ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

M-l rozřehtala se iia celé kolo. Mora- "Dětičky, nezlobějí se, v pohádce áť muž nebo žena. V homísněmo- & vec zasvítil očima a odpajdal se na druhý konec zahrady. Tuze rád vzpomínal na vojnu a sem tam pochlubil se rád němči- nou. Jenže k stáru už se mu to po- mátlo, pletl si názvy dnů a měsíců a místo "August" říkal "amdritten Gustav." Nejlépe si rozuměli s nebožtí- kem tatínkem. Zejména v době, kdy se ukázal první chřest, měli si pořád co povídat a bděli pečlivě nad bohatými poklady naší zahra- dy. Mívali jsme celé záhony chře- stu a múl otec býval pln neklidu, když na záhonech ukazovaly se první hlavičky. Tu pořád kutil ně- co se starým Moravcem a přikrý. vali hlavičky 11a noc zahradními hrníčky, aby chřest do rána se ne- nastudil a aby jAes noc hodně stloustl. Jednou jedna hlavička by- la obzvláště vivinuta a Moravec ji na noc přikryl hrníčkem, aby ráno ukázal ji v plné slávě "panu dů- chodnímu." A skutečně, druhý den, když "my dětičky" jsme čí. haly za bezem, vedl k záhonu s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

I ;r mmmmíbmMI Zlomené kolo. Studie z ulice. Napsal dr. L. Thoma. ' Po kolejích elektrické dráhy jel zvolna těžký vůz s nákladem uhlí. Právě přijížděl elektrický vagon. "Hojt, ej, ^iotl" pobídl kočí koně a pomalu uvolBoval trať, nedbaje příliš přijíždějícího vagonu, který narazil na kolo vozu, nacházejícího se ještě na koleji. Kolo se zlomilo a vůz s uhlím zvrhl se s rachotem na koleje. — Proč se nevyhneš, hňupe? kři- čel konduktér. — Protože nemohu, pitoniče! od- povídal kočí, A měl pravdu, ne- boť s plným vozem o třech kolech nelze dále jeti. Konduktér zasypal kočího spou- stou otázek; proč nedá pozor; či snad nechce dát pozor; a zda'li je takových hloupých kočí na světě více. Všechny tyto nadávky nevyruši- ly kočího z klidu. Slezl s vozu a zjistil, že kolo je nadobro zlomeuo. A poněvadž vzhledem k,této sku- tečnosti nabyl mínění, žpf se tu asi déle zdrží, nacpal si dýmku a dal se do kouření. Potom teprve podíval se z blízka na ^konduktéra a když si ho s do- statek prohlédl, vylož...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

K H čemocky Station VOL. XX. HALLE'11'SVll.LK, TKXAS, THUIISIUY, .IAM AHV 12,1W11. NO. 24 m i 0) ZOR ROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 12. LEDNA 1911. člSLO 24 Entfwd M f cond-cl g mitter Novemb«r 19.1908, at thř no>t offlrc at HnUrttaville. Tej.M, under thr ar! of March \ 1 7M. (Pokračování.) IV. | čným zavodněním daří se tu do- bře. Kde voda dobře odpadá, ku- kuřice, bavlna, cukron, oves a jiné plodiny dávají dobrou úrodu. Na mokřinách roste pouze tráva a ta v nízkých místech je hrubá. Vel- ká část této prérie slouží dobytká- , íttni za pastviště. Také sena se Pobřežní" pré'řieP)" r nejmladší j mnoho skltzi. baloje a dále ode- krajinou texaskou, to jest: ona by-1 ',lá" a zelenina pistova- la mořem pokryta poslední. Kra- se též na těftQ ale jiny této stále přibývá. Vlny moř- dal*ko tak d°hl* ,s« ned"ř,|y Jako ské vrhají písek stále smírem k ™ lehífch písč.tych půdách, pevnině, tento pak promísen roz-! <{°™ěi Šedy nános a písčitohl.- bitými Skořápkám, vytvořuje kop-:...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

