ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Dallas Daily Herald, The Delete search filter
Elephind.com contains 22,520 items from Dallas Daily Herald, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
22,520 results
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 21 February 1874

dim M DALLAS, TEXAS, SATURDAY MORNING, FKHRUARY 21, lb74. NO. 10 AOL. i. TELEGRAPHIC. MIDNIGHT DI3PATCHE8. X I Vth LELSLATUK Y(.slenln)Vi Proceed, iiks of the Texas Legislature. Governor's Velo-Tlie Supreme Court 1)111 russcil by the Senate. N In lii III"' IIiiIIiih Jl.'inl.l, AiTiN, I'Vlinuii'y -0, lit tlio lioiiMi1 it jiftilloii wh irHi.iti'il liy Mr. Mur phy from dtlzt'iiH of Mi Uluiii'y, juc tt'Ntliig HgaliiHt tlx (llHiirK'tiilalloii of tliul county, A mcntmpo wits iw-ivtMl from (In1 govoriHir lvUmiliiK Ihuim' hill uullifii tlculiiiK uiul vulidiUlnu ect'tuln iiiKtru nii'iitH of writing, with hi veto, ho I'uiisu tho bill vn tiiiconstlUitloiiiil. A Joint resolution wiwollurcd author IxitiK Ihiuilluriiuy Kt'iu'i'iil Institute 8ii i I uguinut Junu'M J)uvi(lHi)i), lain nil jtitunt general, for default. H 'mlcr it bu.i)i'inlon of tht' rules of the senate a liill for tlie relief of VI. M, Smith; a bill authoiiing tlio (uU'riii tendeiit of etliinition to useci'tain the tinioiint ami app...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 21 February 1874

ii:.M4K itiTi( n vTK ki:t. r.leclloii TiumIii. April 7. 1171. (it If ' ' '"Fiit Mayor t Kt.HAIi W. I., 11111.1., Fur Marshal I Jvaiii'M I'Kiu. ,' : For Awiewor aufl t'oilccfori I.UWAHO t. CWIMSiUTON. ' For Trcasurcri IIUIIKIt r II. mix I'. Fur Oily Attorney t WILLIAM l;mVAHIH. 1 For CMty, KiiKtiionr f CAITAI! WII.MAM M. JOIIVNO. " "" Kor Aldermen T KlMtWlird-HKNHV KllVAV, jok. A. i.i:oaiii. H. K. Ill HUN. Beoond Ward-K. D. I'OKJIIA.MOI H, f jfmm lloWlXI r . . Third Waril-f HM OWKSIN, Al.f.X. T. IIKNNI.KY. rourtli Ward-MII.MA.H ". YOl'Xli. iir.Mtv n. sirioaixr.i.i.. Wk linvo liccii lmvli.g lino rains, The wentliiT Ih inllil lunl vcKolalion In beitlnnhiK to Hhoot lor-lli. Tliu wlnkr lias been ri'iiinrkiiulu for lis iiiIIiIiuhh, and, unions sniiioiliiiiiiiKiiirHi('ll Inter voiiMij bJ.wwn iw unj Kutui', -tlio TexaHqroJj or Mw1 win iwiuii previous oiivs th tbu nbiit1f. ' ' j J i WK rcifR't to learn lif the (loiilli ol Colonel John W. Ktell, a dlNtliiguiNlied furmor and lawyer of (lounhWj...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 21 February 1874

