ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Times, The Delete search filter
Elephind.com contains 34,538 items from Times, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
34,538 results
Page 4 [Newspaper Page] — The Times — 22 October 1890

MADK HUSUAND^AM) WIFK. SCVCRAL HHLliY AND QUIET MARRiAOtS Mr. Rlehlrr a...i M... ?..?linlla - Mr. aloiiea _?<t Miaa llrmin Mr. TmngbM -?*??? MU. Bmllh -Mr. .'....licli ???..? "'?? Chrl.tlan A prett*.. <|iiiet. and inipreaaiVB ? 1 oeourred cl llio I'erniair l.ullienin cBOI-b, ?tabtb and Maf-ball atreeta, -featerdaj attenw-.n Rt ?o'rloi-k. lt wi_h ttM BBpUaM of Miaa Katie *m-I.ii11/ and Mr?>'. KichUT, an.l tbe cerein"iiv. in tlu* Uerinmi Unnu?|.?'. waa -jierforined lu Itev. Paul : lten/.el. I'he l.ri.Ie. ?h<> U ? Utmm ? awltmmmjmmmytmnsmty, WBO attipa! ln k dn-H "I |'-ii -I*') IlenriettH .-Uth. trlmmed wlth aiik .....l afU. VOieel of tbe aamecol'ir. wlth hat an.l gtaTOB t? BM-I B. She ia the dau.hUr ol tlie lui" ?Inllua Scl.ulU. ?lm waa killed in Uie < a|.il"l B*__ Bater, and oeii-eot ttu* ?Aell-knnwn lierni.in clti-es, .Mr. Otta Bt-rfanaOnr-. TberriKiin ia a |...t.nl?r, woll-knovvii jom n?it_t.,ithi...ii. ii, ,-e.in......

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Times — 23 October 1890

SBm^. THE TIMKS. A NEW8PAPER OF TIIi: PEOPLE. VOL. V.?NUMBER L500. KICHMOND, VA., THURSDAY, OCTORER 23, 18.M). PRICE, TWO CENTS. IHE NtWS SUMMARY. . ?, \ iriiiiilH. atond. and rain; mi. jobn Maaaley .n.-.i wtuutnmj.? De, L. I \\. :. . ?- I .li.-.' ( ..lllt on Uie | I.!-? Ml I W. "?"? .11.>. ,'f .n.w r_e_,aa? MlaaOertte?a 0?t_ . 1 - A .tree! i-iir ofTicliil im eaane r>.r juat Mi Natbafl lluller, nf Mnn llitXIllI illl'l i -- i I i barlea \ :;i..ii iii."iit Ik nf.?,t ,f taebnolO?r?Oobmel ? ? nv i.i.ht. Vllli.lMA iti i.-iiiini i*"it. ? Torb, ?in,i n ? ue, ot N,.if,,iK, rere Mi Mereditb writ-eo - DO il.'lil't "f ." neiiil I.ee'a elaa* i i. .i. baa i.t*. ii '?"iitily f..r tbC nuu.ler ..f l?i Un . 1 ii.- ini-.-tln?"f Im ,. tateem a ? .1 l.litil next B ' ' k Mr, n . la,mu,i Knlcbt and M ? M I ? I 11 i . I.. i.nili- i hil, haa oiuanie. .1 l,.| lh. - Al.I ? lll'.lltl: . ? ?? I'liiiiitte'i "ii Mra, 4 Vnielin c.ill, nli__) R baa beea tt '..r Ihe erliii- Irat w ;.r.l .-..l ...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Times — 23 October 1890

