ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
LEEDULASED PALVETASID RAHVUSKAASLASTE EEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

LEEDULASED PALVETASID RAHVUSKAASLASTE EEST ^Pühapäeval 18. juunil kogunes 'ülel;400 leedu ■; emigrandi Sydneys ^amiierdowri'is St. Jošephi kiri kusseleinajumalateenistusele, mis korraldati N. Liidu poolt. Leedu Okupeerimise kümneaasta tähtpäeva Uiälestamiseks. Pärast jumalateenis tust otsustati L.R.O.-le protestnoot saata N. Liidu vastu Leedu: oku peerimise pärast. Protestnoodist kavatsetakse teisend pääminister Meiizies'le esitada. . • Memorandumis mainitakse,. et 13. 3a 21. juunil 1941. a. küüditati um bes 60,000 leedulast kaugele Sibe risse. Küüditati mehi, naisi ja lapsi vaatamata ^vanadusele, soole või .y ■ küüditavate tervislikule seisundile. Nende hulgas oli isegi 70-80 aasta- - seid põduraid rauku. 1944. a. kuni siiäm^ani oii maalt üle käinud ,6 inassküüditamiše lainet. x ; Tuhanded küüditatutest on sur nud ja vähestel on lootusi enda säilitamiseks, jutustas koosoleku juhataja Bimas austraalia ajakir janikule. - V EESTLASED, LÄTLASED JA LEEDULASED, k; rraldasid Bath-, ursti ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Best Dual-pufpose Portable Ever! PHILLIPS MUDEL 111 V» V Meeldiv,. . . Väga kerge kahida ja tarvitab vähe patareivoolu, kuid on siiski viielambiline ja täies suuruses osadega. Võtab vastu kaugemaidki jaamasid . kristall-selge hääletooniga, ; kuna omab võimsa häälekõvendaja... . . " ; . Omades selle kauni välimusega moodsa Austraalia raadioaparaadi, olete kindlasti sellele uhke niihästiVvabas looduses ,kui ka omas kodus, kus see on ideaalseks täienduseks Teie magamisruumis, köögis^ söö gitoas ja verandal .. . ^ • Selle aparaadi väärtus tõuseb , veelgi neil juhtudel, kui 'tekib eba korrapärasuši elektrivoolu saamiseil, kuna seda aparaati need häired ei puuduta. Hinna juures ? £29/19-6 011 ta kahtlemata suurima väärtusega Austraalia-raadioaparaadiks. —FAMOUS AŠ PHILIPS LA MPS Kui olete huvitatud - . . maa, maja ja äri ostust vol müügist, tulge läbirääkimistele. - Läbirääkimised toimuvad emakeeles. igal kolmapäeval kelle 7-9 p.l. ja iga laupäeval 9.30-11.30 enne lõunat. Kui isiklik ilmu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Prof., N. Kaasiku mälestuseks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Prof., N. Masasikia .mälestuseks Stockholmi eesti seltskonda tabas 25. mail ootamatu surmasõnum.— Prof. Nikolai Kaasik on surnud südamerabandusse. Seega on välis eestlaste hulgast lahkunud mees, kes- oli parimaks eriteadlaseks rah vusvahelise õiguse alal. Surin tabas teda 50-da eluaasta lävel. Seega lah kus ta aastates, mil meie põhjamaine tõug on saavutamas oma suurimat vaimset küusust. Prof. N. Kaasik on Saaremaa mehi, äratades juba gümnaasiumi pingil tähelepanu oma andekusega. Peale Tartu ülikooli lõpetamist 1923. a. viibis ta mitu aastat välismaal, täiendades oma teadmisi rahvusva helise õiguse alal Pariisi, Viini, Göttingeni ja Genfi ülikoolides. Te ma doktoritööks oli "Kontroll rah vusvahelises õiguses," milline teos oli kirjutatud prantsuse, keeles. Ala tes 1928. a. kuni omariikluse lõpuni töötas ta Tartu ülikooli õppejõuna. Tema teadusliku töö kõrval väärib esiletõstmist tema tegevus rahvus poliitilisel ala. Ta oli Eesti Rahvus laste Klubi liige selle organisatsiooni ellu ku...