ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

J. & I. DRUG con PA NY 409 SO. MAIN STREET I. W. Hellman Bldg., Next to Farmers and Merchants Bank. LOS ANGELES, CAL. Ingen misshandel mera! Inga flera tårar! Ni kan bOTA er make, son eller fader frän Dryckenskap utan att sända dem till något sanatorium. Jag känner till ett oskadligt sätt att åstadkomma detta. Skrit till mig, oeh jag skall omtala det. Adressera: É. FORTIN, 95 Dearborn St., Chicago, 111. S. ii. Absolut tystlåtenhet garanteras. 't* * * ♦ ••• * v >»< * •> * ❖ <« * ♦> * * >:• >> * «5> * <• •> v get oeli hardt arbete samt sparsamHvarför ej bli edra egna "basar" kan arbeta till vinst för andra, i. ha denna vinst sjelfva. Hvarför J i någon bank utan någon som helst j; bok värd 10 cents för bankerna * fara ni alt vara siafvar för andra för personer med ett litet kapital * Grocery-stores, Cigarr, Stat...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

C. VESTKUSTEN. Torsdagen den 5 November 1908. -L. THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, lii. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simUe (som ofvan) finniib å hvarje flaska äkta Sälubriu. «• * * * «* * * * * * •:« * * * * * * * * <> * T t •> «§ * f f * Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; för sär och kontusioncr; för frost och brännskador. Pris 50c. per flaska (4J/2 oz.) TOALETT-SALUBRIN, ett fint toalettpreparat af högsta värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och h arets vård. Ett präktigt medel mot mjäll (dandruff) och i många hudsjukdomar. Pris 75c. per flaska (6 oz.) SALUBR1N-INHALER, en synnerligen praktisk apparat för Salubrin-gasens iuandande i fall af hufvudvärk, katarrer, och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. Säljes å svenska apotek samt der svenska tidningar försäljas. Hufvud depot för California hos ALEX. OLSSON. 30 Sharon Street, San Francisco, Vestkustens kontor. * * ❖ ❖ •> ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Öppet liela natten. 50 Eddy St., San Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. KURIKO OLE OID, YIGORl och UTERINE till salu hos MRS KATE OLSON i6tli och Dolores Street, San Fran. I DOLOlUvs MARKET. R. H. RICHARDS Law and Collection Company Mechanics Savings Bank Bldg, INDBANDOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon Temporary 26 P. R. POULSSON Alla slags ÅSSURÅ^S ll g234 KOlll Silllg- ., Montgomery it California Sts. '■Mefonera eller sänd postkort och jag skall infinna 111ig. , REBECKA-LOGEN SÄ FREJA håller sina möten ' hvarje Torsdagsafton kl. 8 PSwedish-American Hall, 2174Marketst. Frida Nelson, N. G. Mrs.Rlvera Wilson, Sekr., 307 London st. SVENSKA FRIMURARELOGEN "BALDER" möter i Swedish-Ameri-can Ilall, 2174- Market st. hvarje fredag kl. 8. Svenka frimurare inbjudas att deltaga i mötena. Geo. M. Rudebeck, Master. J. W. Johnson, Sekr. SVENSKA SÅNGSÄLLSKAPET afhållfcr möten i Swedish-American Ha...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 November 1908

Ull' 8. VESTKUSTIfji »ii^ ■ i :u' (?(' j-j.- '; EN. Torsdagen den 5 November 1903, POVELSENS Optiska och Juvelerare Butik 178 CHURCH ST., nära Market. Glasögon och Pincenezer noggrant utvalda och passa^. Stort lager af Fickur, Klockor, Juveler, etc., passande för JULKLAPPAR. Reparationer utföras. Butiken öppen hv&rjv kväll. NU är den behagliga tiden att prenumerera på VESTKUSÉTRN! ❖ ♦ ❖ Sorensen & Hjelte ===== Skräddare = Förstklassigt arbete till resonabla priser. 109 MONTGOMERY ST., San Francisco, Telefon Kearny 2984. CAFE DU NORD * i •5» ❖ ❖ * ❖ Tel. Park 2755 I Svenska Hallbyggnadens Källarvåning, 2170 Market St., SOM KOKS AF * "THE SWEDISH = AM. HERCANTILE CO.- "- , j ❖ * + j * + ❖ ♦ ❖ j * är nu oppen för publiken. Alla välkomna! Aila slags importerade och inhemska Viner och Likörer. Skandinaviska och Tyska delikatess-rätter serveras. <* * * * * * >:■ * * •> •> •:* •:* •> o •:* &a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. Vestkusten är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Prenumerationspris år...; $2.00 I Fjerdedels år $0.65 Halft år 1.25 | i£tt år till Sverige 2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "Vestkusten.- " ALEX, OLSSON, UTGIFVARE. 30 Sharon Street, San Francjsco. — Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. VESTKUSTEN —The WEST COAST. IndependenSwedish Journal devoted to Literature, Politics and Gener- " Västkusten" is the oldest Swedish Newspaper publishPacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rper inch each insertion. Reading notices 10c. pr line. Licount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications WEST COAST PUBLISHING COMPANY 30 Sharon street, San Francisco. ALEX. OLSSON, Editor ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

