ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

| E. L. Tarkington, obchod obuví všeho druhu. vzdává díky ct. zákazníkům za přízeň v minulosti prokázanou a žádá o zachován! téže v budoucnosti. Chová jen na skladě nejlepší obuv "Star Brand". Navštivte náš obchod. Jediná zkouška učiní vás trvalými pří- znivci našeho obchodu. S přáním dokonalé spokojenosti v No- vém roce, jsem Váš službovolný E. L. TARKINGTON. $ Veselé Vánoce a šťastný Nový rok « nrom oni'm nřiVntvrftm « ti $ « 8 přeje svým příznivcům «JT• Ee TT' a . lékař a majitel lékárny. CHOVÁ vždy na skladě léky, chemikálie, galanterní a toiletní zbo>.í. Každý odbor jest obstarán s nejvít^í přesností^fcistotou a pozorností. Dne 14. prosince tomu bylo 40 let, co zde lékař- skou praksi provozuji. Léky dle předpisů lékařských jsou zde připravovány co nejpečlivěji'. % ^ Veselé Vánoce a šťastný Nový rok ^ 1 ' * 8 £ přeji všem svým přátelfim a zákazníkům. Vzdáváni jednomu každému díky za přízefi v minulosti mi prokázanou a žádám, aby i 11a plístu mi zachována byla. Potřebujete-ll ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

@ Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok přeje všem svým i zákazníkům a přátelům FERD. SOKOL, kolář a kovář. Úplný sklad hospodářských strojů. Veselé vánoční svátky % a šťastný Novy Rok! ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 2 jednatel Wm. J. Lemp Brewing Co. + přeji všem svým příznivcům a děkuji za podporu v minulosti mi prokázanou. Jako dosud i na dále budu vidy mfti na skladě dostatek EiWl Din soilMlo a v ÍH. Za každý soudek a láhev ručím. V naději, že mi dosavadní přízeň i na díle bude zachována, znamenám se v úctě FRANT, MATULA, 3&3&S&3&3&5& SSfc % Tuto cestu upotřebuji, abych poděkoval ÁJ všem svým příznivcům, kteří mne podporovali přes celý nok 1910- % — W fi Děkuji vám všem, ctění odkupníci, 2} za vaši podporu a zároveň vás pro- {?. ji sím, abyste mně věnovali co největší 1Á část vašeho obchodu v nastávajícím - Save Money You savc money by blanketing your liorse with u fainous 5A lione Blanket. Ile saves tlie cost of his blanket on his lessened feed bili. 5A Blankcti are w...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910

YOL. XX. HAI.LEI rsviu-t, TtXAS, 1111 HSDAV, DECESliER 2(1,1D1U. NO. 24 OBZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 29. PROSINCE 1910. ČÍSLO 22 Eatřred aa fcond-dasa iratter Novem her IV, 1908, at Ihe poat oflic® st Hallettaville. Te>.aa, under the act oř Maici .% 4 Mi * ten Ij&cí :y .1.■ Předhlstorícký Texas. (Pokračován!.) V tom období, když tato krajina byla vyzdvižena nad vody, mnoho druhů stromoví a rostlin poíalo rů- sti. Také zvířectvo stávalo se četnější a více podobné druhům nyní na zemi žijícím. Když pak tato část země oschla, řeky a po- i toky smývaly dále hlínu do mo- le, které nyní Zálivem Mexickým ; nazýváme. Tím spůsobem rozšiřovala se pevnina do moře, hlavně kolem ú- stí řek, kde se náplav usazoval. Tak během času utvořil se pruh země, rovný a stromoví prázdný, ! podél jižního břehu Texasu. Tu- to část nazýváme "Pobřežní Pré- rie." Takový postup vzrůstání pevni-! ny opakuje se stále. Řeky odnáše-1 jí hlínu do zálivu, tato usedá se na dně a země stále př...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910

