ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
OMA KODU MURED [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

OMA KODU MURED Tegevust ja ühtsustunnet pidur •elab, tufrlistt "oma toa ja oma loa" puudumine. Seda küsimust . on "kaalutud' juba tihti ja on arvata, ■et lähemas tulevikus järgneb ka ^konkreetseid samme .selle suunas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Maailmarevolutsioon laipade mäel II. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Maailmarevolutsioon laipade mäel II. Alates 1936 a. parteipuhastusega on revolutsioon hakanud endale arr vukaid olivreid nõudma ka surnuai alt. Eelmise masendava traagika kõrval on see maailma-revolutsioon laipadega'inimväärsust alandavalt koomiline. Mõistetav on kuidagi, et tsaariaja röövlipäälikud ja mässujuhid, nagu Stenka Räsin, Pugatsheff, Bulavin j.t. bolshevistlikeks kangelasiks kuulutati. Aga üheaegselt 1936 a. parteipuhastusega heideti nad välja ja' nende asemele tulid sellased bol shevistid, nagu Peeter Suur ja tsaar Ivan Hirmus. Neile järgnesid pea bolshevistlikud kangelased; .vürst Nevski, vürst Dmitri Donskoi, vürst Pozharski. Tsaaririigi ajaloo alusel olnuksid need ammu-surnud aris tokraadid vähemalt plutokraadid, «.kapitalistid, fashistid, oopiumipüha kud ja töörahva kurnajad. Aga par tei avastas õigeaegselt sabotaashi ajaloos ja need tsaarireshiimi toed säravad nüüd bolshevistlike tegelaste surnuaial. Pugatshev, Bulavin ja .Stenka. Räsin "on uuesti rahvavaen lased, k...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INFORMATSIOONI—LEHT JA TÄPSUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

INFORMATSIOONI—LEHT JA TÄPSUS Jaanuaris valitud juhatule (esi mees Viller Marder) yolitused lõpevad varsti ja korraline peakoos-" olek seisab ukse-ees. Senisel juha tusel jääb seega selja taha küllaltki intensiivne tegevusajajärk, millest ■tuleb esile tõsta, korralisi üritusi ar vestamata, kaks p'ositiivst uudsust: ürituste täpne algus ja eestlaste hul gas .tsirkuleeriv juhatuse Infonliat .•siooni-leht■ (toim. E. Tõnismäe).

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bertrand Russel Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Bertram! itussel Austraalias Neljapäeval . saabus Põhja-Aus traalia sadamalinna' Darwini "Con stellation'! '' liinilennukiga . London ist rahvusvahelise kuulsusega ing lise filosoof Bertrand Russell. Kuu lus mõttetark viibib; siin Austraalia välisasjade instituudi kutsel loen giitereisil, jäädes lubadüsekohaselt Austraaliasse 10-ks nädalaks. Ber trand Russell esineb loenguga iga osariigi pealinnas, välja arvatud Tasmaania pealinn Hobart. Ajakirjanduse esindajaile antud lühijutuajamises rõhutas Russell, et ainus reaalne hädaoht rahuigatse vale maailmale on Venemaa im perialism. "Vejaemaa on imperialist lik ja tahab vallutada maailma.. Kuigi kommunism kui õpetus ei ole ilmtingimata ohtlik, on praegune vägivaldne vorm, mis rajatud Vene maal, tõeliseks hädaohuks. - Lääne rahvaste demokraatlik eluvorm on tqsiselt ähvardatud Aasias ja Idas esile kerkiva natsionalismilaine poolt. "See on küll rohkem paika pidav Lääne-Euroopa kui Austraa lia kohta," ütles Bertrand Russell; Sanial päeval jät...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Melbourne'ist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Melbourne'ist Eestlaste arvu tous Melboiirne'is ■on andnud Uut hoogu ka vanale au väärsele eesti seltsile KODU. Suur osa vanu teeueterikkaid KODTJ tegelasi võtab praegugi veel innuga osa seltsi juhtimisest ja elust..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ameerika palmide all [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Ameerika palmide all Pehmekliimalise Florida rannikul Miamis on viimaste aastate jooksul tekkinud elujõuline eesti koloonia, kus Ühise keele on leidnud niihästi uued kui vanad eestlased. Eest lased on koondunud kohaliku eesti seltsi ümber,* mis asutati möödunud aastal. Eestluse hingeks vanade asu kate keskel on pr. Julie Sööder, kes andis seltsi kasutada oma uue avara elamu. Väärib märkimist, et selle vana ameerika eestlase kolme kordse maja fassaadi kaunistab Eesti Vabariigi lõvide vapp ja sini must valge embleem. Ta on iseseis vuse aastate jooksul kolm korda külastanud kodumaad, investeerides sinna 25.000 dollarit. . Vanad Miami eestlased on ena mikus mitme maja omanikud. Jõu kamaid mehi on pr. J. Sööderi poeg Evald Sööder, kes omab mitu laeva, säriruume, ladusid ja mitmesugu seid kinnisvarasid, õlles sä^damaköm panii "Starboard Line"i presiden diks. Võrdlemisi suure rühmituse Miami "eestlaskonnas moodustavad viikingipaatidel Rootsist saabunud eestlased, keda siiri kutsutakse kõla...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

