ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
"USA LAEVASTIK EI OLE VALMIS SÖJAKS." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

"ÜSA LAEVASTIK EI OLE VALMIS SÖJÄKS." Maailma avalikkuses avaldas suu rimat tähelepanu Ameerika admiral Forrest Sherman'i teadaanne, kus ta, rõhutas, et kuigi Amee'rika sõ jalaevastik on praegu täispartneriks maa rahvuslikele kaitsejõududele, ei ole tä siiski veel valmis pikemaks sõjaks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BELGIAS HÄÄLETATI KUNINGAS TAGASI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

BELGIAS HÄÄLETATI KUNIN • ; GAS TAGASI. Pühapäeval toimus Belgias 1 rah vahääletus, kus tuli otsustamisele kuningas Leopoldi tagasituleku; küsitlus. Kui mitu päeva enne "vali .misi -valitses rahva hiilgas, prn^iselt.: pingeline* meelöölü, mis viis avalike' kokkupõrgeteni, siis valimised toi musid võrdlemisi rahulikult. Hääle tuse tulemusena selgus, et kuningai tagasituleku poolt hääletas 2 mili jonit 938 tuhat inimest, milline arv moodustab 57,7% s valijate arvust.. Nüüd jääb vaid parlamendil otsus tada kuninga tagasituleku küsimus vormiliselt. ,

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse Jumalateenistused oiv pühapäeval 19 märtsil ja pühapäe val 26, märtsil k.a. kell .7 õhtul 90: Goulburn Street Luteriusu kirikus.; Pühapäeval 19 märtsil kell 4 p.lv on Koguduse saalis- 760 George - Street, sissekäik Parker Lane'st,: Kogudus e^Nõukogu koosolek.ja Ko guduse koosviibimine. Uusi Koguduse liiknieike astuda; soovijaid palutaksp Koguduse • õpe tajale oma soovi avaldada ja and-, med Koguduse liikmete nimekirja sissekandmiseks anda. ! Õpetajaga võib Rääkida kirikus enne ja pärast Jumalateenistust ehk kodus: 96 Sailor's Bay Road, Fiat 2. NORTHBRIDGE. Praost Fr. Stockholm, SR. - Sydney Eesti Ev.-Luteriusü Jaani Koguduse õpetaja.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VESINIKUPOMM KOLLITAB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

VESINIKUP OMJME KOLLITAB.: •'"Viimase!, ajal on ameerika tea dusmeeste ringkonnis rohkesti sõna; võetiid hydrogeenpommi kolita. Kui , üks osa sõnavõtjaid naib ilmselt olevat häälestatud. Moskva propa ganda seisukohale siis teised püüa vad pommi hävnusjõudu hinnata kainelt. Nii väidab professor El liott, et hydrogeenpommi plahva tuse tulemusena võivad muutuda aastaajad, kusjuures talv muutuks pikemaks ja suvi lühemaks ning"' üenise 365 päeva asemel oleks aas tas 370 päeva. • Samal ajal väidab teine teaduse mees dr. Szilard Chicago ülikoolist,, et hydrogeenpommi plahvatusest tekkib raadioktiivne tolm, mis hak , kab keerlema ümber maakera. 500" tonni raske vesinikupomm võib te kitada nii palju raadioaktiivset tol-. riiu' et mürgistiatakse kõik elavad, õiendid maakera!

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TASMAANIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

räiyv. TASMAANIÄST Tasmaania pealinna^ Hobarti on eestlasi asunud elama paarikümne ümber. Neist on suurem osa uued juurdetulevad, kuna vanadest eest lastest on teada vaid kaks. kes mõlemad jõudnud jõukale järjele. Need on—saeveski omanik härra Valter, kes kodumaalt lahkus üle 40 a. tagasi ja pr. Sikk, kes asus Austraaliasse 25 aasta eest. Esialg selt peatus ta Melbpurnes ja siirdus siis Hobarti. Pr. Sikk omab linnas mitmeid kinnisvarasid ja juhib lastepesu tööstust ning äri. Mõlemad on osutanud vastulekut uutele saa bujatele ning hr. Valteri saeveskis on mitmed eestlased teenistust leid nud. Samuti on pr. Sikk korralda nud koosviibimisi, kuhu on kogune nud Hobarti-eestlaste koloonia pea tervikuna. Üks suuremaid kokkutu lekuid tema juures oli uue-aasta vastuvõtmisel möödunud aastava hetusel. • Uutest eestlastest on mitmed jõudnud endid juba päris korrali kult sisse seada. Neist võiks mär kida ins. J., kes tegutseb mehaanik kuna kohalikus kinos ning selle; kõrval rassib oma ulualuse e...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE KINDEL OMA "VÖIDUS." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

