ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
BRISBANE EESTLASTE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

* BRISBANE EESTLASTE jaanipäeva koosviibimine peetakse- • ; laupäeval, 24. juunil härra Peeter Ratniku farmis .Sandgate Bright onis. Sinna sõidavad linnas elavad eestlased Brisbane Central jaamast rongiga, mis väljub kell 12.30 päe val. Sandgate jaamast 011 võimalik kohale sõita bussiga. Koosviibimine toimub ilmastiku oludest olenemata ning kavas on peale jaanitule mit mesugused ajaviitemängud ja tants. Korraldajad loodavad kaasmaalaste rohket osavõttu pealegi kuna hr. Ratniku farm asub ilusas kohas, otse mererannal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

EESTI ABISTAMISE KOMITEE korraldab 24. juunil EESTI MAJAS, 141 CAMPBELL ST. Kell 11 e.l > - . ' . A K TftIJ§,E ; Kõne—Alfred Tanimäe, koori—etilekauded—Eesti Meeskoor Algusega kell 7 õlitul aktusele pääs tasuta. VõidiqrU-Jaaniõhtn Kavas: ' I - , , "LIPNIK PAAP NEEME SURMf—Jaan M»rk'i dramatiseering A. Gailifi romaani "Isade maa" järgi Külalistena näitekunstnikud J. MÜ RK ja P: PRILLUP ■ ■' v:. ' ii LÕBUS JAANIÕHTU^—kaastegeyä|l J. MÜRK, Eesti Meeskoor, Mees— ja Keelpillide kvartett, solistid jne. T ANTS Pääsmete; eelmüük Eesti Maja Einelauas hindadega 12jsh. 9 sh. ja seisu ': koht 5 sh. v. , - Samas laudade reserveerimine tantsu ajaks 2 sh. Eestlase tööstus yäjabr KAHTE KÄRMAST JA TUBLIT TÖÖMEEST Tööoskus pole nõutav. Palk- 8-15 naela^näd^las. Läbirääkimistele ijmuda kella 9-10 e.l. või 4r5 p.l. ARONLD POLLI & POJAD KÜÜNLATEHAS ( 35 Septimus St., Erskine^iile, Sydney. Tel-. LA2493.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MIS UUDIST? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

^;j MIS UUDIST? Nii rahvuskaaslaste keskel Aus traalias, kliid nähtavasti ka ülemere-: .maades ort -siinsetest eestlastest tuntuim kuju Eesti Abistamise Ko mitee esimees ja kõikides Sydney eesti organisatsioonides ühel või teisel viisil tegev Arnold Lond. Ükskõik millised isiklikud või muud mured kellelgi eestlastest südamel, ikka pöördutakse esijoones tolle alati abivalmis xjä vastutuleliku rahvuskaaslase poole. On vähe ime lik muide kuulda, et too vilgas ja alati tegevuses mees juba paari aasta eest kuuekümnenda eluaasta künnise on ületanud. Kohtan tecla .Sydney Eesti Majas elavas keskustelus ja .poetan ..end kõnelejate sekka. "Härra Lond, mis uudist-?" "Ei- midagi erilist. Arutasime Võidupüha pühitsemise kava." " Millal ja mida kavatsete'?" ' 'Kavatseme 24. junnil päeval Võidupüha aktust ja õhtul, sega eeskavaga õhtut .Võidupüha ja Jaanipäeva tähe all korraldada." "Millest lähtute asjale?" "Vaadake siin on mitu lähtepunk ti. Komiteel on kaasmaalastele maandumislubade hankimise kõ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti metsateadlasi vôôrsil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Eesti melsoteodlosi võõrsil *Prof. dr. Andres Mathiesen, kes Rootsis pagulasena töötas stipendiaa dina Kuningliku Metsaülikooli juures, siirdus 1949. aasta siuvel Kanadasse. Ta töötab seal Toronto ülikooli metsaosakonna stipendiaa dina, millisele kohale ta valiti juba 1948. aastal. Olgu siin meie lehe lugejaile meelde tuletatud, et Tartu ülikooli professoi'ina töötas prof. Ä. Mathiesen "Roekefelleri kapitali sti pendiaadina mitmel pool Kesk Euroopa metsanduslike ülikoolide ja katseasutiste juures. ... *Prof. dr. Mathieseni poeg Ülo lõpetas Rootsi. Kuningliku Metsaüli kooli 1949. a. mais. Ta töötab praegu ^ Kanadas Põhja-Ontaarios metsahin dajaiia (takseerijana) ühe metsa firma juures. Ühes Ülo Mathieseniga lõpetasid Rootsi Kuningliku Metsaülikooli veel Herman Plikk ja Elmar Täni ni ark. *Dr. rer.-for. Elmar Kolih siirdus 1948. a suvel Saksamaalt Geislingeni lagrist Rootsi, kus ta töötab teadus likul- alal Saltsjö-Duvnäs'is. *Metsateadlane Endrik . Tamm kaitses 1949. aasta augustis S...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Ônnekett" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

