ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

VESTKU8TEN — Liberal Politick Veckotidning fur svenskar ne ä Stilla hafskust en. Utgifves hvarje torsdag, Vestkitstrn är spridd utmed hela Stillahafskusteu ooh ulgftr drrfor rtt präktigt annonsmedium. Annonspris: '- .- or. pr tum; bland läkning ioc. pr rad. PRPNOMRR ATiGNfiPRIfi Hflt är $2.00 i Fjenle<U-U ir Halft ar ...1.--25 I Ktt ät till Svtrigr Amerika. Fingrarna afklippta. En beklaglig olyckshändelse inträffade härförliden i Lindsborg, Ivans., i det att en liten son till Geo. Lundström, fick fyra fingrar på högra handen afslitna i en "corn sheller"- . En ny svensk aktris uppträdde nyl. å en teater i Worcester, Mass., der Arnold Reeves lustspel "Winning him over" då uppfördes. Hennes namn är Cora Hjerpe, och hon iir dotter till mrs Elsie Hjerpe i Worcester. Miss Magnhild Anderson, redaktör och utgifvare af månadsskriften "Nya Idun" i Minnepolis, råkade för en tid sedan falla i halkan och skadade sig dervid i ena höften så svårt att hon måste intaga sängen. Som en ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

2. VESTKttSTO. TöTsJIages 3en 18 PeErnari 1509 AKTIE BObAGET Örby City. erbjuder till svensk-amerikanerna ypperligt tillfälle all mot särdeles lätta villkor oeh otroligt billiga priser tillhandla sig tomter 12 minuters väg frän Skanstull i Stockholm i det nyligen anlagda villaområdet ÖRBY CITY, som inom några månader genomkorsas af spårväg och skall inkorporeras med Stockholms stad. Nuvarande pris 25 öre per kvadratfot — ett pris som inom sex månader skall ha stigit kanske till dubbelt. Till» skrif Aktieblaget örby City, Kungsgatan 39, då kartor öfver samhället jemte olika förslag till egna hem erhållas gratis. AGENTER KUNNA ARBETA FÖR OSS MED BETYDLIGA FÖRMÅNER. exemplar af den lärorika boken O Iff försedda läkarebok, som Doktor I*eigh har rdefulla r&d och-upplysningar för unga än och dessa sjukdomars orsaker, följföljder samt lifvets hemligheter och det m räd i händelse af olyckstillfällen, och s fritt i ostämpladt och försegladt oml State St., B 54, Chicago. OM ATT I ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

O. W. JENSEN KOL och VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15tli, Church och Dolores. Charles Plambeck 590 VALENCIA ST., nära 17th (Förut i 110. 1915 Mission) Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för fainiljebruk, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garanteras. Westerlund & Hedquest Bygnadskontraktörer J. WESTERLUND J. HEDQUEST Res. 3161 Folsom St. Res. 134 27th St. Tel. Market 3857 Tel. Market 4430 San Francisco. j. c. {MiEmi Fine "Wat eli repairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Anchor Brand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. m. Thrane Brothers. 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dait*y För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—115 NOE STREET, mellan 14tb & Henry. ,- 1 Orders mottagas och levereras. J. JOHANSON Sv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

CHRONICLE BUILDING s CHRONICLE I och 1740 FILLMORE STREET Depositary of the United States Government. Auktoriseradt Kapital (tillsammans) $800,000.00 Kapital och öfverskott $385,000.00 OFFICERARE OCH DIREKTÖRER: W. II. LITTLE. ALBERT SUTTON. C. S. WRIGHT. HENRY WILSOiV. CHÄS. NELSON, Pkks: LEWIS I COWGILL, v. Pres. L. M. MacDONALD, KASsök. J. C. ESCHEN. 4 proc. intresse betalas på insättningar. ädill ppPenningar sändas till aila delar i verlden efter lägsta taxa. Öppen om lördags eftermiddagar och kvällar till kl. 8. gr »;♦ «5» <4 »♦« »♦« »$» ♦♦♦ *3, «5» «g» «5» »3. <$» <g» «3» »3» »3» »3» »♦« »3. >3» «3» *3» «JmJ» »3» »> »> ♦> < f» SVE Göteborg, Sverige. Tillgångar: $10,916,520. EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial Bldg., California & Sansome St., San Francisco, CalJ JAS. W. REA CO., Agenter, San Jose, Cal. J. NYMAN, Agent ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

