ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 16 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. května 1940. Besídka Čtenářů I —•> I I I í sti; pí. J. Wrubel Kottefova, Pane to pí. Lesák 50c, pí. J. Pavelka z Ennis bylo pro déti, aby mohly chytat ry- mi v sobotu poslala jeden dolar po- by. druhé. Díky! Až budu moci a mít vi- Pi. Lojska Bečanova sebrala toto: ce času, odepíši osobně na Vaše do- Pí. Helen Vitasek $1.00, p. Josef Ko- pisy. java 50c, dary tyto, pí. Rud. Dolkos, Přátelé, tímto vám všem děkuji za 2 polštáře na pohovku, slečna Mary pomoc jak na bazar tak do kuchy- L. Dolkos, pokrývku na stůl a 4 u- ně. Fort Worth, Tex., 27. května, brusky; pí. Ant. Tirek, 3 ženské ša- V kuchyni byly tyto dámy: pí. Bo- Ctěná redakce Čechoslováka, též ty, dva ručníky; pí. Frank Kuban, 3, tiková, pí. Bečanová, pí. Elichová, všichni čtoucí! libry máku; pí. Anežka Šilhavý, 1 pí. Houžvičková, pak pí. Vítková a Ticho všude okolo. Přišla jsem z spodničku; pí. Mary Haba z Kansas pí. Dulkosová, při prodáváni baza- nemocnice, kam jsem jela s pí. Svi- City, Mo, dv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 17 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

V pátek, dne 31. května 1940. ČECHOSLOVÁK I 1 Na busu. Píše Gymnasista. (Pokračování.) Ale zlý čin následuje trest. Tu do- pisnici jsem posílat neměl. To byla chyba. Jak to spirítísté říkají, udě- lala se okolo mne jakási "špatná au- ra", asi fialová, ta prý je nejhorší, a bylo zle. Ten den mi to všecko ně- jak vázlo. Jel jsem do české čtvrti, kde jsem hledal bývalé známé, ale z osmi jsem nenašel ani jednoho. Roz- mrzen jedu do města. Měl jsem schůzku na 2 hod. odpol., tak jelikož těch knedlíků se zelím a vepřovou jsem měl tak akorát, chtěl jsem za- jiti na oběd v restaurantě "down town". Z venku se mi pěkně zamlouval, vejdu dovnitř, bylo teprve 11:45, li- dí jen pár u baru a asi dva u stolů. Sednu si, místo nějaké — svižné číš- nice, přihrnula se ke stolu tlustá ži- dovka a bez úvodu spustila, co mají k obědu. Huba jí jela jako gramo- fon a zachytil jsem pouze to první: roastbeef a poslední — maces ome- let. Povídám jí klidně, že jsem zúpl- na hluchým a žádal jsem o bili of fare, a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 18 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

- ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. května 1940. UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 -OD- RUD. J. MARÁK WEST. TEXAS ■v r £. UPRIMNE BLAHOPRANI MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 -OD- E.J. JEŘÁBEK WEST. TEXAS v / r UPRIMNE BLAHOPRANI MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 OD F. W. Lichnovský, majitel WEST, —:TEXAS STANSEL BRYANT kandidát za distriktního návladního gratuluje Rt. Rev. Msgr. Jos. Pelnářovi jeho zlatému výročí. UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 -OD- DR. J. L. ČTVRTLÍK WEST, TEXAS v / r UPRIMNE BLAHOPRANI MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 -OD- LOUIS GARRISON & JOE STANISLAV WEST. TEXAS SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ Msgr. Jos. Pelnářovi K PADESATILETEMU v v ZLATÉMU JUBILEU KNĚŽSTVÍ 1890 - 1940 —od— « Cash Meat Market Vochoska a Šula, majitelé WEST, TEXAS SRDE...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

