ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
EMADEPÄEVA AKTUSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

EMADEPÄEVA AETUSE. Kavas: päevakohane kõne, nais jä. meeskoori laule, täienduskooli õpilaste ja gaidide—skautide ette kandeid. .•..jSi&seminek tasuta.'' . ■ ' Sama päe va õhtul algusega-kell 7' samas ruumis . ..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uus kirjandus-kultuuri ajakiri [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

Uus kirjandus-kuituün ajakiri algab ilmumist- Rootsis. Ajakiri I ilmub koostöös Välismaise Eesti Kirjanike Liidu, Eesti PEN-klubi, loodetavasti Ülemaailmse Eesti Kir janduse Seltsi (läbirääkimised on käimas) ja teiste- organisatsioonide väljaandel. Kaust 12,3 x 23,5, 80 Ihk. Aastas ilmub 6 numbrit. : Käesoleva aasta I number ilriiub mais,, teine Võidupühaks. Sisuks: ilukirjandus, artiklid kõigilt kul tuurialadelt, ülevaated, kriitika, kultuurkroonika. jne. Kaastööd on lubanud peaaegu kõik väliseestlas test kirjanikud, publitsistid ja teadlased. Sellega püüab ajakiri ühendada kõiki meie vaimseid jõude ühiseks kultuuriliseks tööks. Üri tusel oü elujõudu, kui kõik vabas maailmas asuvad väliseestlased^ teda majanduslikult toetavad tellimise ja ostmisega. . . Ajakirja nimeks: on kavätšetiid "Tulimuld" (alemaa, kütiseniuld, uudismaa). Toimetajaks Bernard Kangro. Toimetuse asukoht Lund, trükitakse Rootsis.. Eelarvestuste kohaselt on üksiknumbri hinnaks Rootsis 4 Rkr. Austraalias oleks vast...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst "Eesti Selts "Eesti Kodu Linda." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

"Eesti Selts "Eesti Kodu Linda"' korraldab 14. mail 1950. a. algusega kell 4 p.l. seltsi ruumes

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIRJANIKUD PIDASID PEAKOOSOLEKUT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

KIRJANIKUD PIDASID PEA KOOSOLEKUT: Stockholmis peetud Välismaise. Eesti Kirjanike Liidu peakoosolekul valiti juhatusse end. juhatuse liik med Artur Ädson, Augu'st Mälk, Karl Ristikivi, Gustav Suits ja Va: lev Uibopuu. Uuteks juhatuse liik meteks valiti luuletajad Kalju Lepik ja Raimond Kolk. Ametite jaotami sel jäi liidu esimeheks A." Mälk, abi esimeheks Valev Uibopuu, sekre täriks Rainiond Kolk ja laekuriks Kalju Lepik. Artur Ädson, Karl Ristikivi ja Gustav Suits jäid ame tita juhatuse liikmeiks. Liidu peakoosolek otsustas, toe-, tada eesti kultuurajakirja ellukut sumist. Otsustati astuda samme ka autoriõiguste kaitseks paguluses. Seekordsest Liidu peakoosolekust võtsid osa ka värsked liikmed Arvo Mägi, Ilmar Talve ja ülalmainitud Kalju Lepik ning Raimond Kolk.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAADIOVESTLUSI EESTI ÜLE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

RAADIOVESTLUSI EESTI ÜLE. Newcästles elutsev eesji ärimees L. Erikson on korduvalt esinenud ettekannetega raadios Eesti ajaloo, kultuuri ja teiste küsimuste kohta. Viimsi anti, tema 25-minutiline raadiovestlus üle 22. aprillil Litli gowi jaama 2 LT kaudu ning 3Q. aprilli oÜtul Orange jaama 2 GZ kaudu. Viimane vestlus oli võetud jielitraaclile., Taolisi räadiovestlusi on temal kavas veel mitmeid, kuid aeg ja koht, pole veel, teada.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uppuja haarab ôlekôrrest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

