ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

čechoblovAk ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Hitler Jíž prý má vyhládlé místo k mírové konferenci, v které dou- fá předložití svým obétem podmín- ky míru. Místem tím jest město Muenster ve Westfalsku, kde byl uzavřen westfalský mir po třiceti- leté válce dne 24. řijna 1648. — Ra- dili bychom mu, aby si také našel i již místo, kde by chtěl býti oběšen. Možná, že mu bude i v tom vyho- vělo. DIRECTORS: * * Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, Sp°j- Státy budou miti další čty- F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, ři roky demokratického presidenta. Jos. Pavlíček To si může již nyní každý dáti za ■ klobouk, at se to některým líbí ne- Redaktor—Aug. J. Morris — Editor bo ne. Bude to nejspíše opět Fran- klín D. Roosevelt, jestli bude o- Pfedplatné $2.00 Subscription i choten vzíti si na svá bedra tento OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. Ceny oznámek sdělí se na požádání ^df^édný *řad v. takvaž"é do* Advertis...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

V pátek, dne 24. května 1940. čechoslovák V /K V /\ OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů v demokratických primářkách v roku 1940, kteří žádají voliče o hlas a laskavou podporu. O. H. CEOSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. OKRES McLENNAN: W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W. DUNCAN znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAIN za šerifa B1LL GIRARD za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvolení) louie garrison LANFORD DEVENY EDWARD J. (EDDIE) VRBA za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla FELIX PAVLAS za konstebla 3. precinktu OKRES MILAM nelson green za krimiálního distriktního návladního. OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka Houstonské ženy balí šatstvo a jiné, pro naiebězence a vojíny ve spojeneckých zemích 1j^fe- H. A. (AB) WEATHERBY Za okresního klerka. D. l. fussell za komisaře 3. precinktu. (miss) musie keele Za okresního pokladníka (O znovuzvolení) l. p. leverett za odhadčíh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 24. května 1940. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskaví oznámte jemu. 11 — V neděli bude konána měsíční schůze Sokolské Jednoty Karel Ha- i vlíček Borovský u nás v Sokolovně a při tom půjčování knih ku čtení, i Čtenář Jos. Neustupa z Kaufman, který asi nejvíce knih přečte, byl by l rád viděn v neděli za účelem vyříze- ní záležitosti mezi pisatelem a pří-1 telem Neustupou. Colvin za komisaře 2. prec. okresu Ellis KAŽDÝ MÁME SVÉHO SLONA. TÝDENNÍ ZPRÁVY. O. R. Colvin, komisař 2. precink- tu okresu Ellis uchází se o znovu — V Katolické síni ve čtvrtek zvoleni a žáda voliče, aby uvažovali minulý týden uspořádali pěkný pro- 0 j_e^° schopnostech a pozorné pro- gram ve prospěch nového kostela, Médii jeho rekord. Když jsem žil ve staré vlasti, tak ~ ^diná pekárna u nás v mésté na kterémž programu se podílelo Po dobu jeho úřadování 10 mil ce jsem znal jednoho člověka, který při zavřela dveře a přestala obchodovat činné řada školních dítek...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

