ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Hawaiian Gazette, The Delete search filter
Elephind.com contains 28,202 items from Hawaiian Gazette, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
28,202 results
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 1 March 1876

EDITfOX FOR THE STEAMER, MARCH Ut. Tilt HAWAIIAN GAZETTE 6 HENRY M. WHITNEY, 1 ,rr- VrJanliT VrBtB(. . iF.S rtK ANNUM , , - . 4 . .ft.rr.Wr. ST . I. llMtk THE HAWAIIAN GAZETTE, A WEEKLY JOURNAL. DEVOTED IX) HAWAIIAN PROGRESS. ..... ft.ii i.. r. i , I . j limtmnmrjr. I 1 I I i T1! .1 .d t Vtaata j a aj la aa N w n Nj tlalf ft4lM ...II Ml It Ml M aSa M , ftJt. tta.M X ft I a I Ik. I I-. JIllM - VOL. XII. -No. 9. BONOLULU, WEDNESDAY, MARCH L 1870. V 1 1 ( ) I . K No. r8 1 . 5Sr' mi .. WW . ' ft. wriM .Ml N. MM ftT TW. ftl-a af t-fcr.rr. Mtn I. ift. K., ft ate. - lMHMW Aft Baal-.. tBMIk.B ft4M ItoMftftBtft. tftft .-Ml, Ofta . Mft MM patl Hi fataaW pfaaa M tto mk rl lkt aiy if HM it wri label tW :-;J ct-ap (or tk-s -.. -i I :. . ersx- -s fr n i . i.-ti!t awaacaww -a w TW fwtoc tabe E to IW1 lateey-irci as ..,,..,. laytf, numj m Med lb aarpioa will he aiailaM for lha U v xxdaabla. MJMmMM mi it do Ito aiport I Woi UW will .xhibs W rale of , eaUjxaik.o of mmt. Tlrer-fora tin V.s a rrtal rft...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 1 March 1876

M t I HOII 1 - It I S;" -- 5 i.rfvya J "k-d l --: ta Jwp IA. VM0M 15 BBssaa SBs Majesty rat . . y. v - SBBa rrKUKHKI ANt KSTSVP AT BKKRT M WHiTNKY. - ate. B m ,rm a IM wmfaBkara! W -k - .. e i . I .? a T3f It" IT . W WWn ikt Ik 1 LparkkS. Jl TI'I renrtraph tkl a Br Wtu sj 1 i rre.- f Xl..iewrr he k. :. k-k A . , Vmu ..- . : " Af.ir I Syr- TV riiK T Ik I P.. Rra'ltk lk e.-PBt'T d I Ik l7St. lurvk. TUl. oaarr rnpwy.,yi rmmj nukat. Mart " ""rMi'SyS' i . LakSM-11 bbmbw i IB . Stomata BWart. Mk t a S. arwp. TBbjr.a Kic i ' " i i . rn. n k W ClAW T BMMl OkiM41k(. i mi mm I .Ta t-J.lt. BMt r - nWH. &aaaa. - ' -. Wap. 1L. Sk-J X VBKM, - . f.a I f Wm IP Ill I. OH 1 WAp. 4.' cllilJt1 ' epaaprpt, SPA. ML 9k. anri.' vkyoyra- ' . , OammwawKi m. -.-- -t. - - t l uku. ikMtal Iwaati rap BVmapaaai Aaep K Water aatf Am ftSMakfeTjIaitJL I I wadan ftejfci ' of afe vrf caark 1 w.tflm.kt atBkwL &. Bam. . KwaE. i a nr z cm eta. jtlrci?uiii nBnitnavaaMiram. aaWkaaav'kaaar' ?i"i7iTl!,,-'1 " " ' " L ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 1 March 1876