MEIE KODU, Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidan®. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Iimar Raudma. Toimetus ja talitus : Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S/W". Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. , Aadressi muudatused sh. 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh "13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh_ 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning körteri otsimise ja korteri pakkumise Inluhi tused 6 d. sõna. Publicity (1938) Press Pty. Ltd., Begent St., 71-75 Svdneir.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOREA KURBMÄNG [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Pühapäeval, 25. juuni varahom-; mikul alustasid Põhja-Korea puna-; väe üksused rünnakut Lõuna-Korea vastu, ületades viimase piiri 11 köhas. Samal ajal maandusid nad ka'Lõtina-Korea idarannikul. Ära-S tab tähelepanu, et rünnaktegevuses lasti käiku kõik relvaliigid, alates' kergerelvade ja lõpetades tankide, lennukite ning raskesuurtükiväega. Kõik see viitab asja-olude, et rünnak oli Moskva ppolt hoolega ette valmistatud. Esialgsete teadete j järel on ründajate poolt vallutatud Poehon, mis asetseb 25 miili eemal, kirdes Lõuna-Korea pealinnast SeoüTist. Lõuna-Korea üksuste vastupanu raskendab asjaolu, et neil puuduvad raskerelvad, kaasa arvatud ka len-1 nuvägi. Otsekohe peale rünnaku al gust pöördus Lõuna-Korea presi dent dr. Syngman Rhee abipalvega Tokiosse kindral MacArthuri poole. Viimane teatas, et ameerika ohvitse rid 'sõidavad köhale õhuteel, et vaatlejaina jälgida sõjategevust. Ka Lõuna-Korea peaminister Sihn Sung Mo pöördus abipalvega Washingtoni poole, paludes kiirendatud korr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Välispoliitikat Marshalli Kava riikide vahel rohkem kui aasta eest alustatud läbirääikimised lõppesid neil päevil Euroopa Kliiring-Uniooni loomisega. Sedamööda õiendatakse kõigi as jaosaliste riikide rahalised kohustu sed vastastikuse kliiringu teel, ilma •et oleks tarvis tasuda rahas. Lisaks sellele tähtsale sammule Lääne Euroopa ühendamise suunas, teatas Prantsuse valitsus oma soovist Lääne-Saksamaaga normaalseid dip lomaatilisi suhteid jalule seada ka ilma vormilise rahulepingu sõlmi miseta. Lääne-Saksa parlament Bon nis oli Saksa sotsialistide juhi dr. Schuhmacheri ja töma partei vastu seisust hoolimata otsustanud vastu võtta lääneriikide kutse Euroopa Nõukoguga esiotsa n.-ö. toetaja-liik mena liitumiseks. Inglise vastuseis Prantsuse ette panekule Euroopa rasketööstuse" ühendamiseks ei saanud põrmugi arusaadavamaks ka tema USA suursaadiku ' poolt Washingtonis avaldatud seletusega, kuna see koosnes mitte asja kohta käivatest diplomaatilistest fraasidest. USA-š kaldutakse selles n...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Tegelasi N.-Eestis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

