ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Hawaiian Gazette, The Delete search filter
Elephind.com contains 28,202 items from Hawaiian Gazette, The, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
28,202 results
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 23 July 1873

ftsra C lit Zeez for the Eoti of JtJTi I87S. rxa-ixx sfcirr. saxm iu:l BWWJKC KEAS TIKE. .03 .. s : . COS IK TJJSEMUf XXDEETTtXa. ... X..J-M. f-t. t4l.5l-a ... l-rart 1 .. Mt SesSrta ( .. ... ... fn.i eae .. . ... .aSet ess Tt TVorldH Hl.lerj-. Jeaa---a-a-.e-isat. . -Hut. b a-anm a rrmla. rta leeaa. BBTcfM. 1MB. 1 . fc.cn r. 4 ia Saatb AfrW irrt 3a Siaiaaa-ltm toaetfc Brttadi farlhaarat. JST1. at is nnMeirt af Vm. 1ST2. c ?4er7aaa oenmtfaMr laid. 164, 6M ate h U(4u 1TT7 . r mm vy tt. rebel, iff. nesting tire etart rf -n In tbe ?be.4Beaaya: arc an in InarfcaM crovth on 1 t ar Hi-mea lateed, as tlit an Jaw art eiae lotAls- wwl Tula - anat at airicii ( apd Iufr4i r a. It m aaTj prwdactira and aat-y pn hsa. saaaa aaeaally. It T-5. rtettrracn Tee Mali., art aaalcd In art totfci wagmta -Rbet MIm mchin- 1 ' 'a la lab K liai adt-aatara saer I' inj easMaetary baa Tat Ifn praam t tea aiaina- anaa-en gar tbe Et S""aec aaaa In -a Fraaclaos ba. rx- Ml ii a i. laaatad LycLanucalt, ahieb 36a tva a...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 23 July 1873

H5HP if HAWAIIAN GAZETTE A. foxnoai Hank. XCbcn tltr Tfnfrn&h Xoblll I J- oprn Areorjnte and Bqnlt Ulilr Valuable. oTrjboir Its beud of Lair Bordett Contts, the jrrtkbr EagSsh vroman wbo;e mnniScenee cssi terpiS:v hire preo her a -rorld-wiao rep ctilka ; bet fesr people know tojtbiog a boat tbe Tsaflr Set which she" ni indebted, both for brr crae d ber pro pert j. - Sbesrss thedaoebler of Sir Fnaets'Bsrdett. tbe eminent Whig states men, vbo left a large farailj and a email estate. He xrirrir tbe dBSter of Tbomai Coutts, the fennel er ef ibe fortsne now possessed by bis (..auMiubter. sod of tbe Unions banking-house Ibtt kers fees Maae. bnt as tbe old banter left 1m yrepertx to feu widow, who married a pain. few graadjasgtaer's chances of being a rich wo- ! rato were by so tseaas flattering. Fortnuatelr tec besv 3lrs, fjoatta, whose tecood husband wt tie Date r St. Albans, secured ber vast in trHiasce is ber own bands, and at ber deatb stowed ber respect (or tbe memory of old Thom...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 30 July 1873

