ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
TRAMMITÖÖLISED STREIGIVAD. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

TRAMMITÖÖLISED STREIGIVAD. Möödunud neljapäeval alustasid Melbourne 'is >streiki trammitöölised, nõudes £1' palgakõrgendust nädalas. J.Selle -feeeita teatas Victoria osariigi •, peaminister, et lcüi töölised ei pöödru tagasi tööle on valitsus, sunnitud kasutama drastilisi abinõusid strei kijate vastu. "See streik 011 osa Vene sepitsus | test, mille eesmärgiks on Austraalia» majanduse laostamine ja Valitsus võtab vastu kommunistlike seadus murdjate väljakutse. Meie võtame, vastumeelselt tarvitusele abinõud nende vastu, kes on eksiteele viidud kommunistlike juhtide poolt, kuid seadus tuleb lioida au sees ja rahva huvid peavad olema kaitstud"—, ütles peaminister Mr. T. T. Holl way. "

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUD PEKSID AMETIÜHINGUTE JUHTI. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

KÕMMUD PEESID AMETIÜHIN GUTE JUHTI. Melbourne'ist teatatakse, et kom munistid. ründasid Newporti miitin gul tööliserakonna Victoria osa konna sekretäri D. Lovegrove'i, pekstes ta vaese omaks. Viimasele* ruttasid appi tööliserakonna mehed, mille tulemusena puhkes üldine käsikähm. Alles kohalerutanud po litseil õnnestus takistada '' lahin gute gevust. Arstil tuli hiljem näha suurt vaeva, et kinniklammerdada tööliserakonna juhi peahaava.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Võtan vastu tellimisi MEESTE JA NAISTE RIIETUS® ALAL. «Soodsaim võimalus austraalia ja inglise riiete saamiseks. c Parim tellimiskoht kaasmaalastele. 0. TALVAR Dipl. rätsepmeister : 14 Adelaide Str, Belmore. (8 niin. tee Belmore jaamast)

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
200 SURNUT INDIA RAHUTUSTES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

200 SURNUT INDIA RAHUTUSTES. Viimasel'" ajal hindulaste ja mu hamediusuliste hindude vahel, tek kinud kokkupõrkeis on surma saa nud 200 inimest. Löömingud toimu sid peamiselt India Pakistani vahe lisel piiriribal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIAS 4000 UUT EESTLAST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

I AUSTRAALIAS 4000 UUT EESTLAST. Meie poolt tehtud kokkuvõtete alusel on kuni käesoleva aasta vee bruarini Austraaliasse saabunud ümmarguselt 4000 eesti immigranti. Vastavalt valitsuse immigratsiooni poliitikale on nad hajutatud laiali üle maa, väljaarvatud põlijater ritooriumi troopika piirkond. Kõige rohkem eestlasi on siiski tööle ra kendatud New South Wales 'is, kus töötab umbes 1900 eestlast. Sellele järgneb Victoria osariik umbes 900 eestlasega.. Kõige vähem eestlasi eluneb sub-troopilises Queenslandis.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAVAS: [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

KAVAS: Tammsaare kui inimene ja kir janik—J. Viidang, Katkend "Tõest ja õigusest"— Jaan Mürk. Eesti keelpillide kvarteti esine mine, ' 'Vargamäe'' tüüpe tegelikkuses— P. Lindsaar. Eesti Meeskoor Austraalias E. Saarepere juhatusel ja Eesti meeskvartett Uno Peedo juhatusel. Sisseminek vabatahtliku maksu ■eest. Õhtu puhastulu ajalehe "Meie Xodu" toetamiseks. Korraldav toimkond.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Karl Marxi ettekuulutuse järgi pidi tema õpetus,. s.t. - sotsialism, . kõige pealt pääsema maksvusele Inglismaal, mis tol ajal oli kõige ...x rohkem indusjtrialiseeritud maa maailmas, või teiste sõriadega—kus kõige rohkem oli tööstustöölisi, mil line asjaolu Marxi järgi oli sotsia lismi eeltingimuseks. Tegelikkuses aga leidsid. Marxi ideed esmakord set rakendamist Venemaal, just selle tol ajal kõige vähem indus trialiseeritud riigis. Inglise rahvas -oma äsjaste valimistega aga tõen das, et Marx oma ennustuses siiski polnud eksinud. Sest kui Venemaal sotsialism^ sisse seati revolutsiooni ja vägivalla abil, kusjuures too märatsev venelastest mass üldse ei teadnud mida ta õieti tähtis, siis otsustas inglise rahva enamus sot sialismi kasuks läinud neljapäeval vabatahtlikult. See enamus on" küll väike, kuid ta moodustab .. siiski n.-ö. absoluutse enamuse,'mis on se da märkimisväärseni, et inglike vali jatel-viie aasta jooksul küllalt või malusi oli sotsialismiga tegelikkuses tütjnidja. '...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AVATI AUSTRAALIA PARLAMENDI ISTUNG. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

