ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
DP LAAGRITE ÜLEANDMINE SAKSLASTELE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

dp laagrite üleandmine sakslastele. Saksamaalt Briti tsoonist saabx*. nud teadete kohaselt olevat alganud DP Jäägrite üle andmine saksa või mudele. Esmajärjekorras • antakse üle vanadekodud, invaliidide kodud, tbc haigete kodud, jne. Neile järg neks siis teised laagrid. Alles jääksid vaid emigratsibonilaagrid, nagu Fallingsposte* ; Seedorf, , Wentorf, Delmenhorst, jne, mis jääksid IRO ja Briti võimude valdusse. Ka koolid tulevad sulgemisele lä hemal ajal. Rhein-Westfaalias on üles öeldud kõigile õpetajaile ja kooliinspektoreile 31. märteiks s.a.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst GAIDIDE JA SKAUTIDE LÖKKEÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

GAIDIDE JA SKAUTIDE LÕKKEÕHTU. 'Laupäeval, 18. märtsil toimus Eesti Majas lõkkeõhtu, mille avas Skautide Sõprade Seltsi esimees A. Lond lühikese sõnavõtugo. Sellele -järgjies võimas ühislaul "Kui Kün gla rahvas kuldsel aal." . Saali keskele ''kombineeritud'■ lõkke'j>uli ' heitis , müstilist valgust, kui algasid noorte puht-skautlikud lõkkeõhtu numbrid.' Laulud vahei dušid kahekõnedega ja mõnus hüu* morimpeleolu hõljus- Eesti Maja saa lis'. Meeleolurikka akordiga lõi sek ka nieeskvartett, kes esitas iieli laulu. Kayamöödus skautlikus vai mus,: kusjuures õht^ii tegelik teosta mine lasus vanemskaut Valter Kon gatsi.: õlgadel. ...... : v

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TITO OSTAB BRITILT RELVI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

TITO OSTAB BRITILT RELVI. : Marsh ai Tito on pöördunud Briti maailmakuulsa- relvatööstuse v Arm-: strong-Viekersi firma poole tanki ja õlmtõr jekahurite ning V raske' kuulipildujate- ostmiseks. Jugoslaa, vias peetakse viimasel ajal kõige rohkem-silmas Ungari piiri vööndit, kust kardetakse rünnakut. Kartus on suurenenud eriti selletõttu, et Nõukogude" Vene on oma käed Kaug-Idas vabaks saanud.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIVISÖE SISSEVEDU SUURENDATAKSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

KIVISÖE "SISSEVEDU SUURENDATAKSE. Kommunistide poolt organiseeri tud rulluvad söestreigid on tundu valt vähendanud austraalia söetoo dangut. Suurema tagasilöögi välti miseks rasketööstuses on valitsusel kavatsus sisse vedada 3 milj. tonni kivisütt käesoleua aasta jooksul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PAHEMPOOLSETE KAOTUS TAANI VALIMISTEL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

PAHEMPOOLSETE KAOTUS *' TAANI VALIMISTEL. Taanis, toimunud valimistel kaota sid pahempoolsed parteid parem poolsetele üues parlamendis saa vad sotsiaaldemokraadid 211 kohta endise 215 asemel, kommunistid 12 kohta endise 32 koha asemel, kuna keskerakonnadja parempoolsed saavad 224 hokta endise 202 asemel. Töodud andmeist ilmneb, et eriti hävitava kaotuse osaliseks on saa nud kommunistid, kes on kaotanud f enam kui poole endisest kohtade ar vust., '' '• ... (.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
HAMBURG TÜHJENDATAKSE MITTETÖÖTAJAIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

HAMBURG- .TÜHJENDATAKSE MITTETÖÖTAJAIST. , Neil päevil algas Hamburgi laag rite tühjendamine emigreerujatest ja mitte töövõimelistest isikutest, et teha ruumi' Schleswig-Holsteinist sinna koonclatavaile põgenikele, kes määratud Saksa majandussi. Eesti laagritest viiakse Hamburgi üle Butini ja Lübecki laagrid. Seega kujuneks Hamburg uueks eesti põgenike keskuseks Saksamaal ■Briti" tsoonis. •

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTID MAANDUSID HAINAN'I SAAREL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

KOMMUNISTID MAANDUSID HAINAN'1 SAAREL. Hong-Kongi andmeil maandus kommunistliku Hiina väe koondis' Hainan'i saarel, mis on rahvusliku Hiina viimseks tugipunktiks. Rah vusliku Hiina peakorteri andmeil ori õnnestunud maanduda vaid. 1000 mehel, millisest arvust 400 olevat hävitatud rahvusliku Hiina vägede poolt, u. 400 võetud vangi ja üle jäänud põgenenud mägedesse/Amee rika lendurid, kes saabusid Hong Kongist, kinnitavad, et ka järgmis tel; .päevadel olevat Hiina punaväed jätkanud , oma maandumisoperat sioone.' "

