ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

SflNDELilN DRUG COfflPAflY Wholesale DRUGC1STS Retail Hörnet af 7th och Willow Sts., Oakland, Cal. SVENSKT BAGERI KOFOD ISROS. BAGERI 1477-79 21st Ave., Kant OaklanRekommenderar sitt Knäckebsamt alla sorters HvetVi hafva öppnat ett departemSVENSKT KNÄCKEBRÖD, SKOPEPPARKAKOR, KRYunder personligt öfverinseende af en år tillbaka här på kusten som tillverkaVi skola med nöje lemna prisuppgi- Davis Standard Bread Co., 532 So. Beaudry AvenENDAST TRE KVARTWestern Hotel, SK Street, mellan SeUtmärkt Affärs- och Familje-Hotel. "BMåltider 25c. Vagn till och från SVENSK LAKARE I OAKLAND A. F. WERNER.M.D. 7 Kontor ocli Res.: 883 San l'ablo Avenue Hornet af 24th St., Oakland. Timmar: 2—4 och 7—8 e. m. Telefoner: (Sunset) Oakland 8078. Home a. 4378 Ktablerad 1906. Tel. Oakland 7386 I I (11^11111(1 S Institute C. J. Haglund Naturopathic Physician Naturopathic 1 reatment Massage and Swedish Movements Elektriska ljus- och Nautteim Bad 530 13th St., Oakland, Hornet af Clay TIMMAR: 9 till 12; 1 till 5. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

O. E. ROSBERG, Egare. Fullständigt lager af inhemska och importerade svenska likörer såsom svensk Punsch, svenskt Bränvin, Malörtbränvin, Carnegies Porter etc. O. F. Priest Förut AbelX & PribsT THE "AGAIN" SALOON 43 - 4th St., hörn. af Jessie, S. F. R. M. DONNELLY C. M. *ECK. S?" RED SEAL CIGAR CTillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Mii32- , Telefon Mission U32mellan Castro ocli Noe, 18th, och !9tb. DR. E. THIELE MIvN TYSKE SPECIALISTEN för Kroniska och Privata sjukdomar hos MÄN OCH KVINNOR har äterviiiult till staden och öppnat kontor i No. 1732 GEARY STREET, nära Fillmore, SAN FRANCISCO Om Ni är lidande utaf privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga oordningar, striktur, svullnader eller bölder, blås- och njurlidanden, och har sökt hjelp utan resultat kan jag bota Eder genom min nya tyska metod. J-ug misslyckas aldrig och garanterar hvarje fall. Priserna resonabla. Rådfrågnlr.gar fritt. SMÄRTFRIE ANDERSON önskar unde...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

INDIANDOKTORN 2176 Howard St., San Francisco. :: ENPAST ORTER ANVÄNDAS :: Flickan i Stadsgarden. BERÄTTELSE AF AUGUST BLANCHE. "Ack, hvad del var lyckligt!" utropade den unga patienten med ett leende, möjligt endast hos ett barn eller en engel; "jag skall taga in så ordentligt, hur illa det än smakar.- " Den förnäma sköna damen tryckte läkarens hand med en häftighet, som kanske bortkollrat honom, om ej hans skönare barndomssinne i denna stund tagit alla hans tankar och känslor i besittning. Axner satte sig invid sängen oeli "löt den unga flickans hand i sin. Grefven inträdde i sängkammaren och Uttryckte likaledes sin synnerliga förbindelse för den unge mannens godhet att hela natten vilja vaka öfver deras älskling. Axners blick, när den ej hvilade pä den sköna sjuklingen, öfverfor forskande det högadliga parets ansigten och han öfvertvgade sig derigenom allt mer, att Wet var samma personer han för omkring sju år sedan sett i vagnen på Drottninggatan under det hemska uppträdet med mu...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

S. VESTKtfBTEN. Torsdagen den 22 Juli 1909. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, loth & Dolores St». Sondagar: Högmessa kl. 11 t'- , in., Aftonsång kl. IS. Söndagsskola kl. 9.45 f. m. Ungdomsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Pli. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertljjft val komna till Forsta Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th St , mellan Valencia ^ Guerrero Sts. Mötestider: Söndagar kl. 11 J. in. och s e. 111. Söndagsskola kl. gi.js f. m. samt v.. 5-30 e. ill. Ungdomsmöte och clerefter socialt fjoneinotc hvarje onsdags kväll kl. s. Korrespon-uens-Sekr. J. W111. Edwall, 401 Moscow St., S. K. KONilfSt., SK. O. Nilson, t. f. pastor. san francisco. "Verniländingarne" kommer denna liosi :i!t jiil vas af Svenska dramatiska klubben i Golden Gate hall den 2 okt. Politiska klubben håller sitt möte i Svenska byjjgnadcn torsdagen den - '!» juli, \ id hvilket tillfälle alla medlemmar böra vara närvarande för behandlMiji' af vigtigare frågor. I söd...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

