ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Sydneyst SYDNEY EESTI BAPTISTI KOGUDUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

SYDNEY EESTI BAPTISTI KOGUDUS tähistas Väbariigi aastapäeva "aktus'* 3tlm^äteemi8t^eg^:'(:^W.C.A:/sriures saalis, iilis õli 'kauiiistatud rahvus värvidega. Lava : taAistal helkis hõbedane kiri:: "Su üle; jumal val vaku. 5Koguduse segakoori • poolt esitati Joh. Tall'i juHatüsel 5 eesti, laulu, mis paelusid kuulajaid. Esi letõstmist/ väärib ,in|strim^eiita^lik varteti mängtr, , Meestrio poolt, esi tati Saksamaa laagreisT noore heli looja H. Uibopuu poolt komponee ritud laul "Mu kodu on kaugel seal põhjas/' " Päevakohase kõne pidas E. Han sar.: Kõne lõpul mälestati isamaa eest langenuid ja vene surmalaagreis hukkunuid püstitõusmisega. Esitati veel deklamatsioone, laulusid ja , klaveripalasid. ;•

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VABARIIGI AASTAPÄEVA PÜHITSEMINE PERTHIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

VABARIIGI AASTAPÄEVA PÜHITSEMINE PERTHIS toimus 25. veebruari õhtul St. John 'i kiriku saalis Aberdeeni tän. Perthist ja - ümbruskonnast, aga isegi kaugemalt oli saabunud sellele esimesele suuremale koosviibimisele 75 eestlast. - Aktus algas jumalateenistusega, mille pidäs endine Ruhja lati pastor Leo Kampe. B. Laiski aktusekõne järele esitasid pr. Büttned ja hra Kõll muusikalisi ettekandeid j a lauldi ühislaule. Hiljemates omavahelistes läbirää kimistes lepiti kokku laupäeva õhtupooliti kohtumises Perthi süda linnas. asuvas kohvikus. Ühtlasi avaldati tänu ühele eesti perekon nale, kelle algatusel see koosviibi mine teoks sai. -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Bonegillast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

•;'r BešfrWabariigi aastapäeva mäles tusjumalateenistus peeti; Bonegilla läagTikirikus:20 Veebr: s.a. Juma lateenistusest võttis osa üle .100 kaasmaalase. .Jutlustas laagri • liite riusu õpetaja' ^MütžfeKeläk;: Kahjuks jäi ara kavatsetud oma vaheline koosviibimine, kuna mitme sugustel põlijustel ei leitud ühiskeelt õhtu läbiviimiseks. See'tundub seda1 võõrastavana, et hetkel töötab Böne-; gilla laagris üle 1Ö0 eestlase, milline arv on küllalt suur selleks, et teos tada ühisüritusi. Oleks tõesti aeg, et; Vähemalt rah vuslike suurpühade puhul Boiie gilla eestlased ulataksid üksteisele käe, unustades omavahelised hõõru mised. Bonegilla laagrikirikus laulatati 25. veebruaril Thea Rosendorf ja Sven Andersön. Mõlemad kuuluvad laasrri alalise personali koosseisu. • U.M.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TASMANIAS PÜHITSETI AASTAPÄEVA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

TASMANIAS PÜHITSETI AASTAPÄEVA. I. Jeetsi algatusel toimus 24. veebr, õhtul PÕhja-Tasmania eest laste kokkutulek Launeestonis, aus traallase Mr. Norton'! majas, efc pühitseda Eesti "Vabariigi 32. aas tapäeva. Kokkutulnute hulgas oli 20 eestlast ja 10 austraallasest külalist. Avasõna ütles R. Latil. Päevako-r liase kõnega esines E. Kalle, mille järele mälestati langenuid ja lauldi liümni. Lõppsõna ütles E. Leet Jberg. Järgnes omavaheline koosviibi jnine ühislauas, mille olid korralda nud pr. M. Jeets ja austraallasest :majaperemehe H. Nortoni abikaasa. "Väärib märkimist, et lauas ei puudu :nud ka eesti toidud eesotsas süldiga. Koosviibimise ruum oli kaunista nud sini-must-valgega ja Briti im peeriumi lipukestega. Väärib' mär kimist Launcestoni eestlaste hea läbisaamine. Suhted pole halvad ka kohalike austraallastega.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