THK DAILY II KHALI) : S ATUJIDAY M()HNIN(i, FEllKUAUY 21, 1874. TUK DAILY UKUALD. Olllee lu Third Klory of Chirk A llry. nn'n New llnlldiug, Corner r l.iiniiir nnl M't I H Klri'i'U. Ilnliie ll(f -t'riiiil llmim hi Nefond alor) , J. V. Swluilell & Co.. t-iililhher. T K II U N I Till: H.MI.V lll-:it.U) Is piildhdu-d every IllorillllU, except Muitiliiy, l hi H "ll, In ailvuc 1"iloi ix iin hi I Ik i il foi'i'lie month ; UU uttuU fill' iiliu wuo II slnglo copies, IU kiiU, TUK WKKKLY 1IMHALD. TUK WKKKI.Y HKIl.U.U will !' pn'i Isliml every Huliinliiy morning, mibhurlp. Inn, IJ .'m )i r uiiiiuiu : tl.'i I'M l iiii'iillnt, .myanlc In iuIviiiico. Nil iiliM'rlUluii liiktii fin' a las period t lilt it six himiiI lm. Advcrllseiiiclils liisortvd lit 1 1 if in t nf II .VI pur siiuiirc fur Hi" first liiwriloii, nud 7jeciils fur I'lti'li subsemimil liiwrlliiii, iililtimry iimli'i"", iimi'i'liiai'K, dentil, public iiiHnllngs. curds uf ilmnk", i'ii',, in lm 4 1 I fur III llllll IlllVl'llliU'llll'I...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 21 February 1874

TUB DAILY HKHAI.I): SATURDAY .MOKNING, FKIIHUAKY l'I, lb I. LOCAT, TS'IOAVS . J.i- " " " J, N. lUlTIcMH. ornl Idliur. Til Oillllill 1'aiHT vl' (lie ( ll VAMAUU; 'JMOTKL 1'JtOl'I.ItTY Ill well known ininri,,v',ltninvii as tlm i-ulclill'lM I Iiiumc," III tin ully of 1 tt lltt'i. In ultcivd ill pillule sullbijt'14' 1MIM Ill'IMlrv of i . , , UU. W. llAYIiUU.or ' ''' JAN. r. I'ltlMH-'IIPIKIiP. '' DnllliB,N.iv.ll.-i.'lH7.1. ' ''""" '.'MUlf Mien tn An an itm work; 1 low vmA, run li ilons nm-nhi-ris uiiil i ninm" ii lUi II. IlriiK .UiM I'lim Job Work 10 TUB lAU T, HMt- Al.lt Ot'l'ltfill't Vernier f Milnv-nl NUTIUK TO tnt KIITMKUN lleroaflvrall bllnlwralvnrlliinfiili 11 IhU iaur u III biu'olUu'li'U iiiuullilo unless ajliiirwl iPHlU3l iiijcni.rari inn. '. w. m: Hirr In mil' iMlnOiWiV 'nUSn'l '.! tiU ollyf Willi power to iiiiiueiiollocllnns iiinl solicit uuvri M..mi.iln and suim-i iptuii.s Kir Ibis !' I All Miiinuiio,iiiiuiouy' Vim -.will -I ''"' nixed liy i'iIh (iiiiwi. . , .,131 lUliv wi ir....

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 22 February 1874

jilt mh) - get A VOIj. 12. DALLAS, TEXAS, SUNDAY MORNING, FEHUUAKY 22, Ul, NO. 11 TELEGRAPHIC. MIDNIGHT DISPATCHES. XlVthLllOISLATUIlK Yesterday's Proceed Inns of tlic Texas Legislature. Dallas to he a Public detailing Point. Hioclul to tint Dullns lli'iulil.l Ai'sriN. I'V'linmry 21. The Hcimta piuwwl tlio lioiiMti tiill fur tliolninu'illiito upportloiiiuoiit of tlio hc'IioiiI fund, with the niucnduuMit, provldix! that the HuniTlnti'iidi'iitof cdui'utlon him full si'lioliintlo returns fur 1 873, and (hut he Hhiill iirowoil to iimko tho iturtioti incut on tho Hcholustli! return of IK71 The rent of the nioriilntr wiih etui Mimed in the discussion of u bill favor lug (lie constitutional convention, Mr, Hiwlslmw favoring it in n lonathy nr guincnt, and Mr. Wood opposing. Mr. Ireland offered n substitute that votei'H fhall wiy whether tho const Ita tlon he ealled or not, and at tho Hnme time volo for represenlMllve. Mr. ItradNhaw favored at least ninety members, mid Mr. Wood ami Mr. Ire ...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 22 February 1874