i iroi iiti:. t trjrnKMU k. , .... -,,- .- n. TmtiXt nf'llea rfnii-rri to-tara n tr ot T. hiaer hk tet"t From the Colonies. ; hi hie rarhl hud, a hlP I '" ' - rrM of thr (H of San Tranrivo. . r Kin 1 a antwr aana im ir3 ..tare tc here wtle ma rrfev-trv! tvva tbr W- and tbe ic TW P. V CVeararit't i!eaa-tkr- CTtr t Sir Frtn- Ht.- ! A Co. . 1tt K I Aa- . Vrif la W taW M apata MM -trr. rrn I.?- The Bare" Trr Inattttor rf tbe Kv-A. VI tea.. Bo Imh at fay, loatte treat AerkkBd, 10 wtlwjlM Kaodara Captain Maacrrw hat bad ft tn.-: ho.-ft.rnrd act! with tar OMMah atcanarrtlraneda. Ifore Srdarr, irnrrdea the Mt tatl. treat S FricN crceifc: career. AN..; ibr veer IS. teisra be wae j tth dtlrt to law Utsi tart. VT ' hctaacaard boa ad trh. Boi,c ,k,,int beard at a athtae-'eok arhk-k . Tiu Ka( ctta-re la rrewpty M tcMalc tiara, Tr air lacVhinilo rawSiwv.clhrOlT ! Naftof iotJ aiwtea aa aalrtabr. r.j jj,,, to d.wM thai .mT llh iU d rwcaWh.tr Sice af A eat ra bar. pa -vera i ted attend There hr ad M...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 1 March 1876

TK-ATI.XTlr FIRE INSURANCE COMPANY, or HAnnc Kr-Ks iwi urn o m 11 niM.s mi'r- aBfBB aaa FarBBBBa. mm But lal mik a. ii ( .M ii k u ! INFLATION. LUMBER, LUMBER, THF. KF.AITirri. H lHArOD A CO.. AC--" VI II OFI UTSTTRAWCE COMPAXY - ALL SORTS, SIZES & DESCRIPTIONS EW 8TOCR HAWAII A GAZETTE A V rXlKI"KXPKXT JOrRSAl, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS. LETTER FROM JAPAa. TV JC l SOKRll.SKD, A.E . T OF THK r. frVr.li m . Tr . 4 . r. .4. v( 11 i i k. 4 CrVT nflrrwa Tlttit i Hi i i Koi. urs. BUILDING MATERIALS ! the undersigned ?jVf5ZSZ fitv of San Francisco !' T?: t; Ma tr The Yard and on the Wharf! ii'iUUNa Cawu. aaa a sjaat . m. aa. m. at I , . , j . .v . v ' liie piaiutis claim, tne lgs, oeiug properly OnlTRACTION "r"'- prhP ' '; "," J ,a",, ,bt k ' U.4. The defend.al claim, ir. k virtu, of section W 1 ,V " W 1 " W u correct. Tbe mad froa Kobe to UuJ lie, in a ; ,i,-s of the Cinl Ced. -hick mil : " All wo-l of We were -S h.surs . n the road including boar tor wt and lur.-h A trareler. wba...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 8 March 1876

HIE HAWAIIAN GAZETTE HMpn BY HENRY Ml . WHITNEY, IT FIFE DOLLARS PER ANNUM .' A TAtllE UT AbVAXCE. lor. lei. .b.rlk,r..;.OU to SlO.OO. rread THE HAWAIIAN GAZETTE. A WEEKLY JOURNAL DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS. In tne new Post Office Building wit l reet, Honolulu, H. I. 'I'll,' Murrier k,ol. VOL. XILNo. 10. HONOLULU. WEDNESDAY, MARCH 8. 1876. ; WHOLE No. 582. a: 1 -J - - Vet IV Um I Unlr waft; port! bi la.aa. v wm MM day. 1 e,.at .in ' be Ml Sha Mp Mm ma 1 write fur br Of : . .Mr heart, betrayed : 1st ..the that I ink, BBBB . onwatry maid Th k ana. 1 lie I ii In. bw stl- IrtWtr fcw Am gut . ' Oft.. My- M Uw--,- tat eon any Wr. Am tail ov birrnft kit. 4 " atal. w tor iwiHm CImW. KHtM. i ftbf VM Kids-TV why II i mi mi tor tU- " BvMtad It hqU mrr t ue m v ter .: aaf but mow mi 6m: A m J .t: nifcTTi ku,t K teAr wiU mm atag the -ig wTfcj ; I AoJ Lc. mi ber bead. lt to MB lJti.' A . I. " T b"t. mt ba Pfc ki Mr Bm alMal n; , ! - . an. iLn ' It I" Bt aaaaidral.V" Im- aay. for aawswat to aagm...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 8 March 1876

