ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" 1b the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and Is an Uniivaled Advertising medium. 1-ates: 50c. per Inch ea h Insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Franclaco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. •- ' . ;; ■ ' 1 VÄSTKUSTEN ' hlberal Politisk Veckotidning för svfnskarne å StlUa-naf.-ikusttiii. Utglfves hvarje torsdag. VRSTKUHTEN fti j tpildj utmed hela StlllahafskuRten och utgår derför etl präktigt annonsmedium. Annonsprls: buc. [>r tum; Ulana | itUnlng l&c. pr rad. PK BNTTMERA TIONSPR1S: Helt år $2.00 j Fjerdedel» Ir 10.8: Ilalft år $1.25 | Ett år till Bverlge .... »2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adressera*: ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

CARL C. ANDERSON Musikalisk INSTRUMENTMAKARE Fioler, Mandoliner och Gitarrer : 505 Turk Street, nära Larkin.God reparationer utföres. Svenskt Apotek — OCEAN SHORE PHARMACY pMission Street & Onondaga Ave., San Francisco. i» Alla slags recepter fyllas. Fullständigt lager af svenska linsmedieii ner såsom amykos, salubrin, kronessens, torsk- , prinsens, nerv- , liosens, aoffmans, lijej tst vrkande droppar, Riga balsam, Lovens blandning, sen- : salva, slagvatten, sundhetssalt m, m. Sänd efter fullständig katalog. Order från landsorten expedieras. CHÄS. E. ANDERSON. Tillförlitliga upplysningar om Naturens hemligheter; om lifvets sanna innebörd; om sättet att bi be hälla slin hälsa och uppnå en hög- och lycklig- ålder- < dom; om huru att göra eit lyckligt val vid< äktenskaps ingående, och erhålla friska» och lyckliga barn; om menniskokroppens« byggnad och vård; om bestämmandet al'- « kön hos barn — allt detta finner ni i den < ryktba...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

C. J. Larson Svensk Skomakare Förstklassig reparation af alla slags skodon. 181 tirfURCH ST., nära 14th St. J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare 2431 MISSION ST. Nytt lager af: Ur, Juveler o. Smycken. Reparationer utföras skyndsamt! P. R. POULSSON Älla sfags ASSURANS 214 Kolli BUljj., & Clif4 jj, Montgomery & California Sts. Telefonera eller sänd postkort och jag { skall infinna mig. Tel. Kcarny Liouis liincjstföm GOLDEN STATE LIMITED uteslutande för förstklassiga resor mellan California, Chicago och St. Louis via Los Angele», El Paso & Kansas City. SAN FRANCISCO ''OVERLAND LIMITED'' Elektrisk belysning. — Till Chicago på tre dagar. SUNSET EXPRESS ''The Comfortable Way'' lill New Orleans och östern öfver Los Angeles och genuin den soligH södern. F. MAYER BOOT & SHOE CO. MILWAUKEE WISCONSIN r-jlLoaJL JiStia I %■:< j< ...- -14*.! . Tur- och returbiljetter till låga priser ö>*ern*. BILJET...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

gJOHN A. RENSTRÖM, Egare. Möbelhandel Mattor, Möbler, Spislar. Finaste möbelaffär i liela vestern. En tre våningars byggnad full af allt hvad till utstyrseln af ett hus hörer. Kom och bese vårt lager och ni skall lätt bli tillfredstäld med våra varor såväl som med priserna. 2019-39 Mission St., nära 16th, S.F. Telefon Market 263. FASTIGHETER! Nordöstra hörnet af 25:te & Florifa sts. 25x104 mod byggnader, 5 Fiats, uthyrda för $82,50 per månad. 2 Fiats å Perry st., nära 3rd, tomten 25x80. Uthyrda lör $45,00 per månad. Måste säljas för arfskifte. Modernt 7 rums "Cottage"- , badrum oel> hög kälalre, tomten 25x100. Kansas st. niira &He. $700 kontant, resten $25 per månad. Nytt modernt Cottage, 5 rum. badrum och källare, 2 kvarter från Mission och 27de gatan. $50) kontant, resten $15 pr månad. Nytt modernt "Cottage"- , 4 rum, badrum och hög källare, med 1 inredt 111111. 28:do gatan, 1'/2 kvarter från Valencia spårväg. $400 kontant, resten $20 por mån...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