. SYDNEY EESTI SKAUDID korraldavad laupäeval, 18. märtsil, ■s.a. • LÕKKEÕHTU Kavas skautide ettekandeid. Algus kell. 6 õhtul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST UUSI TRANSPORTS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

BATHURSTIST UUSI TRANSPORT^ Pikema ajavahemiku järele toodi Bätfrursti laagrisse 19. veebr. s.a. järjekordne transport immigrante; Need saabusid Sydneysse transport . laeval' "Blackford." 1222 saabunu hulgas oli vaid 14 eestlast. Järgmise transpordina saabus oma viiendal reisil Sydneysse "Castelbianco," tuues kaase 885 im migranti. Eestlasi õli vaid kaks ini mest.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OMA ASJUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

OMA ASJUS Meie leht jõuab trükikojast kol mapäeva Õhtul kell 6, mil ekspedee • rimine algab. Lehe tellijad ja luge jad, kel sel päeval Eesti Majasse asja, võivad sealt lehe kohe kätte . .Baada ja nii lehe postil hilinemist : vältida. Lehe postile ette valmista mine on senini talgute korras! toi munud. Talitus näeks meeleldi, et .^kaasmaalased, kel kolmapäeva õhtul vaba aega, "lehe pakkimise tööle" jEjiesti Majasse appi. tuleksid. Sžnini t ön säärast abivalmidust isegi mit-1 med mujalt Sydneyišse küllasõitnud osutanud ja korra aitasid Gretast ja Cowrast Sydneis viibivad kaas maalsed ühe numbri postile toimeta misel terve õhtu kaasa. Kaasmaalased ümbruskonna laa gritest kes kolma—, või neljapäeval 48ydfteis jahtuvad viibima/ palume «ellest teatada, anname laagrile saa detavad lehed kaasa.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! WOMEN'S CLOTHING. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

, WOMEN'S CLOTHING. 1) dress, 2) bow, 3) blouse, 4) skirt, 5) apron, 6) costume, 7) hat, 8) veil, 9) coat,10) fur col lar, 11) muff, -.12) scarf, 13) cape, 14). ^ fur coat, 15) underskirt, petticoat, 16), knickers, pan ties, 17) chemise, 18) combinations, 19) pyjamas, 20) brassiere, 21) corset, 22) stocking suspender, .23) stocking, 24) ear-ring, 25) necklet, 26) brooch, 27) bracelet, 28) buttonhole, 29) button, 30) patent fastener, 31) zip-fastener, zipper, 32)' pin, 33) needle, 34) darning needle, 35) scissors, 36) safety-pin, 37) hook and eye, 38) thimble. - 39) reel (with cotton thread), 40) coat hanger, 41) shoe-brushy 42), clothes-brush, 43) brush for piutting^'-on the cream,: 44),shoe-cream.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Estonian War of Liberation by Foreign Observers [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

The Estonian War ol liberation _' ^ by Foreign ' Observers (Extracts from "Estonia,'' by J. Hampden-Jackson.) There were only two possible ways of saving Estonia from the Red Terror. One was to'seek the recognition' of thes Allied land neu eral Powers who were already alarmed by the spread of .Bolshe cism. "With this object in view the National Council decided, on Janu ary 24, 1918, to send a delegation tinder Tonisson to Stockholm where he made contact with Sir Esme Howard, the British Minister. .The other way of saving Estonia from Bolshevism was to appeal to {Jeirmany. The National Council had no intention of jumping but • pf the Bolshevik frying-pan into -the. Ger man fire, and indignantly rejected a suggestion from Berlin that they should proclaim Estonian indepen dence/under German protection. . "In the short interregnum be tween the withdrawal of the Rus sians and the arrival of the Ger mans there was just time for the: executive committees Of the Maanoukogu to. emerge from h...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
DIALOGUES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

