ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

— 1*1 - Svatý -pokoi na Makaria Štěničky stejná otázka: pověrčiví; přesvědčen, že by jeho I "Koho to rarach bere? Tady má "Ráčil jste se už rozhodnouti? pojištění mělo v zápětí br/.kou smrt. j být svatý pokoj. Co chcete?"* Pan Bonaventura Čočka nebyl zlý člověk. Ano, můžeme pověděti, že to byl člověk velmi dobrý. Ni- čeho se tak nebál jako nedobré vů- le. Jenom s každým dobře vyjít! Jen se s nikým nerozkniotřit! A ni- komu nepřekážet! Ano, nikomu nepřekážet. Tuhle moudrost životní nikdo mu nepo- věděl, nikde se o ní nedočetl. Měl ji sám ze sebe. Živýma, dobrácký- ma, trochu přimhouřenýma očima pozoroval svět, všechno jeho motá- ní a kolotání, až jednoho dne vlast- ním zdravým pudem padl na veli- kou tu pravdu: iak by na světě někomu překážel, měl by po klidu. Proto taky pan Bonaventura ne- chodil nikam do spolků a nikdy nikam nekandidoval. I to pokušení přišlo naň jednoho dne. Seděl mezi vrstevníky v sou- sedské hospodě a pojednou se vy- tasili jeho přátelé, jako by se byli umluvili...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

- IS3 — Z úřadovny tajemníka Hlamho Řáún. Kozpiiířt nu úmrtí řic. 80. Čís. i $ 36 Čís. 31 <13 " 2 8 " 32 11 " 3 '8 " 33 26 " 4 >° " 34 b " 5 " " 35 12 *' G 32 " 36 10 " 7 19 " 37 9 " 8 23 " 38 29 " 9 4' " 39 23 " 10 33 " 4° 9 " 11 22 " 41 12 "12 11 " 42 ... . 8 "13 15 " 43 - • • ■ 10 " '4 '4 " 44 9 ." '5 3P " 45 4 "16 11 " 46 6 " 17 50 " 47 17 " 18.. .. 6 " 48 9 " 19 33 " 49 7 " 20 34 " 50 5 "21 19 " 5' "3 "22 15 " 52 15 "23 iG " 53 5 " 24 58 " 54 8 " 25... . 50 " 55 3 " 26...... 5 " 56. ... 4 " 27 26 " 57 3 " 28 l6 " 58 2 " 29 16 " 59 I " 30... . 21 " 60.. .. I " 6l.... I VýxMrk hlavutáni o náTrhu zvýšeni plutu taj. a pukl. Hl. ítádu. Ř. č. pro proti ř. č. pro 1 . m. . — 32- 32. 2 ... • 3° 33- .84. 3 • • 54- • — 34- . 21. 4 • 3°- . — 35- ■ 49- 5 • 37- • — 36- •34- 6 ... . 82. . — 37- •32- 7 ••• • 57- . — 3«- .88. 8 .. . 66 39' 9 ■ .150. • — 40. ■3'- 10.. . —. . IOI 41 • .36. 11.. . — • . 81 42. .31. 12.. • — • ■ 37 43- '3' • • 49 ■ — 44- •34- 14.. • 44- . — 43- .56. >5-- •...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

— 18S Složení čínského bobu a jiných pícnin. Cena jakéhokoli hnojiva gest zá- vislou na množství rozpustných 3 živin: dusíku,drasla a kyseliny fos- forečné. Následujíc! tabulka, uve- řejněná odborem zemědělským ve Washingtoně udává složení jedno- tlivých pícnin, pokud se těchto tří hlavních živin týče: Vody: Kravský bob 10.95 Červený jetel 11.33 Vojtěška 6.55 Bojínek 7.52 Pšen. sláma 12.56 Dusíku: Kravský bob 1.95 Červený jetel 2.07 Vojtěška 2.19 Bojínek i.2Í> Pšen. sláma 50 Drasla: Kravský bob 1.47 Červený jetel 2.20 Vojtěška 1.63 Bojínek 90 Pšen. sláma 51 Fosfor ((ní kyseliny. Kravský bob 52 Červený jetel 38 Vojtěška 51 Bojínek 53 Pšen. sláma 12 Bob sekaný na seno bývá více méně nedozralý, zraním se cliemi- cké složení rostliny částečně mění, hlavně pokud se týče drasla, které- ho značně přibývá. Pravili jsme dříve,že kravský bob zanechává pole v lepším stavu než v jakém je našel, ale doslovně jest to pravdou pouze tehdy, když celá úroda jest zaorána co zelené hnoji- vo. jest-l...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

