ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Daily National Republican Delete search filter
Elephind.com contains 1,908 items from Daily National Republican, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,908 results
Page 1 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 9 September 1872

T Special Notices. My-TIIR AltJOITICNKI MONTHLY l" tweeting af the WMtt'i I brtttia iaaocl mII.? h lth1f "" litdadlrtarr Hqaar iinmiis ii nnnigr 1 1. a Bj li aad friend ir rrgn fl to alia MUrATTKlTlOW, KNIflltT4 TKHPl.aH W . h2J?,f Kj;,B, aefamH Uommtaderv im Kiri."riiKK!T,m I n !', ! P..0.. "d lb reaeral f lata trator Star r naaidi ,u,f"' Vavrarn .aa, ar Maiabar ef Mtt Mm. J.W IIHirriN.Ka Da. Ertr'.'J" H'kst" nun -tiiuhk vn r wJ VK",i'n,,.MI", n.bi outk't H. pi, Hfl 4 11 PaBHtrlaanl. ...... tb ball U ((4 twilf bltll t V R4llM Imoorteaee. Wll J, WliARTRNBT, iwrtttrr. Ti'J! 7 a'timai 1 KHNuO.V at U aViirb. i r.ha.aal ROB ART BAIPrawtdeat. W,1tTMM' TK1RltAN t'l.lin. AT TKjlriOM -Tb Uarl iAmium rtb national Valarae lilub will al a)U Peaahea.tV b,.a tt 7 lek Tills t BRIHiT. SUS T A H u KIumHMQH,BfUm. h5i"?5r,l,.,',b,ttrou"", UHHtcl.tr, b.lLMKIII. -11411. aTIIKHK .WIM, IIK A 9IRKTIXU OP t i.i...? "!' Kb loan of the flerMthdl. K aid H matte. THMlHrnam VKNt(f..,el ftf o'eloef. (Jan H p nhl...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 9 September 1872

THK i)klLY NATIONAL KEItfili.lOAN. MONDAY. SEPTEMBER 9. 1812 pifimuJcpMicMt. W J.MURTiOU Itlltof Md rrenur Inr treat Clrcaslattost of Amy tltmrmlutC Fpcr In the IUolricl orColambtA. POBLISIIED IVIHT MORNINO (Baaday optodi BT W J MlfaTAOUt Nrtbat ooraor sf Toath tad II ittHt irmttU FaMlttaU atMU,) oad l rkhdtantMTlbr(brMrrUrmMMtt HMiU Mall oaboorlbm, 01S0 par yot tM to ill mUitul tl throw aosth, favorably la lirtM1 RATrSOriDVRRTMllfOl Tweatp-iBta par liae. Adfartia! aador Ik hood of "For Balo Ut,""IlatJ," "Loot tad FmboV aa4 "Po-soa," twalt bb4 half oat par " THR WEEKLY RErdBUOAit li pabttahod f ry 8ttMu aurralaf , tud U farBlaBo- ta MbMribm kl tb taUmitt rat Oa oopy qb roar, I throe sopl owe yr, Bit tow oopl oa rnt,tjtli Utlottnara wnpvm,ltMU. tW All SpaBBBlMtlOB, wfeolbof OS bawaOMOV fopnbll4UoB,iMraUlb addroatd toVbt J Mtn Toa.rroprlotov MatioiUL Rkfvbuoah, Waahlof. n,DO ' ' l" ' ! TOU rBtSttiZKXt ULYSSES S.GRANT, ow luntoia. FOR VI0EFBE3IDENT HENRY WILSON. OF MASSAiMrjSSTTS. 0R D...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 9 September 1872