J38 THE H&WAIIM GAZETTE JLST ETOEFXiS-DrirT PAPEE, PUBLISHED BY HENRY M. WHITNEY, Btctj- WedneMday Horning, IT SIX BOLLARS PER AKKDMI- Frccm'StMcrttort SS-00 to SI 0.00. Dftm Maaawmt ia Xonpartttlypa. lw. In. I Xra. ! las. I aa. tt$t. IW i& iM M Mtta :se a no cw r sol m nr4 on THE AWAIIAN GAZETTE, Uat-HIeft llUo-ilh.... StLUetaUKlMt. aSUaaa Slnekea.. tlUncs-linchea. Quattir ( CUamo., third ef Colusa. . . HairofCelaaia..... One Col a tan teot aeex Tsnnssfiat 4 OO) iMMsstHMHt acoiMootHeelvswlac aoSiirSiscJaoeJjat ii rri n a to! m vet a i It eo-' aa eof at cet oefMO c 49Bvulatat Cants, wlrra tT A ' illowed a dlaroaat frem last ra(ea,wUeh art er. art) allowed a dlmaat fren ibstw ratea, wUeh ara lar tnaattat adverUaeteeata, whea raM or eaargad waarttvly. N. B.AU fortlgw t4vtetsaiaSa aawat ba- a.gcssiaaal.4 with tbe pay, when ordered la, r 4et wflt Vs takM Ibeni. Tbt rates XeJiarrwartrew e abova traKawl resalMaselbrsJseftleeaeeatrtltab)tsat taay bassaile la postage stamps trentw. ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 30 July 1873

IT 5? if HAWAIIAN GAZETTE rCBUSHEP T E1ITED DT HENRY M. 'VVHITXEr. nv AXTIIOKITY. I be Tecerr-i al the lntetl-r (Wee as-, ask U . far tenesMac BEEF to tbe irrt- i sbe ink day of A Eg!. HT. A ti n - arl "Tiiiii i MTn 1 1 a trmlaf rifirarTT thasnistrCte-efesa-seMetbe Mat eneifl accept tbe Kmrr et. 1Ia17. If!1 'i i e-f tbe IntrrteT. to. m I naTMb D. KiuUMk appeeet-i Acting GT nai sbi sbi lil f fitaa taHaim-ril inn Jsao. Q. Dansts Tlai a-eei, 10i ". aca. esterase of O-ta. Xnxs. Ilna-i. Consul far a Ctasatfcrtte -V it auc-. itMHfeM(aeBuiito nsxnd w rrtrtn. mt Bis SUJetja Gv- Qal. K. BiSHOr, 30aaettr C Ank A2a-s. X- MrOtxax. - ta akh trFfniBSi Cem- i r m ai ml CoSa. Is ttict ef a,n i i a ato r wataud obi- "" trr tk Ubirfct . ft wt H-P. Cimiln, HwijaJ. toil O. lui. 3HatMrr ot iBtrrtor. rwms. out Irtea aa anr tta Cak Wakata, tat EaUax. lk- i f Lrpm. tt sefcttr sar praawiwi r.-nm at kr tka, mpc kf speeW b aim Mbw, aa4 afl per. kimmtl iilikm apveiai . Mac ltr. akaO kv akn ti-it - or lm,l ii, ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 30 July 1873

el Js2t. 1STX J "ft. j: jar--" ti v aak.oaea . . aaa,.. .saaSou,. Ml . J .". . 3a ,e-Tt.... Tkt "World"' ntatarjr. Seoaewirar W Aiatwml MWWCfXC Jezrjtt, in, j JIT tea Hvi'"tttM;i tW t rirtiKitSairWrai i .it. Mup ataaaw Imwi mM tf MtM Haw aau. tuikM . hatter 14 VMner. ' m'u.'til n thmiM j MataVaa)kkUttRrB;ulta1)it- ' ML i aa Saaanatf r 5aaif atat. rtlKT llOMfl.M.I,. . (atyo.- taimtft . -I, tmm Carat- aataa t . aa. at oaay i a afcawaTJ aVIaaaaaaa, tHa-fT t . J Itri It 1 r 4 bu atm- ! tVhaW V4tval cat ear ' titl? ' "r itnbvtaamCjItarart. tj: BBwaaTaV. Aarao.- Hkfi , Stacrtoa. rtfrr!?xiiu lc i Cats: S i ac. aaa- 4atattA.2nt t ttr C H Jmtf I aaat l ititi. J S a" Mae aad . 1 laaawat aaHpaw awfta4 CwaTfw' a"" . an Ti laaobm. Ja Keiaee. r w a avMUr . ao u tWt. tax Waltaae. Cbert - Canrt. SI Icaeat.fataoua' Sfagvl C Tatftar. talXaVek. . Jan. (haa Saw- Carat: eteai SaV II 11a 1 tt. PteHtL SntsSMtaa. Carat iyjaaj'fci'ii- Kttttt. an Etatt. Cbfat.-1$ iStaaa. Ctw:lSkn aaar. aaai tatt. atjr ataav,...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 30 July 1873

