ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 14. června 1940. Enniský Věstník POfiÁDÁ Zprivy z Ennis a PEKLO JOSEF VYTOPJL. okolí laskavá oznámte jemu. Když se nevydaří manželství a manželé se mezi sebou perou, říká se o nich, že mají doma peklo. V bibli- ckém dějepisu, když jsem chodil do školy, učili nás, že hned po stvoření «véta se vzbouřili andělé v nebi a chtěli býti podobni Nejvyšáímu a nad hvězdy Boži vyvýšeni stolicí jívou, a strhl se boj veliký na nebi, kde Michael a ostatní loyálni andě- lé bojovali s těmi andéli špatnými a tyto byli zavrženi do pekla. — Tak Jane se učili a čert s vidlicemi nám byl malován, který nás hříšníky v tom pekle bude škvařiti. Husí kůže nám nabíhala, když jsme to slyšeli vykládati od našich babiček, až po dobé jsme viděli, že nás strašily. Při vypodobnění toho pekla mně přichází na mysl, jaké by mělo býti pravé peklo proti peklu, které se o- dehrává ve Francii ve válce mezi Německem a Francii a Anglii, kde musí býti peklo hadrem proti tomu modernímu válčení, kde je ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

V pátek, dne 14. června 1940. CECHOSLOVAK Chceme tisíce do- pisů do Washingtonu zi Američany jinonárodovei, rozho- dla se Národní Rada větší částku na hotovosti okamžitě telegraf ovati j společně jaště s hotovostí, ktercu |i || i • v, vn | tam, a my jsme jim dobrácky kem, který učinil. S demokraciemi| 99*" Předplaťte si Čechoslovák* J8.K Cllouno jeste. j (blandly) a idioticky při tom napo- bylo pohráváno jako se suckry tím| pWu $2.00 na rok! Po barbarském napadnutí neu- trálních zemí, Holandska, Belgie a Luxem burská, celá Ameiíka pro- budila se ze spánku a počíná spa- třovati nebezpečí v úspěších Nazi- stických hord. Vyšetřováním při- chr.zí 1: názoru, že i zde mezi námi jest spousta podvrátného živlu ne- jen v nicbčanech, ale i v občanech amerických. President Roosevelt podporován obrovskou většinou vlády, kongresníků a senátorů jak demoki Etické tak i republikánské strany buduje na rychlo armádní i námořní moc, co jedinou záruku naší svobody. Dnes obrovská větši- na vlády i občan...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 14. června 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Stan Laurel and Oliver Hardy —ln— "The Flying Deuces" - Also "Siege" Z města a okresu — Jim Maresh s manželkou z Camercn byli zde v úterý za obcho- dem. * * — Paní George Lániček s dětmi a otcem p. Joe Bartoném z Bryan, byii zde na návštévě u pi. Agnes Plškové, minulý týden. Poděkování i 1 (UNCENSORED> FRIDAY N1GHT ONLY ON STAGE IN PERSON Sarie and Sallie Stars of Gene Autry's picture— "IN OLD MONTEREY" with their Cabin Creek Band Nižepsaný vzdává timto upřímné a srdečné díky svým milým osadníkům, obětavým spolkům a jednot- livcům, občanům a cbchodnikům a přátelům z blízka i z dálí za přečetná blahopřání, cenné dary a jiné vzác- né projevy přízné a lásky, kterých se mu dostalo u pří- ležitosti oslavy jeho zlatého jubilea kněžství a čtyři- cátého výročí jeho působení v csadě. SATURDAY — ONE DAY ONLY Roy Rogers —In— "Days of Jesse James" wlth Geo. "Gabby" Hayes also BUSTER KEATON COMEDY 8UNDAY AND MONDA...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! * - Šiřer' listu, šíříte prav- du. / každý měl vědětl. P < i'N omělostí a svorností do- československý lid v Te- dznání a cti. V AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 25. Entered as second-class matter January 2, 1920. at thepost oílce at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 21. ČERVNA (JUNE) 1940. Boj Francie se přenese do Afriky Německé podmínky příliš ostré. -- Flotila se nevzdá Německé hordy pochodují dále do Fran- cie. — Vzdušné bitvy v Anglii a Ně- mecku. — Rusové se soustředí u hlin- ských hranic. — V Německu bude hla- domor. V Bordeaux a Madridu kolovaly časně ve čtvrtek ráno nepotvrzené pověsti, že francouzská vláda našla německé podmínky nepřijatelné a že prseident Albert Lebrun a jiní vládní vůdci se přestěhovali nebo se př...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 21. června 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: VYSOKÝ CIL Dala se autem zavézti až k jejímu bytu a nařídila šo- férovi, aby na ni čekal. Na tuto svou návštěvu se pečlivě připravila. Nastrojila se do svých nejlepších vycházkových šatů a ozdobila se šperky Tomanovy první ženy. Její obličej byl mistrným dílem kosmetické úpravy a vůně, táhnoucí se za ní, připomínala celý voňavkářský krám svou rozmanitostí a pronikavostí. Ela chtěla nepatrnou, ubohou kantorku oslnit krá- sou a vznešeným vystoupením. Božena však nebyla její návštěvou přivedena do roz- paků. Byla jen překvapena — neboť nechápala, co u ní pa- ni Ela vlastně pohledává. Její svědomí bylo tak napro- sto čisté, že jí ani nenapadlo, že by se návštěva paní Ely mohla týkati Petra. Pozvala ji klidné dál a nabídla jí židli, aby se posa- dila. "Chci s vámi mluvit beze svědků. Vaše bytná nás ne- může slyšet?" řekla Ela povýšeně. "Paní Zámecká není doma. Co mně vlastně chcete tak důležitého?!" pravila Božena užasle. Ela cí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