t J i A, Section one VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. i1 í Wi!'/'/**///. •.w* K Část 1 první ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! A" *o listu, šíříte prav- y každý měl vědětl. Ý -omělostí a svorností do- r <<v ^ ^ československý lid v Te Á £ ST -é> O j znání a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXTX. (NO.) ČÍSLO 23. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 7. ČERVNA (JUNE) 1940. VY NAP0R NĚMCŮ ZASTAVEN Nápor na Pařiž zaražen v neslýchané krvavé bitvě Paříž a Anglie bombardovány. — Dala- dier vyhozen. — Spojenci a Rusko se sbližují. — Itálie dosud do války ne- vstoupila. V Milion Francouzů stálo pevně ve čtvrtek ráno v obraně své drahé Pa- říže. Současně nazističtí supi učinili svůj první krvežíznivý hromadný nálet na Anglii, ale jak se zdá, způ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 7. června 1940. MARIE KYZLINKOVA VYSOKÝ CÍL ROMÁN Nebyla zvyklá, aby muži zůstávali netečnými k je- jím půvabům. Pokořovalo ji, že Petr je tak docela jiný a že dovede vedle ní sedéti úplné lhostejně, jako by měl v žilách místo krve vodu. Kradmo se na něho několikrát podívala a řekla si, že je vskutku hezký a mužný. "Kdyby mně na t:>m záleželo, abych si ho získala pro sebe, jisté by mé vítězství bylo snadné!" řekla si pak sebevědomě. "Žádný normální muž neodolá ženě, která si chce získat jeho srdce — je-li ta žena dost hezká a dost chytrá." Do Prahy přijeli novomanželé už za tmy. Věra byla vskutku překvapena, když spatřila krásně zařízený byt a dokonce pochválila otcův vkus. "Nevím, jak se hodláte pro nejblížší dobu zařídit, Věro," řekl jí Petr, prováděje ji všemi pokoji. "Zústa- nete-li zde, ubytuji se já v hostinském pokoji. V tom případě musíme najmout dvě služky a kuchařku. Mně stačila pjsluha mého šoféra a jeho ženy!" "Ovšem, že tu zůstanu!" prohlásil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

V pátek, dne 7. června 1940. Čechoslovák I i Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Z Berlína se oznamu- je, že nacistický obrlhář a ministr zákeřné německé propagandy, Paul Goebbels, brzy oznámi úmysly Itá- lie ve válce. Předpovídá se, že bude učiněn nový blitzkrieg rychlými po- norkami na spojencké loďstvo, aby toto nemohlo do vzdálenějších vod. Soudí se, že Itálie nechtěla jiti do války, až bude ujištěna Hitlerem, že francouzské letectvo bylo tak zničeno, že nebude schopno ohrožo- vati italská průmyslová s"třediska, 2 nichž většina se nalézá v údolí řeky Po, v severní Itálii. Berlín taktéž oznamuje v pátek, že spojenci ve Flandrech utrpěli strašné ztráty a že byl zajat vyslou- žilý generál Rene Jacques Adolphe Prioux s nespočetnými sty jeho mu- žů. Britické vojsko dnes po tisících hrnulo se domů z bitevních polí Flanderska, prosáklých lidskou kr ví. Vzdor stálému bombardování německými aeroplány přístav Dun kirk a Anglický kanál, anglické le- gie znavených a zraněných mužů,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 7. června 1940. Besídka í i t Čtenářů ! Illinois je pěkná úroda, ponejvíce je tam vidět mlékaření, jsou tam pěk- né polnosti čisté, dobytek hovězí vše- lijaký a ovce jsou snad na každé farmé. Ve státu Iowa jsou polnosti místy roviny, místy kopcovité. Tam je vidét hodné prasat všech druhů, též ten černý hovězí dobytek na níz- Omaha, Nebraska. kých nohách, a drůbež všeho druhu. Ctěná redakce Čechoslováka! v oněch třech státech bylo vidéti či- Cténá paní Hollubová, čtu vždy farmy v nejlepším pořádku, do- Vaše dopisy a jste velká pomoc pro m0viny zděné aneb dřevěné jedno- tuto práci, kde Vám ze všech stran patrové. Hlavní bylo, že málokde j na to darují, a jak jsou všichni šle- jSme uviděly psa. Jerry, Tobě by se chetní pro ty naše ubohé lidi, jak pí- líbil ten dobytek v těch čistých pa- še p. Vytopil, že mnohý máte v če- stvinách, tak jako louky v Evropě, ské armádě někoho z rodiny, abyste přejeiy jsme most přes řeku Missis- neodmítli něco darovat. Časy se mě- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