1 1 raeuTi . PROCLAMATION. WE. KALAKACA, ,.y tlir- Orat-p of God, of the Hawaiian Islands, Kin, Do Proclaim : That it is Our pleasure, iu pursuance of the provisions of Our Constitution, that the mciri leirs of the Legislative Assenjlilv of Our King dom do assemble at the Legislative Hall, at Our Capital of Honolulu, for the dispatch of Public Business, at 12 oVWk M. on Saturday, the Twenty-ninth Day of April, A. I). Eighteen Hundred and Srventy-six. Given under Our ltyal Sifrn Manual, at Our Palme iu the City of Hoiio- Inlu, this Twenty-ninth Hay of Feb Seal ruary, attguteou Hundred and Seven ty-six, and tlie Third Year of Our Rcipn. (Sipied) KALAKAl'A It. By the Kikn-o. The Minister of the Interior, IS. '.'lied) W. L MoKHoNUA. A dividend of three aud one-half p.-r cent win be paM uiut. - ll.,tet lloiid." Uoo peese'iiatlon at the Hawaiian 1 rea.un J. u Ciuiaji, Heutsler luutic Accounts. Krf. m, net st. HAWAIIAN GAZETTE AX XDI'KN'IIEK1 JOfKNAI., DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS. PI'IU.I...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 8 March 1876

Tint Tfiii tin: mail NCKVirr .-. Br;:ait New South Wales, and Sew Ze.ia.nd, Via Mu rnmrtw and Ilonolnln. 1 1 ipMii tWjaSasasy tar the Hawaiian Gazette. r-p"B" iur iiinji BHMk, E: 111 M. llll M.t '. Apr SI A.i 21 stay inn 1 Jnti 3.leS 16 Jail r oi- is aj ii lo ft 21 Nan 'rt - & ..., lft latC 3 N-r It Iter .",1 Ju : tSTT. 11 Jau 2 K-l. 4 War I 1'War 2' la, 2: w.ir si 24 M 21 22 Jet, M is m u li'.'Jept 13 U1H 11 II N..V ' Iter S . 177. C J tii 3 .1J.ii M IKilM At'STHAI.lA. .Ktivt M I Feb 1 M-r 2v Apt 1 M 1 War 2 tlar IT Mar Sal r. Apr 14 Apr 27 4 Mar 12 Mar It I juii V Jnn E. 7 Ju! Hi 4 tnr IT 1 - 14 2W ,)ct 12 jt lass e 34 Iter 7 1T7. 22 Jau 4 i,A.si:.i:ici. f.tr San Fran. ir.i perfltv t,rSn Trtacitco. Msrrh 1 7. . ipt?lTlc. " and S cMMren, R D SpaMinp an.! wifv. I T Crane. Mia- M B June., ilapt ll.---... II 11 Hitchcock, Mi- II A and A K Cut lr. J T Waterliooa. II E Wbitin-r. M Jeff., Cap! K T. fmlth, K Ioimmbr, C P ghllUbrr, J II Ht-lv. ira. A HiAiidradr, Id V d Maredt. Pur Kmna...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 8 March 1876

A SPLENDID LOT OF NEW GOODS ! JT ST 1 E O E I V E 33 ! Ex "Clara Bell" "Mary Belle Roberts," and "Ceylon," Household Furnishing Goods, Namely, Champion Ir Croam Kwifn. Milk !JoI!r. Orntfl-Sti'W Ilans, rni1 SAR-panw, I:ouim1 Ilollera, , VWk Strvu :- i. "it IT. .-rvf KMtS ( mi Park, lrinklurriift, (XtocfT'm Ki",t I1-rrHnJ .jaili-.. .sk tnimrs, Dlnhpanft, ShalKow nti'l iwvp Stv'-Jrfwn.. Nniip I-atlles, Cakimtis. Pi p aul bailuw Kryj-ai., TufH-d Kr&liriM Cnkt-pKiis. !( tongs, P.p ."Int, Bread aiij t'-ake Hoses, Rucar ISnx-. Mau li Saft. rpUttrfins, ' jniMtpam, Mcial Hooped BteVM. c .v-n VuU, H:.i,.Mf.i BreulrRins, Toilet set. foot Bat hi. Fork oiitl Kpoon Rexes, Cnh lion-. Rlrd CsffMSDd HonkR. News Trunks, Tn aiM CotT' CaiiitiMtPn. OrattTK. Narw 1 junpn. Knife Tryn, Chart) Tt Tinir-wJ Milk Pans, Oravy Strulft'-rs, ludJiiie Fails. Kake hM, Coffee Mills, Something New ! Am! Superior to any now In use, IOllhin Irons Itir I.:,-iii.lrv l'w, ItUblHT IS,,-. 114-11 t ... i,t;;. L-(-nllii i ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 5 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 8 March 1876

