ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Dallas Daily Herald, The Delete search filter
Elephind.com contains 22,520 items from Dallas Daily Herald, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
22,520 results
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 11 March 1874

2 DALLAS, TLXAS, WEDNESDAY MOUNINT,, MA1UJII It. IS7-I- NO. 125 VOL. 'J. . d I. fe P ami 5ihcgiulj)cval(l i i ;m o ii ti i r VTirii i : r. I.lt'clloii Tiiisdnj, April 7. I si I. I'm' Mayor i .t:M HAI, W, l ('4111:1.1.. I'm' Miiioliiil I J I XII N I'IMK. I'u I' AsM'HMir mill I'liHi'i'lun i:ihv Alll J. UIIIIXI. For Tri'iimuvrt IIOIIIItT II. WIM'. Kur City Allorniy I W I M.I VI Mi l;lWAIIIS. l'nr City KiikIiii'i r : tlTll. Wll.l.l AH M. JOIIM. For A Ideriiiun : 1'liM Viii'il-lli:!V lillViV. joi:. A, I.I.OAIII. it. i:. in iiiiH. Second Wind- II. I. OM.II ANOI It. joiix m. iiovim.i.. Third War.l-JOH. Vi:N, JtHIIll ('. JIH OS M I.l., ai.f.x. t. ii i:ni.i: v. Fourth Waul-HII.I.IVtt ('. lOl'.VM. 1 1 1 : it v ii. mm oi:i.i.. ri,iv, ti;v. I'lmio is n town mi din 'IVxiiH ( Vnlriil mili'oitd, In llio smith part of Collin uouuly, ami tlghti'i'ii miles north of Dallas. It is it I'l'elty jihu'i', in as rich u MfifjIilMirhooil as nuy town In Texas, has several chinvhes inula populat Inn of as I'ooi...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 11 March 1874

rORKIGN COKONDCNCi:, j Willi' II rkirrily I'"' '"i" I'"!!"11 II' "ltd. I VlUN.Vl, llel'l'lillicl' HU, Uii'l. riiK ii:i.ini:a r nt m- tin; iioiiiuitu:, , lino kIiIii of Hie i.'1'iilnil hull l the lilt Ulllll TV "I Hi'' lX"-lllll Wllrt 1'nV- i ltd li.v it ii'illnfiil juiiiitlnu, hliviclilnu 1 1 . m lliiui' in itIIiiih', iiihI lllllni; llu' lldlu hiK'(l lillWl'l'lt till' ill KITH, llllV- lnK only I'mmi I'm' u lew hiniill iiieluri"1 llliiill llint hMimiIIIii. Iimih, I llllli HlHlllU I'll II VtIM VV 1IM lllilelllei II I'IMI lllhlllll llf lll'llili Hllll llll'l il, Willi llllllll- I'ulil i':;irt'w.iiiiH nf mile, I i t", vt'ii Hi'iiuir, 1 iorr r, IiiIiiiiiIiikIIhk yvlih ii.iixi uliir IniiiiU iiiul iu'iiim, lioieiiloiiii Jeffs mill IiiiiIIlh In II wllil ii H'niy, H""!' mmm iIiiiu'iiih vniiililiiir lire, Ili-mUsh lilC'I'H KllllllIK I'llllll Mil III' lll'l'lll" ! lllllllllll' I'llilllU, llllil lllWl'rllll III'IHM liurlliiK ilnwu iiviiliiiiclii-niil'i'ii' li iipiiu lllll Mll'lluulilll 1'Ulllll...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 11 March 1874