X-ttli; TlMEa_n. ICHLHIIKU HV IIIK TIMKM QOMBftltl TIM..* ni II.IIINI), Tamth nn.i I'-uiiU Mti-?a?l?.. ?Klt'HM.iMi. VA. _H_ Oatljr, Timea ta -.-rvc.l ly iiurler. In Ihla city an.l MunohoMter -r,.r I'i eonta > week M> i.uul l*> n'lear. ?* he-iinil*** Tliuea-'I'liree o<rnta |>er copy:, II.Mi n ven. _ he" Weekly Tltnee-One ?S_?I ? year i> nia 11. Mpeolmi-n eoplea *Nint_;free. fiihaerlptlnna In all raaea Jjiayal.le taijii.: tanee. Hea.ltng notlcca ln rea<tlii_-.natter type, JB centa per llne. Nonpan 11 I.ml. .1, 12 renta I er llne. I*anl at*lv.rtlatiig raW* fnr a|*ee fornlah *>l on applirtttlon. Keiiilt hy ilraft. rhaok. jaaitomaa. onlet, oi leglater.-.l letter, puyaMe to IIIK ni_H 0 ..MI'ANV. Itiehmond. Va. ?fHtfWDAT, u< rom -'?*. WBB. Tr.tllMH.IK.K'AI. IHI IIOOI.. Tiik Timkh ia pleaaod to hear lhat anuni berof genllemen in thia city, prominenl iu Ihe rahotia w-lka of UttmOU and Ibe ft*&a...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Times — 23 October 1890

HNAM'K AMM'OMMKIH'K. gUOTATIONS OF THE NEW YORK COTION MARKET. ?18888188 ?< a**B*888B ?? ?????????' <-?*" 8*BBB8 ln.|..Tlai.l 0888888 088888 aa* I an.i ri...lual. rraiml (.lua'allaa. Ml.eallanci.il.. 1?W V.'R*. kmi --' >l"liev elufliHl Hl , nt. ESJOhMBJO (loflctl fltea.lv BB8BB1 . .- aetual ratc*. -)*V'u|flM 88 fcur 8?v?, au,l 4*C,\?4sil fur lUnianri. . | ..-.l ateailT; ??n*PI)cy ?'*. . ' 4'*. .".ip.. Iflgf 8-I.1 4'^'aJi... m*% Md. i\ BUafaea iba IHeai I inbaBfa Ibia aaaia ra "u a im. aggtegafdag -:, tree ap t?. aaldday, Piieaa ir, 1'Ut ill tlie lli.ui, inu. la tha 8rat aear prteea advaaeea* ?. t., P, pat cc nt. on Bigbsa I'lu-e Mll'Tl'II, -t"<kB lll It'IIiIi'II. aad aoaaa sjovarlaaa in aaaaa el tbe 8880080888881 maile ra ? - w'.uid i,e ?,i v.h,.'.t| between < blcagoaad Nortba 11 ii'i-IiK-k tlure waa a frae ?,..|i.il reaetj.iu. t.ut tuvviinla n.>..u tlie tu o. au-aiu. Bad la tha l.-iHt linlf >f i dnee atead...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Times — 23 October 1890

GOING ON A WKDDINGTOUR MARRIAGE OF MR FOSDICK Atv*"* MISSCHRISTIAN. Can.llr. ln lli* I'lral l.a|.llal I Imrrli Brl.l. In rarUian < o.tiii... (.r.x.in an Artl.t -NiipllaW of lUr. H_v.ll ai.il Miaa rtmyA. t I _e ol tbe prettlcat marrlagca tbat lia? tK-eurml in Hiehni..nil thia autumn took jplaoc yeaterday aflernoon at ?*> o'elock ln tbo Kir-t BaaaJai cburch. Miaa Uwtrada .'hriallan waa Uie l.ride, Mr. .lamea *?*? il? liam Kmdick the groom, nn.i tlu* oereinony waaar.ta.nmir.al by Kev. l>r. W. W. l.an dnim. paator of tbe n-coikI Baptiat church Tba aacred edltlce preacnted a lieautlful i-cene. r'rmn tBOt t<> pulplt while eloin ?waa atretchod uiam the Iti-ir. tbe pulpit ?waa artiatically aurrouoded hy potted I'lanta, while eaiullea l.urne.l BBOB Uu i.lur. The ehureh waa well BIM wlth Irlenda and rcliitiica "f Ibe coupli*. ? '> * ?wai.-hed wlth erpeotanc) the advent of the l.ridai party. I'ABTY KXTKR. A few UmmmUt alter .*&a...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Times — 24 October 1890