VINTERGATAN. AP Z. TOPELIUS. Och nu är lampan släckt, och nu är natten tyst och klar. Och nu stå alla minnen upp, från längst försvunna da'r,. Och milda sägner flyga kring, likt strimmor i det blå. Och underbart och vemodsfullt och varmt blir hjertat då. De klara stjernor skåda ned, i vinternattens glans, Så saligt leende, som om ej död på jorden fanns. Förstår du deras tysta språk? Jag minns en saga än, Den har jag lärt af stjerrjorna,'och vill ilu höra den? Långt på en stjerna bodde han, i aftonhimlens prakt, Hon bodde på on annan sol, och i en annan trakt. Och Zulamith så hette hon, och Salami var han, Och båda älskade så ömt, de älskade b va rann. De bott på jorden båda förr, och älskat redan då, Men skildes åt af synd och sorg, och kval och död också. i3e*n växte hvita vingar fort på dem i dödens ro, De dömdes långt ifrån hvarann på skilda stjernor bo. Men på hvarandra tänkte de, i blåa rymdens hem, Oändlig låg en verld af ljus och stjernor mellan dem. Tallösa verldar, underver...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

PALACE BAKERY! * * * st pupuliira och mest besökta ♦ Lunch och Coffee Parlor * RBRÖD, alltid färska KRINGLOR. % $ O% itorivaror till bröllop ni. 11. tillställ- $ beställning. Danskt rågbröd. En- * et utmärkta Johannisberg sigtbröd. t KN .V MRSSI3, Egare. * ELEVENTH ST., OAKLAND, CAL. * (Förut 1 No. 623 Kearny St., Sail Francisco.) ❖ *> $ *!* *;« C- »$» * 'I* * ■*. -*• »;> .j. ►$.... R SIG VÖRDSAMT AF ALLA SORTERS DANMARK. Medicinska kongressen i Köpenhamn. Den 28 juli öppnades i Köpenhamn den sjette nordiska kongressen för invärtes medicin af öfverläkaren K. Hansen från Bergen, kongressens president. Till vice presidenter valdes Petrén, IJppsala, Pipping, Helsingfors, Laaehe, Kristiania, och Gran, Köpenhamn. I kongressen deltaga 91 läkare, deraf 8 från Sverige, :i-t från Norge och 11 från Finland, 2 från Schleswig och .- 'iti från Danmark, de flesta med damer. En sedlighesskandal är under uppsegling i Aalborg. En fru Hrsöe-Pe-tersen, som uiider flera år...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

San Carlos Dait*y För vidaro upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th & Ifenry. Orders mottagas och levereras. A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga SPECERIER VINER, LIKÖRER och CIGARRER. 3574-2otli St., mellan Mission & Valenbia Sts., San Fr. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, EGARK 1>- .». f. MIHITHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San Fran. DONELSONS Skohakeriverkstad Mäns skor halfsuladc för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donelsons sydda halfsulor. 292 Church St., hörnet af 15th. SVENSK Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street 1 Allt till yrket hörande arbete utlöres noggrant. j. c. Niemi Fine Watcli repairing Dealer in Diamonds, Jewelry ani Watches. 23...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 29 Juli 1909. HENRY B. RULE General Insurance Broker Brand- , Lif- , olycksfalls-, (Ilas- , Inbrotts- , Automobil- och Liability-försäkring. 268 MARKET ST., Rum 123, San Erancisco TELEFON DOUGLAS 1029 bd 9 Samma byggnad som Svenska Konsulatet, BERKELEY KONTOR: 2123 Center St. Tel. Berkeley 5082 visionssystemet, hvilket dock tyvärr icke är alldeles utdödt iiiuiii. En razzia med platshyråerna liar länge varit behöflig oeh då den omsider kommer är det att hoppas att elen ej skall bli utan resultat. ATT HYRA. Ett modernt 'flat"- , ljust oeh trefligt, ä 5 rum med badrum. Stor gård. I den svenska kolonien. Hyra $27.50 per månad. 180 Duboce ave., nära Fillmore st. . ATT HYRA. Dr. P. Håkanssons SALUBBIN är det yppersta aC alla medel att stilla smärta, stämma blodflöde och läka sår. Ett snyggt möbleradt rum, passande för tvä. 53 Alvarado st., nära 22d och Guerrero sts. SWEDISH-AM. MERCANTILE CO. (Svenska Import Bolaget) 2168 MARKET STREET, SAN FRANCISCO TEL. PARK...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

