ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Registreerimine [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Registreerimine I m m ig ratsiooniministreeriiimist teatatakse, et kõik mitte briti pärit oluga uus-austraallasel peavad teatama oma elukoha muutmisest ja töökoha vahetamisest immigratsiöo niministeeriumile See kohustus on kehtiv -niikaua kui uus-austraaUane pole vastu võetud austraalia koda kondsusse. Kes elab osariigi pealinnas, sel tuleks oma aadressi muudatusest ja töökoha vahetusest teatada ko halikule immigratsioonibüroõle. Väljaspool osariigi pealinna elune vail isikuil tuleks ülalmainitud muudatustest teatada kohalikule postkontorile. Asjaosalistel tuleks minna registreerima isiklikult, võttes kaasa Certifieate of Registra tion, kuhu kantakse sisse töö—ja elukoha jnuudatus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
These Things Happened in Last Month [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

■^Efy^^TUings ,Hqj}pemd^Jn^ Lggt^ Month The Duke of "York, later King George V., opened the first Federal Parliament in the Exhibition Build ings, Melbourne—1901. ★ Blaxland, Lawson and Wentworth set out from Emu Ford to find a road over the Blue Mountains-— 1813. ★ Nelson's famous flagship, H.M.S. Vietorjv launched—1765. ★ Born—Edward -Gibbon, famous historian—1837; G. Duckworth, famous English' wicketkeeper— 1901; Robert Browning, English poet—1812. The first grant of a Coat of Arms was made to the Commonwealth of Australia by King Edward VII.— 1903. ★ Wagner's opera, Lohengrin, was first performed at Covent Garden, London—1875. * / John Batman sailed from Laun ceston, Tasmania, in the schooner Rebecca, 30 tons, to found a settle ment at Port Phillip Bay, Victoria— 1835. ★ The Duke and Duchess of .York, Our present King and Queen, open ed the first meeting at Canberra of the Parliament of the- Common wealth of Australia—1927. * Captain Arthur Phillip, on board the Sirius as a comm...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Communism and New Australians [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Communism and New Australians • In connection with the debates of: the Anti-Communist Bill in the Australian House of Representatives last week mention was also made about New Australians. Mr.; Gullet (Lib., Vic,) pointed, out that New Australians were being bashed, bul lied and blackmailed by communist .agents, who received their instruc tions from diplomats and commer cial representatives of the Soviet • Union or its Satellite States. The agents, on the other hand, had ar rived here as migrants. These agents were threatening New Australians,, who had informed the authorities on politically suspicious persons. • So far the Government Represen tatives have repeatedly denied the existence of communist agents Aamong migrants. Many .New Aus tralians smiled at these pacifying statements, for .they had experi enced to the contrary. That communist agents have ar rived in Australia under the inno cent guise of DP- migrants, can be assumed even without knowing the agents, for we are acquain...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUTAKSE VÄÄRINGU STABILISEERIMIST JA 44-TUNNILIST TÖÖNÄDALAT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

NÕUTAKSE VÄÄRINGU STABILI SEERIMIST JA 44-TUNNILIST TÖÖNÄDALAT Melbourni kaubanduskoja taan dunud esimees R. C. Kimpton rõhutas ühes ettekandes, et föde raalne valitsus peaks teatama, mil liseid samme ta kavatseb astuda in flatsiooni ' pidurdamiseks. "Kuus kuud'on .juba küllaldane aeg selleks, et saada ülevaadet tekkinud olukor rast." "Naela vääringu taastamine nõuab julgust, kuid naela ohtlik allakäik kutsub üles julgusele"— ütles R. C. Kimpton. Edasi väitis ta: "Ka 40-tumiine töönädal on osu tunud traagiliseks ebaõnnestumiseks. Seni kui pole lahendatud tootmise kriisi, peame meie tagasi pöörduma 44 t. töönädalale. Föderaalne valit sus peaks kiiresti pöörduma vahe kohtu poole töönädala pikendami seks 44 tunnile" Nii kokkuvõttes selle majandusmehe seisukoht.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ROOTSIS ANTI VÄLJA EESTLASTE AADRESSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