SvcusUt MufvuclU varter. Alla slags importerade och inhemska likörer. Underrättelser af alla slag meddelas med nöje. The Arlington Shaving Parlor TURLOCK, CAL. Home Restaurant and Bakery (Svenskt Bageri & Restaurant) Rekommenderas ät våra landanuti 2nd & Oliver St,, Turlyok, Gal, P.O. KLINTS SON SKRÄDDERIAFFÄR. Kläder på beställning från $15 till högre priser. Dr. Cecilia Gustaf TORNELL & LARSON, Byggmästare, Turlock Calif. Nybyggnader uppföras. Alla slags reparationer verkställa FRÅN STOCKHOLM, SVERIGE Telepat & Andeskåderska mollager och framför helsniiigar lill Iivilken plals som helst på .jorden. Frågor rörande släktingar, andra vänner och älskande besvaras. Kan rådfrågas i alla vikliga angelägenheter. Botar olika slags svårbolliga sjukdomar. Är känd öfver hela verlden. Der indra misslyckats har jag lyckats. Gör uiig el t/besök. HOTEL RAMONA (J. Samuelson, Egare). Mat och rum från $1 om dagen till högre priser. 25 cents per måltid....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

C. F. Priest Förut Abijli, & Prii.sT PRIEST Foto Studio Fina Cabinet kort $2.25 per dussin ocli högre. Förstoringar i olja, vattenfärg, pastel ocli svartkrita. Obs 2532 MISSION ST., mellan 21st och 22nd Sts., San Francisco. R. M. DONNELLY C. M. BECK. w RED SEAL CIGAR Tillverkas af RED SEAL CIGAR CO., 133 Hartford St. Telefon Market 232 mellan Castro ocli Noe, 18t!i ocli 19th. Haight St. Floral Co. Fönster- och Trädgårdsväxter, Blomsterprydnader, Buketter 324 Fillmore Street, nära Haight St., San Francisco. Telefon Park 2775 324C. N. Peterson, i;Kau C. NYSTROM, EGARE. GERMAN FISH MARKET handlar med i FÄRSK FISK, OSTRON, CLAMS, KRABBOR OCH RÄKOR. 840 Valencia St., mellan 19th & 20th, S. F. Telefon Market 2183. Skandh 9 navisk Jernhandel S. M. ISING ) 215 Church St., hörnet af Market. Tel. Market 25^1 Alla slags verktyg och jernsaker. Oljor, målarfärg, glas 111. 111. I Moderata priser. SMÄRTFRIE ANDERSON 933 Market Street, San Francisco. Högsta klassen af modern...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

INDIANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. liNDAST ÖRTER ANVÄNDAS, SYENSKA BILDER OCH VRÅNGBILDER HUMORliSKER, SKISSER OCH BERÄTTELSER AF SIGURD. (Forts. fr. föreg. n:r.). HERRSKAPET PETERSONS STOCKHOLMSRESA. Under 1886 års allmänna svenska landtbruksmötet. Det var on stnfiländsk julidag med solbrända backar, filbunke, hängmatta, lata bert oeh plus 27 grader i skuggan. Faster Petronella stod pa verandan lill herrskapet Petersons landtställe, kastade en vänlig blick, en handfull brödsmulor och en suck ut i nnjversum. Blicken skulle vara för farbror Peterson i hängmattan, brödsmulorna för dufvorna och sucken för var Herre såsom en protest mot den envisa, all landtmannanäring Tliemptandrande torkan. ■Julisol, vare sig den kommer ofvan blåa moln eller blårutig klädning, blir aldrig utan verkan. Det började iöra silf i hängmattan, farbror gäspade och sa': "llå-hå-a-a-a-ah!" Och hans gumma tyckte det var bra sagdt; de hade varit gifta i 10 är, hade tillsammans bragt sig upp frän ett lif i bodka...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 February 1909