V pátek dne 21. června 1940. CBCHOBLOVJÍK i v k/ Nové methnHv vállrv' ..Nepodaři"li se útoku proniknout!, C HlCinoay VaiKy Cl narazi-li na nové přehrady obra- Pnrfnii.v ic W t , ny, nastupuje v důsledku bezvadné- P uk. cs. gen. stabu K. Lukas. ho spojeni zemé se vzduchem nová ..... ' příprava, nové ničení bombardova- zníá^O SET? Pnrly prv,ni cím letectvem, aby cesta tankům za ^Pésich německe armady každou cenu byla otevřena. cil f g!' t Se,Verní Fran:1 Ku výšeni zmatku v prostoru zá- wiádřpnv y- y y silné moralné íoh polní armády sestupují nové a stabilitv verih, l ,mn-° -1 slabe nové skuPiny Parašutistů, chráněné kářckvm m ■ řz pam", Početnými doporovodnými vzdušný- ^ym. Důvéra těchto lidí byla o- mi roji letadel, které jsou připrave- SStiSvvíDSí«, dřívéjš!ny útočiti jak na cile ve V2duchu tak 282?ÍL-PZ možnost i „a cile pozemní a orientují orga- ^chleho prorazeni, jiz předem vy-|nisované skupiny parašutistů kou- dovanych posic a dotovaných mo- řovými bombami o umístění dělo- derní...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 21. června 1940. Postup událostí evropské tragedie do rukou. Vítězné německé vojsko poddati v nerovném zápasu. Francouzi vyklidili Paříž, by ji u- áetřili stejného osudu, jaký potkal Varšavu. Francouzští bojovníci, vysíleni po deseti denním bezesném bojování, jjrotiútočlli, by kryli svůj ústup. Německý postup přes Francii byl doprovázen nápory ze zadu i z pře- da na Magonotovu linii a Francouzi dosud tvrdí, že působí nepřátelům těžké ztráty. Němci ve svých zprávách udáva- jí, že Francouzi byli poraženi tak, že do 10 dnů budou na kolenou prosit o mír, ale podmínky budou prý ne- obyčejné ostré. Britické úřední kru- hy pravily v pátek, že ať se stane co chce, Britové budou bojovati dá- le a projevili naději, že udrží se proti Némcúm do zimy, kdy hlad a nedostatek potravin Německo po- razí. Francouzský premier Paul Rey- naud žádal presidenta Roosevelta, aby Spoj. Státy pomohly okamžitě Francii vším možným a aby se "po- stavily proti Německu". Toto že Je •posledn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

