ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
AMEERIKA ÜLIKINDLUSED INGLISMAALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

AMEERIKA ÜLIKINDLUSED INGLISMAALE. Neli ameerika Kiig(e],pommitajlat —ülikindlust saabus .neil päevil Suur-Britanniasse ja neile järgne vad lähemas tulevikus 70-80 sama tüüpi hiigelpommitajat. Kõik masi nad on varustatud moodsate rel vade ja mootoritega, olles ühtlasi mehitatud ka ameerika meeskon naga. Viimased jäävad Inglismaale seni, kuni on välja õpetatud Briti lendurid. Saabunud lennukid moo dustavad' esimese osasaadetise ette nähtud sõjalisest abist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraalia ajaleht "Meie Kodust" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Austraalia ajaleht Eodnst^ Canberras ilmuv informatšiooni leht '- The New Austrälian" avaldas oma veebruarikuu numbris järg mise kirjutuse: " Sydney uus-austraallased, anna vad4 välja kaht nädalalehte oma ema keeles, neiide uustulnukate, jaoks, kes ei valitse ingliskeelt. ' Need ajalehed on. ^Müsu- Pas toge" (Leedu) ja "Meie Kodu" (Eesti). , Nagu kõik võõrkeeles ilmuvad ajalehed Austraalias, sisaldavad ka nimetatud leh^d 25% lugemisma terjali ingliskeeles. See on kohus tus, mis on seaduse poolt ette näh tud. Nimi, mille eesti ühiskond Syd neys on andnud oma lehele, on komp liment Austraaliale. Pealkirjast paremal ja vasakul asetsevad pil did, Eesti Riigikogu hoone ja Can berra parlamendi hoone. Ajaleht, mis on ainus eesti aja leht Austraalias, alustas ilmumist läinud aasta augustis. ''Meie Kodu" väljaandmine toi mub komitee poolt, mis koosneb viiest Eestis sündinud . uus-aus traallasest. Need on Juhan Viidang (praegu Sydney Water Boardi tee nistuja), Oskar Nahe (vabrikutöö line), Ar...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TSEHHIS "PUHASTATAKSE" MINISTREID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

TSEHHIS "PUHASTATAKSE" MINISTREID. Peaministri Anton Zapotocky teadaande kohaselt astub tagasi välisminister Vladimir Clementis, kes õn sellel kohal püsinud Masary ki surmast alates. Siin 011 tõenäo liselt tegemist järjekordse puhästa misaktsiooniga, mis Moskva juhiste kohaselt tabab reameeste kõrval ka partei tippmehi.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTIKEELNE AJALEHT KANADAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

EESTIKEELNE AJALEHT KANADAS. Torontos hakkas 22. märtsil ilmu ma eestikeelne nädalaleht "Meie eln.,? Väljaandjaks on Eesti Kirjas tus Kanadas, mille üldjuhiks A. Vei ler ning toimetajateks mag. E. Ka reda ja S. Veid.enbaum. Lehe trüki kojas töötavad eestlased V. Pohlak (end. Vaba Maa trükikoja juh.) ja P. Truupere (end. Ühiselu trükikoja KES ON VOORUSLIK, Daam, kes oli Austraalias viibinud ainult paar kuud, tuli mu juurde ehmunud ilmel. , ;" : "Küll ikka see Sydney 011 üks kole linn. Kui lugeda lehti tekkib tunne,"nagu oleks iga kolmas vastu tuleja kompleksidega koormatud. Vähemalt igal nädalal on lehtedes üks vägistamislugu. Isegi rinnalas tele ei anna nad armu" hüüdisata mulle ahastavalt näkku. "Ei see asi pole kaugeltki nii .va^taön;italle j külmalt;," Kas : Te siis ,pole ; lugenud "Smith Weekly" eel viimast numbrit. Seal seisab ju must valgel, et migrandid on need, kes oma laostunudvmoraaliga on toonud suure ebakõla Austraalia ellu. Aus traalia moraal on: taevakõrge. ■Abielurikk...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMNOORTE MARSS JÄÄB ÄRA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

KOMNOORTE MARSS JÄÄB ÄRA. Lääneriikide komandantide poolt Berliinis on ära. keelatud 28. mail ette nähtud komnoorte, läbimarss Berliinist, millist läbimarssi lubas toetada Vene punaarmee. Seega jääb seekordne Berliini vallutamis lcatse ära. . •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HEADE PEADEGA MEHED. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

