ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
TSHEHHID PÖGENEVAD LENNUKEIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

TSHEHHID PÕGENEVAD ii LENNUKEIL. Saksamaal Ameerika tsoonis, ffiääfpÄ tshehhi reisilennukit^ mille pardal oli 85 põgenikkii Tshehhist,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AMEERIKA MODERNISEERIB SÖJALAEVASTIKKU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

AMEERIKA MODERNISEERIB SÕJALAEVASTIKKU. " " ~ Ameerika sõjalise komisjoni esi mees saadikutekojas Mr. Carl "Vin son esines aruandjana uue seadus eelnõu puhul, mis näeb ette sõj^r laevastiku moderniseerimist vasta valt aatqmiajajärgu nõuetele. Ta väitis, et praegune Ameerika lae vastik on vanamoodne ja vajab kiirendatud korras uuendamist, et astuda vastu rakettrelvade, düüs lennukite ja moodsate allveelaevade ohule. Eelnõu korras on esialgu ette nähtud 500 milj. dollarit, kusjuures 5 aasta ehituskava täitmisel summa suureneb pidevalt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÖUTAKSE KATUSE MAHAVÖTMIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

NÕUTAKSE KATUSE MAHA VÕTMIST. Canberra lähedal asuvas linna-' keses Queanbeyan'is elunev eestlane L. ehitas omale maja. Kuna .plaanil katusematerjalina märgitud laine lise pleki saariine osutus võima tuks, sest selle saabumist tuleb oodata kuni poolteist aastat, siis küsis L. luba ja kattis katuse aju tiselt hariliku tsinkplekiga. , Pärast mõne aja möödumist hak kasid ametivõimud nõudma katuse mahavõtmist. L vastas, et ta ei saa seda teha enne lainelise pleki saa bumist,. mis peale asi kohtusse kae vati. L. küsis kohtunikelt, et mis saaks maja valmis siseehitusest, kui see peaks katuseta vihma käes ligu nema. Kohus vastas, et see pole kohtu asi. Tema mõistab kohut sea duse järgi ja mõistiski, et katus tuleb kahe kun jooksul maha võtta, saagu majast mis tahes. Olgu märgitud, et L. elab omas majas juba läinud detsembrist saa dik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
70 HAAVATUT JALGPALLIVÖISTLUSEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

70 H£AV£TI?T JALGPALLI VÕISTLUSEL. Samal ajal kui mujal Lääne— Euroopas saavad inimesed haavata politsei ja streikijate .vahelistel kokkupõrgetel, esineb sama nähe Inglismaal jalgpallivõistlustel. Nii ! sai hiljuti Liverpooli ja Evertoni vahelisel linnavõistlusel vigastada 70 inimest publiku hulgast, kui nõrgemad tallati jalgade alla pile tisabas tekkinud trügimisel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

y BATHURSTIST Märtsi alul lahkus laagrist siin mõnda aega peatanud õpetaja Os kar Juul, siirdudes koos perekon naga oma ametkohale Adelaide'i. Seega ei avane kohalikele eestlas tele enam nii sageli võimalust kuu lata omakeelset jumalasõna. I.-. ■ * 13. ja 14. märtsil toimusid laagri meistervõistlused võrkpallis, millest osa võtsid 4 meeskonda. Pingeliste mängude lõppresultaadina tuli võit jaks ja laagrimeistriks laagri transportosakonna meeskond, jättes teisele kohale . kohaliku eestlaste meeskonna. Kolmandana platseerus läti spordiklubi "Auseklis I" mees kond. Meistermeeskdnna ridades mängivad kaasa ka 3 eestlast: Hel merand, Kantsler ja Sume. * ★ : Halva üllatuse elas üle kohalik näitering. Ühel päeval leiti, et kõik näiteringile kuuluvad dekoratsioo nid ja muu vajalik materjal on nende hoiupaigast kadunud. Näite juhi E. Sume energilisil otsinguil koos laagripolitšeiga oli tulemusi ja selgus, et keegi poola rahvusest laag rielanik oli need lihtsalt organi seerinud oma toa mugavaks...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EUROOPLASED EI PÄÄSE SHANGHAIST VÄLJA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

EUROOPLASED EI PÄÄSE SHANGHAIST VÄLJA. Slianghaisse jäänud välismaalas test taotles rõhuv enamik välja pääsu sellest Punase Hiina suurlin nast. Ümmarguselt 1.600 inimest, nende hulgas 200 inglast ja umbes 400 ameeriklast, kes lootsid Shang häist ära sõita ameerika laevadel, on punase valitsuse korraldusega, mis keelas välismaa laevade sisse sõidu Slianghaisse, sattunud ras kesse olukorda. *