VE8TKUSTEN. Torsdagen den 10 Februari 1010. Stillahafs kulten. \r .— Kr- - — ^KJULINGHAM, WASH. Pastor O. *)•. LnndeH, som nyligen afsade sig yvedikaiitbefattningeii vid missionsförsamlingen härstädes, har på enträP'n begäran återtagit afsiigelseii och lufva t att stanna kvar. TACOMA, WASH. Underlinndlinjjnr jiåjyi mod den bekante luftsegle.it!H t>. 11. Cnriiss alt komma hi t nii•stii var oeli ge förevisningar i luft- j seglingskonsten. Mor och barn följdes i grafven. I'- '- ,Iter att tia gifvit lil'vet åt ett barn allod li ii r för några'dagpr sodan lurs Aiina Lundström, 23 år gammal. Barnet ötverlefde 'modern ondast två dagar och lades i samrtla kista oe!i grift som modern. Storartadt anbnd. Vid Sv. lutherska kyrkans årsstämma erbjöd sig, njr Gustaf Lindberg att under tom iur frän o. ni. det innevarande årliyo» skänka ^1,000 till en fond för uy kyrkobyggnad mot villkor alt församlingen |>å inmat sätt samlar $2,000 om året. Anbudet antogs naturligtvis ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

telefon douglas 1029 Samma byggnad som Svenska Konsulatet, BERKELFY KONTOR- 212* Center Street Tel. Berkeley 5082 SMARTFRIE ANDERSON önskar underrätta sina vänner och patienter att han har flyttat till 964 MARKET STREET, SAN FRANCISCO Vi hafva här mera utrymme, mera ljus och äro i stånd att gifva eder det bästa tandläkarearbete till billigaste priser. Vi inbjuda eder att besöka våra lokaler. 961 MARKET STREET, San Francisco. Sörensen Co., I nc. Vi ha det största oeh bästa lager af diamanter, vägg- oeh fickur, juveleraresaker, silfvervaror, teaterkikare, paraplyer samt glas- oeh liandmåladt porslin.- - SORENSEN CD., .NC JlTV£tERARE OCH OPTIK1CR 715 MARKET ST., Nära CALL BLDG. Största juveleråreaffär i staden. Filial 2593 Mission St., nära 22:nd. Begär katalog. All .urreparering garanteras för två år. ACME BREWING COIMY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTER "Acme" och "Franciscaner" PÅ FAT OCH BUTELJER I CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

JohnsonFSoralCo* THE UNION 5T0RR • 49() Castro Street, Near J8tl> Sticoi. Funeral Work a Spseialiy at Lowest Prices. San Francisco. ROSEN PÅ T ISTE LÖN. EMELIE |FLYG(Forts. fr. föro»'- , nr.) "Ilvml är (lott.:) lör rök utbrast Marton cti par gånger efter livaran(lea och säg sig omkring i rummet, men ctfl den alltmera tilltog, jiit'k hau ut i förstugan oeli öppnade dörren till köket, der han erhöll tillräcklig upplysning. Lågorna, nu fullkomligt frigjorda, slogo emot honom och förenade sitt inom ett par ögonblick med det frän vindstrappan gapandfe eldsvalget. ■ • Elden är lös hela huset brinner!" var det rop, som pä en gång nppgafs. Yrvaken flög länsmannen upp, och I uiista ljud. som träffade han» öra, Viir gubben Haraldssons skrik: "Era skurkar, viljen I steka oss lefvande!" ■*Å, herre Jesus — källarn, som är full med krut!" ropade Petter Lindgren. 1 detsamma klingade en fönsterruta, luckorna flögo upp och ; en flamma frän sjelfva källardörren | elektrifierade, i före...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 10 February 1910

8. VF.RTKlTfiTTIN. Torsdagen den Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, Iftth Är pdlore.s Sts. Söndagar: kl. 11 f. m., A ('t onsa 11k 1. H. Söndagssko la Ul. r. ni. ungdoms» attic hvar fredagskväll. Tel. Market 3805. Tenl. ?>r. Ph. Aiulreen, Past. Kostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco öj* i»el䣻*n \ i<I I7de gatan irrellan Valencia & OueiToro pis. och mötestiderna. {ii-o sorn 1'öljer: Predikan kl. 11 1. ni. o<-11 kl. 8 <\ m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 f. ni. samt Uugdonismötc på. kvällen kl. 5,30 och derefter socialt. P.önemöte hvarje onsdwgs kviill kl. <S. Välkomna till dessa möten! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och (';:inp si. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 !'- . m. Predikan kl. 11 !. in. IJcigdomsm/de kl. 7 e. m. och predikan kl. s e. in. Hönemöte hvarje onsd;igskyiiII. kl. X. Alla äro hjertligen inhjudna. JHLdhlJ. H. Levedahl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