8 oktober på aftonen. Den döda hade ett rep surradt om lifvet, och man förmodar, att hon med d«tta haft barnet fastbundet vid sig. När moderns döda kropp uppdrogs, hördes ett plumsande i vattnet. Man antager att det möjligen var barnets lik som föll ned, Trots ifriga draggningar, liar . dock detta ej kunnat återfinnas, utan har synbarligen af strömdraget förts bort. Dödsfall. Kyrkoherden i Södertelje Lars Johan Linder afled den 12 okt. SÖDERMANLANDS LÄN. Moder och dotter i döden. Då folket på Tomte kulla, ej långt från Gnesta, den 11 okt. på aftonen efter slutat arbete i ladugården återkommo till boningshuset, saknades matmodern å stället, Charlotta Johansson, och hennes 7åriga dotter. Enär hustrun länge varit grubblande anade man oråd och sökte dem genast i den närliggande sjön, der man efter tre timmars letande återfunno de båda liken. » . UPPSALA LÄN. I. U. N. T. läses följande afbön af de studenter som gjort sig skyldiga till den förut omtalade misshandeln å kandidat Sehlyter: D...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 12 November 1908. 3 O. W. JENSEN KOL ocli VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. Svensk Rakstuga SILYEREK & McCABE, Egare. 2188 JVIaPket St., midtemot 15th St., San Francisco, North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Ageiiter för det berömda Columbi 1 Brew ing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, Egakf GUSTAF SILVEREK PETER McCABE SPECERIER VINER, L1KÖRER och CIGARRER. 3574 20tll St., Mellan Mission & Valencia Sts., San Fran. A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga San Carlos Da i For vidare upply-airigar .-lik, til 1 -liiif eller telefonera. N. S. Nelson, '- .- -gare, 143—145 NOE STREET. mellan 14th -& Henry. Orders mottagas och levereias. Clias. Anderson 8VEN8K SKOHANDLARE 1633 Devisadero Street Mellån Post och Sutter, San Francisco. Utmärktaskor för gossar och män. Repar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

DE BARNEN. Fru X. sitter vid sitt sybord, och »läder sig öfver, att hennes tre små »■ossar, som hittills hafva hållit ovä«44***444$«** *** *46*$ ****«4*46** * -i * ** Terkelsen & Henry (Fotografer för Svenska Sällskapet) 1220 MARKET STREET — Ja, då, mamma! —- Hvad leken if — Skottar. — Hur loken I def 1 midtemot äth St. Atelier å l:a våningen. — Kalle tog nyss saxen i din korg, ocli 1111 hafva vi alla tre klippt itu vära byxor öfver knäna; så vi ha bara knän, och så äro-vi skottar. Efter denna förklaring blef fru X. icke lungt sittande vid sitt sybord. .VflNOEt^SOH & mEYEf? Hörnet af 22nd & Dolores Sts. Skorpor, Knäckebröd, Carnegies Göteborgsporter. Allt arbete uuder vårt personliga öfverinseende. Alla slag af vanliga ocli importerade specerier. A^£)EF*SO]M St mEYEf* Prenumerera på Vestkusten! Akta Svensk Punsch af don berömtia firman TGGNICR & WII.CKiiN välbekanta tillverkning. Säljes i parti och minut af Från Stockholm rundt KAP HOR...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 12 November 1'JOS. 3. DR. HERMAN P. HANSON Svensk Tandläkare Timmar: 9 — 12, 1 — 5. GARDEN CITY BANK BLDG., SAN JOSE, CAL. Telefon John 6S1. Eagle Qveujiepy San lose, Cal. OLD JOES STEAM BEER IT'S PURE, THAT'S SURE. Barnängens skrif- och kopicbliick i större och mindre flaskor. Wademecum tvål, Aseptin tvål, Oppoponax tvål tillhandahålles i Svknska Bokhandeln, 30 Sharon St. When in doubt? BERN & CO., CALL I'OR A GLASS OF 921 Board of Trade Bldg, PORLAND, OREGON. NELS BENSONS KÖTTHANDEL Parti och Minut. Butik: Vine & Auzerais Ave. Tel. Red 3263 Filial: East St. & Park Ave., SAN JOSK, CAL. $500 kontant San Jose, Cal. Kapital Stock $250,000.00 Surplus and Profits $156,921.04 Platsen att insätta edra besparingar. resten eller $500 på afbetalning. Här är ett af de många "bargains" vi ha att bjuda på. 28 rum boarding- och roomingshouse i Portland. Alltid "fullt hus"; alla skandinaver. Nettobehållning per månad öfver $150. Ett ti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