1 THE DA-ILtt NATIONAL REPUBLICAN. MONDAY. SEITEMBER 9. 1872 THE MARKETS. FINANCIAL AHPC'OMIHKHOUL Nw Var PUotm lUpwrt. furntihtd tg lrwf Johnion. t- Co, Bautm rfwtf r.rtr TraA ni DffrrHi nrthHt . Raw Yarnr, R.ptorntur T-1 P. m Mb. tod But Aa, Iwl, Uonpon, g, II Blind Blt MM, M, Ooupow, 114. 1 N.lthi.'M.tlMpa. 1I4 U. S.Lai'a, I'MUd Bte!o k-w. HoaixM, Ml rOaltad fluti T.S? MSJf tALW ! "lir, f" f i!"!"! , luTii thrruijee, uie. (Mii Onei-wi 'Mi wviiw pwwi nv i"r mif iif'if i u wmi Ifntnn TiiurvpbfJetapaay,7U'ii alaa-ranh fltaauaar. 111'.: . Unlaw. an, l j pooi. Mall. 11 .Ad. mi tprm.Hilnn Uau Fipr-, ft Hi Nw Yotk llnlnl aad tlidim Haltroad, wVl Kri. Railroad,", Erie, profmred. !, Hburaaad Mlcb.fVntOra, W'ii fjaloa Pants Hiilroti, Mi llllnola Central, lJi North wee t. T3, flaw Jar toy fJeutrkl Ha tread, jirt't; Rock Inland, . nariem. It t MlflMgao Uanlret Hull road, lift) (taw Jenay Caalral H trend, jin'tt Kook 4 trend, JiM'.t Rok Inland, I M. pnul railroad, fca'i i Mil pr-fred, UHi Web...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 9 September 1872

THE DAILY NATIONAL REPUBLICAN, MONDAY. SEPTEMBER 9. 1872. LOCAL AFFAIRS MITM M r HRtt Ulflf'lTIKHC1T Taa Republican dutir th Fifth dlltrlet will iahI thli evening A vntia it om, with or without Attaro, Tor Mil, A BtTVATlp al firt cUm rook 1i wealed. Wot, 1 WALL fc U.J.. avaetlon wi, will Mil en Tho red ay, September 19, at ibir auction roorai, a lot of goodi and chattel. Joan T. Mitckkll'b tlock 0( loralfO Bad doBvoailo dry fooda II now fomplet II Kbaak, merchant tailor, ha removed to hll haw ttor, Na, ill Peonrjlvanl arena. Ai adjoaniad meeting of th WomtttU Cbrlt Man Aaeneiallon will b held to-morrow valng. Til Sir KnlahLt nl (JolmblOoo.o4err Na 3 ar roqataiod to bumuM to-morrow, after noon Six brick moot ler r wanted. byOanuit Apf lemon. - Uo Wut" flab will meet to-nUlit. Tki Maaoatd OVdr of tb District of Co lamble will meet tal iTtalir TBB rUtlOOAl TfUrtD Club Will BQtt tbll va4og. AatKtALlatiTiaoofSL JuboiLodge, F A A M will be held thlierenleg A CBlLb'a told Bck hala hi been ...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 10 September 1872

1 Special Notices. MV-TIIK MniTTIIKRN ItKPITIiMDAl rnriti)ANA l BBUng Tilt in. t tiiq 4f and 471 inaalael attead fruaodai) RVItniflO. KiptMihtr nuuin nun win norn sap!! ii 1 " -" Oajll. OTI (IDS. ' PeanttlvaaU . A (all and p ASM la iMilMlill A RUTIIKnrORD, rrnldMt. Cat T CoiT0. BMretarr mH) M-X.V pphatohy hciiooc on w OnliM Hill nnrtur the hrf i of fetf 0 T Mtvt.nilfd br id UaUr-ae raoBHr.opaoa r lb UtblDtUoL ToHInn tor thjAfl pktM hair ieerl,1 adrens WM hi" OXMFY, I'll . iMftUty il Trwww , KT-TJIM 7W iNHAMtlNfa ere lavliad V am fnralot (JIIRltlTIIFlltaoiMUlCK.n DAY ArTEFlrtOON, at 4 'flock, from firWhan. ttatChorb,TblrtMBiheUaj.hataa (lead IT ilUUR UAHHUUi nil KPT, lap 1(1 fcae Wy larTiiRKi will nit a tsPKriAM !. mMtiof. JohaalnRn,r, A A, M,enlOMtinHllW.Tadr BptBajbr (0 el 3 f o ntkpn ,tiUMii befaaaral el Mr laWbmthr UHMllTrrHrnl)MMaCK, Br Hr order ot tb W M B. M RKRD, iiiiiK.VHniffU,al7iJOv'elo1il(nlkranM0f nithtoa tnMirnwi ir lb fanaral of anr lau wihw.WM Fl riminw. Itjihnrtir "f...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 10 September 1872

