ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
NEW PARTY IN YUGOSLAVIA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

NEW PARTY IN YUGOSLAVIA. "Pravda," official Communist newspaper in Moscow, said that conditions now existed in Yugosla via for the formation »of a new Yugoslav Communist Party. The new party's members, it said, would be "workers and peas ants faithful to their country and to friendship with the Soviet Union."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELEKTRI JA RAADIO ALAL TÖÖTAJATE ORGANISEERIMINE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

ELEKTRI JÄ RAADIO ALAL TÖÖTAJATE ORGANISEERI MINE. Elektri ja raadio kutsealal tööta vaid ja neist kutsealadest huvitatuid palutakse tulla nõupidamisele Eesti Seltsi majja 24. sept. kell 3 päeval, et arutada kutsealal organiseeru mise küsimust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MEIE KODU" TOETUSFONDI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

"MEIE KODU" TOETUSFONDI on seni laekunud £77. Enamik an netusi on olnud 5-naelased summad. Annetajate nimed avaldame järg mises numbris.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Communist Tactics in Estonia (Continued from "Meie Kodu" No. 3.) [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Communist Tactics in Estonia I By Ilmar Raudma (Continued from '/'Meie Kodu" No. 3.) One of their men occupied a lead ing position in the Intelligence Sec tion of the Estonian General Staff. The Estonian Military Court which had convicted several Communists taken red-handed in connection with the 1 December 1924 riot and on later occasions, was penetrated, too. 'Ev,en one of the bodyguards of the late Estonian President and one of his personal servants turned out to be Communist agents. It might be significant to know that almost all Soviet spies in Estonia unmasked during many'years, had more or less connections with. Sla vonic blood either by origin or mar riage. Although Russian emigrants have suffered so mucli under Com munism the Komintern looked for its agents among" thein rather than among Estonians. 5. Direct Military Action. As the fourth method to Com munists to gain power has been, a direct military action. Only this measure, lastly, was capable to ,conquer the Estonian R...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BENSIINI POOLAST VÖI VENEST? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

BENSIINI POOLAST VÖI VENEST? Austraalia valitsus kaalub võima lust bensiini importeerimiseks Nõukogude Liidust ja Poolast. Sel lekohane taotlus on esitatud kahe firma poolt, kes. väidavad,' et neil 011 loodud sidemed vene bensiini ostmiseks suuremal hulgal. Teata vasti valitseb Austraalias pidev bensiinipuudus, kuna ei jätku kül laldaselt, dollareid UBA bensiini ost miseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
USSR STALIN'S SLAVES AT HOME [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

fujcD'-*- * *• STALIN'S SLAVES AT HOME 2 It has often been pointed out that the POW's returning from Russia are the most effective anti Communist propaganda in present day Germany. By their mere exist ence- these living skeletons refute all the stories of the happy life in the Soviet Union. Ragged, starved, dull and indifferent to their sur roundings they have no strength to agitate against Bolshevism; none weigh over 50 kilogrammes and most of them have come home only to die. However, when you get them alone, they sometimes talk —about undisguised Soviet reality. In 1945 the German POWs were screened with the view of picking out specialists—engineers mecha nics, electricians, etc. These were sent to work at Soviet factories, where they enjoyed equal "privi leges" with the free Russian work ers as regards food and often enough occupied positions of fore men. Hence they had every oppor tunity to observe the lot of the Soviet worker. The result of these observations is catastrophic. A...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNANE OKASPIITS PUHASTAB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

PUNANE OKASPIITS PUHASTAB v Kodumaalt kuuleme, et. seal on peale Nigul Andreeseni ja . teiste vähemate suuruste põlu alla sattu nud veel kommunistide kaasajooksi kud-kultuuritegelased, nagu luule tai aJphannes Seinper ja . Paul ;Vii7 ^ iilng^unsfölK'" Ä"äanison'-fi"riei!' Tallinnas öeldakse, et kõik, kes vii masel suurpuhastusel ' 'on saanud vastu muhku"—on surnud mehed. Samuti liigub visalt kuuldusi, et põlu alla 011 sattunud ka kõik või muline parteipealik ise—Nõukogude Eesti kommunistliku (bolshevistll ; ku) partei peasekretär Karotamm. Kui see teade vastab tõele, siis pole kahtlust," et see mees kaob sama; jäljetult, nagu on kadunud NKVD piinakongidesse varemalt eesti kommunistliku partei juhid Hans Pöögelmann ja Jaan Anvelt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