N ' ii:tio( u ini t n M4 Hi: r. llecllnii TiirMlny, April 7, l? I. 1'itr .Miiynri 4i:ivi itvi. w. i.i i 'Aiim.Ih I'Vir Mui'Hiiwl i jl'iwiN ri iu. , I'nr Auiiii' iiii'l OclliH'loi'i ' l.lH'Altl J. tllKI.Mi JOV. I'nr 'J'ii'uiiiiti 110111:11 r 11, wrs r. Kr CI 1 y Aitonny 1 UJIXIA.1I SI. MlUAUIIN. CAf'MlN WII.I.IAH M. JOHftCMH. Fill' Aldi'i' 11 I'lrKt Wunl-IIKKKV t:VA V, jot:, a. i.i:oaiis, II. I'.. HI HUN. Muiond VBM-lt, . rOI'UIIAaol'H, I l'i ' jiowm.i.. Th li il ,V iifril- M t N otfr.Jf.H, 4 v stmr.rw ' '. linros kf,i.i ai.f.x. 'i'. 11 i:bi.t;v. Fourth Wiml-WIM.I.iM '. YOt'KU, HliNHV II. IIH O VM I.I.. A UllAMI AMINokil.t'. I'M l Hlt I'ltlNC. ' Willi IlHiXprnHHlljli) biiIIhIiu'IIdii wi bruuk unto tlm ii'oilu (if Dullim filml (IdlngMof giviit Joy. 'J'liri)ii)'li tlui In ilefiitli'iiUe I'XcrdoiiH of Cuiituln Bun) Hi'l HliiMfrlijor 0110 of tho a hvf hIocU iomV'I T'vi'i tiinl ; a . inii'Liici' In it DllllIH bllllkllllf lldlisi., ill'I'IIIIKlMlli'lllH lwvo burn piirTortuil to rcmliT Inll...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 22 February 1874

THK DAILY IlttHAM): SUNDAY MOKNINC, FEMtUAUY L2, 1874. Till: DAILY 11KHAU) GIFT COIICERT. GROCERIES. WILLIAMS BROS., CirWFiG AND IKoUMNCE. EDUCATIONAL. MRS. COUGHANOCn'g TINWARE, STOVES, ETC. HOTELS. S. J i AHA MS, J. I., I.I.OHAIIU W. A, JllNM., .11. bllliKMAM. EMPIRE HOTEL AND rinsTAxrAavisrT. M.I IOFFBTADT, Prop'r Main fltreot, Dallas, Texas. He ha Jil.t lilted up a luga mimhero oiiiiitiii liihln mid iileusuiil rooms, snd sideu dully furnished. MEALS AIT ALL n0UB;s. I'uitleuliir attention paid lo Hi aeeoiuudM Hull of I'liiummulttl truvelers, licftdijUui'lur ut 'i'rniiHter Mn of Tex i'ucltlo ltuilroad. An Omalbiui Ram to All Train. Auont for Faust's celebrated lliiltlinor Olllvn III Third Mill) l lurk .1 Urf W. A. Jonas & Co. MANl'FACTUltDim or ray t ",r r n Hit's liulldlnu, roiui'ri.l l.iiiuii SCHOOL FOK (UKLS mid .M in MictC. Iliikliick Olll i' ADAMS & LEON ADD lion I ItiMiiu in Second Wlury. whom, una i.i: an i it i: T Ait. J, W. SvluduUa & Co.. Publisher DKAI.RU in...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 22 February 1874