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Eesti Selts "Eesti Kodu Linda" järjekorraline ' KOHVIÖHTU on esimesel Ülestõusmise pühal, 9 aprillil s.a. algusega kell 6 Õhtul. Kolm tinakaevurit SOOVIVAD TUTVUST eesti neidudega. ,1. Leo Lepp (23). 2. Jaan Jalakas (27).* 3. Paavo Pedajas... (25). Kirjad aadressil: Central Lodge, Mt. Isa, Qld. 1 THE EMPLOYERS' LIABILITY ASSURANCE CORPORATION, LIMITED . (Incorporated in England, 1880). Head Office for Australia: 17 BRIDGE STREET, SYDNEY. (Telephone: BU5546.) Igasugused tule,—laeva ja muude õnnetuste kindlustused. Samuti ka õnnetusjuhtumite ja haiguste vastu kindlustamine. Lähemat informatsiooni ja andmeid annab. Arnold Lond, Eesti Majas, 141 Campbell St., Sydney,- 'N.S.W. EESTI DELIKATESS—TOIDUAINETE KAUPLUS BALTIC DELICATESSEN 143 CAMPBELL ST., SYDNEY, EEŠTI MAJA KÕRVAL. Pühadeks võetakse vastu tellimisi:.' • . TAPETUD KANADELE, PARTIDELE, ANIDELE JA VÄRSKE KOHUPIIMALE. SAADAVAL: loorbeiielied, terapippar, nelgid, muskaatpähkel, kaneel ja valge äädikaekstraktJ! PIIMABAAR AVANUD HIL...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SIIT—SEALT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

SIITt—SEALT. Eesti draamanäitleja Liina Rei nian tegutseb praegu Soomes Kuo pios lavakunstikooli õpetajana. Ta lavastas hiljuti oma .õpilastega August Kitzbergi " Libahundi,'' kus ta esines vanaperenaise osas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
RAAMATUKOGU JUHATAJA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

raamatukogu juhataja. Ülo Laube lahkus neil päevil Syd ineyst, siirdudes uuele teenistusko hale ühe laevakontori juurde Hong : Kongi. Raamatukogu juhataja: ko '• luiseid täidab aputiselt härra Nõmm

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst LEESTI MEESKOOR RAADIOS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

lEESTI meeskoor raadios. - \ Elmar Saarepere 'juhatusel teot sev Eesti Meeskoor Austraalias, mis, viimase, kahe aasta kestel ' endale . |liea nime võitnud ka Sydney: miiusi ; käpubliku ; hulgas, esineb;\ ■: 5-dal ; aprillil ABC raadiosaates jaamal 2FG; kella 8-8.30 'õhtul, nime all '"Muusika vanast Euroopast" järg nevate lauludega: ' : 1 "Mu sünnimaa" — T. Vettik, j "Palumine." Kapp, MKõrr-kõrr''— : R. Ritsing, ' 'Meil' aiaäärne tänavas'* ; —IC, Türnpu, " Kuu'T. Yettiky "Karjaselaud" E. Tubin. ; Samas saates esinevad solistidena, iläti sopran Elvira Arone ja pianist- ; ICarl Freimanis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Brisbaneist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Rrisbaneist Suurel Reedel, 7. aprillil ja 1. ülestõusmise pühal, 9. aprillil kell 3 peale lõunat on Lutheri usu pastor Lohe lahkesti lubanud pidada ju malateenistusi saksa keeles eestlas tele, lätlastele ja leedulastele Wool loongabbas „(Five- Way" trammi peatus) Nazareti Lutheri kirikus. 9. aprillil peale jumalateenistust oii sama kiriku kõrval saalis eest laste kokkutulek' jooksvateks küsi musteks. J Edaspidi on igakuine eestlaste kokkutulek samas iga- kuu esimese nädala pühapäeval kell 3 p. 1., s. ö. 7. mail, 4. juunil, jne., Muuseas on pastor Lohe ka loo tust andnud härra õp. F. Stock holmi külla kutsumiseks Brisbane'i kohaliku kiriku kulul, lähemas tu levikus. • - '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

TEADAANNE. : Sydney Eesti Maja .011 suletud IGAL TEISIPÄEVAL, kl. 6-ni p.l. Eesti Maja on suletud ka SUUREL REEDEL, , Eesti Selts "Eesti Kodu ^ Linda" järjekorraline KOHVIÖHTU 011 esimesel Ülestõusmise pühal, aprillil s.aü algusega kell 6 õhtul. Rahvatantsu tunnid on Seltsi ruu mides igal reedel kell 47 Õhtul-. Rühm vajab -täiendust, eriti mees liikmete osas. Sydney Eesti Filadelphia Kogu duse Jumalateenistus Esimesel Üles tõusmise pühal, 9. aprillil, peetakse; kell 3 p. 1. St. Phillips Hadd'is York Street (Wynnardi jaama ja Suure sadama silla vahel). Kõneleb V. Y. Ölvingi^oii.' Jumalateenistust kau nistavad laulu- ja keelpilli koorid,, solistid ja laste ettekanded. Nädalapühadel s. 0. igal püha päeval peetakse samas jumalateenis tused kell 4 p. 1. üld- ja koorilaulu dega. Kõik teretulnud ! Koguduse juhatus. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian Hoiue* 141 Campbell St., S...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

