ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 10. května 1940. Na busu. Pise Gymnasista. návéstní tabulky "Drinking of into- jmenuje Sychrava a pékně mluví DOZVUKY SJEZDU ČESKOSLO- VENSKÉ NÁRODNÍ RADY A ČESKÉHO NÁRODNÍHO SDRUŽENÍ. Tulsa, Okla., 3. května 1940. V Chicagu byl sjezd ČNS. a CSN R., a jelikož mám rád informace z prvé ruky, usmyslel jsem si, že na své cestě do Clevelandu se tam po- dívám. Byl jsem však trochu na- stydlým, tak jsem se rozhodl, že "drajvovat" tam nebudu. No a jeli- kož jsem ještě neje! tak daleko po busu, rozhodl jsem se, že pojedu nyní. Z Tulsy jsme vyejli v 5 hod. odpo- ledne. Greyhound bus byl plný lidí. Všecka sedadla obsazena. Vedle mne seděl nějaký stařeček z Illinois. Byl v Texas, někde v Kau.' nan, kde vlastní farmu, kterou neviuél již 20 let. 1932 dostal z ní poslední rent a rentýř mu hlásil, že "to nemůže u- délat "a že se vystěhuje. Tak myslel že byla prázdná, ta farma jako. Nu, a jelikož v tom Texasu prý ten "vo- lej" všade teče ze země, měl starost, zda mu Jej tam ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

V pátek, dne 10. května 1940. Cbchoslovax Tulsa, Okla., 5. května 1940. Milý redaktore a čtenáři! Při své cestě na východ, totiž do Chicaga a Clevelandu, učinil jsem dvě zajímavá pozorování. Prvním bylo to, že náš redaktor br. Morris, třeba ža vydával noviny jen v malém městečku, podržel si ze svých mladých let aspoň trochu ide- alismu o svobodě tisku, což se o na- šich metropolitních listů českých, ať již z Chicaga, Clevelandu neb New Yorku říci nedá. Nu a jelikož nechci býti jedním z těch, kteří do- vedou "dávat hell", musím přiznat, že Čechoslovák přece jen sem tam popřeje místa těm, kteří nepíší snad "jak je se shora nařízeno", což v ji- ných listech by jste marně hledali. Druhá věc, kterou jsem pozoroval, a zde podotýkám, že mluvil jsem s mnoha Čechy, je ta, že — všichni Češi bez rozdílu — kromě komuni- stů, jichž ostatně je velmi málo, aby měli nějakého významu, shodují se v tom, že Německo musí býti nejen poraženo, ale rozbito, aby se ne- mohlo opakovati to, co se stalo teď. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 10. května 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "Nick Carter, Master Detective" Also OUR GANG COMEDY Z v , i ^ — Mládež Harry Gerik, Henry města a Ckresu i Hromádka a si. Anežka Hromádko- Zs schůze Včelek. . „ , ... va zajeli si v neděli do Bardwell na - L C. Alexander, wacovsky bro- n-vštéyu r Fr Ventrče a tak. ker byl potvrzen za postmistra me- té- súcastnili se maniíestace v kat. sta Waco kongresnikem Bcb Poa-, sinJ y pnn1s gem, na místo přítomného poštmi- * « stra J. M. Pittillo. j — Ve středu ve schůzi Obchcdni komory bylo usneseno postavili ve- liké neonové návěsti u dallaské sil- SATURDAY — ONE DAY ONLY Wallace Berry —in- "The Man From Dakota" with Dolores Del Rio Also LION HUNTER CARTOON SUNDAY AND MONDAY Ann Sothern John Carroll -in— "Congo Maisie" AND EXTRA SPECIÁL ISSUE March of Time "Canada at War" also BETTY BOOP CARTOON V pondělí westské Včelky konaly nice západně od města, které by u- opět schůzi, a poněvadž předsedky- pozorňovalo turis...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

