ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

*Dr. Liidia Mägi määrati Rootsi tervishoiuvalitsuse poolt Karl stadti linnapiirkonna arsti ajutiseks kohusetäitjaks. Dr. L. Mägi on kir jandusteadlase mag. A. Mägi abi kaasa. *R. Silvester on maamõõtjaks Brasiilias, Alago.ase osariigis. *J. Uritam on tööl Ameerikas Möorheadi linnas, ülie kolledzhi raamatukogu laos. ^^Öst^ar Šoonlepp töötab IJSA-e^ osariigis. -'"'-V* •'^^akirjäiiik Karl Kesa, endine - ^ Sp^iLimite'' toimetaja -Saksamaal, Briti foonis ja selliste iuksusyäl jf aimete nagu Juhan Liivi ' ' Yalitufl luTii|tus^d," " Kaunis Kodumaa' ja ^ištjan Raua mapi kirjastaja, šiir ön^|iö^a • inorie aja eest % ^äfesamajalt ■; Märtsis sõitis ta: ajutiselt, '^a^š^otmale , öma sealse",>• $amišie lõplikuks likvideerimiseks ^Rootsi > ★Endine Karksi koguduse õpetaja Johannes Aarik asus USA-sse, Con necticuti osariiki eesti koguduse; Õpetaja kohale. ★Hermann Reimann, endine eesti mereväelane, kes omal ajal lahkus Eestist Peruusse koos meie miini ristlejate "Lennuki" ja "Wani bola," teot...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

★Ühendriikide aatomi tehaste poolt on toodetud nn. beebiaatom pomme, mis on küllaldaselt väikeseid selleks, et neid võiks kanda düüs lennukid. Kuid sellest hoolimata on USA autoriteetide kinnituste järele; beebiaatompommid suurema lõhke-: jõuga kui need esialgsed pommid, mis plahvatasid teise maailmasõja; lõpul Hiroshimas ja Nagasakis. ★Amsterdamis teätas inglise lae vastiku juhataja Lord Fraser, et Briti mere jõududel on praegu kat setamisel aatompropelleriga varus tatud allveelaevad. Ühtlasi rõhutas: Admiral Fraser, et Briti on ■ prae-') seisma vaenlase allveelaevade niass rünnakule. • *New York " Herald Tribune 'i" -lennupsjanduše toimetaja Ansel Talbert juhtis tähelepanu tõsiasjale, et Venemaa poolt teostatakse pide valt pikamaa harjutuslendusid üle Põhjanaba. Need lennud on suuna tud Ameerika peamiste kaitseliinide vastas asetsevaisse punktidesse. Ameerika õhujõudude juhtide arva tes võib Nõukogude põhjanabalen dude aktiivsus ühel päeval viia jär jekordse "üli Pearl Harbour'ini...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PRESS AND RADIO. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

PRESS AND RADIO. In RAHVA HÄÄL of December 25, 1949, a kolkhoz functionary, Peeter Kirsimaa, of Rägavere parish, writes tinder the title "Give us a ealendaH": "I travelled to our nearest cen tre, Rakvere, with the intention of buying a calendar and walked- tlie round of all the 'book shops. Every where they answered as with one mouth: "Sold out long, long ago!" At dinner time I met Jaan Maurus from our neighbour kolkhoz. ' 'Don't you know where one can buy a good calendar?" I asked. .'.'I'm looking for one myself. When, I did not find one in the shops, I called on an old friend of mine at the District Federation of the Con sumers, Co-operatives and do you know what he said? They had got only one hundred calendars for the whole district—one • calendar per everyy three holkhozes!" Altogether there are about 3,000 kolkhozes in Estonia. At the same time the works of Lenin and Stalin and other propaganda literature are published in editions of 50 and 60 thousand;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE PEACEFUL INTENTIONS OF THE USSR [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

