ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

o i* ř f t (♦ Augr L. Tvrzký. V Třebčíně? Ale jděte! možnáh No, možná—nemožná, ale jistá! Ale taková, spořádaná, zbožná, obec křesťanská! Je, co je pravda, to je pravda. Ale také pravda, že tam zabili mi-: losrdného. K útěše nynějšího pokolení však ; i llinty; to leda o štědrém večeru si1 Vzala z kolovratu vřeteno špi- zabouchli; ani njéhověli t^uňku na chálem jeho pídila fršle. sádlo. Také rádi lízli té sladké; a Vidíte, byla ještě z těch starých le Bůh chraň a zachovej,aby,tento, matek. Teď už, myslím naše děti Je-li hodili kdys přes šňůru. To oni na kolovratu neznají, leda by z olo- sebe drželi, a na čeleď svou zrovna mouckého musea. tak. Čeleď se u nich dobře pomě-j "JoŽ máš dost? Ehmm? No, s I la, zlého slova neslyšela, ani neda- tebó bodo hned hotova. Deť se ho- lá. A Šetřit musila. Proto byli látko. Jenom to vekochat — sak strýc zazobaný, přes to, že při do- to v sobě bez toho uic nemá.. .. brých úČtílích bývali mezi prvními; Ale kdo to tam zas o dveře břan- | se svou obětí. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

Na přehledy pozemků do okresů Calhoun a Jackson dne 7. července 1910. a opály a rozvážel to oa sáňkách po vesnicích. Ale jen v našem kraji. Na jaře dal sáňky domů a přisel ke dveru. Rozuměl tak trocha stromftm,—okopával je. vyřezával, čistil, a když odkvetly, udělat si na stráni boudu, a teď to Máme do prodeje bohatou Černici, čistá prerie, každý akr je orná: fi začal obcházet. Nu, a když ovon | pfkila, leží při dobrém městě, cesty dobré, svah dobrý, leka Lavaca te-: ^ uzrálo .1 bylo sčesáno, přestěhoval ^ prostředkem pozemku. Země velice úrodná, veškeré plodiny pisto- se z boudy uo subárii). lady m-. , v ft,xasu se tam r0(jj ^ez zavodňování. Artézská voda od 150— 2 áhony švestek, panským potahem sjQp feny tnírné, čtvrtina v hotovosti a zbytek na dlouhé splátky ;1 íl jřirst flatíqual JSanh g - —, gj. $ Fefd. Hillje, J. H. Simpson, Fkiench Simpson, Bruno Cohn, předseda místopředseda pokladník přír. pokladníka of iballcttsvillc. (dříve LAVACA COUNTY NATIONAL BANK.) mu sem navezli uhlí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

Příloha. Pro domácnost. 9 I chování zdem1 petržele nn zimu. Zelená petržel se na drobno roz- krájí a promíchá se solí. Když se dá více soli, nic to neškodí, protože když takovou petržel pak dáváme do polévky, nemusíme ji více soli ti. Petržel se sblí dá se do sklenic na zavařeninu a dobře se uzavře. Tak zůstane petržel stále zelenou a řerstvou, Vovhllii z riyskych Jaliličfk. Jablíčka umyjí se dobře vévodí, pak se vykrájí stopky a jablíčka dají se vařiti do polévaných hrnců. Když jsou již tak řídká jako voda, vezme se čistý řídký pytlík, skrz něj se jablíčka procedí, a čistá šťáva dá se poznovu valiti a sice tak dlouho, až zhustne. Při toni se musí stále mícliati, aby se po- vidla nepřipálila. Když jsou tak hustá jako povidla švestková (jelly) tedy se vloží do kamenné nádoby a když řádné ssedly, poleji se pře- vařeným dobrým sádlem, "aby se zamezil přístup vzduchu, povrch převáže se čistým plátýnkem a u- loží se do suché, studené místnosti. Takto uchovaná povidla vydrží až do nových....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

