ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Dallas Herald Delete search filter
Elephind.com contains 2,508 items from Dallas Herald, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,508 results
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 12 December 1868

t -a r iio-r.i.r.iMuiiirmiu, mmm--' IHI.I.Ai.: I'M T.MIiriJ li ww .. IV 13 W HOOKM. .. I .- RV I t- t a . a MX Ik -.. lk-(l..M.- liktx-mM f t ...... ata. la- .. , ( i .. tall" 'I . t.a i.a i .., t t. li ar- t m ri amu. . . n i. a new. M --- 1 . 1 . a. f a m ' IU IWW ' H art. B.tsiaai..-. it - e m . ".a a art - Mta.l. la It a wl all MM ..t-'a l K- " dai-ii urm af M .. T.araaa aajt.1. la. -as.- Ball V .,-wl W all.atV r tut tT iriaarii. a m aa -natia. a.. li . a-al (H I rrf aa a..-, al - ... lhtMIIHVkH hii.lk.iMo " a- aa IW a.-' a.-aa Sata. A Bl.aes) llrrii'sfall Ull.lte-. . , kuNM i4 t. . f.i- " ' I - li.l I V. iu..... . II M M I M a aai .. .... . . 'I'll lMaUr 1 .TII',ll',C I l l- ' '- ...,. .... k ..4 illl..-llt.M .., .1 t . ... mi ciil . 0-Ulll 1 !. i ii . nmn.riti!itVTr.u in,'H. M Ik Mi l l.l'. -f-fcl - '""''" -fr.i.)n I Lm.k. mm ik. iku4 Uii la 'immi )inVrini-i iiirm M- h.. a II. . Prf-. aill . lil' '" UMFi-tibM t-. "T r.i. 1 m ii. h..i.. 'i. mm. kUariu .iuii. la ifc Tl li.. t .l...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 12 December 1868

., ... Mir r, 1 111 hi iMtmf lb "fit .a hm.I, l. HvfcaUtf lUi.lnn ttmnr f'''' a .wl-iaralm- ra il- I I lU I'mlNe, I lir I ' mm.( HmwfM him halfi-rasr ..11 U till. . tH. Now ll.-r llmt ko ' Mi aim ilia Mill f tii.ll. I rtfcmmg to f I l"al 1 1 India KrwalnoM of llta It-ailm: hkIuhi ol . Iha arurl J. remark a Mlu 1 iKa rla.iii ut lU ur.-al rl ! Uaailo Ibg f'lrtiii Ira lo wlmli la . . ba brotitrt.t .i ll.ia eotii.irj ty j lli Pacific railr-atl : - I Tlier- la Ji.Jm"! lU Kaua : Cityiari may r'ul!y i-x hiiui a !',,. i, u uh, a Iioantli truma hi Ida I'lii-Mi l t'iflu, taking llioir ttiuraa U Ida KuM' tralloy. Mlier) ia lu.lu ! ., ' r.. :.l. r.ll -..;.l iI.m mijWM wiiuiai; "i- M rl river, ami tin ma i'dwi" I tie Omaha anl Alt liUmi riuU l lha Paoidtt. HiH-nua deru in llio miiltl of llio U't iMiiintry on tde Amcrltnn poiitinoul. wiili railiiw l tixlon liniz" IV.iui llio liikit l llio Ouir, ami Iiiii llio Allni.lio lo llio 1'avidi-, ia una of tltt mitiUal n IiilIi tlmt India Ira.lo. wlili li ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 19 December 1868