"Õnnekett" "Meie Kodu" toimetusele on saa bunud rida kirju,-kus hukkamõiste takse tegelemist nn. . Õhneketiga. Alljärgnevalt avaldame mõned kir jad: : ' 'Austad lehe toimetus! Lisan siia juure tolle kirja, milli seid olen saanud juba 3. Paistab et uustulnukatest . eestlaste keskel on mingi taud lahti puhkenud, sega-;; takse asjatult ja "tehakse endile kulu aja ja postikulude, arvel. ; Palun teid eesti lehes tollele aö-'; jaolule vihjata ja selgeks teha kui1? naeruväärne ebausk too • on. | Teid ette tänades." '& (Allkiri.) • ^ j . . kas oleme tagasi langenud^ pimedasse keskaega, et meie euroo-f palikii kultuuri, ja kõrge haridu-f sega uhkustavad eestlased nüüd siin| võõrsil nõidusega " hakkavad tege-^J lema. . . Meie leht peaks nagu; kadunud J. V. Jansen oma "PernoJ Postimehes" lausujate,- soolapuhu-1 jäte ja muu ebausu vastu hakkama: võitlema . . . Kulm 011, jäänud meie; isesseisvuse aegses koolis omatud: ■/teadmised, -mille osaliseks kindlasti kõik nende - kirjade kirjutaja...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kommunism ja uusaustraallased [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Eelmisel nädalal oli austraalia "alamkojas" (House of Representa tiveš)", seoses kommunistliku partei keelustamise seaduseelnõu arutlu sega, juttu ka "uus-austraallastest." Mr. Gullet (lib., Vic.) väitis, et uus austraallasi jälitatakse 'ning- hoi takse pihtide vahel kommunistlike agentide poolt", kelle juhtivad jõud on* N. Liidu ja satelliitriikide dip lomaatiliste ja kaubanduslike esin dajate hulgast Agente on saabunud Austraaliasse immigrantidena. Agen tide poolt olevat ähvardatud neid uus-austraallasi, kes on andnud tea teid ametivõimudele poliitiliselt kahtlaste isikute kohta. Seni on valitsuse esindajad' kor duvalt eitanud kommunistlike agen tide olemasolu immigrantide hul gas. Paljud " uus-austraallased'' muigasid väljendatud kindluse» üle, sest omati ju vastupidiseid koge musi. Et kommunistlikke agente 011 saa bunud süütu dp-immigrandi maski all Austraaliasse, võib väita ka agente tundmata, sest kompartei töömeetodid on meile tuntud. DP-d olid alati okkaks kõmmude silmis, se...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Sydney Eesti Selts "Eesti Kodu Linda" järjekorraline KOHVIÖHTU on 11. juunil kell 6 õhtul. - Juhatus. Tuntud eesti 'akrobaadidy—fis traadikunstnikud perekond Lepad korraldavad Eesti Abistamiskömi . teele laupäeval,. 10." juunil, algusega kell 7.30 õlitul Sydney Eesti Majas. VARIETEEÖHTU Kavas uusi sensatsioonilisi numb reid Leppadelt. ./ Peale eelmainitute on õhtu kavas . kaastegevad varietee jõud Tivolist, Rooseweltist, Sammy. Leest, tsirkus Wirthist, jne. Esmaklassiliste akrobaatiliste numbrite kõrval sisaldab kava ka muretut nalja ja koomikat. LÕPUKS TANTS, Pääsmete hind sh. 8/-, saadaval Eesti Seltsi einelauas. Pääsmete arv piiratud. - Oma viibimise ajal Sydneys tal vekuudel ANNAN JURIIDILIST NöU ja teostan HINGELISTE HÄIRETE RAVI. piiratud . arvule kaasmaalastele an nan, ka inglise keele tunde. ' Kõnetund^laupäeval kella 10-12 hommikul. Balun võimalikult telefoniga ette teatada. - . .Aadress: 74 Shirley Rd., '.'■■J •- : "Woll^tonecraft. Telefon: XB2857. DRi ILMAR TAMMELO.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAS EESTI RAHVUSFOND LŌHKI? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Inglise eestlaste.^häaiekandja; aval dab öma 19. mai 1|350 mim Iiris' juht kirja pealkirja all 'f Kurb mäng kallil ajal," kus noomitakse eesti tegelasi rahvusfondi lõhki ajamise pärast. "Henrik Visnapuu kirjutas hulga aja eest- poliitilisel/ kõrgepinge ajal näidendi "Meieküla poisid." See sai tuntud lavatükiks, kuid veel tuntu maks sai sellest üks lause. Nimelt : Ära mässa, eesti rahvas!.See lause tuli mul nüüd meelde, mil lugesin lehest, et ERF 011 läinud Rootsis lõhki. Sel puhul oleme otse sunnitud neile sinna hüüdma "Ära mässa, eesti rahvas!" sest ühe eesti vana rahva ütluse järele võivad "meie küla poisid" seda teha oma mässa misehoos,. mida tegi hull, kui sai pilli kätte. Kas ERF'i lõhkiminelt Rootsis kah nii hull on, seda ma ei tea, kuid isamaata isamaalasena on mul " valus; ja häbi," tarvitades Visna puu sõnu teisalt. Kas tõesti ;ineie küla poisid teisiti ei saa, kui adiiult tülitseväd ja .lõhuvad,- ajal, niil^kõik peaksid olema "ühe; mütsi all" ja tegutsema oma õnnetu, maia ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NII ELATAKSE KŌRBES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

