ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
SABOTAAZIVASTANE SEADUS PRANTSUSMAAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

sabotaazivastane headus PRANTSUSMAAL. Kommunistlike kihundajate talt sutamiseks võeti Prantsuse parla mendi poolt vastu sabotaazivastane seadus, mis näeb, ette karistuse 5-101 aastani neile, .kes saboteerivad Prantsuse enesekaitset. . Uue seadus-^ on ette nähtud kommunistide koiv raie kutsumiseks, kes Moskva käsul püüavad kõigi abinõudega takistada. Ameerika relvasaadetiste .kohale-; jõudüiist. Seaduse vastu võtmisel puhkes lööming kommunistlike ja mitte-kommunistlike rahvasaadikute" vahel .parlamendis. Alles kohale kut sutud terasldivri mehetl ; suutiski korra jalule seada.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

IGA EESTLANE TELLIB

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Lahkhelid tööliserakonnas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

lahkhelid tööliserakonnas New South Walesi osariigi töölis erakonna juttkonnas on puhkenud suuremad lahkhelid. Selle põhjuseks on asjaolu, et partei täidesaatva nõukogu poolt on keelatud nelja tööliserakonna tegelase kandideeri mine järgmistel valimistel. Kõik neli kandidaati on esitatud kohalike par tei organite poolt. Küsimuse üle on peetud mitu tormilist koosolekut partei juhtkonna poolt, kuid min gile kokkuleppele pole jõutud. Par tei parlamendi komisjon on esitatud kandidaatide kõrvaldamise pärast teravas vastuolus täidesaatva nõu koguga. : ?• Tekkinud lahkhelide tui Viimsena teatas NSW osariigi peaminister McGirr, et tema paneb maha partei juhi volitused. Kui praegune pea minister jääb oma seisukoha juurde, siis on parteil varuks juba neli uut kandidaati parteijuhi kohale. Tööliserakonna parteitüli on tä helepanu äratanud ka kohalikus ajakirjanduses, kus märgitakse, et tööliserakonna parteijuhid on haka nud kasutama Moskva meetodeid oma parteikaadri kujundamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AATOMPOMMI KARTUS EBATÖELINE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

AATOMPOMMI KARTUS EBATÕELINE. tjfiilvicie aatomienergia tq- /'• , et jutud," nägu yoiks hudrogeen pommi, plahvatus hävitada kogu elu maakeral, 011 aluseta." HüdrogeenT pomm võib hävitada elu suurlinna, suürusele vastavalt maalalt. ' 'Ivuid aatomirelvad pole ainsadr niismassiliselt ohustavad elu. Mitte ' vähem hukatuslikud- pole kunstli- ; • kult tekitatud katk ja nakkusjiai g-used."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNAARMEE VALMIS BERLIINI VALLUTAMISEKS? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

PUNAARMEE VAtMIS BERLIINI - VALLUTAMISEKS? > Möödunud nädalal häiris maail ma avalikkust Berliini saksa lell? "Ber Äbendi" sõnum, kus ära toodi: , saksa . - kpmnoorte organisastsiooni . ("Vaba Saksamaa noorus") ohvit seri väide,'et- juhul "kui lääne sõ jaohuta jad peaks takistama saksa u o orso p läbimarssi Berliinist, siis; punaarmee astub vastu sõjaohuta-, jaile."'.. ,Saiö^r. ajal teiatas USA okiipat sippriiyagede komandant Berliinis,, rt tema rakendab otsekohe, Amee rikai;uksused juhul, kui Läan,e-Ber~ * lii-iji /■ p.plitsei.ei suuda korda äial hoida;i ;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Concordi haigla kiri [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