KIRIKLIKKE TEATEID. | Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse" J umalateenistused on: Suurel. Reedel, 7. aprillil kell 7 õhtu armulauaga, I. Ülestõusmise pühal, 9 aprillil kell 7 õhtul, 90 Goulburn St., Luteriusu kirikus. , . II Ülestõusmise 'pühal, iO aprillil kell 2 p.l. on jumalateenistus armu lauaga Tiiirlmeres. Koguduse koosviibimised, on Ko guduse saalis, 76.0 George St:, sis sekäik "Parker Lane" st, laupäeval, 1. aprillil kell 4 p.l. laupäeval, 8. aprillil kell .4 p.l., ja pühapäeval, 16. aprillil kell 3 p.l. j sealsamas on Ko guduse kolwiõhtu laupäeval, * 15. aprillil kell 4 p.l.. . Praost Fr. Stockholm, Sr.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Tubina vōidukäik Norras [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Tubina võidukäik Norras Eesti helilooja Ed. Tubin, kelle V sümfoonia esitati umbed aasta tagasi Stockholmis sealse rahvusvahelise tasemega' orkestri poolt,on viima sel ajal suurt tähelepanu äratanud ka Norras. Nii korraldati veebruari alul Trondheimis Tubina helindite kontsert, millest külalisena osa võt tis. ka helilooja ise. Kontserdil esi nes solistina eesti noorema genera tsiooni pianist Käbi Laretei, saades sooja vastuvõtu osaliseks. Eriti tor milise ovatsiooni korraldas publik aga Eduard Tubinale. Kõrvaltvaa tajale oli üsna huvitav jälgida,. kui das lõi lõkkele muidu nii külmade põhjamaalaste' temperament eesti helindite esitamisel. Ed. Tubin sai kriitikute poolt ülistavate arvus tuste osaliseks. . 9. veebruaril esitati Tubina V, «sümbfoonia Bergenis, kusjuures selle menu oli sama suur kui Tu bina helindite kontserdil Trondhei ^ .. m Seega on Tubina v. sümfoonia leidnud esitamist kolmes Euroopa riigis, Salssaaiaal-Detmoldis ja Hamburgis, Rootsis-Stuekholmis ja niiiicl Norras. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TOETUSI INVALIIDIDELE EESTI SÖJAINVALIIDIDE ABISTAMISEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

TOETUSI INVALIIDIDELE eesti sõjainvaliidide Abistamiseks on Eesti Invaliidide Abistamise Fondile laekunud annetusi järgmi selt : Annetustega 1-29-ni lae /kunud kokku 1. .. £147 1 9 30, .Hr. K. Rätik £1 0 0 31..Hr. K. Horak .. ... . . £1 0 0 32. Hr. Erich Purje . . ..£18 0 33. Brisbanei eestlastelt hr. V. Puurandi kandu • • ......£17' 0 0 34. Prl. L." Tuum .. .... £1 10 35. Pr. ja hr. P. Jurgens . £3 0 0 36;, Hr. J. Metsand .. . . .£1 0 0 37. Hr. Bruno Tohwer'.. £1 0 0 38. Pr. S. Elbing ..' .. £0 17 6 39. Hr. Arno KääM .... £1 0-0 40. Hr. Endel Kalle. ..... £1 0 0 41. Parkesi laagri eestlas tela, hr. E. Leberti ' . kaudu .. ...... .. £7 0 0 42. Hr. Unb Tuvike . . .'. £1 0 0 43. Hr. A. Kosemäe .... £1 0 0 44. Prl. Aino Jakobson, ' Uus Meremaalt . . .. £1 0 0 45. ■ Hr. "W. Rakfeldt,... .. £2 0 0 4(1 Pr. Ivrass .. .. .'. ., £1 0 0 47. Pr. ja hr. G.. Koi-81 ehanoy .. ...... ..£200 .48. R. Käärd .... .... £1 0 0 Kokku,, laekunud kuni 22.3.50. .. .. ... £192" 8 3 . Eesti Invaliidide Abista...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LAPSED ÄRIARTIKLIKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