Till; DAILY 11KKAIJ): SUNDAY ,M0KX1N1, VKlUUlAUY m, W-U IA)OAI. IN 10WN J. N, II.WITMOI.OW, l.oeill MHor. Tiie onicliU 1'upt'r of the rUy VALUABLK 'llOTKL PKUrUtTV IPOlt HAIJ'J. The well known iiiiipiriy;itii''Wit hh the Orui:t'hllcll IIomwo," In Uia oily of UiiIIiih, In nitered nl private mile, Kr tiiriim, lniulru of oko. w. n.vviioii.nr JAH,(l. CKUIVJII'IKI.I). )ullH,Nov,U.1, 1H7I1. 'J"""' , J Oil WOHK. W liftv Ih mrlllllMiiml llwworlt- hi nit lo lo mI " low riU,ii fiw ! " ""J"'"'"', ml w mnn "''"tl y""1' Fin Job Work Irt'llir. OAI1.Y Hi ll ai.u offk i:. Corner of .Mnhi nml I.iiiiuir nl reel. MU M K TO A l VKKTWKBN. II ornn II or nl 1 1)1 1 Im l'r ml v-rl In In u till puppr Mill liiMiolliiclnl nionilily, HiilmollirrwlNMC'lllilliicoiiiriii'N .. v , mil v. w. iti;('m;iT ll our iiulliorlwil ii nl for this H y, Willi power to nnike collections nnd hhIIkU mlvi-r-ilwuiii'iilN mifl MiniupriplloiiH liil'lli'" 1 All eonirneU iimiln by him will I"' rcci'ie liUeil 1y Ui Ik minis . . Mr. W. I...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 24 February 1874

v3M lit NO. 12 VOL. l.'. DALLAS, TEXAS, TUESDAY MORNING FEBRUARY 24,1574. TELEGRAPHIC. XlViliLK(USLATUUi: Vt'slerdnj's rrorrrdlniEa of We Texas Legislature. Petition Asking the Location of the Supreme Court at Dallas The Public Printing. (Special tu the luilUin Hcruld.l Austin, Filruury 28. In the huiiHe, Mr. Miller moved to reooiiHlili-r tlie no tion of tlm vote engrossing tue bill iro vlilliitf for it public weltfliur, ut certain jiiuirhI jilftiK'H, w hich lion over, Nuinci'oiiH pclKliiiis itiut nieniorlulN veto pri'Hi'iitoil, umonir them onu by Mr. C'ouhruu from thncltl.t'iiHof Kituf man mid other eoiiulloH, urging the local ion of one branch of the Hunrcmo court ut Dulhis. Tim uiiioiiclineiiU to the law on iptm were defeiited. Tho bill authorizing county courU to divide Justk'i-H precincts Into any con venient number of flection precincts, and allowing In Incorporated cities that the wards may be ho divided, paused. A bill for the relief of O. S. Profit, of Dalian, wan indefinit...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 24 February 1874

Jl ----- i it v 1' i n 1 if , ;V ;1 ' ' I ' , f 4 . . " F v 7 : ShcgaUijMjcviUrt 4 'C3 i KWII'll AT I (' CIS' t T I C'U I r. Llccllou Tumdny, AH-II 7, IN7I. ... 1 .1 l-'or Mayor I CiKNKUAI. IV. L. t!4lll.LL. l''or Muihliiil l j I'm in i'i;.iit. : Kor A"csur and Collectori ' , V.IHVAIIU J. CAMUM-TO. Fur Treaaiiinri 110111:11 r 11. wi;nt. Kor City Attorney) WILLIAM M. lWAIllN. r irurClly Kiwlnuuri CAPTAIN WILLIAM M. JOHKMIN. 1.4 ' rat a Merman 1 ' Klrat Wunl-IIKNMV i:iVA V, J OK. A. l,i:OSAIll, II. li. Ill HUN. M.cond Ward-K. n. roroiiANovn, MOHLLL. ..... , Third wrfWM owjsjw,' I 5 JONi:ill V, MrCONNEM., S JL. u. A1.KH. IIEJiNI.LV. .. fourth Ward-WILLI AM '. YOl'X, II EMI Y II. Hrt'ONX-l.l 'I'll K M'l'MKMK rofitr-T l.i on TTmv it Im lluil. Uiii Lculnlitture cnu tliluk of loi'uUitKtluM'iiMU'i ii lu-iuii-l) ol tliu 8iiroiiii cmirt ut DuIIiim, In Biiaiin' to our nilntlii. livery onu kuoWH, or ciin know, ly looking nt u nuii ol Tuxhh, Umt J)iIIiih In not in liiHt-rii TeiCiig; but iilwiii'...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 24 February 1874