Čtvrtletní zpráva. tajemníka II. rádu od 1. říjnu do lil. prosince 1010. Noví élěnové. Řád čís. Pav. W. Kneblík, V. Síra, Emil Prašivka, Aug. Bal- ko, Jind. L. Zapalač, C. Schramm, Aug. Heinsohn, Jan Topolánek a Jos. Vašut. 2. K. J. Havlík a F. Hořelica. 3. F. Htók. 4. Mart. Hořelka. 6. Fr. Bláha. 7. Emil Mužný, Jos, Janáček a T. F. Šupák. 8. Jos. F. Šimek. 9. Kar. Tirmatingr, Jos. Gerzik a |os. Macík. 10. Alois Černý a Felix C. Her- ckenhoff. 11. Vine Pecháček a Jul. Šuleř. 15. Lad. W. Pošíval, Jan Juřica, Jan F. Světlík. 17. Jan T. Marek, Jind. Haisler. Karel Neumayer. 19. Edmund Novák, Kar. J. Ha- vrda, Vine. Orság. 20. Tom Hošek, Emil Janák, J. Vojtek ml., Lud. Vojtek. 23. Jos. Žák, Fr. Orsák a Petr Brož. 24. Emil Diviš, J. R. Bártek, J. V. Havlík, F. J. A. Marek, Vladi- mír Hamusek, Ad. J. Šupák, Fr. Chaloupka, Jan C. Štěpán, Jan Urubek, Jan Coufal. 25. Ant. J. Nekuža, Jos. Lukša, Frant. Lukša 26. Jan Dujka. 28. Václav Mutína. 29. Pavel Vaclavík, Fr. Mazač a Fr. Pilát. 30. Jos....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

t aocaoi Hercules oo jest nejlepší keatucká SOUR MASH whiska, láhvovaná I^od vládním dozorem (Bottled in Bond) ZKUSTE JI! Jest aa prodej ve všech řádných hostincích. NAŠE HROZNOVÉ BRANDY jsou uznaným domácím lékem. Ptejte se po KOR- BÉLOVĚ COGNACU se čtyřmi hvězdičkami. VÍNA Z NAŠICH VINIC v Sonoma Co., Cal., těší se té nej lepší pověsti. NAŠE SEMIRAMIS BITTERS působí znamenitě jako žaludeční sílitel. Všeho druhu lihoviny. Ptejte se vždy po KORBELOVĚ zboží a nemá-li je váš hostinský na skladě, naléhejte na něho, by jc objednal. F. Korbel & Bros. Inc 00 1619-1623 W. 12th St., y CHICAGO, 1LL. IAE ♦♦ ♦ . 4 : Neposílejte peníze zasílatelským : + obchodům za střižní zboží a šatstvo, : ♦ ♦ když můžete koupitl v našem storu lepši zboží za ty samí peníze. Duli Jsme,o tom důkaz vždy, kdykollr jsme měli příležitost. Můžete ušetřit snad peněz na jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodů, ale ne při druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo to kdykoliv nejste s naším zbožím spokojeni, můžet...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

OBZOR. ČaMipU Iios|M lili'Mký, poiiřný a zábavný. Orgán 8. I'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Soudní rozhodnuti o zvýšeni poplatků. Adrpsa:'OltZO]t", HallettsvUlp, Texas. A Oeuenl Karin nml Kamily Nnyspapcr, Organ of tlíc S. I*. J. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. Veškeré zvérolékařaké dotazy ís poznámkou, ie mnjl býti zaslány "Obzoru" k otištění,) adre- sovány k zodpovídáni huďtež Českému zvěrolékaři a Hpolupracovniku dr. It. Kellerovi, 2615 8o. Miliard ave., Ncar 26th St., Chicago, III. Thursday, January 12, 1911. Může býti sám se sebou spoko- jen otec, který má kolem sebe ma- lé dítky, jichž bytí od jeho života závisí, aniž by byl pojištěn? O nákaze. přenáší penězi, zvláště papírovými lei i kovovými. A přece lidé berou je do úst, drží je mezi pysky, aby nákazu, mají-li nějakou přenesli a- nebo přijali prostřednictvím pe- něz. Příbory, nádobí a jiné před- mě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