8 3Na zdar! Tužme se! Pozvání všem řádům Slovanské Zviáštuí zasedání legislatury. | Shlttef, Texas, dne 19. června. Guverner Campbell svolává zá- j — Dne 15^ června vyjeli jsme ze konodárce, aby se sešli k zvláštní-; Shiner Frant. Hurta, Jan Baroš a mu zasedání v Austinu dne ig.čer-j a moje maličkost. Úrody podle vence o 2. hod. odpoledne. Jako dráhy jsou různé; při Shiner a mr , i hlavní příčinu k tomuto zasedání | Moulton jsou uspokojivé, od Flato- POdpOrilJÍCI jeanoty udává guverner nedostatečnost zá- nie počínaje nejsou moc valné, ob- státu Texas kona, který reguluje poplatky po- zvláště koríy trpí suchem, čím dá- k prvnímu sletu a závodům ! ^dováné pojišťujícími společnost.; le na sever bavlny jsou menší, ně- Jižni Žitpv Těl. Jed. Sokolské ! mi Proti olmi od P°j'&tžnc&. Avšak j kde teprve vzešlé a většinou po pr- od té doby, co guverner uveřejnil ' y l ' ' ft Snesl 3.,4. a 5. ítrvcuce vG-ranger, Tex., je žádán, aby také jiné nedostateČ- by se přesvědčily, kterak po půl'...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

9 . O nakládání zeli. Dříve nežli zelí nakládati hodlá- me, musíme si k tomu cíli opatht vhodnou nádobu. Musíme-li pH na- kládáni zelí užit nových sudů, dlužno tyto zbavit předně vylou- řeuim dřevné chuti a pak je octem vypláchnout aneb žituým kvasem vymazat, aby se tím kvašení napo- máhalo. Sudy k tomu úíeli určené nesmí nepříjemně zapáchati. Nejlépe k účeli tomu se hodí su- dy od bílého vína, ale za vděk vez- meme též třeba sud octový. Sudy, které již sloužily k naklá- dání, musí se nejprve pozorně vy- čistit, horkým louhem vypálit a pak čistou vodou dobře vyplák- nout. V takových starých, kyse- lých sudech, pakli nejsou dobře vyčištěny, zelí špatně po staré ky. selině zapáchá á chutná a často bývá příčinou o přckyseleuí nové- ho zelí. Nemá-li sud dosti kyseliny, aby náležitě napomáhal ku kvašení, musíme k zelí přidat trochu ovoc- ného octa, k němuž jsme byli tro- chu soli a kvasu přidali, neb čistý lák z jiného zdravého zelí. Ve větších sudech je vždy zeli mnohem lepší nežli v me...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 30 June 1910

rs John Mikuíenka, — vlastni — český hostinec, 10 HALLETTSVÍLLE, TEXAS. L HOSTÉ obdrží u umě vždy ncjlcpší lihoviny, doutníky, víno,čerstvé pivo soudkovč a vůbec vše, co v hostinci prvni třídy lze nalézti. Obsloužíme každého řádně, a doufám, žc dosavadní přízeň bude mně i nadále zachována. O laskavou přízeň žádaje, znamenám se ve vši úctč JOHN MIKULENKA. 30C20C30Z FRANK MATULA, jednatel Wm. J. Lemp Brewirsg Comp., HALLETTSVÍLLE, TEXAS. MÁ vždy na sklade dostatek nejlepšího piva soudkového i v láhvích, jež vyrovná se těm nejlepšim pivům co do výborné chuti,řiznosti a bohatosti pěny. Tyto vlastnosti získaly jim jedno z prvních míst v trhu. Naše soud- kové i lahvové oddělení je nejmodprněji zařízeno.Vyřizujeme objednávky z venkova rychle a spolehlivě. O hojnou přízeň žádá FRANK MATULA. JonoooE Špatnou věc lidé nenapndobí. Severovy Léky jsou často napodobeny, což dokazuje, že jsou dobré. x Počnete dnes! ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ m '-ZALOŽENA r. 1863. eo. Keller x * Houston. Texas. i i GRO...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