Ilatioual $fjmMiciin, IT J MURTAOtl H, ...Editor earprttaff l.tirvrflt ('.rctalntlon or Any MoralHS Paper In Use DUflrlct of 'olnrallf Ft BLIUU KYKBY 4URNI jia (Bunder eaeeptedj BT W J MURTAail, RevUce Oiwtm of Tew Be u4 D slfosto. f Fronting ratYnl avow,) ead i nlh4UnlMflbn(bjMntot)ltlOitl Mell sibtorlbet, AtO" par ye I tion htt aU month aad tin ht tare WMrBth. Invariably I advaae. RATPS or ADVERTISING! Twenty Ave eaate pt tin. Adv rtlmata amdee the kwl of "Fa Bale r RmI,"WiUi1," "Lnet knit Fo-ad, aa nrntMfti('' twelve ead ft bail1 ei t ' THE WERKtT RirUMJOAN tB.blUhedot7 Retort ymoTatBf,a4tfarulabd tsracribetal Uefollonlst retasi Omnnmi year, til throe Soot Oil JB, tit t Opt BOB ',! MMItMVIMII wrap, I Baal. tV All OMBOiVBtMUtBa. Wbtbeff o baata rrptiMI4tkM(tlwtq)ab idardltWM J.MBu- TliH. Propriowof NATtoWU, Rnreaucsif. Weaning f)B D fl rOH PE8Il)f NTi ULY8IKS4 GRANT. OT ILLINOIS, rOR YIOX rRZSSIDENTt HENRY WILSON. or MAMiCwranTt. t)U I) ELKO ATE TO UOIfORESS, NORTON P. CHIPMAN. RU...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 10 September 1872

MAl.KIVI.s. phaii Mi..Arm iuimdirkuiai New Y.rk Rt..k Krr.rt. rm, i, r,, j j. t.. ,..,., Mix:1,. """ o r"" " v. ?,,,;. I ., 3" '..a,tf.nd aad tlluWf MKi k..v.:.. -:,tt. " ,jjsrjSra.arwsa: h ..: iv.rVrT.y- .m.iM. Ualoa tMi -Ptk laiTi!. w" "j0 Umi.M 11.1 fi --- ... it IMW f-tTI-T 4 p. k":,N,h..,U?1!.1J?W tad iB-tfW.al iu.7iWut'"t"tM1 . ULTIMO, iMMta? P " tbere la taad..!V'aalet faeriei fa 1 ,....,-,.. ,,,, , MT ' rl-fir, aed trend Iha rM - .17 pt-aeelatote-f .alert bble were Vied. .rtV"''"-"-! ! I ftt retaaleder ll l .tfi Vf? X tatf " "d w at Mil. , piltato torn, sad . ramllp noM -AiJ?J,!'f ftf. 2h terp liebt, meike F tl hiwi hwrt.m, ld.BaaLhra. Tk ih f rtolrrJvi' '" nlae- Ti.I.r,-7"a lairi lallgto, CTiTiWmiMWJI'-w,,m"JSSi 7r v. J,"iandl,WU mmnw total, do. atl ai M'- Of HMin in iIm wr toil b2.i; vJL -TnatofarrditltMi; " " arp "L .S!.'tl bTlbr ' " -ir ' a (m0, lot Iftlr to rlma. anil loi i..l.7rT!? (II Wvatara lhiiau.i ."l".!" . (don trk .1 LJMi- iJVVLS?'."' .'' MaBlh N S- , bt it.wY.i...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 10 September 1872

