ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne & Stillahafskusten. Utglfves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt är $2.00 | Fjordedels år J0.65 Halft är $1.25 | Ett är till Sverige .... $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion sä väl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, Sharon Street . :: San Francisco. L*L Senaste Sverige nyheter. Konungen har afrest till Revieran för att der tillbringa sin konvalescenttid. Rånmördaren Ander har fått två extra bevakare i fängelset på grund af hans upprepade försök att "skada sig sjelf"- . Det är farligt att festa. Första kammarledamoten, borgmästare K. H. Bergendahl har blifvit förgiftad vid en festtillställning, men tros befinna sig utom fara. En stor fabriksbrand egde rum natten till den 18 februari, då maskinfabrike...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

Martha Washington Comfort Shoes y Fullkomlig trefnad—det är hvad som menas med att bära stilfulla Martha Washington Comfort skor. De passa ta en handske och tillförsäkra fullkomlig hvila^ och lättnad för foten. Inga knappar eller snören—1 endast att draga dem på och af som en slipper. Resårerna- * på sidonia åstadkommer fullständig välsittning vid hvarje steg. Ni skall aldrig förstå hur "behaglig, en lin sko kan vara, förrän ni burit 1 V- , MARTHA WASHINGTON COMFORTV--SKOR ?Akta er för imitationer. Endast de äkta hafva namnet Martha ' Washington och Mayer varumärket instämplade !• sulan. Afvisa efterapningar. Er handlare kan förse er; 0111 inte, skrif tiil oss. FRITT—Om ni vill sända oss namnet på cn köpman, som inte handlar med Martha Washington Comfort skor, sända vi gratis och portofritt en vacker tafla af Martha Washington, storlek 15X20. Vi tillverka också "Honorbilt" skor för män, "Leading Lady" skor, "Yornia Cushion" skor, "Special Merit" skol skodon och Arbetsskor. F. Mayer ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 17 Mars 1910. 3. A MARKET OF QUALITY. 1305 Castro Street, near 24th. Louis F. Armknecht. Edward A. Nolan. Please meni ian "Vestkusten"- . MOT.SKAFSÅR, tryck, ömma fötter, försträckningar m. m, rekommendéras SALUBRIN af alla som genom ratt användning lärt känna det. PUCKETT'S COTILLION HALL 159 CHURCH ST., nära 14th och Market Sts. . Förstklassiga dansskolor för barn och äldre. Lokaler uthyras för baler foch fester. PROF. G. R. PUCKETT, Danslärare. Tel. Mission 4170. Home C 3160. Castro MARKET res noggrant. PUCKETT'S MAPLE HALL L POLK STREET, nära California St. och Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket hörande arbete utfö- Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade. Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. O. W. JENSEN KOI. OCH VED EAlla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15tb, Church och Dolores. Telefon Park 6541. Blomsterhandlare ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

CAFE Ilufvudingång No. 18 Powell St. C. O. SWANBERG, Egare. £ C ETT FÖRSTKLASSIGT PRGGRAM AF. UTMÄRKTA jj ARTISTER ALLDELES GRATIS. S2S2SHSHSHSa5HSHSa5HSE5H5ESHEE5H5H5ESH5mSHSE5HS2S^5HSHSH5H5HSH5HSHiu0! i* •> v*}* •;« * c« * >;• * <• •> * •> •;>>;• <• * >:« •;« <• >;• .5. •> >;..5..;.,5, •fr Prenumerera nu! Drink Best m the World. Nutritious Invigorating Stimulating ❖ >:• -t- V >:• Q .;< .- *.>;■ ... ........................... ^5HSHSH5HSESHSHSBSH5BSHEE5ESE5HSEF25ESH5HSE5E5H£rasaSH5a5HSHS2SHSHSESÄj OM NI ÖNSKAR TILLBRINGA EN TREFLIG AFTON vid besök i San Francisco glöm ej' att aflägga visit i det största svenska Cafe här på kusten, det eleganta JOHN A. RENSTRÖM, Egarc. i ii1 mim ***• CaHstera's Imperial Stout PORTER. MECHANIC'S BAR ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