A Čtvrtletní zpráva lílj. u pukl. II. ttiíiln uil I. iljnii ilii 81. pron. 1IMI5. Novi řlpuovó Řád číslo: i. Jos. Ječmenek — 184 40. Ferd. Polášek. 41. Filip Buček. 42. Tomáš Tataš, Jan B. Mikeska, Jos. Valerian, Jan Adámek, Fr. Gerik a Fr. " Volžík. 2. Jan Konvička,Jos. Orsak, Emil Chalupa a Jos. Řepka. 3. Jan Novosad, A. Dostalik, E. J. Hájek a Kud. Kunetka. 5. Emerich Hanuš. 6. Jos. Fojt, Jan Pinter. 9. 1". M. Vajdak, Rich. Florus, Jan Hubeňak a Jan Mikula. 10. Jos. Rožnovský, Jos. Peterek, Vlád. Vačkář, Jos. Macha ml., Jos. Strakoš, Fr.Chabíček.Jerom Mladěnka. 11. Vine. Pecháček a Jos.A.Mareš. 14. Fr. Schiller, Jos. F. Plašek a Jaroslav Schiller. 15. F. R. Kolba a F. S. Lešovský. 16. Jos. Piš. 1,7. Fr. Mikulaštík, Jos. Odstrčil, Fr. Beseda, Jos. Chaloupka, Jan W. Šimek a Fr. Bednář. 19. Fr. Raška, Viktor Dědek, Jan Synianski, Cyril Peter, Fr. Polá- šek a Jan Orsak. 20. Jan Vojtek. 21. Jos. Krhovjak. 22. Jind. Dethloťl. 23. Jos. Tylich a Jan Kotrla. 24. Vine. Haisler, Jan Vaniček...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

— 185 — Příjem a yydáiií Hlavního Řádu. 1'řfjem. Přebytek z min. čtvrtletí í405.28 na H. Ř. za 2. a 3. j^letí od řádu čís 20.. 3540 na H. Ř. za 3. j^letí od řádu čís 12.. 16., 30- 31 • • 5?-- Od řádu čís. 19. za knihu Od řádil čís. 59. za knihy Od řádu čís. 60. za knihy Od řádu čís. 61. za knihy Od řádu čís. 59. vkladné 60. 61. 17. za knihu 24. za knihu na H. Ř. za 4. 1905 od řádu čís 1.. 2.. 3- +■• 5-- 6.. 8.. 9- 10.. 11.. 12.. I3-- ' + • • I5-- 16.. '7 ■ • 18.. *9- • 20.. 21.. 22.. 23 •• 24-■ 25 26.. 27- 28.. 3°- 32.- 33- 34-■ 35 •• 36-• 37-■ > 3K" ' 4°' • 42-- 43-• 44-• 45' • 46- • 47- • 4 - • 5°- • 5i' • 52- • 53- • 54- • 55- ■ 57- • 5 - ■ (>o. . 545 4-5° 9.10 5-7° 8.30 2.00 4.00 4.00 4.00 15.00 15.00 15.00 •5° 2.00 16.95 4.20 8.40 4.90 540 12.85 8.15 10.10 19.50 14.95 10.80 545 7.00 6.70 12.25 4-50 24.40 3.10 '5-35 17-50 9.20 7-3° #•95 23-30 19.65 1.85 11.50 7.70 9-15 5-95 12.00 3-35 7.70 5-25 4->5 11.40 5-45 5-55 4-30 5-45 740 3-25 8.90 4.70 2-75 6.90 8.00 2.So r'-55 ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