íisamittaat Čtvrtletní zpráva. lajinuuka l\ S. V., lt. V. <5. S., puřmajici dupni 20. ZIÍH a kouřící '20. prosince 11110. PŘÍJEM. Celkem bylo pojištěno od 20. září do 20. prosince 1910 za $ng 050 majetku od nových členů nebo co připojištění, z čehož připadá do pokladny Ú. S. V.... Í595.25 Za změnu vysvědčeni zaslali: Štěp. Šťastný, od Čís. 8. 50 Louis Hluchaň, 52. 50 ]an Nizer, 11. 50 Jos. Král, 7. 50 Jos. Šístek, 7. 50 Kar. Krištof, 7. 50 AnnaElšik, 31. 50 Klára Hájek, 39. 50 Fr. Hollas, 73. 50 jos. Řezníček, 3. 50 Vine Dušek, 7. 50 Jan Krajča, 52. 50 J. F. Bartoš, 48. 50 Fr. Novosad, 58. 50 Na rozpočet čís. 23 zaslali: Spolek číslo 19 2.10 " " 47 12.20 48. 31. 64. 2. 66. 7 ■ 92. 57. 9- 33 84 14 12.21 91 17 15-93 83 72 8.76 13 38...... 5.31 50 5' 50.75 77 Doplatek na 29. rozpočet: 77./... Poplatek na rozpočet č. 32. 10.75 15.68 12.92 8.08 2-55 13-33 2.45 2-55 17.60 6.60 3-98 7-35 12.18 54° 20.27 62. ..... 11.74 34- 10. 15-4° 75- 27- 42. 16. 40. 70. S8. 46. 24. 39- 3-6+ 1. 65 55-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910

7 Hercules jest nejlepší kentucká SOUR MASH whiska,láhvovaná pod vládním dozorem (Bottled in Bond) ZKUSTE JI! Jest na prodej ve všech řádných hostincích. NAŠE HROZNOVÉ BRANDY jsou uznaným domácím lékem. Ptejte se, po KOR* BÉLOVÉ COGNACU se čtyribi hvězdičkami. VÍNA Z NAŠICH VINIC v Sonoma Co., Cal., těší se té nejlepší povčsti. NAŠE SEMIRAMIS BITTERS působí znamenitě jako žaludeční sílitel. Všeho druhu lihoviny. Ptejte se vždy po KORBELOVĚ zboží a nemá-li je váš hostinský na skladě, naléhejte na něho, by je objednal. F. Korbel & Bros. Inc., 1619-1623 W. 12th St., CHICAGO, ILL. rvin y ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ X i x : Neposílejte peníze zasílatelským : obchodům za střižní zboží a šatstvo, když můžete koupit! v našem storu lepší zboží za ty samé peníze. Dali jsme o tom důkaz vždy, kdykoliv Jsme měli příležitost. Můžete ušetřit snad peněz na jiném zboží objednaném u zasílatelských obchodu, ale ne při druhu zboží jaké my prodáváme. Mimo to kdykoliv hejstc s naším zbožím spokojeni, můžete je vrátit ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910

OBZOR. Časopis iHísjítuhiřský, ponrin n zábavný* Orgáu 5. 1\ J. S. T. Na prahu Nového roku. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu :'lOilZOK", Híllettsvlilř,Texas. A Ocuert! Farm anil Kamily Nevujmpcr. Orpin of tlil1 S. I'. J. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 pcrycar. Advertising rates on application. Veikeré zvdrolékařHkč dotazy íh poznámkou, ic mají býti zaslány "Obzoru" k otištění.) adre- Hovány k zodpovídání buďtei českému zvěrolékaři a spolupracovníku dr. II. Hellerovi, 2615 So. Miliard ave., Ncar 26th St., Chicago, lil. Thursday, Dccember 29, 1910. Šťastný a veselý Nový rok čte- nářům "Obzoru" přeje redakce. t-Rok 1910 již uplynul. Co jste učinili pro svůj řád a pro S.P.J.S. T.? Kdyby si každý bratr umínil, že v tomto nove'm roce získá aspoň jednoho člena a úmysl svůj usku- tečnil, čítala by Jednota naše za rok přes 10.000 členů. Dobrým odporučením pro S.P. J.S.T. jest nynější rychlé vyplace- ní úmrtní podp...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910

