ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 23 May 1941

23. května 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Jane Withers YOUTH W1LLBE SERVED ALSO LATEST MOVIETONE NEWS BATURDAY — ONE DAY ONLY Tim Holt —ln— "The Fargo Kiel" ALSO GOOD COMEDY Z města a okresu | DEN ZDOBENÍ HROBÍJ V NEDĚLI 25. KVĚTNA. Následující legionáři byli ustano- — Manželé Pete Duyke-ovi z Veni ozdobit hroby všech zemřelých Forest Grove, Oregonu, dleli minu-| vojínu tuto nedéli dopoledne: lý týden návštěvou u rodiny Ino- Frank J. Čoček a Rud. Janek: ka- .ence Piščáčka. Pí. Duyek-ová jest tolický hřbitov a "Closner". sestřenicí pí. Piščáčkové. Čluny na místo automobilů v Texas SUNDAL AND MONDAY Errol Flynn Na prodej — Vazačky, dojné krávy a mezci. Horsák Blacksmith Shop, ve West, Texas. (20-21c) * • — Frank R. Marek s manželkou a s dítkami vyjeli si na návštěvu v sobotu do Caldwell k rodičům je- ho manželky, rodině Václav Hyv- lové, kde se zdrželi přes nedéli. * • ■ggr Na prodej maliny. Frank Do- ležal v Ross, Tex. (21-22pd.) Dvoudenní deště — a co toto píše- Louis E...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

Sr, kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: • ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku ... $2.00 $1.00 N.V r% AND WESTSKE NOVINY Nechť ^ hvězdnatý a pruhova- n* a modrý prapor &^e «j? j nad svobodnou zemí — .rikoul JTáČ vs ar ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 22. Entered as second-clčuss rnatter January 2. 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 30. KVĚTNA (MAY) 1941. Výjimečný Stav Vyhlášen Pres. F.D.R. Nazisti chtějí podmániti svět -budeme vzdorovat F. D. R. Washington, 27. května. — Presi-! obyčejná opatrnost vyžaduje v zá- dent Roosevelt, neustále varuje, že jmu bezpečí této země a polokoule, Amerika jest vystavena nebezpečí abychom zanechali doby míru a pře- přepadení nazisty, vyhlásil neome- j šli do stavu, který by nám umožnil zený národní výjimečný stav a slí- čeliti okamžitě a rozhodně jakému- bil, že bude učiněno vše, aby váleč- ný materiál byl dodán Anglii. Současně president var...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

Čechoslovák- V pítpir dne 30. května 1941. MARIE KYZLINKOVÁ: I ^ > odpustit, že jsem se k vám nehezky choval a musíte mně slíbit, že budete stát při mně jako dobrá kamarádka." "Jako teta!" opravila ho vesele Tonička. IV. Než došel Jeník domů, zvěděl od Toničky vše, co ho i zajímalo. Pocit hořkosti proti otci a proti jeho ženě se ovšem I nedal přemoci ani upřímnými slovy mladé dívky, ani ' dojímavým pohledem jejích očí. Její účast ho však smiřovala s nepříjemnou skutečno- | stí a blažila ho jako neočekávaně objevený poklad vel- Jeník se ještě krátce zasmál, ale pak ji prudce sevřel q nemgi příznivého mínění, neboť si teď vzpo- TĚŽKÁ OBĚŤ Románek z mlynářského prostředí. Jisté!! ve svých silných pažích a několikrát ji políbil. Byla tak zděšena tímto naprosto neočekávaným úto- kem, že se jeho polibkům ani nebránila. Jen kolena se pod ní zachvěla a ze rtů se jí vydral tlumený vzlyk. •'Vy -r- vy — " mumlala přerývaně, když ji pustil a zdvihla pravici, aby ho udeřila Jeník však nevyhlí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