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Protestkoosolek küüditamise vastu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Protestkoosolek küüditamise vastu Tüe .Baltic Uouneil'i korraldusel peeti Londonis Kingsway Hallis 14. juuni õhtul suurem massmiiting, mil lest võtsid osa ümmarguselt 1500 inimest. Eestlaste, lätlaste ja leedu laste kõrval võis publiku hulgas silmata ka rohkesti inglasi. ■ Koosoleku avas major E. Bedding ton Behrens, kes on tuntud W. Churchilli poolt algatatud Ühenda tud Euroopa Liikumise tegelane. Kõnega esines pastor Gordon Lang, Ühendatud Euroopa Liiku mise sekretär ja. parlamendiliige tööliserakonnas. Teisena kõneles mr. John Foster, konservatiivide rah vasaadik Briti alamkojas. Kui kahe eelmainitud kõneleja sõnavõtud olid oma iseloomult üldsõnalised* . siis baltimaaiaste esindaja oma Kõnes, I laskus üksikasjadesse, maalides dras- : [tilise pilte 14. juuni 1941. a. küüdi tamisest. ^ Koosolekul esines hea eduga läti laulukoor. Koosolekul levitatiing lisekeelset - lendlehte, kus selgitati balti rahvaste traagilist saatust ja nende õigustatud nõudmisi poliiti lisele iseseisvusele. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Surmakompaniist vabadusse [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Surmakompartiist vabadusse "Eesti Raja" teatel on Poolast Saksamaale saabunud koos saksa sõjavangidega kolm eesti ohvitseri, kes veetnud oma vangipõlve Poolas. Alul tõotanud mehed söekaevandu ses, kus töö raskust suurendasid veel alalised Tekuulamised.Surnuks peksmised olnud tavalised. Vangi dest on moodustatud nn. surmakom panii, kelle ülesandeks oli miinide otsimine ja kahjutuks tegemine. Selle kompanii koösseisus olnud ligi pooled eestlased, nende hulgas palju ohvitsere. Kompanii koosseisus oli alul, 400! meest, kuid miinivälja puhastuse lõpule" jõudes oli kogu kompanii rivist välja langenud, kes surnuna, kes haavatuna. Miinide otsimisel on olnud ühe komando juhiks Jüri Tartland, kes sakslaste poolt omal ajal degradeeriti. J. Tart land on saanud miini läbi surma 1946. a., ja maetud Ostrolenka kal mistule. Miini läbi on surma saanud leith. HansEpner, kes sängitati oma kompanii kaasmaalaste poolt Augns tovo- kangelaskalmistule. Miinide kahjutuks tegemisel on saanud ras kesti haavat...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ohvitser Siberi vangilaagrist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Ohvitser Siberi van Rootsi Uddevalla'sse saabus aprilli lõpul end. eesti mereväe leitnant, "kes viibinud Siberi "töölaa gris" 5i aastat. Tundub, otse imena, et mees leidis Rootsis oma abikaasa ja väikese poja, kellest ta viibinud eemal ümmarguselt 6 aastat. Oma vangipõlvest ja; pääsemisest, jutustas ta "Stockholm» Tidningen Eest lastele" kokkuvõtlikult järgmist: ' Ta langes venelaste kätte Tsheh his,kus ta koos sakslastega saadeti Siberisse Uljanovski laagrisse met satööle. Toit olnud ülikehv, kuna töönormid suured. Vene tava . koha selt said need vangid rohkem toitu, kes jõudsid rohkem tööd teha. Töö nürmid aga kasvasid sedamööda, kuidas mehed jõudsid neid täita. Kes ei suutnud oma normi täita, see •peksti vaeseomaks või heideti kartsa. Ka eesti leitnant viibinud 10 päeva kartsas, mis. olnud toeliseks piinaks, kuna ruum olnud nii väike, et ei saanud istuda, kõnelemata magamisest. Nälja peletamiseks on vangid organiseerinud vargusretki ümbruskonna küladesse. Retkelt ta batud lastud ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESIMESEKS AUSTRAALIAS TRÜKITUD EESTIKEELSEKS RAAMATUKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