940. V pátek, dne 24. května 1940. ČECHOSLOVÁK DU- )ld . a (2) \ ir sir n Besídka Tulsa, Okla., 18. máje 1940. Milý redaktore a čtenáři! Sluníčko se na nás směje a svět se točí tím samým tempem jako dřív, nic nedbaje že národy se v něm svíjí bolestí, zaviněnou sobectvím naší dnešní civilisace, o kteréž si tolik myslíme. Nás už to přebolelo, ale druhé ná- rody, jako Norové a Dáni, trpí pod německou knutou, a druzí, jako Švé- dové, Rumuni, Srbové, Bulhaři a Řekové, v tupé resignaci čekají, kdy přijde řada na ně. Čekají tak tupě a hloupě jako čekali Holanďané a Belgičané, kteří jsou nejposlednější obětí německé invase. Dobře to sice na bojišti nevypadá, ale věřím pev- ně v to, že Německo, v jeho šíleném postupu bude zastaveno, neb takový útok, jaký oni podnikli v posledním týdnu, nemůže pokračovat do neko- nečna ani u Němců. Ale vezmeme-li vše kolem a kolem, invase Belgie a Holandska, zrovna tak jako Dánska a Norvéžska, byla zaviněna jimi samými, když ne více, tedy aspoň stejnou měrou,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 24. května 1940. BEST THEATRE program TODAY AND FRIDAY Spencer Tracy Robert Young upozornění farmařím: £ města a okresu — Harry Gerik, Frank Pmka a —in— Počátkem měsíce června okresní výbory počnou porovnávati výsled- Henry Hromádka se svojí sestrou sl. ky, zdali farmáři vyhověli ve všech . ..jsi; co 'Northwest Passage' Also OUR GANG COMEDY ky, zdali farmáři vyhověli ve vsecn AnežkGUi zajeli v neděli podivati se pravidlech vládního zemědělského Ennjs na si Lillian Ventrčovou, pr:gramu. Clarence A. Morris, jako ktera ^ v pátek podrobila operaci předseda A.A.A. v okresu McLennan na sjepg střevo v nemocnici, upozorňuje farmáře našeho okresu, * kteráž pravidla platí také pro jiné - Pí. J. R. Schillerova odjela v okresy na jejich zodpovědnost ve pátek do Del Rio, by se sucastnila spojení s touto prací, zvláště na to, graduačních obřadů své vnučky Do- j že státní AAA. výb:r rozhodnul, že rothy Gillisové _ Následující mladí hoši z Tours' - V úterý narediia^se hezká...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

ťri V /f\ V Section one VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Vi: 0W ď.JP - JWř Šířením tohoto listu, Siříte prav- du, kterou by každý měl vědětL Pouze uvědomělostí a svorností do- bude si československý lid v Te- xasu uznání a cti. Část první ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 22. Enteied as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under theAct of March 3, 1879. 31. KVĚTNA (MAY) 1940. JENCI SVÍRÁNI VE FLANDERSKU I Zatopili krajinu Dunkerque Američtí nazisti cvičí ve zbrani Pompton Lakes, N. J., 24. května. — Státní policie podle dnešního 0- známení zahájí vyšetřování novi- nářských zpráv, že členové úder- ných trup German-American bun- du vyvíjejí neobyčejnou činnost v německé osadě Newfoundland. Kongresník Dickstein, demokrat z New Yorku, prohlásil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. května 1940. MARIE KYZLINKOVÁ VYSOKÝ CÍL Petr se ocitl ve slepé uličce, z níž nenalézal východu. Proklínal sám sebe a svou nerozvážnost, ale tím ovšem se nedalo mnoho zméniti na jho postavení. Měl pak jen jedinou naději — že Božena přece jen bude dost rozumná, aby uznala důvody jeho sňatku s Věrou, a dost trpělivá, aby vyčkala, až jeho manželství, bez závazků, bude rozloučeno. Do Městce přijel před jedenáctou hodinou. Auto nechal v hostinci — a sám pak obcházel školu, očekávaje, až se před ním objeví Božena — po níž tou- žil dychtivěji, než kdy jindy. IX. Božena byla toho dne ve škole hodně roztržitá. Nedo- vedla se soustředit na svou povinnost jako jindy, ačko- liv násilně zaplašovala každou vzpomínku na prorad- ného Petra Kubeše. Její žáci a žákyně jí nikdy nepřipadali tak tupí a ne- chápaví, nepozorní a nedbalí. Hodiny se vlekly neko- nečně pomalu, jako by se čas zastavil. Na dnešek skoro celou noc nespala. Byla bledá a pod očima se ji objevily nezvyk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