TIIK DAILY II KHALI) : WKDXKSDAY MOUXINO, .MARCH 11, 1874. TIIK DAILY HKUALJ). oMiiu in 'I'lilril htnvy ' I'lurk tV llry. mt'H llitllillnu, I oriir- of I.imiiiii' mill Mn 1 11 Mri-t-W. llu-.iiH'-l OHt'l I' I'll li I Hiiiiiii ill Neeiiiiil Mory. J, W, Bivludoli & Co., PuUi.Uois. r i: a n m i Till'! DA H.V lir.HAI.il N piihlWu'd every Iilui'it I UK, i'.v l .M'lii.iiiy, til 5"i u ,''i'ii In II I V II I I Vi fur IX lililll ! 111. i 9 1 I1' 'HI1' III ' til 1 1 1 ! il.'i imiih fur miii w.vlii MiuM t'H'i-, lii 'II tH, Tin: wki:ki-y liiiuAM). TIIK WEEKLY IIKKAI.H Will b" il Ishcl iiv.'iy H iiur.luv ni"i nlnn. Huliwrli. Inn, K.jil pcritiuiiiiii; iW" lur six mnulhs, ivmil.i HI ii-.tvn .Vi llliirl'liim liilli'li ti.r'u i.i i"il'il Hi ui hi;-iii.iihIiii, A'lxil'l fsi'lUHlli llH.Ul ll ll Hi I III' Nil" llf tl 'Vi her H'IMiii'i' iWr Hi'' Hi 'I Inii'i'l Inn, anil i'i i i iiU ',it'iMcli-.iili'.iii"itl li lI'Hi. oliliiiury iiiiili'i'i, miii-riugo, ili'allin, nilI U meetings, curd-i of lliiinlis,...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 11 March 1874

Till: DAILY HKUAT.l): WKDNTIHY MOHNIiai, MAHCH 11, 1S71. LOOAI IV 1 OWN J, ti. IIAIITHOI.OW. I.mtil Hilllur, TtiD onu-Iul Taper of Hie ( ll VALIACLK 1I0TKL TKOI'IJITV roil hau:. ' Tlm wi ll Iiihiwii propcriyknnwii h llm CJi'iilrMIlil Ioiinis" lu lb ctly of Dallas, It oirvred ill prlvutr ile. For irni, ImiHlro of l K.i I. V, llAYLOIl.or JAH.O, CIlURIIU'llXI'. Pallll. Nov.il, 1H7.1. UKUIir JOII KOIIH, Woluiv III ftHlllleiunl llm worl. uicn t tin ft ooil hoi It , miI nl n Uw rales, h rim ! nny hem, mill wo iiiriui lo l It. Ilrlnu your II n Jab Work loTllt! UAII.Y II Ml AMI otl Ki:, (oritur of Miila anil Litinnr Mtr'(H. NOTHT. TO AIVi:iri'lKllN. llcrrnftcrnll bills l'ormUertlMiiinil n ihl iniir will Imcollrrlcil iimmiIIiI j', liiilmHioHirrwlNNMrlllilliiroHlrHlN. IKK, )', W. IIMHITT Is our aiilhiirlAcd silent for Hits rlly, with power to make uolhu llnns anil Kullrlt mlvur tltwinrnlM unit inwri pi inn tor lhl paper. All ciinlrncls itiiulu by liliu will Iju rising llUcd liv lilt ultliiii....

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 12 March 1874

ft rid tHi1r! VOL. i. DALLAS, TKXAS, THURSDAY MORNING, MARCH 12,1874, NO. 26 TELEGRAPHIC. MISCELLANEOUS. Serious Illness of Senator Sum- ner-llls Dcittli Apprc Itended. New Hampshire Election- Dein ocratlc Victory. New York Financiers to Hold a Mass Mooting. Hpceliil illKiili'li to thu Dallas Herald: Wahiiinuton Mtirtli 1 1. The nt-niite Hiljoiinicil without truiiHiictlng any IIIImIiH'SS Oil UCI'OIIIlt l)f till) Illness of Ht'imtor Sunnier. Senator Sumner' death In niniiicii- tidily miprohomleil. CoNtOHD, N. 11., March 11. One luimlruil and llft-y-iiluo town give Mi;- Culehln 2S.1W, Weston 2N,4!U, liliick nier 1,(1!)". TIichb towns last year gave Straw 2N.02.), Weston iM.tfil, ltlackiner 1,470. Theru Is seventy-live towns yet to hear from. New York, March, 11. A meeting has heen called to give expression to the imlillc. reeling on national finances, and nrotost ngtiliiHt the delay of eon gtesH lu oonelndiiig ell'ec.tivti legist' tion on the wihject. The ditto of the inertliig will h...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 12 March 1874