ESIMESEKS AUSTRAALIAS TRÜ KITUD EESTIKEELSEKS RAA MATUKS v on Sydney Eesti Ühendatud Usklik kude kogude poolt välja antud lauluraamat " Evangeelsed laulud." 40-leheküljelises raamatukeses on 55 koraali. Trükiladu Wallace ja Knock, trükitud' eestlase B. Marks'i trükikojas 1940. a., tiraash 400. Tarvitatud on . ä, ö, ü ja. isegi o tähte. Trükitehniliselt , 011 raamat hästi Õnnestunud.Nii on ka siin Austraalias jätkunud traditsioon, et vaimulik, kirjandus" emakeelse kir janduse teerajajaks on;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Fortifications on Estonian Island Saaremaa From "Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 163, Vol. IV, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Fortifications on Estonian Island Saaremaa From ' 'Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 163, Vol. IV, '■ 1950: Three recent fugitives from" Saa remaa give the following informa tion: Saaremaa has been proclaimed a fortified region and out of bounds for strangers. People from the con tinent may get travelling permits to Saaremaa only with the greatest difficulty; the islanders, however, may travel to the continent if they have a valid reason. There is a pronounced tendency to reduce the population of the is land. Many of the younger inhabi tants have voluntarily left their homes to work in factories on the mainland, where life is more toler able than in the collectivized rural , districts. Many young men have been drafted' to so-called industrial and. factory schools. These schools are subordinated to the All-TJnion Labour Reserve Board and after graduation the pupils may, and are, sent to work compulsorily to any part of the USSR the Board may see fit. Thanks to deportations...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vōidutuli — Jaanituli kutsub ja kohustab [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Yöidutuli —■ Jaamtuü kutsub ja kohustab Mul "pole und,-kuigi siiü Lõüilä risti all jaaniööl pole segamas meie kodumaa-ööde helgus, kus iga loom ja lindki sai vaid põgusaks hetkeks sõba silmale—noil aasta lühemäil i öul. Näen vaimusilma ees neid väsimatuid, ja vapraid esivanemate ridu, kes isegi sajanditepikkuse orjaõõ jooksul—tulid igal aastal sel ajal kokku traditsiooniliseks pidustuseks, lootes ja paludes, et täituks nende elu ülim unistus—valguse võit pimeduse üle. Mäletan harduse ja uhkuseganeid meie rahva sangareid, kes alles kolm aastakümmet tagasi, võideldes võrreldamatult tugevamate vaen laste vastu, kitsid selle meie esivanemate, seitsmesaja-aastase unistuse. Läbi juuniöö tormi ja pimeduse näen mälestustes helendavat meie üürikese õnneaja vabadustuld. Seda tuld ei suuda tumestada isegi tead mine meie rahva selleaegseist suurist kaotusist, mille läbi see püha tuli vabadustuli saavutati. —: Ma piinlen uneta, teades, et praegu meie kannataval kodumaal meie :rahva-arv kahaneb m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

USA välisminister pida^ nen päevil tarvilikuks teat5^' ■ r aatömirünnak Venemaa ventiivsÕja; põhimõttel, s. . , ise et takistada teist sulle kallale tungimast, pole mõeldav, kuna see olevat vastuolus :ühendriiki^ pol^ tika moraalsete alustega. Aeheson arvas ühtlasi, et sõjad polevat sugugi vUttmatud ning ayaldas^ kogum "lootust, et N.-Liidust tulevikus saada üsna hea naaber. pSv hiljem teatas USÄ sõWoudude tööstusala, eriteadlane pro , . . haleh, et vastavate asutuste andme k^faselt võiks N.-Liit oma kuus • [emmest sõjaliselt *"Uva aatompommi valmis saada umb.s .septembri lõpuks. . - • • Briti vastuseis Prantsuse algatu sele Lääne-Eur oopä rasketööstuse : ühendamiseks on tekitanud paha meelt kogu demokraatliku^ maa. 1 mas Ameerikas ähvardatakse juba majandusliku toetuse ärajätmisega. • Ättiee - erakond avaldas lemjlefc , mille järgi; : "Schumani üldiselt, tervitav; kiud ei: peaks eud sellega tegelikult^sidu ma " Attlee enda poolt teatati kull hilieni, et tema partei seisukohad, ":-e...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