V pátek, dne 31. kvétna 1940. ČECHOSLOVÁK /■ f V I \ Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Vrchní ministr Win- ston Churchill stal se diktátorem Velké Britanie, což se vysvětluje, že diktátoři musejí býti poraženi dik- tátory. Anglie se dnes horečně připra- vovala na přepadení Němci a za- váděla moderní barikády od An- glického kanálu až k modrému Ir- skému moři. I sám král Jiří VI. v pátek varoval, že porážka britské- ho království by přineslo mu otroct- ví pod nazisty. Všechny úzké cesty, které nevidě- ly cizího útočníka takřka deset sto- letí, jsou přísně střeženy a za ni- mi se tajné hromadí námořní, po- zemské i vzdušné vojenské opatře- ní proti všem případům. Všichni motoristi na cestách musí se vyká- zati patřičnými legitimacemi. Britanie mimo obranných pří- prav zabezpečuje se zároveň 1 před "pátou legií", a mezi nově zatčený- mi jest kapitán Franc von Rinte- len, jenž byl uvězněn za světové vál- ky ve Spoj. Státech pro sabotáž lo- dí dopravujících střelivo. Rinte- le...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. května 1940. POSTUP 1ÍrÍ2ISe.evropské Haroid Clark touží íeské studentské po úřadě okresního soudce spojeneckou armádu, smrtelně sví- ranou nazististy po vzdání se bel- gické armády ve Flandersku. Neutrální pozorovatelé v Londý- ně jsou zvědaví, jak Britové hodlají zachrániti tuto armádu, ro britic- ké kruhy praví, že tato armada ne- ní dosud p;ražena a že buile dále bojovati. Co obě nepřátelské strany jsou v zuřivém zápasu ve Francii, došla 2práva, že v Norvéžsku se také ještě válčí a že norvéžské a spojencké vojsko obsadilo část zničeného mě- sta Narviku v prudkém út;ku a že Němci ustupuji podél železnič. drá- hy ku Švédsku, ničíce vše, co má nějakou vojenskou hodnotu. Berlín praví, že ode dneška za- jmutý francouzský letec bude oka-! mžitě dán do želez jako pomstu za; podobné zacházení s nazistickými letci ve Francii. Pciní maršálek Her- j mann Wilhelm Goering oznamoval na rádio, že pokaždé co bude ozn&- j meno zavraždění nazistického letce, j pět...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

/N V nátek, dne 31. května 1940. Čechoslovák Granger, Texas. Milí čtenáři Čechoslováka! Mínil jsem již dávno napsat ně- jaký dopis, ale vždy mě něco zašlo, až dnes nemám co dělat, tož píši. Ovšem, nevím o čem bych začal dřív. O té evropské válce jsou toho plné noviny a člověk když to čte, tak by od zlosti vyletěl z kůže, jak ti zpro- padení nazisti pořád vyhrávají. A-; však já ještě pořád věřím, že jednou prohrají, neb i ten nejopatrnější zloděj jednou udělá chybu a spra- vedlnost jej chytne. Teď i zde ve Spojených Státech začínají vystr- kovat růžky, jak jsem onehdy četl v novinách o jakýchsi nazistech v Del Rio, Texas. Podobní ptáci již provozují svoji špinavou propagan- du zde několik roků, avšak vypada- lo, že žádný tomu nevěnoval pozor- nosti, jelikož se to týkalo ponejvíce katolíků. Pamatuji, asi před třemi neb čtyřmi roky přijel ku kovárni jakýsi chlap s ženskou, a jelikož o- kresní maštal je naproti kovárně a tenkrát ten den zapršelo, tedy cest-' ní dělníci byli u maštale, n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 31. května 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by "Mad dogs." Pane gymnaásto, snad mě neza- ! by pouze odlákal část nákladů ze střední Evropy od Terstu. Kolonie, které už Itálie nyní vlast- nabídnul sen. Hill $100 na stejné ■ stupu, ke vzdáni se, nebo je posí- válku. Na jeho rozkaz musí každý účely, když O" Daniel přísežné zod- i lali tam, kde jim hrozilo nebezpečí poslouchati. Také poprvé v historii poví, že patřil k některé církvi cdj a tím způsobili zmatky a spojenec- Anglii délničtí vůdci jsou zastoupe- Puhlíshed everv Friday oy doby co odÍel z Kansas city do 24 tí veliteie nevédéli Si rady' až ge" ni ve vládé 5 takovou moci'jako 90 mýšuT ^t^hOTaTp^vázkem 7ako I 5*' ne!á*ají. k zis^vám jiných. Z rtCHOSmÍÁK PUBLISHING CO dubna 1938' kdy tePrve mél při- nsral Weygand se chopil veleni. Vo- staletí meli pouze lordi. Nebezpečí. panáka z lepenky? Ten článeček, Lybie koloniso^ne s velikym nakla- CECHOSLOVAK PUBUS . dat. k drkvi ve port W...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