THE SALUBRIN LABORATORY, Chicago, 111. Grand Crossing, OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simi?e (som ofvan) finnes å hvarje flaska äkta Sålubrin. <s> c- *♦> % i* * * •;* * * * *> * * *:• •:< * * * * * * * * * * * * >> * h ;•*•><•***•» ■ id ' '- -KSS •> Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; för sär * och kontusioner; för frost och brännskador. Pris 50c. per.fla- SALUBRIN DR t UNGDOMENS RÅDGIFVARE, O en af oss utgifven boK på 48 sidor, oinhandlande litvets hemligheter, liktmukaprt, munga wla«M w.jukiloiiiar, toas fltljder o. t*, v.; den borde liisnn af hvarje ung man. Sändes fritt i förseglat oraslag till hvar — t. -u. |nsän<|r och en som pa etl postkort eiler i bref Insänder sin idross till N. ROSENBERG CO..- . 80 Dearborn St., B26, CHICAGO, ILL +4? *x* £ <•> »i» »£&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 12 November 1908. 7. KUR! KO OLE OID, VIGORI och UTERINE tin salu hos MRS KATE OjLSÖN 16th och Dolores Street, San Fran. X DOEORES MARKET. Alameda Cafe 7 Market Street y San Francisco. JACOB PETERSON. - E^are Eagle Saloon C. A. JOHNSON. Viner, Likörer, Cigarrer. Möblerade Rum. 118 4th St.. hörn. af Minna S.F. Tivoli Cafe Kafé och Lunch House. Öppet hela natten. 50 Eddy St., Sail Francisco. Färska ägg direkt från farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. Pengar önskas. Är ni tillfredsställd med 4 procent intresse, då ni kan få så högt som 7 ech 8, netto, på första inteckningar af bästa fastigheter. '' Titles'' garanterade utan utgift för lånaren. :: :: :: :: :: :: :: J. A. HALPIN, RUM 307 - 303. Mechanics Savings Bank Building 948 Market St.. hörnet af Mason. Etablerad 5 Jan. 1879. sJag214 kolli Montgomery ii California Sis. '''- »lefoipera eller sänd postkort och jag skall infinna 111ig. INDIAN DOKTORN 2476 Howard St., S. F. ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Telefon T...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 November 1908

3. VESTKUSTEN. Torsdagen den 12 November 1908. SVKNSKA tCTH. KBENKZKRKYRKAN\ iÄ.vie och Dolores St., söndagar-: Uugmessa kl. ii f. m., kl. 8. Söndagsskola kl. 9:45 ft. In. Vngdomsmofe hvar frev/S^skväll. Telefon Market 3305. Tfeol. Dr. Philip Andreen, Past. Bostad: 20S Dolores St.,vid kyrkan SAN FRANCISCO. Mr J. A. Sandells styffader från Kansas liar i dagarne besökt honom hiir i staden. Svenska damsällskapet kommer att gifva ett Whistpartv i sin möteslokal i Svenska hallen torsdagen den 19 kl. 1) precis. Scandlnavian-Am. liniens ångare "t'- . K Tietgen" ankom till ChristianMaud den 2 nov. — Samma liniens ångare "United States" anlände till New York den 4 nov. — Samma liniens ångare "Heilig Olav <uilande till Christiansand den 8 nov. Sedan valet var öfver tog det icke sa länge att fullständiga den jury, som kommer att sitta till doms med liitel och rättegången pågår nu. Heney törklarade härom dagen att lian har alla bevis färdiga — men det lär linnas vis^sa "objection...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

