ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
LÄTIS JUHITI KRAAVI PUNAVÄE RONG [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

LÄTIS JUHITI KRAAVI PUNAVÄE RONG Läti ajaleht "Latvija" teatel on hiljuti Lätis Meni-Idsavi vahelisel raudteel juhitud kraavi sõjaväerong,. kusjuures on hukkunud ja raskelt haavatud umbes 200 punasõdurit. Pärast seda raudteekatastroofi haa givad venelased iga .rongi veduri ette 2-3 liivaga täidetud vagunit.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE PÖGENES VENE LAEVALT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

EESTLANE PÕGENES VENE LAEVALT Aprilli alul põgenes Rootsis Väs- - terasi sadamas Nõukogude Vene laevalt "Tosno" meeskonna koos seisu kuulunud 22-aastane eestlane • N. Kustin. Põgenemine toimus öösel enne laeva väljasõitu sada mast. Kapten telefoneeris otsekohe - Nõukogude saatkonda Stockholmis,, kust kohale sõitis üks saatkonna ametnik. Kuigi venelased püüdsid põgenikku tabada, ei õnnestunud see nendel. Hiljem ilmus vene laevalt põgenenud eestlane ise Rootsi polit seisse, paludes varjupaika Rootsis; Kuigi Nõukogude saatkond Stock holmis esitas Rootsi välisministee riumile nõude Kustini välja andmi seks, ayvati viimane asüülõiguse alla ja anti talle ajutine peatumisluba.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID LILLAKAS VÖITIS 3 MIILI JOOKSU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

SPORDJTEATEID LILLAKAS VÕITIS 3 MIILI JOOKSU Laupäeval, 6. mail toimusid Lon donis klubide vahelised kerg^jõus tikuvõistlüsed. Neil .võistlustel koondus eestlaste peatähelepanu 3 miili jopksule; millelt võttis osa eestlane Valdu Lillakas, Hoolimata pehmest jooksurajast ja jätkuvast sajust, tuli Lillakas esikohale yõrjä lemisi hea a:jaga, 14 minutit 38,5 sekundit. Lillakase vana rivaal ing lahe Cox jäi 200 meetrit maha.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

SELTSI EINELAUA JÄRJEKOR . RALINE VÄLJAPAKKUMINE ühe-; aasta peale. Pakkumised sisse anda .-Seltsi juhatusele kuni 31. maini 1950. • S.E.S. "Eesti Kodu Linda" juhatus. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. . Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Eaudma; Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009. . - , Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh. 2/-. Tellimishinnad : 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad;: sh ,10/-toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööqtsimise, ning korteri otsimise ja kortöri pakkumise kuulu ' tused 6 d. sona. publicity'. (1938) press Pty. Ltd., Regent St., 71-75 Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASTE HAIGEKASSA INGLISMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

EESTLASTE HAIGEKASSA Inglismaal asutati Inglismaa Best laste Ühingu .juurde haigekassa, mille põhikiri võeti juhatuse poolt vastu 20. mail. LE.U. haigekassa liikmed saavad haiguse ja tööõnne tuse puhul igal nädalal 26 sh. abi raha. Põhikirja kohaselt makse takse üle 60 aastastele naistele ja üle 65 aastastele meestele eluaegset abiraha 20 sh. nädalas. Surma juhul maksetakse haigekassa liikme pere könnaliikmele voi matuse korralda jale 10 naela matusekuludeks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SYDNEY EESTI TÄIENDUSKOOLI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

SYDNEY EESTI TÄIENDUS KOOLI vaheaeg on kaks nädalat. Järgmine liooliiiäev 011 17. juunil harilikul ajal. Samal päeval, algusega kell 4.30 peale lõunat peetakse koolis lastevanemate koosolek. Päevakoi' ras'kooli laiendamise küsimus. Ka--;' vatsusel 011 õppetöö korraldamine - mitme klassikomplektiga 3-4 õpe taja osavõtul. Õppetöö süvendamine. ' "omalt poolt aitaks suurendada ka õpilast,e arvu koolis. Koolitegelased paluvad ka neid 'lastevanemaid koosolekust Eesti Majas osa võtta, kelle lapsed praegu koolis ei käi. ■ \ Kooli majanduslikuks toetuseks on Eesti Abistamiskomiteel kavat sus korraldada 3. septembril kuns tinäitus ühes õhtul järgneva selts1 kondliku osaga. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst MÜSTLASÖHTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

