ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Editor's Note [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

v Editor's Note " The authors of "Speak English correctly" were not able to send in their contribution this week. The editor learnt about it when the paper was already being printed. He apologizes that the English page in this, number has not been filled in the .ordinary way. . j

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
60 aastat J. V. Jannseni surmast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

60 aastat J. V. 13. juunil (u.k.j.) 1890. a.^sulges I Tartus ühes väikeses puumajas oma] silmad jäävalt eesti ärkamisaja te gelane ja eesfti ajakirjanduse isa Johan Voldemar Jannsen. See Vän dra köster-kooliõpetaja algas oma rahvavalgustuse tööd juba kodu kihelkonnas. 1848. a. ilmus tema " Sannumetoja,'' 1857. a. hakkas il muma "Perno Postimees," mida tu leb pidada eesti esimeseks päris ajaleheks. On õigusega väidetud, et ükski eesti ajakirjanik pole paremini osanud tabada oma rahva maitset, mõjudes sellejuures ka rahvast kasvatavalt, kui J. V. Jannsen oma "Perno Postimehega." ' Meie teame, et rahvuspoliitilises võitluses ei jätkunud temal küllalda selt ettenägelikkust ja võibolla ka poliitiliselC>irget joont. Kuid selle juures tuleb väita, et eesti rahva silmaringi arendamise ja ka rah vusliku iseteadvuse kasvatamise alal tegi Jannsen paari aastaküm nega ära hiiglasliku töö. Meenutame vaid eesti esimest laulupidu 1869. a. Millise rahvusliku vaimustuse laine tekitas see tagasihoi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A BEATEN COUNTRY [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

A BEATEN COUNTRY ' ~ A. Ir Mikoya.n, Deputy Prime Min ister and member of the Politbureau, said in addressing liis electors (PRAVDA, 11/3/50): "The Soviet Union has suffered more damage from the war than any other country." How does this agree with the Soviet claijiii of having saved the world from the Faseist danger? Surely, the country which has suf fered most in a war is the beaten one; But now as before not a word is said in the USSR about American and British help which kept the down-and-out Soviet Union going.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

IGA EESTLANE TELLIB

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SOVIET SNAPSHOTS TWO DISCOVERIES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

SOVIET SNAPSHOTS TWO DISCOVERIES . Some time ago Moscow an nounced that the Soviet anthropo logist Gerasimov had discovered the * skull of a prehistoric Neandertal /man in the Gissar- Mountains of Uzbekistan. " _ - The Swedish professor T. J. Arne" points out that exactly the same skull was discovered by the same anthropologist in the identical place , in 1938, i.e, twelve years ago V The Soviets, have given proof of prodigious flights of fancy with re gard to discoveries. Almost every thing in the world has been discov ered by them.. Is their imagination beginning to run dry?

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus :~Estonian House^ 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA8009. , Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-,. 6; kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulütüste hinnad: sh 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. Publicity (1938) Press Pty. Ltd.,. Regent St., 71-7& Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
14.juuni, 1941. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

On mälestusi, mille ängistavat ras kust ei suuda kergendada isegi mööduvad aastad. Üks selliseid, mälestuis on 13/14. juuni traagiline öö, mil mõne tunni jooksul kisti eesti rahva elavast kehast vägivaldselt eemale 11.000 inimest. Suveöö kahvatus valguses Veere sid veoautod hambuni relvastatud meesteiga inimeste elamute ette. Alar tes rinnalastest ja lõpetades kuin marasse vajunud raukadega, kisti? inimesed une pealt üles ja kamandati; püssipära hoopide saatel veoauto dele, et neid edasi sõidutada raud teejaamadesse, kus ootasid trellita tud loomavagünid. Jaamas lahutati . perekonnad. Lapsed kisti emade; sülest ja mehed pidid lahkuma pere kondadest. Nii algas pikk teekond,i meestest lahutatult, Põhja-Vene ja. Siberi orjalaagrite suunas. Väärib märkimist, et küüditamisel aktsioonis mõõdeti, ühesuguse mõõf duga kõiki ühiskonnakihte. Lõhke miseni täiskiilutud vagunites seisid kõrvuti tööstustööline ja endine va briku direktor, talusulane ja suurta lunik, väikekohapidaja maalt ja väikea...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Hoolimata üksikutest hoiatavatest häältest, suureneb maailma tule viku seisukohalt nii hädaohtlik lõhe välispoliitilise naiivsuse jja välispoliitilise realiteedi vahe J. järje kindlalt. Ühelt poolt loodetakse uut maailmasõda ära hoida demokraa tiate^ kaitsevõime tugevdamisega, .et N.-Liit ei julgeks rünnata, kus juures -palju abi loodetakse ka raa diopropäganda mõjust Vene. ja tema satelliitide massidele. Teisel poolt aga langeb " üks maa teise järele Moskva võimu alla, ilma et Stalin ühegagi demokraratlikest võimudest oleks ametlikul sooalal. Kõige kummalisem selle juures^ on asjaolu, et lääne juhtivamad riigi mehed ise paistavad olevat kind lalt veendunud, et Moskva valmis tub otsustavaks rünnakuks,-et tema eesmärgiks on kogu maailma alista mine, ja nagu äsja teatati—-et N. Liit oma sõjalise löögijõu ülesehita miseks kulutab rohkem kui kõik de mokraatlikud suured ja väikesed võimud ühtekokku. Alles mõni päev tagasi kinnitas USA aatomiteadlane prof. Brown, et tema arvates peaks Ven...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