ROOTSIS ANTI VÄLJA EEST LASTE AADRESSE Juba mõnda aega tilkus läbi tea teid, et Rootsis varjupaika leidnud pagulaste aadresse antakse välja teatavale suurvõimule, kes väsima tult on koju kutsunud võõrale maale eksinud kodanikke. Nüüd on Rootsi välismaalastekomisjonis arreteeritud kaks ametnikku, keda. kahtlustatakse andmete välja andmises "ühele võõrale võimule."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DR. TAMMELO EDASI HEIDELBERGI ÜLIKOOLI DOTSENDIKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

DR. TAMMELO EDASI HEIDEL BERGI ÜLIKOOLI DOTSENDIKS Heidelbergi ülikooli rektor kin nitas, õigusteaduskonna ettepane kul, dr. Ilmar Tammelo nimetatud ülikooli õiguse üldteooria ~ ja õigusefilosoofia dotsendiks ka ' 1950. - aast'a peale! Nimetatud ülikool vaatleb dr. Tammelo Austraalias viibimist kui teaduslikeks uurimis tööks võimaldatud puhkust. Eesti teadlase Saksamaal ilmu nud teaduslikud .tööd on võitmas seal enam ja enam tähelepanu. Münsteri ülikooli professor Wilhelm Sauer käsitleb dr. Tammelo't oma möödunud aastal ilmunud kapita al teoses '' Reclits-und Štaatspliiloso phie" kui väljapaistvat Õigusfilosoo filise uusrealismi esindajat, pühen dades temale oma raamatus kaugelt enam ridu kui ühelegi teisele maini tud suuna autorile maailmakirjan duses. Mainzi ülikooli professor Wal ter G. Beeker tsiteerib dr. Tam melo't ühes 0111a äsjailmunud artik lis rohkem kui ühtki teist autorit ja on seal omaks.' võtnud rea dr. Tammelo poolt saksa keeles esma kordselt tarvitusele võetud teadus...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Raha paneb rattad käima" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

..Raha paneb rattad käima" Meile kirjutab Sydney eestlane Ü.L., kes hiljuti asus Hong-Kongi ühe sealse firma teenistusse, muu hulgas järgmist: "Mõni päev tagasi sain kätte teie poolt saadetud "Meie Kodu" num-. brid—suur tänu nende eest. Uskuge, eestikeelse lehe saabumine siia kau gele .Briti vahipostile on meeldivaks üllatuseks. Ei saa jätta lugemata ainustki sõna, võibolla osalt ka selle pärast, et Sydney eestlaste seltsielu on veel liiga värskelt meeles. Olen ametis siin inglise firma juures, mis tegeleb igasuguste päästeoperatsioonidega Peamiseks ülesandeks on merel hädasolevate laevade sadamasse pukseerimine ning karile joosnud laevade pääst mine. Viimaseid juhuseid .esineb siin kaunis tihti, eriti monsuuntuulte puhul. Hiina meri on tuntud" oma tuulispeade poolest, mis nii mõnigi kord saavad laevadele saatuslikuks. Jätsime mõni nädal tagasi selja taha huvitava reisi, lüües kaasa Hainani saare evakueerimisel. Meid käsutati Hainani hiina rahvuslas tele kuuluva kuivdoki (floating d...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Thirlmere laulukoor tähistas aastapäva [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Laupäeval, 3. juunil algusega kell 8 õhtul tähistati Sydney lähedal Thirlmeres, E. Liira farmis koha liku eesti seltsi "Koit" segakoori teist aastapäeva, kontsert-aktusega. Koorivanema E. Liira sissejuhatava sõnavõttu- järele algas kontsertosa. Koor pr. Hageri juhatusel esitas M. Lüdigi—Koit, T. Vetiku—Sa oled nii armas mulle, U. Kasemetsa— Naabri Mari, A. Läte Ärka üles iga maä ja Jürma—Tere, tibukene. Aktuse kõne pidas seltsi esimees V. Kaljuste, kes mainis, et laul 011 nejd püsti hoidnud esimeste asu miste raskuste ületamisel ja hiljem kokku liitnud ning koos hoidnud. Sama vaim 011 asunikkude keskel senini püsinud. • Kontserdi teises osas esitas koor M. Lüdigi—Laevniku, H. Kandi— Kaugel ja Miina Härma—Tuljaku. 15-liikmelise koori naisliikmed ja koorijuhataja esinesid rahvariietes. Samuti oli rahvariietes lastegrupp, kes rahvatantse ette kandis. Koori ja tantsu ettekanded õnnestusid. Koori ettekannetest väärivad esile-, tõstmist—Naabri Mari, Tere, Tibu kene,» Kaugel ja Labajalaval...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