..a-., I I , , , , , . , VOL. Wl. 0. U .-WHOIK M MDKB. ,SJ. ' ; DALLAS. DALLAS COUNTY. TEXAS. DECKMHEK IP. ISO My V If J 7 trans. a. I . . . -.1. a..... .' .'riVr. ....a .L.i V- ViTT..- - - '',H' laUl.t .! es pr. l. ....4 . "",.., k. IW.I aaraa II fci4seaa4 lite . MP AllT NTH. , "T ... ..a, u . .11, ; iH...-.-""-'-,i,'',.r.T. VI, . . .. M..h.a L. 4.1 ., r ... 1 MASOITIC. j BUiMiirTrn,o.K. ROYAL AHC1I MASONS. ,owri,,N' j t.. n..i.jr - - . . M I II 1 w . I i i.ri". o.3J. T.l A.M.. ft. I'.. .HI.I. '" M...... J. T. HILIa, w. . Km O ! ' rrcsidciifs Message. rtUvK-Cith'M of tit Si mite and Ifouu of Juprtiftitntivr: 1- ,. renKMemli in' or l.on- I nion iim rifjoi i 'nit 'ii- ....v -,; - . LP it .Sn SS duty to aclve. by inc.na ol theirown militia, cvpenditure. will involve u. in na wa, it ngnm occonu. .. uy . j ui,i,i irt .,. t ona bn ii k runic v. or clo mnko in- grew, call y tho I XXutoS to o , The,o pvlHion, khould bo-t o.ieo li nal bni.krup.cy, or cUo make in 1 ?n,ron a nd I la It. conli...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 19 December 1868

' , 1 """ .,!. In ,.l, ,.l ..II. I ... ..twirl ""I ll',i PKOrc.l.llOHAI I CrrnUr In f; NbSX ' - " ., T,,Mr,.(l , ".iilio . . ,tr 1 In ill Ihtf Houlli.- rn Hl.li., Ilml ll" ) a!..-. -7 , I . .1. -,,i. .1.. .i . ---JL3,-Kr,f t -L-. r ika .!. ikal friaa Ik Tiiniif. .' ..." . ' , I.... .....Lu.! iir lilarral i b- I - I f I I'-iiara-.. Jult 25. lM.it. il..iMrj nil IAS .DALLAS COT t AA5 I. l 4 tk, .. .. ........1 ... ,., li,.l,l. Urn., lour im r i.f Hie it. v oiLe-1 wo , aw a i ' - - i . , - i. . a mm ! ni mm v -j- ----------- Ii.h.o a il.i....ru, ..!' lUt-U- ,,..kgr....f .rU.dBdl..i. '-..,'', ' riaralntrHl i Ami l' ('oinotery, Ml. Olint, . BURFORD, COOD k JORDAN, rational i. -r i.i m.. ii.. ...Ho. - SUlKUM, Ill ri.MBI K 19. IOS. a t-uiii..i n.y rr ""'i ,n I you fli.J ll.e man At tho lV ro inter me oravo ami "- imn and MtvmM .r iimm v .,if m 1 ae.i. Uenaw iebi buili i ibis i ji ' i ( , hniii;t J I'oiifodurnla ulitir v-lmao rviiiiim lirra ami Mil..r. -n i U.t ,rV . fr v "; "' J'""""' 1 1. ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 19 December 1868

I it a I . L 110 WO MOWS. c. ii, rnvmt. I - ANN artklt. jOiillao Htcialil. Si I a a I T t I , f II.. hll ( II t . .i i l . i l FALL AM) WINTKII (.HODS llllll lllf1 frS Itt .al tal ! Ui l ik . I I I l M .. I i M i.i ... ... t. .i i.tii mi .i i . li.i i .. a 1 1. , i a 4 i' I'M i- II t"v k - A vi . , Ii 1 1 u Li I j I hi. , . . ll..r I- ' . - Mi - r tl r !. .u l , - ' r Wia " -W- . ii J DALLA. TEXAS, It AM. A". I'M riMlilll If, m. ; r i r i ....... -... f,i-..., .....t .1 "! .-... I "il i.i u.M.i.iUtr mn ..,.... i ... Jv "ij on lib I aa wa-w fc. m 1 it. i l. a-nk ,.fc.,J r, i.iVii. h r I .,-vi ..! I I i.-.! i - "Ti ',J "tea eat aea e-n t I" av; 1. I "- NBW JIOOHI., . i.i ia mj, a i ..- IW t m,,.U. t. I ii.iii. I .1 A !-. r ii .1. . I' L- ftl Mi'til'ri 'i I li.lt i III il V ' lru4 ' ia. eiifc feitea la tM eati4 il-s aaa...'. i .ar 0 . Mt-ilkUae. faieit.. CUaV tVaa ,J!T:liIriirM-''H''- ,.m. a.. flU tl.b . 1.1 A i !'. A..i IJ " M.j MI'IHIIIX' 1 Pf TtU4 t";: v;.7-;rjjj:.r;:.;'t., i ,..,!....