Bai Safest the Safer swea aa enter nai rs h&ti tern roicthnc taAeacs tie fewrj ef u tfc4jh r-rsce. h eecM Hare te&i no wrkl-er Hie 4u fe rsnry cf tk-e rt f tie rVUrs. Bs4 Ohritj "Resit cses&ted ike fecite IVc tar Stake I tse feints ef aa iee-2e aJ lie leader secae ef pslkr bears; had 1 kef; es Sac nx nwirti tegvtfcer. ha&tarrei, 5iei, ideat, i :.nk is. sewfSess. sad then deirerwi ran. JLate Foreign Item. It is asserted that three cat el ererr fire raatch ej it Saratoga esJ br aa appeal to tie ui Toree eoerts. It was necessary to postpone a faseral in Bit ; ttoteo it,aii- Xtip Little People. A ciia that's care: shared Aa crch in. JCext boj What is the capital or IxahrasaT Bar: It hain't cot two ; th Keilesnr fcL'erj bare time.-?, becaaseall tie cartiajes ia tie city had ! beea ecaed br rishers to tie raoj-cocrse. Xlr. tteecher' salary as paste? of Ojoocth CewrcE was Sl.5M k 1S47. aa4 U SXOOO m. Tbm. rtirMr-tri fcae ia tr sasn tin ! sin. vei aae topeM. to s fctttfceci ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 6 August 1873

' W ' ' 1 L" " ' '' '" 1m, (an. . Us. r THE HAWAIIAN GAZETTE, (Uwt-ihA... M UM-3 tKttt. 0(VWmt II TO Ml aw 4w m BY HENRY H.WHITNEY, Errrr W-iaiewIay- 71er-nlix. 4 U CO H OW 1 0H Si w U ml ! j o w 10 M ii t Mstd M eol w Uooj u 4 si wj aa 4 col T , CPl i? fii fOLiiis pes ixxrx. ! klV4 dlKMM (rn tti nl, wbki r let lrll JtIIwik f4ltt MIIhU' oltN tlx la, wa Mik "111 t ! of (Iimi. TWrttrktt r tt l. ti TtmitttxM iklmllovuU c itttwttyUou aw It ilimpa wrcln. VL. 1X0. 30.J HONOLULU, EDvESDAX, AUGUST 6, 1873. i WHOLE IT0. m. Street, KmiMC FL L "Xfce Twre Amies 3 if t m ato hum IVtwarti aa -- s.ajww . - - mm ..ji. Tiiiiiiii in .mil i assV.sijaAAi Tie. 11 w w.tr- "--If r"i"' essesT1 aiiaBat w aaain SftsS 1 .3.1-1 IT. fca siaca. a. nr. MHricTM kM IJQi 4m(& nr. jrf-i ! m e. gl. -MC Itt TrWtf il .. itii-pfci5 aawsawawf tm, mawwssww ' rt-t C ! t cm start far i Wtk.sEZeMe acr atCMfecaw link 3Sfc C. itftk ?i ten. wiHk laPMahaMa M aBtW- kT. R VP haJVT TT1W. ll. lL UlLl. T-itrH iar raMfaret. . . , '...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 6 August 1873