LETTERS The Estonian Belief Committee is holding letters for the following öouatrymen.': Mr. Harald Antsmik, Mrs. Nora Arvak, Miss Dina Arzibashev c/o Erica Laor, Mr. Karl Blauberg, Mr. Prieman, Mr. Erich Erimo, Miss An tonia Emits, Mr. Vilbert Haak,. Mrs. Herta Heinis, Mr. Elmar Heinvee, Mr. Ilmar Jalast, Miss Leida Jan no, Mrs. Vera Jürgenson—born W. Koder, Miss Vera Krums, Mrs. Ott, Mr. Aleksander Kimmel, Mr. S. Käsper, Mr. August Kübarsepp, Mrs. Hilda Lange, Erna Leht, Mrs. Mille Leis, Mr. Ralf Malve 3 letters, Mr. Elmar Mill, Mrs. Käthe Mill, Mr. Evald Must, Mr. Lembit Mäe tamm, Mr. Rein Möldre, Mr. Jaan Mürk, Eduard and Lydia Noor mets, Mr. Meinhard Ots. Mr. Enn Paabo, Mr. Lennart Paabo, Mrs. Helene Pajo—born in Pärnu Es tonia, Mrs Maret Popp 2 letters, Mr. Peter Pusic, Mr. Johannes Pärn, .Mr. R. Rannik, Miss Alide Rarndmann, Mr. Eduard Reinhold, Miss Ilma Rinaldi, Dr. Sallemann, Mr. Evald Soomere," Mr. Herman Smith, Mr. Endel Uduste, Mrs. Leili. Siibolt, Mrs. Antonina Tõnnisp...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Siit-sealt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Siit-sealt *Algajate meistrivõistlustel pok sis. tuli raskekaalus Rootsi meist riks eestlane Reino Loo. *Greislingeni laagris oli aprillis registreeritud 1718 elanikku. ^G-eislingenis laagris ühinesed K.N.M.Ü. ja K.N.N.Ü. osakonnad valiti esimeheks. E. Jalap. Juha tusse valiti—Marta Lannus, Leida Jürvetson, Ulvi Hendrikson, õp. K. Lipping, Viktor KÕressaar ja Kalju Kiibits. YMCA senine esimees R. Karia siirdus USA'sse. ^Saksamaal tuleb ehitamisele Isari Jõele tamm, mis suuruselt -oleks maailmas teine Ameerikas asuva Hooveri tammi järele. Tam mi ehituse projekti valmistasid saksa prof. dr. ing. F. Dischinger ja eestlane dr, ing. August Koman dant ühiselt. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Soviet War Preparations [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Soviet War Preparations Contrary, to reports in the world press on gigantic fortifications of the Baltic coast by the Soviets, re jcent refugees .from the Baltic coun strjes maintain that they are exag gerated, at least as regards the Es tonian and Latvian coasts. It is true that some zones on the coast have been declared out of bounds and even surrounded by barbed wire, tfrat trenches have been dug along the shore and camouflaged bunkers built as well as a number of coastal batteries installed, but on the whole the war preparations do not appea'r to be particularly alarming. :A very large number of tractors has been brought to Estonia, many more than the agricultural require ments of the country would war rant and of ä type suitable for the draft of heavy artillery. Further more every farm and kolkhoz must keep either one or several horses . and carts in readiness to obey a summons of the authorities at any moment. " ;. In ■, August of last year the sea on Saaremaa's coast Avas car...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE COMPULSORY STATE LOAN IN ESTONIA From "Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 165, Vol. IV., 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