\ vychází každý týden. předplatné: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. só" 35 ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! Šířením tohoto listu, šiřite prav- **'1, kterou by každý měl vědětL 4*"<1 uvědomělostí a svorností do- £ a československý lid v Te- £ j., uznání a cti. AND WESTSKE NOVINY jFJ <>*• ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 20. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March A4- Sf V 17. KVĚTNA (MAY) 1940. Zápas na život a na smrt na západě Holandsko se vzdalo, Belgie vzdoruje, Němci ve Francii Německé voznice prolomily linie u Se- danu. — Dva miliony mužů v zápasu. Statisíce mrtvých. — Napětí ve Stře- dozemí. Paříž, 15. května. — Německé voznice protrhly otvory ve spojeneckých posicích na řece Meuse ve středu po překročení řeky v několika místech podél padesát; mil dlouhé fronty od Namuru v Bel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 17. května 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: I, Pak se vrhla ku psacímu stolu a vyndala dopisní pa- píry. VYSOKÝ CÍL | ROMÁN Díval se jí dlouze a významně do očí, takže maně sklopila hlavu, aby jí jeho pohled nebyl tak přliš nebez- pečný. "Známe se tak krátce — " zešeptala nesměle. "Nemo- hu vám dá ti určitou odpověď — až snad někdy později." "Ano — později — " opakoval její poslední slovo, ale z jeho úst znělo nesmírné smutné a beznadějné. Než se toho dne rozešli, musila ho Božena ještě jed- nou požádat o adresu, protože sám na její přání patrné zapomněl. Chvilku přemítal, než na útržek papíru napsal: Ing. Josef Prušek, šofér u Petra Kubeše, továrníka, Praha VII. Teprve na další Boženinu výzvu připojil i jméno uli- ce a číslo domu. "Budu se těšit na vaše řádky, královno," řekl ji, když se s ní loučil. "Nejraději bych vás vyhledal v Týništi u vašich rodičů, ale ovšem — " "Co vám v tom překáží, pane inženýre?! Ráda bych Den byl pošmourný. Místo sněhu padal drobný dešť ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

V pátek, dne 17. května 1940. ČECHOSLOVÁK S9* \ " ... and when we have solved the problems which face the world today * wA*': - <; l ' • - -iiZ- > •s uj-y ' ®| v ■ f iMmmĚ slpM *r,#iíí ' w& m mp? fj| pS ^PmS/ĚKĚ >JF 'J .£&!<<?- m jésMŘ ^ «í wr W8^;£ÍČ <<•*V; RAI> «£ TO THE CLASS OF 1940 we dedicate this page. And to these fine, ambitious, bright-eyed y o u n g men and women we of fer our heartiest congratula- tions. In graduating they have attained an important milestone. The road behind is marked with commend- able achievements. The road ahead winds through the fog, veiled by a mysterious Future, with visionary peaks gleaming indistinctly . . . challengingly . . . ahead above the mists. Are these the young people who will solve the perplex- ing problems that besiege a modern world? We think they are! At least we're sure theyVe going to try v e r y hard. Youth . . . confidence . . . education . . . and the willingness to tackle anything . . . are all ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

CechoslovAk V pátek, dne 17. května 1940. 1939-1940 Graduating Class of West High School i Jteading from left to right: First Row: Lloyd Koen, Alice Plšek, Alphonse Kubacek, Anna Lau- bert, Henry Tobola. Second row: Katherine Morgan, Joyce Sord, Mrs. M. Pazdral, (Sponsor), Lavetra Talley, Dorothy Zatopek. Third row: Harry Lee Williams, Sophie Pustejovsky, Joseph- ine Bezdek, Stella Ray, Stasie Klimetchek, Raymond Nichols. Fourth row: George Binder, Ruth Horák, Mildred Luclen, Dorothy Uptmor, Oliver White. Fifth row: Geraldine Uptmor, Ernestine Pareya, Robert Wooley, Hattie Pechacek, Helen Pechacek. •m V V Reading from left to right: First row: Harvey Hahn, Wanda Smith, Juanita Gifford, Aravella Gerllch, George Willis. Second row: Josephine Walla, Walter Mikeska, Opal Pledger, Ernest Hutyra, Evelyn Máchovsky. WEST SCHOOL BOARD r vm ,;0M tĚ y wM / .urin '■■V i " j Top row (reading left to right): H. J. Jackson, Superintendent of Schools; Jack Archer; E. M. Marak, secretary; Jos. F. Ho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