TIIK DAILY IIKH'AL!) TUKSIUY MOKNINU, l'EJMUAltY 24, 1874. Till: DAILY 11 KHALI). Ollit't. lu Third Hutu ol lark A Ury nil's Si IIiiIIiIIiik, t orner r .nmr nuil Main MrrHa. IIiiIih'i I'l'O.tl II.MIIII ill IMttlllt Mory. J, V. StvluiUlU & Co.. FuMisUors, t : II M K I run n.ui.v ur.ii.i.niiiiiiiiiifiii"vi'iy miiiiiinu, .'k.'.'i-i Miiiiiiiiy, mI tin ii .'in, ii IkIVUIICC Ullll U llllllllll Illl cllH' tinll I uu n.uiU Mr mm weuk I sluulu uoiilcs, ID irliU, T 1 1 K V K K K L V 1 1 l j H A L D rill'! WT.KKI.V IIKHAI.lt will I... luili l.li,l civil- H.1IIII1I11.V lll'illllllg. KllllM'rili ii i ,' mj. iiiiiii : tl. lui' six luiilillis, n'lU'c In advance. Nn llli-.Tl jil lint lulled for' a ,h'ri"il limn "in iji'mlh. A t . oi l l in nth Insetted ill lint mil. of II .HI iicl' minimi im III" llrl lintclUnii, mill 7.CciiU lul l' ll'IIMlllU 'llll'lll IIISCIIIIIII, lililliiiuy imlli.", iiiiiitIu", deaths, public mcCHIIH, CIIHI' Ol 1 1 lit M II i-IVii IU U" il Ii ill nilverlUciiiciil rates, li...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 24 February 1874

THE DAILY HEUALD; TUESDAY MORNING, FE1IPX1AKY , 174. ! ! 1 ! s. s 4 s I - . '. L 1 LOCAL N18WH j, n, iitlllllOf.OVY, l.uinl liilllor. XUo Oilliliil I'mier or Hie lllj VALHAULK HOTKL WUtTV l'bit ma no. Tim well kii'uwn piuperlylkuuwii wtt Urn "OruttOiUoia Hom..'.' ' In Itiu oily f Diilliw, I ufli'r.il tit pi'lviUe nlu, rortnriiu, liuiulrii of UICU.W. ILVYLOIl, or , , JAH.O, ntuj'CUKjfXU, '' Dulla. Wnv.'tf. 1U a"MUf JOII vVOHU. Mcliavallifl ftolIHeniMl llie rli' L. irnofl work.' mid M u Mi ' - - .. ( low rnr..M. Vnn M n Niiywlirrr, .-.I wi. In U' M. Ilrliig Vmr f-iuu Job. WrH IP'IHK UAII.V IKM- Al.ik lil't'M'i:. (turner of Bin I ii ami Lamar alrerl. ' , U TO A lVi:il HWMta). j Ilereuftrrnll lillUloriulverllaeiiwiil this iiir will UP col I m-ieii mini".. noloaaotherwlseapeellleil In "'"''' , ' i HHi !. W. Ui: I4I. IT In onr nutliorl.eil agent for ''".'Jyi J'1'' bower i mukiicuIlmiUoiw mul ..ll. lt if'lvui ' fi'muculs unilsuncriilioi.s tnl his piipcr. All coiiUiii lit iniiilu liy Him wi...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 25 February 1874

iJL.'.- Wit) aerate. fe''f''i fal4jtU .J .VVrl J A .-A lULLAS, THXAS, " WKDNKSDAY .XiMJNINti, mmiJAIIY :, 1,7-!. KO. 13 VOL. ) - i it Hi;. XIVtliLKKIWLATlJKK - .... Yl'slCTili'.j's ri'lK'Clilii'.f.S :!" l!iC Af.tT Cciili'jil HaHro;...--!:!!!. Spivllll III III.' IMI.I.1H 11 ) M.I'.) Ai'sriN, 1'i'luiiiiry iM. - l'l I In1 limiMf Ml'. CIlHIIlliel' llltl'mlnei'il 11 I'flilinll I'rmii the clili'iin of Corsiciiim fur ii'i uiiielnleil cliitrter; nl-m, one jn-uicul Inn,' ii;iiIiisI 1 1 liljili inli'i if I In (Vnlrnl riiilnmil liclweeii PnHtm :in.l I'.iivlcuiui. Tlii' red !' tin1 Im.v v:im iMiniimi'il In llU'llhrlllK till' lli't CIH'illllMi-.ll! flock rai-hic mul ii AineliiliiieiiN Mere ofi'eivil wlili'h e vliil'l. .Vi'l-al ciilllllii''. I illm nut ini'liuleil In lli.' Mil. Ailjoiinu'il, In I In' .s,'ii:ito ti iii.-.-:i from llu Kovcrii'il' whs rend llsUin;; i'uii.-.ciiI to llu' iijiioiiilnii'iit of K.hv.ti'il !)oiij,'lu.'i'ly jinl;;.' of tin.' Ml'i'.'i'iilU ili'-triW, which wit, c'l'llnm il ...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 25 February 1874