V pátek dne 21. června 1940. ČECHOSLOVÁK / K I / Y Besídka f v o líenaru táme dr. Roberta J. Nebesaře do Ft. Worth a doufám, že se mu zde bude í líbit, že se seznámí jak zde ve Ft. j Worth tak také v blízkém Dallasu s j našim národem. Přeji hodně úspěchu vám tam v Caldwell, Tex., že budete pořádat bazar pro Sdružení. Teď tam máte Fort Worth, Tex., 18. června, mocnou silu, a sice p. Franka Ho Ctěná redakce Čechoslováka, též ráka, který tam mnohé naučí naši milí čtenáři! Besedu, také kousek staré vlasti. Věru, není chuti do ničeho, vše I vám úsPěch větší než jsme mě- jednoho zaráží. Je to až ku podivu zdá, že je vás tam jak ten natěrač bere stát za státem,1 v'ce ne^ n^s zc*e- Také já zde mám o co usiloval kaiser, to udělá natě- i šatstvo od jedné Američanky a teď rač, proto že kaiser vedl válku pří- co s tím, když už zabrali mou a natěrač ji vedl propagandou francii. ^ naši utečenci, kde se falešně. Ale přijde doba, kdy on a skryli- kde ísou' co x s niml stalo? celý ten proradný národ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 21. června 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY PublLshed every Friday by Čechoslovák publishino co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jas. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertislng rates on applicatlon EÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS Velké korporace kradou nám pů- du pod nohama, co W. Lee 0'Daniel íidluje a zpívá, pravil pluk. Ernest O. Thompson, kandidát za guver- néra, ve své řeči na rádio v San An- tonio. Thompson nazval O'Daniela "politickým baronem Munchausem", jenž slíbil starcům $30 měsíčně, kdy denta na universitě, ten se velice málo zajímá o nebezpečí, které naší zemi hrozí, a není se co diviti, po- něvadž bud' zúmyslně anebo z ned- balosti, nebyl na to upozorňován. Viděli jste to z hlasování o tom, co soudí o vstoupení...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

V patek dne 21. června 1940. Čechoslovák Německé intriky. Poslouchal sem u přítele Karla Kašíka krátkovlnný rozhlas, který však nebyl dosti zřetelný. Z Něme- cka byl v řeči anglické i německé; v té anglické řeči bylo "vysvětlováno", že německý národ byl velice stísněn, cestě". A to je to samé co němečtí samou adresu, což dokazuje jasné monarchisti a Všeněmci veřejně spojeni mezi oběma tělesy. Samo se- hlásali po léta před světovou vál- bou se rozumí, že jsem na to ani ne- kou, a generál Bernhardi o tom dva odpověděl, ač jsem si to podržel, a roky před tou válkou, Německu prý po případě to pošlu senátorovi Con- vnucenou, napsal obšírnou knihu, nally-mu. Němci v té drzé a lživé propagandě A to vše prý je jen malá ukázka a na radiovém rozhlasu neustále toho, co tu nazisti, komunisti a fa- tvrdí, že jen Anglie je vinna tím že šisti připravují, pod přímým i nepří- Německo se musí bránit a zabírat mým řízením z Německa, Ruska a a proto že byl donucen k rozšíření, "lebensraumu", česky živo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 21. června 1940. minimum Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. — Ve zdraví se dožil včera 20. Ennis, Texas. bou. Takovéto spršky chodí a far- června stáří 81 let starý přítel Jan Ctěná redakce a čtenářstvo! mářům to ztěžuje práci v poli, již Abych nevyšla z prakse, musím stejně hodně zadrženou. Nám měst- každý při tomto večírku dobře po- bavíte a že náš Kroužek zas brzy navštívíte. Do poslední naši schůze taky náš br. před. mládeže S.A.Č.T., Joe J. Pálka, domovník v Národní siní. Úctyhodného stáři dožiti se v do- zase"n&o do Čechoslováka MpsaTa ským zahrádkářům se to ovšem líbí, brém humoru, jak se dožil stařešina také k vůli že si to někteří nikdy nebyly květiny v červnu v ta- Jan Pálka, jest velmi málo případů, čtenáři přeji Ono je to sice pravda kovém rozkvětu jako jsou letos. Mí- Kudrna, taky povolal členy, a naše a proto jemu gratuluji k té jedena- ,ak napsai br K Lážnovský v po st0 zeleniny nasázela jse...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