*Rooteist San Franciscosse siir dunud Johanna Juurma töötab seäi haiglas "õena. *Samas linnas töötab omaaegse ^ ^Uke poeg Jaak Kukk rt S S?S- Ta on ühtlasi jaks 66Stl laulukoori juhata Äf*»' nfb kujunevat eesti IÄ1+* • .inst™mentaalkunstnike liilinti PoM-maaks' andis 2'tj j?eislingenis oma lahkumis või?Sei?V ?n0r1Heinz Riivald, kes võitis Saksamaal endale nime ope uuekJ VI1?'». jH' Biivalcl on oma 2? r elukohaks valinud New Yor gi, kuhu ta siirdub ühes abikaasa piaigst Asta Riivald-Jurichiga. 2 Talifn PaFlkas> eesti omaaegseid arSrmeiStnf0t0graafe' töötab trimume^r '°ttaingll0lmi tea" TSrbik-aaSl omaae§"»e tuntud Parikas> valmistab siüdd vabrikule gaasilambi *Eesti noorema ffenerateinmn Siis"1" Ahiel L-6' kes Põgenikuna Gävles TRnJ a-al ü°otsi> töötab del-m-a** Bobergi fajanssvabriküs i 15pul kor 'f;„S A- hee Gavles iseseisva kun. Sr»® akvarelle, mono A J°0niStUSi. esin^aerira '^°?ni eestlaste kesk . 'Eesti - Posti"' q oi 111 e ta ja J ohah Holb erg- siirdus Saksamaalt Root...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VABADUSE TULED Henrik Visnapuu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

VABADUSE, TULED Henrik Visnapuu Mis need, mis need virvatuled nagu tulilinnu suled Sinimägedelt ja soodest, idast, edelast ja loodest . igal võidupüha õhtul leegitsedes tõusvad õhku? « Miks neid virvi Paala tandril, . Võnnuall ja kogu mandril On see Tooni pine tuju, tule/les on inimkujud? On need sõdalaste hinged, . - . : langenud sõjatuules vinges? Küllap metsades ja soodes, idas, edelas ja loodes igal võidupüha õhtul ' liingetuled loitvad õhku. Valduse aatetuli nõnda hingest hinge tüli. ' Näed sa, metsades ; ja..soodes, . idas, edelas ja loodes ' otse maa päält praksub, lõõskab üles tuleleeki rõõska! , " Vaiki! See on metsavendi ■ võidupüha tuli endi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

SYDNEY EESTI MAJAS , korraldatakse TANTSUÕHTUID korrapäraselt igal LAUPÄEVAL KELL 8 ÕHTUL, \ lõpp kell 12 öösel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Repatrieeritavate masshaud Saksamaal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Repatrieeritavate masshaud Saksamaal Saksa ja Inglise telegraafiagen tuuride teadete järele on Saksamaal Stuttgart — Zufenhausenis asuvas ukraina dp-laagris leitud masshaud, kus on maha lastud üle 150 dp. Mahalaskmise korralduse andjaks on Nõukogude repatrieerimiskomis jon, kusjuures massmõrva ohvriks langesid tõenäoliselt need dp-d, kes ei nõustunud kodumaale tagasi mi-' . nema. Associated Press'i poolt on toodud ära ka tunnistajate seletused. Mass haud on avastatud seetõttu, et sa mast kohast mindi võtma liiva laste mänguväljakute jaoks. Laibad olid kaetud vaid õhukese mullakihiga. Praegu toimetab koha peal juurd lust Ameerika eripolitsei. Heidelbergi ajaleht "Rhein-Nec kar Zeitung" avaldas oma veer gudel sakslase Hermann Oster'i seletuse, kes elas laagri vahetus läheduses. Osteri seletuse järgi oli laagler sel ajal, mil ta oli Vene repartieerimiskomisjoni käsutuses, tõeliseks koleduste laagriks. Maha laskmised laagris olid tavaliseks nähteks. 'Kolme kuu kestel kõlas laager laskud...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAAMATUID JA AJAKIRJU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