Jen s mlynáři sl něco začít! "Jsme sice už tou cibilizaci še- redně omletí, jako starý běhoun, ale jádro s peckou pořád drží!" ří- kával spokojeně pan otec Kožíšek zjavorného na Pardubicku, kdy. koliv nadešlo to veselé boží posví ■cení a lidé po starém obyčeji azvy- ku pouštěli ta svoje hovádka volně bez pasáka na pastvu, aby měla i •a Děrná tvář jednou do roka svou vůli a radost, kdyjí si my rozumní tvorové tak nevázaně vyhazujeme z kopejtka, jako bychom za ty tři posvicenské dny chtěli produpat svět i podešve až do holinek a pro- pit rozum i s chalupou až po do- šky. Ano, pěkný to národní mrav aobyřej, vyhnat o posvíceni na ce- lé tři dny všechen ten milý doby- tek ze stájí, chlévů a kurníků, i ne- chat ho, ať se roztoulá, kain se mu líbí, a popase se, jak chce. Co svět světem, není pamětníka, aby byl kdo na ty dni svůj palouk za- hradil před cizí kravkou nebo ji odehnal, když si tam pochutnáva- la. Svoboda dobytčat je ouplná. "Pustlte-li také vy, Vejtrubo, to- ho svého Kubu o pos...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

3BO wběěěěěěKĚM \ ip . Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Jesef Dufck jr., předseda, Caldwell. Texas. Josef Mikeska, místopředsedu. Wesley, Texas. J. R. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetni vílwr: Jan Kufera, Fillinger, Texas, J, M. Ilalamlřek, Kayettevll.e K. 1, Texas. Albert ťáenéik, 1'luiui Texas. Dozorci: Tom. Kraje* ml.. Caldwell, Texas, Frank Htcfka, Uraniíer. Jan Damek. bealy, Te x. Met. Pazdral, právní řáde*. Míslfnl Doplatky do úmrtního fondu. (500 $1000 . 30ct&.. . . 35ot&.. « .70 . 15 •' .. I .90 Doba přiHtoupcni na S250 Ud 18 do 21 roků... . 15 Ctil.. ti y, .. 2ó " .... , 18 ' .. M ' 30 •; .... 23 " ,, n 3l ., 36 " 35 " .... 10 " .... 25 V - 30 " ., ii 4| .. 15 " .... 35 " .. H .|5 .. 50 " .... 10 " . " 50 " 51 " .... 43 " „ 51 " 53 " .... 50 ' " 52 " 53 " .... . 55 " • 53 " 51 " .... i«J " " 51 " 55 •• .... & " / 50 ' 65 ' 75 ' 91.00 11.20 91.30 Ailresái' rádii. k Texasu taj-., Fayette...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

ř Lyra, 27. prosince. — Tímto u- Planeta VonuSe je prý obydlena, vědomuji, že pro řád Osvětou k | Professor Thomas J. See, jenž Svobodě, čís. 78., byli zvoleni ná^ iie ředitelem hvězdárny Spojených t 5 ! f sledující útadnici: ' Fr. Volf, předseda, Jos. Menšík, místopředseda, Frank Šebek, tajemník, Alois Vaja, úřetník, Jos. Smrkovský, pokladník, Bohuslav Krikseis, průvodčí, Petr Šebek, vnitřní stráž, Jos. Šebek, venkovní stráž. Dále upozorňuji bratry a se^Jry, že každý ilen i členkyně jsou po- vinDi, pak-li nemaže svoje příspěv- ky zapraviti, ohlásili to tajemníku, který za něho peníze pošle. Ne- učiní-li tak, nebudou za takového člena ani členkyni k H. řádu žádné příspěvky zasílány. Ona třímě- síční lhůta na vydržování členův placeni příspěvků jest škrtnuta. Pro.neplacení příspěvků vylou- čen byl z našeho řádu br. J. Kuba. Frank Šebek, taj. El Catnpo, 9. ledna Na vědo, most dávám všem bratrům řádu "Bratrská Podpora, čís. 43., by se dostavili do zvláště svolané schůze v neděli dne 15...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 12 January 1911