MPORTANT TO RKGISTKK. CHAIRMAN J C LAMD'8 ADDRESS TO VOTERS. r_l_U?*l _?-?hlna ?l l'nwh_l_n Cln?> memom _n_ Ib *'U_ Wara? Hon. __bfl_r_N *. 0'r.rvall tm Mak. II. ?__-Tatl- Ail ,_r*.?#? -_t_.ttii_. Kl-rah.i^. Tbe mo-ting Bt tbo 1'owbntan CtaWkoaaa wa. well Bttomli .1 i i?t nliflit. rreekkrat Belvin prv-lili-1, and . herifl i'a lea wim i arat BpoakiT. Ile rcvle wed in a ?>ricl wa\ tb- I.. tiea of tbe oanvaaa an.i ?how?l up, In fea aaeatleat Baaaaar, the work of VVIee paaajtaaa. Jadge H VV. Klournoy waa noxt inin. tlntt-i. Ile niBilv i? forriM ? m|x .?< h. an r_ .inted out plainly a De* xrar* dutv lo tbo N'oveoil _>r iliiti.n. Ilu |i_intc<i in >. maatcrly wnv UM niUruli. lhal wonl.l e_.ui iiBdor ne?.'!.) rtili. aml d.-alt tcllin. Mowa :r Mah mcl-m aml ...iddlll. t .... >ocl Tatewell Kltetl cloaed ln ft brlel l.ut i.tn.ii- -|..i-li. He. like bm pr. -dee. ?ora, tolil ln. bcaniH ..h.it depeoded u|>oii ...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Times — 24 October 1890

TrlE JL1MKS. rCRLiailKI) Il'i 1HI-. TIMKH mMI'AN TIWKs HIIIIUNO. T.Mitl. nml I-hiiU Nt.-f-rl-. ?KlCMM'VNIi. VA. Th* Dalljr: Tlm.. la k.-?/.? t i.y rarrl-tn ln Uilit clt. nml Men.tir-t.t for l'_ eent* > week. Iiy mail ?_ a_>ear. Tk* HumU- Tlnm. II,re" centa per c?|i.v; 11 .AO a ?> -ii Ik*) W?-?kl- Tlm???mi.. ,1'tllar a your ?>>' mall. Kp?*lnicn -ojileaaen tlfree. Hnharrlptloiia ln all BBBM I|>ayahU Inpi,' vauee. Keadlns BeMeeB ln r.a<liiii.-iiiattpr t>i?, 1ft rrnta per llne .Nnniair. li I. ad'-d. l'i r-etii. p?r llne. l>rtlofadT?rtlalng ratct for ?|-t-? fiirnl.B nlon _ppllc.itlon K.nttt hy Urart. check, poatofTI-e order, or ie?latcnsl letter, payalde to IIIK 11MIJS O.MPANY. Itltiiiimnil. V. . fftlDAY, t* mi'.! i: _4,lo-0. ( AM. TO Dl TV. Tbe oomnxntaof the Vir?inla preaa or, thoaddrc.a iaaned a tew iayaafehj Mr. KllTson, aa chalrman of the I>?m State ( i.liunittf . hIiiw uii ...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Times — 24 October 1890