MÜSTLASÖHTU Omapäraseks ja tu juküllaseks - meeleolutsemiseks kujunes kolialiku eesti seltsi poolt laupäeval, 27. mail, Sydney Eesti Majas korraldatud muštlasõhtu. Punakas müstiline val gus hõõgus lavalt, mis oli dekoree-i ritud vastavalt õhtu meeleolule;. Mis väärib eriti allakriipsutamist, oli kava vaheldusrikas elevus". Muusi kaline- potpöiirri populaarseist Ope rettidest, mis esitati meie tuntud võimetega instrumentaalkvarteti poolt, juhatas sisse õhtu kava, Selt- " si segakoori ettekanded vaheldusid meeleolukate duettidega, et oma korda maad anda instrumeintaal— ja vokaalso]istidelev Ohtu kavas ei puudunud ka mustlastants, iriis - väi-■, jendusrikkalt esitati prl. Helju Sarri poolt. - ~ ~:' Vokaalsolistideria esinesid - pr. Leonore Hindreus ja Elmar .Nijman. Kaks ülalmainitut esitasid oiiia või meid ka meeleolukais duettides". Sentimentaalsesse meeleollu taluta sid kuulajaskonna prd. Ellen Pass ja Vera Rae oma duetiga valgeist akaatsiaist, mis nende ridade kir jutajale kuidagi ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Austraalia moodsam mööblitehas. VAJAB OSKUSTööLISI: masinatel töötajaid, tislereid (cabinetmakers ja chairmakers), mööbli. ■ polsterdajaid ja poleerijaid. .Samuti noori õpipoisse mainitud aladele. Ingliskeele oskus pole oluline, kuna tööjuhatajad räägivad soome " keelt. JÄRVI & CO. PTY. LTD., 600 BOTANY RD., ALEXANDRIA. TEL. MU2261. Kui olete huvitatud v ' MAA, MAIA VÕI ÄRI OSTUST VÕI MÖUGITS. tulge läbirääkimistele. ■ > Läbirääkimised toimuvad emakeeles, igal kolmapäeval kella 7-9 p.l. ja iga laupäeval 9.30-11.30 enne lõunat. Kui isiklik ilmumine pole võimalik, helistage nimetatud kellaaegadel v ' tel. BW4240. \ LASLETT & BEAUMONT 25 ROWE ST., SYDNEY. (Büroo asub Hotel Australia lähedusess Pitt & Castlereagh tänavate vahel). ' .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEATMETEOS "EESTI," [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

TEATMETEOS "EESTI," mis prof. Karl Inno ja mag. Felix Oinas'e poolt toimetatuna ilmus läinud aastäl Saksamaal Geislinge niš Eesti Rahvusfondi ja Eesti Üliõpilaskonna Väljaandel, 011 ula tuslik käsiraamat Eesti kohta. Moo dustades äratrüki suurest "Eesti entsüklopeediast" Eesti kohta käi vast osast, on see mahukas raamat täiendatud uuemate uurimusandme tega Eesti ajaloo kohta. Ka on raamatus käsitlemist leidnud nii-, hästi vene kui ka saksa okupatsiooni aeg ja oluline ülevaade antud eest laste kultuursest tegevusest võõrsil. Kuigi tehniliselt mitte selline luksuslik väi jaane nagu seda . oli suur "Eesti entsüklopeedia" on teatmeteos "Eesti" õnnestunud raa mat ka välimuselt. Nii on ta oluli seks allikmaterjaaliks vanemale põlvele' kodumaa kohta vastavate andmete meeletuletamisel ja noore male põlvele teadmiste ammutami seks Väljaanne koosneb neljast osast. I osa—Maa ja loodus—74 Ihk., II osa—Rahvas ja riik—174 Ihk., III osa—Majandus—149 Ihk. ja IV osa Kultuur—190 Ihk. Kokku 587 Ihk. 4...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Port Piriest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Q Port Piriest Adelaidest: umbes 130 miili, loo^e pool asub Lõuna-Austraalia sadama linn ja raudteesõlmpunkt Port Pirie. Seal asub käesoleval ajal kolm eest last, kes raudtee teenistuses. Suur osa linnaleanikest leiab teenistust Brolcen Hiili kaevandustest toodud tina ümbersulatamise tehastes, kuid uusi töölisi sinna väljaspoolt tavali selt juurde ei võeta. Huvitav on Port Pirie raudtee sõlmpunkt selle poolest, et sinna tulevad kokku kolme erisuguse rööpmelaiusega (raudtees liinid ja seal tuleb kogu kaup ümber" laadida. Nimelt see raudteeliin, mis tuleb Adelaidest on 5 vjalja 3 tolli lai, ida poolt tulev kitsarööpmeline on 3 jalga 6 tolli ja Trans-Austraalia liin4 * jalga 8| tolli lai. - - , ' | Peterboroughs, mis asub Port Piriest umbes 70 miili idapool, asub ka mitmeid eestlasi. Nii on seal raudtee teenistuses F. Godunov kes juba mõnda aega töötab vedurijuhi abina.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kaks kirja Dakotast VEEBRUARIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Kaks kirja Dakotast VEEBRUARIS Jõudsime pärale 12. detsembril. Vastas oli meie peremees ja kohalik Lut. õpetaja Mr. G. Ottensenn, kes meile teretulemast ütlesid ja kogu duse kingina kaks. kasti konserve iile andsid. Saime korteriks farmist eemalasuva omaette maja aiamaaga. Majas on 4 tuba, köök ja kelder elektri ja veevärgiga. Elu on sellest, millega harjunud oleme, palju erinev. Talvel on küll palju tormi, kuid vähe. lund ning rohukõrs 011 alati väljas. Loomad hulguvad tormist hoolimata .nur medel ja tulevad ainult ööseks lauta. Sigu ja lambaid söödetakse kord päevas. Sead saavad maisi ja vähe jahu, ning on nagu ümmargused ras vatrullid. Lammastele kulub päevas koorem heinu ja maisi. Traktori külge kinnitatud vigel tõstab neile heinad ette—Teed on head. Töö ja talitus toimub autoga. Farmi ainust hobust pole meie nähes veel kordagi rakendatud. Palka saan talvekuudel (dets. jaan. veebr. märts) 80 dol., suve kuudel 160 dol. kuus. Peale selle prii korter kütte ja valgustus. Tööl saan v...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUTO JA NAISED [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