HEADE PEADEGA MEHED. i Morning Heraldi •'Grahny" jutustas hiljuti oma 8-ndal .veerul järgmise loo. : ■ > Hiljuti saabus Lithgow laagrisse kohalik korvpalli meistermeeskond, et õpetada va es.tele migrantidele natuke, pallimängu. Õpetajad võtsid oma ülesannet äärmise tõsidusega, seletades sõna haaval, kus asetseb korv ja mis tuleb teha palliga. Kui oldi küllalt teoretiseeritud-asuti praktilise külje juurde. Ja kui pail näis juba üsna ladusalt liikuvat, tehti ettepanek proovimänguks. Siis aga tuli üllatuste üllatus. Migrandid võitsid vahekorraga 41:10. Mis ütlesid aussied selle peale jätab '' Granni" lisamata. Minu kuulmist ^mööda nad ainult avaldanud imestust, et küll ikka neil "neetud välismaalastel" on head pead otsas.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÄRATSEMISED BELGIAS KUNINGA PÄRAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

MÄRATSEMISED BELGIAS KUNINGA PÄRAST. Brüsselis .orgänireerisid so.tsiäiis ticl 24—^tunuise streigi : protestiks: .kuningas Leopoldi tagasitulemise vastu.' Kui 15.000 töölist marssis läbi liuna, rünnates streigivastas-. tega mehitatud tramme, busse ja taksiautosid, tekkisid märatsejate ja politseinike Vahel löömingud, mille kestel said paljud haavata ja peksti puruks sajad kaupluste vaa-. teaknad. '•

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ANTON RAADIKU KURBLOOLUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

ANTON RAADIKU KURBLOOLUS' Reuter teatas hiljutise Anton Raadiku kaotuse puhul, et oma aegse eesti eliitpoksija nägemine on viimasel ajal. tunduvalt halvenenud ning mees on jätnud hooletusse oma treeningu. Sümpaatne eesti poksija olevat üks ameerika poksiringi järjekordseid ohvreid. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Lōpp "rulluvaile streikidele" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

; . Kommunistide poolt kontrollitud sadamatööliste ametiühingud on : viimasel ajal käiku lasknud uue streigitaktika, mis seisab selles, et kohalik streik kestab vaid kaks päeva ja kandub siis edasi uude | sadamasse. Viimasel ajal oli nende n.n. rulluvate streikide raskus punkt koondatud Brisbane sada masse. Selle tulemusena ootasid sadamas mitukümmend laeva väi-, jalaadimist. Nii tekkis kummaline olukord. Austraalia . ehitustööstus vajas kiirendatud korras raua—ja terase?, tooteid, kuid terved laevalastid raua ja terase poolfabrikaate seisid nädalate pikkuselt sadamas. Sa mane lugu kordus ka teiste kaupa dega. Austraalia tähtsamaid eks portartikleid on teatavasti vill. Kuid villapallide virnad sadamais kuhjusid ;pidevalt, .tekitades vil la eksportööridele üha uusi ja uusi ebameeldivusi. Sama rulluvate streikide taktika leidis rakendamist ka söekaevan dustes, kus lepime kuu jooksul söe toodang kujunes tavalisest vähe mmaks 300.000 tonni võrra. Töölised pöördusid aga üha uute ja uute ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Tähtsaimaks välispoliitiliseks sündmuseks läinud nädalal tuleks pidada kuulsa Inglise filosoofi 3a matemaatiku Bertrarid Russeüi üleskutset teemal "Kas on .kolmas maailm asõdavältimatul" Jaotades . praeguse - pinevuse põhjused kolme gruppi -— majanduslikeks, poliitili siks ■ ja ideoloogilisiks ja _ olles •veendunud, et igasugune tõeline kokkulepe Kremliga on mõelda matu, väljendab Russell oma kibes tumist selle üle, et läänes ikka veel küllaldaselt aru ei saada praegusest rahvusvahelisest, olukorrast. Ma | sooviksin, et tõuseks keegi mõju võimas kõnemees ja viiks läänepool Raudset Eesriiet asuvad rahvad I arusaamisele hädaohust, milles naa j viibivad, ja nende omavaheliste lah- J karvamiste t tühisusest. "Ükskõik mi da m§ie ka teeme, meie oleme saa tuskaaslased, kuid on parem olla ühendatud ühises lunastuses^ kui ühisest surmas." Russell ütleb, et järgmine sõda, kui see peaks tulema, 011 kahtlematult hirmsaim .naim konda seni' tabanud^ : : õim||pt|st, ning eVtema arvates ainult opjp...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUTLAADI TORPEEDOD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