Most Important Sale of LOTS Ever Held. CHOICE Business A Resideace LOT At Buchanan, Va., WEDNESDAY, October 29, 1890. The CENTRA1 LAND COMPANY ol I.ucbanan will bold its first sale of lots as above. Maps and Schedulei of property to be soid are now ready for distribu tion. and will be sent on application. No other new town ofthe South lias offered sueh advantages to Iniyers at its first sale. Streets graded, Water Works, Stecl Brldge, Blectrie Lights, Parks, and llotel. Landa fully paid for. $300,000 Being Expended in Improving Property. Glass Works. Brick Works, Wood Working K_-tuhlisl.ii.eiit. Agricultural Implement Works aetually seeured. Negoliations nearing rompletion for otber works. All of tbese are new plants. No place in tbe Soutb offers superior advantages to tbe investor, tlie manufaeturer, or ai a place of residence. Tbe above sale promises to bo the largest and most BUCCessful ever held in Virginia. .Excursion tickets, good from October 28th to 30th, will be soid from a...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Times — 24 October 1890

MPORTANT TO RKGISTKK. CHAIRMAN J C LAMD'8 ADDRESS TO VOTERS. r_l_U?*l _?-?hlna ?l l'nwh_l_n Cln?> memom _n_ Ib *'U_ Wara? Hon. __bfl_r_N *. 0'r.rvall tm Mak. II. ?__-Tatl- Ail ,_r*.?#? -_t_.ttii_. Kl-rah.i^. Tbe mo-ting Bt tbo 1'owbntan CtaWkoaaa wa. well Bttomli .1 i i?t nliflit. rreekkrat Belvin prv-lili-1, and . herifl i'a lea wim i arat BpoakiT. Ile rcvle wed in a ?>ricl wa\ tb- I.. tiea of tbe oanvaaa an.i ?how?l up, In fea aaeatleat Baaaaar, the work of VVIee paaajtaaa. Jadge H VV. Klournoy waa noxt inin. tlntt-i. Ile niBilv i? forriM ? m|x .?< h. an r_ .inted out plainly a De* xrar* dutv lo tbo N'oveoil _>r iliiti.n. Ilu |i_intc<i in >. maatcrly wnv UM niUruli. lhal wonl.l e_.ui iiBdor ne?.'!.) rtili. aml d.-alt tcllin. Mowa :r Mah mcl-m aml ...iddlll. t .... >ocl Tatewell Kltetl cloaed ln ft brlel l.ut i.tn.ii- -|..i-li. He. like bm pr. -dee. ?ora, tolil ln. bcaniH ..h.it depeoded u|>oii ...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Times — 25 October 1890

TIIK TIMKS A NfcWSPAPER OPTH E PEOPLE. ffii m tji THE TIMES. A NEW8PAPER OF THF PEOPLE. VOI, V.?NUMBER 1,502. RICHMOND, VA., SATUKL. AY, OCTOBER 25, 1890. PRICE, TWO CENTO. IHENEWS SUMMARY. iVtrRinla: l.lr wratlier, woat I ,ntla ii, u>baeeo Baa_MBtaeeaf_ea "f Ki-iimomi . sli t.lni ?M.urter. Wl r. I f ? Dowdee Drafl nn i *'"' aleal ...nv IbeClllaaaa iBaflalll und.Inv.at ,? v BBd the Workli'Kiueira . nt iuin|.atiy. i.uvernor '" t.alvest n 1 iM i-miiina uf Mr. John ? rt .? ! iluii. flinrloi T. - ! ? bUfB h Uillenee Bt Itel ii ,ii me ui- iine.iKi lAtatatt' '"'' l..;,,;, in .r.lntls tloa wer. ai'lto'tlled. , l, - u..i. I Ib to be aolt" t" a ,! ill. I -Hii.lMA. tad '-'i ' "iiwiy Whlte nuuTledlnCbartoitaavlUfl I , ..,,1,11,1. ? ill, H 'I-I'" '' "f Sl.lMMi.-i ' ' - ?.,?,:,.,I.lli Kieilflleka | ? . | :, |M|fl etoivil meetlBf ?t AbmUb i .. ii.n bg i ' - - I alaa W. U Uann, Mr. A..f Aiii.sir.i,. IIIIC Mlll. r. ain! Mr. .Minlim Um were i ... ut. i '? t? , i. ii.ijn.U'e.I li.Kime.? Ua...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Times — 25 October 1890