AUTO JA NAISED Kaks aasta eest siia mandrile saa bunut! suguveneta, kelle aastad ula tasid veerandsaja piiridesse, otsus tasid töötada, usinasti, elada kasi nasti ja kolmest peapaliest hoiduda. Mehed lasksid veevärgi kraave kaevates labidal nii .välkuda, et vart mööda higi alla voolas ja kor jasid panka naela naela kõrvale, et mustadel päevadel hea oleks võtta. Viinast ja kohtust õlid mõlemad ilusasti end eemale jõudnud hoida, aga, naiste peale komistasid parata matult. Olid need nii märkamatult end noormeeste ellu sisse* murdnud. Laagrisse õrnemasoo esindajaid tuua ei lubatud, aga kusagil sa nen dega. ometi omaette olema pead. Tehti siis väljasõite rohelisse. Noor mehed oskasid mõlemad autot juh tida ja leidsid, et säärased rohelisse Õilmitsema sõitmised tuleksid oma autoga märksa odavamad. Otsustati oma auto muretseda. Rahad voeti pangast ja mehed tormasid linnas esimesse ettejuhtu vasse autoärri—see oli juhuslikult vanade autode äri—viskasid raha pataka letile—ning lahkusid ärist...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEINE KIRI MAIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

I TEINE KIRI MAIS Meie maja ümbrus on täiesti lage. Ei puud ega põõsast. Amid ajavad mammonat taga, ega hooli välisest ilust. Selle jaoks pole neil silma. Kuigi on vaba aega, mõnuleb ta jalad laual kiiktoolis. Kevad tuleb, kuid visalt. Mõned teed on läbipääsmatud ja autod sip levad mudas ja neid kistakse trak toritega välja. Eemal peamaantee on aga heas korras. Iga päev len dab parte põhja poole. Kahju, et püssi pole, küll saaks praadi. Naine' istutas tomateid ja meloneid. Pa nime ka kartuleid, nad ei kasvavat siin, kuid katsetame. Katsume ka ümbrust ilustada niipalju kui suu dame. Poeg .läks linna Baltimoresse., Teenib seal jõulupuuehete vabrikus 75 c. tunnis—kuus 120 dol. Kuu aja pärast saab tükitööle. Tütar tahab ka paari kuu pärast venna juure linna minna. Neile maaelu ei meeldi. Sugulased käisid meil pühade ajal külas. Nad elavad küll kaugel, aga saab siiski harva näha. Teie elate seal teises maailma otsas ja jäänud on veel ainult kirjavahetus. Aga hea seegi. Kodumaale jäänu te...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Riverina eestlasi laskurmeistriks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Rfverina eestlasi laskurmeistriks ( Austraalia N.S.W. osariigi ede lapoolset osa nimetatakse Lääne Riverinaks, mille keskuseks on ku junenud Deniliquini linn, See asub Edwardsi jõe ääres,' olles ühtlasi Melbournest tuleva raudtee lõppjaa maks. Laialdane põllumajandusli kult' rikas tagamaa on kiirustanud linna kiiret kasvamist. Eestlasi Deniliquinis, õigemini selle põhjapoolses lähikonnas on vähe, • mõned üksikud. Kuigi 2 aastane töökohustus tõi nii mõnegi eestlase siia kas farmitööliseks või stationi (meie mõiste järele >. umbes mõis) "station handiks" on need töökohustuse lõppedes "põgenenud" jälle inimeste sekka mõnda suure masse keskusse. Üks osa eestlasi töötas metsatöö listena kohalikes metskondades ja ka neist on suurem osa lepingu lõppedes siirdunud parematele töö aladele. Koht, kus eestlasi 011 pide valt töötanud on N.S.W. metsade— 'valitsuse metsauurimise asutus Mat houras Veel aasta tagasi oli seal tööl 6 eestlast ja nende seas ka dr. I. Tammelo, kelle tööleping oli mää...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SHÄNGAIST SYDNEYSSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

