ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
SÖJAMEHED OLID KOOS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

SÕJAMEHED OLID KOOS. - Inglismaal korraldas end. Eesti Vabariigi ätashee dr. V. Raud koos- » viibimise, millest võtsid osa poola kindral Anders ja kolm sõjaaegset eesti rügementideülemat koi. A. Re bane, boi H. Riipalu ja majojrKoort. Koosviibimisel andis dr.. V.. Raud ; kindral V. Andersile üle viimase mälestusteraamatu eestikeelses tõl kes." Järgnevas keskustelus arutati ühiseid tulevikumuresid ja vajalikke samme, mis tuleks sõja puhkemisel astuda rahvaste esindajail, kes lan gesid Nõukogude Vene annekstioöni ohvreiks, kaotades > oma kodumaa..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Directed Labour and Schools [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

'■ Directed Labour and Schools f ^We have previously written in these pages that the soviet worker is not entitled to change his job at his own wish anct can do so only with the consent of the manage ment of his factory or enterprise. Further information has now reach ed" us that there are pertain social classes which do not have even: this slender chance of bettering therii selves.. : , First among these rightless indi vidualsv are the kolkhoz peasants. They are permanently attached to their kolkhoz and may leave it only if - the State drafts them to some other work. Such conscriptions may last indefinitely but iii the end the kolkhoznik is always sent back to his holkhoz—often' after many years when his manpower is 're quired not at some seasonal work but, e.g., in industry. In the mean time his family stays behind in the kolkhoz. There is the theoretical possibility that a factory or other enterprise may demand the release of individual kolkhozniks from the kolkhoz for work elsew...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KOOL TASALÜLITATUD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

E®?TI KOOL TASALÜLITATUD. Tallinna raadio teadaande koha selt on ^Nõukogude Eesti kool lõpli kult kohaldatud "Nõukogude Liiid* tasemele." Esmakordselt tuleb ra kendamisele vene eksamikord,*" mis näeb ette suusõnaliste eksamite; | ärajäämist mitmes esmajärgulise tähtsusega õppeaines. Selle asemel pööratakse eksameil erilist tähelpanu õpilaste "ideoloogilistele teadmis tele." Nõukogude Eesti kooli üle sanne olevat '.'kasvatada kommunis mi ülesehitajaid." ' f .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst EMADEPÄEVA AKTUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

EMADEPÄEVA AKTUS ; Emadepäeva aktuse Sydney Eesti Majas avas Eesti Seltsi "Eesti Kodu Linda" esimees J. Varik. Järgnes kohaliku täienduskooli õpilaste mašsdeklamatsioonina Gus tav Suitsu nukratooniline "Kerko kell" ja rida paevakohaseid dekla matsioone mudilastelt. P. Lindsaare poolt ette nähtiid aktusekõne kandis kõneleja ootamatu ärasõidu tõttu, ette A. Karp. Kohalik naiskoor' pr.. Liik'i juhatusel esitas . kaks laulu Ed. Oja ' 'Suveööl" ja Brahmsi 4' Hällilaul." See oli noore koori esimeseks etteasteks ja kopr sooritas hästi oma debüüdi. Kuigi teatav ebatasakiaal- üksikute häälerühmade vahel ilmnes, oli siiski kõikjal tunda koorijuhi taktitundelist kätt. Eriti, •nüansirikkalt esitas koor Brahmsi ' 'Hällilaulu." Südamliku sõnavõtuga emadele noorte poolt esines gaid H. Nittim. . Aktuse lõppsõnale pr. Peedo poolt järgnes ühislaul "Eesti lipp"' mida saalitäis publikut laulis hoog salt. . ' ■ • Sydney Eesti Baptisti koguduses - tähistati emadepäeva suurema koos olekuga. o Laste poolt ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