. • j1 1 — jC„ 1 n. S t b ra Ilats KUSten . BÄLARD, WASH. Skand. hjelp- Hfö«*fogen härstädes har till ordf. bråval. J. W. Peterson och till sekrete- drera/e Pfeil. SPOKANE, WASH. "Hotel Ma/eslie" blir namnet på det nya statluta hotell, som uppförts af våra landsmän t'- . W. Renard och Fred. Lillyman. vedTACOMA, WASH. Nästan alla åldermännen här i staden ha resigne rat från sina sysslor för att kunna fl . 1.,-n i , . ' .... „f friblifva kandidater lor iu^ nya vat at lönade commissionersysslorna. Med eti tjugutal kandidater i fältet blir det möjligen utsikt för en af de svenska kandidaterna att slå sig igenom. näin somle gifke ärgen till 30 års straffarbete i stats- 'hvfänge 1st i Walla Walla, emedan han få våldfört en minderårig skolflicka, sinFör en tid sedan aftjenade han jemte sin fader ett års fängelse i Astoria EVERETT, WASH. A. P. Olson, som anhållits här såsom sinnesrubbad, tror att lian är ett Herrens särskilda sändebud och att han dagligen mottager trådlösa meddelanden från ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

HAMBURG-AMERICAN LINE Regelbunden afgång två gånger i veckan från NEW YORK till London -- Paris -- HamburgSnabbaste och bekvämaste route till Datitttark-NorjfC" Sverige Med de stora eleganta jetteångarna Amerika och Kaiserin Auguste Victoria (hvardera 2f>,0Ö0 ton.) > Och de nya ängarne Cincinnati, Cleveland, (ny), President Lincoln, President Grant, Blucher, Moltke, Hamburg, etc. Uppmärksamheten fästes pä att ängarne Pennsylvania, Pretoria m. fl. hädanefter endast föra en klass cabin-pasagerare. Alla platser som förut upptagits af 1:sta klass passagerare, säljas nu till 2:dra klass biljettpriser. 3:dje klass hytter äro nu inrättade å alla våra ångare. Närmare upplysning erhålles hos HAMBURG-AMERICAN LINE 160 Powell St., San Francisco. eller Halvor Jacobsen & Co.,693 MissionSt, Skandinaver kunna resa från Skandinavien direkt till New York på 9'/z dygn med Scan-dinavian-American liniens stora, snabbgående, dubbelpropellerångare, hvilka alla är...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

Johnson Floral Co* • Skandinavisk Blomsterhandel, "THE UNION STORE.- " 4'JO C astro Street, h , Niira 18th St., San Francisco. Begrafningskransar till hagsta priser. Om Ni önskar få reda på hur det är med Edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante J K K 3* fl A M 15 E L, 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags verktyg & jernsaker. Oljor, målarfärg, glas ni. m. Moderata priser Piiorie Market (iöliö. 5. AL ISING ■i ft A N| >1 N A V f SK! TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. Färska Ägp t fr. fannep hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. HOTEL LARSEN 56 Eddy Ht., San Francisco. (Öfvvr Tivoli Cafe) KURIKO OLE 01D, YIGORI och UTERINE till salu Lot. MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. 'Vestkusten" til! sal...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 March 1910

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 17 Mars 1910. I J Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th <fc Dolores Sts. Sönda gar: Högmessa kl. 11 f. m. Aftonsång kl. 8. Söntlagssko la. kl. 9.45 f. m. ungdomsmö te hvar Fredagskväll. Tel Märket 3305. Teol. Dr. Ph Andreen, Past. Bostad: Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco är belägen vid 17de gatan mellai Valencia & Guerrero sts. och mötesti derna, äro som följer: Predikan kl. Ii 1"- . m. och kl. 8 e. m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 f. m. sam; »mgdomsmöte på kvällen kl. 5,30 ocl derefter socialt. Bönemöte hvarje ons dags kväll kl. 8. Välkomna till dess; molen!Svenska Methodistkyrkan, Guerrero ocl Camp st. San Francisco. Mötestider Söndagsskola kl. 30 f. m. Predikan kl. 11 f. m. Ungdomsmote kl. 7 e. m. och predikan kl. 8 e. m. Bönemöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inbjudna. J. H. Levedahl, Pastor. Bostad 433 Guerrero st. SAN FRANCISCO. Fylgia och Lyran bjuda till pikni...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne & Stlllaliafskusten. Utglfves hvarje torsdag. VESTKUSTKN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; blaud läsning 10c. pr rad. PRENUME RATIONSPRIS: Helt &r $2.00 | Fjerdedel» &r JO.^6 Halft är J1.25 | Ett år till Sverige *2.58^ Agenten erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street ¥ " San Francisco. i i Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" 1» the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and Is an Unrivaled Advertising medium. Lates: GOc. per Inch ea h Insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