V pátek, dne 7. června 1940. ČECHOSLOVÁK I ■\ f Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Abyste si nemysleli, milí čtenáři, že si snad pro mě přišla již ta zuba- tá, že jsem se v posledním čísle Če- choslováka odmlčela, to nikoliv. Ač, jak se dočítáme, neb přes rádio sly- šíme o těch hrozných zprávách z Evropy, o tom zbrojení na všech stranách, tak ten život opravdu přestává těšit. Snad každý- z nás si klade otázku: Kam to spějeme? Co se bude dít? Vždyť snad celý svět tone v takovém duševním napětí, co se v příštích dnech odehraje. Což je možno aby ze světa vymizel všechen cit a právo pro spravedlnost? Místo toho zavládla krutost a zločinost, která za své heslo přijala "kdo z ko- ho! By silnější brutal uchvacoval malé mírumilovné národy, aby se pak mohl chvástat svým velikáš- stvím. Pak ovšem by ten život ne- stál za žití, neb by vymizela všecka láska a radost ze světa. Nemůžeme si snad ani duševně představit, co by se dělo, kdyby měl zvítězit nade všemi národ, který klesl ve...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 7. června 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. hou okusovati odpadky, které on od- hodí. Thompson prohlásil, že jest prcti jakékoliv formé dané z prode- je a to by mélo postačiti každému voliči, který nechce přeložiti břeme- I no dani z kapitálu na chudý lid. * • Když jsme před několika měsíci varovali lid před podvratnou ne- i přátelskou propagandou ve Spoj. j Státech a před nazistickými špe houny a sabotážníky, jímž nyní ři- DIRECTORS: káme páta kolona nebo Trojští ko- J. Morris, Jos. F. Holásek, někteří se nám vysmáli, že na- OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. I Aug. F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on application fc^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. TEXA Paní Dwiffht Morrowa, matka že- ny Chas. A. Lindbergha...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

V pátek, dne 7. června 1940. Čechoslovák Prohlášení k americ- kým Čechoslová- kům v Texasu. VĚŘÍME VE VÍTĚZSTVÍ DOBRA, LIDSKOSTI A DEMOKRACIE. VĚRNI ZŮSTANEME. Voláme k vám krajané českoslo- venkého původu, k vám dobrým a- merickým občanům v této kritické době. Dokažte svoji loyálnost ke své nové vlasti Spojeným Státům Seve- roamerickým, která vám dala tolik lidských práv a svobody, která vám dala možnost svobodného rozvoje a poskytla Vám existeční možnosti v době, kdy jste je museli za hranice- mi hledati. Musíme státi pevně co jeden muž za vládou Spojených Stá- tů Severoamerických, musime do- brovolnou kázní, disciplinou doká- zati, že jsme hodni uznání, kterého se nám Čechoslovákům vždy dostalo a dostává od našich nejpřednějších amerických mužů a samé americké vlády. Byly to Spojené Státy Severoame- rické, které poskytly přístřeší a možnosti organisováni prvého odbo- je československému presidentu T. G. Masarykovi, bylo to zde ve Spoje- ných Státech, kde rodila se svoboda vašim b...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

CechoslovAk ■ V pátek, dne 7. června 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. ZPĚT K PÚDÉ. TÝDEN N i ZPRÁVY. — Ten kdo sázel letos cibuli tak dobře udělal, má letos dobrou cenu u nás následkem slabši úrody tam při Corpus Christi, kde sází cibule každý rok hodně, ale letos jim tam zmrzla. Při Ferris bylo hodné cibu- le sázeno, neboť když se tam jede, cibule je cítit na kus cesty. U nás na železničním nádraží je viděti ta- ké složenou tu cibulku, ale je jí málo. — "Vy Čechoslováci přece jen to umíte vzíti za pravý konec", pravilo mi několik Američanů po zábavě, Průmysl zde v Americe je na do- brém stupni oproti jiným zemím. My zde v Texasu a zvláště zde ve středním Texasu jsme pořádnou to- várnu ještě neviděli a mnoho lidi Je zde, kteří továrnu za svého života vůbec neviděli. My přišlí z Evropy, Je nás dosti co jsme pracovali v to- várnách, aneb jsme kolem nich den- ně chodili a viděli ten ruch, ten ži- vot při továrnách, což zde v roln...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