THE T1MKS. FO'U.'.silKI* KV Uit Tl -UH t>iVl*AMV Tl_n:*? Mntt-MMM, Tainlh ?n.l liinK .*tr?M?t_. KHHMi'M". VA. th* i>aiir f*_nee M flartad ? ?> flarrleia m tltla ell. an I Mutieh-aler for l'J centa > week. ?> mn'i 9* ajvear. Tli* B.-rt-. llBBBB Waaa centa r_"r aBffl f 1.A0 a veitt BtAXWaaMIJ TIbbbb TTnt ??"" ?>??" 1 mall Kpfs-linrii roplea aenllfreo. ?ohacrlpltowa in aii caaee _paya.il. Wifr-d vnnoe. IU-_dliiB itotlue- lo n-iline-nisttcr trt*". M r-nu per Bne. Nonparell HaaUA, Vicent* per llne. ?*ardofB?1vertlaiii? ratea Mt a|*<*e BBBB" ?tton appilcation. Kemtt by ,lr?n. eberk. poatofflca order. ca restateresl letter. i-ayui.i- 10 IIIK TIMl-i OOMPAHT. Ktelunoiid. Va. HATL'KUAY, GCTOBKIt .... 1MW). WBW Yokk Bta i*i.ka?H- <<>r-. Tbe New Vork baa, 99 eoiiinichtih_ Tburaday on an ediiunal m 1 iik Timrs upon tbe aituation in New . mk, BOgl* " ?' to call altcntion to tbe faet that ...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Times — 25 October 1890

FINANCK AND COMMKRCE. QUOTATIONS OF THE NEW YORK COTION MARKET. ?MnaNea ?' ?aaaaaa ?? -MaaaaaaMl a?a titk.r li_p?rl?nl ?>?lraa - tottaa aad l_,i,i ri<.,l',-U- l"??iiet yu?l?ll??l 11 i_. .Iinn-<>iia. M vt ...k .. f?."t. .1. Mon. y eloaed at-. nt . 'ne lotne-t r.-tle; Mft-Mt, 1 | .-r ,-, ni. iv,!) in.'i- eteeai etraai aml biffbar; .1-7; attual ratea. A*\%<A lt] il-iH an.i ?9919)991 fm ,le i,i ui,l. <>? it inuieiit-, rloHfil ateatl); eur i; i.i.i, 99 aaaaaaa, mx_ Mij . i"i'4 imi. I;,. | a eerttteataa opened active Bad iinehiiii.t .1 nt 17, ti"in vibiih ttiere wat, . -'.', l-ffore Jli. )o"fl,M"W. ,.s were alao active and weak, deellalag irom Wt% t" Ma, raa ih ii k- 1. iia'di" Ir- in the al.iv,-, w.is :,n,| 1 .ii-t in . i lli|t. thl. Iti'' 1- iv -t Wt i. n,.,.|e i'l.uiit lli.iu. ln th,- half t n th, ie tt :is a fmetituial re in tiu- atbnraeoa lha aaarftl aaa . ,i.,l utnl.r an . _sier BNBej s r.ti-rt'i ahaiply. T...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Times — 25 October 1890