n f t I VOL. XIX. •> «*• lIALl.ť.l TSVILLE, TEXAS, TlllKWIUY, JULY 7,1U10. NO. 41 . c ) 23 Z O JR J . ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 7. ČERVENCE 1910. ČÍSLO 49. Kntcred as second-clasa matter November 19.1908, at the pont offli* al Hallrttuville, Te?.an. under the act of Marrh 3, 1879. Z úřadovny tajemníka Ú.S.V. R. V. O. S.- [fnír * Waller, i. června igio. Rozpočet číslo 30. na $2,284.152 pojištěného majetku, kde připadá poplatku 4 centy na každé sto do- larů na uhražení škody členům jed- noty R.V.O.S. způsobené ohněm jak následuje: Janu Krupovi, členu čís.27. v El Campo, Texas, dne 30. května t.r. shořelo obytné staveni a domácí nářadí. Škoda obnáší S575 00- •Adolfu Krupkovi, členu čísla 3. v Cyclone, Texas shořela dne 9. Crosby, 27. června. — Dne 26. června uveden byl nový řád "San Jacinto" do S P.J.S.T. K uvede- ní tohoto řádu dostavil se bratr tajemník od Hlavního řádu, které- muž vypomáhali bratří od řádu "Pokrok Houstonu" čís. 88. a sice br. L.Langer zastával ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dušek jr., předseda, Caldwell, Texas. ^ Josef Mikeska, místopředsedu, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. ťrnka, pokladník, New Ulin, Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, Ellintfer, Texas, J. M. Halamftek, Kayettevllie rt, 1, Texas. Albert Péeníik, ťluin, Texas. Dozorei: Tom. Krajča ml.. Caldwell, Texap, Frank átefka, Urantier, Jan Uamek, Sinaly, Tex, Met. Pazdral, právní rádce. Mésíčni poplatky do úmrtního fondn. Doba přistoupeni na 1250 9500 11000 Od 18do21 rokft.... 15 ct& 30ct&.. t .«0 ",2a "85 " .... 1B ' Mott.. .70 " 2« ' 30 " .... 23 " 45 " .. .80 " 31 " 35' " .... 25 " 50 " .. tl.OO " 30 " 40 " .... 30 " 60 " .. 11.20 " 4! " 45 " .... 35 " Í5 " .. 11.30 " 45 " 50 " .... 40 " TS " .. " 50 " 51 " .... 45 " „ 51 " 52 " .... 50 ' " 52 " 53 " .... 55 " " 53 " 54 "".... 80 " 1 54 ' 1. Adresát řád A, Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Faye...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

> Lyra, i. července. — Ctěným •óbratřeným řádům S.P.J.S.T.! Žá- <dám vás laskavě,, který řád ještě nezaslal nemocenskou podporu pro našeho br. Josefa Polacha a mini zaslati, žádám vás laskavě jménem našeho řádu "Osvětou k Svobodě" čís. 78., by zasílány byly peníze na tajemníka našeho řáduj' neboť br. pokladník nám odcestoval, na kteréhož v žádostech o podporu bylo adresováno a jemu důvěra dá- na. Zasílejte na adresu Frant. Šebek, tajem, bo* 85, Lyra, Tex. Rosslmd, 30. června.—Bratří řá- du Růžový Dvůr č. 89 , jsou žádá' ni, by se dostavili v plném počtu do schůze druhou neděli v červenci i.j. 10. července a všichni bez roz- dílu by s sebou vzali své certiíi- 'káty noví i přestoupli čleuové: jest to nutná potřeba, Bylo by záhodno, by se i sestry dostavily; budeme uvádět novou členkyni pí. Kosy Koppovoit, man- želku br. Jana Koppy. S br. pozdravem Vác. Havelka, taj. Dallas, 28. června. — Při osla- vě jmenin br. Jana Vančury, kde sešlo se báječně (I) mnoho Janů a Honzů, jak figur...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

OBZOR. . Časopis lio.podnhkj, poučuj 11 zabavný. Oi'!tiiu S. 1*. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. . Co bratr, to hejtman. Vy v(te nebo nevíte, že od bře- zna do června t. r. — tedy za čtyři měsíce — bylo založeno 7 řádů S. Poznámky z úřadovny tajemní- ka Ú.S.V. A(lreíu:''01tZ01t,"lliillett vllli',Teia . A (Dcucral Fnrm mul Family Scivspaper. Organ uf tlíc S. 1>. .1. S. T. Published Every 1 hursday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Snb*cription,$1.00 per ycar. Advertlsing rates on application. Neisilnější bratrský spolek jsou Odd Fellows. Má 1,441.403 členů. Bratrské spolky vyplácej! pří- tomní sirotkům po zemřelých čle- nech $50,000.000 ročně, S6000 kaž dou hodinu $100 každou minutu. Cena našich obřadů leží v nau- čeních, jak členům podávají, a to stojí za to, abychom jim chvíli vě- novali a pozorně je přečetli. onen první návrh padnul, nemohu sobě vysvětlili podnes, neboť při- jmutím prvního návrhu bylo by se Ctění odhadči našich spolkfi do-1 docílilo to...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