- 180 - Fayetteville, 4. ledna.—Nevím, pro jakou příčinu zdejší bratři a se- stry nepíší do orgánu. Já jak se donese z pošty, hned jej vezmu a prohlížím, zdali je tam nějaký do- pis z Fayetteville — ale nikdy nic. Osměluji se tedy já nějaký podati. Počasí máme hodně mokré. Máme dobrou pohodu na přesazování ci- bule; ale je ještě hodně malá. Pod- zimních zemáků se tu málo urodilo. Tak tedy něco 7. naší Jednoty: Já myslím, milé sestry, aby jsme chodily aspoň do čtvrtletních schů- zí. Jak by některá chtěla přistou- pit do spolku, tak by si to mohla odložit až na čtvrtletní schůzi, ne- musela by se pak báti, že tam bude ze sester samojediná. Milé přítel- kyni*, nebojte se toho. Neposlou- chejtr řeči nečlenů, kteří praví, že prý tam oči zavážou, to není prav- da. S tím spolkem je to právě ta- kové, jako s Dr. Iškou. Kdo ho ne- slyšel řečnit, jej haní, a kdo slyšel, chválí ho. A s naší Jednotou je to zrovna takové; kdo jest v ní,chválí ji; kdo není, tak se jen pošklebuje. Také jsem slyšel...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

— 1H7 Z úřadovny tajemníka R.V.O.S. lín/]ion't řislo 19. na <1,209,649 pojištěného majetku, kde připadá 2 centy ze 1100 popla- tku na vyplacení níže uvedené částky poškozeným ělenům R.V.O. S. a sice: Jan Fabian, člen osady číslo 3., Cyclone, Texas, dne 18. listopadu poškozená ohněm stodola a nářadí v obnosu $164.00 Janu Markovi, členu osady čís. 30., Latium, Texas, shořelo 9 tun píce dne 22. listopadu v ceně fio.oo Janu Šrubařovi, členu osa- dy číslo 49. v Mount Calm, Tex.způsobena ohněm ško- da 18. listopadu celkem... 7,00 Josef Mikeska, člen osady číslo 83. Holland, Tex., u- trpčl ztrátu ohněm 15. pro- since celkem n-75 Úhrnem <242,75 Komisi za vyšetření škody Jana Marka 3.00 Komisi za vyšetření škody Josefa Mikesky 1.60 Komisi za vyšetření škody Jana Šrubaře 1.20 1 Celkem $248.55 Osady čísla 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33-. 3+ i 35-. 37-. 38., 39-. 4°-. 4'-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

« 18.S — Čtvrtletní zpráva tajemníku K.V.O.N., počínající 20. záři IA05 a koiuící 20. prosince 11105. 14. Příjem: cvikem iMijiřtfnn od 20. zúH 1905 clo 20. pros-. 11*05 z Cclm/. pHiladá do státní pokladny Osadu fivloM. nu 13. ro pofct : 75. nit 18. P. poplatek Ú.K.V •17. .. 55. 41. 14. 7(1. 3h. VI. 8. 3. ♦y. 4& e. tifi. 24. Wl. 44. a. 30,, 17. Vnlentíli (íallía. doplatek OmmIh finlo 28. nit {Úplatek Ú.S.V m. 46. . 15. . .. 3i .. 04 .. .. 37 .. 71 .. ne .. 68 .. 34 Josef Macík, xa změnu vysvědčeni II. Guntcr. zn změnu vysvědčeni I«. Tesch. poplatek tm 11. rozpočet Frank Hauhelt, poplatek na 14. rospofie Kd. Iluul>elt, ,H. A«k. Richter, .14. .. . Osada čis. 11. pop. na 11. rozp Inocenc Vrána, za notu a úrok. Tom .lanica, pop. na 14. rozp Osada čírJo (H. na 14. rozp A. (JelsenschlaRť, Sehctn U. Vunscher, Šebefita 1«\ Mugehold, Sebesta Osada číslo 83. pop. na 14. rozp 05. . 14 . 70. .. . 14 .. 72 14 . 61. . 14. . 74 .. 14 Josef Hlavatý za změnu vysvědčeni. .. Osada čislo 82. na 1...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