ConeoFilt haigla fe^ri ] Sydney kesklinnast äärelinna viiva bussi akendest avanev vaade põle paljupakkuv. Tänavaääri palis tavad üksteisele pisiasjadeni sarna iievad standärttüüpi majad mõjuvad igavalt ja üksluiselt. Vastupidi Eu roopa linnadele, kus kirikute tae vasse torkivad tõrniteravikud lin napilti elustasid, ei erine siinsed pisikesed jumalakojad millegagi ümbruse ilmetusest.' Nii oled kor raga suurt moodsat 7 kordset hoone massiivi enda ees teava poole siru tumas nähes , meeldivalt üllatatud. •Nagu pildi veel. elavamaks muut-, miseks embab, eliitustegruppi kaa rena puudest palistutud Veekogu. See 011 Concordi haigla Hoburaua, lahe kaldal. \ Nagu iile kogu Austraalia haiglad ühed suuremad uustulnukate tööjõu tarvitajad 011, nii on ka siin arvu kalt endisi D.P. laagri' elanikke omale teenistuskohad leidnud. Kuna ; töö just kontirikkuv pole, näed. siin päris vanu inimesi, kes mujal vae valt enam rakendust oleksid , leid nud, teenimas. Haiglas teenivate kaasmaalaste arvu võiks 4...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DÜÜSLENNUKITE ÜHENDUS KANADA JA AUSTRAALIA VAHELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

DÜÜSLENNUKITE ÜHENDUS KANADA JA AUSTRAALIA VAHELE. v Kanada Vaikse ookeani õhnühen duse kompanii poolt kavatsetakse rakendada ühenduse pidamiseks. Kanada ja Austraalia vahel düüs. liinilennukeid (jet). Selleks välja valitud lennukitüübiks oleks inglise De Havilländ Comet, mille kesk miseks tunnikiiruseks on 500 miili. Lennuk võtab peale 42 reisijat ja. sõidab Vancouveri ja Sydney vahe lise maa 18 tunniga.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! HOUSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Speak English correctly! HOUSE 1) aerial, 2) smoke, 3) chimney, 4) roof, 5) roof window, 6) vane, weathercock, 7) -lock, 8) door-handle, 9) key, 10) 'gable, 11) gutter, 12) window, 13) window7pane, 14) , bell, 15) story, 16) door, 17) balcony, 18) garage, .19) ground floor, 20) shutter, 21) step, stair-step, 22) front steps, steps, 23) railing, ,24) cellar, 25) bench-, 26) fence, 27) ~gate, 28) motorist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MOSKVA "VALIMISED." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

MOSKVA "VALIMISED.'" Pühapäeval, 12 märtsil, toimusid • Venes", ülemnõukogu valimised,, mil lest olevat osa võtnud ; üle 100- mil joni «valija. Valimised olevat lõppe nud tavalise Moskva retsepti koha selt, kusjuures kõik poliitbüroo poolt <esitatud kompartei kandidäa, did osutusid valituks. Ainsa iludus vea - olevat teinud armeenlased, kes ei olevat valinud 100 protsendiliselt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraalia kilde KUBERNER PÜÜDIS HIIGELHAI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Austraalia kilde KUBERNER PÜÜDIS HIIGEL KAI. .Löiyia-Austraalia> . kuberner Sir "Willougliby Norrie püüdis neil päe vil Winseby saare lähedalt hiiglasi liku valge hai (kuulub vaal-haide sugukonda), mille pikkus oli 15 > jalga ja 6 tolli ning kaal 2225 naela. See on suuremaid õngega püütud hai • sid maailmas. Hiigelröövikut tuli enne väsitada poolteist tundi kui saadi ta pardale tõmmata. Püügiks ., kasutas.; kuberner tavalist haiõnge . spinningu erakordselt tugeva* nööri ■" otsaš. tiiv liaarata paadist lauaotsa, mil lega pähe tagudes õnnestus tal veerancltunnise rabelemise järele koletist tappa. Pärastisel mõõtmisel selgus, et octopuse läbimõõt oli 10 jalga. Ko haliku kaluri üteluse» järgi oleks detektiivi päevad olnud loetiid, kui octopus oleks saanud, oma haarmed talle ümber kaela või keha keerata.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kullapalavik Viktooria väikelinnas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Kullapalavik Viktooria väikelinnas Wedderburni linnakeses, mis aset seb150 miili kaugusel Melbourneist on puhkenud kullapalavik, mis on haaranud kogu elanikkonna. Asi säi alguse' sellest, et üks mees nimega ,, B. Smith, leidis Y^soni tänavalt 5 jala sügavuselt looduslikkei kulla tükke, £1100 vä,rtuses. Kiii see tõ siasi teatavaks sai', -puhkes liiv nakeses seninähtamatu otsimispala vik, mille tulemusena iga mees ja. naine hakkas oma aeda ja vaba., krundiosa timberkaevama. Selle juures väärib märkimist, et juba varemalt on läheduses asetsev väi kemaapidaja Dave Butterick leid nud oma maa alalt looduslikku kul da £10.000! väärtuses. Sündmust on hakanud kasutama kohalikud, "osavad" ärimehed, kes on üles kruvinud kirkade ja labi date hinna, nõudes viimastest kuni 5 naela tükist. Kuid sellest hooli mata on kõik "kauplused labidaist ja kirkadest tühjaks ostetud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INIMKÄSI HAI KÖHUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

