ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

6 PLAVECKÁ KŘEČ Léa: Přikládáte tornu cenu, mi- lují-li vás také? DIALOG. Gésier: Neznameuá to pro mne kabinetní otázku. Nejsem krásný. Napsal Henry Lavcdan, čleu francouz- , n . ■ , * 1 Jmenuji se Gésier — ncm to zrov- ské akademie. Přeložil Cyrill Kredba. I t Osoby: Slečna Léa de Toucy, iSletá, krás- ná, hezkých očí. Útlá, rozkošná • — krátce všechno! Človčk by pro ni umřel. Paní de Toucy, její matka. Velmi počestná dáma, a chce-li kdo vě děti, s úctyhodnými zůstatky. Rosa, panská. Hezoučká. Mnohý by se s ní spokojil. Raoul Gésier, 32letý brunet, nikoli ošklivý, (ilillionář. (Lázně v Trouvillu.) Gésier: Dovolíte mi, slečno, a- bych kousek ploval po vašem boku? Léa: Jak si přejete, pane. Moře jest zde pro každého. Gésier: Neunavilo by vás trochu hovoru? Léa: Přijde na to — Gésier: Především mně dovolte, abych vám řekl, že plovete — všech- na česťl Léa; Ovšem, jsem stále ve vodě. Gésier: Jako torpédový člun— ■s nožkama. A především, hlavu, krk, méte úplně nad vodou. Léa: Jako sirény...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚkADOVNA: JoKiř Dušťk jr., přeilheda, Culdweli. Texus. Joteř Mikeika, inistopřeilscdu, Webley, Texu . J. R. Kubénn, tu Jemnili, FHjrettovlUe, Textu. J. J. hrnka, pokladník, New Uliu. TeXM. Účetni výbor: Jan Kufcra. Klllnjxer, Texas, J, M. Halarnlíek. Kayottevillo«. 1, Texas. Albert Páeníík, Hluin. Te\:is. Dozorei: Tom. Krajča ml.. Cilldw«'l), Texas, Frank Štcfka, liriituíer, Jan Damek. S<- ily, lei. Met. Pazdral. pravui rádce. Doba přistoupeni na $250 $500 fiOOO Od 18 do 21 rokfi... 15 otá.... . 3()ctft.. i .tíO " 83 '25 " ... 18 ' .... . 8fictft.. í .70 " 2tí 30 " ... 23 " .... .. 45 " .. f .90 " 31 •35 " ,.. 25 " .... .. 50 " .. *1.00 " 3tí 40 " ... 80 " .... . tíO " .. • 1.20 M 4, 45 " .... 35 " .... 65 " .. Í1 30 " 45 ň0 •• .... 40 " .... .. 75 " .. " 5U 51 " .... 45 '• M M 52 M .... ř.O • 5r 63 " .... 5? " " w • w *• (15 " Adretutf* řátlú. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Faye...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

t OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. 0 / Dcauvllle, 22. záfi. — Dne 18. září jsem se súčastnii besedy, kte- rou pořádal řád Texasskí Orlice, New Ulttt, 21. záři. — Byli jsme pozváni řádem Pokrok Texasu, čís. 1.. k jich oslaví, která se od- bývala v neděli 18. záři v síni, kte- ou onen řád letos zbudoval ve • 'i " "'wo tis. 13,, v Dime Box. Každý bratr Fayetteville. Nás řád, Bratři jihu, i sestra, která byla přítomna té tíslo 59., s radosti pozvání přijal a společnosti, musí uznat, že takové ujednáno, že se v plném počtu do- liesedy se málo kdy pořádají; jídla 1 stavíme. V neděli ráno jsme se se- liylo nadbytek a též něco i toho šli v Novém Ulmu na stanici. Byli pěuivého. Po obědě, když již byli 1 to bratří a sestry: F. F. Lešikar a vSichni nasyceni, nám zazpívaly sl. ; manželka, J. J. Frnka a rodina, Fannie a" Vlasta Balcar a Albina1 Fr. Karásek, J. Šulc, J. Šincl. Jel Kocurek, pan Kocurek a Křenek s námi též náš ctěný krajan Karel píseň Čechie. Děkuji řádu Texas- Lešikar od Nelsonville. V 10....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