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 19 December 1868

) I l kaae aaa.l " tie 4 ..'. e. whim. are e.ai ef ' ' artj k IWll 4la.i.'.f ! IM Nii'lut kllkri 4 llf Ik I ;m km k ! .j '""I , M WHIMI aac ltreaai l '' " i "r ia.k fekll4 fcM f lfcltkl "ka .a,Ml eamlll"' !.) l.t-"J J Ut t, lir r"i e'r "' ik i4ui Mai al nuul Ail Mmul in, M II II Ma.laf n lir4i IHiiwiMt, wuiii ik !. quae I kawal Kliiik4kn I af Ik lllawal iKIN ( C!'.i. )tlkial MHini awaeirr MM Ik kafc la r Uul"'"l'",ll'" ,kl,,r, ,.,,r ju.l.iwi.1 vBMi-UH'l l- far ! n iil Vi ','rtiMiiUii.inl. ..,i.iwk. !! , H ,B4t,fi liii.m. wi !.' Ik rJ ! iriHiWII f kip' , f i k U'k-m ! . '.'l. lh.rl ll klk lrM ! IMrkf U l'ii4 8ii !irriu U Ut miM by l.ii.r r. .a.iu.- ClM Hie, "Ilk lk WM'IW" l ' rrlj fri4l.v lklr. uli. 11. we" J il of lr4t, kUk I wk4 Ik ( .raiiM ik I. -..-...- . Wlll4lWfl'"l""l"l"' 4 V'Imi ! ' ,u uf Uih .I.U lu tv Ului ik rWMW I 4jull f Uilut k U mUi " ; f, ii, cnn.Ura.iion, durinf ih ikbI lu aMoivH k l-u iMlieu al ik I : n, ,re:i.l C4leuUirJ la briuf li riatral afhiaia. ,'ii.l ilir rve...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 26 December 1868

it JJ Warner 1 i ll JOHN W. SVni LLS, riBLlSIIl.lt, DALLAS, DALLAS COUNTY. TEXAS. DECEMBER 20. 15C8. VOL. XVI. X0. 13 .VU0LE M'lIDtS, la 44w. iltl le U-e Taf pallea, eub laeer .ri. J mat gtol au4 utkomi ., la a pae . , . Id ail al lrt lata III, eej ax t iaa4ie " LueJnd d Lie. euediiieard. la. I u.J ' 4rU eleei alii, fur ibe peiiel of aii aaueik.., at taauiaf ibe titcunoa ef aaiil until, T. ', )' -' . ,H -f. m II n T.a - - era NTir ((HTII.I baa t4Hn M ! "" ' ' " 1 If Iba ai.i iimu a a 4jh..i iui... ariwkup' aai a Miiv a tl.i.ar Uuiiki tl.a4 ai'Miiir U..I I . " -bra lb aa-...l w al- ritaikxi''""1"" '' ,ami4tf I" l '- ,r tMI ..-J-. l bied U.l aa ... . . l. ii aikl m.. a-r all 4a .....a.. . wii ef repair, .rjol WONH af all Haaaeaecaira ear. lia ataiarM a4 4Im'H i 2-1. CaaibitaiiliU iil.taae( la arena AClf NT. I lif ueiie lu valuable buiWinea, aierraniile M.u.. r. Wanna a .. ' ' kou.e. er benaa-e nauieiaitit valuable prea- . urteeae. U..aiaa ! "' rrn of aay kiaJ Ik. I i. ra.er4 l at- lui...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 26 December 1868