/N V pátek, dne 31. května 1940. Čechoslovák 4, i i I 4 ; i , v /N. , KORSIKA PRVNÍM ITALSKÝM CÍLEM Řím, 26. května. —Korsika se dnes objevuje ve veřejných i sou- kromých hovorech i v tisku a kupí se kol ní sensační pověsti. Italské přípravy k válce dospěly vrcholu, ale kdy a kde fašism ude- ří, je dosud velkou otázkou. Zahra- niční pozorovatelé vidí v hovorech o Korsice znamení, že Itálie, vstou- pí-li do války, učiní tak nejdříve na Středozemním moři. Francie drží Korsiku od r. 1868, ale tento ostrov je historicky, ze- měpisně a jazykově italským. Petru Giovacchini, vůdce korsic- kých irendistů, vydal v Římě ma- nifest, v němž vyzývá korsické Ita- ly, aby povstali, jakmile hodina vy- svobození udeří. Jsou tu pověsti, že Italové, bídlící na Maltě, pošlou do Říma delegaci, aby požádali Musoliniho o "ochra- nu" proti "persekuci", kterou dle italského tisku obyvatelé Malty ny- ní musí snášeti. Malta je anglickou námořní zákadnou na Středozem- ním moři. Ministr zemědělství Casslnai pro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 31. května 1940. Enniský Věstník FOlUDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskaví oznámte jerau. MNOHO SE MLUVÍ. Můj poštovní roznášeč, který mi přináší dvakráte denné poštu do mojí dílny, pravil mi, že do příštího amerického posvícení, které připa- dá na 21. listopadu, budeme míti zde ve Spojených Státech "German go- vernment", t. j. německou vládu ve Washingtoně. Je pravda, že s vý- hrou Němců a prohráváním Anglie a Francie působí to na nás velmi ípatné, ale na Američany, zdá se mi že dvojnásobné. Vidí toho Hitlera již zde v této zemi a má z ného strach. Na jednu stranu je to též dobře, že maji strach, snad budou vyburcová- ni z naděje, že nejsme možni býti napadeni, a budou více sobě dávatí pozor. Nynější dobou mělo by býti ubráno té volnosti, které se obyva- telstvo této země těší, trochu méně psáti a všechno veřejně vysvétlovati, ukazovat! v obrázcích v divadlech a přes rádio mluviti, co máme, kde to máme a jaké to máme. Trochu více opatrnosti je tř...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