TIIK I (All A llKH.U.I): WKDNKSDAY MOUNINd, FKIMUABY 23. ISM. "i ' j;l? I. v i;,3 i" r'i 1; ifi - i iff il I: III ' ' '' si - ! s ; J I ' i ' 1 i '.: Ur.HO( IJ Vt M S O 'IHUiXT. I Iri llnii IimmIiij, April 7. 1'7I. I l' Mayor I m;m iti. w. i., iu:x. I i.l' M inl.nl I JIMUI'IAIi. I .M' Aw.i.r mi'l t 'riil, i-Iiii-i l.mv.tiiii J. rAitimu'io. I'm 'rivitniriTi iionni r H. vi Kni I'liy Alluiiii') l HI 1. 1.1 A 'I 1. I.JItt AHUH. Km City Knulineri 4'AI'TU WH.I.I l'l .'I. JOH.VHIV I'nr Alili'iiiii ii i I'lrU Wiud-IUAIIV MlUV, joi:, A. Alll, ii. i;. iiniuM. Nwmid wiuii-it. i. lonniAxwut, mm IIUWI,I.. TlilrU Wiiril JOii a ItMT.SH, . JOMII'll ', l.l.f ai.i'.x. t. ni;si.i;v. I'onrlll W mil- I I.I.I AM YH'N, IIKMIV II. JJcl'OMSM.I.. omiiriMix. In our iv ml ill' llm li'Klnliillvt! m ccoilliiUH, puIiIIhIiimI Iy iik mi llio llili liiHtaiit, a vi-ry innlci'liil I'noi'invtinvil, which ilac('H llu linn. Mr. Shjivn, of (.lllll.llll'H, III II UTUIIi; JIIINlllilll, iih I'll iin reflect I ii u on I lui (...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 25 February 1874

TIIK DAILY lirJtAU): WKDNKSDAY MOHNINli, FKIIUUAIIY 125. 1874. TIIU DAILY II MHALD, Ollit'ii tu third Hint) !' larlt fc Itrj. no's Nun liiilltlJii,, uincr "I I.iumir III! I Mllill Ml'l'l'ls. ilUhlilCOH Ollli e I loll I lllllllli III Hicollil Mi.l'.Y. J. vv". iS-vlulcUi & Uu.. FiiulU)iti'i. t r. it k i Til!': HAII.V llint.M.lt U iiublMic.l i'Vi-i-y lil'i. limit, I'Vnvl .M.'ii lay, ni .'In jv.ir, III i'l vii.i.'e ; r idir A niniiito. ; - I lui ii 1 1.' 1 1 1' i n I n , 21 I'l'llU I'm' 11110 MUL'li) h I ii rl In i j j-u v., Ill ll'IIU Till: WMKKLV II KHALI). 'run vi;i:i;i.v ui:it.w.i wui i.n pmi- li.lu'. I m itv i t 'ii' l.i.V iii'irniii'i. Hi;li"'iii dm, il, 'U T ni.iiilni ; ::l.; i.ir uninilis , 'i a In ii'lvaii.'i', S'ii '.iiliri'litliin InL.'ii ft, i n hi if 1 1 1 i'l 1 1 hi n m nil hi 1 1 1. A'l r''''llN 'lll"iil i i.lHi'il, ,1 ill tin' nllr uf l ' I i t II ll l'"i' III'' Ill's! Ill-.TI lull, Mini i'l I'l'lil l , ir i' .mil Mile, 1 1 1 1 1 1 hi i' rllmi. illnliiitiv iiiilii'i ...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 25 February 1874