INIMKÄSI HAI KÕHUS. Lääne-Austraalias püüti neil päe vil kinni tiigerhai, kelle kõhust leiti pooleldi lagunenud inimkäsi. Arvatakse, et käsi.kuulub Poola immigrandile' Peter Szofile, kelle keha uhtusid lained kaldale Perth'is 1. märtsil, kusjuures mehel puudus parem käsi. "

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HARULDANE "KALA." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

HARULDANE "KALA." Sydney detektiivrsergeant. G. Milles, kes õngitses paadist Ulla . dulla juures, elas läbi ebatavalise seikluse. Öngitsedes kalu hakkas, tal ootamatult õnge otsa suur octöpus ('kaheksajalgne")! Veepinnale tõm ' matuna ronis kaheksa j algne hirmu tis ise paati, püüdes haarata meest 'oitia haarmetegä. Sellejuures pritsis ' ta m^he 'üle musta tindisäinase; .vedelikuga. Õnnekombel sai detek-;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS-AUSTRAALLASTE OSKUSTE PARAAD [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

27.. märtsil kell 13, 15 ■ avati Syd neys , Haridusmmisteeriunii hoone kunstigalleriis , ' tras-aiistraallaste näitus, mis ; toimub haridusministri R. J. Hefferson'i patrönaäshi all. Näitus haarab enda, alla kujutav kunsti,, rakenduskunsti ning. käsitöö osakonnad. : Näituse avamisel võtsid .sõna haridusministri ahi Mr. J. G. Mc Kenzie, Sir Benjamin Fuller ja Austraalia kunstnike poolt Kunin gliku Kunstiühingu esimees Mr. Langker. Oma sõnavõttudes kõik kolm kriipsutasid alla seda koos tööd, mida , arendatakse uus—ja vanaaustraallaste vahel ja iieid • väärtusi, mida esitatakse sellel näitusel. Näituse rakenduskunsti — ja käsitööosakonnas on väljapanekud grüppeerunud rahvuste kaupa osa kondadeks ja selle tõttu kannavad need kõik kindlat rahvuslikku joont. Üksik-r ah vusist esinevad peale kolme Balti rahvuse veel ukrainlased, jugoslaavlased, poola kad, ungarlased ja valgevenelased. Erirühma moodustavad Bathursti käsitöökooli väljapanekud. Väljapanekuid jälgides torkab silma, et nii balt...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! By FELIX RUUT. "TO TAKE" (JÄRG). [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

By FELIX RÜÜT. "TO TAKE" (JÄRG). 10. vaja olema, tarvitama, kestma - (ajaliselt, lulgaliselt); take as long as you like—võta aega nii palju kui Sulle meeldib; to take one's time— , "ettekavatsetult aeglaselt toimima: ja töötama ; it •takes too 'long—see kestab liiga kaua, it takes only five minutes to walk there—j ala sinna mi ,3iek kestab ainult viis minutit;, it takes patience .and industry to learn a language—keele õppimi . seks on vaja kannatust- ja töökust; it takes two , lo make a «quarrel—tülitsemiseks on vaja kah-, -teisikut (piltlikult—mõlemad pooled on tülis süüdi); - ' • '' 11. (haigust, külmetust), saama; . ' to take cold—kül metust saama j lie was taken ill—ta haigestus; r 12.. pildistama, .üles ' võtma; (pildil). välja ■tulema; • "• . to take photographs—ülesvõtteid tegema; to take a snap—moment—võtet tegema; he takes well—ta tulel^pildil hästi välja; 13: üles kirjutama, tähendama, märkmeid te gema; , - ' -to take notes—märkmeid: tegema; tö take down .a speech in short...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
COLLECTIVE VILLAGES IN ESTONIA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