THE?DAIY NAtluNAL REPUBLICAN, TUESDAY. SEPTEMoJsR 10. 18?2. LOCAL AFFAIRS IIITIl RSlir NKW AllTKHTlNKSIRNtV. A kiw three-atory dwelling for rant. II. H Wirm bet fJO 000 to loan I mwi to fuir WtriLL U prepared to supply tbe elttieos or Washington) with Winter BtOVte. TfiRit-ireBT brick home fbr lele THtsi valeeble hatldlagt for salt. Tallmami X. Xananar, attorney at-law, No .; Columbian Law College bnUdlng. M D rmivc k On, will provide lb hal adopted bj tbo National Veteran Union at eon, tract price. A WH1TI WOMAN II WAtl 11 At WO. ill I Strati northwrst, On flnt class pantaloon maker la wanted. W I Wall a Co., auctioneers, will icllnn Wednesday, September 11, at 19 o'clock a. k., a voi led assotment or rurnllurt, Houaa for rant ami furniture rot aal No. VA lirteenth street Tan Soatbeni UepubUean Association 'will bold a apodal Decline tblt evening;. Tnu pre eratory school ta College Ittll t ona on the 1Kb loot, Ubkih K Williamb, aaollooreri, will itll on Thursday tba Uth Uil at 10 o...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 11 September 1872

Special Notices. MTIIKUICUIM. UK A DIRkTINII OF " tb HaraeUaMk Dletriot Re.nUr Kepubllean tllnh. fa tha IriniinMnil nif Imuiftiiit WHiNMOAV hVKNlHO, ttpt-ibr ( 1,1 1"T3 uf vnivv. vis J r N Wtltllni,lM urefw, iua, niiLiiin, BjajrNATIUrl AL TUT Kit AN Ul UH. Allrambrsel those abe wUute ummi tbe OlbblorilUlnf. ON TlIK IftTH INftTAr?", . mQstbi prnt el 'noil Ult ' on I II II insnoae- oai nv rninti, Hapten oar MiH utiMl ee.fp, tnat ((potUUon tnir he proitdad in litae lor tee aveaae. if a nioiukDSfta, Keaardtaa heeieUrr rTHK rUKPAUATOUV SUKMH, ON iliJIua Hill. ubl lk hu.. -J 1 it t fcteSrtB, Bided Itf Lb Uollae fMiiltf epo tit tun locum, InlJtin jnr the far sj, petard) kill IMrlf, to wtttno WM nrnJKftKV. wl0 3t nMnwF mq rreaaarar ImU-ATTKNTIHN,! OKI (IHl'N lllfATK! " TbOof(air i" !' lb Ha of reenbloT, Roe WW t reeltetr el 7il3 a.m on lb Mtilii it mi ! . aiBBima ars iiiHiNianiiit Araveii at 7 e.m Brerdar JU4.T K rLANr,t-pfln KP DOMOBTJg O I" Mil) It psr M O T I O K Rianov Public Wong Wiswn...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 11 September 1872

THE DAILY NATIONAL HKPUBUUAN. YT3i)lNE$DAY. SEPTEMBER 11. 1872 Uattomiljlcpublicmi W J MURTAOiI.. PnTtor ui) Proprietor Argent 4'trrnlullou ol" Any lornlnff Pnprrln llir IHntrU of Colsambln. PUBLISH RD KVKRY HO K M 1 H U (Sdadtyieieai.le4 BTffJ MUKTAUH. Mirtlu( MMr ef Teeth aed It wimU, (Proaunf rBMriinu ,) end nrnlehed wenbortrer(breerilaM)l''deeela par moo lb. Mill nb0(ttfrt, li par rrt I4IN lor el wMthli uJ I1IM for three mount lover Ubly la ""' RATH Or ADVERTIS-INO Twenty InniN par Hon. AdvertUetaeatt aiider Ilia bead ef For Hale at .tent,'"1'1 Wanted," loat and Fooed,' mJ "Pornoae." twelve nod a half mdU par Uaa. THE WEEKLY REPUBLICAN WpuhMabed every "itaMtyuorelef, end la fare labed to ubeertbers kl theieUewtivf rataa i Oieerpyeae fer,tli three eoptei ana rear, SI. lew asp la oae vetr I IlialntUaorlM U wrapnatB. a centc Iff" Alt eemmoBlay.tU.ae, whether am boetaeee of torpitbllMUnB,abMldba eddrcaeedto Wtd.J Mm. , Proprietor NaTlolUL RsriTSUOAll, W teniae ee.D O. TOR rUFSIDENTl...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 11 September 1872