SHÄNGAIST SYDNEYSSE Sydneysse saabus Fillipiinidelt, Tuba-bao IRO laagrist eesti noormees R., kes oli . sinna põgenenud koos emaga Shanghaist möödunud aasta jaanuaris. Ema jäi Fillipiinidele, kuna kayatseb sealt isiirduda Ameerikasse, kus sugulasi •ees. Ka noormehel on kavatsus või maluse avanemisel asuda ema juurde, ning ootab Ameerika sissesõiduloa •.saabumist. Shanghais elas ta emaga viimase Õe juures 9 aastat, Sealt lahkumiseks andis põhjust punase! Hiina vägede lähenemine linnale möödunud aastal ja siis toodi nad IRO lennukitega alul Hanilasse, kust viidi edasi Tu T)abao IRO laagrisse. Temal on ■eesti pass, mis väljaantud tolleaegse Shanghqi eesti konsuli Lõhmuse poolt, kes vahepeal on ka ise siir dunud Ameerikasse. Eestist lahkus ta koos emaga "veebruari lõpul 1940 tädi kutsel, kes oli juba pikemat aega asunud Sliangliais ja jõudnud seal jõukale järjele. Viimane jäi ka punaste sis setungil kohale ning asub praegugi seal. Nagu saabunud kirjadest näha, kavatseb ta siiski punases...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

LETTERS In Estonian Relief Committee there are letters for following coun trymen: Mrs. Nora Arvak, Miss Dina Arzibashew c/o Erica Laor, Mrs. Linda Elbing, Mr. Erich Erimo, Miss Antonia Emits, Mr. Friemann, Mrs. Herta Heinis, Mr. Otto Jalakas, Mrs. Kaarman, Mrs. Helmi Kallau, Mr. W. Koder, Miss Vera Krums, Erna Leht, Mrs. Mille Leis, Mr. Hans Henning Lüdig, Mrs. Johanna Mossa, Mr Lembit Mäe tamm, Mr. Jaan Mürk, Mrs. Helene Pajo, Mr. Peter Pusic, Miss Alfde Rarndmann, Eduard Reinhold, Miss lima Rinaldi, Mrs. Valentine Sepp, Mi*s. Leili Siibolt, Mr. Evald Soo mere, Miss Tadvi, Mrs. Hilda Tiilen, Mrs. Antonina Tönnis on," Mr. A.. Ldmaris, Mr. Endel Uduste, Mrs. Helene Vallo and Mx. Jüri Vallo, Miss Helga Venessaar, Mr. Lennart Paabo, Mr Randmaa, Dr. Sallemann, Mr. Theodor Vichmann, Mr. Hugo Vomm.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ameerika kodurahu üürike [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Ameerika kodurahu üürike Meile kirjutatakse Ameerikast: Kui aasta alul toimunud Ameerika lEesti Abistamiskomitee valimistel New Yorgis tekkis mulje, et poolte vahel 011 saavutatud lõplik kokku lepe, siis on see mulje nüüd haju nud. Esimene ebakõla ilmnes juba juhatuse moodustamisel, kus võitja pool andis koostöö toimkonna rüh male valimistulemustel õigustatud nelja koha asemel ainult kaks, koondades enda kätte esimehe, abi esimeeste, sekretäri ning laekuri ko had. Uue juhatuse esimese sammuna äratas võõrastust, et õpetaja Kivi ranna kirfku büroo toodi üle abis tamiskomitee ruumidesse koos ko guduse ametnikega. Selles nähti "uue juhatuse hoolimatust abistamisko mitee erapooletu statuudi vastu. Komitee esimehele esitati laienda tud, juhatuse koosoleku kokku kut sumiseks, et võtta seisukohta aru saamatusi tekitanud asjaolude koh ta. Kuid laiendatud juhatust kokku ei kutsutud. Selle asemel oli- aga juhatuse esimehe poolt koostatud kiri toonis, mis teeb võimatuks iga suguse koostöö. Arve...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