SVENSKT BAGERI KOI OI» BROS. BAGERI 1477-79 Hst Ave., East Oakland Tel. Mcrritt 2820 Rekommenderar sitt Knäckebröd, Skorpor och Råglimpor böd h Bklsamt alla sorters Hvetebröd och Bakelser. Wholesale DRUGGISTS Retail Hörnet af 7th och Willow Sts., FRED. SANDELIN, lsauubrinAtkaf , Oakland, Cal. sauubrin. Apotekare. N. J. SWENSON N. J. SMÖ15LER AF ALLA SLAG, MATTOR, LINOLEUM, STRäMATTOR spislar samt fullt lager af hushållsartiklar. 958«%0 Franklin St., nara 9th, Oakland. SflNDEhlN DRUG COMPANY Ri- Oakland Theo. Gier Wine Co,, 1225-1227 Broadway 511-515 14th St. 915 Washington St. Ny, stor butik, nytt utmärkt Lager! Telefon Oakland 3457. begagna CIERSBERCER ggRygg upp eder helsa och bibehåll den sedan den blifvit uppbygge Sänd efter en order på försök till vår nya familjebutik. bb h pSnabb och noggrann leverans. /;< a * * ;• /- ' n \ >m>! P POISON OAK botas med Salubrin. SALUBRIN till salu å Vestkustens kontor, 30 Sharon St. nekar detta. Dock...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

VINDFÄLLEN. FÖR VESTKUSTEN AF "ÅKE"- . Våra Augustaniter och de svenska mormonerna ha nu råkat i strid igen. "Augustana" bestrider mormonernas rätt att räknas bland kyrkosamfunden och med den bevisföring, den använder, har den rätt häri. Utah-Po-sten, mormonismen svenska organ, beskyller "Augustana" för att ha glömt åttonde budet, men försyndar sig sjelf mot detsamma på nästan hvarje rad i en artikel på två långspalter. Dock kanske bär tidningen mindre "falskt vittnesbörd" om Augustana än om sitt eget parti. Det styfvaste skälet Utah-Posten funnit för mormonismens kristlighet är att dess anhängare benämna sig Jesu Kristi kyrka etc. Hvad är det då i ett namn? Det hjelper oss rysligt litet hvad vi kalla oss. Det myckna Herre-ropandet öppnar ej himmelens portar och Joseph Smith eller profeten Joseph, som han heter hos mormonerna! gör det sannolikt ej heller. När man läser bibeln, läser den i följd och icke alltför mycket landsförvisar sitt eget sunda förnuft, kan man ej undgå att betvi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

INDIANBöKTOaN 2476 Howard St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. :: Flickan i Stadsgarden. BERÄTTELSE AUGUST BLANCHE. "Mjuka tjenare, välkommen, herr doktor!" helsade herr Torngren, der lian stod vid ingången till hrunnssaUmgen i glänsande svarta kläder med det finaste vackra krås i harmen och svängande omkring sig den lilla trekantiga felbhatten. Den, hvilken på detta sätt välkomnades, var en ung herre mellan 22 och 23 år, af ett särdeles fördelaktigt yttre och, att döma af de glänsande, betydelsefulla ögonen, ett icke heller ofördelaktigt inre. "Mén, min Gud, livad ser jag?" fortfor Torngren; "doktorn är i bonjour! Fördömda plagg, som jag inte kan se, utan att det skär mig i själen!.... Komma på baler och inte ha skor, går kanske för sig... men utan frack, ack himmel!... Man skall förr få slå ihjel mig, än jag tillåter en bonjour inträda i min danssalong.- '' "Dpt är inte min mening att gå in"- , svarade doktorn; "jag ville bara något närmare höra på den vackra valsen, som ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 29 July 1909