Hawaiian Gazette Supplement, March 8, 1876. By Authority. REPOPTJLATION Its) I- list t SKI I t f llH1ll.il lill '( -iiiMtr which wa presented t Hi Majesty M -. . .' Iij corn nutter of th signcrr 7" . Mij-'l;i to "... Mil We. tnr undersigned, subject and resi iM of thai khagdcm ud friends of your Royal I'ei -aoa. is tic of what we derm a grave condition of t at.ic afiairt. take the liberty to address you in a aaoritaf taakswa and loyalty in order to point oat danger that tb ret tent tin state, and at the amt taw( the ay secasure to avoid the national peril We deaire to ray at the outlet, that we are prompt . . t. take part in this add re not only on account ,.yV and friend U regard for Vour Majesty's serosa, hart alec by reason of our strong deaire to aee i-iaiataiaed, with ample honor and prosperity, the . . ht ' !. Hawa.iah kingdom :: -1 acc -r-liup tiie pi i vat-pet 1 iudc- Ten putt i .. state t. n.uc.'i reduced in petese aj Vour Majesty's dominions is very much ,eieli r 1. and th...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 15 March 1876

THE HAWAIIAN GAZE1TE rriiusiiED BY HENRY M. WHITNEY, l!i rri M cdnrxla i Horning. I E i-OLLARg r KR ANNUM rA YAMS IS MlYASCE. l.iMl nlh.i..;.roio SIO . .u . ; la;. -. .. . j.i,i. .... Pi 3U: THE HAWAIIAN GAZETTE, m WEEKLY JOURNAL, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS. HATH. Ox ADVflnTIINO Saws M t tat . . I 3m. I tat. ,' W Nonpareil Type. , 0 Line rac-.T 1 0 J i ! 1 ji 4 Cnli otjflO 11 Litee-fitaa..T lflTtwT tM SCHISM SI Uns-3 iisch... lt il J W l ' .w .iiH 3 ineBe.. 1 0 CS1 7S Dli M.I1JM 4. Line I lnckej 4 " "I " Qunrter of Column. On In out 14 00! H COj W 4 J Third of OBttnin . J W 1 J 0 1 rl -J llslf.iff v.lnnin . . ' I- "' K -I owe coiMtw is tut ai wi a h ia bfjwtwiM it. . e In laa Bare I'-oetOBce Bwldiiig Tmy "VTT Jr 11 ;..-, t. Honolulu, H.L "v1 -VI 1. AO. 11. HONOLULU, WEDNESDAY, MARCH 15, 1876. I WHOLE No. 583. Businewi to wb.n pntnM fir ymt. .r ' allowed a diso'int from the mm whltm ar for Irearient f advertisements, when said of charter! nearltrly. S. B. Alt tmigo aderrllsantt sia...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 15 March 1876

IX A I'THORITV PROCLAMATION. TE, K Al.AK . ' K . etjr Uit liracr- of God, of tbr Hawaiian Inland, King, TVn Proclaim : That it a Our iilrjtanrc, in purauanri- of the i of Onr Constitution, Uut the niem- i of the Legislative Asaetnolrof Onr Ki'ig- l at tlie Legislative Hall, at I of Hon-tlulu, for the dispatch of Public HisBH, at 12 o'clock It. on Saturday, the Twrnly-ninUi Dt of April, A. D. Eighteen :. . v m-:.:w- (riven sader Onr if :,: Sign Jtanui.1, HAWAII AX GAZETTE AM I SDKrEXDEST JOURNAL, DEVOTED TO HAWAIIAN PROGRESS. PUBUSHKH AM' EDITED BY If E K Y M . WHITXEr. WEbSESUA Y. MARCH 15. Tmk oniv action aihicli had taken place in Con- : preea on ibe Hawaiian Iteciurocity Treaty was ; the report of the Committee of Ways and Means ' to the Hume, recommendm? the paMage of a hill to enforce the treaty, the debate on which would commence March 2d. and continue (ropi day to day till it wat disposed of. The committee atood i aeren iu favor of the ireaty and four against it. I his prohah...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 15 March 1876