St HAWAIIAN GAZETTE HENRY M. WHITES r. rtv .irnioKm. i wet merred st ts Ssaerstr 3 3aataa Prsea. arte year trees ti i.na.i t wag leasees txjoa fas.yr aca. inn.itgna ts. ceaia is! Mtar we rwrjSrriaf B i lain i 111 111' .nT TirT . sms o. -E.--, 4, m Mfcaorr "S tromrr -w .Tie Sts ' - ' IW Ohm nin Ww Trj j fee r fedifai ta aM tcr te&n ; fcr. kictt4i ti niTwrfCkXili"rfet1lieS!iiDi5ir. r " t- g.fcjryn-T-tnj umi iyaKeatf rgetf-oa y v . gBftwy .j. r si rt immt mssc wx, k aaaaftkcssBF as iiliiiii Xiii Xi tmiMiin ff i nil ift1H T 'i m.a aor Twi tM w ik fcj me ascsk. msx. jl wii a. w - i " XKtisuiesSate sat Tia-mi, cs 1je M.t kaiairnr&tpl ; 5 b alw tsfrftx. I3t 1 jet- ' f BtavKt . a tmiiai is 1 xBase -ar.atofciiisc 1 Hfeaerf rjeiaes. IXxr a w-" tax xk at Met. racx. ta 3tr-asr aSTfi iai iiifaBifTr . aa 3bt Xx . St- aaa am tote Hat ajcigestet aa- a-vta taw aar wrccarf Cxcbebi- i ijjs I W3Bti"ESDAT. AUGUSTS. Official CaMTcspvcxilesce. Hxasvmz IL per -txsx at Cat e 'jc clufct. a rsx 3fel T...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 6 August 1873

"SSii'V 1m I tpoax3araft. aaxsaraaarnt, I a J" .jj!s I tiSt IrauM rtc:;r or tio.xi.t . fmmc t i mi iha i , ( ii iiye-rauij . ai3 ," Ttmvwr- I AmX.bsxx.1 EiPOKTS. Saa xxx. Mil LfcTBjxa-i MK a&a tax jiAii itiiw aeaaiAO . S to at mm, ftxaXir. I mm xi x ii I o ra-Min 3t . I kncblat aaxa . laaCrasCoaa. t latan'iapaa l-AJiFrtCEKJt. -T?a?IS1tiw?'afii tocSf s-jlf,?' --a - r y Trrj,-.rTi7T."f ' x. Ea UaalraatawaaZCatf.' , i I saat riiai Tiii it m mi Tii T mt utim la. tt, agi ma,, r jf, , anKtsaaa i . mr ,,. '. M(..taM WI . m.i.t . . am 9imi ss III - III 1 m.U. . ffcwfcM.w-.!! -Ktirs!teUltei at3,t.fe4a.Jis "g" t mm ate iimihiiii an i fi,i rt.ii.jfetagUftilaihl nfertlTCS r ii 1 m iifti.i Lwt wiffll.l. ti ILiifci sa -JETS2tCriEii isc twvi C W 1 1 in 1 TI 'i bgkSCli M. m 1 I. M (at liU i lw TiimIi ' 111" Ir' A Mm SJ-I fa 111 m it. 3Jto Om SMafM. Mb. 3- . mjm. i. s Tinwii 1 Si k MfaJMfc. grf. tea Tli fc3.;w Utr- .'- ' ' '- "r"- k-Wt W 111 . W j y It. f 3t. mr . . M m mm tfM " Wi an if J inn l...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 6 August 1873