VENE KINDEL OMA "VÕIDUS." Ühes järgjekordses punases pro pagandakõnes väitis Nõukogude sõjaminister Marshal; Vasilevskv: "Meie rahvas on kindel, et kui imperialistlikud sõjaõhutajad rün davad meid, siis Nõukogude. Liit ühes teiste rahuarmastavate rahvas tega on võimeline purustama igat ründajat." r

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

ŠTÜUDIO AUTOS tooR fotoateljee iga eestlase" koju ja võimaldab •kõrgekvaliteedilist - ateljeetööd koduses miljöös.- Portjee- ja grupipildid retustieeritult ja vajaduse korral koloreeritult. Väljasõidud ja kohaletulek tasuta. /■;Vs:&ATööRTööiy ■ , ja reisipildid viimistletud.: Eriline tähelepanq suurendustele jä re produktsiöonidele. Amatööi-tööde vastuvõtt uues eesti kaupluses 143 Campbell Str. (Eesti Seltsi, kõrvalmajas.) '• £. TÄHTRA Meisterfotograaf Kirjad: 83, Redmyre Rd., Strathfield. Tel. TJM8223 töötundidel. ÄSJA AVATUD EESTI DELIKATESS—TOIDU AI NETE KAUPLUS : BALTIC 143 CAMPBELL ST., SYDNEY, EESTI MAJA KÕRVAL. - SAADAVAL: Suitsu, shihk ja ribi, "suitsu, krakovi, viini- ja maksa vorstid, suitsu kalad ;ja angerjad, piprakilud, soola ja rasvaheeringäd, hapukapsad, hapukurgid, kohupiim, rulci ja peenleib. PJIMA BAAR, JÄÄTIS JA KARASTAVAD JOOGID. Kaupluses võetakse vastu "MEIE KODU'' tellimisi ja on müügil ühes äjaleihe 'üksiknumbritega. ka eesti raamatuid. ^ . ! -Piima, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Melbourne'ist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Melbourne'ist Postioludesttingitud ; hilinemise .tõttu avaldame 'juuresoleva kirjel duse Vabariigi Aastapäeva pühitse i misest Melbourne 'is tunduva hiline misega. ■ ■ < Toim.. . 18 veebr, toimus kiriklik Vaba jriigi : aastapäeva tähistamine St. John 'i kirikus, kus pidulikul juma lateenistusel teenis . Õpetaja U. jStockholm* Väärib märkimist, et see : suhteliselt väike kirik anti alles hiljuti 'eesti kogudusele emakeel1, 'sete jumalateenistuste pidamiseks. ■Oma asukoha tõttu kesklinnas- osu tub ta kõigile kättesaadavaks. Va bariigi aastapäeva jumalateenistus sisendas osavõtjaile harda meeieolu. Aastapäeva pühitsemise ilmalik osa toimus • South Melbourne' Tem perance Hall'is 24. veebruaril, õhtul. Aktuse avasõna ütles seltsi abiesi mees A. Keir, kes tervitas koosoli jaid Melbourne'i Eesti Seltsi juha-, tuse nimel. Selle järele laulis MBS meeskoor S. Nõmmisto juhatusel K. Türnpu "Mu armas isamaa." Järgnes J. Aaviku:helind "Liossi varemeis'- et tekantuna ; klaveril S. Nõmmi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Eesti Selts "Eesti Kodu Linda" järjekorraline KOHVIÖHTU on pühapäeval, 19. märtsil, s.a. algu sega kell 6 õhtul-. TEADANNE , Sydney Eesti Maja. einelaud ou suletud igal teisipäeval, kl. 6-ni p.l. TÄHELEPANU! Eesti Gaidid ja Skaudid korralda vad laup. 18 märtsil . LÕKKEÕHTU Eesti Kodu ruumes.. Algus kell 7; õhtul. Kavas 'skautlikke ettekan deid. Lõpuks tants. » *r ' MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Viidang: Vastutav toimetaja ja litsentsiaat . Ilmar Raudma. v Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009, . Üksiknumbri hind sh. 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuuel sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12. kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh • 10/- tql], tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimis?, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kutilu ; tused 6 d. sõna. Publicity (1938) Press Pty; Ltd., Regent St., 71-75 Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Sydneyst 'Pühapäeval, 12. märtsil,; Eesti' Majas korraldatud kirjanduskul tuurõhtu oli kokku meelitanud, saa litäie rahvast. Olles esimeseks selle laadiliseks ürituseks Sydneys, tõen das see uutlaadne Õhtu, mille, lõpus puudus masside : tõmbenumber, tants, et eestlastel ka paguluses pole haihtunud huvi vaimse kultuuri küsimuste vastu. ; * ' j Õhtu avas .sissejuhatava sõna võtuga E. Saarepere. Sellele järgnes toimetaja. J. Viidangu kõne Tammsaarest kui inimesest jaV kir janikust. • Erilist tähelepanu pälvis Bonegil läst seks puhuks kohale sõitnud näitleja Jaan Mürgi, ettekanne, kes esitas kaks katkendit Tammsaare ''Tõest ja õigusest." Saalitäis pub likut kuulas .hinge pidades, kui näitleja sügava dramaatilisusega esitas Andrese; monoloogi "Tõe ja õiguse" Ill-da köite lõpust, täien dades seda veel Mari surma traagi kaga. Publik tervitas tormilise kii duavaldusega ka kuulsat Pearu ma tusekõnet. Instrumentaalkvarteti ettekan deist kujunes eriti paeluvaks Heino Elleri hingestatud hällila...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELEMENTS OF CONVERSATION [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