mil .DAILY HKHAU); lUSV MOHN 1NG VVAIV jjjj 4, !. IH.llliiOI.OV, l.ii.'itl lltllltfl'. T.i OilUlii! I'aiur i.r Uu ill Vamiaulk iiotkij ntucun roit MAI.IJ.' 'i'huwell ItiiutvM propi ily;iiiiiiiu im llw C'ruK'lilW'M J J'i.iimn" III 111 rlty nf lulls i, Is i.t"n-'l nl prlw,!' miiu, i'ui ti-i In.pilie nl UhiO, W, liAU.OH.nr J I'lUU'cHl'IKI n. DiiIIiik, Nov,';'), l'f,1, -'' ' JOIt Olllk. IV liuvi' II"' Till IIIU.'UHiirt lliHi'li uii'ii In tlu no l iiorfc, '" ow mum, run ln lM'r, mi. I we in r i. ii to tin H. HrlJiis kiii linn juit uoih i mi: iiui.v nut am oimcu, roiui r r Main mni l.mimr Uriels. Norn iTto t in isi iis. lie reiilfi'riill lilllt loi'iiil vdi l iHcmrniN UiU nii'r n ill bi'i'iiMi'i'U'il iiioiillily , II fl I VIM HI iM'I'WllW Ml'" ll I'll I II ! II I I'lll-1 Mil. '. W. 'lll.iT la mir iiiilli'iib'.i"l im"iil Im this cMv, w lib power In iiiiiUiKiiilli'iiiiiiii.tiiiiil xiilii'il nilt ri'- (lKiillll.nl llll'l 1 I l-rl'I'l II I ! - Il' Illl'l I ' 1 ' ' " ' All nun ItitclM ninth' l...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 26 February 1874

Jl Jill 00 DALLAS, TEXAS, THURSDAY, IN(i, n.MUIAUY i2G, UV7-I. VOL. i. NO. 14 TELEGRAPHIC. XIVthLEfllSLATUUK Yi'stiTtliiy's Proomlliiss r lite Texas Legislature, Amendments to the fonstHu llon Ltuidlora and TVnutil Hill Dlsnissnl. Hpeclnl to tin' Dallas 1 1 kiia i n. ! Ai'stin, Fulirimry -' In tlm Hi'iinto 1 1 to following IiIIIh were lutroilitcoil : Ity Mr. llnulloy : Proviilliijr. lor tlu rcniovnl ol'uuiinty Meals. Ity Mr. linker: Tu mm-uto u ima-i1 mlmiiiMriition of JtiHtieo In the dilleront enurls. Jly Mr. Wcstfull: 1'iovliliiig for a Mliile nor mill bcIiooI. The following hill were hiisi'il : 'J'lie bill preweriliiny; the lounner of jii'oceednre In proliale mutters in ilis triel court; ulso, the lumlluril ami tenant hill, which etiuseil nuieh dis cussion; alio, a resolution allowing the withdrawal of charges against Jud;;e Wheeler, who it Is said ha:i resigned. In the house Mr. Say rex Introduced n( vend amendments to the constitu tion, lie favored a convention, but as the sena...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 26 February 1874