SKOKAN. Nepoznal jsem člověka tak váš- nivě šprýmům holdujícího, jak jim holdoval král. Zdálo se, že žije jen pro šprýmování. Vypravovati něja- kou dobrou šprýmovnou povídku a vypravovati ji dobře bylo nejjistěj- šrcestou ku získání si jeho přízně. A tak se stalo, že všech jeho sedm ministrů bylo proslaveno svou do- vedností ve šprýmařském umění. Všichni se podobali králi, neboť byli stejně jako on velicí, tělnatí, vypasení a stejně jako on nedosti- žní šprýmaři. Zda lidé šprýmová- ním tloustnou anebo zda v samotě tlouštce jest něco, co svádí k šprý- mům, nikuy jsem nebyl s to stano- vití; jisto však jest,že hubený Sprý- mař jest raraavis in terris. (Řídký pták na zemi.) O vytříbenost nebo, jak tomu ří- kal, o "příšery" vtipu král dbal ve- lice málo. Měl obzvláštní obdiv pro volnost ve vtipu a často, aby ji uchoval, neohlížel se na délku vtipu. Příliš mnoho krásy ho una- vovalo. Jistě by byl dal přednost Rabalais-ově Gargantuě před Vol- tairovým Zadigem a celkem vzato, praktické Špr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910
Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910

\ rě "li ZU.UUIA! nit.Ťiú knihu ZDARMA! S potěšením oznamujeme, že Se- verův Kalendář a Doni;'cl lékař na rok 19ti je vytištžn a rozeslán, takže lze jej obdrželi v lékárnách a v obchodech s léky. Nejnovější vydání tohoto oblíbeného kalendá- ře obsahuje množství poučné a za- jímavé četby jakož i mnoho užiteč- ných rad pokynů pro rolníky, ře- meslníky, horníky a vůbec pro lidi všech stavů a zaměstnání, též pro pečlivé a spořivé hospodyně. Při- hlaste se u nej bližšího lékarníka neb obchodníka 3" léky; obdržíte jej zdarma. Kde není na blízku lé- kárny, zašle se každému,kdo dopí- še na W. F. Severa Co,, Cedar Rapids, Iowa. 1 V potřebě střižného a hotového zboží nezapomeňte navštívili velko- obchod pánů A. & S. Levy ve Victorii, kteří nízkými cenami a do- brý™ zbožím vás vždy uspokojí. Český prodavač p. Josef Hnátek. Sv. Nikodéma Odváděči Chill Tonic vyléčí každý případ zimni- ce,často v jednom dni. 25 centů, v lékárnách. PazvAnf. Řád Slovanská Lípa, čís. 66. ve \Vaco, bude pořádati ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 December 1910

Jak se připravují Mixed Pickles. Velmi chutný příkrm k masu, na jakýkoli způsob připravovanému, poskytuje naložená zelenina v soli a pak smíchaní, £i tak zvaný "Mixed pickles." Používá se k němu dobře uleže- lých a konservovaných okurek, hlavně malých odrůd, malé cibule, květáků, mladých, měkkých klasů kukuřičných, malých tenkých lu- sků paprikových a fazolových, na- krájené mrkve, celeru a brukve. Směs této zeleniny je velmi vzhled- ná, chutná a vydrží velmi dlouho a může slcwžiti náhradou za různé saláty. Výhoda při ní jest i ta, že mnohem racionelněji zužitkujeme zeleninu, než jak namnoze se děje, a že v domácnostech, kde nelze ze- leninu zazimovati, máme aspoň v této formě zazimovanou zeleninu. Úprava každé zeleniny děje se zvláště. Bráti musí se zelenina čerstvá, platí to hlavně o květáku, okurkách, kláscích kukuřičných a fazolových. Udávám zde, jak upra- vovali se má každý druh zeleniny. Květák. Řežou se pěkné, tvrdé a bílé růžice, které zbaví se lístků a košťálů hodně krátce,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