tegelasi N.-Eestis ★ENSV ['■ põllütööministeeriumi tajaks oii Richard Kaldoja. *Tallina Polütehnilise Instituudi direktoriks on komparteijdige Rich ard Mahl, kes viimastel valimistel valiti N. Liidu. Ülemnõukogusse. Rohkete venenimeliste instituudi lõpetajate kõrval lõpetasid õpingud: Arnold Rahi, Leo. Salumäe ja Mart. Pork. *Endine Kiviõli ajalehtede kirja saatja Osvald Tooming, kes vene esimese okupatsiooni ajal oli "Raliva Hääle" sekretäriks, on Au gust Jakobsoni järele teine N. Eesti . kirjanik. Tema viimane romaan. "Roheline kuld" tõlgitavat veiie keele. *ÜPõllutäöministeermmi Maapa randuse Peavalitsuse Ekspluatat siooni Osakonna juhatajaks on Ar nold Tõnissoo. *" Kultuurasutuste Peavalitsuse Klubide Valitsuse" juhatajaks on Leopold Väli, kelle ülesandeks ole vat ka. stalinliku laulupeo organi seerimine Tallinnas. *Unioni ametühingu komitee esi meheks on Kask ja brigaadijuhiks Karu. V *" Kolhoosi maadlejaiks" on Hel mut Mere ja Ülo Prits Raasikult, En del Mesilane ja Paul Saali...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nädala sündmusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

*Kuüs hiiglaslikku kuuemootori list pommitajat B-36 startisid 22. juunil ühest Kälifornia lennubaasist 10.000-miililiseks peatusteta len nuks üle Vaikse oökeani Honolu lusse. Selle vahemaa katmiseks kulus hiigelpommitajail 37 tundi 47 minutit. See-on pikim lennuki õhus viibimise, aeg ilma peatusteta. -Ärä^-' ^ab ^täireJepä^ vahemaa 10.000 miili, on kaugus, miä lahutab New Yt>rki Moskvast. Lend Õnnestus kavakohaselt. Samal ras kepommitajate eksadrillil on kavat sus teostada lähemas tulevikus 40 tunnist peatusteta lendu. *On omaette ajamärgiks, et Ameerikas otsustati alustada hiig lasliku lennukikandja <60.000 ton ni) ehitamisega, mis ette nähtud suuremaile mereväelennukeile. Selle juures pole ülearune meenutada, et alles mõni kuu tagais otsustati seisma panna 60.000-tonnise lennu kikandja ehitustööd. *USA senati komisjonis'' tehti teatavaks, et juhul, kui peaks puh kema kolmas maailmasõda, raken datakse Lääne-Euroopa kaitsmisel uued relvad, mis peavad ülearuseks sõjaväe...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

ILMUSID MÜÜGILE LAUALIPUD PIKK-HERMANN ALUSEL (Nikeldatud roostevabast metallist.) HiND KÕOS LIPUGA £2/2/-. Täidan tellimisi ka posti teel / E. KL AAS, 2 SPICEK ST., WOOLLAHRA, SYDNEY. j TEADAANNE j j S.E.S.' "Eesti Kodu Linda" liikmeid, kes kooperatiivi j S maksu osade viisi tasuvad, palutakse käesoleva aasta osamaks j | õiendada hiljemalt I j 15. JUULIKS 1950. A. j j Peale seda -tähtaega kaotavad osamaksu tasumata jätnnud kuni § | maksu tasumiseni liikme õigused. JUHATUS. 1 V «IWHWMWMUWWUWWWWWWtWWWM'»»! II ■ <»*« - Kaasmaalastele soodsatel tingimustel müün üldtuntud nimedega RAADIOAPARAATE (Philips, Krisler, His Masters Yoice, ' Breville jne) AKKORDEOONE, ÕMBLUSMASINAID, PESUMASINAID, KÜLMUTUSKAPPE (refrige rators) TOLMUIMEJAID, • Soovitava eseme toon kohale ja demonstreerin ka väljaspool Sydney't Kohaletoomine tasuta. Järelmaks (alates 6/- nädalas). Üldine garantii. , Kirjutage oma soov aadressil: . v T. TÄHTRA . P.O. Box 33 . Strathfield, N.S. W. Kui olete huvitatud ;...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

