pealiskaudse mulje järgi ka ausad inimesed. Oleme neile ani.ud suitsu edasimüümiseks. Nad tulevad alati tagasi ja toovad raha. Nad räägivad rohkem prantsuse keelt ja inglasi nad ei salli. , Troopilise kliima tõttu on haigusi palju. Sööme iga päev hiniinitab lette malaaria vastu. Meid süstiti ka kollatõve ja rõugete vastu. Klii ma on praegu hea, sest on talve algus. Kuid- on päris paras särgiväel käia ka öösel. Loodame ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Seltskondlikke teateid EESTI PULMAD LAEVAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Seltskondlikke teateid EESTI PULMAD LAEVAS Sydneys laulatati 20 juunil eesti koguduse kirikus Linda Valdna ja Alfred Nokkur. Laulatugtälitüse pidas õp. Fr. Stockholm.. Kirik oli kaunistatud lilledega ning solistina esitas mõned laulud pr. Järvisto. Pärast laulatust siirdus noorpaar rootsi mootorlaev "Aros" pardale, kus peeti pulmapidu. A. Nõkku* teenib laeval ehief stewardina. Pruut saabus Austraaliasse paar aastat tagasi Saksamaalt töölepingu alusel. Mootorlaev "Arös'T' sõidab Vaikse ookeani piirkonnas, peami selt Jaapani, Hiina ja Austraalia sadamate vahel. Laev asub juba sel nädalal pärjekordsele teekonnale Jaapanisse. Seega kujuneb reis ühtlasi ka noorpaari pulmareisuks; Pulmapeost laeval võtsid osa kõik laevaohvitserid, kellede seas kolm» eestlast. Väljaspoolt olid kutsutud pr. Seeger Melboürnest lir.: Särv ja hr. 0. Nortots abikaasadega Syd neyst. Külaliste hulgas olid ka eest lastest laevaohvitseride abikaasad, kes elavad Sydneys.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

BATHURSTIST 24. juunil toimus laagris eest . laste ühine koosviibimine. Eeskavali ses osa esinesid pr. Saar klaverisooioga, pr.- Schültz vokaalsolistina, meeskvar tett ja laste rahvatantsurühm 3 paar riga.- Pr. Vihermäe deklameeris koos viibimisel oma loomingut. Külalistena viibisid kohal laagri direktor ja juht kond ning leedu rahvusgrupi esinda ja. Jalakeerutuse eest hoolitses laagri orkester. i ' . . ★ Hiljuti esines laagris laste halvatüs taudi juhtum. Haige laps viidi laagri haiglast Bathursti linnahaiglasse. Nende ridade kirjütamiseni pole uüši haigestumisi esinenud. - "• ' • * 'V ••• Bathursti linna korvpalliturnurel võistleb ka eesti meeskond. üldse võtavad turniirist Osa 15 meeskonda, neist kolm kohaliku immigrantide laagri meeskonda. " - ■ Bathursti laagrisse on saabunud väikeste rühmadena Hollandi sisse rändajaid nii emamaalt kui Indonee siast, kust nad toodi Austraaliasse len nukeil.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Hôbeda ja shokolaadi linnas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Hobeda ia shokolaadi linnas Sydneyst umbes nel j atmmilise sõidu , järele peatub rong väikeses Greta jaamas. Jaama taga algav umbes 1000 elanikuga küla oma 5-6 äriga kujutab enesest unist pesa maakolkas. Vaatamisväärilist otsid siit asjatult. Suuremateks keskus teks on Maitland või Cessnock, kumbki umbes kümmekond miili eemal; Nendega ongi siit pidev bussiühendus. . Uustulnukale ütleb Greta nimi enam seoses kahe siin asuva laagri ga. Nagu enamus praegusi uustul nukate laagreid, on ka siinsed laag rid varem teist otstarvet täitnud. Mõlemad olid sõjaajal lennuväe laag rid. . Sellest ajast on laagritel _ 3ia. omapärased nimed, mis senini säilu nud. Jaamale lähemal umbes 1 miili kaugusel asuvat praegust laager nr. 1 kutsutakse "Sylver City, ks" ta "corrücated" plekist barakkide seinte värvi järele. Umbes 2 miili kaugusel jaamast otse raudtee ääres asuvat laager kahte kutsutakse "Chocolate City'ks" samal põhju sel. Laudadest ehitatud barakid on pruuniks värvitud. Maa-alaliselt ori laagri...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