'■ ■ - ... ' - ■ ... ;•, m Íís. 3 $13.48 m 53 1.89 K> -7-7 35,60 Ir 41 11.92 r 31 27.72 V 29 3.90 1 63 13-34 5t 56 4'20 v l/ 36 1.78 7 92 3-50 8 8.73 25 6.15 67 7-35 V 9 26.65 34 5.66 75 2.76 fe 88 2.84 # Karel Caletka č. 90 na rozpo- ř čet čís. 27T 9 57 Vráceno č. 26 přebytek ze 26 27 rozpočtu 57.00 Igi. Vráceno čís. 27. přebytek z 26-27 rozpočtu • 7-91 > Vráceno čís. 21. přebytek ze 26-27 rozpočtu 46.28 Rosa Tobola zapl. popi. na 27. rozpočet 12.65 A.F, Černošek, dopl. z připo- W jištěni na 29. rozpočet .07 Celkem příj em $1599 27 ' M i i VYDÁNÍ. Břez.21, Schodek v pokladně U.S.V. vyplacen $82.00 „ schodek u laj. Ú-S.V.„ vyplacen '24.87 Fr. Jiráskovi vrácen popla- tek na 22-27 rozpočet 13 90 ,, za 500 listin pro ozná- mení pojistek 6.00 za 1000 oznámen! škody (listin) 6.00 ,, za 2000 velikých obálek 11.00 ,, za 2000 malých obálek 7.00 ,, za rytinu pro ohlavení listin R.V.O.S. 5.00 23. Č.70. dopl. na 27.rozp. 5.13 ,, j.A. Schiller od č. 20. za shořelou udírnu 7,50 „ komisi za...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

6 H ! r ? držela na jeji náhradu ce\Uem $i8a. Však oné paní nebylo tímto učině no zadost, ale podala svou stížnost poslednímu sjezdu. Sjezd po vy- slechnutí úředníků Ú. S. V. onu žádost z a m í t n u 1. Po sjezdu podala opět ona paní žádost na ta- jemníka a zároveň zaslala veškeré - účty, co vydala za dřevo a jiné po- třeby, za práci řemeslníkň atd , viibec celé vydání, co jí stálo zno- vu postavení oněch budov, jež jí byly onou bouří poškozeny. Ředitelé z následujících důvodů zamítli ouu žádost. Žádost onu za vrhnul celý sjezd Dále oné paní učinila hlavní úřadovna po právu hned tenkráte, když jí povolila druhou komisi, aby škodu vyšetři- la. Oné paní při sestavení druhé komise dalo se větší právo, nežli jí náleželo, neboť dle práva mohla sobě jmenovati pouze jednoho^le na, ale úřadovna jí povolila dva, aby sobě nemohla stěžovati na stranické jednání.. Konečně uzná vají ředitelé, že tak daleko nesáhá právo jejich, aby mohli usnešení oné druhé komise zrušit. Tím by se jen v lehkost u...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

T # m Moultou, 28. června. — Už je tomu hezky dlouho, co jsem do "Obzoru" nic nepsal a proto zase nSco sdělím, ačkoliv jest zde dosti bratrň. Možná, že i ta práce jich zdržuje od dopisování. Tak teď nám často přeprchává, aby ta ba vlna nebyla mnoho obtěžkána bol- ci. A pilousi se množili. To právě my nechceme. Ale lid jikksi na to hledí jinak. Človčk sobě doma po- stěžuje. Při sklenici piva v hospo dě je zase dosti veselý a na vše o statní zapomene. Ale co je to na- plat. Když je to jen chvíli. Mno- zí křičí, aby ta prohibice již byla, aby již bylo kon=c tomu chlastu. Mám však za to, že prohibice by nám málo prospěla, spíše uškodila. Prohibici si každý mňže udělati sám a do hospody nechodit. Tím by ušel zlému duchu lřhovin. Ta- ké se doslýchám, že mnozí jsou proti tomu, aby se ani ve spolkové síni nepilo, že by se i povinnosti spolkové důkladněji projednávaly. Odbude se vše ledabyle a jde se pít ten trufik; což já sám nahlížím, že ním lo není k prospěchu. Tím bychom se uvarovali mno...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 7 July 1910