V pátek, dne 30. května 1941. C*CH08LPV#v ms. VŠELICOS Setnina texaské domobrany ve West J. F. Morávek, Robstowa, Tex. Tož nám té vodičky taky zas při- dali. Začalo ve středu ráno a prše- lo do poledne, misty víc a místy; méně. °V našem sousedství spadlo asi 6 — 7 palců vody tak, že jsme ošizeni nebyli. V pátek bylo vidět j deště kolem, v Kingsville dostali 2'/2 palce. Beeville oznamuje též těžký déšť. Na nížinách jsou opět jezera, že je ale skoro stále pod mrakem, úrody mokrem mnoho ne- trpí. Okurky se odesílají na želez, náklady. Z Ingleside se odeslalo již 22 kár, což jest asi polovina tam- nější úrody. Cena je 85c za bušel o- kurek čís. 1., a 50c za čís; 2. Též z Mathis se odeslalo již několik kár, ■toho ovoce. Těmi dešti trpí nejvíc dorůstající rajčata, mokrem puka- jí. Ve Palfurrias bude otevřena tam- i nější, po dva roky zahálející na- kládárna. Úroda rajčat v okolí ne- j ní nejlepší a velké procento jablí- ček by zůstalo v polích, protože) jsou popraskaná a proto je budou hl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

^ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 30. května 1941. I Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavě oznámte jemu. HUSÍ VOJÁCI. "Když jsem husy pásával, zimou jsem se třásával". Za dnešní války, kdy vojáci sletují dolů v těch para- šutech, jako ty husy, na různých bo- jištích, jsem sobě vzpoměl na dobu pasení hus. Ve staré vlasti housátka se líhly hodné později než zde v Te- xasu, kde máme všechno honem — rychle se narodit, rychle oženit a je- ště rychleji se rozvésti. Viděl jsem zde pékné, velké již housata, kteráž havěť se mně vždy líbila; když to bylo malinké, takové hebké žluťáč- ky, které ale až jsem musel pásti a hlídati, tu jsem to strašně nenávi- děl. Víte, ono pásti housátka nebylo jen tak, musel jsem tu husí havěť držet stále na vyhřátém místě, kde slunečko vyhřívalo, neboť v Evropě na jaře číhá na ty žluťáčky všelija- Americe? Až jednoho dne nám zač- ne dolů lítat to husí vojsko a bude ho velká stáda, snad teprve naše lhostejnost se probudí. Otázka ale zůstá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

V pátek, dne 30. května 1941. CECH OSLOV AB Tv Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Němci ztratili další- ho jednoho obrvraha. Nazistický nejpopulárnějši velitel ponorky, Guenthar Prien, zahynul kdesi v moři se svoji ponorkou, jak sdělu- je Berlin. Byl to Prien, jenž vedl , J : LILI tldll tlCbCHU VJV.CUX1 U • UCOtll Hilu, ponorky do Scapa Flow pod vycni- (ak ^ bitevnice se odebraly hned takřka bez jakékoli škody a že po- kračují dále ve své operaci v Atlan- tiku. Gronsko, nyní pod protekci Sp Států a Island nyní okupován Bri- ty, leží 250 mil od sebe vzdálené. Po zprávě, že bitevnice Bismarck potopila 42,000 tunovou bitevnici Hood, nastaly spekulace, zdali Tir- pitz, sesterská bitevnice Bismarcka, které byly dohotoveny současné, také uklouzla britickou blokádou do Atlantického oceánu. Jestli ano, vajícími děly brzy po vypuknuti do vod mezi Grónskem a Islandem, neboť německé zprávy sdělují, že války a potopil v přístavě bitevnici Royal Oak, jak se sděluje vnásle i ^^ckrp^rkyT...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 30. května 1941. ČECHOSLOVÁK t AND westske no VIK* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertising rates on appiication tÁDNE osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. me: Lyr.don Johnďon,, kongresník a kandidát za spolkového senátora, j telefonoval presidentu Roseveltovij minulý týden, a žádal jej, aby po- depsal Bankheadúv zákon, nařizu- jící půjčky farmářům na jejich hlavní produkty ve výši 85 procent paritní ceny. Johnson pravil pre- sidentu, že byl po celém Texasu a zjistil, že všude farmáři s dychti- vostí čekají, co president učiní s předlohou, nařizující půjčky ve vý- ši 85 pro: parity. Mimo toho pou- kazoval presidentu Rooseveltovi, jenž jest osobní přítel Joh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