letters The Estonian Relief; Committee; is holding letters for following, country men: •- ... Mr. Harald Antsmik. Mrs: Nora Arvak. • ; ,-v- ^;.V Miss Dina Arzibashev c/o Erica Laon Miss Aritoonia Emits. Mr. Frieman. Mr. Vilbert Haak. ' Mrs. Herta Heinis. ,• Leida Heišter. v ,h, , Ella Jalast. - ' ,t Mr. Ilmar J äiast. Miss Leida Jä nno. Mr. Karl Kald. Mr. Endel Kardi. - , Mr. Leo Kool. >' > Mr. W. Koder. • ; , A. Kreekmanrt. • - Miss Vera Krums. ■ Mr. August Kübarsepp. Mrs. Hilda Larige. " Erriä Leht^ 1 1 Mrs. Mille Leis. Mrs. Johanna Mark. Mr. Lembit Mäetamm. . ; Mr. Ervin Mägi. ' Mrs. Ursula Mõtus. i i ^ ^ Mr. Jaan Mürk. " Family Eduard—Lydia Noormets. " Mr.;-Fred Nurmet. Aino Oru. Mr. .'Lennart Paabo. Mrs. Helene Päjo. Fam. August—Johanna, Püngar. - : Mr. Johannes Pärn. Miss Maimu Raha. Mr- Raivo Rannik 2 letters: Miss Alide Rarndmann. Mr. Eduard Reinhold. iliss.Jlriia Rinaldi. M's Tadvi. ^Mr . Uno Ton to. Benita Torm. Mr. Endel Uduste, Dr. Uvaröv (Uvarova). Mr. Timofei Vas...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HOW TO INTRODUCE QUESTIONS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

HOW TO INTRODUCE QUESTIONS: 1 . Question.—Do you know what ... i* Answer.—I'm not quite sure about it, butT'll (= I will) see. » ' Q.—Can you tell me . . . ? A.—I hope I can — With pleasure. ' - Q.—What is meant by . . , ? A,—It means ... Q.—What do you call .J . ? - - - A.—This is called . —'I'm afraid I have forgotten. Q;—How do you explain (or account for) the "fact _ that . . . ? " A.i—That's not hard to see. — That's easily- ex " plained. ' . ■ Q.—Are you (not) of the' opinion that . . . ?•> ; v A.—Of course, I am. — No/ I-am not. — I have no - ^ opinion at all on the matter (or on that * subject. ' ; Q:—Don't you think we shall . . . ? A.—Yes, I do. — No, I don't think so; — That de pends on circumstances". Q.—Are you sure that . . . ? A.—It is beyond dougt. — Noj; quite. — How can I be sure of it? , - " ' Q.—From what you infer that . . . ? - A.—I infer it from . . . — I conclude it from ... Q.—Is that really so . . , ? A.—If I remember rightly, it is. — I feel inclined to...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"INGLASED SAADAVAD VEEL ÖLI PUNASELE HIINALE" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

"INGLASED SAADAVAD VEEL ÖLI. PUNASELE HIINALE" Selle J pealkirja all avaldas "The Sunäay' Herald" pühapäeval, 9. juulil sõnumi Suur-Bntannia kohta, mär kides, et inglased pole aktsepteerinud USA söövitust, et nüüd, mil Koreas toimub sõjategevus, kas Briti ei kat kestaks oma ölisaadetisi kommunist likule Hiinale. Selle peale olevat Briti vastatiud, et inglise kompaniide Õli saädetised olevat sedavõrd väikesed, et neist jätkuvat vaid. tsiviiltarvituseks "TSH" avaldab need andmed Lon doni "Timesi" järgi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