RAAMATUID JA AJAKIRJU on Sydneys müügil Eesti Maja kõr val-asuvas eesti kaupluses "Baltic Delicatessen" 143 Campbell St. Praegu 011 saadaval: Lastekirjandust: Piibeleheneitsi .. .. ... £0 3 6. Kalju Lepik—Mängumees 0 9 9 Karl Ristikivi—Sellid .. 0 6 Aleksander Daniel—Tii5i ja Miisu .. .. .. 0 2 1 Teaduslikku ja muud kirjandust: _ Teatmeteos "Eesti" .. .. 3 0 0 Elmar Miiuk—Väike eesti õigekeelsus-sõnaraainat . 1 2 9 Ojamaa Varmas— Eesti ajalugu (köit.) .. .. 12 9 T G-ustav Ränk—Vana Eesti rahvas ja kultuur . . . 0 11 6 Oskar Loorits—Eesti rah vausundi maailmavaade 0 9 9 A. Tahevali—Uus inimene. - Valimik jutlusi (köit.) . 0 11 6 Eesti Vabariigi riigiõigus likke akte j e välislepin- . guid .. .... .. -. 0 2 6 A. Mätlik—Köögiviljandus 0 5 6 Agr. Erich Priks—-Äriline kanakasvatus .... .. 0 7 .6 K. A. Hindrey—Lembitu 0 9 9 K. A. Hindray—Nõid .. 0 9 9 i Gert Helbemäe—Raekooli õpilane . .. •• . . .. Ö.ll 6 Kalju* Lepile—Nägu ko duaknas .. .. .. .. ... 0 7 6 3 aastat Geislingenis . . 0 8 0 ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti kommude 'rinne' Ameerikas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

"Mmti hömmude ,rinne' Ameerikas Viimasel ajal on eesti kommunis tide häälekandja 'Ameerikas näh tavasti Moskva käsu kohaselt võt nud tule alla Ameerikasse ja Kana dasse saabuvad eestlased, Pimase lehekese veerud kubisevad selliseist väljendusist, nagu "natsid," "past larüütlid," "röövmõrvarid," jne. Hoolimata sellest tundub, et uustul nukate selgitustöö kommunismi tõelise ilme üle hakkab mõjuma,. Nii kinnitavad New Yorgist saabu vad kirjad, et punaste eestlaste ko gunemiskohas New Yorgis 125. tä nava ja Lexingtöni Avenüü nurgal asetsevas majas, mille uksel ilutseb silt "Estonian Hall," jääb eestlaste arv üha hõredamaks. Üks ja teine vanadest eestlas'test, kes kodumaalt lahkunud juba aastakümnete eest, jääb eemale punaste kogunemisko hast. Mis puutub nendesse eestlastesse, kes jeavad ennast kommunisteks Ameerikas, siis on enamik neist väikese haridusega inimesed, kelle silmad pole kunagi näinud iseseis vat Eestit. Lahkudes Eestist 1905. a. revolutsiooni järele,- on neil üsna ebamäära...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