V 'VSR DAILY NATIONAL R1PUBLICAN. WEDNESDAY. SETTEMBER It. 1872 THE MARKETS. FINANCIAL ANIU'OMMKHUMI NW Yarfc MiMh H.i.rf. Iurntit4 by Uwii Jthnion f Co, Banittt northwttt cornrr mj It nth and b itittti north wtil, , lWt, llnHimi, ftlf KnltaJ DIMM MM, WL ItittodSuiMk.M vi.iVwpMt, liri Uulfad Htt lati Ualiart biaim If. par .ta, 110'i Uaatj., Ml WwfD Union TBlafrapbOiamuaoy.n1., gutek ilror. Cti Paelrla Mali,ll Amrla hipr-aa,;,!, l)lid rttatM Kipro, i Nw 6rk Uaatrol audi lladana Kilmd, W,i Krt. kaJlrnad.44 ., Kr.o,nrt lrrat.Tii, llmm, IMS, Mlhlga Oa-bttal Hall road, llla,i abb Shot ud Mi.Mgau South.ra, "xu. Union Haelfl Hat I road, )',) 1 ill not UntiaJ lUit. road. 111 S 1 Ullnd aud Fhubarg, a"'., Norihwml, E'al Norihwmt (rimd,M Nw Jory UMlral. I. Rrh l.laao, ll1a, MHwankM and Kb FuL A.'.. MllwaukMaad Ml, Paul prat M, 74 1 Wbb ud Wttr( Mi Diwia, latakawaniia and Wititrt, far, Hannibal and III. J aMb.Mi Uulea.ro od Attn. HXtOblaand MlMfappf ortlf43', Uol .Lblo. anu ladlMaUontral.lltit ...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 11 September 1872

THE DAILY NATIONAL REPUBLICAN, WED ESDAY. SEPTEMBER 11. 1872. If LOCAL AFFAIRS MTII K- Of NKW t)TKIITlNhMKr Tna Seventeenth District negutar nepabll eia Ulut will meet thU artolng Latimer ft. Cliabt, auellon-tis, will H Monday morning, September IS, at 10 o'clock, a suprttor collection of furniture A ttoflT mown iikATnoriio has been loft. A uubbd LUTma rnrgrr nor hn been lost. A reward li offered for the sm. Mm Mar A Curliz, f iniilinor. will give lesson In rockl music J II KviHttko ha received a Isrge lot of doubt and single barrel kudu Joh T AnwSTiowci. wh leaele pkr end dealer In 1'otomae shad an I herring. Robt 1! Orsham bseoa hand a large num bar of now end second bund carriages. A mam Mtrrina or lb Republicans of lha Fonrtttnlh district will he held to morrow eve ning. B, I, rtmtmt l the Liberal Republican csndldate fur tbt lloass of Ixltgttti rminth Ninth dlitrlct. Tuestesmer Lady of tbt Luke will leave Ltr wharf Tar ttoey Point an I (Vint lyw-knut ttalurday evening oa Ihe l'...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 12 September 1872