I.' i I- 3 'I C IU:.UOCK.lTK 1 1 V IK KM'. l.lt'iHoii 'I iK'kilii J , A irl 7, lilt, . J'or Mnyiiri . ui:i it .11. vv. I., r vm r i . I'm .Mai .In. 1 1 ji'mim vv.su: I'or Afr innl DIWAItll J. 'UllllM'IOV fi.ir 'J'n iK iir.'i i IKIIII II I II. Will'. I 'm I lly Allium i Ml III AM N. I.IHV AtlM, l'til- I'llv KimiIii"' r l CAI'TAI M l M.I.IH .11. JOIIM. I'm' Alilinniiii fUnl Wnnl- III'MIV I 111 AY. J OK. .1. IMIVWfO, ii, i:. m huh. twiui wnnl- ii. . nu lai amuii, JOll M. IIOIVI I.I.. Third Ward--JOlltf 0;S, 40Ni:ill '. Mi l l M i l,, AI,K. T. lli:HM.Y. Fourth viuii-nii.i.i.iM v. vol .Mi, iu;miv ii. MvCom:i.i.. A 11144 I'.M T. A (t'iilliMiiiiii, well IiiI'iiI'iiiimI nil llm Hiil'JiMil, ti'llH Hint iilinnt lll'lci'ii .Vt iii'H UKo, u limn' Iiiiiii Iron, tin1 norlli Initial it ntriirlof iiuiii' irali'lii IiiikI In I.nul.il linil.lind ln-nlili ill her (illllvilllnllH In lilunk'il U ItH'tto iiiinilxT of rlioli u pn- huiih. or n niiiniKT in yvnr uh iium llllVO IllH'll It NOHIVII Of lllllllll...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 12 March 1874

THE DAILY HERALD THURSDAY MORNING, MARCH 12, 1874. THE DAILY 11 KUAU, Olllce I" I'lilril hliny i.Mlnrli V Itr.V un's !KM liiilliliiiu, iirni'r in l.iii.uip Hllll Mlllll hll'lwla, llllhlncHS IU''C t'rout lluoiii iii Ntifoiiil Nliii'.i , 1, W. Swiud.au & Co.. .ibU-W. r i : u i h i TIll'I DAILY lll-:il.l.l Ih pub-Mi -d i-very litortt I liMt except .doii'lni , id r-t'i n y.'ar, In .iimmc : iioi'dx hi 'it i in. : .il I. u tiiui mi H i tli I UnillS fill' tlllU Wi l li lll.lij lUploS, 10 InllU. Til II WEEKLY Hlvlt.ALl). run wkioicly ui.hau) wm in. imii- lulled every Huluiiln.v morning, rHihsiTlp Iuii,Ji per iiniiiiiii : t l.'ii f.ii' h1 x intiii I lis, ."ivuiiiii In advance. No sulwrlptlnit luUi'ii for it ! Pi'il'i I Hutu Hlx iiiiiiiIIik, Ail vl-lm -lili'llld ilium li'ii lit tin. lull' nf III 'ill in.r sipinrc nl' till' Hist iunTllnii, iiml Vj i i'liU I II llliUII Hlll. '111(11111 llltl'lll.lll. Ullll lllll y II i" iri'-t ill II 1 1 IIIHi'n, nun 1 1 n, iiiiiui- liiecllngSi eui'ls nl Ih...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 12 March 1874