EESTI ABISTAMISE KOMITEE 1, ^ korraldab, 24. juunil s.a- kell 7 õhtul • . EESTI MAJAS, 141 CAMPBELL ST. Vr»3«BMgiii£i»- •fcafiniõhtii Kavas: "LIPNIK PAAP MEEME SURM"—Jaan MfVrk'i dramatiseering A. Gailit'i romaani "Isade maa" järgi Külalistena näitekunstnikud J. MÜRK ja- P. PRILLUI? II , , ' ' ' LÕBUS JAÄNIÖHTU—kaastegevad J. MÜRK, P. PRILLUP, Eesti Mees koor, Mees—ja Keelpillide kvartett, solistid jne. .' T;Ä NTS Pääsniete-- eelmüük Eesti Maja Einelauas hindadega 12 sh.'9 sh; ja seisu " ' koht 5 sh. t •• Samas laudade': reserveerimine tantsii ajaks 2 sh. _ ^ TEATMETEOS "EESTI" saadetis saabus kohale ja 011 hinnaga 3 naela + 1 shilling saate kuludeks saada "Meie ICodu" talituselt. Raamat saadetakse tähi tud saadetisena tellijatele välja.. .Müügiks on raamat välja pän > ;dtiä"Eesti Maja kõrvalmajas asuvas eesti kaupluses "Baltic üeli ! . 'c'atesseri," kust soovijad teda kohe. võivad saada. -/ - Ja.-- ^ - — — - - - - _ — - — _ -1 — : ' - •: i.: - .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst SYDNEY EESTI TÄIENDUSKOOLI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

SYDNEY EESTI TÄIENDUS KOOLI ■lastevanemate", koosolekule . laupäe val 17. juunil õli vihmase ilma tõttu vähe osavõtjaid ilmunud. Koosole kul otsustati õpetajate arvu järgmi selt' .suurendada: pr.- Kompus (kunst-n.) joonistuse, pr," Tandre ,(kutseline algk. õpetaja) vähemate klasside, pr. Liik laulmise (võima luse korral), hr. Tandre kodumaa maateaduse, senine kooli juhataja pr. Tults (filoloog, gümn. Õpetaja) kõrgemate klasside ja praost Stock-. holm usuõpetuse tundide andjaks. Sellega.kujuneks koolist eraldi Idas- i si komplektidega kindla süsteemi alusel töötav õppeasutus. Koolile" majandusliku kandepinna löömiseks otsustati korraldada mak sulisi seltskondlikke, õlituid ning lootma jäädakse seltskonna toe tusele. Mp o dustati , la stevanemate . komi tee koosseisus hr. Sildever, hr. Jo tfani, hr. Tandre, pr.. Kašs ja pr.; Poom. Esimese. üritusena koolile sisser - tuleku hankimiseks otsustati kor raldada kunstinäitus 3. sept.'.hr. Jakobsoni eestvõttel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

MEIE RAHVATANTSIJAD SYDNEYS

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜLESKUTSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Hinnates eesti võimlejate saavu tusi r ah vuspropagaiidalisel ja keha kultuurilisel alal, pöörduvad alla kirjutanud kõigi eestlaste poole vabas maailmas : Nelja tegevusaasta pooksul, ala tes 1946. a. kuni tänaseni, on eesti võimlejad Ernst Idla juhtimisel .saavutanud kõrge rahvusvahelise tunnustuse ning on esinenud vee rand i miljonile välismaisele pealt vaatajale. Selle edu üksikasjad on üldiselt teada, moodustades kauni eepose meie eksiilajastu taustal. Käesoleval suvel seisab eesti võim lejail ees rida esinemise Euroopa kontinendil, kuš demonstratsioon võimlemise maailmavõistlustel Baa seliš lõplikul võib kinnitada nende maailmakuulsuse. Eesti võimlemis misliikumisse investeeritud vaev ja majanduslikud ohvrid on alati kandnud mitmekordset vilja. Eesot sas Boräsi Eesti Seltsiga on alga tatud spontaanselt rida korjandusi kaasmaalaste keskel võimlejate Euroopä-esinemiste ° finantseerimi seks. Senisest majanduslikust abist äga ei piisa. Seepärast on alates 1. juunist algatatud üldine...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x