Vajatakse neidu Kinnisvarade agentuuri.Mašinakirja ja raamatupidamise oskus on Sjo.ovi tav, kuid raamatupidamise oskus mitte nõutav. Töö on kerge ja huvitav. • ' .Lähemaid teateid saab—Norrak Bros. 34 New South Head Road, Vaucluse. Telef. FU2019 kella 9ast-12ni. VAJATAKSE ÜKSIK " MA J ATEENJ AT Vanadus 20-35a. Perekond 3 täiskasvanud isikut. KEETMINE JA PESUPESEMINE mitte nõutav. Teen j ai omaette tuha vannitoaga. Lähemaid teateid saab. Norrak Bros., 34 New South Head Road, Vau^ cluse. Telef. FU2019, kella, 9a-12ne va,hel. Austraalia moodsam mööblitehas VAJAB ÖSKUSTÖÖLISI: masinatel töötajaid, tislereid (eabinetmakeys -ja chairmakers),. mööbli polsterdajaid ja poleerijaid. Samuti noori Õpipoisse mainitud aladele. v T .. lngliskeele oskus pole oluline, kuna tööjuhatajad 1'äägivad soome lceelt. JÄRVI & 00. PTY. LTD., 600 BOTANY RDj ALEXANDRIA. TEL. MU2261.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

jS.E.S. "Eesti Kodu Linda" 141; Campbell Street, Sydney, korralda]) laupäeval 27. mail algusega kell 7.30 õhtul suurejoonelise MUSTLAS—ÕHTU Kavas: Instrumentaal kvartettj selt si segakoor, duett, mustlastants, viuuli—soprani—tenori — piano —, akkordeoni soolod. Tants mustlasorkestri saatel. Pääsmed 7/6. Pääsmed eelmüügil seltsi einelauas Pääsmete arv piiratud KORRALDAV TOIMKOND Kes teab ltn. ERICH JÕGI ja Tallinna Merekooli õpetaja Richard Jõgi aadressi. OTSIB VEND. Teatada selle lehe talitusele 0. Vares'e nimele.. ILMUS MÜÜGILE "WIKERLANE" NR 6 (23) Sisus—Komintern töötab pagu laste seas—Propaganda Moskvast Söekaevurina Belgias—Eesti' asun dusi Tslaari-Venemaal—Eestlased Stockholmis 3,918—Jaltast Formoo säni—NKVD ülem jalgrattavargaks —Eestlased Austraalia filmis. Hind 1/9. Postiga saatmisel lisada 3 d. Vähesel arvul veel saada eelmisi numbreid. On saada üksikuid komplekte möödunud aastast (17 numbrit). Hind koos postikuludega 1-10-0. Saadaval "Meie Kodu" talituses. Bathursti laagr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KUNSTNIK G. NEEME [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

KUNSTNIK G. NEEMfS esines märtsis Melbourne'is peetud Victoria Kunstiühingu sügisnäitusel 6 tööga, milledest müüdi 5. Sama ühingu- 1. mail Sale'is avatud väik semal näitusel esitas sama kunstnik maale, monotüüpiaid ja jooniseid: j pliiats, tush ja süsi. Viimasel alalt on loonud peamiselt portreid. Veel oli samalt, kunstnikult esitatud ra kenduskunsti esemeid: nahatöid, maalitud puutaldrikuid ja vasest taotud sõlgi. West Sale'i laa.gris, kus kunstnik ametis on büroojuhatajana, on tema perekond ainsad eestlased.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

NÄDALA SÜNDMUSI ^Austraalia valitsuse poolt kavat setakse lähema viie aasta jooksul sisse vedada 20.000 pooleldi val misehitatud maja. *Katelseppade ametühingus toi munud juhatuse valimisel Sydneys kaotasid kommunistid kõik -oma tähtsamad võtmepositsioonid peale uhe erandi. Ainult ametiühingu sekretär , kommunist H. Grant va liti tagasi, kuna ta võitis önia vas taskandidaati .töölikerakondlast JV P. 0'Shea'd 1.190 häälega 1,149 hääle vastu, saades seega 41 häält roh kem. :■ •"

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kiri Kanadast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