čtvrtletní zpráva InjoiMiiíliii í. S. V., |(. v. O. S, počínající 20. června a kimčící 20. ziii i 1W10. 1'iljcm, Celkem bylo pojištěno od 20. června do 20. září 1910 za $57.404 majetku čehož připadlo do pokladny Ú. S. V S287.02 Za změnu certifikátů přijato: Jiří Hromádka, č. 60. L. Karttmann, č, 34. Pavel BrhlíK £, 34, Jos. Stahá ě. 44. Florian Petr fc. 44. Jos. Křupala č. 44. J. F. Orsák, č. 4. Koza Zdařil, ě, 72. Vil. Beran, f. y. Frank Hrftzek, ".č. 20. Tom. Talášek č. 5. J. K. Matuš f. Frant.Stuchlý, č. 60. Jan Pšenčík, í. 17, Frant. Dcmorád č. 52. Jan Krauskopf č. 57, Jan Jakubík, Frant. Adamec,.. Jos. Hollas, .... Michal Matocha, Xa i oz|i(if tj čísla 2!> zaplatili: 9. na 29. rozpočet 82. na 30. " ředitelům vydáni ze schůze dne 20. června Eng. Pollach 7.80 J- F. KříStek 8.80 Bohdán Kallus . .8.80 Frant Švach 4,80 Ant. Kulhánek g.go Poplatek z místa, kde se tato schůze odbývala 1,00 Července 16. Emil Dušek, od čísla 17., za bouří poškozený dělnický domek, kolnu, vůz, větřák ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

WC o c První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, HALLKTTSVJLLE. TEXAS. ▲ T 9< ČERSTVÉ uiaio vidy V /.áíobfc, akož i Ušanky, roiiiíné uiéúáfdté pocťiJ^í.tý íiáStni výroby u v&bec velkere iboží do oboru toho spádující. Burbecue katúf den. Ceríy toVwéa obsluha řádná. ObohodlTt itsténi miftě. V neduli otevřeno ráno fló 9 hod. Za kůře platí aťjvýlli tržní ceny. Předni obchody ve tm WACO, TEXAS, které se odporučuji našincům. r, t • l SANGER BRQR. neizná"'SšL°bchod .0 střižním zbožím, šatstvem, obuví, £ :: : koberci atd. : " | J i 8 Lavaca. W. W. SELKY, pntls. A. II. IIKLL, místopředs Waco Machinery & Supply Co 611 Franklin Str. WACO, TEXAS. Sklad strojů a strojnických potřeb. Pumpy, hnací stroje, kotle, gasolin. stroje. Strojnická dílna. A Zaručujeme nejlepší nábytek ve Waco A J • za stejné peníze■ Zkuste nás. q fr Rhodes-Stratton Furniture Co- W. W. SELKY, pnds. A. II. IIKLL, místopředs. ^ Waco Machinerv &, Sunnlv Co f i 5 d p F. H. Wojtek naproti nádraží Katy...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 29 September 1910