: "3 .DIALOGUES.' Mrs. Browri fa customer): And you really think this blue will become me? . Dressmaker: I know of no more becoming shade for you; I shouldn't advise you to take it if I did notfknoW it would suit- you. Mrs. B.: How do you like it, dear? (addressing:' her frieMMrs.:Smith). . n;:'! Mrs.. Smith: You look perfectly charming in it. Your husband will be pleased when he sees you with it on. Mrs. B.: He'll be still more pleased when he gets the bill. • ■% ' \ Mrs. B,: And what you you think of trimming ., it with? D. : Dull-gold embroidery, of course; there is no thing more fashionable. r Mrs. B.: And the bodice? D.: It will be low-cut. Mrs. B.: But not too much. My husband is rather particular, on that score, and, though I often manage to overrule some of his objections,, this is a matter in which I have to give in. D.: He shall -nothing to take exception to. On the contrary, I know in advance he'll be pleased. Mrs. B.c And what are you going to charge me for - making of t...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ELEMENTS OF CONVERSATION. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

ELEMENTS OF CONVERSATION. I want to have a dress made. Have you got the new fashions? Ma soovin lasta teha kleiti. Kas Teil on uusi moode? Here are the latest Vienna fashion plates. Siin on viimased Yiini moelehed. Is the skirt to be plain or pleated? Kas seelik peab olema lihtne voi volditud? How long is the skirt to be? ' Kui pikk peab seelik olema? I shall make it exactly as you desire. Ma teen selle tapselt nagu soovite. How will you trim it? Kuidas soovite seda ilustada? I suppose the dress is to^be made for slipping on. Ma eeldaii, et kleit tuleks ulepea selgatombami seks. - -. Yes, of course, with patent-fasteners. Jah niuidugi, tomblukkudega. Will you allow me to take your measure? Kas Te lubaksite mul votta Teie moodu.? I hope you are in no hurry for the dress. Ma" loodan, et Teil pole kiiret kleidiga, I am, rather. I should at any. rate like to have it by next Friday. .• Ma olen siiski. Ma sooviksin teda saada igal . juhul jargmiseks reedeks. Very well, Madam; I shall do m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Invaliidide abistamine EESTI SÖJAINVALIIDIDE ABISTAMISEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

Invaliidide abistamine EESTI SÕJAINVALIIDIDE [ ABISTAMISEKS .«on. Eesti Invaliidide Abistamise ZFondile laekunud järgmised anne tused: .Annetusega 1—18 laeku - nud summa. ,. -... .... £92 13 9 .'19. lir. E. Kivimägi .. £ 10 0 20. Hr. 0. Kuusik .. £ 16 0 ■21.- Hr. Julius Schmidt, ' Fiji saarelt .. .. . . £10 0 0 22. Hr. Roland Sarv .. £ 2 0 0 2Z. Pr. Selma Elbing .. £ 8 0 j24. Hr. E. Pärn '.. ; 10 *) 25. Canberras töötavailt; . .. eestläšilt hr. Kristjan Käldrnä kaudu • • .. £34 0 0 26. Pr. Mari Paju .. ..£300 27. Hr. L. Kiin . . ..£14 0 .28. Hr. Rudolf Randoja £ 1 0 0 29. Hr. J. Karukäpp. .. £ 1 0 0 ;30. Brisbane eestlastelt hr. H. Puurandi kaudu £17 0 0 Kokku on laekunud kuni 4.3.50 .. .. £164 19 ' Invaliidide Abistamise Fondi ju hatus tänab kõiki annetajaid ja teatab, et esimene pakkide - saadeti^ invaliididele' läheb teele juba kõige lähemal ajal. Annetused eesti sõjainvaliidide abistamiseks palutakse saata Eesti Invaliidide Abistamise Fondi .lae kuri nimele, aadressil: Hr. G. Se...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Vabariigi aastapäev Adelaide'is [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 March 1950

Valiarligi '' aastapäev; ■ ÄäleMMesiš' - 'Lõuna-Austraalia- eestlaste , koon dis Adelaide 'is tähistas: Eesti Vabai jäigi 32; ; aastapäeva -24. veebruaril 8 õhtul Y.M.G.A; ruumides; kontr sertaktusega. Aktus algas vaimuliku ikõnegar õpetaja - 'Ut. .v. Stockholm'ilt. «Järgnes- aktuse kõne Koondise esi mehelt Tiidemann?ilt. Kõne - kestel Snalestati* püstitõusmisega: ja mees koori lauluga Eesti vabaduse eest langenud kangelasi. . Tervitusi ütlesid Läti jä Leedil rahvusgruppide esindajad;' Kont sertosas esinesid solistidena sopran pr. Turve ja tenor L. Härm, klaver ihil pr. Kukk. Eriti suurt menu saa Vutas pr. Turve ja L. Härma duett, kus esitati katkend E. Aav'ä ooper ist "Vikerlased." Deklamatsioonidega esinesid, käitleja P. Prillup ja pr. Ehvart. ' Lõppsõna ütles Ollino. Samas toi mus ka korjandus invaliidide heaks. On märkimisväärne, ' et""-see' oli esimene kord, Iras, Lõuna-Austraalia eestlased olid tulnud nii rohkear vuliselt; kokk-u:: Aktusest, võttis roh kem kui 200 inimest, osa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LÄÄNE-AUSTRAALIAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