.'Miii[3!iii(iiiii:iniiiimniiiC3iiiiiiiiiiuE3i[iiiiiiiiiicaiiiiiini!iininmiiiiiicaiiT RAAMATUID JA AJAKIRJU on Sydneys müügii Eesti Maja kõr val asuvas eesti kaupluses "Baltic Delicatessen143 Campbell St. . ll:3ilIIIIII!lllt3llllllll!ll!C3llilllllill!£3lll!llllll!lt3lllllll!!lllt3IIIIIIIIIIIIC]llllll i;i[]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiinii[]iiiiiiiiiiiic]iiiiiii!iiiiE]iiiiii

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi vōōrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Eestlasi ★Viikingipaadil Miamisse saabu nud T. Susteril on kellasepaäri. ★" Viiking " Oskar Liin on Miamis suure mitmekordse maja peremees, elades korterite üürist. ★J. Madissonil on samas linnas mehaanika töökoda. ★Pr. Leena Uibopuu avas Kana das, • Montrealis kudumistööstüset Agara proua juures valmistavad kootud mütse 8 eesti naist. ★Inglismaa eestlased saatsid Võidu pühaks Saksamaal asuvatele eesti in valiididele £250 väärtuses pesu ja kingi. ; ■ .' «■ ■ ★Meie tühtud bariton Arno Niitof on viimasel ajal tegutsenud muusi kapedagoogina, kelle juures on õppi nud laulu tefve rida meie noorema põlve.lauluharrastajaid.Aprillilõpul Geis?ihg&i&- antu:d õpiläskõntserdfI esinesid ^ tema õpilästest-^Valter Hiir]) Rudolf ;Hämar, Heinrich Koop, Mae Niitof, Aino Orlov, Georg Pöolma, Martin ; Randoja ja Abel Vihermets. ★Tshiili president Videla korraldas oma küiastuskäigul XJSA's suurema diplomaatliku vastuvõtu, millest võt tis osa Eesti esindajana ka peakonsul J. Kaiv abikaasa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI URAANIUMI LEIUKOHTI AUSTRAALIAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

I,UUSI URÄANIUMI LEIUKOHTI . Au$tra^lia. teadlaste poolt avasid .niijptft jaell'imt üraariiumi Välja^ 'täis vastavate uurimuste tulemusena; -bsiir- „ ; tavad , stiurt raadioakt iivšust. v üks; suuremaid välju asetseb New Söüth; Vyatesi ja. yiktooria bsäriikide' piirilt teine^üeeifilänäiš'.! •: ;Kui palju üraa- " niumi yõib Äustraaliä jtootac * avastatüd väljadest, ^seda peavad näitama ■ lätie rii^d vurihiused. 7 ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTE ELUAVALDUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

EESTLASTE ELUAVALDUSI Nõukogude Eesti; põlevkivi-ja keiemiatööstuse ministri asetäitjaks on ins. Freiberg, Koos politehnilise instituudi dotsendi Eugen Soonval digä,Ilmarise insener Paalbergiga,.' Tootsi turbatööstuse peainseneri; Veeberiga, konstruktor Bernliard Pärnigä, meistrite Trummi, Kiimani ja Jaan Pokiga on Freiberg teosta nud Tootsi turbatööstuse mehhani seerimise. Selle eest on mehele määratud Stalini preemia. Kas ins.^ Freiberg preemiat peab oma kaas töölistega jagama, pole lähemalt teada. ' V' ■ *Tootsi briketitööstuse direkto riks on end. tööline Ferdinand Lumi. *Riideyabriku ' 'Keila" v direkto riks oii Teearu. ; *MartaL Kellamäe, kelle mees ole vat langenud 1941. aastal punaste poolel, on Tartumaal Nõo vallas "Ühisjau" nimelise kolhoosi esi naiseksl *Tallinna politehnilise instituudi vene keele kateedrijuhatajaks ' 011 Solba nimeline isik. Instituudi direktori asetäitjaks on Lipp. ^Endise "Vaba . Maa" trükikoja (praegune "Punane Täht") direk toriks on Viir. ^Helilooja...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPEAK ENGLISH CORRECTLY ELEMENTS OF CONVERSATION [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