,,Wj, lltU Its. THI RAH kttVKt CrraX Mus. S"w SMth Wale, ud Hew - anal i MM( Mr th Msa,aaa liim, ra. - itr TBir rmox lakpov r i ! li I m r su, 4 i Wa- Xa- 31 tf t'M li- ft law SB r J Ayr 5T. 1 Ut J V.. r la, 14 Jaa I Jin WJn 14 Jai 21 Jaa bh tajala fc Jwl. 1 Jar r l( 13 t I t 1 SJ r Jft -Nr ir -Ti I- awa tl.Vt I Ort I4arl 11 Enropetn Correspondence Ho. 9. Far 8riit par btikad ,, Marrb Mb 4 K J1m rrcr i Franritrsi par M.I.A' Martth-Mr lliinilrrand ' wile. Mr. 0 K WOitom., M Tga Plata-, Ilia Attwood. Lap! 11 , Mr Walt.r. W J Mar-aaber. K S Mn. Mr : Omia. Mr 14iiii, T M Blair, II K Haat. asd wife, 'Jamea i v. irt M-annC wile. Mr. la--mat, C, t 1- r r. O Taaalrr, ML. K 1 rarrtharn I V Olajr. Jno Millar. Mitchell, Cat, Orator. J Pa raw a X Rraat. Itobt Moor., WJ1 Wllber, E , Baralrr. J C Ikml fna B ladward Farts par alair Kilaeta, Mar 11 E Lrarttt, w-tt , said and atmnt. Mn A L Stoat, f Urania, MM Warland. J Spr.cklra. Mr Arwna. Mr Withe aad wif,, Attar.. J Rotartaoa. W H-raKart, Mlar L ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 15 March 1876

amimin lot of new goods: Hawaiian gazehk J 1ST TM30EI'EI! Ex "Clara-Bell,". "Mary Belle Motorls," und "Cton," Household Furnishing: Goods, Namely, av ii)ti'Knk'T jm:fiii.. DEVOTED TO HAWAIIAN PBOORESS. I S8&& 'lilUPl ttlsr!m, u. taster. iH,rT 1 Ci i 1-am, Itrini. nej v mw t;riK-.r's 1 ! n- ' I... ' , I 1 : Hhaliuw and lls-en, tjlen-pali.. soup I.-. Tu.-i caUoptal UUiki . Pie I'iM. Bnafl aui..l.. 1 w. .i;iir Koin. .M..t it V-P-v pttrKili, Uw ll:a', liiui.4 i'onUk, tap'- Flows, Handle. ItAai Ox Bowetta iardfn Howe, Patent Km Trapn, Urirwl bCTMieft and r.&turrv ll..r4 awid liole Kfamn, ITorm- .(,., Boat' Nails. tutTCalI, Vrot' Nails. Boat Ilvete. Jiuat Rivet. Full Hiixio of Bxxilciox-s SdM , .Ilea, lmnui, -. Ilopt-! Vv.. l'..wrvl tiuiv lUii-n.-.: RrWpui, T..U t Mt-ta. Knot iiAti. Fork and Mpooa Bom, 'h Box, BImI Cai-pfi ain! ilook, Tl l. Ta and i utTev Cnirtntm linim. N ir-. f juupt. Knife Tray (Jbamb r Fails Tluiwd Mi L r - , tirary St raj urn. Pii-lciing lan. Dak. H.i.i. ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 22 March 1876

rOTC T4B1 I rK THt Mill. kLIVKE Grot BrtUit. Sew South Wales, and Sew Zsalaad. ,i vna Fnwtm auad Hmlata. aa. ti ,p fir CM liviiuD vasett. ,i-rtrn t:p raon loxmn B I? OTK Ol' Illi' Hl l k. N E W A l V E RTI8EM ENTS. our wet kwid end and tht art cnmmi net . Trie ili etentni r Granada, Captain Cavcrlv, will be due Iron the Saalli on W edaesdaj nut. eo route lor Sin Frincitco. J-7 Tbe yc!it Atelioe, wliicli it expected from Sn FrancUco, it a new vessel, buitt Uat vear, and it about tbe aixe tif the Marion. Late Foreign Items. lulled Stales, Wsni!isTO, Feb, 17. It ' officiillj ascertained that a eollfyuadum.ii baa Keen prorre Tar tba I pail two or three data wiih a view to tbe reiicnalioa c! Mr. Schenek, ear Mini-lei to Entlasd, and there 11 no doubt be will under bis resignation immediate! v. greatly to the com'r rt of In gueat. and now po- in ict. a nowcv to sals enoei it uomriiBruj Maaaa ail lb' mo-u-m apjiruntmeni... 01 a ruiKiu riou-i. ed. o soccworoaj as vet been suSretted. bat it ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 22 March 1876