EESTLASI VÕÕRSIL Balti Nõuandva Keskkogu koos seisust on lahkunud eestlaste esin dajad Jaan Kitzberg, ins. Martin ja Lepik. Jaan Kitzberg ja Martin on asunud Ameerikasse, kuna R. Lepik on siirdunud Rootsi. Kuuldavasti töötab Kitzberg, kes on hariduselt jurist ja elukutselt ajakirjanik, Bostoni lähedal koja mehena. Talle on pakutud Ameerika ajalehe "Vaba Eesti Sõna"' peatoir . metaja .kohta, kuid seni pole Kitz- . berglehe juurde asunud, USA-sse on emigreerunud ka kirjanduskriitik Harald Parrest ja Aino Kosesson-Paide. Ka kirjanikkudel Hendrik Visna puul ja Pedro Krustenil on peatselt jalge all Ameerika tee.. , Eesti maalikunstnik ja graafik . Ida Adamson ja ta tantsijatarist tütar Juta Adamson on Saksamaalt, Geislingeni laagrist ümber asunud Kanadasse, kus nad töötavad haig las. Oma otsese töö kõrval on Juta Adamson esinenud ka tantsusolis tina, äratades suurt tähelepanu ka nadalaste juures. Ottawa balleti stuudio on eesti tantsijatari palu nud osa võtta stuudio tööst. Kunstnik Eric...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang. S' Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA8009. Ilmub kord nädalas. Üksiknumbri hind sh 1/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, • 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. . Kuulutuste hinnad: sh 15/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotšimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu tused 6 d. sõna. Aadressi muudatused sh 2/-. Publicity (1938) Press Pty. Ltd., ' Regent St., 71-75, Sydney. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ametiühingute ei uustulnukaile 100,000 MAJA ILMA KANALISATSIOONITA AMETIÜHINGUTE VASTUSEISU TÖTTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Ametiühingute ei uustulnukaile 100,000 MAJA ILMA KANALISATSIOONITA AMETIÜHINGUTE VASTUSEISU TÕTTU. Mõni aeg tagasi äratas ajakirjan duses tähelpänu sõnum, et Sydney Vesivarustuse ja Kanalisatsiooni Peavalitsus on sunnitud Saksamaalt ostma malmtorusid, kuna Austraa lia tööstus pole suuteline neid toot ma nõutavas ulatuses. Neil päevil teatas MWSD.B (Metropolitan Water Sewerage and Drainage Board) President T. H. Upton, et 100,000 maja jääb Sydneys ilniä kanalisatsioonita kivitorustiku töös tuse väikse tootmisvõime tõttu.. Sa ma kinnitas möödunud kolmapäe vasel koosolekul *kä ' Waterboard'i peainsener T. P. Nicol, lisades juurde, et tellis- katuse kivi ja savi tööliste ametiühingud ei luba balt lasi rakendada kivitööstusesse. Väljast sisseveetud torud, kusjuures, on kõne all olnud torude sissevedu Hong-Kongišt ja Indiast, tuleks aga ümmarguselt kolm korda kallimad kui kohapeal toodetud torud. Toodust ilmneb, et ametiühingute kitsas-egoistliku seisukoha tõttu on avalikud huvid toodud o...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Välispoliitikat Maailma poliitiline areng .on jõudnud juba. nii kaugele, et vae valt juhtub mingit rahvusvahelise tähtsusega sündmust, mis poleks seoses kommunistliku maailmarevo lutsiooni plaanidega. Euroopast ja Kaug.e-Idast saabuvatele ärevatele uudistele 011 nüüd lisandunud alar -meerivad teated ka Lõuna-Ameeri kast. Üheaegselt Brasiilias, Bolii vias, Tshiilis ja Dominikaanis on tekkinud kuni kodusõjani .ulatuvaid veriseid rahutusi, millel kõigil on ühine uimeta ja—kommunism.^ Wash ingtoni diplomaatilistes ringkon dades märgitakse sel puhul kibedu sega, et USA raiskab küll miljar deid, et takistada kommunistide sissehiilimist USA-sse niö, akende kaudu, samal ajal kui nad võivad sisse marssida pärani avatud eesuksest,. . . Balkani ' võimalikus sõjakoldes pole läinud nädalal juhtunud mi dagi pöördelist. Kreeka valitsus vägede äsjane otsustav võit punaste mässuliste' üle on aga asjade aren gu selles ruumis teinud võimaluste rohkemaks. Lüüasaanud väeosad olevat saanud Moskvalt korra...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ASTEHALVATUS VICTORIAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

LSTEHALVATUS VICTORIAS. "■■ Käesoleva" aasta jooksul 013 Vic toria osariigis esinenud 437 laste halvatuse juhtumit, neist 29 lõppes surmaga. Möödunud aastal oli Vic torias ainult 32 lastelialvatusjuhtu mit. Ka Lõuna-Austraalias on hai gus levinud tunduvalt rohkem kui möödunud aastal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IMMIGRANTIDE TÖÖ AMETIÜHINGUTE KONGRESSIL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