;* LÄÄNE-AUSTRAALIAST 2. märtsil saabus Fremantle üsse järjekordne eks-diipiide transport aurikul "Fair Sea," milline tõi Na polist ligi 2000 inimest Lääne-Aus traaliase. Valdava osa transpordist moodustasid slaavi rahvused, kuid oli ka baltlasi, nende hulgas 74 eest last. Saabunud viidi sadamast nelja erirongiga Northami vastuvõtulaag risse. Uustulnukail oli õnne, kuna saabumispäeval mõnd aaega kestnud tippkuumus mõõdukamaga vahel dus. Osa lasteta abielupaare ja valla lisi ning haigeid paigutati ka Gray landi laagrisse. Üldiselt aga tõsiseid haigusjuhte pole esinenud ja ■/" üle sõit" toimus suhteliselt kiiresti. , Northami uus-austraallaste arv läheneb nüül 4000 piirile. Saabunud eestlaste enamik pärineb Geislin geni laagrist. Neid on aga ka inglise tsoonist, nagu koorijuht Trees, kes laeval organiseeris ja juhatas Eesti laulukoori. "Fair Sea" tõi Austraaliasse 100,000-ma uus-austraalase.. Selleks ou arstiteaduse üliõpilane ^.eestlane Georg Gross, kellega "Daily News" sel puhul pik...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Asutati käsitöökoondis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

Sydney > Eesti Majas peeti 8.: märtsil rakenduskunsti Ja käsi töö harrastajate koosolek, kus ot sustati asutada Austraalia eestlaste rakenduskunsti ja käsitöö koondis. Koondis kuulub osakonnana Eesti Seltsi juurde ja töötab tihedas kon taktis Abistamiskomiteega. Uue ettevõtte ; ülesandeks • on vastavate alade arendamine, eestlaste raken duskunsti ja käsitöö tutvustamine võimalikult laiadele hulkadele, vas tavate näituste korraldamine, müügi oganiseerimine, jne. Koondise juhatusse valiti: J. Käis, esimees, pr. A. Haupt, esinaine, pr. N. Rätsep kunstiline nõuandja pr. H. Tava sekretär ja E. Klaas, laekur. Koondise juhatus palub .kõiki kaasmaalasi kaasa aidata 27. märt sist kuni 1. aprillini Sydney "Edu eation Building'i" kunstigaleriis uus-austraallaste kunstilise .liidu poolt haridusministeeriumi patro naazi all korraldatavaks' • kujutav-, kunsti,, rakenduskunsti ja' käsi tööde näituseks. Selleks palutakse saata, oma töid- ja muid vaatamise väärseid esemeid näitusele -V Täijas pan...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TO TAKE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

* y-tmwx. * TO Käesolev pöördsõna "to talr^" on üks rikka maid idiomaatiliste väljendust^jfpoolest. Käsitle mist leiavad alljärgnevalt aint»|| ? need idioomid, millised on sagedamini tarvitatavad inglise kee les. Kuna "to take" on üks tähtsamaid pöördsõnu inglise keeles, siis peale idooi^aätiliste väljen duste on toodud veel kõik tähtsiunad tarvitamis yiisid mitmesugustes tähendustes»? - ' 1. Võtma, haarama, kätte vqtma (otseses ja piltlikus tähenduses); to take l^ - .person's head between one's hands; to take o^'&warm—kellegi kätt võtma (juHimiseks ja toetamiseks).; idioms: to take in hand—;ette võtma, Kasile võtma; to take (a person) to one's arms^kedagi kallis tama, embama; to take to one's Iteart—südamesse võtma; ' 2. Vastu võtma,, aktsepteerima1: - to take presents—kingitusi-y&stu yõtma; I can't take money from you—B^t^'ei saa Sinult võtta raha; idioms: to' take things as they||come—asju nii võtma nagu nad ette juhtuvadff|o take people as they are—inimesi nii võ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