västkusten i.tt.fcral Politisk Veckotidning för svenskarne & Stlllahafskustei». Utglfves JivarJe torrlag. VKMTK1 fs'fRN at tf.iUlil utmed htla Stillabafslumten otili »tgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonaprls: 50«. pr tum; bland lä&ntng 13c. pr rad. PRENUMH RATIONSPRIS: Helt ar $2.00 | Fjärdedel» Ar $0.65 Halft år. $1.25 | Ett ir till Sverige $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion så v ill som expedition adresseras: " VRSTKUSTKN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten '"'i*11 W.*1» VESTKIJSTEN 1 ■ (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to I.lterature, foittlo.s and General News. ''VKSTKUSTEN" I* the oldest Swedish Newspaper published ora the Pa elf lo <\,asl and Is an UnHvated Advertising medium, hales: too. per Inch ea h insertion. Reading notices 10c. v<>K line. Liberal di...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

r i VESTKUSTEN. Tors3agen 3eu 17 Februari 1910. en tid tillbaka gjort sig skyldig till JÖNKÖPINGS LÄN. Skomakaren Ett olycksdigert skott. Landtbrntillgrepp ur de kassor han omhänder- 8. A. Nyqvist i Resteröd beaaf sig karen K. M. Karlsson från liingsjfihaft. Det förskingrade beloppet upp- den 1.1 januari i berusadt tillställd måla i Tingsäs socken rakade nyligen gåi» till ,- "- >.000 kr. Boman angaf sig från Resteröd och har sedan dess va- '- under en jakt nied ett skott, träffa sjelf hos tletektiva polisen. rit» försvunnen. Vid anställd skall- rorparsönerna Albert och Oscar Gu- _, .... . gång har han anträffats liggande lil'- - stafsson från öiassiömäla i samma GOTEBORGAflidne torre inneFRI KLINIK METODER Sverige-nytt. Ft-raouer lldftftule *t njursjukdom, fci&asjukdom eller reaiöattem kaik litttvft fri behandling. in.t.frkkltnott SKRIF till NEDANSTÅENDE ADRESS. Det cr af största vikt för de lidande att veta, att om migon af dem äro olfer för reumatism ell...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 17 Februari 1910. 3. ■ land, jag liailu just läst "Looking j byggt för 20,000 dollars, som andra Backward" af Bellamy, då populär, lnenniskor oj kunde ha åstadkommit då jag i någon tidning såg kolonien lör mindre än 100,000 dollars;, ''ty"- , annonserad och dess program ang if- j sade ingeniör Taylor, som både sjelf ■ vet. Hade liist Karl Marx "Kapita- arbetade och ledde arbetet, "perso- \ let'"- , Grönlunds "Cooperative Com-1 ner med intelligens ocli idealism armon wealth"- , Henry Georges "Pro- /beta mycket bättre än vanliga dagI grefes and Poverty"- , m. fl. och be- karlar"- . Jag såg den stora "redslöt att förena mig ^ned sällskapet, wood "- -skogen, till hvilken man ledsom representerade "Lycksalighetens de vägen, der många af kolonisterna ; ö"- , hvilken för mig hägrade lik sa- upptagit "Homesteads" och "Tim- | NORGE. Norges utgifter för Grisebådaaffären uppgå till 75,939 kr. Norge utbyter maltskatt mot ölkatt. Norska regeringen har beslu1 i t proposi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

CHRONICLE BUILDING 1 * Roknyhet! På Turistfärd genom Amerika och Europa af ALEX. OLSSON, med förord af Ernst Skarstedt. Pris 50c. Till salu hos "Vestkustens" agenter och i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon .Street. Mot insändande af 50 Ceiits till "Vestkusten"- , 30 Sharon Street, érhålles boken portofritt till hvilken adress som helst i Amerika och Sverige. Tillvarataget. En "gentlemans silk muffler" tillvaratogs efter maskeraden och kan återfås hos Clias. Hamberg i Svenska huset. Nu är rätta tiden att sända efter slägtingar och vänner i Skandinavien om ni önskar spara pengar på biljetten. Biljetter kunna nemligen erhållas för $15 a $20 billigare om de köpas 1111 och resan anträdes från de skandinaviska länderna mellan 1 mars och 15 april. För närmare upplysningar besök eller tillskrif jernvägs- och ångbåtsagenten Halvor Jacobsen, (193 Mission st., hörnet af 3rd st. Telefon Douglas 1782. Rengörning och pressning af såväl herr- som damkläder verkställés af H. WiUner 2902 24lli st., San ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