é>) tHWIVt i VOL. XX. HALLE11SV1LLE, TEXAS, THtKSDAY, JAMJARY 5,11)11. Ml. 28 ZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 5. LEDNA 1911. ClSLO Entcred aa necond-clans matter Novcmber 19,1908, at thi> po t office nt llnllettnville. Tp)a , under the art o' \ arcS 1-T". I" •# f až kopcovitá krajina, s půdou tma- vou, s dlouhými kamenitými vrcho- vinami, sklánějícími se k potokům a lekám. Edwardova vysočina, "Edwards Plateáu" — kopcovitá, skalnatá a rozervaná hornatina s něco málo vysoko položených prérií a hlubo- kých dolin. Stocktonova vysočina, "Stocton Plateau" — hornatina podobná Edwardsově, od kteréž oddělena je údolím PecosS Pláň Rio-grandeská, "Kio Gran- de Plain" — veliká prérie, pokrytá stromy a křovím mesquitovými a kaktusem v jihozápadním Texasu. Střední horská krajina, "Central drsná, hor- natá krajimuye středním Texasu, i Má mnoho starých skalisk a mine- j rálních ložisk. Prérijní a kopcovitá krajina se- vero-západního Texasu čili krajina uhelná, "Prairie and Hi...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. East Bernard, Tex. — V pro- Bincové schůzi řád Bratří Svorno- sti, čís. 60., odbýval volbu úřední- ka řádových a zvolil si následující úředníky: Jan Holeček, předseda, J. E. Pustějovský, místopřed., Pavel Hofíerek, tajemník, Aug. Kocurek, účetník, W.C. Kunetka, pokladník, Alois Grigar, průvodčí, W.J.Bača, vnitřní stráž, Frant. Liberda, ven. " Pále oznamují všem členům,kte- ří se prosincové schůze nesúčast- nili, že příští schůze se bude od- bývat v městě Wallis v síni pana Williamse při osobním nádraží. Schůze se bude odbývat jak obyr čejně druhou neděli v měsíci v 1 hod. odpoledne, Tak přijďte všich- ni druhou neděli v lednu. Dále uvědomuji všechny tajem- níky, by po novém roku veškeré řádové dopisy zasílaly na poštu Wallis Station, Tex. Přeji naši tTiilf! |e(jnpt(í jakož i yšem brgtfůnj 3 astrám štaífný fJový roJs-, Pavel Hofíerek, taj. Iudustry, 23. PrQS< Če- ští Bratří, čís. 44., zvolil sobě ná- sledující úřadníky: Jos. ZanŽk, předseda, Jan Mareš, míst...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

Z kruhu R. V. O. S. P a Waller, Texas, 10. prosince. — Ct. tajemníkům podřízených spol- ků R.V.O.S. k laskavému povšim- nutu Jelikož od posledníko sjednu R. V.O.S. již po dvakráte v našem orgánu Obzoru byli vyzváni veške- ří oni členové, jenž buď prostřed- nictvím jejich domácích tajemníků, nebo přimo sami, oznámili tajem- níku U.S.V., že na dále nepřejí si držeti pojištění na jejich majetek u K.V.O.S. proti ohni, blesku a vi- chřici, ale že budoucně přejí si bý- ti pojištěni na jejich majetek jen proti ohni a blesku, přece však vzdor tomu ůezaslali své certifiká- ty do dnešního dne nezaslali úřa- dovněU.S.V. k opravě nebo výmě- ně za certifikáty nové. Ačkoliv o- něch členů jest pouze asi deset, přece považuje úřadovna za nutné učiniti opatření proti tomu, aby v budoucnosti nepovstaly z toho je- dnotě R.V.O.S. nějaké nepříjem- nosti nebo soudní opletání, tedy o- znamujeme, že veškeré certifikáty, které byly vydány úřadovnou U.S. V. na pojistky členů do dne 31.' března 1910, dnešním ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

o :■/ O B Z O R. €asi>|>i lius|>udái-ský, poučný a zábavný. i Organ !S. 1'. •>• S- T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresu s "OBZUK", II nUctlsvllle Texai. OB O A (Jen«n l rnrm mni Family Seivspaper. Orgau of theS. 1*. «!• N. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. Vcíknrí mírolék.hM dotw '"""'"V": Miliard ave., Ncar 26th St., ChicaRO, III. Thursday, January .5, 19t> Resoluce. Český den ve Waco minul a stal se částí dějin národu česko-slovan- ského v Texasu. Stal se důležitým mezníkem na dráze pokroku naše- ho národa a zajisté bude dlouho vzpomínán všemi účastníky jako ta největší manifestace naše v Te- xasu, jako nejdůležitější schůze, již jsme kdy konali. Každý uzná- vá, že mravní prospěch z českého dne pro nás jest neocenitelným. Proto bychom neměli nyní složi- tí ruce v klín, ale měli bychom po- užiti skvělého výsledku a pracova- ti v tomto směru dále, abycho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