By FELIX RUUT. Veel olgu toodud .kaks "to please" idiomaati list väljendit: as you please—nagu Teie soovite.; if;you please—palun, kui tohin paluda; viimane väljend leiab kasutamist inglise keeles inglaste poolt, .kuid austraalased tarvitavad seda väga harva. . . ' Tähelepanelik lugeja on kahtlemata -teinud järgmised järeldused : 1. "Please" on viisakusväljend, mille abil pöördume teise isiku poole, paludes teda midagi teha või tegemata jätta, vt. näited 3. all. 2. "Please" ei leia kasutamist viisakusväl . jendina pakkumisel midagi teisele isikule, erine valt meie sõnast "palun." Nii näiteks ei pöör duta kellegi poole, avades sigareti karpi, sõna dega : Please! või Please take a cigarette! Sel puhul öeldakse: Have a ei'garette! . ehk Would you like to have a cigarette!, ja igapäeviases kõnekeeles öeldakse vahel ainult: Would you! Ka võib tarvitada väljendust: May I give you? või May I offer you? Juhul kui teine isik on meilt palunud mingit eset, siis Sellele vastatakse tava liseit, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE SOVIET SLAVE CAMPS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

THE SOVIET SLAVE CAMPS. • The problem of; the Soviet peiial camps being on the order of the day in connection with the proposal to investigate them submitted to UNO, we should like to draw the atten tion of our readers to a most thor ough and well-documented study of this subject published by our well informed and unimpeachable con temporary, the Bulletin (No., 15,. 1949) de l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Interna tionales (B.E.I.P.I.) of Paris. Lack of space prevents us from rendering it but we should like tö point out that it is based on all the available pertinent literature. It is amazing/how large this literature really is and how early some of it has appeared. World public opinion, has indeed been callous and indif ferent only too long towards this unique phenomenon of our times which in cruelty and inhumanity surpasses all the horrors known to history. We hope that many of our readers will acquaint themselves; not only with the aforementioned study but als...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MAAILMA RASKEIM LENNUÖNNETUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

MAAILMA K4SKEIM LEN NÜÖNNETÜS. Pühapäeval, 12. märtsil s.ä. juh tus Inglismaal Walesis lennuõnnetuse mis inimohvrite arvult on raske maid õnnetusi maailmas" viimaste, aastate jooksul. Lennuki pardal oli 83 inimest, neist ,78 reisijat' ja 5} meeskonna liiget. Ainult kolmel õn nestus pääseda, kuna 80 hukkusid. Enamik reisijaist kuulus inglise rahvusvahelise rugby meeskonna koosseisu, kes sõitis tagasi Iiri võistlusreisilt. Õnnetus juhtus Car-* diffi lennuväljale maandumisel,] mille juures lennuk, õhus ümber pööras ja tagurpidi alla kukkus. £ ■ Sündmuse kurbloolust suurendas asjaolu,1 et õnnetus juhtus reisijate lähemate omaste ja sõprade silma all, kes olid tulnud lennuväljale tervitama inglise võidukat rugby meeskonda.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Quiet Purge in USSR From "Newsletter" from Behind the Iron Curtain, No. 155/156, Vol. IV. January 13, 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 March 1950

The Quiet Purge in USSR From "Newsletter" from Behind the Iron Curtain. "No. 155/156, Vol; V. . IV; January 13, 19501 . ]\Iany signs point. tö the conclu sion that a quiet but severe purge —perhaps the severest of the hither to knioAVn' purges—is at present car ried on in the All-XJnion Communist Party.. It embraces all strata with in the Party: and may lead to a: " ' :'öf the Soviet; Unioii. ■*'■;'v' ^''r?:V The recent war has so shaken up -the discipline within the Party, re . vealed so many shortcomings and deficiencies tliat the Soviet Com munist Party may be said to be ex periencing a grave crisis—not so much of on ideological as of an or ganizational hature-T-a crisis of Party "cadres." The Politbureau . is fighting' this crisis with- a purge, some reflection of which may be ' found in almost every Soviet news : paper. Everything below the Krem lin- level is in" the danger zone and many important "changes are already on record. The most important personages who disappeared fro...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x