LOCAL 3V.KWN J. N. IIAIllllol.oW, I, oral l.illlor. Tlie Oltlelul l'aier of We Illy VALIA11LK HOTKl l'KOIIKTY I I'OII HVM l. Tim well known .nii. t :iti n Mi" OriilrlilU'ld I loiiMf." in tin oily of 1'ullKH, U u'mriia l pilvuiu aula, fur terniM, Inquire- nf OliO.W. II A V 1.0 K, or JAH.lt. t'ltUriJHKJKMI. t)nlliiN,Nov.ila, Jh7.l. "" JO II WUIIM. WpIimpIIik HM-imiKmMl l"wrU. uin to do M worfc, mill t wm low rnles.ns rtin bo doiio niij wliei'p. uml w I"'"" lo "rlou '' I'lno Job Worli lo'llll lII.V 111.11 Al.li OI'HU:. Corner l' .Hit In hihI l.niiuir KOTK'i: TO AnVMITINKHN. Ilerrnllcrull hlllsroriidvertU nils I iilliUKnpprillluecnllp'lcdiiioiillil, unlc.sollicrwIseslMcl liiHM.nw.iriH. Mil. ('. w. : liivrr . ,i V our ftutlmrlituil agent ror tins ony, won ... ii i il It ,i cillhcllllllS llllil Millrll lll '! Ilsmmmta mid miUHiiriinniiH tir ;' 'ht. All eniitrwils inudn by I. In. will he rciiog lilxod Uy II.Ih tullce. Nr. W. II. NimrkP, 01 Khrnvt'iioil. Is niii'iiulhorl.cd "gent fur Llinl ...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 13 March 1874

litili) 1 ii fg.il m aw. VOL. 12. DALLAS, TKXAS, FRIDAY MOHNINCi, MARCH 13, 1S74. NO. 27 Work Comiiu'iiccil on I he Xcw Mill BiisliM'ss Yr) ftcod. Hpi'i'lul iIIhiH'Ii tn thu DnllitH lleiulil.) MiKi nm;v, 'IVxii, MuMi 1:!, WorU Iiiih (Miuiiii'iii'i'il on tin? hut t'lmnlx mill al lliU hwt. It U rspi'i-t. (mI ii lit' ciiiiiili'li'i hy the nililillo ii' July. Wilier In lo Ih iiiiilli'i liy u liU'HO cIhU'I'ii r well, twi-nly-llw IVit In ilimuciii' mill tlilily (Vr ili'cji, IIiimIiii'hm In vi iy ,'nnil, Oimii nil lin-iI'iivi-iiii'IiIn ui' Ih'Imk intuit' (liiil will iiiaku MiKlniicy kIhuv iii Willi imy tllWU of till MIIDl' pnMlllllllll In (lit' HtlllC A. CABLE NEWS. Mr. Ulaustoiie to Keiitlii Hie Lcailerslilp ofilic liberals. The Elements Intolerable the Royal ltmjMliHi. to Hpri'lul ilsiati'li In tin' I hi linn J lent lil .) I.iiniion, Mni'tli li Tlitir.-'iliiy, (lie day ol tlio liiriniil utitry of lln ilukpuf Kiliiiliiii'K ami lils Initio lulu London will bo obxt'i'Vi'il iin a liulliliiy ...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 13 March 1874

'I'lll-: DAILY lir.lt.U.I): I'lUllAY .MOItN'INti, MAftOII I.!. in;i. IHWMM'IMTM'C'l'rvriK'KKT. H l.i......... 1l.1I f I 11. I I'm- Mnyi.ri V IJ l. I'll VI. W. t' MM. I.. Kor Mnvlinl I ji mi n ri: tu. Kur Amu-siui' mill ('rtllcctur! I.IHVAIlll .1, .UtHI.l. Fur Ti'iiniiin ri IIOIII II I II. I I'm City Attorney i WILLIAM l. l.lUAItl)S. Fur Cily F.nidiiccr I AI'TAI Mll.l l ttl M. JtUIXHOX. Kur Aldciuicn I - ' First Wiirdlli:'ltV I HVAV. joi:. A, m:oai(I, it. i'. itniUN. Hrcoiid Warit-ll. I. I OHJHAMU It, m JOHN M. HOWM.l.. TWarT-JOIl Wi:lN, ,1isKI'll V, .MclOlSMM,, ai,i;v. T. IMASM V, Fourth Wurd-WII.MAM V. VOI'MM. iii:miy ii. io.m i.i. Humkmiji:i the ili'iiiiH'i'iitlc iiicrling nt tho court lioimi' to-itilit. Vm tiro rIiiiI Id wo tlmt, Inlmr on tlie DulliiH giiH wni'lm, hitimlcil on tlto liver Mil IT, U rapiilly ii'(iki'cwhIhi. It hwiiih to luj set lied Unit K J. iicLy' m mimII - mnjorHy over Mr. AWi,ifdtiViliu"'',,'',""l l',l n"',' '!""' KcuthMiii'ii with ImcUeil ly nlrinu friends. Mn...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 13 March 1874