IMMIGRANTIDE Töö AMETIÜ ; HINGUTE KONGRESSIL. ; Sydiieys 19. septembril algaval Austraalia Ametiühingute Keskko mitee koosolekul tuleb muu hulgas arutusele ka mõnede punaste ame tiühingute oppositsioon immigran töölerakendamiseks teatud tööaladel. Oodatakse, et punased ametiühingud jäävad sel kongressil vähemusse. •; Päevakavas 011 ka ettepanek pu naste poolt juhitavast Maailma Ametiühingute Föderatsioonist välja astumiseks ning ühinemiseks anti kommunistlikuinglise keelt kõne Tiiyäte rahvaste ametiühingute koon öisega. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEINATEATEID AMEERIKAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

LEIN ATE ATEID AMEERIKAST ; New-Yorgis suri Virve Vahter, kes õli alles saabunud sinna Saksa maalt, Augsbürgi laagrist. Teda jäid leinama vanemad ja kaks õde ning vend. Samuti suri New-Yorgis Kosma Parv, keda jäi leinama abi kaasa.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI EESTLASI GRETA LAAGRISSE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

UUSI EESTLASI GRETA , LAAGRISSE 19. aug. Newcastle sadamasse saabunud transportlaeval „Fair Sea" oli 1854 immigrandi hulgas ka 55 eestlast. Sadamas oli laeval vastas Sydney B. Abistamisskomi tee esindaja L. Erikson, kes andis saabujatele vajalikke näpunäited ning,seletusi. Ühtlasi jagas ta välja. „Mei$ Kodu" esimest numbrit, mis oli ättfeš saitial päeval Sydneys' trü kist ilmunud. Huvi omakeelse lehe vastu oli suur. Kui transport oli viidud Grreta laagrisse, külastas Erikson ka laag rit.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÔNE REAGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

MÕNE REAGA Kaplinna haiglas suri hiljuti kapten. Gustav Langemann väh -jahaigusesse. Ta oli alles saabu nud sinna Rootsist põgenike paa idiga „ArLU-Mari", .milles oli 44 põgenikku. Luterlaste Maailmaliit on kut sunud praost Y. Viksi ja õp. B. Ederma USA-sse oma teenistusse. Lõuna-Aafrikasse on Rootsist siirdunud keemik A. Taim. Ta töötab Bloemfontaine linnas naha tööstuse juhatajana. Kolonel Hans Kalm, Soome Põh japoegade rüg. ülem Eesti Vaba dussõjas pühitses USA-s oma 60. a. sünnipäeva. Ta tegutseb seal arstina. Balti põgenikud Rootsis peavad läbirääkimisi endise Inglise miini traaleri "Zaraband" ostmiseks, mis on pfaegu sakslaste kasutada. Laev ori 273. reg. tonni ning selle hinnaks Olevat 100.000 krooni.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI MALEMEISTRIKS LEO SEPP [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

.. EESTI MALEMEISTRIKS LEO SEPP Stockholmis peeti juuni lõpul esi mene Välis-Eesti malekongress. Samal ajal toimus seal ka mitmeid malevõistlusi, eeskätt esivõistlused eesti malemeistri nimele. Meistriks tuli L. Sepp 4,5 p. R. Utuste ja A. Hildebrand 3 p. E. Yendelin 2,5 p. I. Roots 1,5 p. ja L. Laurine 0,5 p.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Eesti Kirjasfiis "ORTO" ' Esindaja G. SECK . 34 Walter St., Paddiiigton, Sydney, N.B.W.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

KORTERIOTSIMINE. Eesti . ajakirjaniku perekond— naine kahe lapseea OTSIB TUBA köögiga yoi köögi kasutamisega. Teatada palutakse ' selle lehe toime tusse. < ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNE EESTLASTE KAVATSUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

' * MELBOURNE EESTLASTE KAVATSUSI -/Melbourne Eesti "Ühing "Kodu" aastapeakoosolek peeti 6, aug. s. a. Uude juhatusse valiti — esimeheks K. NÕmmisto, ■'< abiesimeheks Hjä Rähni, sekretäriks A. Sirkel, abi-' sekretäriks prl. H. Jõgi, laekuriks pr. L. • Seeger. ,Revisjoni komisjoni valiti — pr. H. Rendit, H. Rosen ja IC. Turna. Eesti Ühing „Kodu" võttis, oma 1949/50. a. - tegevuskavasse uusi ülesandeid, milles loodame kaasabi kogu Victoria osariigis tahe e?stlaste perelt. Esijoones tahe takse soetada ühingule vajalikud ruumid, et tegevus , võiks laiemalt areneda. Ühtaegu sellega tahetaks® astuda, samme oma seltsimaja mu retsemiseks, milleks luuaksee vastav korteriühing. Üldiselt tahetakse seltsi tegevust, muuta elavamaks ja hoogsamaks, milleks võeti kavasse rida üritusi kultuuri aladel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x