V pátek, dne 17. května 1940. ČECHOSLOVÁK Z ČINNOSTI HOUSTONSKÉ PO- MOCNÉ AKCE. J Prostřednictvím našeho českoslo- venského kcnsula v Houstonu a s pomocí zdejšího zástupce Velké Bri- tanie, podařilo se nám získati mí- sto na anglické lodi jedoucí odtud přímo do Evropy. Předešlé čtyři zá- silky byly na přání československé Nárcdni Rady v Chicagu adreso- vány na pomocnou akci žen do No- véhoYorku, kdež se shromažďova- ly dary od amerických krajanů z celých Spojených Států a odkudž byly hromadně nalodo'vány crga- nisací "American Friends of Cze- choslovakia". Poslední dobou sem bylo však sděleno, že tam není mož- no získati lodního prostoru pro dal- ší zásilky, neboť prý se nyní nalo- ďuje většinou válečný materiál. Řekly jsme si, že by bylo stejně praktičtějším vypravovati další bedny z houstonského přístavu pří- mo do Evropy a že bychom tak u- šetřily mnoho peněz na dopravném do Nového Yorku. K naší nesmírné radosti se uskutečnil tento plán a následkem toho jsme se sešly po- čtem dev...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

CECHOSLOVÁK V pátek, dne 17. května 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. D1RECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription zvláště jestli spojencům, Francii a j né Státy staly by se velmoc: druhé Anglii bude hroziti vážné nebezpe- neb třetí třídy, byly by obchodné čí porážky, od čehož nejsou nyní zničeny a pak také ohroženy do- dalekc. 1 byvačnými diktátory. Spoj. Státy, )o( j vzdor stálému tvrzení, že jsme ne- | utrální a že musí býti vše učiněno, abychom si udrželi ven z války, je dostaly do vlasů s Japonskem, aby tak odstranil Spoj. Státy z Evropy, když by byly zaměstnány v Pacifi- Amerika se probou- zí. takovým nesmyslem, jako tvrditi, že voda jest suchá. Američané kteří stále křičeli no I - ,V kongresu se & hlasy, Jak mezi demokraty, tak i mezi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

V pátek, dne 17. května 1940. Čechoslovák OZNÁMENI KANDIDÁTŮ V tomto sloupci uveřejňujeme se- znam kandidátů y demokratických primářkách v roku 1940, kteři žádaji voliče o hlas a laskavou podporu. — O. H. CROSS za zástupce 11. distriktu W. R. POAGE O znovuzvolení za zástupce 11. distriktu. OKRES McLENNAN: W. B. MOBLEY za šerifa JOHN W-DUNCAN O znovuzvolení za šerifa. JIM D. McCLAIN • za šerifa Anarchie hrozí, Čtyři noví knšží prohlásil Hull budou vysvěceni BILL GIRARD za okresního komisaře 3. precinktu (O znovuzvolení) LOUIE GARRISON LANFORD DEVENY EDWARD J. (EDDIE) VRBA za smírčího soudce precinkt čís. 3 JOE STANISLAV za konstebla FELIX PAVLAS za konstebla 3. precinktu OKRES MILAM NELSON GREEN za krimiálního distriktního návladního. OKRES HILL: L. F. (JACK) ELSKES za okresního klerka H. A. (AB) WEATHERBY Za okresního klerka. D. L. FUSSELL za komisaře 3. precinktu. (MISS) MUSIE KEELE Za okresního pokladníka (O znovuzvolení) L. P. LEVERETT za odhadčího a výběrčího daní. OKRES ELLIS H...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 17. května 1940. Postup událostí evropské tragedie . V PÁTEK. — Co se očekávalo již dávno, splnilo se časné v pátek rá- no. Nazističtí lupiči přepadli dalši své malé sousedy, Holandsko, Bel- gii a Luxenburg, opět za noci, jak to provádí praví banditi. Holandsko bylo přepadtno ve tři hodiny ráno. Belgie byla přepade- na německými aeroplány v 5 ho- din ráno a zároveň Luxenburg byl xaplaven lupičskými hordami. Ode dneška začne pravá válka a může se státi, že se brzy rozhodne, zdali Němci stanou se pány Evro- py a pak snad i celého světa, anebo uláli bude učiněn konec neslýcha- nému, prolhanému a bestiálnimu národu, který od nepaméti byl pří- činou proléváni krve. Z Amsterdamu se oznamovalo ú- ředné časně ráno, že němečtí letci v novém blietzkriegu pumovali ho- landské airdromy, pomocí padáku epouštéli vojsko a také vylodili voj- sko na pobřeží holandska. Holanďané okamžité se postavili na odpor, zvedli stavidla a zaplavi- li území podél německých hranic. Kde se...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