TIc5?tWT r SWpwrccli. j Late Fordsn Item. ' Kxd Swiaj six S&Inr - xs crxter xsc! re- It j$asrtedtkattbreectcdeTrtc.b-, fated s aegev: ttrtiBC asedeeaee abe ktrtsrr ef ff ct at Saratoga ei by aa aprwxl to ik ci- , a W?- b Se T"-"c TtS. SaaVataaato-aary f tk crew af tke Bedxixs. j It wri re"xrr to jvftjM m rcnerrl in Rxl ma Oml i gafe caaaatMed tbe tacbtess Ic- ' Snare, breast alt tbe carfares ia tbe efty bad tssarStaieea. at bk tens " a kt-5e tsi tb be-a wirto by risiters to tb; rxrNcr5- i ef p&r t; aai be tea Us ! saxeeber. baxrred. Errieii. ft Am y. I Ml i sewsiess. aac tfess debrerri baa. aaV. wet aai WpeM. a lemseecs steamboat. beat atsi Beads, tbe wfctut I - - ia oauT MPwtaxtaraM Tin. 1 " I fflMLk. aaciter 4. speak nrit4MtatHtam,u2iteli, Tl 1 1 1 1 all w tie Xevei saek &esmi ef ba eiyt-' m.4 JSa Si Pelirs dtsf?an.-ri sal Vwiituici. it S xU i Tfce ;Kii dtfrrisg'ssi itaj- I JteC W tbt i Hfi.fceJto.M tie : B. M tvG far zl taf- ttt aaPh,K StimW ntt fcts lae-aeai. aiat in...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 13 August 1873

2VO.TJJ1S OX VX'V:H3 XT.fIXSXTC O TIEfllWllM GAZETTE Space Measured In Nonpareil Type. lw. lm. THE HAWAIIAN GAZETTE. JL2E" X3TDEPEE"DEirT PAPEB, " rCIlUSBXD BY HENRY M. WHITNEY, Erery U elacwlar jron-tlnr;, IT SIX BOLLARS PER ANNUM. Fr--sr-va S-atj-scrl ere, 88.00 to 310.00. Lines U Inch.. 12 Liars-linen.... 34 tines 2 laches. . 30 Lines 3 laches. . 4S Lines 4 Inches. . Quarter of Column. . Third of Column Half of Cotamn On. Column $ 1 00 S 5 OM I Mi 3 00 2 001 4 00 soot ft 00 4 00 8 00 00 coo 10 001 12 00 40 to 7ft CO 12 00) IS OOf IS 001 30 001 WHO CO ST Business Cards, when prtpail to ens jr, are allowed a discount from these rates, which are tor treat lent advertisements, when paid or charged quarterly. N. B. All foreign advert laments must be sxcompaalsd with the pay, whsn ordered la, or no notice wtn be tsn or them. The rates of charges are given ta the above teak, aad remittances foe advertisements or subscription may be toad In postage stamps ercoin. Onm In the new Post Offi...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 13 August 1873

HAWAIIAN GAZETTE rCBUETJEI XXV EDITED BT HEKRT M. WHITKE Y. iir AimioitiTY. "T"rcrai Teeers H! V 1 reel-red, by the unamlciKd U tke Hwtria ad tlse sett ef Aurust next for fan.isli- tag i ef l4 l-t quality to U Mar Department, TrBJ-er. frenj ke lrst Jay of September. A. D. 3872. 3De WJM reesHred w-Bl be about 10,000 M per month. utkaWMmiU the fiimdct In such quantises aaesssacn Viae ntbr Adjutant General may direct, and lie shaft be the toarecf the quale? thereof. Abes? ifeet-saad donors win be required of the parry M --jotn a contract In awarded, for the fnlftttment The nuau signed don not bind himself to accept the toweAwaayteBaerisade. oiables n. jcdd. Adjutant General. AstaGeersJ-s At. 1S7Z- " ettaa. X. aciw baa been appotated by Ills Majesty the ntTr OBMnrtl, Vnurr PuMic for the Island of ii il - wr ri Mulltim Ave 131k. 1KX. 4 , J uiiior, was on the 6th day of .A. P. Id. aM'Jlttd as A cent of the 1 legist ry ; mat eertfjtac the aeknewledgmenta to r the District ef Lahalna, 1 ala...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 13 August 1873