Uppuja haarab õlekõrrest See sõda algas õieti siis siis, kui Saksa kindralstaap 1917 aastal i - omale 1945 aastaks katastroofi kindlustas—saates Lenin ja Co j plombeeritud vagunis Leningradi. Väsinud ja lootuseta vene mass haaras selle õlekõrre ja uppus Verre ja leninismi udusse. Nüüd eksporteerib Stalin ja Co samu õlekõrsi vabasse maailma. Viimasena haaras Hiiiia. Aga külm "sõda" käib edasi, et tekitada veel ülejäänud ilmas uppumise meeleolu —vältida kaldale ujumise tahet— ja ulatada siis bolshevismi õle kõrt! "Uppuja haarab õlekõrrest" on ühe moodsaima teaduse ekstrakt. Sõda võib , võita aatompommiga, aga teda võib paremini võita masspsükoloo gia kui teadusega : esimesel juhul maailma vapustava krahhiga, teisel juhul rahulikult, nagu lambad jook sevad tapamajja. Mis suunib arukat inimest absurd selt haarama lootusetut õlekõrtf—j hirm ja lootusetus, mis lämmatab in telligentsi, aru ja tahte. , 'j - Hirni on hirmsaim siis, kui ta on; seostatud lootusetusega ning: keha lise ja vaimse...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Veel kord kartoteegist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

Viv- Mee! kord kartqteegfst Üleskutse andmete saatmiseks eesti kartoteegile on rõõmustaval, viisil laia kõlapinda leidnud. Meie lehe eelviimases numbris avaldatud ülekutse pääle saabusid paljudelt andmed ja mõnedelt väga asjälikud nõuanded. Tooine neist, olulisemad. Meenutades sissemurdmise juhust Stockholmis Eesti Komitee ruumi desse juhitakse tähelepanu karto teegi andmete hoolsale hoidmisele, et andmed ebasoovitavate isikute kätte ei satuks. Praegu hoitakse kartoteeki lukus tatud ruumis ja sellele pääsevad juure ainult teatud isikud. Võõrad seda sorima ei pääse. Sissemurdmise juhuse eest me muidugi vastutada ei saa! Iieegi arvab, et osa ankeetlehes nõutavaid andmeid on ülearused. Näiteks ■■küsitaksej-.milleks andmed hariduse,, väljaspool Eesti asuvate suguiasted kohta? Eesti Abistamise Komitee ori pal judel juhtudel kaasmaalastele töökoha leidmisel Vahendajaks ol nud. Ön üksikuid juhuseid esinenud, kus vastava eriala oskusega inimest on otsitud. Komitee on sel juhul omal algatuse...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STOCKHOLMIS PEETI JURISTIDE PÄEVA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

Pühapäeval, 16. aprillil peeti Stockholmis • eesti . õigusteadlaste päev, millest võttis osa ümmarguselt 100 maapaos viibivat õigusteadlast.; Päeva juhatusse valiti end. riigikoh tunik Joh. Fridolin, vandeadvokaat E. Anderson ja vandeadvokaat . Nz Metslov. Sekretäriaati—vandeadvo Övjaat A. A|Spe, (prokurör Rebane ja vandeadvokaat H. Pärkmaa. Päeval esinesid referaatidega mag. jur. A. Mägi ja prof. dr. N, Kaasik. Kui esiniene referent käsitles Eesti Vabariigi presidendiasendamise kü simust, siis dr. N. Kaasik peatus pikemalt eksiilvalitsuse funktsiooni del rahvusvahelise õiguse raamisti kus. .Referaatidele järgnesid elavad läbirääkimised; millest osa võtsiÄ Rootsis elune vaist eesti õigustead lastest dr. jur. R. Ränk, joh. Raid, A. Sprenk j.t.. Noorema generat siooni juristidest lõi läbirääkimistel hoogsalt sekka Saksamaal doktori kraadi omandanud pigusteadlane„U. Ruus. STOCKHOLMIS PEETI JÜRIS- ^ TIDE PÄEVA.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Family Notices [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