In connection with the Sqviefc "elections" on March 12 the Cen tral Committee of the CPSU pub lished a proclamation to the voters, which says among other things: "Never 'before in the course of all its history has our country had such just and well-ordered fron tiers . : . Soviet Ukraine has. gath ered the whole Ukrainian nation into one family. The Bielorussian nation has been united, under the Soviet flag . . . the Moldavian na tion has been merged in one Soviet republic^. . . East Prussia has ceas ed to exist . . . In the interests of security the new frontier near Leningrad has been fortified . . . The security of our frontiers , in the Far East has been strength ened." In this proud . list of conquests of Polish, Rumanian, C-erman, Fin nish and other territoires the Baltic states are hot mentioned for some reason although they, too, were sub jected Jby armed force. Although the proclamation begins by reiterating the well-known pro paganda phrases about the Soviet longing for pe...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"TORMIAASTA" LAVAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

"TORMIAASTA" LAVAL. Stockholmi , gaidide poolt esitati aastapäeva puhul korraldatud ke vadpeol eesti gümnaasiumi ruumes dramatiseering " Tormiaastast.'' Dramatiseering oli koostatud oope rilaulja Aarne Viisimaa poolt peal kirja all "Õilsate aadete eest.'" Kõnekoori.ja valguspiltidega saar vutati ilus patriootiline kogupilt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TALLINNAS ROHKESTI VARGAID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

TALLINNAS ROHKESTI VARGAID Saksamaale, Württembergi saabu nud sõjavang, jutustades oiaä mul jeid ühele Saksamaa eestlasele, väidab Tallinna kohta, et tänava pildis esinevat väga rohkesti vene ja moongooli tüüpe. Nende uute asukate tõttu on linn omandanud erakordse kuulsuse varguste ja röövimiste rohkuselt. Igal pool, kus vähegi trügimist, olgu täiskiilutud, trammivaguneis või turuplatsil, teaatris või isegi kirikus, esineb I üllatavalt palju taskuvargusi. Vab rikiitöölised töölt koju tulles leia vad sageli tühjendatama oma riide— ja toidukapid. Ea keldritesse mur takse sageli sissis. Selle juures on väga haruldane, kui suure kogemus tega "spetsid" Sarmaatia lagendi kelt tabatakse miilitsa poolt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The "Red Dean" and Communists' Slogans "To everybody according to his wants—from everybody according to his ability." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

The "Red Dean" and Communists' ,Slogans everybody according to his wants—froiri everybody according to his ability." The above slogan was quoted by the "Red Dean" on his visit to Sydney as an example of "Christian teachings in the Communism." The ordinary people are seduced; !by communists not so much by the strength of its theoretical bases, nor by the practical results, which ;are enforced mainly by terror, but due mostly to a few and simple slo gans and formulas, which to ordin ary people look attractive, and like ' new revelations. The above slogan appears to the -Red Dean" like ä religious' com mandment and so it looks also to :many other people as being a rea sonable ideal for the future better society. Indeed, why not allow to -Jofin Citizen, who is working, ac . -cording to his ability, as labourer in tJie tan-yard, a six-eight room home, with a flower garden, with a stable of horses, car and motor ;yaeht, because such are his wants? But nobody usually thinks fur ther, how t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJU: [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

SEISMAJÄÄNUD KIRJU: v Pr; Leili Siibolt, hr. Otto Jalakas, hr. Evald Soomere, pr. Alide Kasu mets (Rüütel), hr. Mihkel Heino.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜKS AJAKIRJANDUSLIK 'PARL' [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

ÜKS AJAKIRJANDUSLIK .PÄRL4 Stockholms Tidningen. Eestlastele; avaldas oma 19i märtsi 1950 a. numb ris sõnumi, kus tsiteeritakse Mel bourne'! ajalehe "The Argus" sei sukohavõttu ühe Meie Kodu juht kirja puhul. Nähtavasti on Mel bourne 'i ajalehe tähelepanu ärata nud meie ajalehe juhtkiri £ 'Eesti Vabariigi Aastapäev," mis ilmus 23. veebr. "Meie Kodus" N.r. 7 (26). Kahjuks peame selle katkendi Melbourne'i ajalehest avaldama ligi kolmekuise hilinemisega, kuna kõnealune sõnum oli nähtavasti meie Melbourne'is kaastöölistele kahe silma vahele jäänud, toimetusel aga puudub võimalus Melbourne'i lehti jälgida. Stockholms Tidningen Eestlastele sõnum oli järgmine: "Austraalia eesti ajalehe "Meie Kodu" juht mõttega võidelda .Eesti kodumaa vabastamise eest, ei ole päri suur Melbourne 'i ajaleht "Tlie Argus," kes kirjutab "Võitlus Eesti vabasta mise eest on võibolla õilis ja ka eesti keel kaunis, aga kui eurooplastele on võimaldatud asuda Austraaliasse, siis saagu neist austraallased ja ärgu kasu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti laskurite vôidud Inglismaal [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