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BALTI NÖUANDEV KESKKOGU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

BALTI NÕUANDEV KESKKOGU. I tegevus lõpeb tõenäoliselt Iro tege vuse lõppemise järele 30. juunil 1950. Uueks BNKK Eesti esinduse liikmeks on Eootsi siirdunud Rein Lepiku asemele, kinnitatud Briti võimude poolt koi. Herman Stoc keby. : Iro tegevuse järele jääks hoolda misele veel need põgenikud, kelle emigratsioon 011 käigus. Kõik teised viiakse üle , Saksa.-, majandusse, kas hoolealijstena vanadekodudes, sana tooriumides, jne., või iseseisvate töötajatena. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

TEADAANNE. -§>ydney Eesti Maja on suletad IGAL TEISIPÄEVAL, kl. 6-ni p.L Eesti Maja einelaud- on suletud ka SUUREL REEDEL. \ MEIE KODU. Austraalia eestlaste, nädalaleht. /- Peatoimetaja Juhan iViidang. yastutav toimetaja ja litsentsiaat >■ ° Ilmar Raudma.* Toimetus ja talitus: Estonian Housef 141 Campbell St., Sydney, N.S:W. ^ Telefon MA 8009. r Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. , Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kjiud £2/10/-.. Kuulutuste hinnad: sh 10/-' töil* tekstis -50% ja esiküljel 100% kallim. Oinaste—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu / tused 6 d. sõna. Piibliciiy (1938) Press Pty. Ltd.^ Regent St., 71-75 Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTLIK PARTEL KEELUSTAMISELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

.Teatavasti . oli üks Austraalia" liberaalide, ja agraarpartei valimi-; seelseicl' lubadusi kommunistliku. . partei keelu.staraiüev' .Nüücl, mil uus^. valitsuson!'ennast'-; jubasisse tööta-; niid, näib. et antud lubadust haka takse ellu viini a. Sellele viitavad, yiimaseaegšed; .sõnayõtiid pärlameiK; dis, ja! ajakirjanduses. 1 V Nii kirjutab Sydney "THE SUN-.;: DÄY SüN' -19. märtsil, 1950, omä; esiküljel - küsimuse kohta kokku-' võtlikult järgmist. 7 "Esmakordselt Austraalia rahu aegses1 ajaloos asub'/ valitsus seadus andluse korras maa ' puhastamisele' kommunistidest ja nende mõjutus test. Valitsus viib ; ellu Austraalia esimese, valitsuse riigireetmise aktilt millega :, , : -.i • • i ! ; ' : )(•kiiuliitatakse •' kommuilstlik • partei illegaalseks ■organisatsiooniks. . .£ Suletakse kommunistliku partei peakorter ja teised organid ühes ^kommunistliku ajakirjandusega, .ia, muude väl jaannetega. ;■ Kuulutatakse illegaalseks' kõik ''kommunistide allorganisatsioonid, |iäg^i riöorte orgi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Nii pea kui USA ja mujal va bades maades : viimastel päevadel' pinda hakkas võitma arusaamine, et. mingisugustel läbirääkimistel või kokkulepetel N .-Venemaaga pole mõtet.,, vallandus uus "raliuakt-1 šioori." Peale algas see Venemaa ■ - sõjalise tugevuse ülistamisega, mille ilmseks eesmärgiks qü hirmutamine, •ja vahetult selle järele paisati, maailma avalikkusse, rida . teateid, millest iseloomulikumad oleksid järgmised: pühapäev — Austria kantsler kutsub Nelja Suurt, kori-1 verentsile Viini, et saavutada kokr; kulepet. ida ja lääne valiel; esmas päev—Stalin annab Moskvas viibi-; vatele välisajakirjanikele mõista', et ta sooviks lääne võimud ega maailma kaheks jagamise asjus läbi rääkida ja üheaegselt sellega peavad kom munistlikud suurused kõiiešid, kus rõhutatakse, vastupidiselt Lenini Õpetusele, et • kapitalism ja kom munism võivad väga hästi rahus .-teihe-toiše kõrval elada: teisipäev— ÜSA teatab *ametlikult oma Vaikse ookeani laevastiku, j a õhujõudude tunduvast tugevdamisest; ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUED AATOMPLAHVATUSED VENES? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

AATOMPLAHVATUSjED VENES? . ^Inglise- ajakirjanik Kenneth -dc Courcy teatas, et Venes on toimunud 5: ja 10. märtsi vahel 8 uut aatom plalivatust. Ivust mees on . saanud oma andfned, sellest pole ta midagi lähemat avalikkusele teatanud. Ko gu lool tundub juures olevat tugev Nõukogude propaganda maik.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Hiigel-allveelaevad Venemaa ründamiseks [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