NII ELATAKSE kõrbes Väikest Cobar'i linna N.S.W. osa riigi lääneosas metsiku võsametsa ja kõrvetaõlise tühimaa keskel võiks lopsaka oaasiga võrrelda. Raudteel sõites tabab, silm harva üksikut puud või mõne tuti karedat ja .kuivanud rohtu. Põllupidamine ei tule sellises ümbruses kõne alla. Metsastunud kohtadel, kus taime kasvu natuke enam, peetakse lam baid. Linna saabudes küsid paratama tult eneselt, milleks küll inimene siia looduse poolt näiliselt nii vähe õnnistatud maakolkasse omi eluase meid rajama hakkas. Kliid see on uustulnuka ja asjatundmatu ini mese küsimus. Tühjal kõrvel on ku nagi enam kui tugev .külgetõmbe jõud olnud, sest siit on leitud ja kaevatud-, kulda. Ümbruskonnas asunud suured kullakaevandused on asnla tekkimise põhjustanud ja see on hiljem väikese ärikeskusena püsima jäänud / ^ Kliima on kuiv ja eriti suvel väga kuum. Ka talvel on päris soe, ainult ööd 011 külmad. Vihma tuleb liarva ja seegi ei elusta loodust, sest pin naks on liiv, kus midagi ei kasva. Ainult ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uus Eesti Maja New Yorki [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Uus Eesti Maja New Yorki Eestlaste arvu kasvamisega New Yorgis on kitsaks jäänud Eesti Maja ruumid. Selle juures on maja remon tideks - ja ümberehitusteks haridus seltsil tulnud kulutada suuri sum masid. Näiteks on käesoleval tege vusaastal Eesti Maja remondikulu 1750 dollarit. Ajutist lahendust ruumikitsikusele on püütud leida Beethoven Hall 'i suure saali üürimi sega. Nii peeti Vabariigi Aasta päeva aktus selles saalis, kusjuures aktust külastas ümmarguselt 1.000 eestlast. Hiljutisel o/ü "Eesti Maja" peakoosolekul võeti vastu põhi mõtteline otsus uue avarama Eesti Maja ehitamiseks. Seega toetavad uue eesti maja ehitamisemõtet kaks organisatsiooni. Arvestades seda, on lastud arhitekt 0. Mitt'i koostada esialgne kavand maja ehitamiseks. 0. Mitti kavandi järgi oleks uue maja põrandapind 100 x 100 jalga, kusjuures ehitus oleks kahekordne. Rõdudega saal ulatuks läbi kahe korra, kusjuures saali suurus oleks 100 x 85 jalga. Maja' keldrikorral leiaks aset Imar, söögisaal, harjutuste —ja r...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