Inglismaal on eesti laskurid viibi nud pidevas treeningus, välja arvar tud vaid talvekuud. Kevade saa budes startis eesti laskurmeister F, Vaher oma kaaslastega . Caff erata, klubi värvides. Tänu eestlaste osa võtule, tuli ülalmainitud laskur klubi aprillis peetud üleriigilistel. Inglise võistlustel esikohale, omäiir dades rändkarika. Klubi meeskonna koosseisus võistlesid F. Vaher, G. W. Caff erata, J. Koort ja K. Mitt (seega kolm eestlast ja üks ing lane). Individuaalselt tüli ülalmainitud võistlustel esikohale eestlane F. Vaher, kes saavutas kümnevõistluse kestel 191,82 ' punkti võimalikust 200-s't pmjktist. Teisele kohale plat seerus inglane H. Clyne 185,2 punk tiga kolmandale kohale G. WV Caf?. ferata 181,25 punktiga, neljandale kohale K. Mitt 180,95 punktiga. r Kolmas eestlane J. Koort tuli seits I mendale kohale, saavutades 177,35 i punkti. . • V F. Vah eri võimed laskespordis on äratanud üldist tähelpanu Inglis maal. Mees on / kutsutud Notting ham'i ülikooli laskurmeeskonna I...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

KIRIKLIKKE TEATEID. Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse Jumalateenistused 90' Goulburn Str.- Lmterrasu kirikus on: . Pühapäeval, '21 mail kell 7 õhtul ja Esimesel Nelipühal, pühapäeval, 28 mail kell 7 õhtul. Koguduse koosviibimine on püha päeval, 21 mail algusega kell 4 p.L Koguduse saalis 760 George Street, sissekäik '' Parker Laiie" st. Palu takse kõigi kaasmaalaste rohket osavõttu! Uusi koguduse liikmeiks astujaid palutakse Koguduse õpetajale oma soovi avaldada ja omad andmed Koguduse liikmete nimekirja sisse kandmiseks anda. Elukoha muutimi sel palutakse uued aadressid õpeta jale teatavake teha. . Praost Fr. Stockholm, S.R. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. 'Toimetus ja talitus: Estonian House,. 141 Campbell St., Sydney, N-.S.W. Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-., Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-r 6 kuud £1/6/-, *12 kuud £2/lQ/-. Kuulutuste hinnad: sh 10/...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SELTER SELGITAS SÖDURITE KÜSIMUST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

SELTER SELGITAS SÕDURITE - KÜSIMUST Märtsis külastas Saksamaa eesti l laagreid end. välisminister Karl Selter Seliweitsist, kes peatus mõned päevad Geislingeni -laagris. Kuul davasti-olevat Selter käinud Saksa maal USA peakonsul Joh. Kaiyi üles andel, et koguda materijali sõja meeste küsimuse selgitamiseks. See; materjal ön määratud esitamiseks USA välisministeeriumile ja ..DP komisjonile, kes seni pole jaatavalt otsustanud eesti sõjameeste emigree rumise küsimust. K. Selter esitas, kogutud andmed Saksamaal asuva tele emigratsiooniasutustele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AKADEEMILISE PERE KOOSVIIBIMINE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