AVATI AUSTRAALIA PARLA MENDI ISTUNG. Kesknädalal 22. veebr. s.a. avati Canberras pidulikult uue parlamendi Istungijärk. Uue parlamendi koos-, seisus on 123 saadikutekoda esinda jat ja senati koosseisus 24 uut liiget. Istung avati 2l' kahurpauguga, kiri kindral-kuberner Mr. McKell alus tas oma avakõnet. Parlamendi va neim liige Mr. Huglies (67) on ainus föderaalse parlamendi koosseisus, kes on kuulunud saadikutekoja koosseisu föderatiivse põhiseaduse vastuvõtmisest alates. Ainsa nais : liikmena kuulub saadikutekotta Dame Enid Lyons, kes on ülie" eel mise peaministri lesk.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIRJANDUS-KULTUUR ÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

KIRJANDUS-KULTUUR ÕHTU. Toimub pühapäeval 12. märtsil -Sydney Eesti Majas A. H. Tamm saare 10. a. surmapäeva mälesta miseks

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÄSSUKATSE UKRAINAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

MÄSSUKATSE UKRAINAS. Berliini andmeil on tugevad Nõu kogude MWD (endine,,. NKWD) üksused viidud Saksamaalt üle Ukrainasse, et sumbutada partisa nide poolt organiseeritud ulatus likku relvastatud . mässukatset. Raudeesriide tagant läbiimbunud teadete kohaselt on partisanide poole üle läinud isegi punaarmee ohvitsere. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Austraallaselt 3 uut maailmarekordit ujumises [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Austraallaselt 3 uut maailmarekordit ujumises Noor Austraalia ujuja John Marshall, kes praegu õpib ameerika ülikoolis, püstitas kolm uut ujumise maailmarekordit vabastiili ujumi ses. - John Marshall ujus 25-yardilises basseinis, saavutades 300-yardi ujumises aja 3 min. 1,4 sek. Endine maailmareekord oli prantslase Alex Jany nimel ajaga 3 min. 3,3 sek. Järgmine maailmarekord oli 300 mtr. ujumises, kus Marshall ületas vaid napilt prantslase Jany nimel seisva maailmarekordi. Jany maail marekord loi 3 min. 22 sek., uus Marshalli poolt püstistatud maail marekord 300-mtr. on 3 min 20,2 sek. Kolmas maailmarekord purunes • 440-yardilisel distantsil, kust Mar shall sauvutas aja 4 min. 36.^ sek. Endine rekord oli hawaiilase W. Smithi nimel, kelle ajaks oli 4 min. - 38,5 sek. John Marshall taotles purustada ka 400-mtr. maailmarekordit, mille püstitas • möödunud aasta augustis Los Angelesis jaapanlane Hirono shin Furuhashi, kuid see ebaõnnes- - tus. Noore ujuja aega jäi 1,3 se-. kündi võrra hal...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BELGIAS KOKKUPÖRKEID "RAHUNÖUD JATEGÄ." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