7 r John Mikulenka, 3D — vlastní — r česky hostinec, HALLETTSVILLE, TEXAS. HOSTÉ obdrží u mnč vždy nejlepší lihoviny, doutníky, víno.čerstvé pivo soudkové a vúbcc vše, co v hostinci první třídy lze nalézti. Obsloužíme každého řádně, a doufám, že dosavádní přízeň bude mnč i nadále zachována. 0 laskavou přízeň žádaje, znamenám se ve vší úctč jj^ JOHN M1KULENKA. t X 30D0E30E FRANK MATULA, jednatel —— WmJ. Lemp Brewing Comp., HALLETTSVILLE, TEXAS. MÁ vždy na skladě dostatek nejlepšího piva soudkevého i v láhvích, jež vyrovná se těm nejlepSím pivům co do výborné chuti, říznosti a bohatosti pěny. Tyto vlastnosti získaly jiiji jedno z prvních míst v trhu. Naše soud- kové i lahvové oddělení je nejmoderněji zařízeno.Vyřizujeme objednávky z venkova rychle a spolehlivě. 0 hojnou přízeň žádá FRANK MATULA. iot noaoooc Severovy Léky byly důkladně vyzkoušeny a osvědiily se. Můžete se na ně spolehnoutl. J3 : Chuť k jídlu H© ❖ •> *!♦ ■}> * ' • •> ♦> v •> -I- ZALOŽENA r. 1868. .-j. .j....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

í* tfc> VOL. XIX. HALLE1 fSVILLť, TEXAS, THURSUAY, JEI.Y 14,1910. NO. 50. OBZOR. ROČNÍK XIX. HALLETSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 14. ČERVENCE 1910. ČÍSLO 50. s Kntcred aa second-class matter November 19,1908, at the post offtee a: Halletlnville, Te\ai. under the act of March ?, 1879 OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Na lodi President Grant cestou z New Yorku do Čech dne 16. čer- vna. Z domova vyjel jsem s p. F. Švastou i. června navštívit Dá- ši starou Českou vlast. Na cestě zastavili jsme se ve Washingtoně, kde prohlédli jsme si rozličné vlád- ní budovy; byli jsme také ve vrchu pomníku Gro Washingtona, který je něco přes 500 střevíců vysoký. Též jsme chtěli navštívit presiden- ta, ale nebyl prýdoma(l?) V sobotu 4. června jsme si zajeli cantile Co. také co prodávačka. William Kašpárek vykoupil podíl svého společníka p. Joe Kramra v grocerním obchodě a tak teď pove- de obchod sám, a Joe si zařídil se- dlárnu vedle hostince Josefa Kolá- ře. Joseí Marek ze Sagerton byl zde na návštěvě u své manže...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

( u. Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dušek jr., předsedu, Caldwell, TexM. Josef Mikonka, mUtopředaedu, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemník, Fivyetteviile, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulnj, TexaB. ÚCetni výbor: Jan Ituřera. Ellinp^r, Texas, J. M. llalnfnfřek, líuyettevlíle R. 1, Texas. Albert 1'áenčfk, Plum, Texas. Dozoruj: Tom. Krajfa ml.. CnldwHI, Texas, Frank Stefka, Granttur, Jun Damek, Souly, Tex Met. 1'azdral, právní rAdoe. Doba přÍHloupenl ' na $250 $500 $1000 Od 18 do21 rokň.. 15 ct fi..,. .. 30ct&.. f .60 " 22 " 25 " ... 18 ' ,,,. .70 " 26 • 30 " ... 23 " ... .. 45 " .. 1 .90 " 31 " 35 " ... 25 " ... .. 50 " .. 11.00 " 30 " 40 " ... 30 " ... .. 00".. 11.20 " 41 " 45 " ... 35 " ... .. 05 " .. II 30 " 45 " 50 " ... 40 " ... .. 75 " .. " 50 " 51 ... 45 " „ 51 " 52 " ... 50 ' " 52 " 53 " ... 55 " " 53 " 54 " ... (X) •• " 54 " 55 " ... 05 " 1. Ailresář hitlil. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

«* (Ó) {§) # # '(§) # # # (©) DEN ČERVENÝCH ČÍSEL v sobotu dne 16. července u MEYERHOFFA pro 40 mil v okolí. Toto jest začáteční den SWSEYERHOFFOVA velkého výročního vyklizeciho výprodeje. Po několik roků lid v okolí očekával s radostí tuto velkou výroční náhodu. Oni vědí, že to zna- mená úsporu mnohého dolaru. Meyerhoff také na to pohlíží s radostí, jelikož to znamená promě- nu zbylého letního zboží v hotové. Ovšem, Meyerhoff také ví, že to znamená ztrátu peněz, co o- kamžitý výsledek; Meyerhoff není v obchedě pro okamžitý výsledek. Meyerhoff je v obchodě pro delší dobu. Prozatím přijďte a vyvolte si z našeho letního zboží za poloviční cenu jeho nákupní ceny. Ticice na tisíce lácí na vás čeká! í§) (O) Jen pro dámy zdarma! Prvních deset dam, které při- jdou do našeho obchodu v sobotu dne 16. července, obdrží úplně zdarma 10 yardů Lawn na šaty 10 yardů každé dáruě. Obchod se otevře v 8 hodin. Buďte jednou z prvních! , 2'C tnou lit 1 bedna ginghamu, jarních a letních vzor- kii, toto j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