V pátek, dne 7. června 1940. ČECHOSLOVÁK Potkali se na promenádě dva Don Juanově:. "Tak tys byl včera s Olgou? To ti, přišlo draho, viď?" "Ne, stálo to jen dvacet korun.' 'Tak málo?" "Jo — ona víc neměla." Velký pomocník farmy! Tento jednoduchý přistroj máme zdokonalený a dělá lepší práci než ten starého vydání. Dá se připra- vit na jeden šroubek, na svibové nožky kolovetru a zničí všechnu trávu, kterou svíby nemohou zahr- nouti. Tisíce spokojených rolníků dosvědčí účinnost tohoto ničitele. Ušetří vám mnoho práce. Je užíván při oborávání bavlny a korný. Za- ručen. Když nebudete spokojeni, peníze se vrátí. Cena $1.75 pár, poštou vyplace- né. Kupte u nejbližšího agenta. Ne- ní-li agenta u vás, objednejte pří- mo od:— E. D. DOSKOČIL Burlington, Texas Chrčme agenty — Pište Tato oznámka bude v Čechoslo- váku každé dva týdně. Český film "Kříž u potoka" Z vesnického života dle románu Karoliny Světlé. Film, poesie sva- tojanské noci v podmanivém rámci přírodních krás českého venkova a obyče...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 7. června 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Fred Mac Murray Alice Faye —in— "Little Old New York" wlth RICHARD GREENE, ANDY DEVINE Also CARTOON "IIITCH-IIIKER" Z města a okresu — F. E. Seithovi z West, zajeli do Dallas minulý týden navštívit ro- dinu E. F. Bassovou. * * jfr Zdarma taneční zábava v K. J. T. síni v Tours v neděli 9. června. Hudbu obstará Melody crchestr. * * — Pí. Chas Janáková s rodinou ze Smithville ztrávila konec týdne lve West u příbuzných. ♦ IJ - Na prodej 500 dobrých ce- drových sloupů. C. Koláček, West. • (21-230 « * West vzdalo čest Msgr. Pelnářovi Naše veliká -sada West, du:ho- — Pan Rudolf Donat s rodinou z Shawnee, Oklahoma, přijel sem na návštěvu ku své matce pí. Gazdo- vé. • * — SI. Albina Svobodová přistě- hovala se tohoto týdne do West z Penelope. Dříve bydlela ve Wac;. Zde se bude věnovat sití. 5:ešli se ve středu, by vzdali čest a -y Přijmou se čeští manželé. Ne- blahopřáli Msgr. Jos. Pelnářovi k je- musí míti zkušen...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Penžžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 24. ^> >>■ •> ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du kterou by každý měl vědětl. uvědomělostí a svorností do- ■ československý lid v Te- Atf v1, ^ uznání a cti. iv oř timeied .i ^nd-clajss mu ue u-irv 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March o, 1879. 14. ČERVNA (JUNE) 1940. Paříž Obklič --Itálie ve Válce Němci překročili řeku Marné Anglie posílá posilu do Francie Ostrov Malta bombován. — Italové mi- nami snaží se přeseknouti Středozem- ní moře. — Itálie ztratila mnoho lodí. Egypt vyhlásí válku Itálii. — Amerika zbrojí a posílá pomoc spojencům. Paříž, 13. června. — Obhájci Paří- že bojovali časně ve čtvrtek proti ne- příteli pouze deset mil od severního předměstí, co německé voznicové od- díly p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 14. června 1940. .1ARIE KYZLINKOVA VYSOKÝ CÍL ROMAN "A jak je to s tvou nevěrou? Pani Mimi tvrdí, že si "Dovedu ostatně lehko uhodnout, proč ses tolik změni- vlastné ani nezasloužíš, aby ses jmenovala Věra!" la, proč ncchcdiš tančit a lyžařit proč si nekupuješ no- "Bavila jsem se, tančila jsem a byla jsem veselá — ale vé šaty!" nikdy jsem se neprovinila!" hájila se. "Paní Mimi by Véra se na ni zahleděla úplně nechápavě. Pohled je- méla mést před svým prahem. Vim, že mé lidé hodné jich čistých, skoro dětsky upřímných očí její nevlastní pomlouvali, že ti donášeli všelijaké zprávy o mně, ale matku opravdu zmátl, takže zavrtěla hlavou. křivdili mně. A protože tys byl na mé stále tolik zlý, ne- "Prosím té, netvař se jako nevědomé dítě!" řekla o- chala jsem té při tvých domněnkách." stře, protože Věřin pohled pokládala za přetvářku. "Ale já tě mohu opravdu mít rád jen jako tvůj bratr,i "Ale, matko, já ti nerozumím!" pravila důrazné Véra. Věro! Mám rád jinou!" "Kdy...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

V pátek, dne 14. června 1940. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Němci platí draze ži- ty za každý střevíc francouzské pů- dy, který postoupili jim Francouzi podél dlouhé fronty na řece Somme na rozkaz gen. Weyganda ce, ale i farmářské stavby, domovy a stodoly slouží Francouzům za tvrzky, prcti kterým Němci musí ji- ti v otevřeném poli. Ve vesnicích jsou ponechané cesty na způsob "S", kterými musí Huni projiti a na kterých vždy zanechají hroma- dy mrtvol. Německé voznice, které nyní o- pět na celé frontě proráží linie, po- stupují do předu a neohlížejí se do toho nedbají. vrženy zpět, kdyi se pokoušely pře- derem na nJmecké posádky -vo Fran-! Obyvatelé města Paříže praví, že ostrůvku Maltě. Britové ale již dří- kročiti řeku. cii ze vzduchu, na moři a pevnině. ' slyšeli dunění děl a záblesky ran z ve oznamovali tyto nálety a pravili. Neděle byla dnem strašného kr- Britové vzdorovitě odpověděli dčl v noční bitvě na severozápadu, velice málo škody bylo způsobeno' ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