ARMAST SÖPKA * ' ; •, ? 'i:; '.Vfi ■'•-'■ ' m~V - ;. Johannes J$i*vekiUg*e Sündinud Viljandis-249.1924»- - Sumud Adelaidis 21.4.1950., Olgu kerge Sulle. V1 •: i võõras muld! . Unustamata leinas Laine, omaksed kodumaal ' ja sõbrad Atisträälia$.: „Eesti Posti", „Eesti Raja" ja esindused Austraalias: PEAESINDAJA—Hr. K. Joosep, 116 Richardson St., Albert Park, Melbourne, Yie. ESINDUSED—Hr. K. Tults, 3 Glen St., Paddington, Sydney, N.S.W. • Hr. J. Järv, S.R.W.S.C., Heyfield, Yie. Hr. H. Jaanus Imm. Theological Sem., 104 Teffcott'St., North Ade laide, S.A. SAADAVAL: Pildisposti üksiknr. hinnaga 1/6 5/-. s . Pildiposti 1948 ja 1949 aastakäi gud hinnaga 14/-.^ Eesti motiividega seinakalender 1950 3/-. Meie laulud (kunstiiahk köites) 16/6. 1 . Kanakasyatus J/6, ^ . Tipi ja Miisu 2/-. Köögiviljandus 5/6. Eesti rahva ennemuistsed jutud 4/-. 3 a. Geislingenis 8/-. Posti teel tellides juurde lisada postisaate kuludeks 6d. Samas võetakse vastu "Eesti Posti," "Eesti Raja" tellimisi ning müüakse ük...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Soomes anti välja eestlasi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

Soomes arsti väJja eestlasi Rootsi ajalehe "Dagens Nyhetefi; Helsingi korrespondent teatas hil-. .juti oma lehele, et Soome valitsus!; on: Nõukogude Liidule välja andnud" kaks endist eesti ohvitseri kapten! Treiali ja jaamakorraldaja 'Lõokese;! Kapten Treial on rootsi lehe teatel' olnud omal ajal eesti piirivalve' ohvitseriks Peipsi ääres, võtnudi ^viimasest sõjast osa vabatahtliku; üksuse ülemana Volhovi rindel. Ühe Järvamaa raudtee jaamakorraldaja Lõoke .oli enne sõda kaitseliidxi in ■struktor. Pärast sakslaste väljata-1 ;ganemist Eestist on mõlemad mehed pikemat aega. elanud põranda all. >1949. aastal suundunud nad jalgsi {Leningradi poole, küš ületanud Soome-Vene piiri Ida-Karjalas Kar |humäe juures. Soome valitsus ole jat teiliud •• väljaandmise otsuse lipata piiriületamise pärast. BBC •teatel Rootsist olevat seni tegelikult iüle antud ainult kapt. Treial^ kuna jLõokese üleandmist takistavat hai jgus, ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

VäkspoMitUcqi Kommunistide keelustamise seä duse-eeliiõu on Austraalia valitsuse ja tema peaministri Mr. Menzies 'e isiku asetanud maailmapoliitilisse . keskpunkti. Austraalia eeskuju süü tasuuele lõkkele kommunismivasta ... sišid tillukesi paljudes teistes maa * des, kus see seni nagu- tuha all oli hõõgunud.. Inglise parlamendis ka vatseb opositsioon Ättlee 'lt nõuda Analoogilise sammu astumist. USA-s ja Kanadas nõutakse kom munistidele suuremaid ' karistusi. LõunärAaf rikas oodatakse kom munismi seadusevastaseks tunnus-, tamist lähemal ajal. Kindral Mae Arthur teatas, et ka Jaapanis võib ! arvestada kõlnmunistide "lind-! priiks" kuulutamist. Lääne-Saksä maal teeb dr. Adenaueri valitsus sa muti ettevalmistusi punaste tege vuse lõpetamiseks, kusjuures polit seivõimud juba omal algatusel on teostanud mitmeid arreteerimisi ja läbiotsimisi. Kommunistide kurjate gijateks tunnustamist ori oodata ka Tseilonis. Itaalias loodi katoliiklike töölisorganisatsioonide! poolt kom munismivastane f...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

A A P.htt .....^Kirjandusteadlane prof. A. Jos pel, kes töötas Pariisis Sorbonne^ i ülikooli juures eesti keele lektörinja 1938. aastast kuni 1946. aastani, töö tab prkegu Ameerikas Yova ülikoo lis prantsuse kirjandusajaloo pro fessorina. Ameerika ülikooli profes soriks i sai see eesti noorema gene ratsiooni kirjandusteadlane amee rika sõjaväelaste kaasabil, Pidades peale teise, maailmasõja lõppu amee rika sõjaväelastele loenguid prant suse kirjanduse, üle, tehti talle ühe ameerika koloneli (Yova ülikooli en dise dekaani) poolt ettepanek amee rika ülikooli õpp^jpu kohale asumi seks. Praegu viibib A. Aspel Pariisis, külm ta on saadetud Yova ülikooli poolt - uurimistööde teostamiseks. Pariisis viibimise tahta jaks on üks aiasta. - ^Stockholmis lõpetasid farmaat sia instituudi pharm. eand. astmegja Hilja Parts ja-Tamaru Muru, Noo red farmatsöidid, kes muide on Sfig tuna Eesti gümnaasiumi esimese lennu lppetajad, määrati kohtadele apteekidesse. - , r ^Arstiteaduse litsentsiaadi ek samid...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