V pátek, dne 31. května 1940. Čechoslovák /K i- Ennis, Texas. Bratře redaktore! Tak se mi zdá, že člověk, který za celý svůj život nenapíše ani jeden dopis pro některý časopis, ten že má nejlepší. A proč? V sobotu mě zastavil v městě je- den bratr a povidá: "No co ty, Kar- le, nenapíšeš ani čárku do Čecho- slováka neb Věstníku o naší mani- festaci?" "Neměl jsem čas," pra- vím onomu bratrovi", a "psát nyní, když nám popršelo, to by bylo asi! 0eru. vu sestra Wilma Nesudá a řekla tato slova: — Dp. pane předsedo, bratři a sestry. Ač my mladí ponej- více jsme zde již v Americe rozeni, chceme pracovat s vámi, neb v na- šem Sboru mládeže i Junior Sokole i v Kat. Sokole jsou mnozí, že rodi- če jejich narozeni byli v Českoslo- vensku. My slibujeme, že budeme pracovat s vámi, ale musíte nám ří- ci co chcete. Prozradím vám již pře- dem, že my všichni jsme měli spo léčnou schůzi a plánovali, čím by- chom mohli prospět. Sestra Libuše Petrová dala návrh, který byl námi přijat, by ušita byla přikr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

V pátek, dne 31. května 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIUAY John Garfield Ann Sheridan —ln— "Castle On The Hudson" wlth Pat 0'Brien Also CARTOON COMEDY Z města a okresu — Pan Chas. Kubala s rodinou, dleli ve středu ve West návštěvou rodiny Dan a J:hn Urbanovských. ♦ — Alice Plšková si vyjela na ně- ^ aa pluucJ JUU kolika denni návštěvu do Bryan k drových si0Upů. C. Koláček, West rodině George Láničkové. «•-> * * — Rodina Louis Dvořákova při- vezla zpět d: West z Oklahoma City svého stařička Eduarda Hrabalu, jejž měla u sebe přes měsíc. Jak nám sdělili, všude cestou bylo dosti vláhy. , * Na prodej 500 dobrých ce- EATURDAY — ONE DAY ONLY Tex Ritter With His Ilorse "WH1TE FLASH" —in— "Riders of the Frontier" also THREE STOOGE COMEDY ti SUNDAY AND MONDAY Kay Kyser —in— Thaťs Rifcht - YouVe Wrong" Also Dionne Quintuplets —In— ' "Five Times Five" , and BETTY BOOP CARTOON TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS The Jones Family *Young As You FeeP And 'The Man Who Wouldn't Talk" DOUBL...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

Section two VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Část druhá ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šíříte prav- du, kterou by každý měl vědětl. Pouze uvědomělostí a svorností do- bude si československý lid v Te- xasu uznáni a cti. AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 22. Enteied as second-cla^s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 31. KVĚTNA (MAY) 1940. iihiitIiiittttvt m iimiiimtttti'hi'mii t'iim'miiimii;,itiiim DNE 5. ČERVNA 1890 složil v kostele sv. Josefa v Galvestoně mladý muž slib, že svůj život bude věnovati Bohu, a dnes můžeme s čistým svědomím říci, že svého slíbu plně se zho- stil a splnil jej Ve středu, dne 5. června naše osada West a celý stát Texas, vzdá čest tomuto muži za jeho věrné a poctivé plnění svých povinnosti na vinici Páně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. května 1940. UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR. . .JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890 -1940 -OD- FRITZ STANISLAV Zástupci Woosie Root Beer & Sun Drop Lemonade UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNI MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 ——OD CHAS. J. SMAISTRLA Řiditel A. & P. UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 OD WEST SERVICE STATION Jerry Vrba, majitel WEST, —TEXAS UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890 -1940 -OD- LEO RINGOLD Longhorn Liquor Corp. FORT WORTH, —TEXAS Josefa v / r UPRIMNE BLAHOPRANI MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890—1940 OD LOUIS HORSÁK, KOVÁRNA WEST. TEXAS UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR. JOS. PELNÁŘOVI R PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890 -1940 -OD- DAN URBANOVSKÝ Fotografický Atelier WEST. —TEXAS milosrdných sester ve "/efcfc. i UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