Üks esimesi küsimusi, millele pal jud eestlastest väljarändajad ta haksid saada vastust on, millised väljavaated on Kanadas rakendus kunstil. See ala on siin, nagu USA ski, täiesti söödis ja võimalused peaksid olema suured. Palju oleneb - muidugi isiklikust osavusest ja pea lehakkamisest. Peamiseks takistu seks on, et kanadalased ei oska ra kenduskunsti esemeid vääriliselt hinnata, kuna nad on liiga harjunud mass-produktsiooni saadustega. Võimalik, et viimaste aastate immi gratsioon aitab siinse rahva mait set selles suhtes pahandada. 'Kanadas puuduvad ühtlustatud töötingimused. Igas provintsis on olukorrad erinevad. Näiteks Briti Golumbias on 40-tunnine töönädal; Quebeekis 52-tunnine; Ontarios on 8-tunnise tööpäeva juures iga seits mes päev vaba. Töötingimused varieeruvad isegi igas tööstuses, kuna ei kohalik ega föderatsiooni valitsus end palju sellesse ei sega ja töötingimused määratakse ette võtte ja ametiühingu vahelise lepin guga, mis iga aasta kuulub uuenda misele. Ametiühing...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEERIIASTE ÖNNISTAMINE MELBOURNEIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

LEERIIASTE ÕNNISTAMINE MELBQURNEIS Esimesel- nelipühil toimub Mel 'boürneis St. Jolm'i . kirikus eesti leeriõpilaste õnnistamine, mis on esimeseks eesti leeriks Melbourne'is.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KIRJASTUS KANADASSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

EESTI KIRJASTUS KANADASSE Hiljuti tõime Meie Kodu veergu del sõnumi eesti ajalehe asutamisest Kanadas, mille hingeks on end. Va ba Maa kontserni juhataja Alek sander Veiler. Uue ajalehe väijaarid-r jaks on kirjastus, mis teotseb osaü hinguna. Kanada eestlaste kirjas tuse põhikapitaliks on 5.Ö00 dollarit, mis koosneb 200-st osatähest ä 25 dollarit. Kuuldavasti olevat põhirjaga piiratud osatähtede ostu võimalus, et võimaldada laiemate hulkade osavõttu kirjastusühingust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAHED PULMAD CONCORDI HAIGLAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

KAHED PULMAD CONCORDI HAIGLAS 27. aprillil laulatati Burwoodi Anglikaani kirikus Alfred Taar ja Erna Hagemester. Mõlemad on uustulnukad ja teenivad Concordi haiglas. 6. mail laulatati Sydney Baptisti Peakirikus dr. Eskil Vaino Peip mann ja Orlanda Armilda .Veer salu. Laulatustalituše pidas pastör "VV. Järvis inglise keeles, mille peig mehe isa,-kohaliku eesti baptisti ko guduse, vanem eesti keelde tõlkis ja õnnistamise toimetas. Kirikus laulis koguduse eesti laulukoor J. Talli juhatusel ja orelit mängis eesti or ganist Florence Glifford. Pulmapidu peeti Picwick klubis. Peigmees on vanematega umbes paarikümne aasta eest siia asunud. Ta, on ülikooli lõpetanud ja omab kirurgi (Master of Surgery) tiitli. Parast sõjast tagasitule kut 011 ta kogu aja Concordi haig las töötanud. Pruut on uustulnuk; ja töötab samas haiglas ametniku^ tõlgina.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKAUTIDE KESKUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

SKAUTIDE KESKUS Torontos peetud skaudijuhtide koosolekul kutsuti ellu eesti skaüt masterite. koondis ja skauttöö kes kus Kanadas. Skautmasterite koon dise juhatusse valiti Enni Soomet Montrealist, Rudolf Kreem Edmon tonist ja Lang Torontost. Eesti Skauttöö keskuse moodustavad y skautmasterid Endel Loo, Salumets ja Mitt, ning skaudijuhid Vesk ja Harald Kivi. ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