F. MAYER BOOT £? SHOE CO. MILWAUKEE WISCONSIN af (i,000 mark under 3 år, räknadt från nästa års början. Falska pengar. Från Kimito meddelas att man der öfverkommit tvenne falska '20 marks guldslantar, bärande åttalen 1900 och 1904. Färgen är något mattare än den vanliga och klangen så godt som ingen. Ryska tidningen "Resch" vet berätta att af vid generalguvernörskansliet anställda tjenstemän bildats en särskild komité för finländska ärenden efter mönster af den finländska komitén vid ministerrådet. Foderbrist på utöarna. De Aspöbor, hvilka förde valsedlarna till Lavansaari och Seitskär, berätta atl å dessa öar snart kommer att råda foderbrist i fall hafvet ej snart tillfryser. På öarna finnas omkring 50 hästar beh 300 kor, för hvilka foder fanns endast till förvintern, enär invånarne bruka om vintern hämta sitt. kreatursfoder med häst öfver isen från Ingermanland. Lidandets hand. Om sjukdom aldrig lagt sin tunga hand på din skuldra, är du i sanning en af de lyckliga. Det är emellert...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

S i OMS 82 Grove St. firs. L. White Svensk Restaurant och Hembageri En god vällagad middag för 25 Cents Ägg, Kaffe, Té, Smörgåsar Ett. DOLORES MAKKEX 3275 16th St., nära Dolores, S. F. Charles Plambeck; 590 Valencia St., ä17- , nära 17th. Förut i No. 1915 Mission St Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för fa milj ebriik, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garanteras. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dairy För vidare upplysningar besök, rili skrif eller telefonera N S Nelsor egare, 143—145 NOE STREET, mellan 14th & Henry. Orders mottagas och leverera» North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Albany öl och porter CARLSON & ANDERSON, Egare. DONELSONS Skohakeriverkstad Mäns skor halfsnlade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. (iummiklackar, 50c. Donclsons sydda halfsuloi. 292 Church St., hörnet af 15th. SVENSK Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

4. VE --^.USTEN. Torsdagen den 24 Mars 1910. STEN" för ar. xOin) Ny prenumerant (Namn) (Om) Gammal prenumerant (Namn) Sänd tidningen från och med den.. Namn:.., Adress:.., 4 Hvarje förskottsbetalande helårsprenumerant erhåller fritt <?• Ali'x. Olssons "På turistfärd genom Amerika och Europa"- . Emot X (5c. extra erhålles Ernst Skarstedis berömda bok "California och J; dess svenska befolkning"- , hvars bokhandelspris är $1,50. \ NCSCO, CALIF. % ^ I Till "VESTKOSTEN,- " 3o SHHROfJ STREET SHN FRANCISCO Härmed närstlutes $ , som subskription å "VESTKU- J. P. Massie Company 601-602 Union Trust Building SAN FRANCISCO, CALIF. I San Francisco-viken. "*Vi uppdela i 5, 10 och 20 acres lotter den sista subdivision af n af g den beryktade De Long ranch, omfattande den vackra "Home ■i- Ranch" egendomen, trädgårdar, vingårdar — i full bärkraft — bil- | ligare än planteringskostnaden. % ÄPPLEN, PÄRON, PERSIKOR, och PLOMMON — från $350 »:• till $400 pr acre. Tänk på det — landet är v...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 24 Mars 1910. 5. Stillahafs kulten. BELLINGHAM, WASH. Billy Sunday kommer hit den 10 april. WELLINGTON, WASH. EU nytt snöskred inträffade häromdagen vid den lilla stationen Alvin, 3 mil liiiiifråu. I.n person dödades och föraren- ' fick svåra skador, ABERDEEN, "WASH. En MG-årig svensk biel häromdagen ögonblickligen dödad tlå ett träd, som lian fällde, töll i »ti on torkad trädstam, som gick til' ocli träffade den olycklige. CAMAS, WASH. I denna torra stad liar Paul "Heitte åkt fast föi liandel för onödigt starka varor. Desutoin lmr han sail sheriffen i klämma. Han vet ej hur han skall bli af ined den beslagtagna spriten, som det är förbjudet alt sälja. Möjligen super lian ut den sjelf. TiOQUIAM, WASH. Klädd endas I i nattdräkt och från sina sinnen al sjuit rymde Charles Hanson härom natten från ett sjukhus till Washington Rooming House, genomletade en der boaude främlings koffert, fann en rakknif och skar halsen af sig. Hanson blödde till döds på några minu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