: NÄDALA SÜNDMUSI AEiicL Ameerika õhuväe ohvitser Nial Castle organiseerib Ameerikas rahyusvahelist õhubrigaadi rahvus liku Hiina abistamiseks. See teade on tekitanud ärevust Nõukogude Vene ja kommunistliku Hiina ring konnis, ♦Vastuseks Nõukogude Liidu kin nitusele, et kõik saksa sõjavangid: on tagasi kodumaale saadetud, tea tas Lääne-Saksamaa , kantsler dr. Adenauer, et see teade ei vasta; tõele, küna vähemale 400.000 saksa sõjavangi on veel venelaste käes. ".-j ♦Venelaste poolt Ida-Saksamaalj organiseeritud punaarmee- tuuma, moodustavad 26 eripolitseipataljoni.: Iga pataljoni koosseisus on - 8Ö0-': 1000 meest. 17 pataljoni on formee^ ritud jalaväeükšustena, olles rel-i ^'asstatud-lahingpüstolitegajj.kaEar; biinidega, püstolkuulipildujatega, kergete ja raskete kuulipildujategia ja välikahuritega. 6 pataljoni ku jundavad raskesuurtükiväe üksuse, mis peale raskesuurtükkicle on va rustatud ka tankitõrjekahüritega. Kolm pataljoni on puht soomusük süsed, mis varustsatud saksa tiiger tan...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJU: [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

SEISMAJÄÄNUD KIRJU Hr. Herbert Puusepp, prl. L. Val gas .c/o Nuberg, prl. L. Hansär., ■Evald Leemets., hi\ B. Veeber, hr. Jaan jansen, hr. Meeme Keelmann (vennalt kiri).

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Haritlasi oskustöölistena [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

Lahkudes Ryde . künkal bussilt paelub silma üle lahe orukallastele avanev kaunis vaade. Villad vahel duvad väikeste tööstushoonetega küiigasmaastiku taustal. Siin ääre linnas oleks ka nagu enam vaba õhku hingamiseks. Antud aadressi järgi leian soovi tud. majanumbri pintsliga plekist aiale tõmmatult. Saagide ja höövel damise masinate vingumine täidab õhku. Avaldan oma soovi tööstuse juhatajaga rääkida. "Meie siin kõik samavõrdsed juhatajad," saan vastuseks. Nii lõpetataksegi viivuks töö ja ma kuulen ühe eestlaste asutatud töös tuse saamisloo ja ka tuleviku välja vaadetest. "Läksin kord Sydneyst \oinale puust äknapimendajaid ostma. Neid polnud saad.a Andsin tellimise. Seda lubati täita alles poolteise aasta pärast. Kui sellele lihtsale äfctiklile nii suur nõudmine on, siis tasuks neid ise valmistada, tuli mul mõte," jutustab üks äriosanikke Y. Meos. "Leidsin omale kaks huviosalist— Karl Moonak'i ja Hugo Leinas'e, ning 1946. a. algasime väikselt peale. ' Paddingtonis saime kaasmaalasel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

IGA EESTLANE TELLIB

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEND-LEASE GOODS From Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 160, Vol. IV, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

Mi YIM.EASE GOODS From Newsletter from Behind the Iron Curtain, nr. 160, Vol. IV, 1950. J "When Russians hear the words "lend-lease," they see in their mind's eye mountains and moun tains of tin cans. These can could be met with in the most desolate wilderness of. the famous Briansk forests, in the marshes of the Lenin grad region, on every step of the road of the Soviet Army. Russia is admittedly a teeming agricultural country with inex haustible natural resources. And from 1942 Until 1945 this country lived and fought exclusively on American food. We, the officers, were all deeply convinced that we might have carried on without American tanks and planes but would simply have died of starva tion without American food. 90 per cent of the meat, fats and sugar in the army had come from America and the picture was more or less the same in the rear. Even the beans and wheaten flour were "from America. The only thing Soviet was black rye bread, if we do not count water. By the way, water...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELEMENTS OF CONVERSATION. Imestust, üllatust väljendavaid kõnendeid. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