BELGIAS KOKKUPÕRKEID '' RAHUNÖUD JATEGÄ." Brüsselis kogunesid Ameerika saatkonna hoone ette kommunistlike "rahunõudjate" jõugud massmee leavalduseks Ameerika sõjalise mis siooni juhi kindral Lanhami vastu. .Ootamatuste vältimiseks oli saat %öünu~höö'rie piiratüd" säiidäl'mite jä politseiahelikuga. Kui meeleavalda jad püüdsid läbi murda politseiahe last, tekkis lööming, mille kestel arreteeriti ründajatejõugu juhid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti Selts pidas peakoosolekut [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Eesti Selts pidas peakoosolekut Sydney Eesti Seltsi "Eesti Kodu Linda" peakoosolek peeti 18. veebru aril s.a.-Eesti Maja ruumides. Koo soleku avas Seltsi esimees T. Varik, paludes püstitõusmisega mälestada 1 viimase poole aasta jooksul surnud eestlasi. Eelmise peakoosoleku pro tokolli luges ette Seltsi kirjatoi metaja V. Niineorg. Protokoll kin nitati ühel häälel. Ülevaate möödu nud aasta tegevusest andis . Seltsi esimees T. Varik. Selgus, et eduka üldkultuurilise teotsemise kõrval osutab ka Seltsi majanduslik sei sund pidevat tõusu. Seltsi juures teotsevaist toim kondadest on hoogsat tegevust aren danud Eesti Meeskoor Austraalias, rahvatantsurühm, raamatukogu toimkond, Seltsi doppeltkvartett ja biljardiring. > Peakoosolekul tekkis mõttevahe tus küsimuse ümber, miks Seltsi kõrval teotseb ka veel Koperatiiv. Vastavate selgitavate sõnavõttude järgi jõudsid ka Seltsi tegevusest eemalseisnud koosolekust osavõtjad veendele, et Koperatiiv-osutub häda- - vajalikuks" organiks selletõttu,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst EESTI SELTS OMANDAS KINNISVARA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Sydneyst . eesti selts omandas kinnisvara. Sydney Eesti Selts omandas neil päevil ostuteel Eesti Maja kõrval asetseva delikatesskaupluse. Maja, kus asub kauplus, oli Seltsil ostetud juba varemalt. Uue ostuga avaneb Seltsil võimalus asuda Eesti Maja juurdeehituse teostamisele peale 3 aasta peale sõlmitud lepingu aegu mist. Kaupluse võtsid vastava lepin gu alusel rendile uustulnukad prouad Berg ja Lilbok, kes asuta vad senise kaupluse ruumides kor raliku eesti kaupluse.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
STREIGILAINE PRANTSUSMAAL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

STREIGILAINE PRANTSUSMAAL Möödunud nädalal puhkes Prant susmaal järjekordne streigilaine. Streiki alustasid 60.000 autovabri kute töölist Pariisi piirkonnas. Töö liste poolt okupeeriti Renault te hased, kust politsei nad sundis lah kuma. Streigi' tõttu suleti Pariisis ja ümbruskonnas 35 tehast. Strei giotsuse poolt hääletasid transport ja ehitustöölised. On karta, et* ainuüksi Pariisi piirkonnas tõuseb streikijate arv 400.000-ni. Provintsis streigivad mitmel pool tekstiiltöolised. Sadamais teevad kommunistid ässitustööd relvalae väde laadimise, takistamiseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Pildikesi kodumaalt [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

Pildikesi kodumaalt —N.-Eestis korraldatud moeka vandite võistlusel said auhindu klei tide ja kitlite alal M. Lõhmus, .V. Kiis ja L. Kell. Selle võistluse kohta on toomid pikema ülevaate ajakiri '•Eesti Naine" koos kriitikaga. Sel les antakse kõvasti pähe lääne maailma moeloojatele, kes minevat visegi nii kaugele, et kleidiõmblemisel moonutavad ära kehavormid, aseta vad õlad ebaloomulikult kõrgele jne. Nõukogude maal peab aga kõik olema loomulik'ja teenima sotsialist likke eesmärke. Artiklis märgitakse ühtlasi, et sääraste väljenduste tarvitamine, nagu sportlik riietus, pärastlõuna riietus jne. peavad kohe kaduma. Nii tuleb pärastlõuna kleit nime tada peokleidiks, sest sündmused, kus seda tulqb kanda, võivad toi muda ka hommikupoolikul. Edasi seatakse aga üles kindel nõudmine, et riietel ei tohi olla taskuid ainuüksi ilu pärast. Sest tasku on mõeldud ikkagi ainult selleks, et sinna pista kas mõnd tööriista, tas kurätikut või muud. Samuti olevat täiesti väär "ilunööbi" mõte,, kuna po...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