ADELAIDE'IS MÜÜB "MEIE KODU" üksiknumbreid ja yõtab tel limisi ja kuulutusi västu pr. ÖIE HAAS, 157 McKinnön Parade, North Adelaide, S.A.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nurgakivi eesti teatrile [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

Nurgakivi eesti teatrile Kanadasse 011 kogunenud rida en disi elukutselisi näitlejaid eesotsas Andre'te abielupaariga. See andis näitlejale Rein Andrele julguse kat setada esimese eesti teaatrietendu sega Torontos, kus elab üsna kogu kas eesti emigrantide pere. Esita tavaks näidendiks valiti Gert Hel bemäe "Oleksin laululind," mis mõni aeg tagasi Rootsis lavastsati. "Viibinud vastuse" nime all. Proo vid kestsid üle kolme kuu, kus juures näitlejail, kellest .mõned elasid väljaspool Torontot? tuli näi dendi õppimisele pühendada Õhtu— ja öötunnid peale tööpäeva lõppu. Näidend esitati Toronto Poola Maja laval" 26. märtsil, "kusjuures tegelastena esinesid • Rein Andre, Valve Andre, end. Vanemuise näit leja pr. Erika.. Veskimets, pr. Ellen Viksten, Robert Salong ja Martin Käivet. Kõik eelloetletud peale Kal veti on endisel elukutselised näitle jad. Näidendi esietendusele olid il- - munnd peaaegu kõik kohalikud eest-; lased ja osa publikut -koosnes isegi väljaspoolt Torontot kohale sõitnud...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Adelaidest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

St. Dominic's kloostri koolis | Põhja-Adelaicle'is õpib umbes io eesti ja leedu last. Arvestades asjao-, lu, et kooli majanduslik olukord just hiilgav pole, korraldas laste vanemate komitee 5-dal mail Town • Hallis segaeeskavaga õhtu, millest saadud tulu läks koolile uue koo limaja ehituskulude katteks. Solistidena esinesid. Õhtu kont sertosas Adelaide'is elunevad eesti ja leedu vokaal ja instrumentaal muusika jõud. Eestlastest esinesid sopranid E. Ehvart ja H. Turve, tenor L. Härm ja klaverisoologa V. Kukk. Peale leedu solistide esines ka leedu rahvatantsu trupp. Ölitu kirevas osas esitas eestlane Tretjakevits humoreski, milles, kõverpeeglis vaadeldi austraallasi ja nende kombeid "uusaustraallase" - vaatevinklist. Väärib märkimist, et õhtu organi seerijaks oli pr. L. Tretjakevits, kes tuli selle ülesandega suure päraselt toime. Tulvil täis saal kvi teeris ettekandeid tugeva aplausiga. Eesti rahvatantsugrupp Adelaides O. Talmeti juhatusel esines möödu nud kuul Nuriootpa veinipidustu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uppuja haarab ôlekôrrest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

Uppuja haarab õlekõrrest Neid' meetodeid saab rakendada, kui objekt on.valduses. Aga siin pool raudset eesriiet ei saa raken dada neid sel kujul. Pealegi on nad individuaal—psükoloogia vahendid, mis on hoopis erinevad masspsüko •loogia omist. Venelased näivad ka sel alal meistrid olevat, võib olla relatiivselt ja tänu maailma seisun dile. Need masspsükoloogia vahendid on tavaliselt märkamatud, nad mee nutavad nukuteaatrit lugematute tõmbeniitidega, millistega saab luua sobiv effekt. Üldjoontes on aga etappid samad, sama "õlekörre-taktika": 1. kurnata ühiskonda materjaal selt, viia alla elustandard, põhjus tada majanduslikke kahjusid strei kidega, kunstlike kriisidega, plah vatustega, tulekahjudega, juhtivate isikute äraostmisega, dumpinguga, majandusliku . spionaashiga, kulla ismuggeldamisega, devalvatsioonide soodustamisega-, aktsiate maliinat-r sioonega, majanduslikke häireid tekitavate kuuldustega jne. 2. häirida ühiskonda vaimselt, ässitada ametiühinguid, katsuda põh justada sel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! IDIOMS TO PUT [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