S. VESTTCTTSTETT. T(5Ts8ag«n flen IS TVlmurf 190ft, vill icke få en friresa med sängarne till Seattle/ Sa många skönheter bland våra svenska och norska darnel"- , som v 1 ta se på törsta basar kvällen i den afgörande läflingen 0111 hvilka som skola blifva de tre kandidaterna, det ha vi troligen aldrig fornt sett i vår goda stad församlade under ett tak. .la, alla längta att basaron skall taga sin början, ty sä tref ligt, som vi fä det der, det ha vi al drig förut haft. L. En storartad fri fest gals af de förenade skandinaviska sångarne sistl. söndag i Svenska reningsbyggnaden. Icke blott ett utmärkt program presterades me<l sång, musik och tal, utan förfriskningar erhöllos dessutom gratis och de närvarande fingo roa sig med dans tills kl. 8 pä aftonen. Festen som börjades vid fyratiden var talrikt besökt och inleddes med ett par präktiga sånger af den stora kören under mr Pihlströms ledarskap och derpå framträdde mr E. llöberg och höll ett kort helsningstal samt bjöd ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

SVERIGE-KRÖNIKA. Speciellt meddelad denna tidning genom Svensk-Amerikanska 1'ressbyråii Stockholm. Det synes vara just den lid på året, då litet hvar fått som man brukar säga "mål i mun"- . Det sir minsann inte så lätt att minnas alla, som ha något att säga, icke blott vid riksdagen, ulan äfven utom densamma och hvad som är ännu viktigare iin så, hvad de tala och säga och mena. Biskop Eklund talar i Göteborg om frikyrkan och folkkyrkan, statsminister Lindman talar i riksdagen om den socialdemokratiska andans inflytande på vårt land, kattgrefven, grefve Gösta Patrik Hamilton inviterar doktor Hedin och talar till föräldrar och skolbarn på Furusund och så talar man om den nyss aflidne baron Blixen-Finckc, om "Grands" utvidgning, om riksbyggpskandafen och öfverste Amundson, om rösträttsfrågan m. m. sådant. Nu är det just fråga oni hvåd jag skall skrifva, och vet ni, go' vänner då tror jag det blir om kattgrefven. Det är en verkligt dråplig historia. Han uppenbarade sig nemligen en dag p...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

Den gamla tillförlitliga DR. PETER'S KURIKO Det berömda Schweiziskt-Tyska örtläkemedlet. Den erkände led- Sverige-nytt. STOCKHOLM. Kung Gustafs förbIii slottsbal egde rum den 23 januari. I)en hade en prägel af en verklig bal. När kotiljongon efter supén vittog, mötte en öfverraskning för de hittillsvarande slottsbalerna, nemligen kotiljongsdekorationer. Dessa bestodo af konungens krönta namnchiffer i förgylld metall, fäst vid en blå och gu) rosett, samt drottningens krönta namnchiffer i samma förgyllda arbete, också fäst vid en blå och gul rosett. Konungens namnchiffer var afsett för damerna och drottningens för herrarna. Märkena mottogos med förtjusning af gästerna och gömdes såsom ett vackert minne fr&n konung Gustafs och drottning Viotorias första bal. Dr. Sven Hedin hyllad. Sedan dr. Hedin under den 23 januari å Skansen hyllats af folkskolebarn i Stockholm, blef han den 24 januari hedrad af nykterhetsfolkel. Sedan on manskör sjungit "Vårt land" och "Stå stark" höll ö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