ELEMENTS OF CONVERSATION I must look for lodgmgs< Mul tuleb otsida elukorterit. Can you tell me where there are any to let? Kas te võite mulle öelda, kus on korterit üürida? Have you any rooms to let 2 Kas Teil on tube üürida? Yes, sir, I've several. _ \ Jah, mu härra, mul on mitmeid. Do you want furnished or unfurnished apart ments? Kas Te soovite möbleeritud, või möbreerimata tube ? I want furnished rooms. Ma soovin möbleeritud tube. Dö you also let for a few days or weeks?" Kas Te üürite ka, üksikuteks päevadeks või: nä dalateks? No, sir, only monthly. Ei, mu härra, ainult kuuviisi. : I want two bedroms, with sitting-room and a kitchen. Ma soovin kaht magamistuba ühe elutoa ja köögiga. » I can accommodate you. Mul on võimalik Teid majutada. Please walk im Palun astuge sisse I'll show you the rooms. Here's the sitting-room. Ma näitan Teile ruume. Siin on elutuba. It is not very large; but it will do for me, \ Ta flole väga suur, kuid sellest on mulle küllalt. You. see t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
WORDS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

WORDS lobby . -A eeskoda lavatory, käimla, laundry . pesukoda attic-room- pööninguruum loft ' katusealune garret ' mansard bathroom vannituba tube shower sitting-room bedroom kitchen. verandah brick tile flat vaiin dush . elutu.ba magamistuba köök rõdu telliskivi. katusekivi elukorter (koosnev mitmest ruumist • ja eraldatud teistest korteritest)

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Quiet Purge in USSR From "Newsletter" from Behind the Iron Curtain. No. 155/156, Vol. IV. January. 13, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

From "Newsletter" from Behind the Iron Curtain. No. 155/156, Vol.. . IV. January. 13, 1950. In agriculture, too, precau tions against theft had. to be taken. Hundreds of thousands of Party activists, students, Young Communists, schoolchild ren, journalists and MVD workers were drafted in all the towns of the USSR and sent to the countryside at harvest* time—not to help the kolkhozniks but to keep watch on them. Guards stood not only on the fields, beside the thresh ing machines and at the doors of barns; they also accompanied the transports of grain to the collect ing centres and lined the railways along which it was. sent on. At the same time the people responsible for delays in delivery were purged. Neither was the ideological front spared. In August-September the editorial boards' of the two most important Soviet theoretical maga zines—BOLSHEVIK and VOPRO SY. FILOSOFII—-were discharged. The purge in the offices of BOL SHEVIK was especially rigorous;" publication of the magazine %...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Peace and the Soviet atomic Bomb From "Newsletter" from Behind the Iron Curtain, nr. 143/144, Vol. III [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

From "Newsletter" from Behind the Iron Curtain, nr. 143/144, • > Vol. Ill In some quarters the news' that the Soyiets have the atomic bomb has called forth the hope that the "cold war" will undergo modera tion and perhaps even be superseded by peace as now the Soviet Union has ceased feeling at a disadvantage with regard to America and will be amenable to reason. In these quar ters it is believed that now is the time for new negotiations with the USSR for disarmament, for trade agreements profiting the Soviets, etc., etc. . The results of such negotiations can be. foresoon by the informed part of the public without any dif ficulty whatever. For every trade agreement profiting the USSR the Soviets will say • thank you and—1 not fail to mate use of them for bolstering their war potential. All treaties obliging the non-Soviet countries to disarm will be met by the USSR with the claim that it is not sufficient to scrap armies; the police force, too, should be dis armed. At the same t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLANE MUUSIKAÖPETAJAKS HIINAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