KAASMAALASED, lces : t6ab midagi eestlasest (endise niithega) Gotleb Roggenbaum, Hargla kihelkonnast. (Uut nime ■ei tea;. Välja rännanud Eestist enne Maailmasõda. Alul elanud TJus Meremaal ja 12-14 aasta eest asu nud Sydneysse, leus omanud'mingi ari. (ostnud vist kellegi eestlase käest). Vähemagi teate eest tänulik. Otsib Setütar Salme., ' Teated saata aadressil—Rudolf Kuuse, Kingston Guest House, Can berra, A.C.T.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Young Estonian jumps Soviet Ship in Sweden [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Young Estonian jumps Soviet Ship in Sweden A Soviet collier "Tosno" which had carried Polish coal to Vasteras, Sweden, left the country the other day without one of its crew, the young Estonian Enn Kustin, who had escaped and could not be found until his ship had gone. Enn Kustin, aged 22, was one of six Estonians among "Tosno's" crew of thirty-two. This was "Tosno's" fourth trip to Sweden but on the three previous occasions Kustin had had no opportunity to "choose freedom" as the crew are rigorously watched by .their .politi cal leaders and never allowed on land. In Västeras Kustin succeeded by a mere chance to establish contact with some countrymen who made his escape possible. He had heard two young m^n passing the ship whistling a popular Estonian tune. Kustin had fallen in and. the few sentences the young people had been able to exchange over the rail ing of the collier settled the young seaman's fate. While on the * night watch he climbed over the side and ran to a place in th...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PURGE OF "BOURGEOIS NATIONALISTS" IN ESTONIA From the "Newsletter from Behind the Iron Curtain," No. 170, Vol. IV. 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

PURGE OF "BOURGEOIS w :NATI0NALISTS'' IN ESTONIA ' From the "Newsletter from Behind the Iron Curtain," No. 170, ■ Yoi. iv. 1950. - . A läjrge scale purge of so-called bourgeois nationalists is at the moment in progress in Estonia, dif fering from all foregoing ones in the sense that this time it is directed against men in top positions and prominent members of the O.P. The most; distinguished among them is Hans Kruus, professor of history at the Tartu University, Chairman of the Soviet Estonian Academy of Arts and Sciences and Estonia's "minister of foreign affairs" until March :8 of this year, when he was dismissed by ä decree of the presi dium" of Estonia's Supreme Soviet. He is • charged with "bourgeois nationalism" and with having in structed the ^academicians subor dinated' to him riot to use Soviet sources in revising the history of Estonia; but his own works pub lished during the bourgeois regime. The others mentioned are Nigol Andreesen, deputy prime minister until a . yöär ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Esinegem Melbourni Royal Showl [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Esinegem Melbourni Royal Sho#lj 21.—30. šept. k.a. ..toimub Aus traalia esinduslikumaid näitusi, Royal Show Melbourne'is. Tingituna Melbourne'i näituse erinevusest ja Sydney näituselt saa dud kogemustest, koondise juhatus kutsub käesolevaga kõiki eestlasi käsitööharrastajaid kogu Austraa lias üles võimalikult arvukalt esi nema ja tehes seda "Estonian Han dieraft Seetion 'i" nime all. Melbourne 'is* on oluline ühine esinemine ja võimalikult arvukates klassides, sest rohkem auhindu saanud esinejatele on peale tava liste auhindade veel välja pandud väärtuslikud trofeed—karikad'. Esinemise tingimused on üldiselt samad kui muudel näitustel, millest võiks meenutada—tööd ei tohi olla pestud ega varem esinenud Mel bourne'! näitusel. -j Esinejaid on tarvis järgmiste esemetega: 3—12 a. poisi särk või püksid, mäsinagä õmmeldud, nöö paugud käsitsi, 3-r—12 a. lapse kootud villane kleit või jumper, meeste või naiste pullover, jumper,; gardigan, kootud, villane, ühe-või •mitmevärvilise mustriga, l...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! MÄRKMEID INGLISE KEELE ÖPPIMISE KOHTA ILMAR TAMMELO [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