ANDRA TIDER... Årets kyrkomöte, som nu snart fullgjort sitt värf, har onekligen haft ett annat kynne än de föregående, konstaterar 1). N. Man minns hvilken stridbarhet som ännu utmärkte det senaste. De högvördiga biskoparna stodo då i spetsen för en ganska väldiciplinerad skara och kunde med framgång gå till strids både mot den allmänna folkmeningen och mot riksdagen. Men tiderna förändras och biskopsmakten med den. I år lia kyrkans öfverherdar med sorg och förvåning kunnat konstatera att deras visdomstunga ord icke senterats såsom fordom. Dpt li 1 r kommit in en fläkt af den stygga tidsandan i den kyrkliga representationen, och detta har gjort at de högvördiga understundom kommit i minoriteten. Hr Billing fick sålunda höra ganska skarpa ord, då frågan 0111 de prästerliga privilegierna kom på tal, och hade det gällt att då fatta ett på ärendet inverkande beslut, hade lian kunnat vara temligen viss 0111 ett nederlag. För-■ konfirmationslöftenas borttagande uttalade sig kyrkomötet, tr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

PETER JOHNSON JU Svensk Urmakare, Juvelerare oeli Optiker 47 Third Street, San Francisco. Telefon »ougHas 277(Förut i 1014 Fillmore St., oeli 505 Van Ness Ave.) Ämnar Ni resa till "Gamla Landet" eller sända efter slägtingar? Jernvägs- och Ångbåtsbiljetter MED ALLA LINIER TILL BILLIGASTE PRISER. Anvisningar försäljas på ledande Banker .i alla länder lill lirjsf,» kurs. "Letters of Credit" (resekrediliv) och "Travelers Checks" säljas af HALVOR JACOBSEN & CO., 773 Market St. Telefon DOUGLAS ]78S. Rum 10. Bostad: 1-190 Masonic ave. t^um 14, mullopy Building. En glimt af TURLOCK Cal. kan nu erhållas genom att besöka VÅR UTSTÄLLNING i No. 15 14th St. Vi hafva der till förevisning allehanda produkter från det beryktade Tur lock Irrigation District. Det finnes intet distrikt i staten California der oberoende kan ernås med så litet kapital och på kort tid som på denna plats. Vårt svenska folk borde noggrant undersöka förhållandena i denna koloni innan de låta sig förledas att ins...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

VESTKUSTEN. Torsdagen den 19 November 1908. 3. DANMARK. Målarelockout i Köpenhamn. Danska "Socialdemokraten" meddelar, all lockout förklarats från och med den 17 oktober inom må Inrefacket; i Köpenhamn. Folketingsvalen. Kfter v al el i Köpe iir partiställningen i folketinget följande: reformpartiet 511, socialdemokrater 24, höger II, högervildar :i, radikaler !), radikala vildar 2, moderata i). Alberti under förhören. Albert i iakttager alltjemt under förhören en envis obstruktion. Domaren kriifver upplysningar om söker, som endast Alberti kan utreda, men lian förklarade genast vid förhörens början, att han inte kunde minnas och att hans sjiilsförmögenheter blifvit mycket försvagade. Han sot' icke om natten derför att ljus brann i hans cell. . Alberti-affärens följder i England. Handelsrätten i Manchester har den 20 oktober resolverat, att firman Wilier & Riley skall träda i frivillig likvidation under domstolens kontroll. Kreditorernas advokat förklarade, ätt firmans sv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

Prenumerera på Vestkusten! r '4. Ku lered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillaliafsknsten. Utglfves Hvanje Torsdag rrån 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & i6th, Church & Sanchez I'rf.numkrationspris. Ett år f2.oo Ktt halft år > 1.25 Ktt kvarts år 60 Ett år till Sverige . ....2.55 Alla prenumerationer måste atföljas af kontant likvid. I/annat fall lästes ingen •ippmärksamhet vid desamma. Vestkustens telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. Uno Kjellgren, Reseagent. Het är nog bii-st för livar och en all hafva tand för tunga. T. o. 111. tyske kejsaren får i dagarne äta upp sina stora ord under många sura grimaser. Tacksägelsedagen stundar. Om du skulle få den galna idén, att du icke har något att vara tacksam för, så 1iink på alla de tusenilen, som ha det mvcket sämre än du. Det iir icke så vigtigt, att din troslära innehåller må...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