v pátek, dne 14. června 1940. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Co tyto řádky píši, odehrávají se na západní frontě kruté boje, jež si vyžádají opét hodně lidských obětí. Jest to boj na život a na smrt, kde| demokracie vede tuhý boj s nazisti- ckými vrahy, je dosud otázkou kdo z nich bude vítězem. Tak se zdá, dle všech těch zpráv, že je to štěstí stří- davé, sotva jeden den jedna strana vyhrává, druhý den je tomu opačně. Zrovna tomu tak bylo v poslední svétové válce, kdy jsme v Praze mě- li obavy, že to Rakousko s Něme- ckem vyhraje a my to jak se patří odnesem, zvláště ty rodiny, jejichž některý mužský člen byl v legiích. Ti trnuli obavou, co se s nimi sta- ne, že se pak rakouská vláda na nich bude mstít. A kdo tu německou mstivou a krutou povahu znal, o- právněně se obával zlých následků. Na konec však vše k našemu prospě- chu dobře dopadlo a musíme dou- fat, že se tak stane i v této válce a že na konec spojenci zvítězí a s nimi I i demokracie, bez které ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

V pátek, dne 14. června 1940. Čechoslovák Besídka Čtenářů "f! p. a pi. Viktor Urban z Rowena, Te- xas. Je z nich hezký párek. Alvin, Texas. Milé čtenářky a čtenáři! HLEDAJÍ SE P*/TOMCI! Dnes, co jsem toto psala, byla! Dnes, v nedéli 9. června měli jsme jsem překvapena dvěma slečinkami besedu. Přijela k nám moje dcera a malou dceruškou, slečna Lučila Lydie M. Otto s dcerou Colbertou z Stanislavova, Mildred Lucien a Lil- Troup, Tex. Už jsme se neviděly 3 _ lian Lucien, Frank Lucien z West. roky a zde u nás byly ponejprv. To " ■■ —r—■—■ - — v j přiVezii prasata na jatky. Potěšila si myslete, že to bylo milé shledání. Fort Worth, Texas, mne jejich návštěva. j Od nás vyjely trochu v dešti a jely Ctěná redakce Čecohslováka, též; Též se rozlétla zde zpráva, že ze- na Ouy k rodině a do Needville. Je míli čtenáři! (mřela slečna Francis Kraftová v tomu asi dva týdne, přijel k nám Chápu se péra, abych pár řádků Dallas, Tex. Tak to narychlo dopisu- Fr. Kubín, že abychom s nimi jeli na napsala. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

Čechoslovák V pátek, dne 14. června 1940. ČECHOSLOVÁK Stejné ale nebereme zpét naši před-' ší nohsledy — Rusko a Japonsko,' AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. j napsali před třemi týdny. * * Generál Pershing, Jenž vedl a- merickiu výpravu ve Francii za svě- tové války k vítězství, prohlásil v sobotu, že Amerika musí poskyt- nouti všechnu možnou pomoc spo- jencům a co nejrychleji, a schvalo- val nucený odved ve Spoj. Státech k vojenskému výcviku. Gen. Per- shing pravil, že pomáháním spo- jencům pomáháme chrániti svoji vlastní zem. Na místo záhalek na Redaktor—Aug. J. Morris — Editor WPA kongres by měl obrátiti tyto peníze na vojenský výcvik, který by povéď, že Amerika bude ve válce kteří mají se objeviti na scéně a jVuCCflG VOlGIlSlíG do tří měsíců od doby, co jsme to které umožni Hitlerovi Ameriky ro- • OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jas F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urba...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 June 1940

V pátek, dne 14. června 1940. ČECHOSLOVÁK / OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvoleni za zástupce 11. distriktu. 13. senátoriální distrikt skládající se z okresů McLennan,1 Falls, Limeston a Milan. KÝLE VICK za senátora Zprávy z Peneiope. i OKRESU FAYETTE Co dělal Lee 0'DanieI za války? OKRES McLENNAN: HAROLD CLARK za okresního soudce. D. Y. McDANIEL za okresního soudce, o znovuzoleni. W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN O znovuzvoleni za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa BILL GIRARD za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvoleni) AUGUST DULÁK za komisaře precinktu čís. 3. ' LOUIE GARRISON LANFORD DEVENY EDWARD J. (EDDIE) VRBA za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla FELIX PAVLAS za konštebla 3. precinktu OKRES MILAM NELSON GREEN za krimiálního distriktního návladního. OKRES HILL: E...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x