lAU9 frM 4 (!. r., t'Wjv I I litM-taja, Mfc. I tttlMr aietSMtltai), l. . lltU, K H. I 1 1 il I til V k ' l I !- IHI ..Hi MM. !! II ! A r ) aal TJ "" """'' Ti.....il I i !, HljM abal lb ('...l.alH.n jj' ,. . I ft - "i ..., 'I fat b. I , .' l... Mr hHiiiiM if, U J.af It " " t V' 'It'- rV ' ' ' ,kl ' u '''' '' ! tot- U !" Ullt-t -ll.ly t,'4'T.N C'j "iTi'f 'V tail. gal, 4 1 .;.. It lit ki.M, t t lit ..'I. ...a te- 4 U ! fr in'I.lrlT Uk. J Y. 7 V. J ; 4 ,w " V't1 ' i.e . I I ai ) 4U TV IM. jili...) vTc i .. it M ' at lb. thri.u. t.dbi.... killm t'l.f. ak.il a t I a.1 lLa ft'ata ti-euas a ft di - jrf t ---"- ' t. it tai In . Ik bl,.t : nil. i a...ar. ibai ik. au'.l iiiJiii, t, 4a!olUr Lu.iar U iai 1'ltt J' " '" ''r" fj i It mkjoriir, tut lUt- ii.ii i .iy Utircn- rirU't I rr- I.M. YUI" ! H kf4 4r t riil l -! Vny of o lu.nU i t rjr fccjrr m l'".v gti r -y 4r. Tl'' ! l--'t ii( tj.ic. i'l r '! lr( akd AyI i4 Yur l I. ! U rut in f or f ' ''' liunJriitM 4rtJ 1 l.r r Ib ('..l.rlo lflM !)' Eatt t...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 26 December 1868

1 fl ( - i '3 v l f 1 1 0 11 : 1 T 1 .V. D. !! I !! jl V nooKH, TV. I ll-ai-l aa" k. Mm.I1 at lk I " A. kta". .. ' ..Ml la. A ... 1 1 a l !'- It. k.. P..aallaaaa4a . l .paOa. irt u.diuikii. !.. a II a lOHIKX Mtu4 a,"' ' f '. ..ik4.i. M a Aa a IU !!. . It t ..! tU alUI fc.Aa'M. staLL. a.ll B M .U 0. TaaAa !.. IU I ka i .a"ar4 I- ollkkA. Itm IlilOl 1M I a. rA"TitAT lei-viral, rut m - aa-.xa t kU lltl k-.A. . ..... at .,,',. Hi Ik. k-aa. Ia "I a-ak. k.... I aa M..a al.arl kaaJa, .k.al Ik L0 .M a'.ka " W -kikva a., aa aa-., J. a, l ...!..,. ., - -. A .. ia . .., ,- "-.- M ' ' M I... - - X r- It - - t aaa - - - III flt...T BflMl.rH. I'M Bl'H -ax a... ..... I . aaaA. It '. .1 ...If ,,alla..kl. Sallalfc .....!.. ,1 . l A. M. ,,i i. . ii..ii.fr.BYtnisi iicitt ii- a.. kKI I U. IhHAI (t. 111 a.kal ! I ka.la.ia. P...I ,lrllaklkalfc.a iWla-.ta) alk.la ?i .mi at KDrari.TrKNiJk mrn - i ILian, fa.lar. aillr"-1" ! k. 1 aa. i.i.4 i.i i kwk. r.IlkftklM i " h-... .mil ui.lJnli .H.il. 1 lk Tt.. r.1 ..f...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 26 December 1868

tarn iim Tefclllf I ll a. .1 Mp.rt mt A Ikrt4a f k ki nk ik I ... a ii k ..i i-v- ... lata. ik ik oiil tvi yl, e.r ! Kit.r. It 1 ik mt4t .....i.tr. I.J . . .... k.. ..... r k, ft.. I iv. for 7 ;.' tjfllwitl rrjMiri of id r i.i linluhj bailla b l'i re'i'ivi i ihiIubm likJiuarU'M I" ro : j Junclioii of ltrawr I'r.eU, luilum Turrilury, Nov. SU. T IW l Major tjolioral VV, A. Nnlml, Ami.ixiI Ailjuiuni (i. iu rul, Mil.i ry livuioii uf iliHii-tfinrHl : 1 lkk I ho junior lo ri'Mirl lr tin iufurnili.n of lliu l.'.eui-Miatit lion r tlicj fullowin iiH-rliuiik ol (inner! Cualar'a eonutianJ. On N'uvtfinhur 'ii. 1 i.rJurml liii.i lo pro eJ willi II loini.nniea "f M rK I. (Oi huroulli cavalry) in a niili raly direct imi, toward U AnU lope Hill, in xcarcli i f litit In diana. On tlta Stiili li truck tltr trail f war party of Waik Ki t tU'a band rotumiiij: from ll'o Nmlli nor wlicro lit I";torii lin "f ilc Pai.han.llo f Tcsaa cruawd tin Main Canadian. Ilk at ones rorrallod lila w.kjciii and followed...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 2 January 1869