T1IK DAILY lEHAU); I'UIIUY MOllNINd, MAHCJI 13. 1874, mi: DAir.v iii;uaw. illii T'llnl Hioiy H Mini A Hrj lin'k ll.Hlilini.'. nrin ul l.niuiir mill Mil. ii Mi'i'm. IliidncHS oili 'K I ruiil Itiiinii iu Hi'i'uiKl Mt,ir. J, VV. Swimlnlli & Co,, iPitlili.Uai-it r i: tin n Tllli UAH.V ill. IIAI, Ills 1 i 1 ' I hud "Very in. ii iiiiiHi i'M "i" Jinn lay, id i-In a . . .ii , In I s 4ni : :.'iii l IlllliiUiPi l I'M Ulinliliilllll j cats I'm' ml'1 Wi'i'lt ; SiihIu I'ipl.'S, U IrllK ... Till! AVKKKJ.V IIUUU-O. el ik w i:i:u i.v iii'.ii i.ti win I..' I'liii- i t every K.iiuniiiy iiiiunlim, .iMiliM'ilp. tun, IJ. ' I'l'i' iiiiiiiiin i vl..'ii nr sl mouths, H'lOn" I" ll'lviiuc,', Nil subscription lnKi'll fur ii ii' i ! I ban i"i nioiiih". l v'ii'1 1 .'i ''i liiMTIril ill Hid nil.' ul fl Tu ii..'i iiiiiii l"i' Hi' H'"1 in n'l'iliiiii iiml V.ii'i'iiK III! l I"ll 1,'II'N lU''lll ll ''I ' l"'ll obituary niiiii'ii. mm l ine' i, il' iii lii, imlilli' U..i.llhU.ciir'l,ii Hl'l'lli. I'Il'.i I" '"' pai...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 13 March 1874

TJIB1JA1LY HK11AIJ): FRIDAY M01W1NO, MARCH 13, IfiH. LOOA.L IVlflWN i, N, Htll'JUwMlW, l.oinl r.illlor, Tiie Oilltlal paper of Hie City VHUAULB HOTEL l'llOl'LUTV Tile well knnwii priipi'i'l,y;iiiliiwn us lliu C.Vul HifU-M I Ioiim." In Iho oli.v of Dallas, I ulftreU ul prlvulu unln, For Icrim, Imiulrn of flBO. HAV!.OIl,or JAH. O. CllUl'CIU',IKl.l. DnllBii.Nov.Sri. 171. Ifltl'llf JOII MOltli. W have I ho mi HlllMiHiiil lliu work uii'ii lo (In ii r"l wurli. hikI ii( hn low mica, in rim lit) lono Hiiywlicre, Mini no menu li clu II. IIvIhk line Job Work loTlli: MAIM IM K Al.lt OITH I'., Corner or Jlnln nml l.mnitr l reels. KOTM'K TO AlVUtTIHlN. ll'nnraU bill 1'or ail verlUi'ineula n Ihl iiiiKr w III bei-ollcdcd monthly, liiilt'MM nllicrulso hccII)ciI liicoiilruclN. Mil. '. W, III ( K ITT tu mil nnllinrlKcll lllfcnl for tlllH Cltv. With power t'l nllllle ' ill.M'l Iiiijh nml Hiillrll II 1 1 V - IIHCCUIS II 1 1 1 SIUIHCI 1 1 1 l"ll, IIIIH lle All I'oiilriii'lH Hindu liy lilm will lie rccng...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 14 March 1874