POLITICAI' IH)T BOIUMJ. COLONEL O'FERRALL SPEAKS AT BELVIDERE HALL ?Maaaaaaaa ?"<> laBaaaaaaaai ??' "??"?? l'rop-rly llr...'.lr.l A|.|...li.tn.*?>?? ?'"' ?paaktaar __????.?.. ..f ki.cii.... M> polnt-il >?????? on Ih. HUiiallon. Ojjjf Hu aaaaH aai mt* aaaaaaal <i' ca-ahwaiif Ihe p-.itioH! laeni- ot the ?!>> e.er Hetened tn by B Itoaaionil iiiuluuie waaiii__eb>M._.t_.ne<l "rut". :mU-Mi'" man, Oataaal CUrtaa T. o'ler.nii. laal aiAtatBelvlilert. llall. The addn mor.'than ?nl....i...uh.._th. and abou.i?..l throuehout ii....-'inaiti."?Ki't Beaaaataita cha.u> langaage aai ei..ti..,l U **> ,(Uem-e. Ihe.'. aft.r ?'l?-r amvniM frolll the >.hI iitlilienei- wluel, en>- ilnl tlM' aparloiiB hall an the e|..<|i..nt .lifeiul-r _i vlraiaiB riabU and IKmi.riM'y Pountl h-t.hur?i?ii?T-?ka..f iu.- i:-i;??*'"?'-Y ??_ u,,e?rtu..l ttnu lajaatou...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Times — 26 October 1890

I'LPIT AMH'KW. NIWS AND COMMENT OF INTER EST TO CHURCH PEOPLE. K. IU ?f ImlUn Shlld -l_rrU_.. I.rrSfc Wor?lil|. ln Amarlra Thf l*.,|.,il_r I n ? l.rllrf IVIiyllr. ll*rli?n li*>?l|fnr<l -1 Iie Al.i.li.li.u-iu of Hri.ll,. C'hil.l iii.trri.ige. Infant iiiarrtBgc. Crnille inarriago. K'ifoii .<1 inarri )gc What a rc|?-titu'i) <f MunlH. atul ht'w vroarisotue the.c iv..r.l. lia .e btOOBM l< Bi.nie of ii*-' V,t I). tw )u'i i ?wu.ry it i- to repiat tbem t-M'i iiu'l ??_- agitin. in 01 ,1. r to Ihoa how the biincful BBBMBB "l child tnarriagf |>rci* BBOB tlie llin-lu nation: how it elTcct. each iiulivi.lual un.l the coninniiiity nt ???tf.? '? ?'"? BTBal v r.tiif.- il ?ia*' '?',,|<' ?" th,> iH-opi'*- Then ia no dtuibi abOBt ciui-l BBarrlaga i? lt. n rom|>arativclv IMOeBl iBtrodactlOO. Hierc being . utlit unt proofs to hIiow that tlie nntient lliiitiii-'iul not i-i a lui' :t. \A?\ ui I *<...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Times — 26 October 1890

THE IIME-. f III. ..IIM- .*- Ul lYMll I't'i'l'ANY hbm Biui'ifo. TaaaaJa nml IJamfc Uitamtm, Blt'IHi"M', VA. ?*? D.?lly Tiwr. i.. Brtrve.1 fly -arrlei- ln mia oiiv an i Mauehaatai f<>r u <*?n? a ?-eek. ity man *?'? ajvenr. ra?Buan-iv Tl.-i.-a 19*9* BBBtfl I <*r rop.V. ?'."W a ti'Ci. Ttaa Waaaklr tlaaaa -BM BBlBB ? *?"" ,,y ?Bii Mp??tineii ooplca aoiit.frc* Btilaa-rlptloiia ln all caa?-a >B|BB-ll t"|to! ^ItvUillne notl<v? ln rea-Hna-mntt. r i>t.-. I5t.,.tar*'. Baa BoapaiaUlaaia?,llaaBli p. r llne. __ , i*ar.lola.lverti_inBn,lea for apac. ftinJau ?.loiiapplleatlon. Kair.il by draft. <*!.*. _. poel?niee ordr r. V' ie.l-teri .1 Ictter. pavnl-l, lo THK TIMKH (H)MIANY. ? Hlclnti"! .I. Va HUBDAT, <>? it)lin: -.-?. i-??;?_ I.ION lll'NTIM The **Llon Iliuit." bj BakBBI, m ? Jln-aden gallairy, ii t" "in inn. U\a very miracieof ?rt. BawB a uunoanlialli-a al ba. t na. animal BflBraajfl, t...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Times — 26 October 1890