lllllltltlllllllllllllllllHIVIIIIIIlllllllllllllllllllllllllCIHIIIlJIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiitiiiiaiiimiiiiiixiiiMiiiiiiiiiiiiiifBiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiaiiiiiiiHiii REPRESENTATIVES OF "XffEIE KÕDU" J "OUR HOME/' The copies of our newspaper are obtainable and subscriptions and advertisements are accepted by our representatives as follows: SYDNEY: IN ESTONIAN CLUB, 141 Camp bell St., the latest copies are avail able at 6 pm. every Wednesday. IN ESTONIAN SHOP, 143 Campbell St., the latest copies are available at 6 p.m. every Wednes day. IN ESTONIAN SHOP, "Sanders Dairy," 202 Campbell St., only copies are available; CANBERRA: MR. KRISTJAN KALDMA, Sec tion 3/53, Turner. MELBOURNE: MR. KARL JOOSEP, 116 Rich ardson St., Albert Park. ADELAIDE: " MRS. ÖIE HAAS, 157 McKiniion' Parade, North Adelaide. BATHURST CAMP: MR. PAUL KIMMEL, Block B 30/3. WOODSIDE CAMP : MISS MALL VEER.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti muusika vôidab tähelepanu [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Eesti maasika võidab tähelepana Eesti noorema generatsiooni muu sikameestest teotsevad .Ameerikas tstiellist Kaljo Raid ja viiuldaja Valdeko Kangro. Asudes Rootsist Ameerikasse, siirdusid nad seal baptistide teoloogilisse ülikooli. Stuudiumi lõpetamise järele said mõlemad muusikaõpetaja kohad Bethel College'i juures St. Paul'is; Minnesotas. Kaljo Raid õpetab tshellomängi mise kõrval ka muusikateooriat, kuna V. Kangro on instrumentaal muusika õpetajaks ja ühtlasi ka ko haliku orkestri juhatajaks. Õppe tegevuse kõrval on kunstnikud lepinguliselt kohustatud esinema teatava arvu kontsertidega kirikuis. Oma kontsertrännakuil on mehed läbistanud Ameerika . Kesk-Lääne osa Chicagost kuni Yova„'ni. Kaljo Raid võitis heliloojana en dale nime Rootsis pagulaspõlves, kus tema eestas muusikalise loomin gu moodsat voolu. Oma muusikalist loomingut on ta jätkanud Ameeri kas tema muusikalistest loomin gust tuleks nimetada i' Oreli sonaat klassilises stiilis," sümfooniline [poeem "Kahekümnenda sajandi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SUURTE TÄHTEDE KASUTAMINE INGLISE KEELES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

SUURTE TÄHTEDE KASUTAMINE INGLISE KEELES By ILMAR TAMMELO Et suurte tähtede kasutamine inglise keeles erineb tunduvalt nende kasutamisest eesti keeles, peetagu silmas alljärgnevaid juhendeid: 1) Suure tähega algab inglise keeles iga lause, iga rida luules ja iga formaalne otsus. Näide viimase kohta: Resolved: That every member of the Society has to pay a contribution of £10. 2) Kirja avalause esimene sõna algab suure tähega, kuigi sellele eelneva kõnetlussõna järel' on koma või koolon. Näiteks: Dear Sir: (or Dear Sir,) I have the pleasure to inform you that we are in a position to comply with your order. 1 3) Kirja lõpuväljendid, mis on asetatud uuele reale, algavad alati suure' tähega. Näiteks: Hoping that yoü,, will honour us with further orders. I am, dear Sir, ■ . Yours' faithfully, ' John Smith, ^ Managing Director. 4) Pärisnimed, kaasaarvatud kuude ja nädala päevade nimed (näiteks: January, March, Sep tember, Tuesday^ Friday, jne.)., kirjutatakse alati suure algtähega. 5) Kirj...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x