HAMBURG-AMERICAN LINE Regelbunden afgång två gånger i veckan från NEW YORK till London -- Paris -- Hamburg; Snabbaste och bekvämaste route till Damuark--Norj{'e-- Sverige Med de stora eleganta jetteångarna Amerika och Kaiserin Auguste Yictijria (hvardera 25,000 ton.) Och de nya ångarne Cincinnati, Cleveland, (ny), President Lincoln, President Grant, Blucher, Moltke, Hamburg, etc. Uppmärksamheten fästes pa att ångarne Pennsylvania, Pretoria m. fl. hädanefter endast föra en klass cabin-pasagerare. Alla platser som förut upptagits af 1:sta klass pas- • sagerare, säljas nu till 2:dra klass biljettpriser. 3:dje klass hytter äro nu inrättade å alla våra ångare. Närmare upplysning erhålles hos HAMBURG-AMERICAN LINE 160 Powell St., San Francisco. eller Halvor Jacobsen & Co.,693 MissionSt. Skandinaver kunna resa från Skandinavien direkt till New York på 9'/2 dygn med Scan-dinavian-American liniens stora, snabbgående, dubbelpropellerängare, hvilka alla äro försedda med de senaste ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

Ny Bok om Lungsot Fri För Alla. 200 sidig Läkarbok i klotband om Tuberculosis på Svenska. Berättar i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot och andra hals- och lungsjukdomar botas i hemmet. Skrif idag. Bokensändes fullkomligt kostnadsfritt. Yonkerman Co. 363G Water St., Kalamazoo, Mich. DEN VANDRANDE JUDEN. ROM- AF EUGÉNE SUE. (Forts. fr. föreg, nr.) — .To, jag skall sätta mig, ty vi lin mycket all spraka om, sade Dagobert, som ställde en stol utmed de häda systrarnas hufvudgärd. Men ären I riktigt vakna nu? tillade lian, i del han tvingade sig att le. Får jag se, om de der stora ögonen äro riktigt öppnade.. — Se då, se, Dagoheit, sade de små flickorna, äfvenledes leende, i det de, så mycket de förmådde, öppnade sina stora, blå ögon. — Nå, hå, sade soldaten, ännu ha de en god stund på sig, innan de behöfva sluta sig; klockan är blott nio. — Vi ha något att. saga dig, Dagubert, sade Bose, sedan hon kastat en frågande blick på systern. — Verkligen? • — Ett förtroende att gifva dig...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 March 1910

| Göteborg, Sverige. * |- | t TILLGÅNGAR: $12,502,879 | I EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter | t Alaska Commercial Bldg., California & Sansome Sts., SanFrancisco, Cal. « Assurans mottages af P. R. POULSSON, 214 Kohl Building, S. F. % Agent i Sacramento, Cal., H. A. McCELLAND CO. * f *:• * •:* *:• •> v * *:• *:• •:* * * •> •> * * * •> * * •:* * >;• * •> *;• >:• * * Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Sts. Söndagar: Högmesaa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.4T, f. m. Ungdomsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco är belägen vid 17de gatan mellan Valencia & Guerrero sts. och mötest idtyna aro som följer: Predikan kl. 11 f. m. och kl. 8 e. m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 f. m. samt ungdom...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