wy>;;T LETTERS ' The Estonian Relief Committee is holding letters for the following countrymen: Mr. Karl Blauberg1, Mrs. L. Jaanov, Mr. August Lull, Mrs. S. Kasper, Mr Rein Möldre.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"VAESE MEHE UTUTALL" AMEERIKAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

"VAESE MEHE UTUTALL" - AMEERIKAS New Yorgi Eesti Haridusseltsi teaatriosakond, mille juhatajaks on luuletaja Henrik Visnapuu, esitas" hiljuti välja müüdud majale A. Maigu näidendi "Vaese mehe utü tall." Esietendusele andis piduliku ilme H. .Visnapuu ja seltsi esimehe sõnavõtt etenduse alul. Elukutselis test näitlejatest esinesid näidendis Salme Lott, Eadi Täniloo -3a ' E. Tõnisson. Õhtu lõppes peakonsul Kaiv'i kõnega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

IGA EESTLANE TELLIB

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

NÄDALA SÜNDMUSI ^Teatavasti möödus kurikuulus saksa komnoorte . läbimarss Ber liinist, tänit lääneriikide relvastatud valmisolekule, rahulikult. Ainult; mõnikümmend idasaksa "punast-' politseinikku ja komnoort " jooksid üle lääne poolele. Tagasisõidul aga rünnati kommunismivastaste saks laste poolt mitmel pool kojupöördu vate .poiste kolonne. Saksamaal, Bri ti tsoonis, Helmstedtis kisti kom noortel seljast nende vormisärgid jä rebiti käest lipud ning tehti neist-: " atribuutidest'' lõkketuld. Mitmel; pool mujal said punased poisid kor> ruliku nahatäie : *Ameerika sõjaväe .mälestuspäeval: leidsid Tokios aset rahutused, millel kestel kommunistide jõugud ründa-; ;sid üksikuid tänaval liikuvaid AmeeS rika sõjaväelasi. rJDehti katset'ka üh.e vängla ründamiseks^ kus hoiti kinnij; ^mJiiuhiistlikkö,. ^- korrarikkujaid^ Selle tulemusena ön Ameerika oku patsiooni võimud kõvendanud jul geoleku abinõusid. Korrarikkujad on arreteeritud. ' ... : *ToMo politseiülema poolt kee lati 2. juunil kõi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vene allveelaevad mängivad peremest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Vene allveelaevad mängivad pereinest • Mida 'kindlamaid rahu jutte puhu takse läänemaailma juhtivate riigi meeste poolt, seda peremehelikumalt: hakkavad käituma Nõukogude rel vastatud jõud. Vaevalt oli maail mas vaibunud president Truinani kinnitus- viieaastasest .rahupõlvest,: kui saabus uue üllatusena teade vene allveelaevade ilmumisest Malai, ja. Filipiinide ümbrusse.. Esimest vene allveelaeva nähti 700 miili kaugusel Singapuris! ühelt tsiviillennukilt, kusjiuu-es allveelaev otsekohe sukel dus leuuuki märkamisel. • Briti ja prantsuse sõjaliste ring kondale poolt eeldatakse, et vene lased kasutavad oma allveelaevade baasidena väikseid asustamata saari selles ookeani piirkonnas. Ühtlasi arvatakse, et venelased kasutavad I Hiina sadamaid oma sõjalaevade - baasidena sellekohase salajase kok kuleppe põhjal, mis sõlmitud Nõu kogude Liidu ja kommunistliku Hiii\a vahel. Briti Kauge-Ida laevastiku staa biülema admiral Sir Patrick Brindi ja prantsuse vastutavate väejuhtide vahel peetavail ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUI AJALEHT LÄHEB POSTIL KADUMA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