MM MR ■ 12 Různé zprávy. I I LACINÉ DOMOVINY: v okresu Fayette, Texas, a okolí. NYNÍ jest na čase zakoupiti si domovinu, pakli vůbec kdy míníte se usaditi. V posledních letech se zavádí mlékařem' na zdejších a okolních farmách stále ve větší míře a zkušení far- máři, kteří zanechali bavlnu a chopili se mlékaření, docílili uspokojivých výsledků. Dříve když bavlna selhala, trpči íarmái nedostatek a s ním celé okolí, kdežto nyní trží hotové za smetanu, vejce i driibež kdykoliv v roce—platí též hotový- mi — ku svému prospěchn a všech ostatních a stojí si lépe při menší práci a starostech. MÁME nřkolik kusň pozemků na prodej, které můžeme našin- cům svědomitě odporučiti, a kdo zamýšlí se usaditi, učiní •dohře, pakli tyto pozemky si dříve prohledne, než se usadí na suchopárném západu, odkud již mnohý se rád vrátil do zdejšího okolí. Farma o 211 akrech na jih od Flatonie, pěkný dům, stodola a větrník; rentýřský domek se vším příslušenstvím a studnou; 75 akrů zděláno, většinou černice, 15 a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

VOl. XX. 1IALLE1 fSTILLK, l'EXAS, XHlliSli.w, OCTOBElt (i. 11110. a 5 O ) SO. lil ROČNÍK XX. HALLfcTTSVILLE, TEXAS. > ť. ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 1910. ťnl.red .. m,)|„ Novirbor 19. His. .1 IW p,..i „H... .1 IMI.UtIII., To... undrr thc „f Mnrh 7.1K1. ČÍSLO 10. DOP1ŠTE NA ©. ID. 5arrcll Temple, Texas, : Zamýšlíte-li koupiti: černicové pozemky v okresích Williamson a Bell; Černé pozemky v sev. Texasu; Černicové voskové po- zemky pro bavlnu v okolí Corpus Christi. Znám dobré pozemky jaké Ct-cho- Moravané ku plijí a obchoduju s nimi. Mám odporučení od nejlep- ších česko-moravských farmář A a TempeIských obchodníkň. Pro úplnou bezpečnost uložte vaše peníze ZLcmplc State JSank Vklady v této bance jsou zaručeny zájist- nym bonclem dle zako- 11a tohoto státu. Naší zásadou jest: Nejprve bezpečnost, pak liberálnost- 4 proc. ťiroků ze vkla- dli na cas. Státní a okresní d e p o s it n í pokladna. •ANNOUNCEMENTS Z celého světa. Uchází se o laskaví! nic li volli El'(IKNE H. HWTHIXS i) o rtřnd éerifa a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

• f TEXASKE DROBNOSTI. M >ili revolver} na nepravém Brownsville, 27. září. — Albert ],ieck, celní inspektor, a Pedro Saldana a Ignacio Trevino, městští ] olicis*byli dnes zde zatčeni. Proti každému b>ly podány dvě: žaloby, v nichž byli obviněni z ne- ( pořádného chování a rušeni poko je. Přísahou stvrdili je Sostenas Saldatia a Nathan Lightburn; po- ( sledně jmenovaný je Lieckův švagr. Příčinu k hádce vyvolal prý rozdíl j v politickém smýslení mezi účast- níky. Petro Saldana a Trevino byli později znovu zatčeni 11a třetí! obžalobu pro neoprávněné nošení, zbraně, poněvadž výtržnost udála se na venkově, asi devět mil od j Brownsville, a posledně jmenova- .níjsou pouZfe městskými úředuíky. ; 10 zorguiilsovaiiýeh okresů. Anstin, 28. září.—Státní tajem- ník obdržel dnes oznámení, že j ■okres Winkler odbýval volby za ú- čeleiu svého zorganizování 5.dubna 1910 a vystavil hned komise, jimiž se úředníci ve svých hodnostech: potvrzují. Okresním sídlem je Kermit. / Přítomně má Texas 240 ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