WKST VIKCIMA'S DKBT. MOVtMENT ON FOOT TO PRO MOTI ITI SETTLEMENT. II,.,.!. r. ,.l ?lifll,.U l?.r?r,r,l <_ rtlflr at*? li.,,,"?-?> ?? BB B_BPfl__N Th?_-<io??rnor IIIII nml llie 1 r ii..i. \ M.iiir Ile l._..,l Melri,|i iIHhii M.ntliin. ',?? . ..UK I'i gSAB ) lil.ilMi.M. I'-ll 1 I IM. *. > o.tolier .'.,. WM. I i, ii t.. Iiilili i- ,?( \ irniiiia ib-. 1(0 ? . I IhTl) and of ,n ninl Trut.1 I ,,n. init an BgrctS ciiie.1 by lt. L. walLer and i i-; Sat-Oaal Baak "i Haa -ork, aa* i im lt, Is:". witb the puri?.*( ,1.111 tl"ll wilh Mn- I. .11 mmittae, aaib u ?. boa aaa i .i iniii-imiiii of tha Weal Virgtala ? ii. i. queeted lo pn -. nt .B to Ibe H nnii. bi ii 11 .i-t i oataaaj . in ? iiiiiiiii a iih aakl agraa. ?"in lll _)? i> ..) nf' "i BT. IIIII i- oomlag lo the aiil of the .. b rn. in di mandln l \\ ii-hin. | I . e.ll nf N.-lt Mni . 9 _l -ii be li I- | . aaya: --rp.il \ .v v ik nexl week i ? . ,-.ui-i.lei tbe quofltloo "i ? meotlng the ...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Times — 26 October 1890

OULONKL (iiVS iEMORY. BEAUTIFUL TBIbUlt PAID BY MA.JOR STILE8. Be Praa-at- t? ?!>? tbtiKtmry t ourl Ma Raaoletlont AdaaBMd If ih? Har Aa?o ilatlon, Laflt Ju.t, and Maket an K>o qaflBt AddrflM. ln tbe Chaacer/ court Y__terday afjat Bobert Stllea preaented the raaeiatloaa that were |MMi MaW aaaa afo bf Ihe j Boelat.-onin re. m.l m'he dM* -I ??" UM Jnhu H. liuy. Tbe reaolution- wi-re ataV liflhedilM' dav lollowlug tbe action.i _M Har A-eoelation. Yefltenlay _lajor M - ?*i<,: . . i II la aeveral niniilha alnc. I wa i ai.polnt.M U,.l.ol,ai_etl.e BBd -l.it> rn. I. r.,l .lon .Iy mL| ivtl.o.nHikcl ,.rovl.lence whlel, al .. ?? thal time han reiieV-d froin ua nr II". u.l. h .1 eMie.I,h?..rellor.t',wl," mn_.b_.nr,,. I -we th. bonor.>f "'?'???;?.? i?l ln i>i._. nt lo hl? '>wn court Ihe ?_?Ol_l trnna aloited ?>v the new I.d ' ' jrVci.y .fd ?BJ. IM? J-; furt tbat ln every re_|HTt.ln num_er>. ln diPt...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 5 [Newspaper Page] — The Times — 26 October 1890