- a A l THOU I I PSOrLAMATION. T. K LAKA"A. !t Ok Urate of God. of' the Hivun Island. King, lo PaocxAtx : That it it OvflMHarr, ic pmoarr rsf tin' ' bpjibb, af awar C iiumiwi. that taw bcb B53 of tec lia;.lBtlU AhwfaaUy of Our Ki'ip.--mmm do MwsiSIf at the LcpsIstivF Hall, at 1 ittlrfll HiMm. for th- despatch nf H-. at U a'd wk St. 00 Saturday tfc TweTitV-i bi 1 1: nude: KALAKAUA K er af the Interior, t: awa 1 1 Hte a,: ckr Ibtuu Tl , be M hlare. as ibtc. an r. ni pr ut at aaolaaasrve neaped alr I.O.Cam. aad aa i'la- arc: rB W pa,: Ka at mm. PA . IA.iriBS Marrh. KIT ll t Bi Wa ISW ll.. A XajtfVa S- lluc.,3iu . It--. Nimk tltfClOiB a srbanisort. Xen-Baat s: Hua.eul& tbt. NllK: L H.. aktiln. I m PH. ham . XBases St. Hoao:. . KaaaaadL lliaahita Ah. Awa. Nntft St. peaBlal rr raw M In I n-w r 7 -el-u. Jiia:t p i t.-k."- Xa....... k: -aw hw- nwathn Harat -T. j "b- - K .1 w . C. lean. I 11 (k -Tu--uj (akAlb. t-r aaam. wiss k-t; t . ; e- 1- . IT . -w. H. a nr" elopea. i- -law PWi . aaap...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 22 March 1876

A SPLENDID LOT OF NEW GOODS ! llAWAllAKAZKTTK JUST RfiCEITBB! Ex "Clara Bell; 'M;irv Me Roberts;' and "(VU, ensuing. Household Furnishing Goods, Namely, mprur 4 oart ut tkr 1U uMsata ltan-a. -In tlnticas. V.V.I K:UUyXALAXr rs. HOOF 10- 110 it 2. OrtxMH i Uui J. Thi aciinc cam oa fur bid al the last Jarttt ary um ef lie Sapfwaai CoarV aad th Ji7 rw- - - . --j .-t ' . .- tic defend!. M ai..cti li-e rdamUfi alicgwi Ik tviiowiar, extra, ; - At th trim! i)f tbe above entitled. Caase lb EhuattS showed a slatd M cvitrniict to htejttf fro uBeliikoni. dated Jane SA, A. P. 1871, of l!c had k qu.-stt.'o. act! ako jtvwed that said Hikorti hai tseea ra sole and adverse piiss:ju Coffee Mills. Something New ! rwesra Wr UuuJn I vr. ' SSa-. atoll Lartujrv UukN sBrttaaa; 1 I Jl a I a. U Lnikn. . ro Xtlrkn. Downer's Kerosene Oil! I r.-O. lr -;u ll,. X-tMlllarMarmra. ITt- -rr I ii T Tm awi ise. llila riii J Mir- . 'BBik ra. - rw Ox K.. . . rlr Ha , Paini m MM Xtai: Kat Trap.. Ai Hamlin. - o. Bars Tiiri...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 29 March 1876