- 80 per cent of Estonian, farmers having been made to join collective farms, the Soviet authorities are now proceeding to remake the Countryside on the Russian pattern. From times immemorial the Esto nian farmers have lived on indivi dual farms situated in the middle of their fields. Although the scat tered groups of such farms have been called villages, the village in the proper sense of the word—as a small replica of "a town—is un known in Estonia. All this is to be changed. In future the Estonian farmers are to live close together as is the custom in Russia, j On October 25 the Tallinn Radio announced that the kolkhoz "Uus Tee" (New Road) in the commune of Paide has drawn up a plan for its collective settlement, which is to bo realized in the near future. The kolkhoz will have a canteen,.a club, a kindergarten, an administration building, a building for the village soviet, a. carpenter's shop, a me chanic's shop, a mill, a barn, a pig sty, stables and byres, an orchard (11 acres...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Tragedy of Saaremaa From "Newsletter from Behind the Iron Curtain." Nr. 157, vol. IV. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Prom ^Newsletter ^rom Behind the 11*011 Curtain." Nr. 157^ vol. Saaremaa is the largest of the "Estonian islands and its population , .'was 60,000 in 1940. About 23,000 • still inhabit the island, the rest, have •be.en transferred to the mainland, v as large parts of Saaremaa are! now <out of bounds for civilians, or been deported, say two recent fugitives from this island. They maintain that roughly 4,000 persons were carried away . from Saaremaa during the wholesale deportation of May 23-28, 1949. The deportees mainly came from the farming population and the fishermen. The proportion of poor people among them was conspicuous .and always whole families were taken, including old people and ;small ' children. They were permit ted to take as much luggage as they were able to carry. On military -trucks the deportees were' taken •to Kuressaare whence they were, transported to Paldiski on several ships. From Paldiski the journey continued in the usual cattle wag .ons with barr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

IGA EESTLANE TELLIB

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MILJONEID ÄHVARDAB NÄLJASURM. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

MILJONEID ÄHVARDAB NÄLJASURM. Hong Kongi saabunud reisijate kinnituse järgi ähvardab 8 milj. ini mest näljasurm punases Hiinas. Sa mal ajal kui ümmarguselt 40 milj kannatavad terava; alatoitluse all, inimesed näljaga söövad rolit.ii ja puukoort, veetakse Hiinast lae vatäied toitu Noukogude Venesse. Raviva hulgas on laialt levinenud nakkushaigused.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kultuuririndelt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 30 March 1950

Uue .aasta esimese raamatuna on -: '' Orto'' kirjastusel ilmunud praost Jaan Lattiku mälestuskogu "Tee kond läbi öö." Ligi .400 lehekülje line raamat haarab 40 aasta pikkust ajavahemikku, lõppedes autori koju sõiduga Kaunasest Leedu saadiku kohalt, kui punaarmee tankide kaas abil tehti vägivaldne lõpp eesti riiklikule iseseisvusele. Raamatusse koondatud mälestiise.d ei piirdu isik like elamustega vaid sisaldavad rohkesti kultuur ja rahvuspoliiti list materjali, olles sellega huvita-; vaks lisandiks senisele meiÄuaar-: kirjandusele. Luuletaja Henrik Visnapuu, kes elab praegu New-Yorgis, viimistleb oma memuaarideltogu, millest ilmus katkendeid Saksamaa pagulaseest laste ajalehtedes. Oma mälestus kogus, mis looritud humoorikast ta gasivaatluse meeleolust, heidab luuletaja huvitavat valgust ' 'Siuru" ja sellele järgnevale ajajärgule. Memuaaride kõrval pole 'luuletaja unarusse jätnud ka oma pärišala lüuletamist, leides selle kõrval aega is^gi ajaloolise näidendi käsikirja Eesti; noorema ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x