V pátek, dne 30. května 1941. ČECHOSLOVÁK Říše chce nutiti Protektorát do války Londýn, 25. května. — Podle zpráv, jež nás docházejí z domova se zdá, že Říše chce donutit "Pro- tektorát" k tomu, aby nějakým způ- sobem ;zasáMdo válkjt Až dosud bylo toto území reservoárem pracovních sil pro Německo nebo útočištěm pro německé ženy a děti z bombardova- ného území. Zdá se, že v nejbližší době hodlá požadovat ještě více. Tak jako na Slovensku: To je asi smysl projevu státního tajemníka H. K. Franka, který na oslavné pa- rádě na počest Hitlerových naroze- nin prohlásil, že "Protektorát" mu- sí přinášet svůj příspěvek v plné a nejkrajnější míře ve všech oborech ve prospěch Říše, která stojí v boji. Už jsme hlásili, že před nedávnem dala vláda t. zv. slovenského státu několik set svých letců a leteckých techniků německé armádě k dispo- sici. Není vyloučeno, že něco podob- ného bude Německo vymáhat také v Praze. Je to doklad, že Německo ne- stačí už vést válku vlastními silami a že od zotroče...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 30. května 1941. Kolébka, a bašta svobody. V dějinách je zaznamenáno, že Napoleon I. dostal se k moci hlav- ně tím, že jiné, absolutní vlády ne- chtěly uznat francouzskou repu- bliku. Po revoluci proti Bourbo- nům mnoho reakcionářů a vyssá- vačů francouzského lidu prchlo do jiných zemí, a tam takové živly stále kuly pikle proti republice. Pruský král se necítil proti Fran- cii dosti silným, a jsa chytrý a vy- počítavý vyčkával, a po nějaký čas i spolupracoval s Napoleonem. Po revoluci Francie měla dobrého, u vojska také oblíbeného vůdce, v osobě maršála Bernadotte, který však od počátku nemohl ani cítit poručíka Napoleona, zvláště když pozoroval, že obliba tohoto stále roste. Bernadotte si sám dělal na- ději na císařskou korunu, a těžce to snášel že rozhodnutím voleb francouzského lidu Napoleonovi by- la dána přednost velikou většinou hlasů. Když se později pruský král přidal na stranu proti Napoleonovi, Bernadotte se přidal k němu se značnou armádou, a tak ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

V pátek, dne 30. května 1941. cbchoslovAk KOUTEK PRO BEČLÁKY Milá redachce a fšecko bečláctvo! Vondyno sem zahlíd u Emila Je- řábka Pankráce s Markýtou kerak si s vážnejma ksichty vokukovali vopotřebený vozy. "Snad nesme j šlíš na ňákej handl?" zvoptal sem se Pankráce. "Ba jo", povídá Pankrác. "Tudle Emil mi dává $7.50 za mou starou — " "To je za Markýtu málo", řek sem galantně a při tom sem mrk čtverá- ckým vokem po jeho mandželce. "Chytrej! Za káru přeci", vodsek. "Nu, mje by se podobal tudlenc ten- dle 1927 model. Emil za něj chce $65, tak bych mu zvostal dlužen pouhéjch $57.50 do kropu. Ofšem, dyž budeš tak laskavěj a podepíšeš se mnou tendle papírek — " Tak holt sme to za malou chvilin- ku sprostředkovali. Emil si podepsa- nej papírek skoval do šrajtofle, Mar- kýta se uvelebila do zadního sicu "nový" káry, já sem si sed do předu, a Pankrác už ze zvyku šel že bude krenkovat, dyž f tom se spamatoval, zašed za kolo, a řek: "No, todle je přeci jenom luxus. To se jednoduše levou noh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 30 May 1941