UUTLAADI TORPEEDOD. Inglise alamkoja koosolekul tea tas admiraliteedi sekretär James Callagtian, et Inglismaal katseta takse praegu uut liiki torpeedodega, mis tulistatakse välja kas lennukeilt või allveelaevadelt. Need moodsad torpeedod avastavad eksimatult vaenlase allveelaevad ja orientee rudes Õiges suunas, tabavad alati oma eesmärki.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sadu haavatuid Itaalia lööminguis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Sädu haavafmd lWlia loominguis Hijjüti anti ^aalia siseministrile: erälcbrdsed^ Volitused r-kbnuilu^sti<|§1 taltsutamiseks. puhi^korrälds|i sid ametiühingute kom^unistlikulä| juhid üldsireigiItaa$|fs, võtsid osa 5 milj. töölisi,^ Streikijad, ^inekid .• yideerimisel tekkis politsei ja strei kijate vahel rida kokkupõrkeid. Kuigi üldstreik kestis-ainult 12 tun-' ;di, sai tekkinud rahutustes haavata |sadu töölisi ja politseinikke. | Märatsevate jõukude laiali ajami seks kasutas politsei uudse võttena {demonstrantide märjaks pritsimist fsinisevärvilise veega, mis võimaldas Jiilj em kindlaks teha aktsiooni demon sjranti arreteeriti politsei poolt. Po litsei jäi kõikjal seisukorra pereme heks..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

\ TEADAANNE. Sydney Eesti Maja on suletud/ IGAL TEISIPÄEVAL, kl. 6-ni p.l. Eesti Maja on suletud ka SUUREL REEDEL. KIRIKLIKKE TEATEID. Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse Jumalateenistused onr Palmipuude pühal, pühapäeval 2„ aprillil kell 7 õhtul, Suurel Reedel, 7. aprillil kell 7 õhtu armulauaga, I. Ülestõusmise pühal, 9 aprillil kell 7 õhtul, 90 Goulburn St., Luteriusu kirikus. II Ülestõusmise pühal, 10 aprilliL kell 2 p.L on jumalateenistus armu lauaga Thir lm eres. Koguduse koosviibimised on Ko guduse saalis, 760 Ueorge St., sis sekäik "Parker Lane" st, laupäeval, 1. aprillil kell 4 p.l. laupäeval, 8. aprillil kell 4 p.L, ja pühapäeval, 16. aprillil kell 3 p.l. j sealsamas on Ko guduse kohviõhtu laupäeval, 15,. aprillil kell 4 p.l. Uusi Koguduse liikmeiks astuda, soovijaid palutakse koguduse Õpe tajale oma soovi avaldada ja and med; koguduse liikmete nimekirja sissekandmiseks anda. Õpetajaga võib rääkida kirikus enne ja-pärast jumalteenistüst või kodus, 96 Sailors Bay Road...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kiri Indo-Hiinast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

"Meie Kodu" toimetusele saadab eestlane, kes kodumaalt eemal vii binud 14 aastat, järgmise kirja, mis teel olnud ligi kolm küud. "Olen-Eestist väljas juba 1936 aastast saadik. Läksin kodumaalt välja ilma mingi põhjuseta ja kor ras paberitega. Tulin Prantsus maale, kuid mingit kindlat kohta ei leidnud ja siis angasheerusin võõraste Leegioni. See nimi näib nii mõnelegi, võib olla, ma ei tea mil line, kuid tõeliselt ei ole selles mi dagi erilist halba. Neis üksustes teenib palju mehi, kellele ei saa mi dagi ette heita. Muidugi leidub ka siin häid ja halbu inimesi nagu igaL, 'pOOl..'" ' '-^j Nii olen siis. selles leegionis juiba 1936 aastast saadik. Praegu olen j Indo-Hiinas, aga ma ei kahjatse, et olen "kukkunud" sellisesse ellu. Kui kõik hästi ; läheb, siis, lõpetan onni teenistuse ' poolteise . aasta pärast ja lähen erru. Oleii siis 44 aastat vana ja loodan, et mulle jät kub sellest kaitseväe teenistusest., Minu kirja siht ön küsida teilt, kas võiksin tellida sealse eesti lelie. Prae...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"CYRENIAL" SAABUNUTELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

"CYRENIAi" SAABUNUTELE. Palun kõiki i?wrik ."Cyrenia'1"" möödunud aastal, 8. - aprillil Mel bourne'is maabunud kaasmaalasi, kes praegu Sydneys asuvad, tulla ühisele kohtamisele Eesti Majasse' esimesel Lihavõtte pühal, 9. äprilliL kell 6 p.l. Üks teekaaslane.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