PAGE3 :> TO 8. SttttQ.. PAGES 5 TO 8. RICHMOND, VA., 8UXDAY, OCTOBEB 2(5, 1890. I,ii; IHK rOUNG KOLKS FACTS AND FANCIES LIKELY TO PLtASE THEM. A llo, ? -.I.....I Mfe An llnn.flt Y.iulli ?Teaaea Waa. aaa|laal OM -d aaaai x.t Olaaaa ~ bbHb t?r the _.<?-?. |-..,,,_ V1lli.il.. \ i . .. :. ' ;,i'?-. -, f.ir BBitfall^witli mlli. V_ ? .'I ll.i- I'.U-r. in l.roii.llt B_T___ Ma mt" tiu.- aarla. _aa Iiai al tt ,( teu tollnrleeli or tour t, I,. 1', -I i tr.,in four.n t.. BUaaaa, i ..I ti in atartaea t" ti"' Bad. la tiu b wiii i?- laadtai H Ibe . . ..I i.riin irt nml unitn-nl tulm . B( I miiiI'Iv nml ? nVct.v.li. || iv..1 Ii nn l.utin nml -'i.iii'ti Bad ele . itioa, Bagllah araaaaiatj , ,,,'nt. .111,1 -iicll Mt..|,le ? be taurbl ia tae - ,,, l? will riii.i.in iu lli- 1. imi I ilmaater. |J itween ? iru_>i. "'il pa ,.,i u i,e bealae un . ..,-,. ,i latar.ha w.u nM , ,.,,?!,i!?- ,?- -iint. Booa 'ii'i ...... '. i.'tlier ' liaed loation >bail taae i 11,nn t...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 6 [Newspaper Page] — The Times — 26 October 1890

Most Important Sale of LOTS Ever Held CBOICE Business & Residence LOTS At Buchanan, Va., WEDNESDAY, October 29, 1890. Etetria Lights, Parks, an.l BoteL Landa fullv paid lor. $300,000 Being Expended in Imprpving Property. ... w l Rri.lt Work. Wodd Workiaa Erta-lishment, Agricultural I.n.meBi Works actually secured. Negotiations nearing completion for other worka. All Glass Wurks. Bnck Worka.Woodworeingtnmoi _\%,mtttf,es to ,'?,,. jnyestor, ti.e manufaeturer. or as a place of residence. Ti.e above sale pr.aca^to !?? X ^^ "2 ?.f? **?< "*,(> "*?wUI '"?"" *- M ,,oiMls- For ?Il,|,s- . * is Central Land Company of Buchanan, - - - - - - Buchanan, U RAMCAUSM INDICTKD. A STRONG ARTICLE BY MR. CAMM PATTESON. l-uin _!?!-m-nt or Uie Ai u af Ika Paamb Ilr.n |-.rtTrorlh?r?.n?"lv. M.....I. -Ira-nl App.-al ? ? tbe vvi.it.- Paaf.' virciutaBDii tke mtmtm. (Wlltton forTlieTiiii.-H.' Koriweive Bjaataatta _Bf _h___M partj hfl_lH-enin full poRResRion ol powi r in nl! Ihre...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
Page 7 [Newspaper Page] — The Times — 26 October 1890

$5, $6, and $7 PER FOOT. A Grand Opportunity to Purchase a Home Site. Adioinins. the crounds of Dr- R- A. Pat terson, just above the Soldiers' Home. High, Dry. Level, tuid Sightly. Overlooking the Lee Monument, Exposition Grounds. Richmond College. Soldiers' Home. A Wide Range of Beautiful Scenery. An examination will show the advantagcs extended to be real and substantial, and sufficient to commend widespread and deserving attention. A Charming and Inviting Locality. As an iuve s tment it is nnrivaled. For a home ean you suggest a more beautiful spot ? Have you seen it ? The property speaks for itself. and we have no nesi tauev in su?__es _?.?? that before 1891 is fairly under way the price will be twice what you pay to-day. We sellthese lots. 30 feet wide by a good dep th, at $150. $180. and $210 per lot; one-fifth cash. balance in 6.12.18, and 24 months. or one and two years. We will take great pleasure in s howing you thesc lots. Conveyances ready at a moment's notice. JACKSON B...

Publication Title: Times, The
Source: Library of Virginia
Country/State of Publication: Virginia, United States
x
Loading...
x
x