THE COMPULSORY STATE LOAN IN ESTONIA From "Newsletter .from Behindthe Iron Curtain, nr. 165, Vol. IV;, 1950.. / Every spring the Soviet authori ties compel every wage-earner in the USSR to buy state loan bonds to a minimum of otfe months' wage or, in other words ,the Soviet work ers earn not twelve but eleven months' wages yearly. A recent fugi tive from Estonia tells u.s how this loan was floated in Estonia last spring, i.e, in 1949. In the rural districts a member of the local executive or village committee makes a round of. all the farms making the adult inhabitants sign an obligation to attend a meet ing at a certain date." At the meet ing those pres.ent are checked after this list'and'the people absent with out any very valid reason are there and then branded as opponents of the regime and enemies - of the people. The meeting is opened by some leading functionary who explains that the state needs, the loan "to give assistance to the workers groaning under capitalism and to stre...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse Jumalateenistused " 90' Gouiburn Str. Luteriusu kirikus on pühapäeval, 18 juunil kell 7 õhtul; Võidupüha ja Jaanipäeva Jumalatee nistus ön pühapäeval, 25 juunil kell 7 õhtul. Laululehed. Koguduse koosviibimine Koguduse saalis 760 George Str., sissekäik v ."Parker Lane" st on pühapäeval, 18 juunil algusega kell 4 p.l.; sealsa mas on Koguduse kohvi õ h t il, mille kavas on kõned, laul, muusi kalised ettekanded, päevaküsimused j.n.e., laupäeval, 1 juulil algusega kell 4 p.l Palutakse kõigi kaasmaalaste roh ket osavõttu! ." ■ Praost Fr Stockholm,. SR. - ★ Melbourne'i eesti ev. lut. usu koguduse surnuäia-jumalateenistus on 24. juunil , kell 4 p.l. Fawkner'i. kalmistul. Ühine sõit sinna kell 3.30 Spencer St. elektrirongide jaamast. Palutakse võtta kaasa. lillesid rah vuskaaslaste h/andjale kauiiistami-, seks. Õpetaja Uno Stockholm.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA VÖÖRLEEGION [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

AUSTRAALIA VÖÖRLEEGION Austraalia Ö.lrajõuclucle Ühingu esimees John Bavin teatas, et nende organisatsiooni poolt esitatakse valitsusele kava võõrleegioni formee rimiseks. Mr. Bavini andmeil kujun daks võõrleegioni koosseisu umbes 25,000 endist DP-d; kes emigranti dena saabunud Austraaliasse. Eriti suuri lootusi paneb õhujõudude ühingu esimees poolakaile, kes või delnud Aafrikas Dobruki all. Mr. Bavini andmeil on emigrantidena Austraaliasse saabunud vähemalt 3,000 endist poola sõdurit, kes ole vat väga sobivaiks tüüpideks kujun data va is üksustes.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE SINCERE PUPPET [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