"7 p ' , Mm - -1, I- 1 J HX W. SWUDlU. PI I . II ' U lit IWlU "1 .'. - - 'ml tvlUMUl . )!. .. walla-! ...-! ! a lk "iV'rrfSiT".---" , ... II M 1 11. "r .W.I r....' 11 ii'kiin.M. r-"" ... ,.,n MASONIC. niiiiuuiruR. !. TIOTAL ARCH MASONS. P ,V,1S",iJ.,M-t. all". uM.nui iouiR. so.si.r- t.n., O II 'u. ' m ChoicePoetryL nitold .rny. for hc-io swl rail I Imn.liljr b-t an J In It. "' company of th tortfn-n 1 (ball ba aura lu liuJ olJ Daaifl Oray. I knew him wdl, In fi, few knt him beliar, , 1'or my young ofl rCi1'' 10 l,lm 1 And " how maokly from thj-crv-lal Mlrr He drank iba word of bia ba urr.l l.or.l. Old Daniol Cray waa not n mat. who linl On ready worda bia ficiplil of rminid. .And waa not called upon union.- ih- fit -I In the priiyci-incalinga or Ins n-.-:,il-l.'-huud. lla bad few old-falii..m-l wor. nn. phrasca, Mnko.1 wilb tens and finoniu cun.iay rhymes; And, I suppose, that, in Ins prayer and prnci'S, l'o heard them all at leas' " thonamJ times. 1 seo him now lila form, and face ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 2 January 1869

.... ... at 1 A. Jr TT 1 '. i.. f ..t .fa. It . .,....,,.,... i Wllimih.t, ' fl -'! to t t C'pr J "1 -fi ik iU . ;. 4 "- i'i "ii rark, I ..nii'I im d f " ' JfpTT V ''''V ntee ft iks Hup m - U U..-i e . t f Ut. Jl t i-'k'wi-m- . jr . ) I It 7f ! iii"i t.ik, . -. -.... ,. i Ik eker ur f Mr J..!..--. t 1 ! Vf ) ". f ' ". at. a ! IMMtlH IroilU UHMir are JJt, SS' ,,k,.to, fc,.,. ,,kj , ,..,,.. utl,.M I'tain.. J..,er -. r, .f llle.lrale-l I) H..ae..fl t r.T Fob MLi.T ,:ll . - U. f.rih.da.l t I., ia. .1 iMa ) r illr I at ana i .we J l mk Wir l-e'tn -'rrit Itjr ll tWalelial MaH'-tii.l-,as miMiniivr tf In-rtuNuf, llitS r it k fnMi Im -riimrfil ai ! latviaa eofiiraii tl r I lit n; r tllr.-"fM.iii. :n X.t 'r t krra lb Irj l;m ,! V m' I et' llii n Anl I" lire ; r, I ' JVeay Orlrtn ra1;a I'k f aa4, ' tnw linn N. ii TrU. ' III tarrtaififl n ! C'f-l nt.'.l.'T ' ilj ll.at r- r In adjournment fi.i the hodiiiiie III- ratliiftl 8oiia.t"r ' erel BHUtitj; lliriii.elrtt that imi tnirrMniniiiiilnulil ! to...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 2 January 1869

... . i-. -. - - - ' Ik. i , T.r.. .... " . . j j, v, ..... a . It.. , " . . .. .. ' "- iVi.iriit .,. . . . TV.. MM. 01 la. , I. IKOrf Ml M.7. ! fk.T.' t i.nMirt i-ui n -! T. ".. .uT . . .al .'. 4 N Jaa 1 . a..lk. - I l.kH - ' r-y . . I . I ..w . t,..ak. I' ll IT la 31 M ' MKTiiir ifi,,",t ,".,.,,,Vrk1' . .VI... u.l..kl. fc.Uala a.l. .IIWI " .1 ..'l. I I 1 fc.lk, . .. ' ' ' .ik rWMTi" rwrjrii- j .''',-i!!r,,:ri! l ... . . a ui..irtai t hank U. Ika mf I u.4 Km Trinity I'aulrrrnrr. cJtJ Mill- J-""1' mJ ll. IIX'. I 1.1. IKl'.U. .7ll. I . p.briiirr Ttlh 8hjrM Lirfii" ' . n.l li t' .' .. . r.......-l ,Un-l Ml"l0n, t. .- " Portrait Painting DK.UY1NG SCHOOL. Ivn. li r.wo ,U,n, 0f D,IUrin.l , lii ! nt injr ami hm mlri flnnoo for nil. rtyiilorni ' . 1. Pr iiilo.i. ..,. wo,.!. ,i,!nr ill . ,lirNII.I'" " , .1TS oil. l to untie. n..ihpir tliiM"-". m"' lhnt mrir v. Vrnti i f.ml, lo r re (1j,r,, ilia umlrr- - . t-..itinn 111 F;;jlhPrr.r.iej...-"rr;-;,VlAs, - " I'!.. 1 1 nl 1 City lloll. Dee.MS-li...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 2 January 1869