USA sõjaväeline' vaatleja Alas kas Sir Hubert Wilkinš teatas aja kirjanduse jutuajamises," et võima liku (sõja korral ründavad Venemaal! hiiglaslikud allveelaevad, mis võivad jää all sõita kuni Põli j a-Jäämere' keskele. Allveelaevad oma suuruselt on võrdsed lennukikandjaid sõites jää all, on nad kättesaamatu^ pommitustele. Nende sõitu ei avasta; ka ükski radarjaam. . USA pommitajate, rünnak- Alas^ TV ifkast- 011 riskantsem ja samuti, on iHsk.antiie ka USA sõjalaevade rün friak Verie allveelaevade rohkuse ftõtiu.,; Vaenlasest tabamatult võivad Jaga saavutada 'määratud sihtkoliau Julied liiig'eft-aiiyeeläevad,'3ni$ võivad vabalt opereerida jääkaane all kolme imiili. sügavuses Põhja-Jäämeres. .. . Hiigel-ä.Üve.elaevad asendaks tea-; |tud piirides ka lennukikandjaid |rkima peale rakettrelvade nad viiks ■i^ih.tkoliale ka lennukeid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Nungarini eestlastest [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

^smmm ^•'•r-;Ijä;äüe-ÄtistriaäÜa%' ; ! Nungärini' linnakese ääremail asuva sõ javäe laagri 'juurde tööl fe rakendatud uus-äustraällaste hulgas on ka 9 •'eestlast, kes sinna asunud möödunud j aasta juunis-juulis; t Eestlased on j kõik tegevad ' ehitusalal ning' ko li anenud uute oludega. Eesti Vabariigi 32. aastapäeva; puhul korraldas eestlaste grupp Ado Uusna eestvõttel 24: veebr, omava helise koosviibimise,; millest võtsid osa ka laagri juhatuse ning läti, leedu, ungari, poola ja ukraina rah vusgruppide -esindajad. Sel puhul kaunistati ruumi üks külg Austraa lia ja Eesti lippudega ja nende va li ele asetati Ingiise kuninga ja pre sident Pätsi pildid. Kaunistuseks oli sirina;; iasetätucl ka kirjatekst' 24. veebr, 1918 a.. väljaantud manifes ■tist. Kopsviibimine algas inglise hüm ragap?Yjbüld? järgnes • Aleksander Kääli- lauakõne Eesti iseseisvustest ning.sellele järgnenud okupatsiooni dest: Püstitõusmisega mälestati, ko- - diirnaa1 vabaduse eest lahingutest langenuid' ning küüditami...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Selgitage oma mōistust" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Eelmise nädala teisipäeval esines Austraalia peaminister Mr. Men zies tähelepanuäratava sõnavõtuga parlamendis (saadikutekojas) ütel des muuhulga järgmist : Kui me jälgime lõputuid vaidlusi küsimuse ümber, mis on põhjuseks hindade pidevale kerkimisele ja naela väärtuse alanemisele, siig peame tulema järeldusele, et see on probleem, mis läbistab meie tööstust ja selleks probleemiks on aktiivselt teotsev kommunism Austraalias. Mina ei kõnele mitte neist vaeseist lihits;ameelseist inimolfendeist, kes mõ tisklevad marksismi ja leninismi üle, vaid mä kõnelen kommunistli kust parteist, neist piiratud arvust meestest, kes seisavad otsustava tähtsusega kohtadel Austraalia töös tuslikus liikumises. Need on eriliste võimetega ja treeninguga pahataht likud mehed. Siin kerkib küsimus, kuidas me suhtume kommunistidele ja millised on ametiühingute suh ted kommunistidega. Kui ma esitan selle küsimuse, siis ma palun igaühte, mitte ainult siinolijaid, vaid ka ametihingute mehi selgitada oma mõistust...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Abielupaar otsib ^ TUBA lceeduvõimalusega. Teatada: Kuklane, 134 Oxford ' Street, Paddington,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KES MAKSAB? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Hiljuti plahvatas avalikkuses üks moraali ja eetika aatompomme. Dr. Klaus Fuchs'i juhtu võib kahtlemata sellisena iseloomustada. "Punase rebase" — nagu dr. Fuehsi oma pahempoolsete vaadete pärast omal ajal Saksamaal oli ^hüütud—teened punasele karule vih javad ühele peagu sümptomaatiliseks kujunevale nähtele tUumfüüsika uurimuskesku&tes. Kui meenutada "Kanada ja USA aatomspionaashi juhte, tuntud Inglise füüsiku prof. Bernal'i hiljutist avalikku idasüm paatiat, Prantsuse juhtiva tuumfüti •siku Joliot-Curie ja Belgia juhtiv» tuumfüüsiku kommunistlikku par teisse kuuluvust, siis seisa/b tavaline inimene hämmastava paradoksi ees-: tuumfüüsika on muutunud täna ' päeva ' relvastusteaduseks, "poliiti liseks teaduseks"—aga teadlased ise ■oii suurimad poliitilised võhikud, või isegi reeturid. Tavaliselt on teadlased Ikka polii tiliselt "naiivid olnud. Aga samaaeg selt on esinenud kirjutatud ajaloo kestel hulgaliselt * väljapaistvaid teadlasi, kes ühtlasi' on kandnud -tõetruid poliiti...