NÄDALA ŠIM»H\SI *Harjutuslennul Põhjamere ko hal kukkus alla ameerika raske pommitaja (ülikindlus), kusjuures hukkus - 6 • meeskonnaliiget. . Lange varjudega merre hüpanud 10 me hest suudeti appi ruttavate laevade) £oolt päästa vaid neli meest, nende Kiilgas : leiinükikäpteri: ~ 5 v-v ? *Atländi ookeani kukkus ameerika neljamootoriline liinilennuk, mille pardal pii 62 põllutöölist, kes pidid tööle siirduma Põhja-Karoliina far midesse. Seniste andmete kohaselt on hukkunud 15 inimest. Päästetöid teostas ameerika hävitaja, mis viis 37 päästetut. LÕuna-Karoliina ran da. * Ameerika julgeolekupolitsei ülem J. Edgar Hoover kandis ette par lamendis, et tema politsei aparaadi poolt kogutud andmeil teotseb Ameerikas umbes 540,000 kommunis tide käsilast—viienda kolonni liiget. Arvestades seda osutub tarvilikuks suurendada jiilgeoleku-agentide arvu. ' *Moskva kutsus tagasi Berliini idasektori sõjalise komandöri kin dral Aleksander ICotikovi. Tema asemele saadetakse tsiviilvalitsuse komissar. ^J...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nad tulevad Bernard Kangro [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Nad tulevad Bernard Kangro Nad tulevad, tulevad õhtu eel, kui taevas 011 tume ja pilves. Mu koduse metsa vaiksel teel juba varitseb murdja ilves. Me kambri põrand on nutust märg, kuid väljas ei ole kastet. Iga maja on hirmul: Kas minu järg? Vaev varitseb viimset astet. Käib öö oma rada ja langeb hall. Mõte pimedas rahutult tõmbleb. Ja hommik mustade pilvede all surma-sirpi taevale õmbleb.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"SÖDA" URANQUINTYS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

"SÕDA" URANQUINTYS Sydney ajaleht "Daily Tele graph" 13. juunil 1950 pühendas terve veeru Uranquinty perekon dade laagris nädalavahetusel puh kenud löömingu kirjeldusele. Löö ming saanud alguse sellest, et laagri elanikel ja neid nädalalõpul külas tama sõitnud abikaasadel pole meel dinud laagri juhatuse uus korral dus, mille kohaselt toitu ei lubatud enda juurde tuppa viia, vaid kõigil tuli süüa laagri ühissöögitubades. Löömingu algatajaiks olnud naised-, neile järgnenud mehed. Lahingu lõpul on paljudele tulnud anda arsti abi, kusjuures üks kange naine oli saanud pussihaava. Ainult Vagga Vaggast kohalesõitnud politseiüksus on viimati korra jalule seadnud. ~Et selles löömingus peaosa etendasid slaavi tõu esitajad, seda jätab leht nimetamata.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A Tragic Night [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Extracts from "Estonia" by J. Hampden-Jackson . During the 1940's Estonians lived through experiences which, if not altogether new in their history, will be unforgettable by posterity. - Their first year saw the most .violent changes. The. Russians in stituted a purge which carried away not only Päts and Laidoner and the other political and military leaders, not "only the Lutheran Bishop Raha ' mägi and the -Reetor.-of Tartu. Uni versity and other heads of the re ligious and educational world, not only Piiskar, G-ustavson and Põdra and the other chief men of the trade ; union and co-operative movements, but. thousands of less prominent, of ficials and officers, priests and pro fessors, lawyers and editors, poli ticians and business men—anyone, in fact, who might lead public opinion, anyone who might stand, in town or village, in profession or institution, as a protagonist or sym bol of the Estonia of the indepen " dent Republic. The purge increased in intensity as the months went on...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUD KOONDAVAD JÖUDUSID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