EESTLANE MUUSIKAÕPETA JAKS HIINAS. Tientsini Hiina muusikakoolis te gutseb käesoleval ajal Õpetajana cello alal eestlane Endel Mein. Vabal ajal mängib ta kaasa ka kohalikud kammermuusika orkestris/peamiselt cellõt. Nagu ta oma tuttavatele Sydneys läkitatud kirjas märgib, on ta ainukeseks eestlaseks selles Punase-Hiiua suurlinnias. Igatahes üliegi teise eestlasega juba. aastaid pole kokkupuutumisi olnud. Endel Mein on pärit Tartust, kus juba noorelt hakkas harrastama i muusikat. 1927 aastal rändas ta Austraaliasse koos oma tantsitarist abikaasaga ning peatus mõnda aega Sydneys. Kuid siis lootis leida pa remaid võimalusi Hiinas ning siirr dusidki sinna koos abikaasaga 1931 >a. Sellest ajast on ta elanud Hiinast peamiselt Peipingis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MALETURNIIRIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

MALETURNIIRIS. Sydney linna meistri nimele tuli esikohale lätl-ane Bruno Strazdins, kes saavutas 10 punkti võimalikust 11-st.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VENE TAOTLEB LÄÄNE-SAKSAMAA KONTROLLI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

VENE TAOTLEB LÄÄNE,SAKSA MAA KONTROLLI. Ameerika vaatlejäte tähelepane kute järgiv taotleb Vene lähemas ..tulevikus Lääiie-Saksamaa valluta mist ''rahulikul teel." .See. olevat tarvilik Saksa Ruhri kaevanduste 'oma kätte saamiseks. Ainult sel korral võivad Nõukogud oma tera setoodangut tõsta Briti ja Ameerika tasemele! Enne seda ei julge Vene riskida uue sõjaga. '■ Lääne-Saksarnaa vallutamise ava täktiks oleks 500.000 komnoort läbimarss Berliinist 28. mail. '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜKS TUBLI EESTLANE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

ÜKS TUBLI EESTLANE. Kanadas, Aita provintsis, Big VaL ley. linnas elab oma perekonnaga eestlane Jaan Kerbes, kes Kana dasse r,nnanud, 40 aasta eest. j Vaatamata sellele, et mees siirdus Kanadase Venemaalt, Tveri kuber mangust, olles seega eemal elanud eesti rahvuspoliitilisest ja kultuur elust, on ta jäänud ustavaks eestlu sele. Tal on 6 täiskasvanud last, kes saanud hariduse Kanada koolis, kuid valitsevad siiski eesti keelt niihästi kõnes kui kirjas. Sellejitures on mees täiesti tead lik ka kommunismi olemusest. Ta on ostnud mitukümmend eksem plari Kravtsehenko raamatut "Ma, valisin vabaduse," jagades seda laiali oma tuttavaile, et viimased teaks, mis seal Venemaal õieti te hakse. Ta on tellinud endale ka eesti ajalehed.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS-AUSTRAALLASTE ÖHTU SYDNEYS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

UUS-AUSTRAALLASTE ÕHTU :," 'V SYpNEYS. ,- t-:t , •Laupäeval, 1. aprillil, algusega kell 8- Õhtul toimub Sydney Town ' ' HaüMs iius-austraällašte Õhtu, kus rahvatantsudega, lauludega, ja rah vapillidega esinevad, migrandid.; Eestlasi esindab, Sydney Eesti rah vatantsutrupp pr.; Kuusiku juha tusel. V Pääsmed; on :niüügil uues' eesti de likatesskaupluses, mis asub Eesti Maja: kõrval, "Canjpbell St. 143.:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISE POMMITAJAD MALAYASSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 23 March 1950

iwifiym |i.I| mii ING&ISE POMMITAJAD MALAYASSE. Malay mässuliste ■- korralejaitsii , iniseks saadetakse Britist, kohale Lincoln-pommitajate eškadrili. Sa maks 'ülesandeks ori ette nähtud ka 2000 inglise sõduri Malayasse saat mine Hong-Konjyist.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x