Čechoslovák V pátek, dne 30. května 1941. Z města a okresu — Manželům E. D. Škopíkovým narodilo se děvčátko minulého pát- ku. Gratulujeme. • • — Roman Vitek, zaměstnaný v Houstonu, dlí ve West na dvoutý- denních prázdninách u svých rodičů manželů A. Demkových. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Mickey Rooney Judy Garland —In-— — Krajan A. C. Kocurek z Corpus <Qf I In Ranď Christi přiJel se synem d0 West ve OiriKe v^|J lile: t a | čtvrtek na návštěvu ke svým příbuz- ALSO LATEST MOVIETONE NEWS ným. Při té příležitosti si předpla- | til Čechoslovák. Díky! 6ATURDAY — ONE DAY ONLY The 3 Mesquiteers OKLAHOMA RENEGADES ALSO ANDY CLYDE jCOMEDY BUNDAY AND MONDAY Henry Fonda Dorothy Lamour Linda Darnell "CHAD HANNA" All in Technicolor ALSO TECHNICOLOR CARTOON AND LATEST MOVIETONE NEWS j^T" Taneční zábava ve White Oak v neděli 1. června při hudbě Musical Playmates. (22-pd) • • — Frank Volčík s manželkou, dce- rou Angelinou a synem Raymondem súčastnili se pohřbu krajana Pavla Volčíka v Gr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

—- VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož 1 dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. _ ^\\\ UL vm VITA .V' V ✓ . • "i W\. >• Lvk>\V^ AND WESTSKE NOVINY fl6 <«Jř ^ x-venobílý a modrý prapoc <S- - hvězdnatý a pruhova- <ť i i vždy nad svobodnou zemi Amerikou! ROČNÍK (VOL.) XXX. (NC.) ČÍSLO 23. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas .under the Act oí March 3. 1879. 6. ČERVNA (JUNE) 1941. BRITANIE SE HROUTÍ, PRAVÍ WINANT Britické ostrovy vydrží snad jenjlo podzimu Ponorky potápí lodi u amerických vod. — Obavy, že americká pomoc bude pozdě, — Hitler má použiti plynu k poraženi Anglie. .1* Washington, 4. D. C., června. — Ve zprávě, kterou vyslanec Wmant přinesl z Anglie a předložil presi- dentu Rooseveltovi, je velice málo optimismu, jak píše Drew Pearson, a Robert S. Ailen ve washingtonské Meny-Go-Round. Zpráva ta sdě- luje o...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

v pátek, dne 6. června 1941. MARIE KYZLINKOVÁ: TĚŽKÁ OBĚŤ Románek z mlynářského prostředí. mně, ale musím s ním žit jako spokojená žena. Neřekla bvch že můj život je snadnější než tvůj. • vím teď, že jsem chybil," promluvil zasmušile ad- junkt. "Ale neuměl jsem si tehdy představit jak se oba budeme trápit. Mysiil jsem na tebe a na dítě, abyste S zajištěnou budoucnost, ale nepočítal 3sem s nasi vzájemnou láskou. Domníval jsem se, ze oba budeme spokojeni, když se občas setkáme, ale ted je vsech..o jfné Ty se trápíš vedle protivného muze ja se mučím žárlivostí a touhou po tobě a po dítěti, ke kteremu se V neděli ráno, ještě za úplné tmy zapřáhl Marek kone do lehkých saní, aby dovezl mlynáře a Jeníka na na- draží do města. . .. Jeli se podívati na mlýn, který měl býti od Nového roku pronajat za podmínek dosti přijatelných. Dozvěděli se o něm od dohazovače, ale musili se o- všem přesvédciti, jak vše vyhlíží. "Doufám, že tentokrát dobře pořídíme", pravil m y- nář ráno při snídani. "Půda j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