O Bude v Hallettsville, Texas, 12., 13. a 14. ledna Dr. G. Adams, z Brenham, Tex. Specialista léče- ní očí, nosu, krku a rakoviny v o- bličeji; budu úřadovati v lékárně dra. Kahna 12., 13. a 14. ledna. Navštivte jej trpíte li některou . , , v V. \ , , • , de z nové ústavy vyloučen, z těchto očních, usních, nosních , , nemoci, zmrzačenosti nebo rakovi- nou v obličeji. Má dlouholetou praksi a zkušenost v tomto oboru. BOHATÉ ROLNICKÉ POZEMKY. NA PRODEJ. 2000 akrů v okresu Calhoun akr za $25.00 1200 akrů při Nixon akr za 27.50 2000 akrů v okresu Victoria akr za 14.00 1565 akrů v okresu Live Oak akr za 25.00 5000 akrů v okresu Karnes akr za 18.00 25 farem pti Yoakum, Nixon, atd., od $10 do ť6o akr. Půda je většinou černice, blízko měst, třeti- na v hotovosti, zbytek na 7% na mírné splátky. Pište na: Emil J. Motis český právník Telefon 251. úřadovna nad Yoakum State Bank, YOAKUM, TEXAS. Soudy malé i velké se zastávají všude. Písemná porada se pošle za 11; Notářství; plnomoce do Vlasti, Vo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

YOL. XX. lUlJjťl TSVILLK, TEXAS, THURMIAI, .IAM ARV 19,1911. NO. i". QJB Z OR f'* 1 1 a i ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 19. LEDNA 1911. ClSLO 25 Entcrcd li «mcond-clans mattrr Novembtr 19.1MH, x( Ihe f>. t oSivkt HBlIettBTille. Tnu, uíidf r thr art of Mnrch ". 1*7* j věků. Ale když si připomeneme, že všechen původní materiál, při prvním vystoupen! nad vodu, byl rozdílný od nynějšího, mňžeme ří- ci, že půda na výšinách je z části (Pokračování.) ' VI. 1'Hrozené roiděleni Lesnatí krajiny 1 výtlioduilio Texasu. Cestujeme-li rozličnými díly Les- naté krajiny východního Texasu, j shledáme mnoho rozmanitosti, co se útvaru půdy týká. Určité hra- nice ovšem těžko zde činiti, poně- vadž přechod je nepravidelný, ale změnu krajiny, stromoví a půdy postřehneme záhy v každém pří- padu. V jihovýchodní části krajiny na- cházíme velké lesy borové, dubo- vé a ořechové. Zde povrch jest jen mírně vlnitý, misty dokonce úplně rovný, tak že po deštích zů- stává na nich voda státi nebo jen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

/ OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. | | ! 5, ,> 1/ ; I I í West, ii. ledna. — Tímto ozna- muji, že do řádu Jaromír, čís. 54., uveden byl p. Aug. Urbanovský. S přestupní listinou od řádu No- vá Vlast, í. 37., byli přijati Jan Dana a jeho manželka. Od řádu Moravští Bratři, č. 6., Tom Motis. Br. Viktor Bartoň a manželka jeho Rozalie vyzvedli si přestupní listinu k řádu Nová Ratolest, tis. 41., a br. Jan Hruška k řádu Mo- rovšti Bratři, čís. 6. Robt. Červenka, taj. Industry, 10. ledna. — Ozna- muji, že příští schůze řádu Čeští Bratři, č. 44., bude Odbývána dru- hou neděli v únoru o 1. hod. dop. Do účetního výboru pro tento rok zvoleni byli: W. F. Boelsche, Vine Mareš, F. J. Langer. Nemocenský výbor: T. T. Pe- trusek, Vilem Marek a H. Juer- gens, Za průvodčího zvoleu byl H. J- Mareš. Naši mimořádné schůze súčast- nil se náš br. J. R. Zátopek, který se delší čas jinde zdržoval. Těšilo nás. Tak uvědomělý a rozšafný člen jest zajisté řádu jen ku cti. Přál bych si br, Z,, abys byl vždy naší schůzi ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