VÄSTKUSTEN. Torsdagen don 2fl Juli 1009. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th iV Dolores Sts. söndagar: Högmessa kl. 11 t"- , in., Af tönsäng kl. 8. Söndagsskola kl. t'- , m. Ltngdoinsmöle hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. A ml reen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17U1 SL., lnellmi Valencia & Guerrero Sts. Mötestider: Söndagar kl. n t. m. och K e. 111. Söndagsskola kl. 0:4c- f. ni. samt kl 5:30 e. m. rngdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. K. Korrespon dens-Sekr. J. W111. Rehvall, 401 Moscow St.,S. F. FiF. O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Avf i Sverige och andra fordringar inkasseras af The Swedish-American Bank, 5-1 Geary st. Sin 19 :de årsberättelse liar California Stale Hoard oL' Trade nu uts;i 11< i t. Den kan fås i färjbyggnaden. En stor deposition emot logs sisllidne fredag af den Svensk-Amerikan-ska Hanken här, då "The Pioneer...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

24:de årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 5 Augusti 1909. = VESTKUSTEN === (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" la tlie oldest Swedish Newspaper published om tha Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch ea h Insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. PRENUMERATIONSPRIS: Helt fir , ••• $2.00 | Fjerdedels flr 10.65 Halft ftr $1,25 | Ett år till Sverige .... *2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne a Still...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

DÖDE I SVERIGE. Ångbåtsföraren K. A. Norin i Ludvika, 51 år; färgerifabrikören K. F. Stickler i Höganäs, 82 år; fanjunkaren vid Vestmanlandsreg. (5. Adamsoii i Vesterås, 71 år; f. postexpeditörén O. T. Lagergren i Stockholm. 02 år; medarbetaren i Fäderneslandet P. Asplund, 00 år; ryttmästaren vid Lifreg, dragoner J. A. Blomstedt, 58 år; f. folkskolläraren och organisten P. Stertzell i Regnsjö, 85 år; direktören G. Flinta i Hedemora, 48 år; handlanden .T. A. Vikström i Norrköping, 56 år; målaremästaren A. Antonsson i Norrköping, 43 år; f. inspektören A. Öländer i Tranås, 63 år; fröhandlaren N. Melander i Trelleborg; gårdsegaren E. G. Flodin i Vesterås, 59 år; landskamreraren i Elfsborgs län O. H. Vibom i Venersborg, 75 år; jur. kand. N. T. Eklundh i Umeå, 30 år; telegraf kommissarien J. Lundgren i Malmö, 74 är; kassören vid Mackmyra sulfitfabrik A. Södersten; grosshandlaren L. G. Hellberg, Gefle, i Hjo, 59 år. Stimulerande. Bekanten: — Och majoren gläder sig fortfarande åt lifvet ? 8...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

P. f. W. MURTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San Fran. donelsons Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donelsons sydda halfsulor. 292 Church St., hörnet af 15th. SVENSK Blomsterhandlare T.SAMI-IN 2105 Market Street, San Francisco Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. DET SYENSKA BRYGGERIET CARL TORNBEIUi, Egare. 3070 - 23d St., S. F. Tel. Market 5791. Bryggare af Svenskt Öl och Porter, Maltextrakt, Steam- och Lageröl på kaggar såväl som buteljer levereras till alla delar af staden. Orders till landsorten expedieras. kandinaviska an.gare kandiixaviska passagerare kandinavisk besättning kandinavisk mat bj das passageranio som rosa mod Scandinavian-American Liniens stora snabbgående, modernt inredda ångare, hvilka göra resan mellan Skandinavien och New York pä OMKRING 914 DAGAR. jKom ihåg detta, när Ni skall köpa biljetter för slägt eich vänner. North Star Bottling Wor...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 5 Augusti 1909 I ALAMEDA COUNTY. Rikt jemnt land, med två jernvägar och två stationer på landet. $25 kontant och $10 i månaden. RICH VALLEY LAND COMPANY, 180 Sutter St., Rum 301 & 302, S. F. Chicago och beordrar dem att ge karlen ett riktigt duktigt kok stryk och så får han gå.- " Sveriges minister i Washington drog en suck af lättnad, säger tidningen, emedan det ej behöfde bli några "internationella förvecklingar" för unghinkens skull. Om mannen begått ett brott, hade lian bort straffas pä sätt lag säger, men icke alls efter godtycke, vare sig lian är unghinke eller annat. satt för olycksfall å en spårvagn å 3rd ave. i New York, och bolaget betalade honom 500 dollars under hvardera af 13 veckor. Sedermera betalte bolaget ytterligare 18,000 dollars för att göra sig kvitt Tjäder. Emellertid befanns det nyligen att olycksfallet icke inträffat och att Tjäder icke blifvit skadad eller ens kunnat skadas på sätt lian uppgifvit, hvadan försäkringsbo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