HBUBat SJaST. SUXltl SX3TK. ItSu .. n . in X :n ... s 17 rat .-AST Jmtftu IS - oS 6 33 A 4 6 n J1. S4Sa y.6 JI.S Tss "WajctsT'a Itlstarrj-. a tafarce tn ISM. .raHalmilaSTrHerr. 1W, ui.l. I,1SS. taaj iXSilu aa liiliKtml af the A sat. fee Oaeetwfl' 1? valti v SfpfvraMHK te tbe iroist rates. HO ilniii tliipeitcasars awaa-a r)i i i tfcit.'MygMmaitaa.T ft- lias, tj T IwScn, far tli VI I) I Km3UK JIT anil. ... VMVW .WWS Julnitiafafan ajraan is I HawaaVUMl. "tar li smarter. w4aaai Sc&chi aeownC ; aatT. Oialre Ci H ill JLnwinn, r laay faiatHill bhtarre. 1 1 aii 1 1 4 aUa;,lelart er. .atm i ami Tiwi n C waac Tpvmroa C. a lie. far (rate. . fcan iaitwlaMltaaS-4egiaaX ah . fc. aty. hmlM aM at aa & . Win'iaiiaatjin Vmb aww efsale t taai i la na la sjasTi , M at very BoiV T i laal.i ai lit4. St asirar. tai.t i aaaaSnl ill i JV'.B W, C. UHsx avast Jaty 1, SRI. lt.Mt.SW SSn. sal ssaas aa SSja taarvafiaaNtaac sjaartfc af aesiwsa dsiih E sjW (hmK fwMMr A JaMw kit euMwi ; SSaiSJM lrvCtM, H al1...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 13 August 1873

Supreme Cotxrt,wIn Itrrnc. szrosr auxs, c haetweli am widemajts, j. j. TTct'SS" rS C?s"is? See vs. ' Young ShejngJ, Jlfimi. Executors of lAe TFtH of Achu, deceased) and etfetxs. n Equity. stxssas or the cocirr delxtered ht allen. c j. c The complainants allege in their bill tbatthcj are natives of, and residents in Qriita, aad that one of them, Wei See, tras the mother of Achn, -who was domi cirtwl in Honolnla, hut died in China in ie5, ami that the other, Ching See, was tbe lawfri tdfe of said Achn ; that the Ffikl A dm had no issue, and that com jAaiBUfts are the heirs at la? of said Aota. It k aBeged fBrther that on the 12th day -ef January, 1S65, he made a specific wBI ef a jKrtMn of his estate, at Ilono Ma, lea -ling the balance undisposed of, fey "trlnefa he devised to Kamaka, a native $5O0 and his dwelling-honse -prenbes, real estate at "Waikiki, and all Tm fanritatre, to be held by her during her aatsr&l life, and after her death to go to bar se-callori adopted daughter ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 20 August 1873

THE HAWAIIAN GAZETTE -sUT 153P25DEirT PAPEE, PCIiUSDEO BY HEHRY M. WHITNEY, IT SIX BOLLAIIS PER ANNUM. FOTwli-stSae.crIter, 38.00 to tlO.OO. Space Measured la Nonpars!! Type. 1. t Is las. Cxts. QXsu r ME HAWAIIAN GAZETTE. eLlaes Uiacfc... 12 Lines Vjncls.... 24 Lines 2 laches. . 34 Lines 3 Inch... AS Uacs-4 laches. Quarter of GeJasva. . Third of Column. . . . Ualf of Column Out Column 1100200 ISOWt t t OttlM OS f oetueo 1 tot 300 400 (00 eoo 4 004 oes 2 00 3 00 loooluoa 7 M 10 00 14 001 II CO 4 00 lo oof it oo) oel st 09 14 00 It0000ll8 soo too 10 00) 12 00 nool OMSCOItaasi 12 001 IB Oof 21 cri 30 OOt 4t 001 ! t 13 OOt ocl u col m ccfiw eoflto t 93- Unsineu Cards, when prrpaii for rut yesre, sro allowed a discount from then rates, which are tar traaaieat advettlaenianta, when paid or charged quarterly. N. D All foreign advrrthm&eots mit b. accoarcaabel with tte pay, when ordered la, or no not, will tslrt of them. Tbe rates of charges are green In th above scale, aa4 remittances ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 20 August 1873