Special Notices. Mr-NINKTKRNTH DWTKH' T. TIIK w mum HapabUcan '" MW niaataaalll dlMelilll.eVr.le TtllRSDAT KVKRI1I1 at i3ll aloea at Will"! Mtll. aw-ar n U d Hirt alraaia r LUUKY, Praal 1 K MtKrPjfA RmnUw .' fTKHHITOIIUI, HAVING, t II IN miDAV wimir, Tt in t'tiMk, p m.inhiHMi Patateaad laanrane rfleef 1 tramway A A riaatr-,, drnln Kmo d National Hank, P ilfNl, batti mm and 8 veaihetfeoM n ibat,rer paratat of duaa and nit of ninay Parllaaw b1nf stool, wall di well In sibrlt rn H , ee oa'r a limited sum bar nf ah,, nf third set I rate at a nnetM i apl-' (Sta.1 ft Mrn TIMUNKV U mi lift! of IHItVliNT I I ini'-TIIKHK VII I.I ra r miirig( to vino nun kih lifO.eiTi lUoclocB.etUerb' 1111 Ne.47ttPa. Bvlvaal aaeaa. All Cora rt J a bavin elgned tba roU,4 Iboaa daatrl ht la t ar requMUd l ! Cron.pl la Blteadaae, a Ibla will ba in IrU meat if bald before folax VI All inuniuiila liaalna) tiaaaa Maila fit th IHa a fall raport will baelraatba lt Bad, raadf f irdlatrthnllou holeatlat ? 1 4. 3(1 eert...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 12 September 1872

ft'tf DALLY NATIONAL llKPUBLIOAN. THURSDAY. SEPIEMBElt 12. 1872 -r ijationnl JUpublicim. W J MURTAOH.... , prfllor an t Proprietor rnrRcut ClrrHlnllon ol Any !tlornlnilnprrlnllitlUlrlrl ofColumMn (UnLlnilRL) KVKHV BOMNIHO (Rnndtyaeieeiitel) b y w . j m u u r a o . Nartheael ont of Pearb enJ U street, friita Pi.navtti ).) I flhdlOMbwr1tr(t,..trUrmifcJU ' nr n lb Mll eabiertbere, f o-r H H lor tit WMtbei and ll lot ibren ia.th. Invariably In " KATMOr AOVKIiriMNU Twonly flreeanl pr II AdewrliannienHaaJef tbbnJaf 'Tat !.-Ilenl,"" Wauled" 'll anil yo4il,eat 'Pergonal.' twelve e id half eenls i' '"' THR WKKKI.Y RUUBIIHAN phllshd every rUtardsymornlos', and Is forolabed taeeheorlhawst thiilAwlea rstne 0 aopt one year,;) thre mpIm on rr, 1 a'- tMr.ttli tliiU gollnri.r.t. IT AH tmnvBlaih n whether on bt.eln ot foi anblleell 4, ebnol 1 h s'lre'itllo Wm J Mr 1a:, Proprietor Numis.. ntTtiMJi w, Vtaablnf a. II O -OK THLSIPENT. ULYSSES 8. GRANT, Or ILL! 01. roil VIUK PIIMIDKNT HENRY WILSON. or MA...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 12 September 1872

mU DA.IL? NATIONAL RB3ULfCAN. TIKJRSDAY. SEITEMBER 12. 187iJ Mifc MAUKKTfc. PIN4MIAI, AWIM'OtlMKHt'IAt Nw Yayk MfnU Kanart. rtmiU4 ltll Jo A at C, Pa Mm 0 tfrfffi NW Yogi.ftrplrmUr 11--1 p. m -United Blatea , 11, Coopon. Mil, IIBIlai MM! , VI, Coupon, 114 (l N --, Ml.tA.upow.llllVILH.tAv, on. Coot., fill II.M.Ila-A, new M, uwipttm, II3( Halted Stale ! W.thmiM. I11 United Htai. I aif .((.mo , 113. 10-fcH Coop , lo.- t Uarraaey ft, IIS'il UaUed MUM flv par root a, Ilo1, Ctal, IWl weedUotnwTelegrBpbOompBBy.llw, Qala. aitr,(t(i I'aoincMall. Tii'tt Adavae iprea,M Hi American Kipreaa, 7ii United Melee. Fipreea. Mi Mew York Central aodllndeoo, W,, Krle,4?!, Frio, preferred, 7u i Harlem, 114, l.te hrtoreand Michigan Hoathern, . Union Psoitis KaMraid.Mi 111! note Central Railroad,!, Norihweet K.Jlroad.14, North waat preferred, bP'.t New .leraay Uewtref Kellroarf, lUINj. Hoc..Mtou, lUNll Milwaukee and Bt, Pool, AiMllanate and ht, Paul preVd, Tt'il VVabBeh andvTetiei,.! Dataware, latihawaeeaau...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 12 September 1872