«*#>' VESTKUSTEN. Torsdagen den 5 Augusti 1909. F. E. CA RF Alla till murarcyrkct hörande arbeten utföras pa bästa eätt mot garanti. Kostriaclsftfr dag oc-i detaljer fritt Vauering oeh Mantles specielilé. 817 AII.t.EN STREET, OAKLAND Tel. Piedmont 2814. The Compass Saloon 370 12TIH STREET, OAKLAND. Alla slags importerade skandinaviska spirituösa varor. Carnegies Porter, Punsch 111. 111. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner: Home 1861, Oakland 3516 Hörnet af 9th & Broadway I'.nkla bad för Damer och Herrar. Öppet dag oc!i natt. Första klassens betjening. HAMMA M BATHS TIRKIHKA OClt It V NK A II A fl* IClectrlc Vibration Massage lodging house f V 1» kllV i' Rum för dag, vecka eller månad. <• Verkligt hem för svenskarna. Siirskildaföt A delar otli ni omnämna annonsen i "Vestku 1 A sten"- . MRS. H. E. CH URCHILI,, Egarinna T A Telefon Main 3070. svenskt bageri Alla slags bröd och cake tillhandahållas. Servering af läskedrycker, t The M...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

DET FINS HOPP FÖR DEN SJUKASTE GENOM ATT I TID ANVÄNDA DR. PETER'S KURIKO Intet fall har varit så clakartadt, intet lidande så hopplöst, att icke detta- ' gamla långbepröfvade ört-låkemcdcl har gjort godt. Rheumatism, Lefversjuka, Malaria, Dålig matsmältning, Förstoppning och en hel mängd andra sjukdomar försvinna snabbt genom dess bruk. Den iir ilrllst beredd af holsogifvande rötter och örter. Den är ieko till salu å apoteken, utan hos agenter, som speeiult tillsatts af egarna DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., f 112118 SHACHICAGOILL-112-118 So. Hoync Ave., CHICAGO. ILL. THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, III. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simi)e (som ofvan) finnes å livarje flaska äkta Salubriu. »o* ❖ * * * t, * g.» T>EN GAMLA, BERÖMDA liÄKAREANSTALTEN, NROSENBERA, BERÖMDA liÄKAREANSTALTEN, N. ROSENBERG CO., ^Or. C. P. FRIESE, Medical Sup't. / är den enda skandinaviska* läkareanstalt i V j|| Amerika som gör behandling af kroniska och M |...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

lunésnfens BEHANDLING, Denna fulla 200 sidigfa Läkarbok säger i ett tydligt och enkelt språk, huru lungsot kan botas i edert eget hem. Omni vet af någon som lider af lungsot, katarr, bronchitis, astma eller någon annan hals-eller lungsjukdom eller om ni själf är angripen, så skall denna .fcok visa eder vägen till återställelse. Afven om sjukdomen i edert fall är i ett framskridet stadium, skall denna bok visa eder, huru andra hafva botat si£ själfva, sedan alla försökta medel förfelats, och trodde att de voro fullkomligt hjälplösa. Skrif genast till Yonkerman Consumption Remedy Company, 4022 Water Street, Kalamazoo, Mich., och de skola med nöje sända eder per omgående denna bok på Svenska språket samt dessutom rikligt med medicin som prof på denna nya behandling fullkomligt kostnadsfritt, ty de önska, att hvarje lidande måtte erhålla och begagna sig af denna märkliga bot, innan det blir för sent. Dröj ej — skrif i dag:. Det kan betyda edert lifs räddning:. Torsdagen den -5 Augusti 1...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 August 1909

fm ■ !,hj 9. VESTKUSTEN. Torsdagen deSv. Luth, Ebenezer kyrkan, ]5th (S/ Dolores Wl.s. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. !•- .4fi f. m. ungdomsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market '[Vol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores .St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th St., mellan Valen- * ia & <.uerrero r^ts. Mötestider: Söndagar kl. 11 t. ni. och S e. in. Söndagsskola kl. 9:4^ 1. in. samt kl 5;;-»o e. 111. Ingdomsmöte och (le re (ter socialt bönemöte hvarjt-onsdags kväll kl. S. Korrespondens Sekr. J. Win. Kdwall, 401 Moscow St , S. F. F. O. Ni\son, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. I stadens publika skolor återupptogs undervisningen i mundags. Invandringen till California öfver jernvägarna beräknas hafva under sistlidna vår uppgått till omkring1 1(1,(HM) personer mern iiu under motsvarande tiil toregående Sr. Ett surpriseparty var i lördag-s anordnad! i Duvenecks hall ii 24th oc...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x