(II 'J ktt i n "'? " I ' ' H tiU li I .ir f ' I il i lllW'J ('li. i lb I ah f.-r lUr U iba II f ! l lk btftrlraMla Km( Ik iv.' r tl'T. I" tf '0nII"J 'r- (f, ! l. laukmrkU t4 ll.tr tut..). nfli. i. i.i to L I ul trr u. , cliit mouIi ; l 'ii . Tl ihUr inrtii) li.ii. oa for ...j.t,.'., I "I trl ll.t ! ii Ij uiJ fur !i 'u.j. i i.i" tl.o lr -i will u.Uiti llitiu. Nk1 lull' .ul.. title ll Ml ..I'M lll"IU,.il) ttian la U ink a le I a.i.1 U lv.i . tal is) Ibuir nvint.-r ..i.il.r. In ll.r auwmer, ill. llur 1st lii4- i l Km t ri) a l.tr , il.t-y iu al !i ui.ml ul lUtf rbUra, Im la win i r idair n..i.t.t. aio -r, .k i. nunv, I lUvir vn-r t i Juwm rl.li Tho .. r a iaijia ajja.it I ll " liiili.ni i, uv i'.l at an !!-" ll a li-ay uii. rulii.;;. 'I ! itilj, riurt an, I utter al'tict'i f' hi j natuml uiliM on ilm irat: lilttiit uf lti0 t, ttitiVe ii ii. il i.i illlMHailil lli kU-till ll'l.' .unlit j oflrH't tin furvrtl man .!, oat-r: tl Ifrrnl d tamo lo Iki lr'frc. intirJrr to wl- I'm -rlit-r 4 ("'...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 9 January 1869

n OS Wr h i t . . - , i fit' J . Ut 1 t iV JOHN W. RUIMII LIS H 14 I t 1 1 A ,.. a-..- .. .., ...e ! .fc ! ' u4i re) "" ." u.-a-."-...T..t J ..... "v"1m,I ii-.. ..... l- ,1 IM ' "'?' -- .r .11 ala4aetr AOfiNTt. tt,aal la. l'.f. , ...aril. 1 4... to... i'TV", r . ...!?. ;trf.K..a-'-'-' ' MASONIC. lUllHirTER.?i. IT. ROYAL ARCH MASONS. c .......... -ii-' ".-..; I... . ..... M, "'"'''Vi.. Ml Ili llV. '! T1NM!IIILI inntiE. Xo.52. V.l The Only lU'inocrnMc Slnjwzliic rublishcl In tt United tat?K. VOL. 7. 1800, Tl:e01d Guard, A W0.1THLT MK.AIIMKi IH JIKD T.1 UTKH4TI RIC, N IKM It ll AT, Axnio Tim rnLiTU t mimium r Tlllt Wl rill'UBHU ur rnK 1 IH I can vTm or UOVKHNJIIIST. w.... ..r Am..rU-.n IILvrly anJ Aiu.. . cl.i ..!..... rrin.liin.!.l ,,ri... l.l... "I ". i..rr..l...l. H; wri ul loarliala .r..l..il.K lo Ik. 1.m..-..'I' . I, l,Tn...V,..r..U. N.llill .r.".' '"- H..v7. lllsr.IT ll"lll' l" b" ("""'I ln ' '' J Uk' ' " "f l,,.tlIolir.....JHra.-lar.l.l..l...ll !."'"?".. r tl... U.. auJ l.rl.l.t...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 9 January 1869