- / • ELEMENTS OF CONVERSATION Jargnevates vestluse elementides ei anta eesti keelseid tõlkeid, nagü see toimus senini. Inglise keele õppijal tuleb harjuda sõnastiku tarvitamisega. Kui ällesitatud lihtsates, kuid igapaevases elus vaga tarvilikkudes väljendites lugeja kohtab talle tund matuid. sõnu,Vtuleb tal pöörduda nende Eestikeelse vaste leidmisfeks sõnastiku, eelistuslikult Jöh. , Silvet'i Inglise keele sõnastiku poole.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti punaohvitserid "puhastustules" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Viimase suurpuhastusega önvMvälja puhastatud" kä rida endist eesti oh vitsere,-kes punaarmees olid kõrgetele kohtadele tõusnud., üks esimesi oli kindral-major J. Luukas, kes venelaste Eestisse tulekul üleöö punaseks Jwuu?. tus.Eriti ebameeldiv mulje jäi sellest meH^i^kaäseestlaštelie peale j;'Luu ,;kas'e must-valgel ilmunud "deklarat-. •* siööni/"'1 millesta eMkommüriistlik kude väljendustega hukka mõistis ise seisva Eesti poliitilise juhtkonna. | Ta tõus punaarmees oli võrdlemisi kiire. Endisest kolonel-leitnandist sai varsti punakindral. Sõjas sakslaste vas tu annetati talle kaks punalipu7orde • nii ja võiduorden. Kuigi mees oli partei liige, kadus tema niini varsti päevakorralt. Nuud siis selle endise Tartu sõ javäeringkonna staabiülema karjäär punaarmees lõppenud, nagu on lõp penud ka kolonel Mullase . karjäär. Mullas, kellest sai punane polkovnik, oli kommunistliku partei liige; Peale sõjaVäest';^emaldalništ» tpqtais;ytä"^l linna Politehnikümi kehalise kasva tuse Õpetajana. Nüü...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

SPORDITE ATEID V. Lillakas suurvõistlustel teiseks. . Sportlikuks suursündmuseks olid rahvusvahelised kergejõustiku võist lused 27.—-29. mail Londoni White City staadiumil. Neist võistlustest vettis osa rida Euroopa rahvusi: eesotsas soomlastega. Eestlastele põnevamaks võistluspäevaks kujunes 28. mai, mil toimus 2rmiili jooks,, kus' eesti rahvusvärvides . esines Valdu Lillakas. Võistluse favoriidiks peeti soomlast Taipale't, kes aga. üldse kohale ei tulnud. Jooksust võtsid osa 9 rahvuse esindajad, .kus juures esimese, miili tempo oli väga tugev.: Viimasel ringil raputas bel glane ennast lahti kobaras jooks vast rühmast ning tuli jooksu võit jaks, ajaga. 9.12,0... Tugeval lõpu ,spurdil möödus Lillakas kanadalasest ja prantslasest ning tüli teiseks ajaga 9.14,6. V. Lillaka 3000 meetri ajaks märgiti 8.37,6, milline aeg on vaid poole sekundi võrra halvem V. Lillaka nimel seisvast eesti pagu lasi ekordist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kes on uued kompartei juhid? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Kes on uued kompartei juhid ? Kompartei esimeseks sekretäriks N. Kärotamme asemele sai venemaa eest lane Ivan Käbin, nagu sellest teata sime"varemalt oma lehe veergudel. Selle mehe kohta on vaid niipalju teada, et ta bolslievikkude esimese Okupatsiooni ajal Eestis ei olnud. Partei teiste sekretäride kohtadele avansseerusid D. Kuzmin, A. Kelberg ja^kirjariik A. Jakobson. D. Kuzmin bn rahvuselt venelane, kes vene esi mese okupatsiöoni ajal oli "Trudovoi Putj'i" toimetaja, milline , leht hiljem suleti. Kuigi nõukogude esimese oku patsiooni ajal näis Kuzmin'i * karjäär loojuvat, on ta nüüd millegi pärast uuesti armu leidnud Moskvat silmis, saades partei teiseks sekretäriks. Kolmas uus: täht partei sekretäri kohal on A. Kelberg, kelle kohta ar ? vab "Stockholms Tidningen Eestlas tele," et see on omaaegne Narva vene soost üliõpilane, kes oli üldtuntud oma karutükkide poolest. Olles jõu kate vanemate laps, tundus kõigile üllatusena, kui tema 1940 aastal vee peale ujus kompartei tegelasena....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEEMÜÜK VABAKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