Q l óraioTiiy tajeiMa HlavuiHo Šáču. Oznámeni úmrtí ťis. 22!).) 224., 225. a 22tí. Br. Vine. Zimmtrhanzel od řádu Osvěta, Čís. 52., žemřel dne 2. září 1910, stár jsa 30 roků, na tyíus. K Jednotě přistoupil 14. dubna 1904. Zaměstnáním byl hostin- ským. Číslo certifikátu 28 >2 a dle stanov oprávněn jest k podpoře v částce $1000. 224. Sestra Antonie Chmelář od řádu Ennis, čís. 25., zemřela dne 30. srpna 1910, ve stáří 32 let, na otravu krve. K Jednofě přistou- pila 11. března 1906. Číslo certifi- kátu 4841 adie stanov oprávněna T £ XAS. Z paměti starého Texana. Henry Jordart, 8sletý starte, jenž narodil se v Jižní Karolíně a přítomně bydlí v Port LaVaca, vy- pravuje často o svých zkušeno- stech z prvních dob osazování Te xasu< Jest v nich mnoho zajímavé- ho, co stojí za opakování. Poslech- něme ho. - Naše rodina přišla do Texas ro ku 1840. Otec zarazil v Decrow Point, nepatrné to osadě s malými hrubými chatami. Přivezli jsme s sebou na rok potravin, p sice: čtyři sudy mouky, sud ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

/ Mutični milion centů. (Č.A.T.K'.) 451.834 centů činil stav sbírkové ústředny ve čtvrtek 29 září večer, lidy tato zpráva roztsilánu česko- americkým listflm. Příští neděli uveřejněna bude zpráva za /áří, a tu záleží jen na sběratelích a časopisech, aby be- lu m týdne odesláním sebraných již obnosů zahájili druhop polovici milionu. V té pak půjde to již ve- sele k cíli, doufejme, že Matiční posvícení, jež se bude konati v Chicagu dne 27. listopadu, bude zároveň zakončením sbírky. Ústřední Matice Školská bude o- vŠem tniti z rozruchu, vyvolaného milionocentovou sbírkou, daleko přes milion centů. Mimo sbírku za- sílají se totiž do Prahy i velmi značné částky, tak na přiklad v Omaze pořádali Matiční slavnosti, jež vynesly $804 32, k^eré výbor poslal přímo do Prahy. Těchto &0.000 centů ovSeni do milionu ne- bude počítáno, a tak Matici škol- ské vedle souborného milionu, jejž za českou Ameriku odvede Tisko- vá kancelář, dostane se ještč hodně pobočných centů. Ke dvěma dotazům, jež v ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

) KDO CHCE MIT1 ^ měkké, hladké, bílé ruce, čistou, jemnou pleť a zdravou, nešvarů prostou kaži—může všeho toho do- Pohlednice (Postcards) Mám sklad různých pohlednic květi- nových, obrázkových, zamilovaných atd., které posílám poctou vyplacené. Z domova i z ciziny. Zliuubite dílo dynuiiiitniků. Los Angeles, Cal. i. října.— ;• ... r Y. ' ~"T r Dnes odpoledne učiněn bvl pokus cll,u' kJ>ž "ť01"'1'1 Severovo Léu- 15 za 10 centu, JO za 20 c-mtu. . .... J..V, . vé kožní mýdlo. Nezáieži na tom Jsou to krásné poít karotky, plávc ta- vyhodit! do povětří obydli generála ' kové jako v lékárnách - ob jinde 2 za 5 Harrison Gray Otis-a dynamitem. ^ v ' 111 s If ct..Proč platit tolik, když je můžete ob- V™,l.u,in,w(™ „„ i^nílseP°uitv4 íast°- Vyhovuje všem j jednat tak lacino. , , , , ^ i , i sc uuutivd Ldbiu< v yuuvuic acui i jcuuai um latiuu. Mám velkou zásobu noci pred tím krátce po jedné ., . ,x , *. a jelikož objednávám na tisíce přímo z hodině byla tiskárna časopisu 'Los i lolletnlm ui...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