.. LAPSED ÄRIARTIKLIKS Canberra saadikutekoda nädala lõpukoosolekul esitas tööliserakon na Victoria rahvasaadik G. L. Oe rnean "valitsusele küsimuse, kas va litsusel 011 teada, et Austraalia suur linnades toimuvad lastemüügi tehin gud. Rahvasaadik väitis,et kuigi temal puuduvad otsesed tõendid, on tal siiski põhjust arvata, et mõ ned vallalised naised oma rasedu se lõpukuudel pöörduvad teatud erahaiglate poole, kus neile vastu tasuks töö eest võimaldatakse ta suta arstiabi. Hiljem vastutustundetud arstid, kes oskavad oma musta äri hästi varjata, toimivad' vaht tali tajatena, "müües lapsed" eäasi* aisu vanemaile.. Laste eest makstakse kuni 50 naela.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Turramurra sanatoorium [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Turrarnurra sanatoorium Sydney põhjaserval asuvas Tur ramurra jaamas rongilt astudes leiad end rohelusse uppuvas idüllilises su vituskohas. Kingult üle metsalat vade lõuna poole silniisedes eraldab sidm udu vinetuses vaevaliselt Sydney ähmaseid kontuure. Põhja poole arenev, asula annab varsti ruumi põlismetsale. Teelt metsas .peituvate suvilate juure viivad teed muutuvad kord korralt harvemaks kuni päriselt'kaovad. Juba pea Bob bin Head'i lähedal köidab tälielepanu tühjal metsateel puutüvedele naelu tatud silt: „Princes Juliana Sanä ' torium". Liivane tee viib metsasü gavusse hoonetekobara juure. See 011 sõjaaegneholllandi lendurite, meri- ja sõjameeste senatoorium, mis nüüd emigrantidele ravi ja kosuinis kohaks määratud. Koht on sobiv va litud. Metsaga kaetud, künkad veni vad silmapiirini. Üksindust ja rahu segab -ainult kookaburrade kaagu tamine.. Migrantide jaoks sisustas ja kor raldas sanatooriumi Bathursti laag ri arst dr. van Leen. Tegevust ja abivajajate vastuvõtuga alustati ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KÄISIN "ROYAL SHOW'1" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

KÄISIN JROYAL SHOW'l" Hoolimata piitsutavast vihmast trügis /näituse avapäeva! loenda ~matu inimhulk sislsekäiku:de juu res. Kui ennastsalgava trügimise ga mul lõppude lõpuks õnnestus sissepääs, siis köitis tähelepanu väi ke paviljon, mille ustel arenes hää lekas keskustelu õrnema soo esin dajate vahel. Sisse astudes leidein •ennast kasside kuningriigis selle sõna otseses tähenduses. „Siin on esitatud 214 Pärsia kassi tuntui ! maist vereliinidest'püüdis mulle abivalmilt seletada aussi-e, kellele ilmselt silma torkas mu abitu olek nende harukordsete eksponaatide keskel. Kahjuke ei suutnud minu tompunud meeled vääriliselt hin- j nata neid kuulsaid kasside vere-' liine ja nii siirdusin kasside pavil jonist kodulindudi paviljoni. Siin oli juba midagi vaadata. — Alates kuldnoka suurusest banta midest ja) lõpetadjes !mõtusesuur ruste croad langshan'itega oli sel-' les osakonnas esitatud ümmargu selt 5000 kodulindu. Viimaste juur de olid arvatud ka mitmet tüüpi tõutuvid ja dekoratiivse sul...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

.r n Vajatakse eesti neidu bürootööle. Tööd. 4 tundi päevas. Nõuetav masinkirja je raamatupidamise oskus. NORRAK BROS., 34 New South Head Rd., Vaucluse. Teiefon: FU1779

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti pōgenikud Taanis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 6 April 1950

Eesti põgenikud Taanis Eesti põgenike arv Taanis on vii masel ajal üsna kokku kuivanud. Kui omal ajal eesti põgenike ■ arvti hinnati 800-le, siis viimasel ajal võib Taani eestlaste arvu arvestada alla: 200. Sellest arvust on umbes 60 pea tuseoaga"' eestlast. Enamik eestlasi elab Kopenhagenis. Suurem osa eest ijasi hellitab väljarändamise, mõt teid, sest Taani võimud ei suhtu kuigi soojalt põgenikesse. Kuid väl jarändamine osutub võimatuks pal judel vanuse või invaliidsuse tõttu. IRO vahendusel on lootust, et Taani valitsus annab neile f põgenikele peatusloa ühes hooldusega. Taani eestlaste unistustemaaks «on Rootsi ja üsna suurel protsendil on õnnestunudki sinna pääseda. Umbes 100 eestlast siirdus omal algatusel Argentiinasse, 50 läkš Inglismaale ja IRO algatusel läks väiksem rühm Kanadasse ja. Austraaliasse. ..'.'v" Eestlaste esindaja Enn Säluranna andmeil on, uute oludega kõige roh iv (nn- rahul Rootsi siirdujad* Üldi selt 011 ka. Argentiina olud rahul dava hinnangu osaliseks saan...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x