www, ...aa,.,.. .... a A M'Mn . " -"."... ' IT imi , ;i .f. . I 1 f, jj itAl Wk I Vi,! Ha'ef l. I.e. I .. .( V C J", ' " '. I. I.H I'.' IkmM ( liil i M tin 'If . . I , . , I . .1 , , I . t 1 I, I ' , . 1 1 . ,1 1 vi it., at.. , '.., nr l- ) I ... ,f I 1 1 I ., li.. H , I II I ' 1 il . 'I f 1 . . ii. iaij: sciiooi,, I I I I I I I . f 1 .1 lit i i !.. .l iff, i t "...). 4 .. V . , J! I '" ' I "! 'I',: ,1 . I I. , I ..14. , fi.l I r. I I i . il 1 . , I it a il . i.i. a ., a.. l ... iiiihiii; n i a t . I . I u .1 I. , i 3 hii bal In . ii nr i i ll.e lal lal Hi . UK iih ( III ' f'll kutli .rily i f H ' I mt 1 Nt liiuli yrw la ii I ri t i 1 lal 1um1 uli dm ' l l.i) i.f ! tti! I'm;;!, oh tie '.i.i!i Im ( Mm-, I, 1 ;!. o.i li..- ' mIi ,.i ..f i I'l, . , bH tin' Ti'i 'i.v ,r v i .i i . i Mini jii ilitf lili tint July ui il.v' jiresviil 'f ir, an I, ' it iii'ivh. ii.u siiiiimrii v in I... FtfJarnl liim ri.iiu iil Immi in h ' rv-MUSIUtnil .11 al. Slitito ami lt . . riU.rii-a It Inn il.u jun .i...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 9 January 1869

TTT i , Tl 1 I 1. - I rftl'llll lltMIKIUMA IIU'ri'-MM" J l !:V !'' Tt.. I .. , ., U " I V . I , I ..ll I ... 1 .- l I. '' ' .l.i..l I t n..aHi. tl...lf .-M. -. '' t..l. I, . I j- - I H II MII- -. .1 . ! . I i U vU .1. li.l.u II. -.11. l-i. '...t ..-. c. ! ai. in.i'' r. :"""" " t. " K " U'' at.a.aa.4 all -it .a.t.a.i n-' "" HI I ! I " aa..a.tA! I Hh llf It . i. - II - - III! It. rVili-.7-r.r VJ.i." Vi. l V " . . . . ..... . ..iiiallaM. , ''"'-. . . . . 1'iHat M ...I ..I t. . I.IU'I - ., piau. I.' k. Hi.-.11. . M A.i-. . - u..n..i.i.r i hi.. ..ft l . mm ii I- . L,nr..i. K.J.t II rli k A 'I. l .1 M.l, ' I't a.uJM.k.fc-1-wi"' Mltarlwt. A- t I it . ii. i .I. fri:liu t:m lifi-.i-H-n-t til. M. I.iH tl.i. .ill t.a.a.1 IL. I ' n.ltl.ll.atkattk.Mi lUll.il J a.Maik la .i MMtk. n t j nlt.i., t-..i-t. in i-i.-k .i i Mi-J kk. ii- .. In ...... t...!.. m. k ...t.ik: at 11 H..t.a ik. aiM aa4 mik a.i.t-ii . ia kt.Miat. Trlnlli t'oiilrrrnri'. a tl.ra XlcKiliarV I'licuil tl W al limvf, Jn- uaiv'i'ili u...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 9 January 1869

r M4 fr. Mki I lr I f t v,i,i,.i,f.M N U.u;l; lL.1 t.f.l In aatllriurnll In ktll M lb. .hs "SS . I" l bats lb Hl e. i". al- per r-uiJ at. I rM ar.-a Iks titer ill. J I a , Li. an I ir flewl L.MI, M I Uft HI lU M ) lr eutttaa l.rrv -! 1 I " thai al lrprr N ma '! I Ma4v mj mi.1 ll.al I. i.l. ii I iaalJl !l"vtl.rr U-Mrr ll.aR -.1 im. ii4 1 1I luim I .) ii'"ii'ii '. i. .. ..i.l ...II. - ...M taj laii u.ai aaavaa, - , . lliar, table, 1 hftwr al..ev4 flr I kind u itiij..l lU.l tiurv ar ' All mi Ur itni.ltt ' rM Mtttkr iJJcr. ! aiij 1 l-vr uiituI tlir' f.,ilv.....l..iUr ..r...U.uy.U. la far, . UiJ uH . rM( klla, Uj , llll.JIIH-. riiUr Of liulnv lltal lliu!4 moiuhii bitli l i. i;iu mMIi a Mil in lull. V Itat on tiirll.' iN l l.o li.otiM , J -I ac-m.-l ',' J' V"'! 1Imkui1 Uniik ai-ui biln uji, oM,l..,u.r..ml..rk ai.J K. it .' , Uiuoraik .U.ur li.r Uor UA. wl.on' M...Uj.H.m i!u rain U.I .Iriij tny tl.jj u:T nifl mo mti H o rl.lii j anl I I.ll (4lt i on mo l u, tUa ul'l w.iiiimii bri.ko iov, '...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 16 January 1869