Si (lilt) VOL. . DALLAS, TKXAS, SATURDAY MOHN IN(i, .MARCH t-J-, 187-1- NO. 28 TELEGRAPHIC. XlY.liLKtilSLATUJ.I. YfNli'i'diii'H ProcceiliUKs or Texas Li'Klslalnrr. the ri'lltlons anl 3In.iorI.kIs Intro clured JSIUm lteiiorlrtl, Jilc. lilc. HjHU'iul dli.mlcli In Hi.' lijillns Jlcmlil. AlNTlN'.I.IlllcIl III III!' m'illlU' till- fullowlinti-t lllliiiiHiiiul iiii'Iuui'IhIh wort iiitriiiliii'cil : Jly Mr. Dlllurd: I'i-chi-uiciI iluvf io tltiotm from cltli'iiM of Clu'i'oln'n juny iiiK tlio illviMmi of Unit I'diuiiy l(i( IWOCllllllllcH, Jty Mr. ('Minis A nieiiidiiiil I'l'mu the enmity court oI'Miiilili county, Jly Mr. l'Vluml: A ielll Ion from 11 intrllmi of tlio elllxciiH of iMiitii(,'onlu county, nskliig tlmt tho iiortioiiof the county tlicy live In lie added to Oil' lioun county. Tlio following rcjiortu from hiil-cIuI I'Ollltlllltl'l'S WCI'O Millie! Mr. Wood, from the (.jicclnl Joint com mil leu on tlio address In ilio case of Jud.c J. I! Wlllloiiirton, reported, lii'i'sciitlnj; the irl...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 14 March 1874

1) I : l M II A T I 4 I T V i l li I'I't :lii itilt 'I iii'Mlii) , April Ti l"TI. ('or .Miiynri ui:m:ii ti. w. i.. t tin i l. l-'or Marshal i j I' i i i n ri. iu. I'dP ANM'wtir nml t.'iillcclori I lltV Will J. tlllllXU'lO. For 'I'rensuwi iiom it r ii. v i nt. ForClly AMoiih j i MII.MA.U .11. MlWAUIIN. 1'orClly Eiialincri (APT .11 W I I.I.I A 1 n. JOIIMX. For Aldermen I Firm Wiinl-HKMIV HIV A V, joi:, A. i.i:ahi, ii. i:. n l ie UN. Heeoiul Wind-II. I'OI UIIAXOI It, joiin si. now km Tiiint Wmil-Joiix owi:, JONI'.I-II V. Jl OMS I J.I,, ai.i:x. t. iii:.ni.i:y. Fuurlli Wnnl-WII.I.IAM I'. l'OI'NU, IKMIY II, Wcl'ONSr.l.I., T. VA'I'Uli'H'N BAY-NOM Kill INU OF TIIK IIIINII AI'ONTI.t:. Whowvur tlio KiiuIIhIi, Imuih'Ii or HduiiIhIi Iiiiikuhko Im Hpokcn, und In nil Cut hoi Id ooiiiitiit'M, tho iimiiu) of Ht I'utilok, tliu bjionIIo of Jrcliiiiil, N known nml honored, uinl, to u lain" , tuloiit, ri'vtiiwl. Jinny pupiilm' fnlii' flw fxlnt 111 n'Kiiril to lilin; lint, by tho conoiirrunt IcNtlinoiiy...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 14 March 1874

f TIIK DAILY 1 1 KHALI) : SATURDAY iMOUNINO, 3IAIICJ1 14, 187 l. Tllli DAILY UMKALJ). Ollii'K i Tltlrtl Uiury ol lin k A' llrj. hu'n .New liiillilluu, rniiii r of l.iiiniir llllll Mlllll Mfl'l (, llllklllfl.il ( t'rimi Itiioiil In Ni-t'oiul Moiy. - - t ' J, W, Swindells ii Co.. 1'uWli.Jiers. T i: it i m i TIIK DAILY Iir.llA.ll,iiMlHlii'iliviiy nini'ilUKi i xi 'it Mini. lay, nl lit 11 year, In ii.lv iiin'i' i jiirU luniilli ; HI iiiriiiif in. hi III : i'miiIn inf I'liu wniU I "IiikIu IHIpl'IS, III H'lllS. TllKWHKKLY JIKKAJJ). Til 10 WKKIU.Y HKIlAl.li will l mli. IkIh'iI every Hiiliinluy inniulnu. HiiI,t!i. luiiJ.ii n'i" ii n limit I H..iii lur nix iiiuiiih., HVUllll' III mlVlllll'li, Nil lllllxi'l'llltlull llllll'll .,r ii le.H . i' i i 1 1 ii ii mix minium, Al ''( Ih.'iik'IiIm Iiihci lid hi i ln rail' of 81 ,VI pur miuiiii' inr llii' llrsl liiwi'llnii, mill 7.iorul lilt' I'll. Ml Mill. 'Mlll'lll llli'THIIII, ohinuiry noil'."!, iiiiii tIhhi'h, ili'iulm, imlilli' m,.i.ilim. "ui'l" ill...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 14 March 1874