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Siit-sealt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Siit-sealt New-Yorgi eesti haridusseltsi juurde asutati teatriosakond, mis: tõotab kujuneda poolkutšeliseks eesti teatriks Ameerikas. Teatriosa konna juhatusse valiti: luuletaja Heririk Visnapuu-ešimeheks, Villem Tomingas sekretäriks ja Evald Roosaare laekuriks; Teatriosakonna^ juhatajaks-asjaajajaks valiti JV Möllmann. Peale juhatuse kutsuti ellu teatri kunstiline nõukogu,' kuhiv kuuluvad: H. Visnapuu, R. Loorents, K. Tanilo ja A. Mitt. ; ' Luuletaja Henrik Visnapitu, ..keW Ameerikasse siirdudes peatus alul; ühes kunstnik Eduard _ Rügaga Pennsilvanias ühe ameerika ohvit seri juures, on nüüd. üle .. kolinud New-Yorki. Uue ajutise köäli" tfii ta leidnud New Yorgi, ilieegri :linnäo -Sas-Haarlemisj majas, kus elab . lca teisi eestlasi. , . ; Möödunud aasta lõpu kokkuvõtete järgi on Ameerikasse emigreerunud ümmarguselt 5000 eestlast. Kogu summas 011 garantiisid välja antud 9000 eestlasele, kellest vahepeal; 'küll osa' ori juba siirdunud mujale, f Aasta alul. on Ameerikas Sea-; brooki fa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uranquintyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Uranquinty perekondade laager, mis /asetseb Wagga-Waggast paari kümne miili kaugusel, pakub väli selt üsna; rõõmutu pildi. Olles mahu tatud endistesse lennuväe barak kidesse,* lömitab ■hall hooiiete- kogu-J mik mahajäetuna luitunud stepi-; maastiku keskel. » Siiri puuduvad isegi kitsalehelised eukaliptusedj. mis annaksid varju-päikese, eest. Laagrielu venib hallilt ja ükslui selt. Ainult perekonnapeade ^oota matu külaskäik tekitab vahetevahel elevust. Eestlaste - arv on laagris viimasel ajal üsna kokku kuivanud. Juhustlikkude siinviibijate kõrval, kes korteri leidmisel esimesel või malusel lahkuvad, leidub siin vaid kümmekond perekonda, kes tÕÕkoha tõttu seotud laagri külge. Suviseks suursündmuseks, olid ujumisvõistlused laagri basseini^ kus - triumf eerisid leestlased. Mitu „ esikolita saavutas eestlane .Harry T.oi, ..Vette hüpetes tuli esikohale laagri .kooliõpetaja'Edgar Aavik." < • Suureks' pettumuseks oli, et Uraii quintvoli üks neid-, väheseid kohti Austraalias, , k...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Minister nōuab juurdlust... [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

Minister noiiab |iiiirdiust..^ "THE SUNDAY SUN," 19. märt sil, 1950, avaldab ülaltoodud peal kirja all pikema kirjutuse Ungari immigrantide koosoleku kohta, Täites muuhulgas järgmist : < "U. 60 inimset võttis osa koos olekust, mis peeti Sydneys ühesYong •tänaval asetsevas hallis. Koosole kut külastasid Sunday Suni report er ühes ungarlasest tõlgiga. Koos olekul kõneles vaimuliku rõivas tuses mees, manitsedes oma rahvus kaaslasi ustavaks jääma Ungarile ja mitte ennast^ laskma absorbeerida austraalia ellu." Ungarlased peavad säilitama usku tulevikku ja loot ma, et neil saab õnn osaks kodu maale tagasi pöörduda. Ungarlased kujundavad Austraalias oma ühis konna," mis teotseb kiriku kontrolli all. Ungarlaste koondamiseks kut sutakse ellu ungari klubi, kuhu ei ^võeta vastu juute. Klubi liikmeskonna valikut teos tab Andrev Lazslo nimeline, ungar lane, kes olevat ajakirjanik ja •õigusteaduse doktor. Mees töötavat .kusagil NSW-s metsatöölisena. Edasi jutustab leht, et koosole kust...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x