East Bernard, 12. prosince.— V poslední a celoroíní schůzi R.V. O.S., čís. 21. v East Bernard, by- la čtena resoluce z Elk, Tex. Po delší debatě velikou větíinou hla- sů byl přijat návrh,aby v zájiivi čf- ské národnosti svolána a odbývána všeobečná schůze dne 15. ledna 1911, t. j. třetí neděli v lednu. V pádu nepohody schůze se bude od- bývat čtvrtou neděli v lednu. Vši. ckni osadníci tez rozdílu jsou ucti- vě zváni, aby se do schůze dosta- vili. Nejen členové R.V.O.S., ale všichni osadníci z okolí East Ber- nard. Bude to v zájmu nás všech Čechomoravanů. 1 Schůze začne v 1 hodinu odpol. v síni S.P.J.S.T. v East Bernard. Všem členům, kteří patří k li. V.O. S., zvláště na srdce kladu, aby se všichni dostavili, neboť který se nedostaví, bude pokutován 25 ct. V naději, že se všichni do schů- ze dostavíte, přeji vám všem vese- lý a šťastný Nový Rok. Ant. Večeřa. | Fayettevilte, 28. pros. — Po přečtení dopisů p. Kulhánka a z Ammansville pp. Černoška, Bárty a Parmy^ musíme si milí členi R....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

6 Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNI ŮftADOVNA: Josef Dutok jr.. ph dieiiit, Caldwell. Texal. Joacf Mike.ka, mimopffidspdii, Weilley, Telat, J. R. Kubína, lajemnik, Kayelto.llle, Tmu. J. J. trnka, pokladník, Now Ulra, Texaa. í&tpl výbor: Jan Kuí.rs, Blllnuor, Toxai. J, M. llalamfíik, EayettavUie 11. 1, Tovas. Albert l'4en«tk, 1'lum. Te\ns. ,, Doxorel: Tom. Krajfa ml.. Cftldwe", Texat, Frank átefka. (irnníier, Jan Damek, Sualy, Tex. Met. 1'azdral, právní rad«*t. Doba přistoupeni na $250 $600 $1000 Od 18 do 21 rokli... 15 ctů.... . 80ctfi. f .60 23 •• 25 " ... 18 ' .... .. 35ctů. « .70 11 2« ' 80 " ... 23 " ... .. 45".. * .90 " 31 " 35 " ... 25 " ... .. 50".. 81.00 " 36 " 40 " ... 30 " ... .. 60". 11.20 " 41 " 45 " ... 35 " ... .. 65".. *1.30 " 45 " 50 " ... 40 " ... .. 75". " 60 " 51 " ... 45 •' „ 51 " 5a " ... 50 ' , " 52 " 53 " ... 55 " '• 53 " 54 " ... 60 " '• 54 " 55 " ... 65 " Adresář řádí. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 3. Koperník, Jos. Po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

Život námořníků. Podává Frant. W. ChuflSj. 9 O i* h & Mnoho lidi a zvláště ti, kteří žijí vzdáleni daleko od moře, málo ví o životě těch, kteří život svůj stále | na vodě tráví. Míním tím ovšem námořníky, kteří jsou ve službě amerického námořnictva a ne na ty, kteří pracují na dopravních a cestujících lodích. Za dvě léta a půl mohu skoro s jistotou říci, že jsem tento život dostatečně poznal a nebojím se, že budu muset něco odvolávat. O- všem, že možná něco vynechám, ale to se stane tím, že tento život jest tak rozmanitý, že mne nebude možno, na vše si hned vzpomenou- ti. Nejhlavnější věcí při tomto živo- tě jest úplná kázeH. Byl jsem ve svém mladém životě v mnohých místech a jiných, ale nikde jsem nenašel a neviděl shromáždění mu- žů, kteří by se v kázni, dbalosti a spořádanosti života námořníkům vyrovnali. Byl jsem studentem ve svém civilním životě, navštěvoval jsem různé schůze a shromáždění, ale nikde jsem takového celku, kte- rý by pravidel tak dbal a je plnil, jako námořní...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