PlffiUJUTTU Kah eestlane. Tuntud seltskon: nätegelane jutustas mulle järgmise loo, mille panen kirja suure hiline misega. "See oli mõni aeg tagasi korral datud Tammsaare õhtul kui minu juurde tuli eestlane, kes pole vare malt oma jalga pistnud üle Eesti Maja- läve. "Tead vana vennas ütles ta mulle tooniga, nagu oleks me kogu elu ühiselt asju ajanud. Nüüd pead mind natuke aitama, mul on seal Inglismaal üks sugulane, kes tuleb tuua Austraaliasse ja sina oled meister neid asju korraldama, Ole nüüd täitsa vunts, aja need asjad korda." -"Oodake nüüd natuke, meil on siin täna Tammsaare mälestamis õhtu, läheme kuulame natuke seda" —julgesin mehe kõnevoolu katkes tada. "Kas selle eest maksu ka nõu takse"-—küsis mees hapu näoga, "Oh see on ainult vabatahtlik maks, mis läheb kulude katteks ja lehe heaks—ütlesin mina. Mees viskas suurejoonelise käeliigutusega lauale 6 penni ja nii astusimegi sisse. Parajasti luges Jaan Mürk Var gamäe Andrese traagilist monoloogi ja naised pühkisid pisaraid. Me...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OODATAKSE "RAHUOFFENSIIVI." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

OODATAKSE "RAHUOFFEN SIIVI." Inglise ja . Ameerika poliitilistes vaatle jäte poolt väideti pežtaegu üheaegselt, et läliemal -ajal on oodata Moskva poolt uut rahumanöövrit. : Sellele olevat viidanud vene ülem nõukogu valimiste propaganda^ .kõned. Ameeriklaste arvates taotle vat Nõukogude Vene maailma jao ta imist , kaheks . huvipiirkonnaks— • Ameerika ja Nõukogude Liidu vahel. Ühtlasi tahtvat Moskva saada vabu käsi Tito korralekutsumiseks. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEITUD HISPAANIA KULLALAEV? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

LEITUD HISPAANIA KULLALAEV? Mereväe tuukrid avastasid Shoti kaljuse ranniku lähedal legendaarse Hispaania kullalaeva asukoha, mis kandis 25. milj. naela väärtusega kullalaadungit. Laev, mille nimeks on Duque de Floreneia, kuulus His paania sõjalaevastiku koosseisu ja lasti põhja 360 aastat tagasi. Argylli hertsog, kelle ülesandel töötavad tuukrid selles piirkonnas, loodab, et lihavõttepühiks . peaks juba midagi lähemat selguma.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Abistagem kaasmaalasi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Abistagem kaasmaalasi Eesti Abistamise Komiteel on tõeline heameel täiendavalt aval dada alljärgnevad annetused, mil lised on laekunud Saksamaal asu vate abivajavate haigete, laste, I vanade töövõimetute ja teiste kaas maalaste toetamiseks: H.M.—lt £1.0.0, Hra. 0. Krimm'ilt £.2.0.0, Sydney Eesti Baptisti Kogu duselt £7.8.0, Coneordi Haigla eest lastelt hra. P. Lindsaar'e kaudu £3.10.0, Härradelt A « V.—lt £1.0.0, E. Tuulik 'uit £1.0.0, Ed. Elme'lt £0.i0.0, J. Mölder'ilt £3.0.0., U. Leesik'ult £1.0.0 ja Y.T.—lt £1.0.0— kokku £21.8.0. Komitee peab ka oma kohuseks siinkohal informeerida kõiki kaas maalasi Austraalias, et abivajajate arv Saksamaal tõuseb pidevalt, sest v senine hooldas organisatsioon—IRO. —on asunud tegevuse likvideeri misele. See asjaolu tähendab meie sõprade ja tuttavate olukorra tun duvat halvenemist. Abistamise tegevuse paremaks organiseerimiseks asutas Komitee Invaliidide Abistamise Fondi ^ eri toimkonna juhtimisel. Fondile laö ku.vad summad kasutatakse ainuüksi ee...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Ühendatud Euroopa liikmeks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Eesti Ühendatud Euroopa liikmeks Veebruari alul viibis Stockholmis Ühendatud .Euroopa Liikumise peasekretär Dr. J. Retinger, kes tegi; : Eesti Rahvusnõukogu esime hele. Reile teatavaks et Eesti on vastu võetud Ühendatud Euroopa Liikumisse, teiste Euroopa riikide eeskujul. Ühes Eestiga on Liiku misse vastu võetud ka teised Balti riigid Läti ja Leedu. Ühendatud Euroopa liikumisele pandi alus 1948. aastal Hollandis, Haagis peetud kongressil. Liiku . mise aupresidendiks valiti Winston Ghurchill, Itaalia peaminister De Casperi, Belgia peaminister Spaak ja Prantsuse endine peaminister Leon Blum. Peale selle loodi igas riigis vastavad rahvuskomiteed, kes saadavad oma esindajad Euroopa Liikumise nõukogusse. Riikidele, mis anastatud Nõukogude. Vene poolt, lubati luua vastavad nõuko gud paguluses elunevaist poliiti kuist. Euroopa liikumise - kõrgemaks oiv ganiks on rahvusvaheline nõukogu (International Council), mis käib koos vähemalt kord aastas. Nõuko gus on esindajaid: Inglismaal—8, Prants...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x