v Dátek. dne 17. května 1940. ČECHOSLOVÁK vyhozeny do vzduchu, aby se zjisti- lo, že žádný zrádce neunikne. Ze Stockholmu se oznamuje, že mnoho vojenských dopravních lo- dí proplulo Kielským kanálem v ne- děli večer a Švédové postrašeni, na- řídili zatmění v celé zemi, zshasli majáky na východním pobřeží a o- známili, že minové pole bylo polo- ženo v kanálu Oresund. V Římě Mussolini nařídil sesíle- ní alpských pohraničních opevně- ní, které mají zahrnouti jak hra- nice francouzské, tak i německé. Fašistická/ propaganda proti Bri- tům v neděli stala se zuřivou. Z Baselu, Švýcarsko se sděluje ve- liké německé vojenské soustředění nedaleko švýcarských hranic. Celá švýcarská země se připravuje k vál- ce. Z Budapešti se sděluje, že reser- visti, jichž, počet jest několik tisíc, byli povoláni do zbraně během 24 hodin. Vládní úředníci tvrdí, že vo- lání mužstva do zbraně jest za ú- čelem "manévrů" v severních li- brách a Karpato-Rusku, a popřeli, že by to mělo co dočinění s nedáv- ným napě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

Čechoslovák V pátek, dne 17. května 1940. r v o činkovali, drželo se nad své síly, u- vážime-li, že 4 z nich účinkovali mi- nulé nedéle při zdejší manifestaci ve hře "Synové sedláka Hory". Te- I !! dy pouze týden času méli k nacviče- ! ni tohoto divadla, a proto piši, že } J hráli nad své síly na ten krátký čas. *'*: A ty chybičky, které snad udělali, Fort Worth, Texas.1 nebyly tak velké, aby jim je obecen- Cténá redakce Čechoslováka, též stvo neprominulo. Ta stará a stálá milí jeho čtenáři! 'bolest je, že mluva z jeviště v Ná Doba našeho bazaru se nám blíží, rodní síni se tříští a mnoho slov po už jen pár dní k němu. Co to práce,' sluchačúm unikne, že pak nevědí o co starostí, aby se vše vydařilo k u- j čem se v ději jedná, zvláště když o spokojení jak návštěvníků tak pra- chotník si to na jevišti povídá více covníků. Doufám, že nebudeme pro sebe než k obecenstvu. Toto di- zklamáni. Programu bude pěkný, vadlo bylo křestem pro mladou re návštěvu též očekáváme že budeme žisérku Vilmu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