TIIK DAI I A' 11KUATJ): SATUIlDAY MOHNINCi, MAHCIl II, 1S7I. 4, N, lltHlllol.oW, l.oi'iil i;lllr, Tlio Oillclal I'aix i' or tlio City - , - , I, , , , i i. .1 i, ibii r 1 VALUAULii uotkl vmmm l'OH MAI..J0. Tito whII known iruii rlyjliuiiwu u Urn OriitHiltclU Iloums" u tlio oily of DhIIhn, I. 'H"ivd l I'vlviiUi Ml. 'ni'li'ms, liuiulni uf I1FO, W. MAYl.nit. or JAM.O. I'KU jVIIHI'.l.l). liillu,Nnv,iH. Ifl. Il,'l,f JOII WOltli. Wi Iimv eh ftii HUlo""'! Hieworli- mu lo do II HIMIll WOlll, Bllll III IIS iw rii'iH Im iloim hiij hIii ri', nil u inuu lu (lu Hi'lf '' Flue Job Work lo I IIU lll.Y II MI AMI OI'I'M l I'oriior ill' M Iii ninl l.niiiiirnf reels. Noi'M i: to Aivi'.tii(i:nH. llvrrnllfrnll hills lor niUnrlUi'niciils uililiiiii'rlll iii'iitlli'i li'il nioiillill, MiilcsollM'rwlsMM'l(li'illii'Oiiii'iici. Mil. I . W. M l HIIT U nnr niilliorwil imcnt fur Ibis clly, wlili unwer Intuitu ili-riliiiimiiiii which iiiivi i IIMillll'llU IIIHl MHIM'I llIIHH lnr till plipel' All cniili'iul" iiiik...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 15 March 1874

penile. VOL. L DALLAS, TEXAS, SUN' DAY MORNING, MARCH 15,1874.. NO. 29 TELEGRAPHIC. "THE QUAKER" PETS GIFT CONCERT. I One of the Results of the Fort p alio firttlij POSTPONE-MEN XIYtULUGISLATUHN Yesterday's Proceedings of the Sill Treat. OP Till J f! Texas Legislature. Dills, Petitions and Resolutions Introduced Reports of Committees, Etc. HptH'lllI lllHlllttlll (0 till! DllllllS Herald. Ai'STis, Muruli H.--TI10 following petit Ioiih were prcHoiiU'd and referred W Mr. Llulvun: From tho citlzons of tlio tweiity-flflh Judicial district ak' lug Unit Judge Nowcoinbo bo not re moved, and one by Mr. Cnrdis asking for hiHrcmovul. The ti'liil of Judgo Priest before the joint session of both honsen, was post Iioned until tho third Monday of the month. The following reports from commit tees were made: Mr. Moody, from tho finance com mittee, reported adversely on the appli cation for the remission of the state tax for 1873 and 1874 to Lampasas and Hardin counties on account of the fail ure of ...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 15 March 1874