Y Jul l.Uy)X X ay fe iv-.v-.yy- v e- 1 i r- joiix w. swid m rims... n. ..A ? . I ... iiu, - t,l'' J - r 1.. .-. - I"1 - " MM .. (-A-lee. It.. 1. I M llw I.I. ' l ; " vvs&-rrJt: .rsss? - " - - fni r' J." II Hi..... tat-i-ee ' atae,A na,i.- "" '" DUiwrniruB, S0.17, ROYAL ARCH MAS0K5. (r. ...... .' ....In,. rJ.r-.-J ....lr '''" ' -""" 1 mV iiii v. T1SXEHM.I lOntK, n.52,r.4 1.3!.. oe Ik. Ie.1 H.UI.IM -I "'' ' -. ' " J....i,lr 11.11. J. f. IIH.L. . . H O. Ih.wi. See'jf. J. lT.AK, III LLAs, TEXAS .l.i.Ai.rB in- GKOCKRIES, ha 11 it it:, QL'JWXSlV.iltK, wore, 6770.W, Drugs and Medicines, l.rcatly ifcduccil Prut-.-i. Dnllutt, MyH!,180,M-n:,;1y c a. Avirr.M, W 5? a o o a a. o r q 1; AND A 1. 1. riNM OF UKNTI.F.MKV' FURNISHING GOODS, J TIO iTV, Kou. jirCiiveluin acall.X;Va Mfty 10, 18(i8 35:tf The Only Democratic MaKaziise rublishcd in the United etates. VOL. 7. 1833. The Old Guard, HKVOTKD TU I.ITKHATHRE, dl'IKNCE AND MIT, a.vti to tiik roi.rrinAi. imiiki ii'Liis of Iim 1VIKK KIU.SII1.K3 ...

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Dallas herald. — 16 January 1869

il. Wem il ( if t, it. i I ,t ,.f t, ' . .1 k I . -' Ii M v 1 1 I I' i a ' . I . i I till, T . 410 fir 'I . J f .f rrM f i I ' .1 !. I r I ', . Irf JT, l,"'rti'J Ml IM t. . r , ,,. If ill I V.iili In i' I I I I t r v 4 i 4 ramaiM art m. Ii . ; .u l, t i. ah. I II 1 I . ..( I ' .. i i . .i, , , ('oi.trtial. m .i ..ii!,,. lit II r i m .il v I.Hi. Mill Ik IImi... fully Ir . i.. I Ma))' I f.-r .. I i I , I i Ml. II II. I'.y.k(..r V.,.1.11 I. ... I ..... ' IL-ri T 'n T'mii.'i wu rH-u I l.i rt Ilia tit iu.-i , u.i I. ill M .!.:' l. , KuroH In i.'Nih Yui'i, ( in Nmt hJ Ui ' M':.i.ii- V..frn vfv la arwaimpniir 'Ilu-y ,rvi: remain in il li.il .i,y u .aV. nl Wfiul.l Ki.H-r iu am;., iln.ut tliiiir Am., il,.i J.,,,. , ,., f,,,,, , ar ('iiinimloix Null, k eil.it.' SO whiii.U, 1. .i H, nniv I hi il.. lormiutitioii of ll.uir prvwul ..ur j Tiwir uuiiisl rmlmim, o niHulaii.l ' (u the l.i -l nit yeun, urv i;(ij .. inniiul i iu;iri r vf iiuliiuii Jul lam. inn-. l!.;.l ! Niirllimii linn i.f rx.-ii."i.....

Publication Title: Dallas Herald
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x