THE DAILY NATIONAL REPUBLICAN, THURSDAY. SEPTEMBER 12. 1872. LOCAL AFFAIRS HTII'KM OP NKW AI1VhllTIKIKfT A nriT named Ahratium Ant(l hi been lout (Iktttiiiiiri Katalyiloe Water rurus amm t eMrythlna;. Loiavo It Harpo hav received the tnteri astortraent of Corel no got.1t lloornOrinltt Company, IHnwMdl rx rnitv. Viulnla. Ohlt a limited number or share Inth ler j 1 1 lor HI Ravlna;, I.'n. and nuu.:in Aisor-ia-linn remain uniuM. Tm (lo Wit Oluh wilt meet lhl timing. Tm u.ptr portion of iou N in: l'nnjl venla aveou lor rent, Tnt Nlatnnthtlltrlot IlinMloin club will tueeltnli evening, A!tlllNI!Ui:.HI'N. Th Thrnlr I'smlim. II lx on i.l ttitilaritlatl4 or Ih TeM, hnoiiiiiientlo; upon tit character of (nihllc ainmeuient, m tell Ih exact truth, Tho Hik everywhere challenge crltl. l-ui, only AiklnK wlt.it It till a ptileft right t ak-iht It b felrlr iHallwtlh. Tho flAe of ibe Theatre i )innu allordi nc.niiiitn to th nil, tut It lotuut to a real ilcrure to sty that, pre entltitf ft variety ent...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 13 September 1872

Special Notices. , IAf AtlHHTHMdlplKKTINUOl' TIIK vaa MINNKHOrA RWFtml I(1AN sTAlK H MHIiATION wilihahaidei itli PBnrlrelaev aae.TIHI KVKtt(t?ifQl"fc eaW tfgrtvy Mrn wtmifv-Jt krui r ar rnwitfi.. ' IIilNnt rnraierl, l)betet, He will ba haldea tbla FRIDAY, Ih llthl-alaei eifeelcek p. m. Uotial(M nl alder t beptefa are fralar all flied tab ft tnL Rfnrda At tha M r II Priwl all H INU THOMPanN.Beetelarr IMrl, O II. F -TIIK AlPMMKlfM IIP I IU ramllaa Kaeawtpmai.1 re , end of Haaa iionira no n, wi 'HUlAY, 1 Ibl ill meil4htr m I rataraalla Invllad la nartlnlnala all TIIK DOM MITTKK gajyfTt miioimiuio iioWAHinn removed fron hlalale raalrteoee t Ne fllT 1- street tin-Miwee Offlae hoiire Ji 111 tn Utfd a. im Land 3i 10 d 4t lOp m mU anT'TKItltlTOI Ml, MtVIM, LOAN m9t AND HlllllHNIl AXHtlOIATIOir. wale HtlOAY NlUlir, Till .clo-B p h el ih Heel Kate a aa I laciranea i iflaa of 1 lef A Aitroe under Ha-iil MaHobaI Hank r at r eat belenRlia and Brfaath tteaie n ribweat fa partaeal at da Bad eale o...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 13 September 1872