— Ni. — Ja. jag brinner af törst... — På poliskontoret fick mannen sedan sin törst — släckt. N. Rosenberg Co. i Chicago har under årens lopp behandlat flera patienter, som ledo af kroniska oeh hemliga sjukdomar, är någon annan läkareanstalt här i landet och har haft förvånande framgång i alla fall. Derför sökes det nu af sjuka från alla stater i Amerika. N. Rosenbert,- ' Co:s berömda bok, "Ungdomens Rådgifvare"- , sändes fritt till alla. som insända sin adress. Se annonsen. För mycket tillmötesgående. Han: Fröken har således ingenting emot att jag gör frökens bekantskap ? Hon: — Nej, för all del. Han: — Och ni tillåter mig att göra er sällskap f Hon: —- . Mycket gerna. Han: — Och ni har ingenting emot att gå ut och supera med mig? Hon: — Nej, det kunde ju vara rätt roligt. Han: — Då får fröken ursäkta att jag tror att frökens sällskap inte är sä vidare lämpligt för mig. Ett godt anseende. " Brown- '- s Bronchial Troches- " hafva varit bekanta för allmänheten i många år och äro öfver...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

A. VESTKU3TEN. Torsdagen den 25 Ktuered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. SOUTHERN PACIFIC PLATS ÖNSKAS. ANDERSON & mEYER Hörnet af 22nd och I)olorcs Streets Plats på kontor eller i affär sökes af en cngelsk-talande ung nian. Goda betyg från Sverige. Svar till " K. A.- "- , Gen. del., San Francisco. Skorpor, Knäckebröd, Carnegies Göteborgsporter. • SVENSK Francisco — Största amerikanska kustångare, elegant möblerade hytter, elektrisk belysning genom hela ångaren. Förstklassig cusine. Priser från 'Sun Francisco: en viig första klassens jernviigsbiljett via Sunset route till New Orleans och första klassens hytt a ångare $76.80. Rundresebiljet t: förslå klassen [ia jeruviig och ångare $144.4(1. Eget Val af jerhvägslinie på ålerviigcn: andra klassens jernviigsbiljett och andra klassens ångbåtsbiljett $64.03. I priserna äro sofplats oeli måltider ä bill en inberäknade. Lika billigt som enbart jernvägsresa. Förfråga eder hos närmaste agenter. GENOM T...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 25 Februari 1909. 5. Stiilahafs kullen. TUU OCK, CAL. Emanuel Hoilin, fii ursvensk härslitdiis, som en länin* t i< 1 lidit uf lungsot, afled den 10 februari i on öUler af U4 ur och 8 månader. Hun begrot's från svenska missionskyrkan och pastorerna (.- '- . •!. Larson, K. Sjölander och K. M. Carlson biträdde vid jordfästningen. Den liiidangångne var en afhållen medlem af ungdomsföreningen i Missionsförsamlingen och en massa blommor omgåfvo kistan som ett sista tacksamhets- och vänskapsbevis från et'terlefvande vänner. Tornell & Larson, en af våra bekanta byggmästarefirmor, har erhållit kontrakt på att uppföra Kntorprisr lildg., en större tegelbyggnad vid Main st. Park-komitén af Kvinnornas Improvement Cluta höll härom dagen möte och det beslöts att göra något tor stadens och den nya parkens förskönande, särskildt parken, hvilken nom bekant skänktes lill staden af nu Claus Johnson, och omfattar ett kvarter i areal. Almar, palmträd o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