V pátek, dne 6. června 1941. Čechoslovák Postup událostí evropské tragedie tanii z pirátských útoků na fran- couzskou dopravu. Vypadá to, že od- souzení Britů Darlanem bylo s pl- ným souhlasem náčelníka státu maršálka Phillippe Petaina. "Zů- stávám rozhodnut", pravil Darlan Portugal—On the Spot .. , ... . . francouzským redaktorům v nazí V patek. — Nemecka bitevnice . _ „ 1 st.v nkimnvanp Pariw "wimntifi ro Bismarck, která byla minulý týden sty okupované Paříži, "vynutiti re spekt pro právo Francie k volnému potopena Brity, byla vlastně nej- ....... ... . , ..... .... . . „ ennnn používám její přístavů a komum- vetsi bitevnici na svete o 50,000 £ ' ; tunách na místo 35,000, jak se ů- ředně sděluje z Londýna, a měla' posádku o 2,400 mužích na místo' 1,300. Britičtí námořní důstojníci, kačních cest". Prohlásiv se přímo na německou 11 stranu, Darlan pravil, že "i v pří- padě nemožného vítězství Britů", ..... ,... , . . . , , aneb "ve vítězném anglo-saském kten brali ucast na potopeni t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 6. června 1941. ČECHOSLOVÁK and westske novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jofi. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertlsing rates on appiication I^DNÉ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. Během tří dnů svátků, do nichž byl zahrnut den Zdobení hrobů, za- hynulo ve Spoj. Státech 342 osob V| neštěstích a z toho počtu 219 živo- tů bylo zmařeno v automobilové jíz- dě. Národní rada bezpečí předpoví- dala v neděli, že dalších 200 osob ztratí životy ještě v ponělí. V Ame- j íice se zabije více lidí náhodou, než- li v Anglii bombami. Hitlerovi by se vyplatilo lépe, kdyby Američa- nům koupil vice automobilů, neb oni by se vyvraždili bez války. * * Friíz Wiedeman, německý gene- rální konsul v San Franc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

V pátek, dne 6. června 1941. CXCHOBLOViK | i NOVÁ DEKLARACE SVOBODY PRO AMERIKU I EVROPU. (Tisk. služba Čsl. N. R.) Československá národní rada po- slala presidentu Rooseveltovi ze dne 27. května t. r. tento telegram: "Pane presidente: Vaše "řeč u krbu" byla novou a merickou deklarací nezávislosti i deklarací svobody a nezávislosti strádajících obětí německé ú točno stí. Správně jste ve své řeči poukázal na Mnichov, který byl největším o- mylem moderní historie, začež Vám srdečně děkujeme. Američtí Čechoslováci prostředni ctvím své ústřední organisace hlásí se k Vám jako k pravému vůdci a merického národa, vůdci, jenž neo- hroženě, nedbaje prospěchu osobní- ho, slouží nejlépe svému národu, zvláště pak jeho bezpečnosti a cti. Za takovéhoto vůdcovství vítěz ství nás nemine. Československá národní rada v Americe". Spolu zaslán byl národní radou všem kongresníkům a senátorům dopis tohoto znění: "Vážený pane: Vaši voliči československého pů- vodu dovolují si upozorniti Vás na své stanovi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

Čechoslovák V pátek, dne 6. června 1941. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavé oznamte jemu irnmiin nejvíc špinavé, ale nejvíc vzácné. Když tak člověk denné s těmi pe- nězy handlí, přijímá a vyplácí, a ať jest ten dolar špinavý kolik chce, každý ho rád přijímá. Kdyby kdo u- vidél ležet kousek tak špinavého pa- píru, žádný by jsme jej nezvedli, ale vidéti ležeti dolar třebas v hnoji, tu ho zvedneme. Když dostanu do ruky nový papírový dolar aneb nový čtvr- ťák, tak sobě pomyslím jak čistý ten peníz je a za chvíli kolik zla a nemocí roznese. V pěkném šatě opu- stí tyto nové peníze státní pokladnu a první příbytek toho nového pení- zu je peněženka úředníka, který pe- níze dá manželce a tato zaplatí za práci dělníku, který jí na dvoře u- klízel, a tak tento nový peníz se o- citl již u toho dělníka, kde v jeho mezi sedláky, ale každému něco scházelo, žádný neměl dost majet ku aneb zdraví. Poslové smutné jeli domů bez košile šťastného člověka, avšak tu uslyše...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