V pátek, dne 17. května 1940. Čechoslovák Enniský Věstník POftÁDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznárate jemu. PORÁŽKA HABEŠE. Kdesi jsem slyšel, že porážka Ha- beše je ve skutečnosti porážkou Ev- ropy a především Anglie? Když pa- dla ta Habeš, kromě italských časo- pisů žádné jiné nepsaly o tom žád- né chvály. V Ženevě, kde tenkráte zasedala ta Liga Národů, často by- lo možno čisti hrozbu "běda útoční- kovi", ale kromě několika neúspěš- ných sankcí, které prospěly toliko mezinárodní taškařské spekulaci, žádný stát se nepostavil proti tomu útočníkovi. Společnost národů, na TÝDENNÍ ZPRÁVY. — V Národní síni konala se rolni- cká schůze ohledně toho vládního programu zachování půdy, o kterém bude hlasováno u nás 25. května, zdali to rolníci sobě přejí aneb ne. Schůze byla dosti četně navštívena a bylo v ní vysvětlováno, jaké výho- dy z toho rolníci a pozemek bude míti. Jelikož v této schůzi Američa- né vysvětlovali toto, naši rolníci se usnesli, že budou pořádati čistě č...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 May 1940

Čechoslovák V p*tek. dne 17. května 1940. BESTTHEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Spencer Tracy Hedy Lamarr — V neděli 26. t. m. bude uspořá-1 — V neděli večer bylo sehráno če- — Ve čtvrtek nás překvapil přítel Minulou neděli na Den Matek dána taneční zábava v síni SPJST. j ské divadelní představeni v městské Jak. Němec z Corpus Chrxsti s je navs _ McDonl^ri n°Vé I v Cottonwood při hudbě Marek Play radnici ve West třídou českých stu- synem Jamesem a jeho> rodn ouZa- manze_e . R. JcDonlov s dce- Boys. Z města a. okresu — Maníelé Emil Jánský, dleli v j neděli a v pondělí návštěvou při- j i fcuzných v Shiner. I _ . . . * „ „. _ r li, jedna tmavá, druhá světlé bar- pod názvem "V červáncích svobody", nimi ze Shiner, kde se súčastnila stkova s ditkami z Temple. Jerome Lednicky a ta. ueiie - oznamte O. C. Stone, Rt. 1, West, Můžeme směle napsati, že to bylo pohřbu sestry p. Kajše v utery. Ze- Matek navštíviin ™ t se odbýval státní sjezd Rytířů ko-: - Hugo Freund ukončil zápis o- b>10 ve...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2 °0 Na půl roku $100 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. DB3« ODPORUČTE ČECHOSLOVÁKA SVÉMU SOUSEDU! tohoto listu, šíříte prav- ou by každý měl vědětL y . uvědomělostí a svorností do- & ^ .de si československý lid v Te- <5^ . xasu uznání a cti .e ^ i AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXTX (NO 91.) ČÍSLO 21. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 24. KVĚTNA (MAY) 1940. Němci zastaveni spojeneckými protiútoky ■ Spojenci protiiítočí na frontě 200 mii dlouhé. Města dobyta Mussolini dále hrozí. — Rumunsko v ne- jistotě. — Roterdam zničen. — Němec- ké ztráty ohromné. Londýn, 22. květ. - Ostrými pro-i™** vrchní ministr, radil se ve ..... . . j u «« i středu s premierem Paul Reynau- tiutoky na zemi i ve vzduchu spo-; generalisimem Weygandem. íenci ve středu v noci zabranili „ „ " ....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

cechoslovAk V pátek, dne 24. května 1940. MARIE KYZLINKOVÁ: VYSOKÝ CÍL ROMÁN Druhého dne požádala řídícího učitele, aby směla od- jeti už před polednem. Vymluvila se na neodkladnou záležitost a protože byla vždycky svědomitá v plnění svých povinnosti, bylo její žádosti ochotné vyhověno. Poslední hodinu vyučování převzal v její třídě učitel, který měl právé volno — a Božena mohla jeti domů mnohem dřív než jindy. Byla už doma, když ji v Pardubicích netrpělivě oče- kával její neupřímný "šofér". A doma zvěděla úžasnou zprávu, nad níž se jí zatajil dech. "Věra ze Zahájí se bude vdávat v nejkratši době. Vez me si továrníka Kubeše z Prahy. Kubeš byl ve středu snu. odpoledne v Zahájí a všechno tam domluvili," oznamo- "Jsem!" napřímil se hrdě Průsek. vala jí matka mezi jinými událostmi, jež se přihodily v! "A — a — jste strojním inženýrem?" posledním týdnu. ! "Ne! Jsem vyučený zámečník. Náš šéf je strojním in- Božena byla jako u vidění. ženýrem — Kdyby nebylo onoho oslovení, jímž se Věra v P...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