I i. I ' OBZ O R. C'ttsopis llíHjiiMlilrskv, pnunij a zubímij. Oi-jjriMi s. i*, j. s. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. ■Ailresn.—Olfzim", llulloltsvillc,Texas. OBZOR. A (ieiiťial lunu aml Family Sewapaper. Organ «f tile S. 1>.s. T. Published Every 7 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. V^kpró zvérolóknř«kí dolary <* poznámkou, s« mnii hýti HHliinr Obzoru" k ntMttni,) n«lr«- sovany k zodpovídáni buďte* řenkému 7.vřrf lóknři n ^ohiprncovifku 'Ir. R. IIHIeroM. 2( I5 So. Miliard ave., Near2flth St., Chicago, III. Historka o pojištění jrjti křečím. Orgán podpůrné jednoty United Fortsters přinesl porovnání o "la- ciných" jodnotách v historce o clila peckém spolku. |e to sice antkdo ta, ale pravý obraz, jak tisíce lidí I címe, Kdo zaplatí schodek $69.70, který se jisté dostaví?" "Ty jsi kopal," byla odpověď. 4My víme, co děláme. My mám« nejlepší podporující klub na světě My vybíráme víc peněz ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

•styk osoby takové s jinými, ať už je zdráv či nemocen, neboť i zdra vý může nemoc přeuésti, sám ani neonemocně* přenese zárodek ne- bo je ještě zdráv, ale onemocní po- zději, což v dnešní době rychlé do- pravy železniční dlužno míti.na mysli. Nový zákon proti nákaze má ú- činné zbraně i proti choleře, ale my máme dobré zákony (i na př. o potravinách), ale nedobře se pro- vádějí, a ozve-li se znalec nejpovo- latiější, vytkne se mu, že je nepří- tem jistých stavů, a že se nemůže •dočkat, aby přišly pod zámek, a že cná radost z jich trestu. Je tu především výživa. Proti nákaze touto cestou znamenité pro- středky poskytuje opatrnost v dia- •etě a nejpřísnější čistotě rukou a úst. Radil bych za epidemie nejisti ničeho, co neuí bezprostředně před jídlěm svařeno nebo jiným způso- bem za horka připraveno, co není z nádob horker.vdesinfikovaných a příbory požíváno stejně opatřený- mi. A ježto by i pak ruka, kterou se všeho dotýkáme, na čemž mohlo ulpěti něco z nakažliviny, mohla nákazu do z...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

8 Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JosefDuiek jr., předsedu, Caldwell, Texas. JoHťf Mikeska, mUtopředsedu, Wesley, Texas, J. II. KuMnn, tajemník, Fayetteville, Textu. J. J. Krnka. pokladník, fcew Ulm, Texas. Účet.ui výbor: Jan Kuřt-ra, F.lllnRer, le*118- J, M. Halamiček, Hnyutteville K. I, lexas. Albert íré''Tom! Krajča ml.. C ldw«'ll, Texas, Frank čltcfka, Granger. Jan Damek, oeniy, "'*• Met. 1'azdral, právní rádce. MésKni poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupení Od 18 do 21 rokft. " 2 i " 25 . " 26 • :w " •• 31 " 35 " .. " 30 " 40 " .. ' 41 " 45 ' 45 M 50 ' 50 " 51 na $250 15 otft.. 18 ' . 30 35 40 45 $500 . 30tít&. . 35ctfl.. . 45 " .. . 50 " $1000 * .l5U « .70 « .00 91.00 $1.20 II 30 Adresuj- rádií. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Kopcrník, Jos, Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, R.j. Staffa, taj., Hallettsville, R. 4.,box 112. 5. Jaroslav, Emil Mare...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. I Floresville, t. října. — Dávno jsem již nic nepsal do našeho or- gánu, proto jsem si umínil, že také nřco z našeho okolí napíši. Bavlna je zde skoro všechna sebrána a myslím že i prodána. Nyní se vo zí s pole kukuřice, jíž udělal každý dosti. Celkem vzato, někteří udě- lali bavlny na to sucho ještě dost, jiní zase méně a obzvlášť ti, co jí nejvíc potřebovali, udělali nejméně a mezi ty poslední řadí se také mo- je maličkost. Naše malé městečko Potil se po- řád vzmáhá. Jsou již tady dva ob- chody, dva saloony, (jeden by po- stačil úplně) a na rok budeme mít také druhou čistírnu na bavlnu. Budou to dva našinci z Bell Co., kteří sem minulý týden přijeli a zá- roveň zakoupili pozemek; jména je- jich však neznáni. V minulém týdnu odstěhoval se odtud br. Ant. Svoboda do Moul- tonu, jak se říká na staré místo. Náš řád "Vesmír" ztrácí v něm do- brého, obětavého a přímého spolu- bratra. Br. \nt. Svoboda byl prv- ní z těch našinců, kteří do tohoto okolí zabloudili. Ač...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