liiässsss*® -lällliiäl: sssss*® ISSSÄ» gasfssR» Ä c««*6o. gggtrs—sw ISSSÄ» gasfssR» Ägggtrs»—sw / SUNE VEGULT En Svenskamerikans Roman AF OLLE BF.RQOVIST. (Forts. fr. föreg. n:r.- -). XXV. glitter, när retrnbågsfärDå Inni åter öppnade ögonen, hade luften, i öster blifvit ännu ljusare och de lätta, i gula nyanser skiftande moinst räckorna fått guld i kanterna. Himlahvalfvets förut stjerngnistranvle, mörkblå dome hade öfvergått i ljusgröna och blekblåa toner. Endast de större stjernorna glimmade fram svagt här och der. och fullniånei! liängde som en död. ihålig, asklivit boll i skyn. Under månen sumiuo vio lettii moln i vester, jorden föremål fiterfingo sina färger i den kalla mor gonstunden, och från Center Citys bangård hördes lokomotivens frustande och klockpinglaiide. Sune flyt tade sig till en af alarna, lutade ryggen mot trädstammen och blickade med stora stela ögon in i himmelens höstgula ljusning, hvars i'ärg med hvarje hans pulsslag tycktes brinna klarare och grannare, ju när...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

TIVOLI CAFE Kafé och Lunch House. 5« Kcidv St., San Francisco. Kärskaägg direkt från farmen hvarjedatj. Cari, G. Laksen. lCgare. Om Ni önskar fä reda på hur det » är med edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante INDIA KDOKTORN JACOB PETERSON. Egare KURIKO OLE OID, YIG0R1 ocli UTERINE till salu hoä> MRS KATE OLSON 16th och Dolores Street, San Fran, (r DOLORKs M ARKET.! Utalilerad5 Jan. 1S79. Öppet hela natten. Alameda Cafe 7 Market Street San Francisco. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. P. R. POIJLSSON ASIa slags ASSURANS 214 K0I1I lildy., JlimtKoincrj éi California St». Telefonera eller sänd jpostkort och jag skall infinna mig. Tel. Temporary 26. Salubrio. EAGLE SALOON C. A. JOHNSON. August Johnsons Groceributik 22nd Sz Capp Sts. Telefon Market 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" tilksalu. Svenska Föreningar. PATRIO II Sk A lök Ht Mit- ! afhål!er sina reguliira möten 4:1k- måndagen ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 25 February 1909

8 VrnTRTTRTEN. Torsdagen den Februari 1909, SVI-NSKA T.l 'j H gBRNF.ZK.R KYRKAN, iviie och Ijolofe* SI., <:ondfigAl • !K»grnrv.i kl. 11 t . m., aftonsång kl. ö. Söndagsskola kl. c, 4^ I, in. Un jfdiniisiuot** hvar fredagskväll. Telefon Market 3305. Teol. I»r. pH 1 lih Andrrkn, Past. Kosla<l :20ft Dolores St. vid kvrkan SAN FRANCISCO. Vi kunna vänta oss en visit til' president T;i tt denna sommar. Det. slices uemli^en nu att han kominer att hesöka Trans-Mississippi kongressen i Denver och derifrån resa till Seattle, hvarefter han kommer att företaga en resa utmed kusten till' 'iWoma, 1'ortland, San Francisco och Los Angeles. Det börjar bli modernt med Malathonliijiningar. I mäiidags hölls en ny dylik 26 mils löpning ute vid (Jolden Gate Park. 25,000 personer voro närvarande och åsågo tät'lingen, ty det var en särdeles vacker dag. Otto Boeddiker från Olympic Club tiijr första priset på 2 timmar, 40 minuter och 'i'2 sekunder. Logan kom in som andre man på ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