HAWAIIAN GAZETTE rOMJSIIEl) AND EDITED HT HEX" It Y 31. TV1TITXE 1". KY AUTHORITY. sOotr e Kiff to mn-jirt th-r t a the Hawaiian Beard of Hearth : . J. r. Ksr-mhrol. J. Kabsi. . AW IC. 1CX. (S serin fee imAH lir tbe enawriteiiHJ 1 sr tt-Ilu-iss smtt tfc Tetfc f Atarax: next. fcrlKtt Is mif shell taatlljr lee War IXfWtmwt, hrlr, fca the tot Vy of ' nmjati; t, A. D. 1STZ. nrwiw MM wfUfcratNim (MM S pwmosUj, otMltwMmH wt see Barracks In aowtMfc sas mwmn, ta a On AeestaM neseni sur eSreet, ml hr esssl be Use warp of tbe awBcr tktmC A tssader ear- the, mil aoBars win be reoeirejj of lie t is stwM. for the Mfltenl eft. himself to accept tbe between tbe people of both nations mar result in new and still greater advantages to Science and Industry, and at the came time serve" to strengthen tbo bonds oi peace and friendship rtmcti already nappny snosist oetween ine itov- ernment and people of Hawaii and those of the United States. It is desired to ascertain as early as practica ble, whether t...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 3 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 20 August 1873

Ttutt si itt Unaator aa South, of Accost, 1875. mtZHXI KEAS TIME. a....... ian :snj iKr ASDSETTRtO. . ....Sw'Sii, ess tan Seta e 3d - - Sn.Stai...i SB rWsrts ?e n . fan Sett e 1A.S, ..Eeta 6 U Tit IVorM'. Itl.ro ry. nei 5tvrihBL HiWlniytnMin.Ma. " H I Caryl in i fcy rfc. BrttWL, 1S.11. af li rip mil. BIS. mm i sWifccisfe. eoMjimtci.va-. 1.UPOKTS. rrr-x f ii ItAscuco, rer D C liomy, Anr IS S nil Wl u tll raper, 131 tins Crackers. 30 lU vt hell, 131 or seka Barley, 3) acki Onions, 8 ptri Windmill. SO tbla Beef, naroesrlea, lScaTotaeoa,WldUSbka,ttkrs Headings, li c. rtlot Bread. S Carborl Acid. S tk Corop Xalla. 500 torn Fano, ISO acta Oats, S es Powder, 2 fcrjn Wine. 1J ha Feed. M rr-rt Mlnda. Ki Door. 132 bit Bread. S.S8J ir A loOhlf.k. .Tour, 56 c JlrJIdnn, aU.I Llme.Jirlri S a Mifae, 1SS tars A 31 aks Bran, ISO bales Uay, 500 atl M M1 UU CS Ual UlL SOXES OF XIIE WIXK. r5J The Chamber of Commerce meets to-day it 10 a. x. Z3J Bark D. C. Murray ea!la for San Francisco, Anjust Snb. 5T ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 4 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 20 August 1873

HAWAIIAN GAZETTE TlxrIUiuc avut Exploit. Tie stc&a frkrate Colorado dropped xachirif Fort Pickens in Jwly, 1SC1. Ve fcfe Hat," oh the lSii of the pwtWK tBMfth witk a ereir of 601 sonl. umi itewfy tectiK-ti oat of tint laod-Ioctod iW deters of the brave vol- wfco crc)3 the parapets of Jfmat AVarrrB sad IadejtcirdeBce. Tea Ays &S6mg sad sle-atBtsig brought us fie wak lebeMon. We had ar liwei " Charleston harbor, ami comIQ pkumlx ee the PfelneUo flag, the symbol mf itwii , aoaonc deSastly from Forts miks up the bar, and then headed for the city of Pcnsacola. In a few hoars vrc were far store the navy-yard, and com- menced to drop down quietly upon them from a direction they least suspected an enemy to appear, and from which their own cnard-boats were in the habit of coming. The rase was successful, for with long, steady, quiet pulls from our steady oarsmen, with palpitating hearts and nervous clutchings of our stna'l arms, we were within twentv Yards of the bat tery and schoone...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 1 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 27 August 1873