0. f ,. -v . S IMltKX Ut I K 4 11 VTK HI T. ' Million Tii.'mIhv, April 7i lTI, I'm' Muynri , UK. VI 1(41, W, I., r un 1. 1., Fur Mar-dial I JI HI N I'UK. Kiir aiwwii mill I'lillii'liii'i llllMIIII J. I iltlll WI O. I'ur 'J'iiiiuiiiti IIOIII IIT II. Ml VI', i'liil'lty Allium y I Wll.l.l.t.ll M. I.IMt AIIIIH. KnrCliy KukIiihti Iftl'TAIN WILLIAM M. JOIINN. Km' A I'll TMii-ii i Klil Wiinl- ii r. ii ' i: H v a V. jot:, a. i.i;Aiti, it, i:, in it UN, r -1- ttf't )i1 Win'' ii, n, (ohjiiasoi ii, JOHN SI. HOWt.l.l,. 'J'lihil Ward-JOHN Otti N. JONI I'll Mel OISM I L, AI.I X. T, III NM.I V. Fourth Wanl-WII.I.I.IM , VOl'M'. Ill AHV II. ,He'0M.I.. Ol lt M'lU'.KTN. Tliu iiuMt Ion df Hii'i'd niii-ivi-iiu'iit h u very liiiuiliiiil oiui to DiiIIiih, It 1m butjiiht to think uml ilriil fairly on tlxi Hiiiiji'ct Uml ili I ' vyr Unit la ifllitff wUlt Jhi rlly Hovi'i'iiiiU'iit we hIumiI f'nul tnijitly, C'liiilt'iiili. liiy it very liirRu' turrilory M ii impii , lulmii of ton lIuiiiHitiiil, rcinlci liiK t...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 15 March 1874

THE l)AIl'Ar HKHALI) : SUNDAY MORNING, MAHCJl 15, 1874. TIIH DAILY HERALD Olllcii til Tliiril Nir,y of Urk Hry mi'a &w UiiililiiiH, Comer of l.iuiiar mill Mulu Micciit. lliuliM'h Olllim I runt ItuiMii In Nci oiid Mltiry, J, W. SwluadU & Co., PuhUsUov T K II M N I 'I'll 1C DAILY IlKltAI.lt 1h iMilillNliiiil vtry iiiiiiiiiiig, except jMiMumy, la w a year, i miviiiii'ii : t ifoihlxiiinnlhs: l Ionian iii U i i'l I'lHIU I'll' OIIU Wi'ull I SlUgll) OliploS, lu iunl. T1IH WEEKLY HERALD TUB WBKKLY TIKKALD will l pull Inllllll nVDI'.V HlltlllllllV IIIIM'lllllK. Hubscrlii, tun. i'.'.'m iM.r milium : II,. Ml lor nix iiiout Iim. myniilu In inlvittu-o. No subscription tnUou for ii Mm period IIiiiii six iiiontliN, Advertisements liiHorlxil ill lliu minor (I 50 per square I'M' 1 1 in II rut Insertion, mill 7& cent fill' CIICIl HllltM.'IMIIMIl I IIHlri lllll. Obituary notices, marriages, dcuths, public meetings, cams oi 1.1 inn k h, ow,, ui uu puld or UtIIUIl UUViuiim.iiil'lli Ilium, Vr...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 15 March 1874

Till; DAilA 1IKKAIJ): SUNDAY MOHNINU, MAJICJI 15, W4. ; ! I 'I LOCAL J, N, HAHTIIOl.oW. I.uiul lalllur. The Oltlctul raiicr ol' the Clly VALl'AItLK HOTEL NtOlTBT.' roit hat.i:. Tit wull known jiinpeily'.kunwn n lh ' CruKhllHtl Hoiinis" In tli oily of Dallas, Is oili'wt l piWutu null), Kui' UM'iiimi In'iiilra l (JKI. W. IIAYUM.or JAS.O. CRUI'CIII'IF.LD. Hhiimn. Nov, an, im.i. f'tf JOB WOHHi W linvethe llirllllleanud III work- mm tlo as KhhI orl, nnl at u low ralr,M ran h Hon Miiywlurr and we in mil lo ilu II. Hrlng your Flu Job Work loTHK lAII V Hi ll a i.ik iii'l( I',. Corner ol' Main and l.amnr streets. NOTII'r: 'I'll AllVMlTlfHr-IIN. Ilerenrtcrnll blllalornilvertlseiiii'iila nllil paper will liorollorteil moiillilj'. nlollii,rwUiwiii'i "I "'" hs. c. w. iiKi uivrr m mil niitlliii-IUld llUctlt for tills clly, With power toiiiukoenllciitloiisund iioltcll advor ri.Ai..Ati(B ..i mii.uirtiaiotiii lor turn paper All contrucl inuilo by Mm will 1)8 using- UlOHl Uy HUH (IllieU. Mr. W. Jl. W...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x