•r *- '• v- -• • i' • '*. i I \ Adelatde, Okla., 4. ledna. — Úroda minulého roku byla zde skrovná, neb bylo velmi sucho. Zdálo se, že bude kukuřice pro ne- dostatek drahá, ale neni tomu tak. Mnozí platili z poíátku 50 aí 57 ' centň za buši, ale nyní farmáři po- dél Červené řeky, kteří mají ještě 1000 až 2000 bušlů kukuřice doma, prodávají tuto po 40c buši. Krajina zdejší se mi dosti za- mlouvá, neboť se zde dobře daří kukuřice a to každý rolník ví, že taková krajina je pro rolníka uži- tečná. Jednou, ještě v Texasu, dostal jsem hádanku jak se pozná Seve- VojlMkn na banketu. Na oslavu založení skladu voj- těšky v Rifle, Col., pořádán byl katolickou Princ chce dokázat, že nejednal proti autoritě římské cir- j kve, že nekritisoval svoje předsta-1 veliký banket, při němž vojtěška; ve„é a Je nehověl moderním theo-1 obsažena byla v každém jídle. Bi- rijm> Princ Max jest profesorem j skety byly zhotoveny z alfalfové kanonického práva na universitě ve j mouky, krocan nadívaný vojtěškou, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

OBZOR. I {laMoplh tiospmlařský, pounij a zábavný* Organ S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:-'OHZOK", Hallettsvllle,Texas. A fleneral Furni mul Kamily Xenspaper. Organ of tlíc S. P. J S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Snbscription,$1.00 peryeár. Advertising rates on application. Vc-ftkeré zvérolékařflké dotazy íh poznámkou, le mají býti zanlány "Obzoru" k ntUtěnl.) dre' •ovány k zodpovídáni buďtež Čeakému zvěrolékaři a npolupracovniku dr. R. Hellerovi, 2615 So. Miliard ave., Near 2Bth St., Chicago, III. Thursday, January 10, 1911. jest také povinností manželky, aby přihlížela k tomu, zda-li muž má poplatky k řádu zaplaceny. Noví úřadníci potřebují pomoci členů, jich povzbuzení a po přípa- dě poučení — na kritizování je ča- su dost. Kdo dává přednost cizonárod ním spolkům před českými a pyšní se odznakem jejich, opovrhuje svý- mi vlastními krajany. Památce velkého Stavjana. Dne 24. ledna t. r. budeme si připomínati ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

se 6\ Pan kontrolor odešel do kance- láře, slečna Tyny do vyšší dívčí školy a desetiletý Zdenko do nižší reálky. Starší dcera Tony seděla u šicího stroje a Šila pilné. V celém bytě bylo tichounko, jen kanárek zpíval a hodiny cvakaly. Slečna Tony byla bledá, štíhlá — nechci říci hubená— a rty chvě- ly se ji co chvíle čivovým rozechvě- ním. Vypadala jako květina ve 'sklenníku vypěstovana: krásná, a- le jaksi chorobně útlá. Vedle ní ležela rozevřená kniha — román. Chvílemi přestala šiti a přečetla dvě, tři stránky. Po chvíli přišla pani kontroloro- vá s košíkem. Vrátila se z trhu. Neměli posluhovačky než na pra- ní, drhnuti a hrubší práce: naku- pování obstarávala "milostpaní" sama. "Vítám tě, mami. Jsi již doma?" přivítala ji dcera. "Co paks na- koupila?" "Nebylo tam dnes nic kloudné- ho. Nesu jen hovězí a kus praž- ského jelita na kapustu. Do polév- ky udělej nudle nebo flíčky, co chceš. — Půjdu ještě trochu na procházku; je tam tuze krásně a pak jsem dnes jaksi nesvá." "Nemáš juž bo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

sSíiiiimim —nmiiinni ■ mini mniMBMi / ' | \ I !/:■ OBZOR. Čitsopis liu>pmi.nsk), pmifný a zabavil). Orfiíii 8. ť. J. S. I. 1 Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:'M)BZOK", MullcttsvilU>,Texas. A (taiiornl Farm nud Family Newspaper. Organ «r tlie S, P. J. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hahettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advcrtising rates on application. Nemocenský výbor: Jos. Petter, Fr. Škrabánek a John Libojacký. Dále bylo usneseno, aby příští schůze se odbývala v domě T. T. Škrabánka,neboť máme dva čekan- ce, Jaroslava Dokoupila a Jakuba Gaidoše, oba to fádní junáci. Čím mladší stromek nasadíme, tím lepši roste. S bratrským po zdravém t.t. Škrabánek, taj. Vcikeré zvčrnlékařnké dotazy (h poznámkou, ie maji býtl zaslány "Obzoru" k otifitčnf,) adre- sovány k zodpovídání buďte/, renhému zvěrolékaři a spolupracovníku dr. II. Kellerovi, 2615 So. Miliard ave., Near 26th St., ChicaRo, III. Thursday, January 19, 1911. Kovář, 12. ledna....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