V pátek dne 21. června 1940. Čechoslovák Největší souostroví. — Nej větším souostrcvim na světě je filipínský archipelag, který má 7083 ostrovů. Některé z těchto ostrovů jsou obyd- leny, mnohé však se nehodí pro li- di. pro své nezdravé podnebí. Předplaťte si Čechoslovák* Pouze *2.0# na rok! NEDÁVEJTE ŘEZAT VŘEDY. Musím vám sdělit, jak podivuhod- ná mast je Nonat. Jeden Mexikán měl vřed, že jsem co živa takový ne- viděla. Doktor to měl řezat, ale on se bál, anto jeho krajan tak přišel o život. — 8 dní měl strašnou hor- kost, ale pod Nonat vřed se otevřel a pomalu se lepšil. Celý měsíc byl doma z práce, ale já říkala, že ne jeden, ale 10 vředů bylo v tom mí- stě, nebóť byla v něm díra, že silný NAŠI STUDENTI PRACUJÍ I V LÉTĚ. Vzdor smutným zprávám, jež den- ně docházejí od spojenců a vzdor poměrům nejistým, jež asi budou následovati, o kterých každý pře- mýšlí a uvažuje s těžkým srdcem, přece proud života jde dále a my studenti zde na státní universitě musíme pracovati tak jak všichn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 21. června 1940. BEST THEATRE PROGRAM today and friuay Clark Gable Joan Crawford —in— "Strange Cargo" Also "GOLDILOCKS AND 3 BEARS" 8ATURDAY — one day only Jane Withers Gene Autry —In— "Shooting High" also TERRY TUNE CARTOON SUNDAY AND MONDAY Mickey Rooney As 'Young Tom Edison' with George Bancroft TUESDAY — BARGAIN DAY DOUBLE FEATURE BILL "An Angel From Texas" And "Charlie Chan in Panama" Admission: 2 for 15c; 2 for 25c WEDNESDAY, JUNE 26TH Czech Talking ' Picture "Kříž u potoka" t GOODYEAR MARKS PEAK QUARTER CENTURY OF TIRE MAKING — SELLING Z města a okresu — Student Ernest Morris z Bo-! marton, studujici na kolleji v Den- ton, navštívil rodinu Aug. J. Morrise j v pondělí. — V neděli na "Den otců" přijeli návštěvou d; West k rodičům Fr. Kabellovým st., W. R. McDonaldovi s dceruškou z Fort Worth a Alfons Pustka s rodinou z Temple, jejichž syn Norbert zde zůstal na prázdni- ny a aby trochu prováděl svého sle- pého dědečka. * * W Kupujeme kukuřici v klasích /...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. I#®. H C \\ \ ^ *c ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! — Šíře- ^ ^ fu, šíříte prav- (1" ^ ? -aždý měl věděti. 0\ -iiělostí a svorností do- československý lid v Te- uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 26. clags_matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. Entered as second 28. ČERVNA (JUNE) 1940. Francouzské loďstvo se nevzdá-Anglie chce mír? Berlín tvrdí o pokusech k míru. - Britové popírají Britové vylodili své vojsko ve Francii. Rusové bombovali Rumunsko. — 7 dni práce v Rusku. — Japonsko pomýšlí na Indočínu. Hoover odsoudil zahraniční politiku Washington, 25. června. — Bývalý president za "prosperity za rohem" pravil dnes v republikánské národ- ní konvenci, že Amerika musí "se zdržeti ven z války", jestliže tato po- l...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 28. června 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: VYSOKÝ CÍL ROMÁN jejího muže. Všechna jistota, s niž jindy čelil každé' Shledala posléze, že se k ní nechová ani tak srdečně příhodé, ho úplně opustila, jakmile se setkal s Věrou a jako po prvé, když se s ní setkal v kanceláři. jakmile jí pohlédl do oči. Hlava se mu zatočila, srdce _ mu neklidné a rychle bušilo, hlas mu vypovídal službu což vše dohromady znamenalo jakousi záhadnou ner- vovou chorobu. Tento podivný stav ho mučil tím více, že byl nucen s paní Věrou se setkávati denně a že byl Petrem zván i Oldřich pokrčil rameny. -Nevím! Asi nepotkala ještě toho pravého, kdo je jí souzený," řekl klidně. i "Nedivte se mým všetečným otázkám," pravil Petr. "Znám rodinné poměry všech svých zaměstnanců. Za- jímá mě, v jakém prostředí žiji a musí-li někoho ze svého platu podporovat!" , Oldřich jeho výmluvě uvěřil. Odpoledne si nalezl v blízkosti závodu byt u star- ší vdovy. i Hned večer napsal dva dopisy o svých prvních do- jmech j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