THE HAWAIIAN GAZETTE ycsusaro BY HENRY M. WHITNEY, AT SIX BOLLAKS PEH ANNUM. rmlptiteriWn, $(.00 ta $10.00. 3XJ.T2Btlt OS JXVMH.'X'XSJ9 gfe fpaea-daard la Keapareit Tjpc I w (Its. tea. I lee. sa-fMss. HAWAIIAN GAZETTE, 6LiaaUlsth,. ltUass llata.... ItUaea 41 lawk. it Ucn3 lachee. ULtMs-4licbM. Quarter af Colaraa, Third afCatama. llairrctarB.. OaiCbJima It 1 OKI t COtl 1 Mil 4 Oosl a t S WIS ft I 1 tot at loot at seol tt eoe am aoas asssiHaa BDi BOSS, ritMSB eel 7 sel 10 oo4 Jl ooi tt to 4001 SCO 10 Ml II DM 1M 9ft a oolio oH 14 1 tw m e to t a! B OOi 12 am tl eof TaMSt DSN ) CSS a obi is 00, is bos aa fsa aa as Ta I IS CM 30 Ost 41 tWI It WWO cafwa Sutlaaas Cards, wbsa ynjMfcf Ar ans jtr, are allowed a dlscoaat tresa tba rale, wbfcb ar tar treaaiaat adT.rtk.oi.ata, a ken paid or ckartad eaartatty. N. B. All fcreli adTseibemaals mast be svotasflslad with tbo pay, wba erUersd ta, ar so aetJca wtH b. tat an tf HONOLULU, WEDIN3SSDAY, AUGUST 27, 1873, 3WS&eei1HeaeInlu,ILL " 1 V(J-L. ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
Page 2 [Newspaper Page] — The Hawaiian gazette. — 27 August 1873

JRWA&G GAZETTE HEXRY M. WHITSTEY. SSa AITUOUITV. . a- t smaimtm i IP i n 1i 1 1 til i wt Tnliilff OeTraKatCsa . nBheref.t3eXaaedeE. nn i hi i flai,ni-eaEecafase-tnatei 43 CXuc S.Eieii Srpeti t V rtes tas- its xSmmer mar Urn mai c - - - , r r. was a ee Si itijeC ca: awsasr ta. Ill w i st a tk aar an f tmasdaa. tOist trstxtL Tamers aajjwy. C jauwaa Mire aaea px3aBe& Matt zs Cf aaS4isr saw aaauns art c asm. zxaistsfzsBS. 1 Cass .tatEisaK.a, . a. r a. atnut f mM. m aaan k? ate I t T HraYr tmr dka fcwfrtrm mt LeaE3. are MLkltf i st a)M&as.aalaa - i t!nPtr"i wttfroat Wtal c aaatnmi J'. mai a i l s ta; xeaiaMTTTttT f tag . Mt Vll Tl i r. dtatK alj Ttft rv it JBaae cr R-aacrr. wt aaan ay BaSrrsascr j wisvtc aaa aay t n ttkxknasNln f mm I'm. n I fc mmU h . r pa,-aan. a Tr-artiiw at - aaesoaw af cania tarxrrf a t Mricfir eataerf &s aa4 irSMkt Oaas. T sc-ucz. SeCy Baarief EfaSi. -.raja- mmm ana fine ravasr tibaesaaA i3jJib. afKasaaaa (RnTteacee: Frerat- lU5a?5riaSS , . jiaraa, ...

Publication Title: Hawaiian Gazette, The
Source: Chronicling America [US Library of Congress]
Country/State of Publication: Hawaii, United States
x
Loading...
x
x