OBZOR. llo-pult.il'sli j, pout uj a zabavil)'. Orguit S. i'. J. S. T* Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Obava před budoucností. Adreso :'lOBZOU", Hiillcttsvllle,Texas. OB2KO R. A tíenernl Farm and Family Newapaper. Organ of tlíc S. P. J. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, líallcttsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates.on application. VcíkiTÓ zvčrolékařiiké dotazy (s poznámkou, že maji býti zaslány "Obzoru" k otištřní.) adre- sovány k zodpovídání buďteř. řeakému zvěrolékaři n Hpoluprncovnlku <lr. R. Hellcrovi, 2615 80. Miliard ave., Near 2Gth St., Chicago, III. Thursday, January 5, 1911, Co sejeme dnes, budou potomci naši ještě žiti po sta letech. Dokud se nám dobře daří, každý staví se nám přítelem, ale pravé přátelství poznáme v protivenství, ' Hledáte-li nové členy, hleďte spíše na řádnost a zachovalost če- kanců než na množství. Umiň si, bratře, že během toho- to roku získáš Jednotě aspoň jed- noho člena. Texas je velký a máš si...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

> « i > ® V> > ♦ břf k> 45 61.63 45 na H. řád 14.05 4+ 5-25 44 tím. list 19-55 85 úm. pros 23.00 85 na H. řád ' 4.80 ,53 4-3° 53 úm. pros 16.45 90 „ 17.18 90 11a H. řád 4.40 27 .. *8.75 27 úm. pros 71.21 od řádu , čís. 22 úm. list 45.31 22 na H. řád *0-45 17. 72 na H. řád 10.70 72 úm. list 49.21 24 úm. list 222.80 24 na H,~"řád 52.75 54 úm. list 61.26 26, úm. list 25.20 26 na H. řád 4.05 55 úm. list 21.55 55 úm. pros 23.35 55 na H. řád 6.35 89 úm. list 17.90 19. 57 úm. list 25.15 57 na H. řád 5.65 7* " . " -25 71 úm. list 30.95 61 úm. pros ,.... 25.20 61 na H. řád 6.10 43 úm. list 41-^5 76 " " 17.90 76 úm. pros 17.90 76 na H. řád 4 )5 13 úm. list 61.56 13 úm. pros 61.56 13 na H. řad *3-7o 14 úm. ljst 64.27 splátka noty čís-105 1 100.00 úroky not tis. 105. do 114 60.00 18 úm. pros 10.00 18 na H. řád 2.65 63 " 7-45 63 úm. list 29.45 20 7° 37-20 70 na H. řád g. 10 46 " 7-45 46 úm pros 46.50 20 úm. list *55-28 20 na H. řád 40.65 86 " 3.90 86 úm. pros 17.23 66 úm. list 18....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 5 January 1911

--■X; Vliv krmiva na mlčko. Jest známo, že mají různá krmi- va různý vliv na množství i jakost mléka, kteréžto jednotlivé vlivy u- vádíme v následujícím: Zelená pice: Jetel, vojtěška a směsky, kosené před, nebo nejpo- zději na začátku květu, jsou néj- lepšim krmivem pro dojnice. V té době jsou na dusík nejbohatšími, takže i nejvýživnějSTmi. Mléko i máslo jest při krmení ta- kové zelené píce velmi chutné a do- brých vlastností. Naopak, dojno- sti ubývá a mléko i máslo jest hor- ší jakosti, je-li krmeno starší, dřev- natou pící, jejíž obsah živin jest malý. Poněvadž však mladá zele- ná píce jest na bílkoviny zvláště bo- hatá, takže by tyto nebyly náležitě využitkovány, bývá krmena se sla mou, jež dodává, dávce správného poměru bezdusíkatýcb látek. Nej- lépe, jest, je-li zelená píce se slá- mou rozřezána na kousky a krme- na. Šťáva, jež při tomto řezání ze zelené píce vyteče, vsákne se do slámy, takže není nic ztraceno. Jest však nutno, aby byla taková směs ihned krmena, neboť brzy vad...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x