##í§)í§5# @@@@ ©## #(§### © (Ó) 10 yardů plátna 75 c 10 yardů batistu 75c I $2 00 dámské pletené živůtky v tomto vý- prodeji za 95c V v W © @ © m (§ (G>) ě ě (o) #) i® Š # # É) Š- # š (§) §) @ ® f @ # (Q) § # -ě © # ..o: ě) (§) © š >©'; # © ©• © © © © © © © © (i © © © # H ě © © 10 *■** ÍE g roto banka vydává certifikáty na vklady, které nesou jjj | čtyři procenta na vklady, které jsou uloženy na I celý rok, nebo dvě procenta na šest měsíců. | Tyto *certifikáty jsou tytéž, co noty a jsou zaručeuy | * bankou. Přihlaste se a dovolte nám, bychom £ * vám toto vysvětlili. * 1 3fúst IFtatíonal JSanlt of Iballettsville. mm mm **#*$$$# F, W. Hackbarth, I Sealy, Texas, KEJVETSIVYPRODEJ jaký kdy byí v Halleitsville, započne ¥ solbQtia ráno 8, října v Landa's Dep'i: Stcre HWWiyWjlWF^'11111 lili Hl11111!! I I T ll"lti IIMU"HWWIMIIH1 l—#l^HIH l—Wl■—1—W 1 oau.MII I. I ■■.« ... ■LWWU. yw'. Ht*- "Ví •O: i' a potrvá až do i. listopadu Í9I0. f J- R- kuběna, # t obchodník smíšeným zbožím t 4 FAYE...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

kí ■ — I m< \ A První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, HALLETTSVILLE, TEXAS okn, u,.«. £ S0^3 d^3&4Sgflí A Demokratický státní výkonný fff ce jistý poplatek na v ;íií; tlil Přední obchody, jaž doporučují se vaší příznil § didáti okresních úřadu musí platiti IJi iSS ▼ H ČERSTVÉ maso vidy v zAgobř, akoi i uzenky, roíllfué uzenářské pochoutky vlastul vJroby u v&beo ve8k«>re z holi do oboru toho upadající. Barbeoue každý den. Ceuy levné a obsluhu táduA. Obchod na starém mistfi. V ňedfcUotevřenorAuodo 9 hod. Za kůže platí neJvyiSi tr*m ceuy. po S5.00, precinktnich p6 $1.00. ^ I & j SHINER, TEXAS. \ ® \ % Peníze tyto mohou bytí složeny 11 ýj —— —— —— předsedy okresního demokratického fft Led ^ PRVlií >1 Přední dbehody ve WACO, TEXAS, které se odporučili i našincům. Ž> A Zaručujeme nejlepší nábytek ve Waco A * za stejné peníze, ^natatiás w <? i 9 l SANGER BROR.neiz" t w.t!sL°^.chod • střižním zbožím, šatstvem, obuví; ^ :: :: : koberci atd. : - Zku...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 6 October 1910