V pátek, dne 31. května 1940. ČECHOSLOVÁK I I | I •1\ Německá sabotáž. V lednovém čísle magazínu Rea- ders Digest byl zhuštěný výňatek pod náivem 'The Black Tom Case', z Harpers magazínu, od H. Manche- stera. Výňatek ten v jádru vypráví toto: "8 minut po druhé hodině ne- dělního rána dne 30. července roku 1916 bylo v New Yorku a Jersey Ci- ty roztříštěno za více než milion dolarů ckenních skleněných tabu- lí výbuchem ohromných rozměry. Každá budova v New Yorku zachvě- la se ve svých základech, lidé na u- licích byli hozeni sem a tam nevi- ditelnou silou. Okamžik ticha jako omráčení, a pak veliký poplach a zmatek. Policejní píšťaly a ohňové alarmy plnily ulice naříkavými a- paráty a histerickými občany. Již- ní obloha byla potažena příšernou září. 17 minut po první explosi o- třásla městem druhá explose; sklo pršelo na massy lidu, ambulance počaly sbírat raněné. Divoké po- věsti — výbuch Standard Oil plant, cizí přepadení, Armageddon. Ale dole u přístavu, kde rodiny plavců se stále k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

Ve středu 5. června oslaví Msgr. Jos. Pelnář zlaté jubileum svého vysvěcení na kněze a též 40. výročí svého působení v osadě westské. Program slavnosti: Přesně v 9 hod. seřadí se osadní spolky mužské a ženské se svými prapory, osadníci vůbec a hosté u síně sv. Josefa a /odtud půjdou v průvodu do chrámu Páně.-Na prostojů mezi kostelem a farní budovou po obou stranách chodníku učiní špalír, jímž projde duchovenstvo. U vchodu do chrámu Páně přednese uvítací proslov žák osadní školy Calvin Zátopek. Ná- sledovat! bude slavná mše sv., kterou obětovat! bude Msgr. Jos. UPŘÍMNÉ BLAHOPŘÁNÍ MSGR. JOS. PELNÁŘOVI K PADESÁTILETÉMU, Zlatému Jubileu kněžství 1890 -1940 ! Jerry Sadler kandidát za guvernéra státu Texas V pátek, dne 31. května 1940. Pelnář u přítomnosti nejdp. biskupa C. E. Byrne, D. D. a za asistence dp. P. D. Urbanovského. jako jáhna, dp. V. Svrčka, jako podjáhna a dp. F. Matuštika jako ceremoniáře, jemuž vy- pomáhati bude dp. F. J. Dobiáš. Asistenti nejdp. biskupovi bu- dou: Dpp. K...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 May 1940

I V pátek, dne 31. května 1940. BELGICKÝ VYSLANEC ČSL. NÁR. RADĚ. (Tisková služba Čsl. N. R.) Čechoslovák Belgický vyslanec hrabě Robert van der Straten-Ponthoz odpověděl na projev Československé národni rady, poslaný v pátek 10. května ihned po vpádu nacistických hord do Belgie, dopisem prof. J. J. Zmr- halovi, předsedovi Čsl. národ. rady. Praví v něm: Ve Washingtonu dne 10 ěvět. 1940 "Vážený pane:— "Hluboce si Vážím Vašeho laska- vého telegramu, vyslovujícího sym- patii a povzbuzení Vašich krajanů lidu mé vlasti v tento osudový den, kdy Belgie jako před tím Českoslo- vensko, byla napadena náhle a bez jakékoli provokace, bezohledným ú- točníkem. "Belgie je odhodlána nejen po- stavit se na odpor vetřelcům veške- rou svou silou ,ale vypudit je ze své půdy a hledíme s důvěrou vstříc dni, kdy všichni národové milující svobodu, budou moci žiti v pokoji a těšiti se své nezávislosti. Se srdečným pozdravem, R. Straten, belgický vyslanec." o( DŮM TROCKÉHO PŘEPADEN. Město Mexiko, 24. května....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x