m v pátek, dne 6. června 1941. ČECHOSLOVÁK KOUTEK PRO BEČLÁKY rovnoprávnost všem, zvlát- ních výhod nikomu. Milá chaso B. K. a ctěná redakce! Když tak člověk čte všelicos, přijde na všeliké nesrovnalosti. Tak náš pan guvernér státu Texas, W. L. O'- Daniel chce uzákonit, by v okruhu 10 mil každého vojenského tábora nesměl se prodávat žádný "drink", jen voda, že prý to kazí dobré mra- vy v armádě, a pak 10 mílový okruh při každé obranné industrii. Božín- ku, to náš Houston by byl suchý na kosť. No k věci. Já lituji ty hochy již předem. Víte, tak oni jdou hájit naši svobodu, oni opouští dobře pla- cená místa a jdou za 21 dolarů mě- síčního žoldu pracovat pro obranu národa. Někdo řekne, že to mají dost, prý má celé zaopatření, no a k tomu královský plat. Ba bylo vidět, nežli se zavedla nucená služba u ar- mády, kolik se jich hlásilo. Tak to- mu hochu naši patrioti chtí zaká- zat i ten hltáček toho piva doma v táboře. Zde naši publicisté by měli pracovat o to, aby hoši v armádě měli ty s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 June 1941

I \ i i i I i i V pátek, dne 6. června 1941 Český Presbyterní Sbor ve West. ZE SCHŮZE VČELEK. 2. ČERVNA. z města a okresu AnthonyEdeno Služby Boži v neděli, dne 22. červ- členek bylo přítomno, jeden na 1941, o 8. hod. večer. kvilt zase byl prošit, některé opět Služby Boži v neděli, dne 22. červ- sLřlhaly"z vlněně látky""ko^ky" na ~ Pi Kateřin* Mikulíková odje- další kvilty. Koupily isme za $12 40 la Los AnSeles, Kalií., 1 další kvilty. Koupily jsme za $12.40 0 látky na ženské a dětské šaty, tak 1 v příští schůzi budeme stříhat a na návště- vu své dcery pí. o. A. Rutarové. směru války Anglie PROGRAM TODAY AND FRIDAY Paul Muni na 1941 o 11. hod. ráno. Nedělní škola každou neděli lfl. hodině ráno. Biblická hodina každý čtvrtek StíU£l * ~ SL Mary Ann Gerikova nechá-' Londýn, 29. května. - Vévoda z večer a 8. hodině. i Jf,- ° , j e vetslm la si vyndati mandle v úterý. , Devonshiru, podsekretář Indie, mlu *** Presbyterní Sbor , Penel.pe.'^ "S'h NI prÓDE."_ ™r , '* 5 ?"> " mV, prohlásil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 June 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročné Na půl roku .... $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež gajrfižny na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. JWV.N jř sy N'& v i hvězdnatý a pruhová- <> ý Cp venobílý a modrý prapor ždy nad svobodnou zemi — já* o" o* v J? .nerikoul -i? ^ V AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 24. Entered as second-cla&s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texaa .under the Act of March 3, 1879. 13. ČERVNA (JUNE) 1941. Pád Sýrie v dohledu— Rusko ohroženo Němci? Spojenci jsou v předměstí Damašku. Němci hromaděni na ruských hrani- cích.— Stalin asi učiní ústupky Hit- lerovi a propustí nazásty na Suez. ze Nazisti hotoví v latin J i ských Amerikácl Mexico City, 7. června. — nazisti cké organisace ve střední a jižní A merice čekají pouze na rozkaz od Němci, považující v Berlíně, jest to šarvátka mezi Vichy a Londý- nem, poskytli Francouzům ve stře- dovýchodě ve středu jen opatrn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x