MED VÅRENS SVALA. Svala, Kom svingar i svindlande blå, Lyckliga svala, svinga Hän till min ängslande älskling och spå, Sommar åt tankar, som tungn gå, Sommar åt sorger, som stinga! Hvila på vingen och segla förbi, Lyckliga svala, med vinden! Snudda vid henne, och glad skall hon bli, Fliikta då henne från sorgerna fri, Fäll henne blom ifrån linden! Svara på frågan hon stäLler dig då, Lyckliga svala, svara! Svara, att fjärden är fri och blå, Svara, att böljorna sorlande gå Och att jag väntar bara! Kvittra, att kärleken är som en fläkt, Lyckliga svala, kvittra! Säg, den är solens andedräkt, Som på sin färd genom rymderna väckt , Luftiga vågor att glittra- .- , Jubla, att Ufvet är evig en flykt, Lyckliga, lyckliga svala! Jubla, så sorgen, till marken tryckt, Lyfter på vingen och priifvar den skyggt! Jubla, så stenarna tala! Karl. A. Tavaststjerna. EN GRIPANDE OCH TANKEVÄCKANDE BIKT. I franska tidskriften "Je sais tout" offentliggör Leo Tolstoj följande gripande bikt: "Jag känner hur jag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

_ Sverige-nytt. SOCKHOLM. Ett tekniskt museum i Stoockholm ifrågasattes af Svanska teknologföreningen. Stockholms stads arbetare hemställa om förlängning på ett år af det den 1 maj utlöpande aftalet. Vid täflingen i konståkning om hertiginnan Bedfords vandringspris blef Salchow nr 1 med 350.7 poäng. .Sveriges industriförbund har konstituerats på möte i Stockholm under ordförandsekap af f. justitierådet Hellner. Exporten af punsch från Sverige uppgick under år 1908 till 185,686 liter. V En tafla af Ekström, "Solnedgång öfver riksdagshuset"- , har skänkts till riksdagens andra kammare. Vid sammanträde i Stockholm med representanter for de fyra nordiska länderna liar bildats ett nordiskt roddförbund. För stöld af elektrisk ström har fröken Olga Wilhelmina Johansson af rådhusrätten dömts till 3 månaders fängelse. Mälarens vattenstånd har stigit så betydligt, att man för att förhindra en katastrof måst öppna dammluckorna vid Söderström. Omsättningen i Riksbankens clearingsafdelning under...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

VESTKUSTEN. \-r-X-Torsdagen den 31 Mars 1910.._ 3. FLICKORNA SJUNGA. Hur tungt går tiden vid nål och söm, Hur trögt sig visaren vänder! Mot lifvets härlighet flyr vår dröm Från skumma fuktiga gränder. Hur»mörkt är lifvet i släp oeh slit För dem, sojn all världen glömmer, När ute doftande, ting oeh hvit Den blommande våren drömmer. Yår blick, som sökande sol och ljus Vid rutan längtande hänger, Ser endast1 .väggen af nästa hus, Som dagen ifrån oss stänger, En skyhög, nedrökt och möglig mur Är allt hvar vårt öga spanai- , Men långt från trä Idiomens arbetsbur Vår längtan vårdagen anar. Hur tung är natten i ensam bädd, Hur bittert det hårda brödet, Hur lång-fir längtan i trasor klädd Mot glansen i öfverfliidet! , Hur hardt är lifvet för dem, sonj fått I arbete allt försaka Och aldrig kunna en dag som gått Med glädje önska tillbaka! o SAMVETETS RÖST. Af Celie Celsing. Det var kväfvande hett i tingssalen fast den unge vice häradshöfdingen, hvilken satt sitt första ting som domare, låtit ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 31 March 1910

EUROPA| | i sommar bör ni försäl-frä Edter V om ångbåtsplats i tid. Kom ihåg att de bästa hytterna gå $ först. " ' | Vi äro agenter för: Scandinavian American Line * Hamburg American Line $ Nord Deutscher Lloyd Line * White Star Line * American Line * Cunard Line % och alla andra atlantiska ång- * båtslinier och ataerikanska jern- * vägar. . | Exkursioner till nedsatta pri- * ser FRÄN CALIFORNIA i Maj % och Juni, specielt den 2:drc och 25:te Juni. Biljetter FRÅN SKANDINAVIEN till nedsatta priser i Februari och Mars. Vi gifva med nöje alla önskadö upplysningar angående olika reserouter till och i Europa — äfven genom bref om så önskas. "Travelers Cheeks" och anvisningar på ledande banker i Europa säljas till lägsta kurs. J. P. Massie Company 601-602 Union Trust Building SAN FRANCISCO, CALIF. PASSA PÄ TILLFÄLLET. 10.5 acres in Tehama co., I! mil från jernvägsstation säljes nu för $4,000. 4-rutns boningshus,- ' stall och andra uthusbyggnader. Hästar och vagn, 8 nötkreatur, 20 svin, ett...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x