/ St ilialiafskullen. 'lu iäck, Cal. liavnos fnlojrrafiate liiT i Tuilock öppnades härom dauen j<»i• .- 'iltniiinliclon. Vår meddelare u.j<>r<!<• iivligfcn elt besök der oeh de prof- \ <*r. sum ftiiiiios, bevisade mr Ravnos l<inislslii<tl;li- .- irh<'l inom sill fiiek. Affii-ji-ii i •kiiilimcnderiis lill del hiista hos \ i si kustens läsare. Den 12 dennes afled efter en li<! sjukdom mr Ileiys lianson i en elder år. Sedan '22 år tillhaka li.tr han varit bosatt i Turlock der han etteilemnar månsa vänner. ural'iiiiiijeii förrättades från mr Adams he^rafniiiLrshyrå wilder auspicier til Knights of I'ythias och Forest ers. Charles Hendrikson har köpt > i 11 förre kompanjon Johnsons andel i Turlock 1'aiiit ('- o. och kommer liiiiliuiefter ull dril'vn a 1'fiiren ensam. Mr Henrikson kommer att måla "med maskin- " on ny uppfinning...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

❖ ❖ i ♦> ❖ THE SALUBRIN LABORATORY, i ❖ << *5* * OBS! J Å 'Grard Crossing, Chi<a?o, 111. Uppfinnarens namnteckning i fac-simi'e (som ofvan) finnes å hvarje flaska [äkta Sal 11 hr i 11. J Å «• S> 4> * * * C> * * * * * * ■- '- .* * * * * * * O •> * >> * * * * * * * * * * * * 0 * V * * * V >*****•; flaska [äkta Sal 11 hr i 11. SUNE VEGULT Fri Svensk'Amerikans Roman AF 01.l,E BCRGQVIST. (Fo^'ts, fr. föreg.). VIII. Surto ljöi j.iflo derpå nrbela lins målaivmiistare Krlandson. Han efterskickade sina tillhörighet»'!' i North llaverf, hehöij det rum |>a ''Skandia''- , der lian sofvit den förslå natten och inlog-ilfvcn sina nii'iltider lins Normans vid del med den rödrutig duken belasda bordet. Han fann arbetet svårt äfven hos Erlandson, ehuru helsosamniare. och mera omvexlande iin |>:i fabriker). De...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

K U RIK O OLE OID, VIGOR! oeli UTERINE tin salu hos MUS KATE OLSON i6tli och Dolores Street, San 1'raii. I DOLORES MARKET, SVENSKA BILDER OCH VRÅNGBILDER HUMORESKER, SKISSER OCH BERÄTTELSER AF SIGURD. (Forts. fr. föreg.).. HERR ADJUNKTENS HEMSKA LYTE. Per skulle komma en ny pastorsadjunkt (ill Byköpings jernvägsstation. Kyrkoherden var blifven så gammal och svag, att han aldrig orkade predika utom på de söndagar, då mera tätare församlingsbor begrofvos, så att der kunde bli 1 krona eller 1.50 för "personalierna"- . Derjemte var den stackarn så darrhändt, att det aldrig var värdt han försökte döpa fattigt folks barn, men när berg-ade familjer, i hvilka en liten extra dusör kunde påräknas, förökades, då styrkte Gud på ett förunderligt sätt gamla kyrkoherdens krafter så att han döp te riktigt oklanderligt. Och nu skulle lian ha sig en ny adjunkt, för den gamle hade genom Guds nåd och grannförsamlingens enhälli ga val upphöjts till komminister. Bagarns hustrus kusins flicka hade hört af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 November 1908

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 19 jfovember 1908i T SVEN?>KA IX A 11 KYRKAN i.srcV "och Dolores St., sön.drig-f-.i: messa kl. ii f. m., aftf>n^t^vb;^i. s. Söndagsskola kl. ^ t.'fr . öngdomsmöte hvar fred/k$**fc väll. Telefon Market 3305. 'ÄVOl. Dr. Philip Andreen, Past. bostad: 208 Dolores St.,vid kyrkan T- SAN FRANCISCO. Ett fåtal exemplar af den spunnanmade romanen "Skön Ellen"- , hvilken i Sverige kostar 8 kr., hafva vi nu beslutat slutaälja för $1..>0 st. Svenska Bokhandeln, 30 Sharon st. Chailes Plambeck, den bekante specialisten på symaskiner, har i d„t- ( garne flyttat till 590 Valencia st., nara 17th. "Reparationer af alla »Vag utföra? och alla slags symaskiner tillhandahållas- "- . Funnen! Den mycket eftersökta Ktlna Clark, om hvilken tidningarne haft flera spalter sammelsurium att meddela de senaste veckorna, lär nu Lefiiimi sig frisk och kry i Chicago, •der hon tagit anställning i ett konditori . Som hon icke tyckte om tvånget i ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x