- 189 ROZMANITOSTI. LafléSky jsou kury původu francouzského, i zovou se dle města LaFleche v departementu Sarthe, kde vznikly a dosud hojně se pěstují.Francouz- štf pěstitelé tvrdí,že prý v departe- mentu Sarthe kury tyto již před šesti sty léty chovány byly. To však zdá se býti pravdě ne- podobným, neboť by v tom případě zajisté již musily být dávno známy všude. Zatím však se mimo Fran- cii dostaly Lafléšky do ostatních zemí teprv as před 40 lety a to byly ještě velmi nedokonalé, plné vad, ba nebylo je možno ani za konstan- tní rasu uznati. Byla to velká zvířata s dvojdílným hřebenem,jele- ním parohům podobným i měla bílé a modroěervené ušní lalftíky, peří hnědé s odstíny. Tehdy existoval v Hanovru černý ráz kuru, zvaný "Portugalky", který se nynějším Lafléškám podobal hřebenem, hla- vou i ušními lalílčky více než te- hdejším. Měly pernatý podbradek (vousy) a byly menší, hlouběji postaveny, černého peří se sytě ze- leným leskem. "Portugalky", již před 25 lety vyhynuly zbyly o nich ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

o -- lito -- Waller, 12. ledna. - Na dotazy mnohých tajemníků, kdo jim bude platit jejich služné za minulý rok a poštovní vydáni, odpovídám, že Osady samy. Poslední sjezd 11J&ÍI25 centu z každého dollaru z pojištění i připojištění členů na ono vydá- ní. Která osada oněch příjmů ne- měla, tam musí zapravit členové ono vydání sami. Stává se obyčejně vždy po roze- slání rozpočtu na škody osadám, že dojde mne od některého tajemní- ka oznámení: N. N. vystoupil ze spolku.—Nebo, když jsem ho upo- mínal, aby zaplatil jeho poplatek na rozpočet,tak mně dal jeho certi- l<át: "Tedy I10 vymažte". To je ne- pořádek, který musí konečně pře- stat. neboť tím trpí jenom členové pořádní, poněvadž musí platit za ty nepořádné. Vždyť při rozpočtech 9. a 10. minulého roku jsme pozby- li přes $200.00. Jelikož u R.V.O. S.není rozpočet tak pravidelný ja- ko u jednot jiných, ale vždy se dě- lal hned jak .došlo oznámení, že škpda obnáší více jak$ 100.00,jsem 1 nucen budoucně dělati vždy rozpo čet na prv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

- 101 - Světlé vlasy Mnohá blondýnka bývá často' zoufalou nad tím, že její světlý vlas ; dostává tmavší barvu a tím, že zbavována jest své obdivovaná j ozdoby. K upokojení takových ne- šťastnic podáváme zde jednoduchý, i ale jistý prostředek, nímž netoliko j uchová se světlý vlas, ba i již mno- ' hý tmavší barvu dostávší možno na světlý spracovati. Kupte si v lékárně římský heřmánek a dejte tohoto plnou hrst do vařící vody, k čemuž přidejte jako ořech veliký kousek sody. Odvar tento se pak přecedí a tekutinou jednou týdně se vlas myje,musí se však důkladně osuŠiti, což nejlépe docílí přikládá- ním ohřátých Šátku na hlavu. Jest též dobře několikrát v týdnu před spaním vlas pročesati kartáčem na- močeným v této tekutině. Vlas ošetřovaný jest nejen chráněn před dostáváním tmavší barvy, ale stává se měkčím a kadeřavým, což potěší i dámy, které se netěší bohatému vzrůstu vlasu, neboť i tyto mohou touto tekutinou svůj vlas zlepšiti. Škvíry v podlaze dají se vyplniti několika způsoby: i.) ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