V pátek, dne 28. června 1940. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie V železničním voze, jenž se stal historickým v Compeigne, 45 mil severovýchodně od Paříže, na řece Oise, protože dne 11. listopadu 1918 bylo v něm podepsáno příměří a u- končena světová válka, v pátek opět zasedali iistupci nepřátelských stran, Německa a Francie. Tento- kráte ale diktují podmínky míru Ohledně britických a francouz- ských držav v jižním orientu, Ja- í ponsko bud' zesílí svoji ruku nad 1 nimi anebo přímo bude jednati. * V sobotu. — Sobota 22. června bu- de zaznamenána v historii Francie jako nejčernější den, poněvadž v ten den končí svoboda jedné z nej- vělších a nejhrdějšách mocností I světa. Francie podepsala příměří s Německem. Francouzská vláda v Bordeaux o- j známila pozdě v sobotu večer, že i Francie a Německo podepsalo pří- Co zbylo z Francie p© německém blitzknegu. Ssari . Němci Francouzům, kdežto v r. 1918 měři; stanovící "těžké, ale čestné diktovali je Francouzi Němcům. pomínky." Kdy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 28. června 1940. postup událostí evropské braný. Neboť poučeni z Mnichova, tragedie. které isme právě my, Čechoslováci, . 1 . . tak draze zaplatili, platilo nikoliv chystá se k "hroznému- uderu najnjm a,e ,ehdy v ^ 1&33 spojen. Zprávy z Penelope. P/lusíme vytrvali! ! kde můžeme vyšlo viti své názory a- jejich dobročinných pochůzkách, niž bychom "byli za ně odstřeleni neb Tam poznal Alík Zuzku a překonal posláni do koncentračních táborů, sám sebe; požádal ji odhodlaně o w Tak ^ nam zde též pěkně zapr-; Naše poslední provoláni k našemu kde máme možnost vclně věřiti a schůzku a nejenom to, ale přinesl Britanii, kterou "musí zdrtiti vc t^m Anglii a Fr:.ncii, a dnešni po- ®e'c v pondéii rano dostavil se pěk- lidu v Texasu bylo naprosto jasné nábožensky žiti dle svého svědomí, jí i nové šaty, šel s ní do biografu Středozemí. j učení z barbarského vypětí nacistic- ný tichý deštík, tak máme vláhy —přes to, že Francie musela kapi- My jsme přesvědčeni, že dokud bu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

V nátek. dne 28. června 1940. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtašková. již ty denní přeháňky a tak nyní se všemu rostlinstvu bude dobře dařit. Jak se zdá, bavlna ukazuje též na dobrou úrodu, jen aby se nedostavil na ní nějaký škůdce hmyz. Zítra v Temple ukazovat budou v Tento měsíc 21. června tomu bylo 13 let, co jsme se s mým manželem vydali na tu společnou pouť živo-| divadle "Gem" opět krásný český tem a pomohla mu vychovat jeho film P d názvem "Kříž u potoka", pět osiřelých sirotků. Jak už to tak Hodláme se naň také podívat a pak život sám sebou přináší, nebyla ta vám zdělím, jak se mě líbil. Před cesta vždy růžemi poseta, ale také mnoha lety, ještě když jsem byla v trochu trním. Přes to však mám ra-1 Praze, hrála jsem právě také v tom dost, a jsem spokojena, že děti jsou' kuse, během té dlouhé doby jsem všechny ku mně velmi hodné a váží si mně, právě tak jako vlastní mat ky. Jak často je vlastní matce těžko vychovat dle svého přání dítky a mně se to přes to p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

cechoslovAk V pátek, dne 28. června 1940. ČECHOSLOVÁK AN D \VEí> Í SKÉ NOVIN V Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Job F. Holásek, Sgc'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, J:s. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris nesiysei a nej větší mocno, v pádu vitézstv, né bezcenné. na svete - učiniti ovsem dováli v úsudku, že Amerika činí - . chyby, které se staly osudnými 1 iv :. Tak na přiklad velitel ná- ní gardy, jehož jméno jsrne si8 apamatovali, pravil při rozmlu- vě potřebujeme 3.500,000 mužů v trdé, a přece kongres neu- :1 ničeho v nuceném cdvo- misto zlata, anebo by zavedlo doce- merika křičí, my nedovolíme umírá- možnostech rychle obrany a tezko- la jen obchod výměny, jakou cenu ti našim synům na evropských boji- slech pri tom, a tito tri zna.ci se by pak mělo zlato ve Spoj. Státech? štích, čímž dobrovolné se již zíer.la Úplné žádnou! My víme, že Hitler pomoci udatné Francii...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 June 1940

V pátek, dne 28. června 1940. ČECHOSLOVÁK OZNÁMENI1 KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- j zraní kandidátů v demokratických ! primárkách v roku 1940, kteří žádaj. voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. 13. senátoriální distrikt skládající se z okresů McLennan, Falls, Limeston a Milan. KÝLE VICK za senátora YERNON LEMENS za státního senátora to znovuzvolení) Hill, Ellis, Johnson, Somerwell a I-Iood okresy. OKRES McLENNAN: HAROLD CLARK za okresního soudce. D. Y. McDANIEL za okresního soudce, o znovuzoleni. W. B. MOBLEY za šerifa JOHN VV. DUNCAN O znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa Chevrolet Builds lis 900,000th 1940 Cár BILL GIRARD za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvolení) AUGUST DULÁK za komisaře precinktu čís. 3. louie garrison lanford deveny edward J. (eddie) vrba za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla FELIX PAVLAS za konstebla 3. precinktu_ OK...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x