TEADAANNE. Kolmap. 8 märtsil s.a. kell 7 õhtul toimub Eesti Seltsi ruumides Sydneys meie rakenduskunsti—ja käsitöö harrastajate nõupidamine ja vastava koondise asutamiskoosolek.. Lähemal- ajal seisavad ees mitmed selle ala näitused ja et kõiki nende alade viljelejaid koondada ja orga: niseerida, selleks palutakse kõigi lahket osavõttu. Korraldav toimkond.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
E.V. AASTAPÄEVA PÜHITSEMINE BATHURSTIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

j E V. AASTAPÄEVA PÜHITSE MINE BATHURSTIS. Aastapäeva puhul korraldasid eestlased Bathursti laagri kabelis kontsert- jumalateenistuse. Kontsert algas koraaliga, millele järgnes inglise hümn. Selle järel võttis sissejuhatavalt sõna pastor Juul eesti keeles, millise kõne hra Kaljot ingliskeele tõlkis. Laulusoo lega esines pr. Shults, klaverisöo loga pr. Meeri Saar ja esines eesti doppeltkvartett pr. dr. Perendi juhatusel. Külalistena viibisid kohal läti ja leedu esindajad ja laagri vaimuli kud. Teenistus lõppes eesti hüm niga. Korraldajaiks olid pr. dr. Perendi. hrd. Kimmel ja Markna.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

PLEASE YOURSELF... Dry Battery or Vibrator Operation PATAREI JA VIBRAATOR VASTUVÕTJA. See on 5-lambiline, 2 ^lainealaga Patarei vastuvõtja eriti ökonoomne kasutada vibraatori kaudu 6 voldiliselt akkupatareist. Väga tundlik vastuvõtul, eriti päeva ajal nõrkade* saatjate puhul. Eriti meeldivas välimuses poleeritud kastis. PHILIPS RAADIO JA LAMBID alati parimad. PHILIPS —FAMOUS AS PHILIPS LAMPS Vajatakse - KOKKA JA TOATÜDRUKUT 6 liikmelisse perekonda (3 täiskasvanut ja 3 koolipoissi). Meeldiv kodu, varustatud kõigi moodsate seadmetega (elektri-köögi nöude- ja- pesupesemismasinad, kühnetuskapp jne). Palk vastav valit suse normidele, kaasaarvatud hästi sisustatud tuba ja toit. Kuna meil puudub korter laste jaõksr soovitav ainult vallaline või ema tütrega. Teatada 165 Pacific Highway, Roseville. Tel. JA1903 (erakorter) või JÄ1437 (äri).

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAS STALINI SÖBER PÖLU ALL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 2 March 1950

KAS STALINI SÕBER PÕLU ALL. Välismaailmas äratas suurt tähe lepanu Moakwa kompartei pea häälekandja "Pravda" rünnak Po-v liitbüroo liikmele ja partei kon trollkomisjoni esimehele Andreje-1 vile. "Pravda" süüdistab Andre-i jevit saamatuses kommunistlike; suurmaa pidamiste tööliste rakenda^ misel. Andre j evi poplt sisseviidud) töömeetod olevat palju halvem" kui) endine brigaadsüsteem. See ei vÕi-ü maldavat täielikult kasutada NÕu-ž' kogude suurmaapidamise masina-i värki. , M. Andre j ev on endine põllutöö-i line, kes on võimule rühkinud partist? ja Stalini kaasabil. Viimasel a j al t ä i iöjr |>a^ei:frkeslc^ sekretär fja'^fcontrbilfi^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x