Hvem skall vinna Pokalen ? utmärkas af stor rivalitet i Cotillion Hall, hvilken n den 4:de dennes. sylvania, finansminster F. McVeagli från Illinois, krigsminister Jacob Dickinson från Tennessee, justitiemiYork, generalpostmästare Frank K. Hitchcock från Massachusetts, sjöminister G. von Meyer från Massachusetts, inrikesminister Richard jv. Ballinger, från Washington, jordbruksminister James S. Wilson från Iowa, handels- och arbetsminister James Nagel, Missouri. Det troddes alt den liye presidenten skulle komma att bli den försto som finge åtnjuta fördubblad lön, men representanthuset liar- .- icke funnit för godt att bifalla senatens förslag om höjandet af lönen till $100,000, utan vidtog den förändringen i det framstiilda förslaget att lönen liöjes endast till $7ri,000 från $50,000. Standard Oil-bolaget slipper lätt un-. dan. Som bekant fiilde domaren Landis i Chicago förra året det rika bolaget Standard Oil till böter, som uppgingo till det svindlande beloppet af iifver $20,000,0...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

KTJRIKO är husmedicinen. Den åtskiljer alla orenheter från systemet och alstrar nytt, rikt, rödt blod och bygger solida ben och starka muskler. Tillredd af helsogifvande rötter och örter är den särskildt lämplig för barn och personer med svaga konstitutioner. I bruk öfver ett hundra år, är den ej längre ett experiment. I olikhet med andra mediciner kan den icke erhållas å apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt af de ende tillverkarne och egarn^ Adressera DR. PETER FAHRNEY & SONS CÖ., 112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. n u erfarit är detta meddelande fullkomligt oriktigt. Svensksund har visserligen för ett par veckor sedan varit vid Grisebådarne men endast för'att byta ut ett sommarsjömärke mot ett vintermärke, hvilket utbyte af åtskilliga omständigheter ej kunnat ske förr. Några indragningar ha ej egt rum oeli några undersökningar ha ej heller inledts. Ett "konstnärernas hus" i Kristiania har sedan bortåt 25 år tillbaka varit ett önskemål för de norska kons...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

Charles Plambeclv 590 VALENCIA ST., nära 17th (Förut i no. 1915 Mission) Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebruk, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete! garanteras. Westerlund & Hedquest n, Bygnadskontraktörer J. WESTERLUND J. HEDQUEST Res. 3161 FolsomSt. Res. 134 27th St. Tel. Market 3S57 Tel. Market 4430 San Francisco. J. G. fiiEmi Fine "Watclirepairhig ' Dealer in Diamonds, Jewelry and Watclics. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Anchor Brand Svenskt Snus, Rulltobak, Cigarrer m. m. Thrane Brothers. 1800 Market St., hörnet af Waller San Francisco. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Daiiry För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 1-11 b & llenry. Orders mottagas och levereras. J. JOHANSON , Svensk Urmakare och Juvelerare. 2431 Mission St., Nytt lager af ur, juveler och smycken. Reparationer utföras skyndsamt 1 vi T A (i/j AfCAfl Ä *Sni1 iii ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 March 1909

Låga kolonist-biljetter att sända efter slägtingar och vänner. Alla förfrågningar besvaras genast. MED ALLA LINIER TILL BILLIGASTE PRISER. Anvisningar försäljas på ledande Banker i alla länder till lägsta kurs. "Letters of Credit" (resekreditiv) oeh "Travelers Checks" säljas af HALVOR JACOBSEN & CO., 773 Market St. Telefon DOUGLAS 1782. Rum 10. Bostad: 1499 Masonio ave. BAR OCH LOGIHUS är beläget på 3417 16th st., nära Church. Cederlunds Söners Punsch, svenskt Iiränviu, norsk Amiavite, Carnegies Porter samt amerikanska likörer alltid på lager. MÖBLERADE RUM med fria bad för herrar 25c. pr natt: 8 eiioiaget SVEA Göteborg, Sverige. Tillgångar: $10,916,520. kbhm EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter Alaska Commercial Bldg., California & Sansome St., San Francisco, Cal. JAS. W. REA CO., Agenter, San Jose, Cal. J. NYMAN, Agent för Fruifvalc med omnejd 1159 E. 27th St., FruifVale, Cal. A. Bousquet, skc'v. 1'- . A. BkrgeroT, Advokat. Chas. Carpy, Pres. Art...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x