AKADEEMILISE PERE KOOSVII BIMINE Sydneys eluneva akadeemilise - pere liikmete poolt korraldati lau- - päeval 6. mail algusega kell 6 õhtul omvaheline. koosviibimine Pitt St.. 175 asetsevais "Eliidi" ruumides. Õhtu avas sissjeuhatava sõnavõ tuga V. Niineorg, millele järgnes A.. Tänimäe maimeeleoluline - kõne. Kõneleja manas kuulajate ette omaaegse esimese mai vastuvõtu va- w nas Alma Materis Emajõe kaldal Unarusse vajunud pildid ja mine, vikümälestused elustusid ning koos viibijaid haaras hubane mai vastu võtu õhkkond. Isegi väljaspoolt oli kohale sõitnud tunäseid kaasvõitle jaid, kes arutasid omg, tuleviku muresid ja minevikus õpitud kut sealade uuesti ümberõppimise ras kusi. Õhtul esines klaveril noor ande kas pianist prl. E. Palm. Vokaalse solistina esinesid pr. N. Hindreuš ja .hr. E. Nijman. Hubane koosviibi mine lõppes kesköö saabumisel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HULIGAANSUS "MIGRANTIDE" LAEVAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

HULIGAANSUS '' MIGRANTIDE" LAEVAL Selle pealkirja all avaldab Sun day Telegraph 14. mail 1950 sõnumi emigrantide laevast "Empire Brent," mis saabus neil päevil Melbournei, Rõhuv enamik 950-st austraaliasse saabunud reisijast olid Briti emi grandid. Leht märgib, et osa emi grantidest on. ennast laeval üleval pidanud joobnud huligaanidena, mille tulemusena laeva baar suleti kolm päeva enne .laeva saabumist sadamasse. Üks laeva reisijaist- oh kinnitanud ajalehe esindajaile, et laeval on toimunud joomarite va helisi kakelusi teekonna kestel. Rei sija arvates pole küllalt tähelepane likult selekteeritud immigrante Aus traalia jaoks; Üks meeskonna liige ütles: "See oli hulleimaks mereteekonnaks, mis ma läbi teinud . viimase 50 aasta kestel." " Lisame omalt poolt, et praeguse valitsuse poolt otsustati vähendada sel aastal Austraaliasse toodavate DP-de arvu 100.000-lt 50.000-le, suurendades viimaste arvel Briti im migrantide arvu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Aruanni" Sydney lavale [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

■^$ru^nni99 \Sydti0s lavale "Aruanni" on rahvatükk, mille tegevus areneb kodumaal Võisiku, vallas Vabariigi lõppaastatel. Intrii giks rikka Viljandimaa koolitatud maanoorte õnnelikult abieluga lõp pevad armuasjad, mis lopsaka ja mahlaka külanaljadega vürtsitatult meile serveeritakse. Tükki võiks võr relda Kitzbergi külanaljade ' Tüve Peetri riugaste," "Veli Hennu" j.t. ehlc J. Jäigi ''Esivanemate Kulla" jne. • • Mart Raud nimelisi autoreid 011 meil kaks. Neist laiemalt kirjani kuna ja kriminaalse minevikuga .tuntud isik jäi' kodumaale. " Aru anni" autor, varsti 7o künnisele jõudev, elab pragu Rootsis. Oli vabariigi lõppaastail haridus ministeeriumi peainspektoriks. Pa guluses oli Saksamaal Oldenburgi Blöherfelde laagris eesti algkooli juhatajaks, kus temal 1947. a. lõpul ka mainitud käsikiri valmis. Tuleval laupäeval tulevad Bath ursti rahvas "Aruanniga" Sydney teatripublikule juba teist korda külakosti tooma. Näiteringi esime saks lavastuseks oli 0. Lut?su % "Kapsapea" 17 sept. laa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

KIRIKLIKKE TEATEID Sydney Eesti Ev. Luteriusni Jaani Koguduse Jumalateenistus 90 Goül burn Str., Luteriusu kirikus 011 Esimesel Nelipühal, pühapäeval 2B mail kell 7 õhtul. Koguduse koosviibimised Kogu duse saalis 760 George Street, sisse käik "Parker Lane" st on laupäeval 3 juunil, laupäeval 10 jutmil ja pühapäeval 18 juunil algusega kell 4 p.l. Palutakse kõigi kaasmaalaste roh ket osavõttu. . ' Praost Fr. Stockholm, SR., 96 Sailor's Bay Road, Flat 2. ' NORTHBRIDGE, N.S.W. Tel. XJL2302.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst VÖIDUPÜHA—JAANIPÄEVA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