> THE SINCERE PUPPET In the free world the candidates to parliament' promise their voters to defend their rigths and interests. In the Soviet Union things are dif ferent. . VI shall strive to fulfil as best I can the tasks set by the Central Committee of, the CPSU and our leader and teacher, Comrade Stalin," said N. S. Krushchev, sec retary to the Central Committee and the Moscow regional committee of CPSU to his electors at a,, meeting oil March .7 in Moscow (PRAVDA,' 8/3/50). '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Seltskondlikke teateid SUUREMA SÜNNIPÄEVA PIDUSTUSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Seltskondlikke teateid SUUREMA SÜNNIPÄEVA PIDUSTUSE korraldas perekond Grünberg oma poja George'i 21-aastaseks saamise' puhul reedel 9. juunil Sydney Eesti Majas. Umbes 140-pealisest külalis teseltskonnas oli pool perekonna vanadest eestlastest sõpru ja teine pool sünnipäevalapse koolikaaslasi austraallastest noori mõlemast soost. - Peolauas peeti kõnesid ja shoti to rupillide saatel tantsisid noored shoti rahvustantse. Austraaliasse saabusid -vanemad umbes; 25 aasta eest. Isa W. Grünberg on shokolaa ditööstus Alexander and Co. juha tajaks-meistriks Sydneys.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IRO JATKAB TEGEVUST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

IRO JATKAB TEGEVUST Immigratsiooniministeerium tea tab, et neil uus-austraallastel, kellel on omaksed Euroopa clp-laagreis, pole' põhjust muretseda nende lä hema tuleviku pärast.—IRO tegevus jätkub -1951. a. märtsi lõpuni, ja selle aja jooksul on kõigil võimalik astuda samme omaste toomiseks Austraaliasse., ' Praegu on Euroopas IRO hooldu sel olevais dp-laagreis veel 264.776 inimest, kuna 40.631 ,dp-d elavad väljaspool laagreid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HEIL TO THE FUEHRER! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

HEIL TO THE FUEHRER ! PRAVDA writes on the recently released Soviet film, " The Fall of Berlin": ' "The overwhelming- fascination of the film lies in the fact that it re flects with genuine enthusiasm and convection the fervid, love .of the people for its great leader and the iLove of Comrade /Stalin for his people. The theme of unity of leader and people underlying the whole film is rendered in the high est degree poetically . . . The main theme is the exposition of the genius and wisdom of Comrade Stalin's strategical plans. He is represented as the greatest, general of all times "and nations. . . J. V. Stalin is always and. everywhere in the- centre of events He per sonifies the thoughts, emotions and acts, of all Soviet people, he directs the course of historical events to wards the one great goal." In the end PRAVDA' comes to the conclusion that the film "The Fall of Berlin" is a proof "that works of art moving the soul of the people may be create^ only- on the basis of strict ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VARIETEEÖHTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

VARIETEEÖHTU laupäeval, 10. juunil Sydney Eesti Majas Õnnestus kerge ja lõbusa meelelahutuse täl\e all hästi. Eest lastest artistide Leppade kõrval esi nes külalistena ka teistest rahvus test artiste akrobaatika-ja Varie teenumbrit.ega. Samast õhtut ön ka vatsus edaspidi uue eeskavaga veel korraldada.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

★Agr. Eduard Viirsoo siirdus möödunud aasta lõpul Rootsist Ar gentiinasse, kus ta asus agt&übo milisel alal tööle Tueumani ülikooli juures. ★Rootsist Argentiinasse siirdunud teotseb:^^ ^Ta^nos .Airj^iö' maa$s^rijana'J' ^Kuiüdavasti" pole^tal"" kaugeltki kerge läbi lüüa sellel arstikutsele lähedasel alal. ★Dr. Okasel on Argentiinas ^ Bue nos Airesiš õnnestunud rakenduda oma erialal haiglas, kuid esialgu saab ta ainult õppinud töölise palga. ★Kaks endist rootsi eestlast Os trat ja Kõll 'on asutanud Buenos Airesis elektritarvete tööstuse, olles oma . väiketööstusega kenakesti läbi löönud Argentiina pealinnas. ★Eduard Viiralti isiklik sõber, tarbekunstnik-graafik Georg Ves tenberg, kes omariikluse aastatel töötas riigitriikojas joonistajana sai rootsi suurema margifirma juures margialbumite illustreerija koha. ★Laiemale üldsusele vähetuntud karikaturist Harri Liivak töötab reklaamfirma MT-Service juures peadekoraatorina. ★ilo Käbin lõpetas Uppsala üli kooli arstiteaduskonna med....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x