KUI AJALEHT LÄHEB POSTIL KADUMA " Austraalia;, endiste sõdurite lee gioni juhatuse poolt oh asjaomasele! ministeeriumile esitatud kaebus leegioni . häälekandja '' THE EX PRESSI"' kaotsimineku kohta pos til. Leegioni esimehe B. J McDoil äldi kinnituse järgi läheb neil kuus; vähemalt' 10.000 ajalehte postil, kaduma. Ministeeriumi detektiivide poolt' on alustatud juurdlust üles* tõstetud kahtluse kohta.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Kas tuleb sõda Venemaaga?- — see 'on küsimus, mille ümber keerleb kogu läänemaailma välispoliitiline elu ja. tegevus juba neljandat aastat. Arvukad suured ja loendamatud vähem suured poliitikamehed, sõ javäelased, teadlased ja muidu tege lased püüavad ü ksteist nagu üle trumbata oma diagnooside ja ret septidega seoses/ tolle närvesööva '■ külma sõjaga." Viimasel ajal on see kõnede ja intervjuude sadu läinud nii tihedaks, et tavaline koda nik vist juba mõnda aega on kao tanud ülevaate, kes midagi ütles ja ' niida öeldi. ..Seda enam, et need . 'mõtteavaldus,ed paistavad^ üksteisele kongurentsi tegevat küll sageduse, initte aga poliitilise teravmeelsuse või küpsuse poolest. Nüüd aga näib, et poliitikamehed isegi hak kavad kaotama orienteerumisvõimet selles nende endi poolt nii ülikeeruli seks tehtud lihtsas küsimuses— mil list keelt tuleks kõnelda kommunist-' • likir Venemaaga ja tema juhtidega.. Eriti USA-st tuleb: välispoliitilisi diagnoose päris nagu joöksvaltHlin dilf.^- Läinud näd...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! KOMMA TARVITAMISEST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Speak English, correctly! KOMMA TARVITAMISEST By ILMAR TAMMELO Komma on inglise keeles kirjavahemärk kõne pausi tähistamiseks, kuna jeesti keeles 011 komma ülesandeks lause grammatilise liigestuse tähista mine. Sellest erinevusest tulenevad inglise keelt õppijale eestlasele raskused komma tarvitamisel inglise keeles. Alljärgnevad juhendid ja näited •tahavad eestlast üle aidata neist raskustest 1) Komma ei panda personaal—või demon stratiivpronoomeni ja relatiiv—pronoomeni va "hele. Näit: He who comes first has the best chance. Take that which you like the best. * 2) Relatiivlaused, mis põhisõna või valitseva lause mõistmiseks on tingimata vajalikud, ei eraldata kommadega. - Näit.: That soldier who was wounded died .•afterwards. Relatiivlaused aga, mis põhisõna või valitseva lause • mõistmiseks on ebaolulised, eraldatakse kommadega. Näit.: It seemed that the letter, which arrived -safely, was sent in the ordinary way. 3) Komma ei seisa "that" ees. Näit: He š^ä"tliäT"h"e"wiü^^^iTy 'T5...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Soviet Snapshots K. E. VOROSHILOV—AN ANGEL OF PEACE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Soviet Snapshots K. E. VOROSHILOV—AN ANGEL OF PEACE. In addressing- his electors at Minsk the Deputy Minister for War and member of the Politbureau Mar shall K. E. Vorosliilov said (PRAVDA, 8/3/50): "The Soviet people, led by the Communist Party and the great Stalin, do not doubt that the vic tory of Socialism over capitalism will be secured." He added further: "Despite warnings there are still swinish snouts in the world and their angry grunting may be often heard even 011 the other side of oceans" "W.e do not know what to admire more, his frankness or his good taste.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LONDONIS MÜÜAKSE LAPSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

LONDONIS MÜÜAKSE LAPSI Mrs. Albert Lodge, Suur-Brit^rinia rahvusliku laste adopteerimise ühingu juhatusliigej kes viibib prae gu Melbournis, üllatas .möödunud nädalal ajakirjanikke, väites, -et . Londoni mustal turul müüakse lapsi, \ kusjuures poiste hinnaks on 80' näe- • Ja ja tütarlaste 120iiael£.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x