.II A It ITE t HEMftY M WHITNEY. Wr4an4a; Vrmlaa. : MLLilS PES AN NT V tfaanrA h. aa i pontes? r ! L , Vtc fct ska war Vee-t OCtrr BainawBiff THE HAWAIIAN GAZETTE, A WEEKLY JOURNAL, DEYOTED TO HAWAIIAN PBOGRESS. ! tbs. WW .. .. VOL. Il.-Xt 13 HONOLUtU, WEDNESDAY, MARCH 29, 1876. W1IOLK No. 585. IHIP mmI MM J MN BM i ! I itfc ft E' ' r tt t. M 1W i; yMft. Hft. wvfta'J . if T ' IM SINKSS N'tH ICKS. r. v . Miuini; A. , BUSINESS NOTHl S. BUSINESS Ni 'Th i s. N9UH N i: NOTIi ! . FOREIGiN Nm . i s. 1 . II. Hit Kl A . Mi: l itoroi I l i n IRKKT. Brtslon Biunl of I ndfrwrlirr. li"t"t" Commission Merchants A": )R ST IT Hf, A X L A 0 K N T flPW CQSF 1 I.KNTs for the II. .11. u l.l.n.l.. .a N ,1s ft !,. .tvnlilllHilli .J L.huc Cr.rra.rr tea it. Uu- Ilfcia a- Proprietor. .. AW-ly 0. UK til' TtK A CO. iu. o. . t'l mm !!, '"""'TiufitACTicioMttiioMv Kl 3 .J?H1 abIia.. J IMMMftMl Board ( (inferwrUcrs ins. ii 1 1 1 1 t. .try .sfe.ioA. lo- tk ' -."A H OM EOP ATH 1ST, 63 FORT STREET, iiut utn CW,mil I...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 29 March 1876

m. . i itiosii HAWAIIAN6AZKTTE PIOCLAM 4.TI05 a htvas Itata id. E-teVa": .Bat it a vat diieBaw, VI i c" tbtr O i if T ii jyyj 1 1 1 If if "r-T r -ataa at Saw UsiAtfr Ml WSc M , ' ft ' '. "N. HENRY X. WHITXET. i - tec. bI&attegra:sarfheat?alTPTa it Vox cvstfctvi arts t d-v-tRr-. Jftvat a mi m rvefl-twt kvarr r-r atr. i . x .'. :. ye . " ioeral al vVv---. fwts i 5.Jria :s:trfYaA; -Mr stair Mi lal-a. Hf -- ?.ttv ix-nw! (na tarra c j-. --ViU Stir of eniv! Vats- i : 1. i t c af in .si. t U- a JC. 35 N5e vf jwecv t4.sJt Iww 'i baas, I m.im aaaa rif U Wt tMM V. ! . - LikjmpWl But. f avfi af lev v W baaee b. vi re. . - treat Ct.aa.H- kM. .:BtB.aae If-aaS1 B a m .ui:u kkM. "(mHiiui.u v.. etttyBkbr' t.aala .-raja - -ka elval taw P?. w IMr ak itvitej tb WM at lit ataa ttaa at t mtuitW Jar. C, to at mm? wa ttk ataa tM - I ai ay,. '- r --- 4k- Waft.. lr )Jm i a .! award of .BaM-t . ! H-a wrrt. aaai baa mXjAt lit-atkrtat tM ft at d a- ., UkMi, lV J btrr SW ."or era. N- paM Kr V; IV i: irtlt.i...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 29 March 1876

niMiwm mahi mi i:oklxi. w.w - BaaartVawfraamsataii . . a.. iiWi i awTnklrsBC. !)M,lliM:nMwUlkiimtM Saw WBB1 FewwnBBWWa eon aTrewaeaattm . baaie, Ti mmm aialhn iwh4i4 en asiaal Cn. Hr. . - rnrr.lrrr.-sr crxr'si TK!T tt. luff, i Jrf I.. v nihil 1 - SI tarba Pan M. aaat prr- iJtMrilmh(M(ili; Uit i(lf h IM mii ST ba' tmt artrral lWr fSan kVaaa.la. i , fiil.lirfmil i tnrnb atlhaat .a ta - Am tha an hal Bat) hah B f- - im. a ! m tana- vara fT.i -T aa. MM a-iaft. tb. la -a. .a" Si Qi n . V I jtarte.1 fr-aa Hit., at a i a. I . . . b. 3t.t.)ii.Ui..r k , to-, a.le. f -ai Hib XW.-t ' ea f"wW ' t ad a. 1-Milkiilkt'lnr Latest Foreign News. tnn for acrica'tarc o-akd not be rx;rnwt-d la a ! IMtWWom ntiw han !r drtrrri .! ; "'r traefhtlitT of Arteenhn wriH tor tuts eoentTT Farl By lb aehoaaer It.vaante. Captain Sanit. wkick : a more. Ibr nD nf hanwrrda : vestrrdaT aTtemnen. 11 dT( final tnn Era. - ' ' rim. w kar date. I th 17th iest. j We Hk am oar lb Itsaal of importance that Rait- ! A GoaeaxM-t S...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
x
Loading...
x
x