Speak English correctly! MÄRKMEID INGLISE KEELE ÕPPIMISE KOHTA ILMAR TAMMELO Passiivne . keeleoskus' kõnes omandatakse võõrkeeles hääldatud sõnade ja lausete järeleai mamisega. Hääldatud võõrkeelt kuuldakse raadios ja elavas kõnes võõrrahva seas olles. Austraalias kõneldava ja hääldatava inglise keele suhtes tuleks märkida järgmist: dialektid (murded) kui niisugused Austraalias puuduvad. Inglise keele dialekte räägivad siin ainult Austraaliasse sisse rännanud inglased.- Austraalias võib -märgata kolme erinevat kõnepruuki: kõrg-inglise keelt, keskklassi inglise keelt ja madala rahvaklassi inglise keelt. Mis puutub viimasesse, siis viimase hääldamisele on omane eriline hääldamisbaasis, mis asub suu tagumises osas; silpide, eriti' sõna lõpusilpide väljajätt; suu .vähene liigutamine hääldamisel (vähene artikuleerimine). Austraalia kõrg-inglise keel on õieti sama, ms haritud klassi standard inglise keel Inglismaal ja mida eest lastele on õpetatud eesti koolides. Sellega sele tub, et Aust...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LASTEHALVATUSE TAUD LEVINEB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

LASTEHALVATUSE TAUD LEVINEB Möödunud nädalal registreeriti NSW-i ' tervishoiu ministeeriumi poolt uus lastehalvatuse .taudi haigestunu—'72-aastane vanamees. Tervishoiu direktori dr. H. Gr. Wal lace kinnituse järgi on see see vane maid inimesi, kes haigestunud sel lesse taudi. Samal .ajal osutab taud pidevat levinemistendentsi. Kui näiteks möödunud aastal samal ajavahemikul NSW-i osariigis oli registreeritud vaid 56 haigusjuhtu, siis • käesoleval aastal on registeeri tud -313 haigestumist lastehalva tusse. ... ^ f-" ■ i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IMMIGRANTIDE BOIKOTT KOMMUDE LEHELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

IMMIGRANTIDE BOIKOTT KOMMtJDE LEHELE Newcastlei terasetööstuses ja ümbruskonnas töötavad endised dp-d on hakanud boikoteerima rauatöö liste ametiühingu lehte "Labor News," väites, et viimane sisaldab kommunistlikku propagandat. Nel son Bay immigrantidekeskuses elu nevad töölised saatsid rauatööliste ametiühingule tagasi 1ÖÖ0 Labour News'i üksiknumbrit. Sadade kaupa on eelmainitud lehte saadetud ta gasi ka teistest keskustest. Teata vasti kontrollib rauatööliste ameti ühingut kommunistidest koosnev nõukogu, kes on teatava pitseri va jutanud ka ametiühingu lehele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vōidupüha ja Jaaniōhtu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 29 June 1950

¥oidnpitha|jaJJaaiiiõhfii Hoolimata vihmasest ilmast võttis I Eesti Majas korraldatud Võidupüha aktusest osa üle 200 inimese.' Aktuse kõne pidas A. Tanimäe, kes peatus Võidupüha kui eesti omariiklus aegse tähtpäeva rahvuspoliitilisel tähtsusel, valgustades ühtlasi ka eesti sõduri osa rahva iseseisvuse võitluses. Kõneleja poolt kriipsutäti eriti alla selle rahvusliku missiooni tähtsust, mida^peavad kandma- laia maailma paisatud eesti pagulased koos vanemate väliseestlastega. Peale aktusekõnet esitas prl. Eva Palm kaks klaveripala, tõendades kuulajaskonnale, et kä mittekönt sertkiaveril võib kaasakiskuvalt mängida Liszti. Näitleja J. Mürk eistas temale omase sisseelamisega Henrik Visnapuu luuletuse: "Ma kuulutan.'' Eesti Meeskoor Elmar Saarepere juhatusel laulis kolm laulu, millest erilist väljatõstmist väärib Mart Saare "Oh kodumaa." Peoõhtu koosnes kahest osast, sügavtõsisest esimesest dramatisee ringust ja kergest* lõpuosast, mis oli kokku meelitanud ligi 400 külalist. Jaan Mürgi p...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x