1112 — Obzor Hospodářský. Časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1 a Iři. každého měsíce. Předplatné ročnč 60 ctil. Zasílá se jcu předplatíteiurn Adresa: "Obzor Hospodářský", Hallettsville, Texas. 'Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural Journal in tlie Bohemian language in the South. F. Fabian. Advertising rates on application. Entercd as sccond-class matter in the Hallettsville, Texas, post - office. Dobiv a spatné maso. Příliš bledé maso je ze zvířat chudokrevných, není tedy dosti zá živno; chudokrevnost může se vsak též zakládati na povážlivých cho- robách. Barva příliš temně červená jest důkazem, že zvíře nebylo poraženo, nýbrž že zdechlo. Mramorovanou podobu tuku me- zi masovými vlákny má jen dobré maso krmené. Tuk zdravého masa jet bílý a tvrdý, z chorobného zažloutlý, měkký, vodnatý aneb rosolovatý. Zdravé maso jest tuhé, tvrdé a sotva prsty zavlhčí, kdežto choré je měkké a vypouští vlhko. Dobré mas...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

ZOR ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, I. I NORA 1Q06. CISI.O 13. ! LOIUS MATULA vlastni hojně zásobený obchod smíšeným zbožím v llullettsvlllc, Texas. J. 1). STOK ES, HAL. Mondrick, M. D, + T CALDWKLL, TEXAS. MÁ snilo nu skladů velký výběr jirocerle, střižné* [ ho zboží, Šatstva a obuvi. Za bavlnu, máslo, vejce drfibe2 a jiné farmářské produkty pluti neJvySři ; tržní ceny. H. L. HAVERLAH < — vlastni kovářskou dílnu v Hallettsville, Texas. KAŽDOU práci do oboru kovářského spadající vykoná správně a levně. Kováni koni věnuje zvlá- Stni pozornost. Hospodářsko nářadí a stroje hejteplioh druhft na skladě. 7.a práci a zboží ručí. •r | první třídy sedlářský obchod, * MÁ na skladě nejlepší zboží toho druhu v Caldwell /.a ceny J Časům přiměřené. Sedlářské zboží zhotovujeme doma. | Postroje, chomouty, sedla, kočáry f můžete si zde vybrati každou dobu dle chuti. Obstarává J veškerou sedlářskou práci vždy rychle, správně a levně. | ❖' f * — T Krajnny oehotnř obslouží Toni. Mikeska. •J* + •{' ♦...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

- 194 - Mléčná cili porodní hořčí ku krav. Hlavním pravidlem tuto nemoc předejiti je popřáti krávě 4 neděle před porodem každodenně mírný pohyb a dávat jí méně potravy a nedávat jí žádnou uměle připrave- nou píci; stáj., má by ti dobře vy vě- trána, pokud tomu roční doba dovolí a důkladně desinfeková- na. Krávy, které z dlouhá rodí, nepodléhají tak snadno této nemo- ci, proto je radno porod umělými prostředky neuspíšit a též se odpo- ručuje ihned po porodu,oba stydké pysky prsty k sobě smáčknout, aby byl ochod dobře uzavřen, čímž se infekce rodidel zamezí. Dále se dá krávě 8 dní před porodem jednou denně půl vinné láhve následující- ho léku: strychninového semene (vraního oka) práškovaného 1 un- ce, dávícího kamínku unce, soli Glauberovy 14 uncí, soli kuchyňské 4 unce; angl. Powdered nux vonn- ca 1 ounce, tartar emetic half an ounce, Glauber salt 14 ounces, commoe salt 4 ounces. Léky tyto se nechají s 1 galonem vody Čtvrt hodiny vařit. Pak-li porodní ho- rečka zvíře zachvátí, dá se ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