... a - TtiH iA;L U'lOAiAL RM'UilLICA.N. FRIDAY. SEPTEMBER 13. 1872 Jhtionitl JUpubliciin. W J MURTAOll . IMI tor and PrtiMi'r l,nrfx"t Clrculntlnn of Any MnrnlncPnpfrln ihr IMal. Irf ofrolnmbln. PUBLISH RD KVKHY M O R N I N O (Randal eieepledl IT W J MURTAOll Norlheett corner of Teeth tad P ttfte, (Prontin- Peanttl raids atenaa I ud urJleueJIoenbtflrtbereilruBrileMHlaieaalB per ratal b , Ull nr-aorlheF. IIU oat ier tint for alt aoatli- and tl for Ihree ntaib, lutsrlably I """ RATITH Of Am RHTISINt, Twenty fire rente par 11-e AdterUaetaenteaadar (he head of "Pot Mela O Reel Baled.' "Iai anl P,oJ,,,Bod"rerwM.al,',tweleend ebkU tenia pai " TIIK WHKKt V IlFrilHtlOiN la nnbU.hedeeeryBelarday morning, and liliiruUho.1 i aibturthereal tU foUoatng rat a O a ut una IMt $3 tur eoptee ana (ear, " nn a t' f r r jl ilaaleenplaal wraprnTr. a "n (If All eommnaleatt oa, wbettiat o bn iw of lr piMleattta, ahoul 1 be iMnw-dia WM f MOB Tuts Proprietor HaTieitaL KcrtrniinaH, Weebleg am, i a FOB PRUIPE...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 13 September 1872

Tfe DAILY NATIONAL HEP UK LI CAN. FRIDAY. SEPTEMBER 13. 187 TUB MAttKBTS. C'OMfflKHfJIAI IlaHtm Mark I n.uABB MmiMihH II IlFaadaf nlfa - Ploar - Tbo market for Hoar to-dar we qnlat, bat th feeling to-dsf wl,W. hhi .with HIM reported al l)l riWl ixii I who wf nyviim muvi.i loll! luu btrit. It award Bireet Flo al III H biB Whuh tun liUi ina d. mt ft i nil mo do M Bdftu term) u do. remlty at Attic B 171' iiflM Oho oe do. Al". TArni. Tb receipt of WkMlIN light, tnonatla to-day tlll'lr 0"o bah.ad lb market wa Una aed wlluoul alien aa, 1 be atie- of Bon there war I4J hwenete ebo.ee white al tl Mm-AI Mi IjjUU onmw.ni. li prima d. tl,6"K4li IjKU bBsliei aiabar at Al HM l(A,7.OVtMd to prim al Ala A I 86. and f ,Uw eorw a,oe to (alt ifltt rtUAal TL Weelern la eeaoe and hIh ara reported of en y 4 i bnehele rd at I i. , , t Oam.tb market lot hoHlbern Oorn It quiet net Bit. 1tb Debt rentrlpl, and we hero reported talaa of t Ju hnabel whlra at . and I W da fir t aiaja for yellow aod Ma f f whit. ...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Daily national Republican. — 13 September 1872

THE DAILY NATIONAL REPUBLICAN, FRIDAY. SEPTEMBER 13. 1872. DISTRICT NOTES Mil It fttrvH. W W Wlrta' contract f..r paving Piflb ilreel. from F to M Itreet, wtih wood, hat been emend ed so at to read rrom ( to M ttrMl. Iladnell' CenitMM. 1 llodoell has secured tbe tiolrert funtritd Ins;, ret I lag (whs end lavi-rtf footwalk In I'lerre I'laoe, between Fifth ml Seventh end Fwiir teenthftod Fifteenth streets, at boar I rites. Irww HtilH-e. Mr Clnis hit been directed tn have en Iron rkilluR iU) In front of ibem.dew'eain the tqiura loath of tlen. (1 trfleld's houe similar In ,tttern to hi Mr. I Irbrrmaa'e llaee. Mr. nimhaibeenalven aothorltv to permit Dr. V. H. IdClhermin toset ont en Iron railing lo front of hti home to th laner line of the pavement, returning th railing on Ibe alley hit. T lie Timer tl It hBl.toni.itermti.ed br the board have Twelfth and I streets teir-..' i. in I itlrtjlloos have been given to the tativ-ulnm it.r the 'Me walk in be ratde acoonllnKly Heve-ilh trtrl. It l...

Publication Title: Daily National Republican
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: District of Columbia, United States
x
Loading...
x
x