ELEMENTS OP CONVERSATION. Imestust, üllatust väljendavaid kõnendeid. Indeed? (Tõepoolest?)—Is that (really) so? (Ons see tõesti nii?)—Really? (Tõesti?)—You don't mean it.' (Teie ei arva ometi seda!)—You don't say so ! (Teie ei ütle ometi nii!)—I am sur prised ! (Ma olen. üllatatud!')—'Well, I never! (Noh, ma poleks seda iialga arvanud !) Oli dear me! (Oh sa heldekene!)—Oh. my Goodness!" (Oh sa heldus!)—Ö Lor! (or: 0 Lüd!) (Oh Issand!) —Good gracious! (Oh sa mu arm!)—Who would have thought it! (Kes oleke seda mõelr nud!)—Well, I'm sure! (Noh/ mu ütlen!) Et tõmmata tähelepanu ' Et tõmmata kellegi tähelepanu sellele, mida tahetakse öelda, kasutatakse järgmisi väljen-r deid: ; . . . I bieg. your pardon, Sir (or: Mr. Wood) ! Excuse me, Sir (or: Mr. Wood)! • I say, (Fred, John( Mary, etc.)! I say!' ,;-v, '■ Say! •«,- ■■■•.- ,' Well!- .' • ' -Hallo!- ' v;,- - Esimesed kaks on yiisakusväljendid. Neli järgnevat on. ebaformaalsed väljenäid. 'Hallo!' tarvitatakse telefonikõneluses või kui keda...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! Tuleviku ja tingiva kõneviisi vorme moodustavate abiaegsõnade kasutamisest ILMAR TAMMELO [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

"Tuleviku ja tingiva kõneviisi vorme" moodusta vate abiaegsõtoaäe kasutamisest ILMAR TAMMELO AbiaegšÕnade 'shall,' 'will,' ja 'should,' fwould' õigesti tarvitamine sünnitab mittdnglä tsele raskusi, sest nende tähendus on kõikuv. Ni inelt kasutatakse neid tuleviku (futuurumi) ja Gingiva kõneviisi (konditsionaali) vormide moo dustamiseks, aga ka pidamise, kavatsuse, taht miise, soovi säljendamiseks. Lisaks sellele kasu -tata-kise abiaegsõna ' should' veel kohustuse ja -tõenäosuse väljendamiseks. Et vältida vigasid jaimetatud abiaegsõriade tarvitamisel, tuleb teada järgmist: 3;) Tuleviku .väljendamiseks käsutatakse abiaeg sõna 'shall' ainsuse ja mitmuse esimeses isikus ja abiaegsõna 'will' ainsuse ja mitmuse^teises ja kolmandas isikus. Näiteid : I shall arrive to-morrow. You will arrive to-iriorrow. He (she, it) will arrive to-morrow. We shall arrive to-morrow. You will arrive to-morrow. They will arrive to-morrow. :2) Tingiva kõneviisi väljendamiseks kasutatakse abiaegsõna 'should' ai...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI SPORDIKESKLIIDU PEAKOOSOLEKULT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

EESTI SPORDIKESKLHDU PEAKOOSOLEKULT. Hiljuti peeti . Londonis ESKL-i peakoosolekut, millest võttis osa rohkesti . esindajaid' kohtadelt. Peakoosolekul võeti vastu resolut sioon, kus rõhutatakse ülemaailmse /eestlaste spordikeskuse ellulkutsu-. mise vajaduste Juhatusse valiti V. Lillakas (end.)^ V". Kitt (end.), A. ; Jakobson (end.), E, Ligema (uus), A. Helli (uus), Juhatuse liikme kan didaatideks A. Ärike, J. Lents ja V. Valter. Revisjoni komisjoni prl, I. Tinno ja hrd. U. Laumets ja 0. Öjaste. Juhatus jagas omavahel ame tid järgmiselt: V, Lillakas—esi mus ; E. Ligema—abiesimees; A. Jakobson—sekretär; V. Kitt—lae kur. Ametita juhatuse liikmeks jäi A. Eelli. Peakoosolekul kinnitati V. Lilla kas kergejõustiku ala korraldajaks, 0. Uhlberg käsipalli korraldajaks, J. Lents raskejõustiku.korraldajaks, A. Jakobson ping-pongi korralda jaks ja prl. Tinno. näisvõistlusalade korraldajaks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x