- 195 -- HESLO. Humoreska. Napsal Ignit Herman. "A já ti povídám Alojze, abys ne- chal hloupých vymejšlených vymej. A šleností a chodil pořádně domů ja- ko pořádný člověk a jako domácí pán, rozumíS? Potřebuješ ty něja- ká hesla a takové podivné zařízení, ano, na stará kolena, rozumíme! Budu já nosit v hlavě takové hlou- posti, to víš, na to mne užiješ! He- sla! Tohle svět neviděl, a já si je mám pamatovat!" ,,Tak si je napiš?" ozval se ostře pan Alojs Měchura, jenž docela po- hodlně dokuřoval dýmku a vyhlížel z okna do úzké podskalské ulice a dále přes ohrady až tam na řeku a druhou stranu na Smíchov. „Ale,Alojze!" založila si tu paní Měchurová ruce do boků a nabírala a k oslovení tomu hlas hodně z hlu- boka, ,,Alojze, tohle to je zas ne- smysel! Já si budu tvoje hloupá hesla zapisovat a pak celá rozespalá budu vstávat a hledat kalendář s heslem, ne? No,tohle to by byl pořádný nesmysel!" „Poslouchej, Bábi,"povídalhodně ztenka pan Měchura, „říká se smysl a nesmysl a ne smysel a nesmy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

11) (i Za chvilku klaply na dvorečku dvéře a domovník Kanička přikle- pal se s lucernou do průjezdu. ,,A tentoc, milostpane," divil se, „já myslil, že už si líbili lehnout.." „Kaničko," jektal pan Měchura, ,,paní nějak tvrdé usnula a já ji ne- mohu probudit; pojďte se mnou na- horu, snad se vám to podaří." ,,I proč pak ne,milostpane," třásl se v podlekačkách Kanička, ale to je divné, divné, divné! A kroutě hlavou stupal na schody před panem domácím hezky z ry- chlá. aby jen byl zas co nejdříve v posteli. Když došli nahoru, naváděl pan Měchura KaniČku: ..Zaklepejte hezky z ostrá, aby slyšela, a řekněte, že jste vy to, Ka- nička!" Kanička zaťukal hubenými klou- by jako kladívkem. ,,Kdo pak to?" vyletěla z peřin paní Měchurová, kteráž byla přede- šlý výstup s manželem zaspala. ,,J á, Kanička, jednostpaní, tento- nonc " V zámku zarachotil klíč a dvéře ložnice se otevřely. Pan Měchura všoupl se do poko- je, jako když ho vystřelí, a Kanička poslav za ním:,,— španbů šťastnou — brou noci" s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

- 1W7 - l Črta z malé uherské roviny. ; Široko, daleko, až do nedozírna, táhlo se pole kukuřičné. Velké květy třepotaly se větrem,celé pole se vlnilo. A mezi kukuřicí bydlil cikán Varga se svou rodinou. Před třemi měsíci pravil k němu rychtář z Lócsbánye: "Slyš, Várgo, psi synu, chceš hlídat nám kukuřici? Dostaneš dvě měřice zrní po sklizni a čerstvé kukuřice naber si, kolik chceš, ale mnoho brát nesmíš!" Cikán Várga shýbl se až po zem a zašeptal: "Milostpane, jak bych já nechtěl hlídat obecní kukuřici? Vždyť je obec moje matka, živí mne, dává } jíst, chvála Bohu, žiju v obci, mu- sím být obci vděčen, namouduši, obec je naše matka!" "Tak chceš hlídat nebo ne?"pře- rušil výmluvného cikána rychtář, zapaluje si dýmku. "Proč ne," opáčil Varga, škrá- baje se u krku, "proč ne, milost- pane, obec, moje matka, jen bych prosil tři měřice a ne dvě, život je teď těžký a lidu zlého moc chodí. Musíš celé noci sedět a nedohlídáš se, pak bych prosil ještě na trochu pálenky, jsou zlé, studené noci....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