tr 'CS ii:mo( kith i i vtk ki:t. Klai'lloil TuoMliiy, April 7, 17 1. I''nr Mayor l ur.fi l it M. W. I., Alll l l,. I'ur Mmidnil i Jl'NHN vr.iu. I'ur Assewmr and Collectori i:iH'tHU J. dAMUNftTON. Fur Treasuron iioiii:ht ii. wi:nt, I'Vif (,'lly Attorney I Ml I.I.I n n. KIWAHIN, I'orClty Kuulnceri 1AITAI WIM.IAW l. JOIINNOtf. Fur Aldermen I KlrlWrl-lir.MUV I.IIVAV, lor., a. u:oaiii, h. i:. iirituN. Mffloud Wnril-ll. D. Ol JII AOI H, , , mm 1IOWT.I.I,, Third Ward-Joiim ow:n, JOMMMI ('. Mol'ONKF.M., ai.i:x. T. Hi;.tu:v. Koiirlli Wurd-WII.MAM C. YOI'MJ, iii:niiy ii. miomm;m., tiii: h vi:tioji qviNiiox. Aouiirilliitf lo out' UlHimUilifH of ye t.inlny, tho Toxin hoiiuU', ly a voto of nuveiitemi to nlno, volctl uuuliiHt cull liiur u ooiinI II ill litliul iMiiivi'iillon. TIiIn 1m u vulu to niiilio iiiilriiilri m i turn. We ruunnl It uh mi t'Vltlom.'u Unit Kml nmn ' true mid Imiiwit mi'ii mo but mor- UIh, lliililu to commit gruvo omiiN. Tlmt John Ii'i'IiiihI or VVIIIIiim J). Wooil uoulil fall...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 26 February 1874

t TIIK DAILY HKltAU): TUUUSDAY MOttNINU, FEBUUAIIY 26, 1874. niK DAILY 11 KHALI) Milieu III Tliiril Islory iiftliiih A llr). mi's .' Itulliliiitf, ai nerof l.uiiiiir anil Millll fcfrcela. Ililslilfss MII' from llitoiu in hi'fiiiiil Niory, J. W. Swindells & Co., Pulillshovs. T I! It M H I TIIK HAII.V IIKI(AI.Iluililllu"levi'iy 111! II II I II LX. I'XiVIll .MilllilllV.lll a In a y;ii. III itilvuiii'ii ; t il'iU Klx mouths ; l fin I'liu iiiiiiiiIi ; li cum mr unit wiuk slnulu ihIi'i 10 iuiiw, TlIinVlUlKLVlIKUALD. TIIK WKKUI.V IIKUAM) will be pub. lli, every Mmiirdiiy morning, nuiihorip Ion, JJ.'io per aiiiuim i l.4u for six iiionih, , ,Vimi'i In iiilviiui'i'. No ulici'iplliiii iiilii'ii fur II IdlN i'i in.l llnlil nIk iiiiiiiIIih. .VIvUI'IIMi'llll'IIU lllHl'l U'll III I 111' rule uf (I fid per square fur llli' II rl lliserllnn, llllil ijeelllx I' lllll lllllM.'llllKllI I IIHIM'I lllll . Ulilliiury notices, liinlTlilii"v ili'iHllM, public meetings, curds ill' (lunik", etc., in I'd I...

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Dallas daily herald. — 26 February 1874

THK DAILY HERALD: THURSDAY MOUSING, FKJWUAHY i2fi, 1S7L LOOAL INICWS J, M, IIAHUIOI.OW, I.oeul lulllur. Tlic Ollldal l'aiicr of Die City VALl'AULK HOTEL Nt0.-L1.TY iron hali'J. Tliu well know ii pruprty!kunwu as lliu OruI)illM ntiiMs" I n Hie oily of Pullua. in offurwl al J.rlvulo auto. For tor !, of UKU. W. IIAYLOII, i.r J AN. O. CIIUrCIIKIKI.il. imiihh.Nov.ih, na. 210.nr JO II HUHH, Wcbavalht larllllli.aatl arU. uiea lo lo t itooil work, nutl nl iik low rolca.aa chu ba doua anywhere, and w mean lo do II. Ilrlnjr joiir l ine Job Work loTIIK IIAIIYV II MI AMI ol'KICt:, 'uriier or Main mid I.aniur alrrrla. Nunc: to aiiymii ii.i:n. llcrciillcrnll MlUforndvorlliiciiieiila m lb In paper n III becollected monthly, unless olticrnlvc pcclllcd In contractu. mil c. w. iin ui rr I our authorized nui iit for this clly, with Iiuwr to Malm olhcllou mill solicit silver-laenn-nta and noiMonptmna lor IIiIn i '. All contracts iiiuilu I j y III mi will ho fwn nlaod by thin olllou. Mr. W. II. Npiirko....

Publication Title: Dallas Daily Herald, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x