PETERSON & HARRISON MONEY-BACK TAILORS, 49 - 3rd Street, nära Market, San Francisco. Vi garantera hvarje klädes|»lagK. Penningarna återleinnas i händétée af missbelåtenhet. Öppet lördagskvällar till kl. 10. ► / Stillahaf s kulten. MOSCOW, IDAHO. ('(iiintyaudilör ( . Kainstedt i Moscow, Idaho, har börjat en aktiv kampanj för att erhålla den republikanska nominationen för statskassör. Kams ted t iir endast .14 år gammal och har erhållit sin utbildning: vid statauniversitétet i l<laho. Hans föräldrar voro bland de förste sett larne i trakten af Moscow. SKAGIT UITY, WASH. Peter I'eterson liiir ifrån staden, som nyligen sä 11(1(^5 till dårhuset i hopplöst tillstån-x, har nu nflidit derslädes. v '- vLDEZ, ALASKA. Ångaren Fa1,1 Jon, en af Alaska Steamship Comytaiivs gamla båtar, har gått förlorad i närheten af lliaraa Bay nära Valde/, Alaska, der den stötte mot etl vef, Passagerarna räddade sig alla i 9aml och medtogo siingklädm- och förleder från skeppet. De sta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

Forts. fr. föreg. n:r. t " regt " När pastorn kommit upp, bekräftades nyheten, något, som gjojrdc den ii litre mannen tyst oeli tillbakadragen lor hela middagen. Stämningen var <',j lika obesvärad som föregående dag, några af gästerna reste redan vid middagstiden och de öfriga spriddo sig kotterivis i rummen eller i parken. Efter middagen öfverraskades pastorn af, att friherren bad om ett enskildt samtal. Hans hjerta begynte klappa häftigt, ty han var viss om. livad detta samtal skulle komma att afhandla. Oeli han, bedrog sig ej. När frilierren slutat oeh han ensam begaf sig till sitt rum, visste han, alt det forSta målet för hans sträfvau var uppnådt. Dessa tå minuter tillsammans med friherren hade dock icke varit odeladt angenäma. Det var vissa ögonblick, som Frans Iilommer erfarit en känsla, liknande den, som tränger sig på brottslingen inför en klarseende domare, ty friherren hade tagit saken på allvar. Men pastorn hade tvingat sinnesrörelsen tillbaka inom sitt br...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. 5« UdUy St., S;n» Francisc». Filrska Ägs direkt fr. farmen liv.--irje dag. Carl G. Larsen. Egare. S. M. ISING SKANDINAVISK JERNHANDEL 235 Church St., nära Market. Tel. V irket 2521 Alla slags verktyg &• jonur>kcr. Oljor, miifurlar»- . glas 111. ni. Äf-nUcrata priser Phono Mnrkot (i(>(i8. KURIKO OLE 01D, V1G0RI och UTERINE lill salu Iioh MES. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) I Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. JACOB PETERSON. EGAEE. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu Salubrin. Dr. Gibbon Svenska Föreningar. j PATRIOTISKA FÖRCUNOIT ai'hull.-i' sinn. regulirtr.i miiicn I :d.- i,mnd:i#en i manadv-n i Swedish-American Hall, 2,174 Market St root. A. O. L/jndHtrMin, Ordf. Alex. Olsson, Sekr. SVENSKA DAMSÄLLSKAPCT f.fliAlier hädanefter sina regulii...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 17 February 1910

8. VESTKU3TEN. Torsdagen den 17 Februari 1510.- " Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, l!»th *l)Ol<>)"rS ttt.S. Solida.J Ittgniesäa kl. II f. ill., Anöiiimk kl. Söndagsskola kl. r. ui. Ij(igdomMirii)'r«- hvar KretlagsUväll. Tel. Market 'iVoi. l)r. Ph. Andreen, Past, liostail: liOS Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Pran;i r I »el; It',en vid l7de gatan mellan Valencia. <& (jiierroro sls. och mötestiderna iiro som följer: 1'red i kan kl. 11 l'- . :n. och kl. s e. in. hvarje söndag- , dessutom söndagsskola kl. 9,45 1'- . m. samt ungdomsmöte pä kvällen kl. 5,30 och derefter socialt. P.öm-möte hvarje onsdags kväll kl. K. Valkomna dessa mid en! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Ca in]'- » st. Sau fra.tu-iseo. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. ni. Predikan kl. I I !'- . tn. t'ugdomsmöte kl. 7 e. m. och predikan kl. X c. in. Uönemöté hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla. äro hjertligen inbjudna. JHJ. H. Levedahl, Pastor. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 February 1910