A 198 -- Na přítomných kromě faráře, který nabádal k postupu, nebyl by se krve dořezal. Konečně si dali všichni říci asii, když farář konečně se dal do hlasi- tého smíchu a ukazoval na straši- dlo. Sousedé nechápali ihned, čemu se farář směje, ale pojednou, jako kdyby s nich byl spadl strach, šli na vyzvání faráře rychlejším kro. kem ke hřbitovu. "Což ještě nevidíte?" ' tázal se farář svých průvodců. Vysloužil, který se byl nejdříve vzpamatovala hleděl na strašidlo zvolal: "Vždyť je to koza!" Farář dal se do hlasitého smíchu a zavedl sousedy až na hřbitov k místu, kde se pásla na hrobě bílá koza hrobaíova. Tato, jak uslyšela, že se někdo blíží, vyskočila pojednou a dala se na útěk ke svému chlívku za cha- lupou hrobařovou. Se sousedil spadla pojednou ve- liká tíž a všichni dali se Vyslouži- lovi do smíchu, který minulé no- ci se strašidla tohoto tolik polekal, že dal za ně na modlení. Farář si dal hned druhého dne zavolati hrobaře, kterémuž notně za toto strašidlo vyčinil. Od té dob...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

199 — . . káli . . POKROK SWEET HOME, . . říslo <i!t. < • Shlner, 23. ledna. — Jest mi zase s chloubou oznámit, že naše milá Jednota má opět o jednu rato- lest více. Náš br. předseda byl po- žádán H. tajemníkem, by uvedl doj Jednoty nový řád "Pokrok Swcet Home, čís. 63., ve Swcet Home. Minulou neděli, dne 21. ledna J vydali jsme se, náš br. předseda, j Rud. Valenta, br. Jos. A. Kunetka a moje krása na cestu do Sweet | Home povozem. Vítr foukal, zima bylo, cikáně se narodilo: ano tako- vé počasí asi bylo, jenže na místě narozen! se cigáněte, tak trochu | pršelo, meluzina hvízdala od sever- ní točny a bláta přes hlavy. Zima se nás tuze nechytala, neboť jsme byli zabaleni, jako Rusové, ale "gsychty", zvláště ústa, uši a oči mých ubohých spolucestovníků by- ly terčem toho zdejšího 50—60 do- larového bláta. Já jsem na to totiž vyzrál, já jako kočíroval na kozlí- ku a měl jsem svůj "cifrplát" na- chýlen tak trochu dopředu,by mně bláto z předních kol jako minulo, ale moji ctění bratř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 February 1906

- 200 Svépomoc v Jednotě. \ \ Pomalu, ale jistě zapouští kořeny myšlénka svépomoci v řádech na- šich. Přemýšlení a uvažování o tom, jak trvale upevmti základy S.P.J.S.T., vyznívá v rozličných návrzích neurčitého rázu. Uvažujeme-li o celé té směsici, přicházíme k náhledu, že nejjistějš! svépomoc — mimo rozmnožování záložního fondu—může nám přijíti jen ze stálého získávání mladých sil. Bylo by záhodno, by bratři u všech řádů, chopili se práce v tom směru, neboť v poměrech našich a podpůrných spolků vůbec, jen na nové členstvo, jen na dorost náš jsme odkázáni. Se vzrůstem rodin, ného stromu, ať roste i Jednota. Veškerá snaha členů u každého řádu má se nésti k tomu, získati pro řád svůj, každého mladého s námi stejně smýšlejícího muže. Každá Jednota, jež by nenesla se tímto směrem, majíc stejný základ a zřížení jako Jednota naše, pak-li by přestala přibírati nové členstvo, musela by klesati. Co je Jednota? Je to sdružení více spolků v jedno těleso. Každý spolek čili řád, jest částí toho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x