Speak English correctly! j IDIOMS Bv FELIX RUUT TO P U T "To put" 011 üks kõige sagedamini tarvitata vaid .sõnu inglise keeles. Kõik erinevad tähendu sed ja tarvitamisviisid tulenevad järgmistest põhitähendustest: (1) (Füüsikaline tegevus) —= • ~ Heitma, viskama; mingisugusele ettenähtud [kohale või positsioonile asetama. või paigutama; ühest kohast teise panema; teatavasse füüsika lisse seisundisse viima. ^ (2) (Mittefüüsikaline tegevus)-— . Mingisugusesse seisundisse, olukorda või -situatsiooni asetama; teatavaid tingimusi ja •kohustusi peale panema; tegevusele sundima; mõtteid ja tahelapanu teatavas suunas juhtima ; .esitama, seletama, selgitama. Sõna täpne tähendus on määritletud järgneva prepositsiooni (eessõna), adverbi (määrsõna) ja ladverbiaalse fraasi (määrsõnalise väljenduse) .abil. v . ' ; ; v Järgnevalt on esitatud selle sõna tarvitamine mitmesugustes tähendustes vastavate näidete .abil ja ühtlasi ka mitmesugused idiomaatilised väljendused: Tähenduses "asetama, paigutama...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kommunistide viies kolonn tegevuses [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

KMiGauiigaafstitiBf* vii^ tUdonnt t^vuses _ Austraalia föderatiivse valitsuse julgeolekuvõimude poolt kogutud; andmeil on kommunistlikul parteil i umbes 2.000 meest, kes peavad kui-: jundama viienda, kolonni sõja puh kemisel Nõukogude Venega. Viien da kolonni ülesandeiks on sabo taažiaktide teostamine sõjalise tähtsusega tööstustes ja liiklušalal. Praegu teotseb see "aktivistide kaader" andmete kogumise alal ja komplekteerib endale abilisi usal datavaist kommunistidest. Ühtlasi peab ta tihedat sidet vene kurjeeri dega. Valitsuse julgeoleku organi tel on üksikasjalikke andmeid ja ni med selle võrgu kohta. U Viimastel päevadel on alustsatud kommunistliku viienda kolonni poolt ' 'põrandaalust sõda" valitsuse kommunismivastase seaduse , eelnõu vastu. Kõigis tööstusharudes, kus arvatakse leiduvat rohkem poole hoidjaid oma doktriinidele, korral datakse propagandakoosolekuid. .Samal ajal püütakse levitada lend lehti, kus kutsutakse , töölisklassi Üles ühisele võitlusele Menzies'e seaduseel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 18 May 1950

Läinud nädala poliitiliseks, sen satsiooniks oli Prantsuse valitsuse algatus Euroopa söe—ja .'terase produktsiooni ühendamiseks, kus juures tä konkreetse samnrunai selle mõtte teostamisel teatas ömä val misolekust Prantsuse Lotringi ja Saarimaa rasketööstuse koheseks liitmiseks Saksa Rührimaa omaga. Sellele vaadatakse kui tähtsale ot susele Euroopa föderatsiooni suu nas; millele seni just Prantsusmaa , vaenulik suhtumine • Saksamaasse paistis olevat peamiseks takistuseks. Washingtonis võeti Prantsuse alga tus vastu ' ilmse '.rahuldustundega, sest seal oodatakse Lääne-Euroopa riikide majanduslikku koostööd juba mõnda aastat. Ka sakslased ise peaksid olema meeldivalt ülla tunud, sest Lääne-Saksa riigikants ler dr. Adenauer oli alles mõne nä dala eest rääkinud Saksa-Prant suse. majandusuniooni loomisest. Reaktsioon Briti pealinnast on seni aga mõlema algatuse suhtes olnud võrdlemisi jahe. Londonis algas Inglise, USA ja Prantsuse välisministrite jär je , kordne konverents, mille ametli ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x