VÅR FOSTERJORD. Dot finns oil or<l, Som k linna r l or oss nlIn, Om mycket gods, om lögn vävt vi kalin, Hur rikt, lnir nrmt vi dnknt på vart bord — Det är: var fosterjord. I dagens larm * För makten eller brödet Vi trängas samman i det egna ödet. Vi splittras af vår egen fröjd oeli harm — Oeli storm sir da viir barm. i • i Men suite vi 1 friimlingnrnås klunga, Oeli hörde vi med ens en stämma Sjunga Det glömda ordets glömda melodi — Värt gensvar Idof ett skri. Det blef en bön, Mom skulle hjortan skaka: Gif oss vårt land, vår fosterjord tillhaka, Vår stad, vår teg, vår granskog alltid grön. Vår byftd så ensligt skön. Som en fanfar Det klunga fram: vi vein Vår stam, vårt bom — osiilla de som leta Med hopplös blick den kust der hemmet var, Och möta intet svar! Vår fosterjord, Vi ii ro dina al ln, Om mycket gods, om Plign vårt vi kalla: livar blick ger blixt, hvad blick som än blir spord Vid samma kärn ord! K. G. Ossian-Nilsson. VÅIl NATIONALSTOLTHET. ! ]- T Med all rätt l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 February 1910

Landsmän GIF AKT! Upplösning af vårt bolag måste oga rum inom två månader. Derför måste vi bortslumpa till rampriser hela vårt inneliggande lager. Om ui önskar erhålla verkligt värdefulla saker antingen för eget bruk eller för alcrföisäljning, så sänd oss eder adress och vi skola genast skicka vår UhistrOrade katalog, i hvilken alla upplysningar lomnäs. För ert besvär erhåller ni en fin oeh värdefull present alldeles fritt. COLUMBIA IMPORTING CO., 601 Vanderbilt Building NEW YORK. Ogifta Herrar och Damer, ngllf- , unga ocli gamla, som genom min brefyexling- önska stifta bekantskap i iiktenskapssyfte, för tankeutbyte oller för nöjes skull, torde för närmare uplysning sända 10 cents ocli pn. svenska tillskrifva WWI. HIODLUNI), WlOKI-TAVEN. PA. Om Ni önskar få reda på hur det är med Edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante Skandinaver kunna resa från Skandinavien direkt till New York på 9/z dygn med Scan-dinavian-American liniens stora, snabbgående, dubbel propellerånga re, h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 February 1910

Du Nääs Bar 1' '- .- " MISSION STREET E. NZLSCN, Egare. Uéktfmoiendérar sitt välsörterade i la.uer al. importerade skandinaviska o. inhemska likörer. Tel. Market 3152 NORGE. Ett upprop. J)e norska kvinnornas totala afhållsgiillskap i Kristiania liar utsändt ''II upprop lill ,<!«■( norska folket om hjelp att få till si and en kuranstalt för kvinnliga alkoholister. Hemmet, hvartill arbetsordning ni. in. uppgjorts med bistånd af sakkunniga läkare, kommer att fotas på kristlig grund. 1 uppropet anta inb,judarna som gifvet ett anslag, sedan grundfond bli 1'v.it bildad, kommer att leitnias från stålens sida. Fem omval till norska stortinget. Stortingets fullmaktskomité föreslär omval i fem landt kretsar och omräkning af röstsedlarne i två. Svensk textilutställning i Kristiania. Sedan Kristiania koiisiindustrimuseums jlirektör, Urorich, under Stockholmsutställningen förbered t en representativ svensk textilutställning i Kristania, har museets direktion nii utsändt inbjudan l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 24 February 1910

MECHANIC'S BAR Telefon Market 6715 3417 • 16th STREET Nära Church Street Alla slags amerikanska viner och spirituösa samt äKfa importerade skandinaviska likörer alltid på lager. Tobak odh Cigarrer :: :: - :: :: JOHN A. RENSTRÖM, Egare. ATT HYRA. Två soliga frontrum för ungherrar i H3 Walter st. Fred. Peterson har nu öppnat sin nya rakstuga i no. 11 Howard st., nä- ! ra East st. Kalla och varma bad. En'de sveiiake barberåren på "fronten"- . LQ11L> l\ailUliai UCI CHRONICLE BUILDING Efterträdare till The Scandinavian Savings Bank i erbjuder sina depositörer fördelarna af en inkomst $ från penningar depofierade och den säkerhet, som t erbjudes af en Nationalbank . . . . * Intresse betalas på terminsinsättningar. Huru att spara. Sparsamhet börjas i hemmet oeli grundvalen för ett spnrv bankskonto är det fasta beslutet att spara regelbundet. Swedish-American Bank betalar 4 procent intresse på alla insättningar i sparbanken, stora såväl som små, från $1 upp till tusentals dol...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x