V pátek, dne 24. května 1940. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Nikdo na světě nemůže dopředu předvídat, kam a v která místa svě- tová jej osud zanese a do jakého prostředí. Když jsem dlela za svých mladých let s mými rodiči v Praze, v Čechách, ani ve snu mně nikdy nenapadlo, kde se až po letech oct- nu. Nedovedla jsem si nikdy před stavit, že bych mohla rodnou vlast opustit a jeti tak daleko do cizích a neznámých krajů. Když pak rodiče se odhodlali jeti za bratrem do A- meriky, za svým lepším žitím, ne- toužila jsem tenkráte jeti do nezná- mé ciziny. Osud však snad tomu chtěl, že jsem za to tam uvázla přes celou válku a prožila všechna utrpe- ní a válečná strádání. Když pak sko- ro ku konci války maminka zde v Americe zemřela a otec ovdověl, na jeho přání jsem se odhodlala jeti v roce 1920, dva roky po válce, do A- meriky, abych mu vedla domácnost a oň pečovala. To jsem činila dle svých možností až do jeho skonu v roku 1937, kde po nemoci trvající pět nedě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

CECHOBLOVAK V pátek, dne 24. května 1940. PostllD událostí Němci dorazili ke kanálu. Milion spojenců v nebezpečí. evropské tragedie v pátek. — Včera docházely jaksi alespoň trochu potěšitelnější zprá- vy, že spojenci Huny zastavili v Belgii a u Sedanu ve Francií svý- mi protiútoky, ale v pátek opět se začaly hrnouti smutné zprávy, že Němci znovu zahájili nový nápor a svými strašlivými voznicemi, ae- roplány a jinými vraždícími stroji ničí vše, co jim přijde do cesty a spojenecká vojska stávají se bez- mocná proti hunskému teroru. Berlín oznamoval pozdě v pátek, že vítězné německé hordy vkročily do Bruselu, hlavního města Belgie a na severu že vtáhli hluboko do Francie. Němci praví, že belgický odpor, na který spojenci mnoho spoléhali, bude odstraněn do šedesáti neb 72 hodin, a že mechanisované němec- ké oddíly jsou již 60 mil od Paříže. Spojenecký odpor ve střední Belgii se shroutil a pád Antverp jest blíz- ký, hlásí Berlín. V Paříži vrchní velitel spojenec- kého vojska generalisimo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 May 1940

V pátek, dne 24. května 1940. New Goodyear Tire Announced by Dealer Important to ths owners of not so-new automobiles, who niay b: thinklng about new tires to insure themselves trouble-free Memoriál Day week-end holiday trips, is an- nouncement by W. A. Zatopek, local Goodyear dealer, of the com- pany's new All-American tire, priced within the reach of 70 per cent of the majority market of users. In discussing the tire, Mr. Zato- pek said: "Iťs full-size and bears a life-time guarantee without time cr mileage limitations. These are the sizes: 6:00-16, 5.25-17, 5.50-17 and 4.75-17, 5.00-19, so you can see that it is tailor-made to fit a lot of cars now operating for several years. "We are mighty pleased to have it, completing the Goodyear line we handla and enabling us to fill anybody's car or truck tire needs, no matter in what price class he wants to buy or what his Jriving demands may be." Smart in appearance, the new All-American has the same high- carbon, high-tensile steel v/ne...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x