Z kruhu R. V. O. S. t, 9 Ennls, 6. ledna. — Spolek čís. ji. Ennis, R.V.O.S. mě zvolil (ač- koliv jsem tomu velmi nerad) kro- mě bývalých starých úředníků za tajemníka. Dnes, bratři kolem En- nis, chci k vám promluvili několik i ° L U u ednik> A nfnn hledí na svou kapsu, tam státi ne-! zek, že má se jednat poctivě,potud míním, neb takové hospodářství je I není radno do spolku vstoupiti a zralé na smetiště! I darmo tam platit. To, co já piSu, Na zdarl Lud. O. Hošek. je pouhá pravda. El Campo, 10. ledna. — Spolek | Všem čt«n«am a čtenářkám,bra- Pierce, čís. 26., R.V.O.S. si zvolil jtrům a sestrám našeho řádu č. 40., přeji šťastný nový rok a znamenám slov a přeji si, vám a celému R.V. O.S., byste porozuměli, své si vy- brali a pak jednali. Měl jsem v úmyslu, a to snad, ihned ve schůzi uleviti sobě, neb t/žilo mě to na srdci od oné doby již, když j$em ten náš sobecký, vy- počítavý ba až nestydatý život ze- vrubně seznal. Návštěva prosinco- vé schůze byla však tak slabá, že nestála za ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

\ , V pěti hodinách. Co všecko lze vykonati v pěti hodinách! Někdo se za pět hodin vyspi — a to je zajisté áosti rychlý výkon! Někomu právě za pět ho- din vytrávfižaludek, takže je scho- pen novou notnou porci k sobě ph- pustiti. Některý "hrdlfia" vyjije za pět hodin ětvrťák piva ("kotě"). Jistá dáma se za pět hodin připra- vila na pit s (poiítaje v to i účes!) Pětihodinová řeč v rakouském par- lamentě je všednost! To je všechno nic. V Tollestonu ve Spoj. Státech vystavěli za pět hodin kostel! To vzbudilo sensaci i v samé Americe. li, opakovalo se vše znova. Za těch patiáct mil, co jsme měli za sebou, slézali jsme osmkrát a nežli jsme celou cestu urazili, opakovalo se vytahování vozu z bláta sedmnáct- krát; byli jsme tak promočeni po- tem, že se nám všechno k tělu le- pilo. Můžete si proto pomyslit, ja- ké city se nás vzmáhaly, když jsme na konci jízdy viděli ony tři ženy sestupovat a jejich šály a šátky od- kládat a když jsme — svým očím ani nevěříce — spatřili, že to jsou tři siln...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

mfflW rf.i ' ■': v>|f*; Z celého světa. LJ Jen so uepřemihlit. Slavný přírodozpytec NewtOD právě se nastěhoval do nového by- tu. Naproti bydlela dáma, která ho neznala. Jednoho dne měla dáma návštěvu svého známého a řekla mu: "Podívejte se, tam naproti se nastěhoval starý pán, který se zdá býti hotovým bláznem. Jen považ- te, celý den někdy stoji před ok- nem a dělá mýdlové bublinky|" Když se oslovený tam podíval, ře- kl se smíchem: "Mýlíte se, milá paní, to není žádný blázen, to je slavný professor Newton, který tam studuje lomen! světelných pa- prsků." Nyní teprv seznala dáma, jak přenáhlený byl její úsudek, pro- tože nedovedla postřehnouti, jaký v tom je rozdíl, dělá-li bublinky mýdlové šestiletý hoch ntebo uče- nec Newton. Slova ministrova. Lloyd Georye, anglický kancléř pokladu, řekl Jaurésovi: "Většina, kterou máme k ruce, stačí k tomu, aby Anglie přestala býti záhy ná- strojem aristokracie. Snažíme se o zachováni míru ornťzeuím zbroje- ní. V těchto svých snahách vytr- váme...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x