12 ►♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ V : i ♦ ♦ i LACINÉ DOMOVINY v okresu Fayette, Texas, a okolí. NYNÍ jest na čase zakoupiti si domovinu, pakli vůbec kdy míníte ře usaditi. V posledních letech se zavádí mlékaření na zdejších a okolních farmách stále ve větší míře a zkušení far- máři, kteří zanechali bavlnu a chopili se mlékařem', docílili uspokojivých výsledku. Dříve když bavlna selhala, trpěl farmář nedostatek a s ním celé okolí, kdežto nyní trží hotové za smetanu, vejce i drůbež kdykoliv v roce—platí též hotový- mi — ku svému prospěchn a všech ostatních a stojí si lépe při menfcí práci a starostech. MÁME ntkolik kusů pozemku na prodej, které mňžeme našin- cům svědomitě odporučiti, a kdo zamýšlí se usaditi, učiní dobře, pakli tyto pozemky si dříve prohledne, než se usadí na suchopárném západu, odkud již mnohý se rád vrátil do zdejšího okolí. Farttra o 21! akrech na jih od Flatonie, pěkný dům, stodola a větrník; rentýřský domek se vším příslušenstvím a studnou; 75 akru zděláno, většinou černice, i...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

iW- VOL. SX. ' -í. ' " . , ':* V ll.ll.l.in i'SYII,LK. TEXAS, IHljtMUV. OlTOBEtt 16,1910. .— i i1 ..feSBKť- ROCNlK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 1910. ČÍSLO II. FnWed as nerond-elas" mltcr Notember 19,1908, at the poM ofl" at Brllettmrille, under the a«t of Mnich 3,1S7S. DQPIŠTE NA ' ' ©. D. Javkll Temple, Texas, : Zamýšlite-li koupítí: černícové pozemky v okresích Williamsoiv a Bell; Ceřné pozemky v , v se v. Texasu; Černí c&fé voskové po- zemky pro bavlnu v okolí Corpus CJhristi. Žilám dobré pozi mky jal(ií Čicho- Wop)ávHM(/: typuj? 'a ^obclujdjijft "s nimi. *■Máníqd poručení'od rtf j;lf*p- šťch moravských (arrnlánYa TempelsWých <}bchvdt íků. , r—ní— '> ■ ■ Z celého světa. ťonutik k oslově ttOOlnvélio jubilea ni- Slováci ulier&ti ské dynastii nrjí v rukou jen 2% živností hostin- K jubileu tomu, které připadá ských, ostatních 98$ drží židé, na r. 1913, projektuji se na Rusi Maďaři a Němci. V obchodu čísla postavení obrovského pomníku v též neukazují l...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

OD NAŠICH DOPISOVATELI). Nelsotiville, u. října. — Do řádu Vcsmčrnost, čis. 78., byly u- I vedeny pí. Amálie Janovská a sleč. "Vlasta Siller. S letoší úrodou jsou rolníci v na- šem okoií spokojeni. Bavlna se u rodila lépe ne>. loni a kukuřice též. Většinou je již všechno sklizeno; S cenou jsou rolníci spokojeni. Také nám zde dne 9. a 10. pčk- ue zapršelo, jenže na zahrádky je to trochu pozdě. ^ V Bellville mají postavenou pě- knou budovu na dělání ledu, elek- trického světla a máslárnu. Za smetanu teď platí 30 centů za li- ,bru a máslo prodávají za 35 ct. lb. Joz. Esteřák, taj. Novolirad, 10. října. — Tímto dávám vědět, že třeba jest sucho, naše haluz dostala nový list jmé- nem František Hložek. Jen tak dá- le. — Br. Jos. Odloželík z Dewey- ville mešká zde mezi příbuznými tento týden. Bratři jej rádi uviděli. Za rád Novohrad, čís. 3. F. K. Buček. Leliigh, Okla., 9. října. — Po- dávám zprávu ze zdejšího okolí. Co se týče úrody, ta je letos skvě- lá. Džinaři džinují ve dne v noci. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x