TEEMÜCK VABAKS Arvates 10 juulist lõpetati föde raalse Valitsuse korraldusel Austraa lias tee ratsiöneerimine kaasa arvatud varem teostatud võimüügi vabaks lask-, mine on seega kpik toitained ja tarbe kaubad Austraalias vabamüügil. Kui gi tee ratsiorieerimiSe lõpetamise tule musena oh oodata teatavat hinna tõusu (7 penni: 3/4 naelalt) hoitakse valitsuse juurdemaksudega teehind siiski madalamal tasemel küi mujal maailmas. " ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Korea sōda [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Korea sõda Sõda Koreas on kestnud juba üle kahe nädala ja selle aja kestel önkoni munistlikud Põhja-Korea üksused val lutanud u. pool Korea territböriumiist. Selle juures kuuluvad vallutatud ^asse kõik suuremad linnad; pareniäd lennuväljad ja sadamad. Seisukorda ei suutnud parandust tuua ka Amee rika abi, mis pealegi piirdus ainult ohupöminitustega sõja esimeses järgus? Ka ameerika maaväe üksused,; on; seni pidanud lappima vaid tagariei mistega. Nad on nädala jooksul ^ta ganenud üle 50-rie miili, jättes kohati vaenlase jneelevälla alla' isegi oma haavatud.; \ Toodust selgub, et USA sõjalised eksperdid hindasid alla oma vastast.' Naa jätsid kähe silma vahele, "et Korea seljataga seisab punane vene, kes .varustab oma hoolealust niihästi räskerelyadejga kui pilusilmalise inim materjaliga. ' fi Kui ameeriklased alul lootsid, et rtad otsustavad sõja oma lennuväega, siis nüüd kõneldakse juba kuue jala vae diviisi kohaletoomise vajadusest. 'Sellejuures pole kahtlust, et ameerika andekas ki...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 13 July 1950

Välispoliitikat . Esialgu kavatsetud USA: lennüyäe äbist: Louna-Koreale arenes vahema Kui nädala joonul tegelik sõjaolukord XJSÄ jä PÖhjarRoreä vahel, sest L&iina Korea enda: sõjavägi on enam-vähem lakanud olemast. Ja kui enne USA prestiizh oli kaalul põhjusel, et tä isek kalöömisögaL veidi viivitas, siis nüüd on USA prestiizh hädaõhuä tema üksuste seni lakkamatfc taganemise tottu._ jKui aga arvestada, et Põhja-Korea mitme kümnest diviisist koosnevad .VaedU;t>Ä Maskv poolt, põhjalikult ette valäwsf tatud ja moodsalt varustatud kõigi; relvaliikidega samal ajal,: kui USA-st on seni, lahingus olnud vaid pjttaljbrii osa jalaväge ilma tankideta, ei ole sel lese taganemises õieti midagi imelikku; Kooskõlas Julgeoleku Nõukogu otsu šega—peatada Põhja-Korea poolt . 25. juuiiÜ Lõuna-Koreä^ vastu alustatud sõjaline tegevus—orf-rida riike eesotsas Austraalia, Briti ja: , XJus-M^remaaga omalt poolt annüd lahing^kšusi U$A kindral MäcArthuri*käsutada, kes on operatsioonide ' üldjuhiks. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x