OBZOR. Časopis hospodářský, poučný a zabavný. Orgii 11 S. I*. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa :"OiiZOK , Hullettsvlllo, Texas, A (íenoml Farm and Family Ncwspapcr. Organ oř tlíc S. 1\ J. S. T. Published Every . 7 hitrsday by F. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advertising rates on application. Aby človik byl dobrým předsta veným, potřebuje k tomu také do- brých podřízených. Podle toho, jací lidé ten či onen podnik fedrují, poznáte vlastní ce- nu věci, třebas by si sebelepší a lá- kavější kabátek navlékala. Netěší každého upřímného bra- tra a každou sestru milou ten zvý- šený ruch jaký nyní na všech stra' nách v každém nejzapadlejším mí. stě českého Texasu panuje? Již nelze to tak dále po našinsku dělati a stále odkládati, musíme to zde v té Americe začíti po americ- ku: dnes. Tak příteli a sousede, sejdeme se tuto neděli u toho mu- drlanta Vaška a založíme si řád s číslem 92, Bratr, který pravidelně čte svůj orgán, má velkou v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

VZÁCNÁ LAHŮDKA "Ale rozumí se,že zcela zvláštní výrobek"dodal potutelně se usmí- vající Ostrý. Pan adjunkt byl velmi dojat, když z rána svých jmenin obdržel poslíčkem doručený soudeček ka- viáru. Na soudku, 'jehož obal byl neporušen, bylo lze zřítí nalepený něm čisti tato slova: Blahopřeje dobrých přátel krou- Upravil Alois JečmíuPk Stůl denních hostů u« "Modré hvěz- dy" bylobsazen až na jedno prázd- né místo. Nenucená živá zábava rozpředla se záhy. Veselý kroužek známých bratři "z mokré", veli- kých cilelů a milovniků řízného i lísteček a pěnivého moku, kteří se večer co večer po denní štrapaci tam schá-jžek, posílá ti kviáru soudek zeli au svého vyhraženého stolu zasedali, utvořen byl z lidí, jichž heslem bylo:" dobře semiti a jiným dobrého dopřáli". Ale hlavním úče- lem schůzek jejich bylo tropiti druh z druha žerty a prováděním kde jaké čtveračiny pfisobiti si krato-: jmenin vzpomněli!" pravil radostně í chvíli. I jiné lidi do kroužku nená- 1 ' kaviár?" škodolibě vysmíval se Rou...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 14 July 1910

■ A" ij, ■ L Caldwell, 9. července. — Ctě- ná rtdakce! Počasí máme pří- tomně suché, takže jest dobrá po- hoda na dělání krmiva. Kukuřice ve zdejším okolí jest velmi dobrá' a bavlna je též pěkná, takže jest pěkná vyhlídka na dobrou sklizeň bavlny. PojNdlu se blíží primární volby, kdy se rozhodne, který z kandidátů se dostane ku svému cíli. V sobotu, dne 16. t. m. o 8.hod. večer budeme odbývat politickou schůzi, bychom rozebrali ty roz ličné kandidáty pro rňzné úřady. Přijďte tedy všichni v ten večer do Nového Tábora do spolkové síně. S pozdravem J.N.Vávra. Hallettsville, n. července. — Na vědomost dávám,.Že náš bratr F. Fabián, bývalý tajemník řádu Karel Havlíček, čís. 4., na neurči- tou dobu odcestoval a na jeho mí- sto jsem byl já zvolen za tajemní- ka. Zasílejte nyní všechny dopisy na adresu: R. J. Štafía, Halletts- ville, Tex., K. 4., box 112. Fayetteville, 10. července. — My nížepodepsaný výbor jednoty 5.P.J.S.T. dosvědčujeme, že jsme shledali po bedlivém prohlédnutí knihy, jak...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x