KÕMMUD KOONDAVAD JÕUDUSID Kolm kommunistide poolt juhitud ametiühingut—sadamatööliste aineti ühing-, kaevurite ametiühing ja me remeeste ametiühing otsustasid möödunud neljapäeval alustada ühist keskendatud võitlust kom munistide keelustamise seaduse vas tu, lubades vastastikku anda üks teisele moraalset, majanduslikku ja tööstuslikku toetust, juhuks, kui mõni ülalmainitud organisatsiooni dest "peaks kistama võitlusse selle fashistliku (kõmmude sõnastus) seaduse vastu" * Kõmmude ühisrin desse tahetakse kaasa tõmmata ka raudteelasi, trammiteenistujaid, ehi tnstöölisi ja lihunikke.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS LUULETUSKOGU A. VIIRLAIDILT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

UUS LUULETUSKOGU A. VIIRLAIDILT Kaheköitelise romaani • "Tor miaasta" autorilt „ Arved Viirlaidilt . on autori enda. kirjastusel ilmunud Londonis luuletuskogu "Üks. su- V. veõhtu naeratus." Raamat on trüki tud heal paberil, kusjuures ka kaanejoonistus on tehtud autori enda poolt. Raamat on saanud kiitva arvustuse osaliseks meie vanema põlve luuletaja ja kriitiku Artur Adsoni poolt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst LASTEVANEMATE KOOSOLEK [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Sydneyst LASTEVANEMATE KOOSOLEK peetakse Sydney Eesti Majas luge-. mistoas laupäeval, 17. juunil kell 4.30 p.l. Päevakorras Sydney Eesti Täienduskooli laiendamise ja muud " kooliga seotud küsimused. Soovitav kõikide lastevanemate, ka nende, kellede lapsed praegu koolis ei käi, osavõtt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
3570 NAELA TÖUJÄÄRA EEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

3570 NAELA TÖUJÄÄRA EEST Hiljutisel ^tõulammaste. näitusel Sydneys oli väärtuslikumate tõujää rade hinnaks mitu tuhat naela. Kal limaks tÕulobmaks oli Charles Millsi merino tõujäär, kelle eest maks ti 3400 ginit (1 guinea-21 shillin git). Seega maksab tõulammas -Austraalias . rohkem kui korralik telliskivi maja:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI HELINDEID ED, TUBINALT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

UUSI HELINDEID ED, TUBINALT Heliloojal Ed. Tubinal 011 Rootsis ; valminud suurem heliteosreekviem vabaduse eest langenuile. Uus heli teos'' on viieosaline, ette nähtud koorile, orelile ja trummidele. He lindisse saab komplekteerida ka so listi osa Töö ettekande kestvus on u. 45 minutit Helindi tekstiline osa baseerub Underi ja Visnapuu luule tustele. Peale ülalmainitu on heliloo jal valminud veel klaverisonaat . ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuuririndelt TUBINA HELILOOMINGU VÖIDUKÄIK JATKUB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Kullvuririndelf TUBINA HELILOOMINGU VÕIDUKÄIK JÄTKUB " Eduard Tubina uus heliteos Cont certino esitati hiljuti Stockholmis KontsertfÖreningeni suure orkestri ettekandel, tuntud dirigendi Thor Manni juhatusel. Solistina esines kontserdil eesti noorema generatsi ooni andekas . pianist prl. Käbi Laretei. Kontsert anti edasi rootsi raadios, kusjuures heliloojat -ja so listi ^tutvustati enne kontserti „sõna-, lises" ettekandes rootsi kuulajaskoii- ' nale. •- .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ILMUS "SÜTEVAKK" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

ILMUS "SÜTEVAKK" Stockholmi Eesti Gümnaasiumi väljaandel ilmus noortealbum u Sü te vakk." Album on võrdlemisi mit mekülgse sisuga, kusjuures autori tena peale noorte esinevad ka va nema põlve kirjamehed nagu prof. G. Suits, paost J. Lattik jt. ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ROOTSIS KUULUTATI VÄLJA KOORILAULUDE VÖISTLUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

ROOTSIS KUULUTATI VÄLJA .KOORILAULUDE VÕISTLUS üiesti JNoorte Meeste Kristliku Ühingu poolt Rootsis kuulutati välja meeskoorilaulude võistlus. ENMICÜ 50-liikmelise meeskoori ju hataja Ed. Tubina poolt " Välis Eestile" antud jutuajamise- järele põhjustas võistluse väljakuuluta mise meeskoori laulude puudus. Ed. Tubin loodab, et peale, vanemate tunnustatud heliloojate J. Aaviku, P. Ardna jt. võistlustest võiks osa võtta ka noorema põlve heliloojad nagu U. Kasemets, L. Virkhaus, K. Raid jt Ühtlasi pee takse võimalikuks, et võistlustel võib esile'kerkida ka mõni uususeni tundmatu nimi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x