VÕIDUPÜHA—JAANIPÄEVA kavas Sydney Eesti Majas 24. juunil on kell 11 päeval aktus ja õhtul kell 7 ettekanded kahes osas. Või dupüha osas esitavad lavakunstni kud Jaan . Mürk Bonegillast ja Priit Prillup Adelaideist esimese dramatiseeringu lipnik Paap Meeme surm August Gailiti romaanist "Isade maa." Jaanipäeva osas kirju kava, kus kaastegevad Jaan Mürk, Eesti Meeskoor Austraalias, keelpil lide kvartett ja solistid. Nii võiks Õhtu kunstiküpset ja huviküllast meelelahutust pakkuda ning1 E. Abist. Komiteel on põhjust rohket osavõttu loota.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJU: [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

SEISMAJÄÄNUD KIRJU: Pr. Ellen Post, prl. Leida Janno, hr. A. Lamaris, hr. Valter Puuni, pr. Sinaida Keinsberg või Elfriede Reinsberg.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

S.E.S. "Eesti Kodu Linda" 141 Campbell Street, Sydney, korraldab laupäeval 27_ mail algusega kell 7.30 õhtul suurejoonelise MUSTLAS—ÕHTU Kavas: Instrumentaal kvartett, selt si segakoor, duett, mustlastants, viuuli—soprani—tenori — piano — akkordeoni soolod. Tants mustlasorkestri saatel. Pääsmed 7/6. Pääsmed eelmüügil seltsi einelauas . Pääsmete arv piiratud KORRALDAV TOIMKOND Tuntud : eesti *akrobaadicty--es traadikunstnikud perekond Lepad korraldavad Eesti Abistamiskomi teele laupäeval, 10. juunil, algusega kell 7i30 ühtul Sydney Eesti Majas. V Kavas .liu sensatsiöonilisi numb reid Leppadelt. . .Peale eelmainitute on õhtu kavas kaastegevad varieteejõud . Tivolišt, Ropseweltist, Sammy Leest, tsirkus . Wirthist, jne. ^ " Esmaklassiliste akrobaatiliste numbrite kõrval sisaldab kava ka inuretut nalja ja koomikat, LÕPUKS TANTS. Pääsmete . hind , sh. 8/-, saadaval Eesti .Seltsi. einelaüst. Pääsmete arv .• piiratijd.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Peigmehed lillekimpudega [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Peigmehed^ iilfefeimpwdega Laupäeval 20. mail toimus Bath ursti laagri, eesti asjaarmastajate näitetrupi teine küläSkäigu etendus Sydneys. Ette kanti Mart Riian Aruanni," mis rahvatükina näitje. jatele õige palju tõlgitsemise vaba dust jätab. Ilus Ühtlane kokkumäng ilma . et keegi mängijatest . teistelt üle pakkunud oleks, vaid kõik võrdsel ühtlasel tasemel püsisid, tõendas, et näitejuhi korraldav käsi harjutustel tõhusalt tegev oli olnud. Kindlasti oli ka külanälja lavaletoomine üsna tänuväärne töö nagu seda publiku tihti ettekannet katkestava aplausi järele otsustada võis. Ei saa mainimata jätta, et "Aruanni" häid võimalusi kujude loomiseks pakub. Aruanni peremees Endrik Ummik, lesestunult naise tuhvli alt tütre tuhvli alla kukkunud, muhe ^ ja mõnus vanamees, nagu teda näite juht Eugen Sume kujutas, oli elu line ja usutav. Turtsaka võimulii aldava tütre: poolt taluasjadest eemale tõrjutud, leppis ta temale jäetud osaga—kaardimänguga aega viita. , Raskemini kujutatavad osad olid ka...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x